You are on page 1of 32

Salutare tuturor!

In acest topic voi descrie sistemul de diagnoza OBD-II,codurile de eroare precum
si traducerea lor,piesele implicate in generarea unui cod si rezolvarea problem
elor aparute.
1.Ce este OBD?
2.Istoria OBD.
3.Prezentare generala.
1. OBD=On-Board Diagnostic system,este un sistem standardizat care reprezinta ca
pacitatea unui automobil de a dagnostica singur componentele cu impact asupra em
isiilor poluante.In momentul in care e diagnosticata o malfunctie,in bordul auto
mobilului va aparea martorul luminos MIL(malfunction indicator lamp),in termeni
uzuali check engine.
Modul de functionare si diagnosticare OBD este impus de standarde internationale
,SAE pentru americani,ISO pentru Europa.(in poza 1 este atasat martorul MIL(chec
k engine))
2. Prima utilizare a denumirii OBD,numita OBD1,a fost impusa de CARB(Statul Cali
fornia-USA) si cerea ca toate automobilele noi sa aiba un sistem de diagnosticar
e la bord.Nu a avut un real succes deoarece protocoalele de comunicatie,plasarea
si tipul interfetei de diagnostic nu erau stabilite,fiecare constructor avand a
mplasari si protocoale diferite.Nu a fost posibila crearea unei singure interfet
e de diagnostic pentru mai multe tipuri de masini.
OBD-II apare pentru prima data in 1994,anul emiterii regulamentului si reglement
arilor fata de prima interfata.Modificarea a fost facuta de catre CARB,si a deve
nit obligatorie incepand cu anul 1996,principala noutate fiind conectorul univer
sal al interfetei de diagnoza si posibilitatea crearii de echipamente multimarca
.
Versiunea europeana a lui OBDII,apare in anul 2001 pentru masinile pe benzina si
in anul 2004 pentru masinile diesel(atunci devine obligatorie) si este denumita
EOBD.
3.Standardele OBDII presupun prezenta unui conector,existenta unui protocol de c
omunicare general precum si un mod de functionare generalizat. Conectorul OBDIIi
mensiunile conectorului precum si locatia acestuia sunt impuse de standardele SA
E J1962(ISO 15031-3),fiecare masina cu OBDII permitand accesul utilizatorului.
Conectorul trebuie sa fie pozitionat in habitaclu,in zona cuprinsa intre volan,c
onsola centrala si tablou de bord.Accesul trebuie sa fie facil,in cazul in care
este acoperit de plastic acesta din urma va fi montat si conceput in asa fel inc
at sa poata fi desfacut fara echipamente speciale.Montarea si demontarea echipam
entului de protectie trebuie sa se faca cu o singura mana,in conditii de siguran
ta si sa fie la maxim 0,61 metri de sofer.
Conectorul OBDII(poza1),trebuie sa aiba in mod obligatoriu 16 pini,notati ca in
imagine si definiti:
Pin1-Discretionary
Pin2-Bus positiv line,SAE J-1850
Pin3-Discretionary
Pin4-Chassis ground
Pin5-Signal ground
Pin6-CAN_H line of ISO 15765-4
Pin7-K-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4
Pin8-Discretionary
Pin9-Discretionary
Pin10-Bus negative line of SAE j-1850
Pin11-Discretionary
Pin12-Discretionary
Pin13-Discretionary
Pin14-CAN_l line of ISO15765-4
Pin15-L-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4
Pin16-Permanent pozitive voltage.
Pinii 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 nu sunt definiti explicit,rolul acestora ramane a f
i stabilit de constructor.Orice scantool(echipament de diagnosticare) va avea to
ti cei 16 pini,protoculul de comunicare intre scantool si sistem fiind stabilit

automat.
Protocoale de comunicare utilizate pentru OBD-2:sunt in numar de 5 si pot fi ide
ntificate prin analizarea conectorului masinii.
Protocol1:SAE J1850 PWM,este utilizat in principal de catre Ford Motor Company,
viteza de transfer a datelor fiind de 41.6 kB/sec. Utilizeaza pinii 2 (+) si 5 (
-) pentru transmiterea semnalelor.
Protocol2:SAE J1850 VPW,utilizat de catre General Motors, viteza de transfer a d
atelor fiind intre 10.4 si 41.6 kB/sec. De asemenea utilizeaza pinii 2 (+) si 5
(-) pentru transmiterea semnalelor.
Protocol3:ISO 9141-2,utilizat producatorii de automobile europeni, asiatici si C
hrysler. Viteza de transfer a datelor este de 10.4 kBaud. Pentru comunicare util
izeaza pinul 7 (K-line) și optional pinul 15 (L-line).
Protocol4:ISO 14230 (KWP2000) similar cu ISO 9141-2,pentru comunicare utilizeaza
pinul 7 (K-line) si optional pinul 15 (L-line). Viteza de transfer a datelor es
te cuprinsă intre 1.2 si 10.4 KBaud.
Protocol5:ISO 15765 (CAN)
Interfata CAN este cu siguranta cel mai folosit mijloc de transfer date utilizat
in industria automobilistica,atat in interfete de diagnoza cat si intre compute
rele masinii.
In functie de viteza de transfer a datelor, pentru OBD-2, se poate utiliza CAN d
e 250 kBit/sec sau de 500 kBit/sec. Pentru transmiterea datelor se utilizeaza pi
nul 6 (CAN high) si 14 (CAN low).
Utilizarea diverselor protocoale in diagnoza auto este modifica de norma de polu
are,cu cat aceasta este mai aspra cu atat interfata va trebui sa fie mai perform
anta,datorita necesitatii masurarii a cat mai multi parametri de functionare,pre
cum si o necesitate de tranfer a datelor cat mai rapid.
Modul de functionare a interfetei OBDII se face utilizand servicii,numerotate de
la 1 la 9 si simbolizate $01,$02..$09.
$01(real data) este utilizat pentru a citi date in timp real despre functionarea
motorului.Datele pot fi masurate direct de senzori sau de catre calculatorul de
injectie.
$02(real 'freeze frame' data) este utilizat pentru a afla parametrii inregistrat
i de calculatorul de injectie in momentul in care apare un defect.Cantitatea de
informatii stocate depinde de performanta calculatorului.
$03(read stored fault codes) returneaza codurile DTC(coduri de eroare) inregistr
ati,un astfel de cod fiind alcatuit dintr-o litera si 4 cifre.
Litera(sistem)-P,B,C,U.
Cifra(tipul codului)-0=generic,1=specific,2 si 3 rezervate.
Cifra(subsistem)- 1=Management emisii(combustibil-aer),2=Circuitul de injectie(c
ombustibil-aer),3=Aprindere sau rateu aprindere,4=Control emisii,5=Viteza masini
i si control relanti,6=Calculator si circuit comanda,7 si 8=transmisie,9 si 0=re
zervate.
Ultimele 2 cifre din cod se refera la piesa care a generat aparitia erorii,calcu
latorul de injectie avand un cod specific pentru fiecare piesa.
Literele de la inceputul codurilor de eroare reprezinta:
P(powertrain)-sisteme de transmisie si propulsie,sisteme auxiliare acestora.
B(body)-sistemele din habitaclu(sisteme de siguranta,sisteme de comfort)
C(chassis)-sisteme in afara habitaclului,directie,frane si suspensie.
U(Network)-functii comune calculatoarelor montate pe masina precum si interferen
te sau 'neintelegeri' intre acestea.
$04(Erase fault-codes and stored values) este un serviciu utilizat pentru sterge
rea codurilor de eroare sau a valorilor asociate(freeze frame).
$05(Read Lambda sensor self test results) este utilizat pentru testarea si diagn
osticarea senzorului de oxigen(sonda lambda).
In cazul masurarii parametrilor sondei,sunt returnate 10 valori,cu urmatoarele s
pecificatii:
01–nivelul de tensiune la care se face tranzitia intre amestec bogat și amestec sara
c

