You are on page 1of 13

FISE DE OBSERVATIE PENTRU PRACTICA OBSERVATIVA IN ANUL I

Reguli de urmat:

 Fiecare fisa de observatie trebuie sa fie printata in intregime.
 Fiecare student va avea la el in ziua de practica cel putin o fisa de observatie
 Fiecare fisa de observatie trebuie citita inainte de a intra in clasa pentru observatia propriu-zisa
 Nu se vor completa mai multe fise in acelasi timp
 Fiecarei fise completate ii va corespunde o data din foaia de prezenta individuala semnata de profesorul care a fost asistat
 Fiecare fisa contine o componenta reflexiva care va fi completata in timpul observatiei sau imediat dupa ce observatia s-a incheiat.
 Fiecare fisa va fi transcrisa in format electronic pana la finalul saptamanii in care a fost realizata observatia.
 Fisele pot fi completate in orice ordine.

1
Clasa a III-a D 1. Fisa de observatie a lectiei
Profesorul observat: Dima Alina
Data: 21.03.2018
Student-practicant: Chirilă Tincuța

Disciplina: Științele naturii
Subiectul activitatii didactice/lectiei: Starea de agregare
Unitatea de învatare din care face parte: Științele Pământului
Tipul activitatii didactice/lectiei: Formare de priceperi și deprinderi

Evenimentele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observatii
Reflectii
1. Organizarea Doamna îi roaga pe elevi să
activitatii/clasei de elevi pregătească pe bănci cărțile și Aceștia respectă solicitarea Organizarea este bine
caietele structurată

2. Captarea atentiei
Doamna le spune copiilor un Copii îl știu și îl fredonează Tema pare că a fost anunțată și
cântec despre metale pregătită

3. Verificarea si actualizarea
achizitiilor anterioare Aceasta îi verifică pe copii la Aceștia au rezolvat tema în Elevii respectă regulile clasei
temă totalitate

4. Anuntarea obiectivelor si
a temei abordate „Astăzi vom discuta despre Elevii sunt foarte informați
proprietățile și utilizarea “Știm, știm! Oțel, cupru!” despre această temă
metalelor”

5. Prezentarea materialului Doamna le prezintă elevilor Copii sunt încântați de astfel de Proiectarea video reprezintă o
stimul filmulețul pe baza căruia vor lecții atracție pentru elevi
învăța astăz

2
6. Asigurarea dirijarii Elevii știu răspunsul la
învatarii Doamna solicită elevii majoritatea întrebărilor, chiar Copii sunt receptivi și foarte
punându-le întrebări și mai mult activi

7. Fixarea si aplicarea
cunostintelor/obtinerea Doamna completează Copii sunt receptivi și atrași Elevii învață ceva în plus
performantei informațiile din video

8. Evaluarea performan- Doamna îi intreabă pe elevi
telor dacă au înteles și învățat ceva Aceștia răspund afirmativ Doamna este foarte mulțumită
din lecție de ei

9. Transfer/tema de casa Doamna a procedat corect,
Elevii nu primesc temă Se bucură că nu primesc temă elevii nu au nevoie de temă

Observatii suplimentare:

Am fost uimită de cât de inteligenți sunt acești copii. Erau lucruri pe care nici măcar eu nu le știam, iar ei la o vârstă atât de fragedă erau foarte
informați și dornici să răspundă
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.....

3
Clasa a I-a E
Profesorul observat: Bordei Nicoleta
Data: 9.05.2018
Tipul de activitate: Comunicare în limba română
Durata: 40 min
Student-practicant: Chirilă Tincuța

2. Grila de observaţie privind confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor
Obiectiv: măsurarea numărului de confirmări şi identificarea modurilor de confirmare puse în practică de către cadrul didactic.

Individuala Colectiva Total Observatii
Reflectii
Exemple
Verbala 1 10 11 Recapitularea și prezentarea materialului de lucru

Non-verbala 20 0 20 Elevii primesc sarcina de a colora cu culori diferite literele “F”, “f”

Confirmarea 1 2 3 “Ai greșit puțin, te rog să fii mai atent”
greselii „Aaaa, acum am înțeles!”

