You are on page 1of 5

Anyagmozgatás gépei gyakorlat 3.

Gyakorlat Szállítócsiga

Szállítócsiga
1. Példa
Egy vízszintes szállítócsiga szállítóképessége 11 t/h, a szállított anyag csigatengely irányú
sebessége kváziállandósult állapotban 0,4 m/s, az állandósult állapot szöge 67o, a menet-
emelkedés 200 mm, a maximális szögsebesség a csiga szögsebességnél 30%-kal nagyobb. A
szállított anyag halmazsűrűsége 800 kg/m3, a töltési tényező 0,3, az anyag belső súrlódási
kúpszöge ρ = 19 o.
Számítsa ki a csigalevél átmérőjét, a súrlódási együtthatókat, a relatív sebességet és a szállítás
szögét!

1. Példa megoldása
A szállítóképesség képletéből kifejezzük a szállítás keresztmetszetét:
Q 11
A   0,0318 m2,
3,6 vz h 3,6  0,4  800  0,3

amelyből kiszámítjuk a csigalevél külső átmérőjét:
4A 4  0,0318
D   0,201 m, kerekítve D = 200 mm
 

Kiszámítjuk a menetemelkedés szögét:
s 200
tg    0,318    17,64o
D  200

A tengelyirányú sebesség vízszintes csiga esetében:
D
vz  otg ,
2

amelyből kifejezzük a szögsebességet:
2vz 2  0,4
o    12,58 1/s
D tg 0,2  0,318

A maximális szögsebesség: o max  1,3o  1,3  12,58  16,35 1/s
Ha a csiga vízszintes (δ = 0o) akkor a maximális szögsebesség alábbi összefüggéséből
kifejezzük a súrlódási tényezőt az anyag és a vályú között:

g
 o max   22  1
2r

1 1
2    0,39
4 2
D 16,35  0,22
4
o max
1 1
4g2
4  9,812

1

64o Az alábbi trigonometrikus egyenlet megoldásával megkapjuk a szállítás szögét: cos(   ) s  ro cos  1.64o   ) 1.05 cos   0.32 cos   1.64o  cos   sin17.32 m/s sin sin17.258(cos17.58 cos(17.Anyagmozgatás gépei gyakorlat 3.34 A relatív sebesség számítása: vz 0.64o  sin  ) 1.097 tg    0.303sin  0.303   17.1  12.75o           st t vz bv vk    2 .953cos   0. Gyakorlat Szállítócsiga Súrlódási tényező az anyag és a csigalevél között: 1  tg  tg19o  0.32 cos   0.32 0.4 s    1.

menetemelkedése s = 160 mm. Példa megoldása A vízszintes szállítócsiga szállítóképessége: Q  3.2 2 * 3.0314 m2 4 4 D 2 n s sn Mivel vz  ro tg     . a csap. a hatásfok η = 0.3. a járulékos ellenállás P4 = 500 W.4  21.4.85. A szállított anyag halmazsűrűsége ρh = 800 kg/m3.14 P1  P2  P3  P4 A hajtás teljesítményigénye: P [kW] 1000 A vízszintes csigák esetében a súrlódás legyőzéséhez és az anyag mozgatásához szükséges teljesítmény (P1): P1  cK z v z  c B cos  v z 3 . Számítsa ki a szállítócsiga fordulatszámát.14 ahol: A   0. a csigalevél átmérője D = 200 mm. a belső súrlódási kúpszöget és a hajtás teljesítményigényét ! Adatok: A szállítócsiga szállítóképessége 11 t/h. a töltési tényező Φ = 0.28o D   200* 3. a csigatengely átmérője d = 60 mm. a csigaszárny és az anyag között 1 = 0. 2. a kváziállandósult állapothoz tartozó φa szög 70°.16   arctg1  arctg0. 2 60  D 60 v z  60 0. a súrlódási tényező az anyag és a vályú között μ2= 0. Példa Az alábbi adatokkal jellemzett vízszintes szállítócsiga állandósult mozgásállapotban üzemel.Anyagmozgatás gépei gyakorlat 3. tömege mcs = 50 kg.2546   14. a belső ellenállásokat figyelembe vevő biztonsági tényező c = 2. hossza L=3 m.2. a menetemelkedés szögét.8o s 160 tg    0.és csapágysúrlódási tényezők μl = μr= 0.4  60 így a fordulatszám: n   150 1/min s 0.5.6 Av z  h [t/h].4 m/s 3. Gyakorlat Szállítócsiga 2. Q amelyből a tengelyirányú sebesség: vz   0.6  A   h   D 2 0.

de ellentétes értelmű erők terhelik.121.6  0.2  700.28o  sin 70o )2   211.28o  cos 70o  0.34  cos14.81 r   F  700.81 sin14.81 sin 70o  211. Gyakorlat Szállítócsiga A kényszererők az állandósult mozgás állapotában a vízszintes és a határszögnél kisebb szögben szállító ferde csigáknál: N  mg sin  a cos .34 sin14.2) r csapsúrlódási tényező (r= 0.92  9.Anyagmozgatás gépei gyakorlat 3. t csapágy súrlódási tényező.34 N A P1 teljesítményigény: P1  c B cos  v z  2  121.28o  cos 70o  50  9.28  cos14. A radiális csapágyterhelés az x és y irányú.28 cos70.08 W 2 2 30 2 30 ahol: d a csigatengely átmérője m. L a csiga hossza [m]. B  mg sin  cos a cos  mg cos sin    2 N cos QL Továbbá az m vz ahol: Q a szállítóképesség [kg/s].67 N r 4 . az axiális a z irányú komponensek összege. (t= 0.4 Ezzel a kényszererők: N  22.06   150 0.34  cos14. QL 11 3 m   22.67  77.92 kg vz 3.2) Fz   K z  Gcsiga  sin   B cos  Gcsiga  sin   121.92  9.28o  121.6 N F  r  N cosa  B sin sina 2   N sina  B sin cosa  Gcsiga cos 2 2 F  211.5  211. így a csigatengely csapsúrlódása (P2 teljesítményigény): d  n P2  d o t Fz   r Fr    t Fz   r Fr   0.28  sin 70o  121.28o  117.4  94.28o  0. B  22.28 N.07 W A csapágyakat a csiga súlyán kívül az N és B kényszererőkkel azonos nagyságú.2 117.34  sin14.6  0.

5 W 2 3.nál kisebb szögben szállító ferde csigáknál: 11 P3  Q  v z   0. ha az anyagot nulla sebességről kell felgyorsítani: ami a vízszintes csigáknál és δh .6 Mindezek alapján az összes teljesítményigény: P1  P2  P3  P4 94.08  0.07  77.49  0. 1000 1000 0.4 2  0.85 5 .Anyagmozgatás gépei gyakorlat 3. 2 A gyorsítási ellenállás.79 kW .5  500 P   0. Gyakorlat Szállítócsiga P3  Q v .