02–nivelul de tensiune la care se face tranzitia între amestec sarac și amestec bogat
03–tensiunea minima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sa
rac și bogat
04–tensiunea maxima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sa
rac și bogat
05–timpul în care se face tranzitia de la amestec bogat la amestec sarac
06–timpul în care se face tranzitia de la amestec sarac la amestec bogat
07–tensiunea minima (utilizata pentru testarea senzorului)
08–tensiunea maxima (utilizata pentru testarea senzorului)
09–timpul intre valorile tensiunilor de tranzitie
$0A– perioada semnalului.
$06(Read component monitoring self test) este o functie utilizata pentru testare
diverselor componente care au impact asupra emisiilor.Rezultatele emise sunt de
tipul valoare minima vs valoare citita vs valoare maxima.
$07(read pending fault codes) este o functie utilizata mai rar,se refera la citi
rea erorilor posibile,
$08(test of on-board system or component) este un serviciu folosit pentru testar
ea diverselor componente sau a sistemului OBD2.
$09(read vehicle information)-ofera informatiile care se cunosc in momentul acce
sarii despre masina.
Termenii si definitiile utilizate de OBDII
Codurile de eroare generate de sistemul OBDII sunt standardizate de ISO 15031-6,
acestea fiind alcatuite dintr-un grupaj alfanumeric si o descriere a erorii,care
ajuta la localizarea cat mai precisa a problemei.
Diagnozele pot fi de 2 tipuri:
-electrice-indinca defecte de circuit(circuit deschis,scurt-circuit la masa sau
scurt-circuit la baterie).
-functionale-verifica daca sistemele functioneaza la parametri,anumite component
e sunt blocate sau senzorii trimit semnale eronate.
Termeni si definitii utilizate de standardul OBD 2
-circuit deschis – se refera la o intrerupere a circuitului electric monitorizat
-semnal în afara limitelor – se refer la domeniul de variatie al semnalului primit d
e la senzori; circuitul se afla în conditii nominale de functionare dar semnalul p
rimit nu este coerent cu conditiile de functionare
-semnal sub limita minima – tensiunea citita de calculatorul de injectie este sub
limita minima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv
-semnal peste limita maxima – tensiunea citita de calculatorul de injectie este pe
ste limita maxima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv
-banc – grup de cilindri care este monitorizat de un senzor comun; tot timpul banc
ul 1 contine cilindrul numarul 1 al motorului, bancul 2 fiind bancul opus;
-stanga/dreapta si fata/spate – locatiile componentelor monitorizate în raport cu po
zitia scaunului conducatorului auto
-'A', 'B' – se utilizeaza pentru identificarea componentelor (senzori, actuatoare)
multiple de acelasi tip
-semnal discontinuu/incoerent – semnalul electric este temporar intrerupt, durata
defectului nu este suficient de lunga pentru a detecta un scurt circuit sau un c
ircuit deschis; de asemenea viteza de schimbare a valorii semnalului este excesi
v de mare, incoerenta cu conditiile de functionare ale motorului
Codurile de eroare OBDII sunt impartite in mai multe categorii,in functie de sis
temul/subsistemul sau piesa vizata.
Codurile referitoare la P(powertrain) sunt impartite in subcategorii si coduri d
estinate producatorilor,denumirea si semnificatia acestora fiind diversa de la m
arca la marca.
Iata mai jos lista subcategoriilor in care sunt impartite:
P00xx-sistemul de alimentare cu combustibil,sistem control aer admisie,sistem au
xiliar reducere noxe.
P01xx-sistem alimentare combustibil,sistem control aer admisie.

mecatronic. P22xx-sistem alimentare combustibil.control rateuri.hidrotransformator. P03xx-sistem aprindere.sistem semnale auxiliare iesire motor. P23xx-sistem aprindere.diferent ial).sistem control aer admisie.date de iesire ale motorului. P25xx-control semnale auxiliare intrare motor. P05xx-sistem de calcul viteza. P1Cxx-rezervat producatorilor de automobile. P0Fxx-rezervat. P32xx-sistem alimentare. P13xx-rezervat producatorilor de automobile. P38xx-rezervat. P27xx-transmisie. P0Cxx-rezervat.hidrotransformator. P17xx-rezervat producatorilor de automobile.control rateuri combustie. P34xx-sistem dezactivare cilindri. P24xx-sistem auxiliar reducere noxe. P31xx-sistem alimentare. P29xx-rezervat admisie.hidrotransformator. P20xx-sistem alimentare combustibil. P35xx-rezervat.sistem auxiliar reducere noxe .sistem cotrol relanti si sistemul de control a sis temelor auxiliare de intrare ale motorului. P14xx-rezervat producatorilor de automobile. P1Axx-rezervat producatorilor de automobile. .cutie de viteze. P0Axx-sistem de propulsie hibrida. P1Fxx-rezervat producatorilor de automobile. P07xx-transmisie(ambreiaj. P28xx-coduri eroare transmisie. P19xx-rezervat producatorilor de automobile. P1Dxx-rezervat producatorilor de automobile.sistem auxiliar de reducere a noxelor.diferent ial).cutie de viteze.sistem control aer admisie.sistem control aer admisie. P37xx-rezervat. P30xx-sistem alimentare.sistem control rateuri combustie.sistem control aer admisie.sistem auxiliar de reducere a noxelor.sistem control aer admisie. P15xx-rezervat producatorilor de automobile. P12xx-rezervat producatorilor de automobile. P09xx-transmisie(ambreiaj. P21xx-sistem alimentare combustibil. P26xx-calculator injectie.P02xx-sistem alimentare combustibil. P1Exx-rezervat producatorilor de automobile.sistem auxiliar de reducere a noxelor. P11xx-rezervat producatorilor de automobile.sistem auxiliar reducere noxe .sistem control aer admisie.mecatronic.diferent ial). P2Axx-sistem alimentare. P10xx-rezervat producatorilor de automobile. P04xx-sisteme auxiliare a reducerilor emisiilor poluante. P18xx-rezervat producatorilor de automobile. P33xx-sistem aprindere. P0Dxx-rezervat.cutie de viteze. P0Bxx-sistem de propulsie hibrida.sistem control aer admisie.sistem control aer admisie.sistem auxiliar reducere noxe . P16xx-rezervat producatorilor de automobile. P08xx-transmisie(ambreiaj. P36xx-rezervat.mecatronic. P1Bxx-rezervat producatorilor de automobile.sistem auxiliar reducere noxe . P06xx-calculator injectie.