Solicitarea 1 20 21
confirmarii “Copii, chiar este bine să vă jucați mereu pe tabletă?”
elevilor
Total 23 32 55 Punctajul reprezintă nivelul clasei pe o scară de la 1-60 (acest standard a
fost a fost ales personal)

Alte observaţii: Dorința doamnei profesoare de a stimula elevii în a învăța este în mare relație cu plăcerea acestora de a acumula noi cunoștințe
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

4
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Analiza observaţiilor:
1. Ţinând seama de natura lecţiei confirmările sunt:
 suficiente
- insuficiente

2. Confirmări suficient motivate (încurajări personale,recurgerea la prenumele elevilor/copiilor)
 da
- nu
3. Ţinând seama de natura exerciţiilor modul de confirmare (verbală,nonverbală) este:
 bine adaptat ritmului exerciţiilor
- insuficinet adaptat ritmului exerciţiilor

5
Grupa: Pregătitoare C
Profesorul observat: Coarnă Iuliana
Data: 7.03.2018
Tipul de activitate: Matematică
Durata: 40 min
Student-practicant: Chirilă Tincuța

3. Grilă privind modul de stimulare al elevilor
Obiectiv: identificarea tipurilor de intervenţii ale cadrului didactic, care vizează stimularea elevilor şi măsurarea varietăţii şi eficacităţii
repertoriului său de intervenţii de tip „ajutor direct”.

Nr de interventii Exemple Observatii
Reflectii
Explicatii
Cum ajută cadrul didactic elevii Motivația este principala cheie
1 “Știți că sunteți buni și o să reușiți!” pentru succesul copiilor

Interesul manifestat faţă de „Învățăm numerele până la 31 deoarece noi avem în Explicația este satisfăcătoare și
elevi 1 unele luni ale anului 31 de zile, iar voi trebuie să știți în folosul elevilor
data în care ne aflăm.”

Întrebări destinate ghidării „Sunteți de acord să începem prin a cânta un cântecel Între doamna profesoară și elevi
elevilor foarte cunoscut de voi?” este esențială comunicarea
6

Aducerea de informaţii – 1 „Vă reamintesc de ce învățăm doar numerele de la 0- Reluarea unei explicații este
reluarea unei explicaţii 31” destul de esențial

6
Numărul de directive date “Scrieți numărul 6” Copii recunosc numerele
2 “Desenați cu roșu numărul 26 din aceste numere” imediat

Schimbări ale activităţii „Haideți să cântăm împreună cântecul despre Elevii știu cântecul acesta
numere!”
1

Concretizări, ilustrări Planșe cu cifre, cifre din diferite materiale Profesoara i-a ajutat pe elevi și
au recunoscut împreună
5 numerele

Alte observaţii: - ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Analiza observaţiilor
1.Bogăţia repertoriului de intervenţii: - . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ..
2. Influenţa asupra activităţii elevilor ... destul de mare
3. Claritatea directivelor ... bună
4. Sensibilitate faţă de reacţiişle noverbale ale elevilor - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... ..

7
Clasa a I-a E
Profesorul observat: Bordei Nicoleta
Data: 9.05.2018
Tipul de activitate: Matematică și explorarea mediului
Durata: 40 min
Student-practicant: Chirilă Tincuța

4. Utilizarea timpului didactic
Obiectivul observatiei: Examinarea comportamentelor de management al timpului

Evenimentele Timpul Timpul Aprecierea modului Observatii
lectiei propus consumat de adecvare la Reflectii
obiectivele urmarite

1. Moment 2 min 2 min Doamna profesoară a pregătit in mod Elevii pregăteau la rândul lor materialele
organizatoric eficient materialele proprii

2. Captarea 10 min 10 min Doamna le-a pregătit elevilor un careu Copii sunt atrași de acest joc educativ
atenției în care să efectueze calculele
3. Actualizarea 10 min 10 min Reactualizarea numerelor învățate de la Toți știu aceste numere
cunoștințelor 0-31
4. Prezentarea 3 min 3 min Doamna le prezintă elevilor materialul „Sunt sigură că vă va plăcea tot ceea ce veți
materialului și sarcinile pe care le au învăța astăzi.”

5. Dirijarea 10 min 10 min Doamna solicită toți elevii, îi încurajează „Păi vedeți că vă place?”
învățării
6. Finalul 5 min 5 min Doamna îi felicită pe toți Copii sunt fericiți că au realizat careul zilei
activității
7.

8
8.

