PROIECT DE ACTIVITATE

LOGOPEDICA

Data:………. Grupa:nr…………dislexie-disgrafie Subiect: Compararea literei si pronuntia ei cu altele asemanatoare (t-d) Loc de desfasurare:cabinet logopedic,nr.4; Durata:45 minute; Propunător:prof. Obiectiv general: Educarea auzului fonematic Identificarea diferenţierii între foneme-grafeme şi operarea corectă cu ele. Obiective operationale: Elevii vor fi capabili să: -pronunţe corect sunetele; -redea grafic literele; -identifice litera dintre alte litere; -precizeze locul literei în cadrul silabei, cuvântului -diferenţieze literele d.p.d.v. grafo- fonetic -sa articuleze corect unele cuvinte scurte (formate dintr-o silaba); -sa completeze cu silaba corepunzatoare,un cuvant,din care lipseste o silaba; Obiective formativ-terapeutice:pe parcursul activitatii se va urmari: -exersarea acuitatii vizuale si auditive; -mărirea duratei de stabilitate a atenţiei ; -sesizarea corecta a sunetelor si literelor din silabe si cuvinte; Metode si procedee:-conversatia,explicatia,exercitiul,comparatia,jocul didactic,analiza semantico-sintagmatică; Mijloace:-jetoane cu imagini; -fise imagini (pt completarea primei si ultimei litere) -fise cu silabe (pt.realizarea corespondentei); -fise cu cuvinte (consoane surde si sonore) -joc didactic Bibliografie: • Burlea ,Georgeta,Burlea,Marin,Dicţionar explicativ de logopedie,Ed.Sedcom Libris,Iasi,2004 • Gherguţ, Alois, Sinteze de psihopedagogie specială,Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice,Ed.POLIROM,Iaşi,2005 • Mărgineanu,Ion, Cuvinte calde în care copiii sa se scalde,Ed.ALTIP,Alba Iulia,2004

. Strategii activizante de predare-învăţare prin valorificarea teoriei inteligenţelor multiple..se citesc din caiet. -joc:”Eu spun una tu spui multe” V.C.recompensa.Ecaterina.Petrovan. diferentierea consoanelor surde de cele sonore (carte).elevul denumeste imaginea si realizează corespondenta cu litera. Ştefania. -sosirea copiilor.observatii.2009 • Stănică. -aerisirea salii.Captarea atentiei: -Ghicitoare IV.Vrajmaş. II. -descompunerea silabelor si cuvintelor in sunete si litere.ClujNapoca. -exersarea auzului fonematic. -recunoaşterea literelor t-d. -se citesc apoi o serie de cuvinte care difera prin consoane surde si sonore (Anexa 2).Dirijarea activitatii terapeutice: -efectuarea catorva exercitii de pronuntare a unor serii de silabe. -se scriu câteva cuvinte.Cornelia.Evaluare:-se fac aprecieri asupra activitatii si a comportamentului elevilor in timpul orei.Consolidarea activitatii: -se distribuie listele de cuvinte elevilor: acestia copiază si subliniază literele diferite din cuvintele perechi (.cu imagini si litere. -aranjarea scaunelelor si masutelor.se fac aprecieri si observatii. Ramona. -exersarea musculaturii fine.A.”Universul”S.tata-data…etc).Pregatirea activitatii:-pregatirea materialului didactic.casa cărţii de Ştiinţă. VI. -exercitii de denumire a unor imagini prezentate pe jetoane si analiza fonetica si grafica a cuvintelor scurte. -exersare oculo-manuală III.S. -se lucrează pe fisele-abecedar (Anexa 1).1994 • DESFASURAREA ACTIVITĂŢII I. Ed.Ed.Efectuarea gimnasticii logopedice: -exerciţii de respiraţie. Se fac aprecieri.Terapia tulburărilor de limbaj.