P0026-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara lim itelor-banc 1. . P0014-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mare sau sistem in afara limitelo r-banc 1. P3Dxx-rezervat. P0007-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal peste limita. P0015-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mic-banc 1. Coduri eroare care incep cu P0xx si descrierea lor: Forma(cod-descriere-locatie): P0000-rezervat. P000A-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 1. P0028-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara lim itelor-banc 2. P3Fxx-rezervat. P0002-circuit control debit combustibil/semnal in afara limitelor. P0027-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare-semnal în afara limi telor-banc 1. P0004-circuit control debit combustibil/semnal peste limita admisa. P3Bxx-rezervat. P0025-Pozitia arborelui cu came(B)avans prea mic al fazei-banc 2. P0017-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-ba nc 1/senzor B. P0005-circuit control supapa debit combustibil(A)/circuit deschis. P000C-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 2. P0019-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor ba nc 2/senzor B. P000D-sistem detectie pozitie arbore cotit(B)/raspuns lent-banc 2. P0021-pozitiea arbore came (A)-avans prea mare al fazei sau performanta in afara limitelor-banc 2. P0001-circuit control debit combustibil/circuit deschis. P0012-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mic-banc 1. P3Axx-rezervat. P000B-sistem detectie pozitie arbore came(B)/raspuns lent-banc 1. P3Cxx-rezervat. P0013-circuit actuator pozitionare arbore came(B)/circuit deschis-banc 1. P0006-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal sub limita. P0024-Pozitia arborelui cu came(B)-avans prea mare al fazei sau performan a sistem ului în afara limitelor-banc 2. P3Exx-rezervat. P0020-circuit actuator pozitionare ax cu came(A)-circuit dechis-banc 2. P0008-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc 1. P0022-avans prea mic a arborelui cu came(A)-banc 2. P0018-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor ba nc 2/senzor A. P0029-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare – semnal in afara li mitelor-banc 2. P0011-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mare sau sistem in afara limitelo r-banc 1. P0023-Circuitul actuatorului de pozitionare al arborelui cu came(B)-circuit desc his-banc 2. P0003-circuit control debit combustibil/semnal sub limita admisa. P0010-circuit actuator pozitionare arbore came(A)/circuit deschis-banc 1. P0016-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-ba nc 1/senzor A. P0009-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc 2. P000E-rezervat.P39xx-rezervat. P000F-rezervat.

P0041-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 2 banc 1 cu senzor 2 banc 2. P0042-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1 se nzor 3. P004A-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru . P0036-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1-senz or 1. P0047-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer ului comprimat-semnal sub limita minima.P0030-Circuitul de control al rezistentei de încalzire a sondei lambda-banc 1/senz or 1. P0049-turbocompresor/compresor mecanic-turatie turbina peste limite. P0048-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer ului comprimat-semnal peste limita maxima. P0035-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar care aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0040-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 1 banc 1 cu senzor 1 banc 2.senzor 2.senzor 2. P0046-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer ului comprimat-semnal in afara limitelor. P0045-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer ului comprimat-circuit deschis. P0043-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal su b limita minima-banc 1 senzor 3.senzor 1. P0031- P0032- P0033- P0034- P0035- P0036- P0037- P0038- P0039- P0040- P0041- P0042- P0043- P0044- P0045- P0046- P0047- P0048- P0049- Continuare coduri eroare de tipul P00xx: P0031-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 1. P0044-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe ste limita maxima-banc 1 senzor 3.senzor 1. P0034-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar care aer comprimat-semnal sub limita minima. P0038-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pest e limita maxima-banc 1. P0037-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 1. P0039-turbocompresor/compresor mecanic circuitul de control al supapei de descar care aer comprimat-semnal in afara limitelor. P0033-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar care aer comprimat. P0032-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pest e limita maxima-banc 1.

P0065-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal in afara limitel or. P0060-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2.senzor 3. P0056-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-banc 2.senzor 3.senzor 2.senzor 1. P004C-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru lui comprimat-semnal sub limita minima. P0068-incorelare intre semnalul senzorului de presiune(MAP)/masa. P0075-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 1.senzor 1. P0050-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-banc 2. P0067-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal peste limita max ima. P0061-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2.senzor 2. P006E-rezervat. P0053-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1.senzor 3. P006B-incorelare intre MAP si presiunea aer evacuare. P0073-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal peste limita maxima. P0058-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe ste limita maxima-banc 2 senzor 2. P0062-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2. P0078-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 1. P0063-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal su b limita minima-banc 2. P006C-incorelare intre MAP si presiune aer supraalimentare.s enzor 2.senzor 1. P0054-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1. P0064-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe ste limita maxima-banc 2. P0059-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2. P0055-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1 senzor 3. P004F-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru lui comprimat-semnal discontinuu/incoerent. . P006D-incorelare intre BARO si presiune aer supraalimentare. P0071-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal in afara limitelor.se nzor 3.incoerent. P0052-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal peste limita maxim a-banc 2 senzor 1.senzor 2.MAF(aer admisie ) si pozitia clapetei de acceleratie. P004B-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru lui comprimat-semnal in afara limtelor. P006F-rezervat. P004E-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(A) a presiunii aeru lui comprimat-semnal discontinuu. P004D-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru lui comprimat-semnal peste limita maxima. P0070-circuit senzor de temperatura aer atmosferic. P0066-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal sub limita minim a.lui comprimat-circuit deschis. P0076-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita minima-banc 1. P0077-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limit a maxima-banc 1. P0069-incorelare intre senzorul MAP si BARO(senzor barometric). P0072-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal sub limita minima. P0057-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-semnal s ub limita minima-banc 2. P0074-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal discontinuu/incoerent. P006A-incorelare intre semnalele MAP si MAF. P0051-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal sub limita minima- banc 2 senzor 1.