Aprecierea globala si argumentarea ei

Doamna profesoară și-a desfășurat ora coerent, toți elevii au fost atenți și atrași de ceea ce au învățat
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9
Grupa Pregătitoare C
Profesorul observat: Coarnă Iuliana
Data: 7.03.2018
Tipul de activitate: Comunicare și Limba română
Durata: 40 min
Student-practicant: Chirilă Tincuța

5. EVALUAREA LECŢIEI

Satisfăcător

Excepţional
Remarcabil
Foarte bine
Observatii

Imposibil
de notat

Suficient
Bine
Slab
Reflectii
Explicatii
1. Prezentarea Cadrul didactic prezintă
obiectivelor clar ce doreşte să facă Copii sunt receptivi, reacționează la
0 1 2 3 4 5 6 7
(prezintă scopurile şi fiecare cerință a doamnei
OBIECTIVEE

obiectivele).
2. Accesibilitatea Scopurile şi obiectivele Doamna întreabă copii ce au înțeles
obiectivelor concordă cu nivelul 0 1 2 3 4 5 6 7 dintr-o poveste, iar câte un copil începe
elevilor/copiilor să povestească

10
3. Ordonarea logică Legăturile dintre
diferitele etape ale Doamna le citește o poveste “Legenda
lecţiei/activitatii sunt ghiocelului”, iar câțiva cunosc deja
0 1 2 3 4 5 6 7
clare şi logice. Proiectul această poveste. Copii devin agitați
PROIECTAREA

permite elevilor/copiilor întrerupând din când în când ora.
să înveţe bine.
4. Selecţia Conţinutul Exercițiu oral: Ghicește cuvântul
0 1 2 3 4 5 6 7
conţinuturilor lecţiei/activitatii este
5. Alegerea Profesorul foloseşte
adaptat scopurilor Le arată o planșă cu litera F,f.
materialului metode
anunţateadaptate
şi nivelului Analizează litera și le arată pe tablă cum
0 1 2 3 4 5 6 7
didactic conţinutului
elevilor se scrie
lecţiei/activitatii

6. Debutul lecţiei Profesorul captează rapid
REALIZARE

Concurs:
atenţia elevilor/copiilor - Un rând cuvinte cu f
0 1 2 3 4 5 6 7
A

care încep efectiv - Un rând cuvinte cu f în interior
activitatea - Un rând cuvinte cu f la sfârșit

11
7. Claritatea lecţiei Lecţia e clară şi
înţelegerea se Titlul: F,f
realizează cu uşurinţă. Despart în silabe florile din povestea
Profesorul prezintă mai 0 1 2 3 4 5 6 7 “Legenda ghiocelului”.
multe puncte de Câte cuvinte are propoziția?
vedere. El îşi alege bine
exemplele.
8. Ritmul lecţiei înainte de a trece la o
nouă etapă, profesorul se Doamna vrea să vadă dacă elevii au fost
asigură că toţi elevii au 0 1 2 3 4 5 6 7 atenți așa că îi pune să deseneze o floare
înţeles. El avansează în din acea poveste
lecţie în ritmul clasei. Nu
pierde din vedere elevii
9. Participarea şi Clasa este atentă. Copii sunt agitați și întrerup din când în
săi.
atenţia elevilor Elevii participă activ 0 1 2 3 4 5 6 7 când ora
la lecţie.
10 Finalul lecţiei. Profesorul încheie lecţia Doamna îi felicită pentru răspunsurile
când constată că elevii lor bune
au realizat ceea ce şi-a 0 1 2 3 4 5 6 7
propus. El rezumă ceea
ce s-a petrecut în lecţie.
11 Relaţiile cadru Relaţiile dintre cadrul Elevii îsi îmbrățișează învățătoarea în
didactic-elev didactic şi elevi sunt 0 1 2 3 4 5 6 7 pauze
armonioase

12
12 Varietatea Cadrul didactic foloseşte
mijloacelor de mai multe modalităţi de a
evaluare evalua ceea ce s-a Copii sunt stimulați să răspundă ce au
EVALUAREA

învăţat. În această 0 1 2 3 4 5 6 7 înțeles, iar doamna nu repetă dacă este
evaluare el ţine cont de nevoie
toate scopurile pe care şi
le-a propus.
13 Utilizarea în scopul ameliorării
rezultatelor randamentului,
profesorul şi elevii 0 1 2 3 4 5 6 7 Copii sunt felicitați pentru rezultatele lor
analizează rezultatele
acestei evaluări
Total puncte 2 3 4 10 18 35 72

Scara STANDFORD, adaptată de Şcoala Superioară din Montreal

13