P0090-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1. P010A-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF). P0086-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limi ta maxima-banc 2. Coduri de eroare care incep cu P01XX si descrierea lor. P0095-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT). P0102-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal sub lim ita minima. P0105-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP). P0109-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal disconti nuu/incoerent. P0104-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal discont inuu. P0087-rampa/circuit combustibil-presiune prea mica. P0097-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal sub limita m inima. P010B-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal in afara limitel or. P009A-incorelare intre senzorii temperatura aer admisie si temperatura aer atmos feric. P0093-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mare. P0083-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limit a maxima-banc 2. P0101-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal in afar a limitelor. P0108-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal peste li mita admisa. P0100-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF). P0096-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal in afara lim itelor. P0099-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal discontinuu/ incoerent. P0084-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 2. P0085-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita minima-banc 2. P0088-rampa/circuit combustibil-presiune prea mare. P0094-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mica. P0098-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal peste limita maxima. Forma(cod-descriere-locatie). P0081-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 2. P0106-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal in afara limitelor. P0091-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semn al sub limita minima. P0092-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semn al peste limita maxima. P0089-performanta regulatorului de presiune a combustibililului 1. P010C-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal sub limita minim a. P0080-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limi ta maxima-banc 1. P0103-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal peste l imita maxima. P0107-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal sub limi ta admisa.P0079-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita minima-banc 1. . P0082-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita minima-banc 2.

P010F-incorelare intre semnalele senzorilor de masa/aer admisie(MAF) ale circuit elor (A) si (B). P0122-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal sub limita minima. P0133-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1. P010E-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal discontinuu. P0111-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal in afara lim itelor. P012F-rezervat.senzor 1. P0113-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal peste limita admisa. P0114-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal discontinuu/ incoerent.P010D-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal peste limita max ima.senzor 1. P0126-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru functionare stabila . P012A-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi sie(MAP).senzor 2. P0131-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1. P012C-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi sie(MAP)-semnal sub limita minima. P0118-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal peste limita maxim a. . P0134-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1.senzor 1. P0117-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal sub limita minima.senzor 2. P001A-incorelare intre semnalele senzorilor 1 si 2 de temperatura motor. P0125-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru controlul injectiei in bucla inchisa. P012B-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi sie(MAP)-semnal in afara limitelor. P0110-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT).senzor 2. P0123-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal peste limita maxima. P0124-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal discontinuu/incoerent. P0127-temperatura aerului de admisie prea mare.senzor 2. P0112-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal sub limita a dmisa. P0116-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal in afara limitelor . P0115-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT). P0138-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1.senzor 1. P0135-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1. P012D-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi sie(MAP)-semnal peste limita maxima. P0119-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal discontinuu/incoer ent. P0120-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie. P0129-presiunea barometrica prea mica(BARO). P012E-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi sie(MAP)-semnal discontinuu/incoerent. P0128-termostatul circuitului de racire. P0137-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1.senzor 1. P0132-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1. P0121-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal in afara limitelor. P0130-circuit sonda lambda-banc 1. P0136-circuit sonda lambda-banc 1.

senzor 1.senzor 3. P0160-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2. P0143-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1. P0186-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara lim itelor. P0152-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2. P0176-circuit senzor detectie combustibil.senzor 2. P0140-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1. P0168-temperatura combustibil prea mare. P0151-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2. P0166-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2.senzor 3. P0142-circuit sonda lambda-banc 1. P0185-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil.sensor 3. .senzor 3.sensor 1.senzor 2. P0178-circuit senzor detectie combustibil-semnal sub limita minima. P0183-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita maxima. P0173-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 2. P0162-circuit sonda lambda-banc 2. P0184-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/ incoerent. P0147-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1. Continuare pentru coduri care incep cu P01XX: P0150-circuit sonda lambda-banc 2. P0169-compozitia combustiblilului incorecta(difera de la senzor la senzor) P0170-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 1.senzor 1. P0145-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1.senzor1.senzor 3.senzor 2. P0158-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2. P0175-amestec prea bogat-banc 2. P0179-circuit senzor detectie combustibil-semnal peste limita maxima.P0139-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1. P0163-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2. P0172-amestec prea bogat-banc 1.senzor 3.senzor 3.senzor 2. P0154-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2. P0188-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita maxima.sensor 2. P0144-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1. P0165-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2. P0171-amestec prea sarac-banc 1.senzor 2.senzor 3. P0180-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil. P0187-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita m inima.senzor 3.senzor 3. P0189-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/ incoerent.senzor 2. P0157-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2. P0159-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2. P0181-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara lim itelor. P0148-defect circuit alimentare combustibil.senzor 3. P0153-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2.senzor 2.senzor 3. P0167-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2. P0164-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2. P0156-circuit sonda lambda-banc 2. P0141-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1. P0182-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita m inima.senzor 1.senzor 2. P0146-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1. P0149-defect sincronizare injectie combustibil(pompa injectie). P0174-amestec prea sarac-banc 2. P0177-circuit senzor detectie combustibil-semnal in afara limitelor.senzor 1. P0155-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2. P0161-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2.

P020E-sincronizarea injectiei-cilindrul 5. P0208-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 8. P0204-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 4. P0211-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 11. P020D-sincronizarea injectiei-cilindrul 4. P0203-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 3. P0199-senzorul de temperatura ulei motor-semnal discontinuu/incoerent. P021E-sincronizarea injectiei-cilindrul 11. P0209-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 9. P0213-injectorul 1 pentru pornirea la rece. P0207-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 7. P0193-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita ma xima. P0220-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie. P020F-sincronizarea injectiei-cilindrul 6. P0217-temperatura lichidului de racire a motorului peste limita. P0190-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil. . P0216-circuitul de control a sincronizarii injectorului/injectiei. Forma(cod-descriere-locatie).P018A-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil. P0210-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 10. P0194-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/inc oerent. P0197-senzorul de temperatura ulei motor-semnal sub limita minima. P021A-sincronizarea injectiei-cilindrul 7. P020C-sincronizarea injectiei-cilindrul 3. P0200-circui injector-circuit deschis. P0195-senzorul de temperatura ulei motor. P020B-sincronizarea injectiei-cilindrul 2. P0219-turatia motorului pente limita. P018D-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita ma xima. P018C-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita mini ma. P021C-sincronizarea injectiei-cilindrul 9. P021F-sincronizarea injectiei-cilindrul 12. P0196-senzorul de temperatura ulei motor-semnal in afara limitelor. P0191-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limite lor. P0205-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 5. P021D-sincronizarea injectiei-cilindrul 10. P021B-sincronizarea injectiei-cilindrul 8. P018E-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/inc oerent. Codurile de eroare care incep cu P02xx precum si traducerea lor. P0218-temperatura uleiului de transmisie peste limita. P0198-senzorul de temperatura ulei motor-semnal peste limita maxima. P0192-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita mini ma. P0201-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 1. P0214-injectorul 2 pentru pornirea la rece. P018F-rezervat. P0206-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 6. P0212-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 12. P0202-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 2. P020A-sincronizarea injectiei-cilindrul 1. P018B-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limite lor. P0215-selenoidul de oprire al motorului.

P022B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-semnal sub limita minima. P0227-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal sub limita minima. . P0237-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal sub limita minima. P0225-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie. P023D-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turboc ompresor/compresor mecanic (A).P0221-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal in afara limitelor. P023E-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turboc ompresor/compresor mecanic (B). P0226-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal in afara limitelor. P0229-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie- -semnal discontinuu/incoerent. P0235-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a er comprimat. P0234-turbocompresor/compresor mecanic-suprapresiune. P0233-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal discontinuu /incoerent. P0236-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal in afara limitelor. P022C-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-semnal peste limita maxima. P022D-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-circuit deschis. P023A-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d e racire aer comprimat-circuit deschis. P0222-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal sub limita admisa. P023F-rezervat. P0231-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal sub limita minima. P0223-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal peste limita admisa. P0238-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal peste limita maxima. P022E-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-semnal sub limita minima. P0224-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal discontinuu/incoerent. P023B-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d e racire aer comprimat-semnal sub limite- P023C-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d e racire aer comprimat-semnal peste limite. P0228-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele ratie-semnal peste limita maxima. P022A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-circuit deschis. P0239-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a er comprimat. P0230-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil. P022F-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-semnal peste limita maxima. P0232-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal peste limit a maxima.

P0240-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal in afara limitelor. P0244-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast egate)-semnal in afara limitelor. P0259-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in jector)-semnal peste limita maxima. P0257-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in jector)-semnal in afara limitelor. P0242-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal peste limita maxima. P0241-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a er comprimat-semnal sub limita minima. P0255-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in jector)-semnal discontinuu/incoerent. P0252-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in jector)-semnal in afara limitelor. P0248-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast egate)semnal in afara limitelor. P0243-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast egate). P0251-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in jector). P0254-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in jector)-semnal peste limita maxima. P0258-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in jector)-semnal sub limita minima. P025D-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn . P0253-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in jector)-semnal sub limita minima. P024F-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci re aer comprimat-semnal peste limita maxima. P024E-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci re aer comprimat-semnal sub limita minima. P025A-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-circ uit deschis. P0249-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast egate)-semnal sub limita minima Continuare coduri care incep cu P02XX: P024A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-semnal in afara limitelor. P0250-turbocompresor-compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast egate)-semnal peste limita maxima. P024C-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci re aer comprimat. P024B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima t-blocat. P0246-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast egate)-semnal peste limita. P0247-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast egate). P025B-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn al in afara limitelor. P0245-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast egate)-semnal sub limita minima. P0256-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in jector). P025C-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn al sub limita minima. P024D-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci re aer comprimat-semnal in afara limitelor.

P0272-cilindrul 4-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0285-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal sub limita minima. . P0273-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal sub limita minima. P0269-cilindrul 3-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0266-cilindrul 2-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0298-temperatura ulei motor peste limita maxima. P0312-rateu de combustie detectat la cilindrul 12. P0309-rateu de combustie detectat la cilindrul 9. P0306-rateu de combustie detectat la cilindrul 6. P0294-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal sub limita minima. P0277-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal peste limita maxima. P0261-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal sub limita minima. P0279-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal sub limita minima. P0278-cilindrul 6-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0290-cilindrul 10-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0264-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal sub limita minima. P0313-rateu de combustie detectat cu nivel scazut de combustibil. P0280-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal peste limita maxima. P0283-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal peste limita maxima. P0286-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal peste limita maxima. P0316-rateu de combustie detectat la prnirea motorului (primele 1000 de rotatii) . P0289-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal peste limita maxima. P0305-rateu de combustie detectat la cilindrul 5. P0281-cilindrul 7-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0267-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal sub limita minima. P0284-cilindrul 8-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0274-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal peste limita maxima. P0300-rateu de combustie detectat-cilindru aleator/multiplu. P0265-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal peste limita maxima. P0310-rateu de combustie detectat la cilindrul 10. P0263-cilindrul 1-injectia decalibrata/dezechilibrata. P0307-rateu de combustie detectat la cilindrul 7.al peste limita maxima. P0293-cilindrul 11-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0268-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal peste limita maxima. P0287-cilindrul 9-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0276-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal sub limita minima. P0315-variatia pozitiei arborelui cotit nu este cunoscuta. P0301-rateu de combustie detectat la cilindrul 1. P0308-rateu de combustie detectat la cilindrul 8. P0260-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in jector)-semnal discontinuu/incoerent. P0292-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal peste limita maxima. P0270-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal sub limita minima. P0295-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal peste limita maxima. P0297-viteza automobilului peste limita maxima. P0291-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal sub limita minima. P0296-cilindrul 12-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0282-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal sub limita minima. P0311-rateu de combustie detectat la cilindrul 11. P0304-rateu de combustie detectat la cilindrul 4. P0271-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal peste limita maxima. P0288-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal sub limita minima. P0302-rateu de combustie detectat la cilindrul 2. P0303-rateu de combustie detectat la cilindrul 3. P0299-turbocompresor/compresor mecanic-subpresiune. P0262-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal peste limita maxima. P0314-rateu de combustie detectat la un cilindru (nespecificat). P0275-cilindrul 5-injectia decalibrata-dezechilibrata.

P0331-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal in afara limitelor-banc 2. P0322-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal li psa. P0340-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1 sau un singur senzor. P0346-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi telor-banc 2. P0354-circuitul primar/secundar (D) al bobinei de inductie. P0318-semnalul circuitul (A) al senzorului de detectie a starii drumului. P0333-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal peste limita maxima-banc 2. P0348-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 2. P0344-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i ncoerent-banc 1 sau un singur senzor. P0332-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal sub limita minima-banc 2. P0353-circuitul primar/secundar (C) al bobinei de inductie. P0352-circuitul primar/secundar (B) al bobinei de inductie. P0347-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi nima-banc 2. P0335-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit. P0338-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita ma xima. P0324-eroare a sistemului de control al detonatiei. P0355-circuitul primar/secundar (E) al bobinei de inductie. P0350-circuitul primar/secundar al bobinei de inductie. P0321-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal in afara limitelor. P0323-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal in termitent. P0327-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal sub limita minima-banc 1 sau un singur senzor. P0320-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor.P0317-sistemul de detectie a starii drumului nu este prezent. P0345-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2. P0319-semnalul circuitul (B) al senzorului de detectie a starii drumului. P0326-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal in afara limitelor-banc 1 sau u n singur senzor. P0329-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal discontinuu/incoerent-banc 1 sa u un singur senzor. P0351-circuitul primar/secundar (A) al bobinei de inductie. . P0330-circuitul senzorului de detonatie 2-banc 2. P0337-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita mini ma. P0342-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi nima-banc 1 sau un singur senzor. P0339-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/inc oerent. P0336-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limite lor. P0334-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal discontinuu/incoerent-banc 2. P0343-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 1 sau un singur senzor. P0328-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal peste limita maxima-banc 1 sau un singur senzor. P0356-circuitul primar/secundar (F) al bobinei de inductie. P0325-circuitul senzorului de detonatie 1-banc 1 sau un singur senzor. P0349-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i ncoerent-banc 2. P0341-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi telor-banc 1 sau un singur senzor.

P0382-circuitul (B) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0365-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1. P0374-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-fara pulsuri. P0390-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2. P0384-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezis tenta de incalzire-semnal peste limita maxima. P0362-circuitul primar/secundar (L) al bobinei de inductie. P0385-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit. P0370-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie. P0379-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-fara pulsuri. P0363-rateu de combustie detectat-alimentarea cu combustibil intrerupta. P0389-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/inc oerent. P0375-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie. P0387-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita mini ma. P0388-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita ma xima. P0391-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi telor-banc 2. P0377-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-prea putine pulsuri. P0368-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 1. P0380-circuitul (A) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0378-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-pulsuri discontinue/intermitente. P0358-circuitul primar/secundar (H) al bobinei de inductie. P0360-circuitul primar/secundar (J) al bobinei de inductie. P0366-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi telor-banc 1.P0357-circuitul primar/secundar (G) al bobinei de inductie. P0383-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezis tenta de incalzire-semnal sub limita minima. P0393-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita . P0373-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-pulsuri discontinue/intermitente. P0392-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi nima-banc 2. P0371-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-prea multe pusuri. P0367-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi nima-banc 1. P0381-circuitul de semnalizare al alctivitatii bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0386-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limite lor. P0359-circuitul primar/secundar (I) al bobinei de inductie. P0376-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-prea multe pulsuri. P0364-rezervat. P0369-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i ncoerent-banc 1. P0372-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/ injectie-prea putine pulsuri. P0361-circuitul primar/secundar (K) al bobinei de inductie.

P041A-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR. P0424-temperatura catalizatorului incalzit sub limita-banc 1. P0400-debitul sistemului de recirculare gaze(EGR) P0401-debit insuficient al EGR. P0394-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i ncoerent-banc 2. . P0410-sistemul de injectie de aer secundar. P0408-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal peste limita maxima. P0417-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-scurtc ircuit. P041C-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal sub limit a minima. P0420-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 1. P040E-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal incoerent /discontinuu. P0426-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor- banc 1. P0412-sistemul de injectie de aer secundar-circuitul supapei de comutare (A). P0416-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-circui t deschis. P0421-eficienta sistemului de incalzire a catalizatorului sub limita-banc 1. P0419-circuitul (B) de control al sistemului de injectie aer secundar.maxima-banc 2. P041E-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal incoerent /discontinuu. P0405-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal sub limita minima.senzor 1. P0403-circuit de control EGR. P041B-Circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal in afara limitelor. P040C-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal sub limit a minima. P0406-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal peste limita maxima. P040F-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-incorelare intre semnalele senzorilor (A) si (B).senzor 1. P0404-circuit control EGR-semnal in afara limitelor. P0418-circuitul (A) de control al sistemului de injectie aer secundar. P041D-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal peste lim ita maxima. P0407-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal sub limita minima. P0402-debit excesiv al EGR. P0414-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comuare (A)-scurtci rcuit.senzor 1. P040D-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal peste lim ita maxima. P0428-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima -banc 1. P040A-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR. P0413-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (A)-circui t deschis. P041F-rezervat. P0409-circuitul senzorului (A) al EGR. P0427-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b anc 1. P0411-sistemul de injectie de aer secundar-debit incorect detectat. P0422-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 1. P040B-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal in afara limitelor.senzor 1. P0415-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B). P0423-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 1. P0425-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1.

P0449-circuitul supapei/selenoidului de ventilare EVAP. P0431-eficienta sistemului de incalzire a sistemului catalizator sub limita-banc 2. P042B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor- banc 1. P0452-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal sub limita minima . P0459-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal peste limita maxima .senzor 2.senzor 1. P042D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima -banc 1. P0458-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal sub limita minima. P0451-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal in afara limitelo r.senzor 2.senzor 2. P043B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor- banc 2.senzor 2. P0441-EVAP-debit de purjare incorect.senzor 2. P0436-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor- banc 2.senzor 1. P043C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b anc 2. P0456-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mica. P0435-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 2. P0437-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b anc 2.P0429-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 1. P0439-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 2. P0453-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal peste limita maxi ma. P0446-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP. P0444-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-circuit deschis.senzor 1. P0447-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-circuit deschis. P0448-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-scurtcircuit. P0442-EVAP-scurgere detectata-scurgere mica.senzor 2.senzor 1. P0443-circuitul de control a supapei de purjare EVAP. P0450-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP. P0430-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 2. P043D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima -banc 2. P0445-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-scurtcircuit. P043F-scurgere la orificiul de referinta EVAP-scurgere mare. P0433-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 2. P042A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1.senzor 2. P043E-scurgere la orificiul de referinta EVAP(sistem captare vapori benzina)-scu rgere mica. P0440-sistemul de captare a vaporilor de benzina EVAP. P0454-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal discontinuu/incoe rent. P0457-scurgere detectata la sistemul EVAP-capac slabit sau deschis.senzor 2. P042F-rezervat. P042E-rezervat. P0432-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 2. P0438-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima -banc 2. P043A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor- banc 2.senzor 2. P0434-temperatura catalizatorului incalzit sub limita. P0455-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mare. P042C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b anc 1.

P0476-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal in afara limitelor. P0497-sistemul de captare a vaporilot de benzina (EVAP)-debit mic. P0490-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal peste limi ta maxima. P0462-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal sub limita minima . P0466-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal in afara limitelor. P0485-ventilator racire motor-scurtcircuit la baterie/masa. P0484-circuit ventilator racire motor-supracurent electric. P0461-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal in afara limitelo r. P0473-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxim a. P0469-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal discontinuu/incoerent. P047D-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxim a. P0492-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 2. P0480-circuitul de control ventilator racire motor 1. P0479-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal discontinuu/incoerent. P0495-ventilator racire motor-viteza mare. P047F-rezervat. P0470-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare. P0486-circuitul (B) al senzorului sistemului EGR.. P0482-circuitul de control ventilator racire motor 3. P047E-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoer ent. P0463-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal peste limita maxi ma. P047A-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare. P0494-ventilator racire motor-viteza mica. P0460-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil. P047B-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor . P0496-sistemul de captare a vaporilor de benzina (EVAP)-debit mare. P0474-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoer ent. P0464-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal discontinuu/incoe rent. P0468-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal peste limita maxima. P0471-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor . P0487-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-circuit deschis. P047C-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima. P0483-ventilator racire motor-eficienta scazuta a sistemului de racire. P0489-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal sub limita minima. P0472-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima. P0478-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal peste limita maxima. P0499-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal peste limita maxim . P0465-circuitul senzorului de debit purjare EVAP. P0491-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 1. P0493-ventilator racire motor-supraviteza. P0467-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal sub limita minima. P0475-supapa de control a presiunii de evacuare. P0498-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal sub limita minima. P0477-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal sub limita minima. P0488-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal in afara l imitelor. P0481-circuitul de control ventilator racire motor 2.

P0502-senzorul (A) viteza automobil-semnal sub limita minima. P0523-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal peste limit a maxima. P0504-corelare contact (A)/(B) contact frana. P0513-cod immo incorect. P050E-rezervat. P0524-presiunea uleiului de motor prea mica. ?????????????? P050A-sistem control admisie aer la turatie de relanti la rece-performante in af ara limitelor. P0520-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor. P0501-senzorul (A) viteza automobil-semnal in afara limitelor. P0517-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal peste limita maxima. P050B-sincronizarea aprindereii la pornirea la rece-performante in afara limitel or. . P0515-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori. P0528-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal lipsa. P0529-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal intermitent . P0519-sistemul de control al sistemului la turatia de relanti-performante in afa ra limitelor. P0518-circuitul de control al admisiei aerului la turatie de relanti-semnal inte rmitent. P0527-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal in afara li mitelor. P0521-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal in afara li mitelor. P050D-turatie de relanti instabila la pornirea la rece. P0537-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal sub limita minim a. P0511-circuitul de control al turatiei de relanti. P0500-senzorul (A) viteza automobil. P0522-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal sub limita minima. P0514-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal in af ara limitelor. P0516-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal sub l imita minima. P0530-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0532-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0533-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0534-pierdere de agent frigorific A/C. P0535-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C. P0503-senzorul (A) viteza automobil-semnal discontinuu/incoerent. P0510-contactul pentru pozitia inchis a clapetei obturatoare. P050C-temperatura lichidului de racire a motorului la pornirea la rece-performan te in afara limitelor. P0526-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor. P0525-circuitul de control al sistemului 'cruise control'-semnal in afara limite lor.a. P0512-circuitul de comanda al demarorului. P050F-rezervat. P0536-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal in afara limitel or. P0538-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal peste limita max ima.

P056A-comanda viteza croaziera-semnal INCREASE DISTANCE. P0556-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal in afara limitelor. P0555-circuitul senzorului de presiune servo-frana. P0553-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal peste l imita maxima. P0577-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal peste limita maxima. P0557-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal sub limita minima. P0554-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal intermi tent. P0551-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal in afar a limitelor. P0546-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxi ma-banc 1 senzor 1. P0541-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal sub limita mini ma. P0571-circuitul (A) al contactului frana. P0576-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal sub limita minima. P0562-tensiunea sistemului-prea mica. . P0575-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera. P0565-comanda viteza croaziera-semnal ON. P0549-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxi ma-banc 2 senzor 1. P0561-tensiunea sistemului-instabila. P0568-comanda viteza croaziera-semnal SET. P0558-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal peste limita maxima. P0559-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal intermitent. P0542-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal peste limita ma xima. P0548-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima -banc 2 senzor 1. P0574-sistem control viteza croaziera-viteza prea mare. P0563-tensiunea sistemului-prea mare. P0545-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima -banc 1 senzor 1. P0569-comanda viteza croaziera-semnal COAST. P053B-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc ulare a gazelor carter(PCV)-semnal sub limita minima P053C-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc ulare a gazelor carter(PCV)-semnal peste limita maxima. P0550-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie. P0543-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0547-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 2 senzor 1. P0570-comanda viteza croaziera-semnal ACCELERATE. P053A-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc ulare a gazelor carter(PCV)-circuit deschis. P0560-tensiunea sistemului.P0539-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal intermitent. P0544-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 1 senzor 1. P0567-comanda viteza croaziera-semnal RESUME. P0566-comanda viteza croaziera-semnal OFF. P0552-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal sub lim ita minima. P026B-comanda viteza croaziera-semnal DECREASE DISTANCE. P0573-circuitul (A) al contactului frana-semnal peste limita maxima. P0572-circuitul (A) al contactului frana-semnal sub limita minima. P0540-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie. P0564-circuitul (A) al modului de comanda cruise control.

P0582-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-c ircuit deschis. P0598-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal sub limit a minima. P0592-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro aziera-semnal sub limita minima. P0595-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-s emnal sub limita minima. P0593-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro aziera-semnal peste limita maxima. P0603-modul de control intern-eroare memorie non-volatila (KAM). P0607-modul de control-performante in afara limitelor. P0591-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro aziera-semnal in afara limitelor. P0606-procesor modul control motor(ECM/PCM). P0600-reteaua de comunicatie seriala. P060A-modul de control intern-performanta procesorului modulul de monitorizare. P0594-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-c ircuit deschis. P0611-modul de control injector combustibil-performante in afara limitelor. P0599-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal peste lim ita maxima. P0579-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal in afara limitelor. P0590-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro aziera-blocat. P060B-modul de control intern-performanta convertorului analog digital. P0589-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro aziera. P0583-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-s emnal sub limita minima. P0605-modul de control intern-eroare memorie ROM. P0602-eroare de programare a modulului de control. P0601-modul de control intern-eroare suma de verificare memorie. P0580-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0584-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-s emnal peste limita maxima. P060C-modul de control intern-performanta procesorului principal. P0609-modulul de control (B)-semnal de iesire viteza vehicul. P0587-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0597-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-circuit deschis. P0586-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-circuit deschis. P0581-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal pes te limita maxima. P0608-modulul de control (A)-semnal de iesire viteza vehicul. P0585-incorelare intre intrarile (A)/(B) ale modulului de comanda multi-function al viteza croaziera.P0578-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-blocat. P060D-modul de control intern-performanta pozitiei pedalei de acceleratie. . P060E-modul de control intern-performanta pozitiei obturatorului. P060F-modul de control intern-performanta temperaturii lichidului de racire. P0596-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-s emnal peste limita maxima. P0604-modul de control intern-eroare memorie RAM. P0610-modul de control obtiuni vehicul-eroare. P0588-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-semnal peste limita maxima.

P0628-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal sub limita minima. P0638-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 1. P0619-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie RAM/ROM. P0641-circuit (A) tensiune de referinta senzor-circuit deschis. P0637-circuit de control servo-directie-semnal peste limita maxima. P0631-modul de control transmisie(TCM)-serie VIN neprogramabila sau incompatibil a. P063E-auto-configurare obturator-semnal intrare absent.P0612-modul de control injector combustibil-releu de control. P0629-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal peste limita maxima. P0633-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-cheie imobilizator nep rogramabila. P063A-circuit de masura tensiune alternator. P0630-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-serie VIN neprogramabi la sau incompatibila. P0617-circuitul releului de actionare demaror-semnal peste limita maxima. P0622-circuit terminal camp/L alternator. P062E-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-b anc 2. P0615-circuitul releului de actionare demaror. P061E-modul de control intern-performanta semnalului pedalei de frana. P0627-circuitul (A) de control pompa combustibil-circuit deschis. P0643-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima. P063C-circuit de masura tensiune alternator-semnal sub limita minima. P061A-modul de control intern-performanta cuplului. . P0636-circuit de control servo-directie-semnal sub limita minima. P0620-circuit de control alternator. P0618-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie mom-volatila (KAM). P0632-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-kilometrajul neprogram abil. P062C-modul de control intern-performanta vitezei automobilului. P0626-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal peste limita maxima. P0624-circuit de control lampa bord capac rezervor. P0642-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima. P0639-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 2. P0623-circuit de control lampa bord alternator. P0614-incompatibilitatemodul de control motor cu modul de control transmisie (EC M/TCM). P0634-modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-tempera tura interna prea mare. P063D-circuit de masura tensiune alternator-semnal peste limita maxima. P061D-modul de control intern-performanta debitului masic de aer. P0621-circuit terminal lampa/L bord alternator. P061B-modul de control intern-performanta cuplului calculat. P062A-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal in afara limitelor. P062F-modul de control intern-eroare memorie EEPROM. P061F-modul de control intern-performanta sistemului de control al clapetei obtu ratoare. P0616-circuitul releului de actionare demaror-semnal sub limita minima. P063F-auto-configurare senzor temperatura motor-semnal intrare absent. P062D-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-b anc 1. P061C-modul de control intern-performanta turatiei motorului. P0640-circuit de control sistem de incalzire aer admisie. P0625-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal sub limita minima. P0613-procesor modul de control transmisie (TCM). P0635-circuit de control servo-directie. P062B-modul de control intern-performanta sistemului de control al injectoarelor . P063B-circuit de masura tensiune alternator-semnal in afara limitelor.

P0668-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal sub limita minima. P0663-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-circuit deschis-banc 2. P066E-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal sub limita minima. P066B-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal peste limita maxima. P0646-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal sub limita minima . P0649-circuit de control lampa bord-sistem de control viteza automobil. P065B-circuit control alternator-semnal in afara limitelor. P0666-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo tor/transmisie(PCM/ECM/TCM). P0647-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal peste limita maxi ma. P0656-circuit de iesire nivel combustibil rezervor. P0671-circuit bujie incandescenta cilintrul 1-circuit deschis. P0661-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-semnal sub limita minima-banc 1. P0676-circuit bujie incandescenta cilintrul 6-circuit deschis. P066F-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal peste limita maxima. P067A-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal sub limita minima. P067D-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal peste limita maxima. P0679-circuit bujie incandescenta cilintrul 9-circuit deschis. P065A-sistem alternator-performante in afara limitelor. P0645-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C). P0648-circuit de control lampa bord-imobilizator. P0662-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-semnal peste limita maxima-banc 1. P0672-circuit bujie incandescenta cilintrul 2-circuit deschis. P066A-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal sub limita minima. P0664-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-semnal sub limita minima-banc 2. P0658-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal sub limita minima.P0644-circuit de comunicatie seriala cu afisajul de bord. P0677-circuit bujie incandescenta cilintrul 7-circuit deschis. P0669-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal peste limita maxima. P0670-circuit de control modul de control bujii incandescente-circuit deschis. P067C-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal sub limita minima. P066D-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal peste limita maxima. P0678-circuit bujie incandescenta cilintrul 8-circuit deschis. P0654-circuit de iesire turatie motor. P0651-circuit (B) tensiune referinta senzor-circuit deschis. P0650-circuit de control lampa bord-MiL. P0674-circuit bujie incandescenta cilintrul 4-circuit deschis. P0659-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal peste limita maxima. . P0653-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal peste limita maxima. P0665-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-semnal peste limita maxima-banc 2. P0675-circuit bujie incandescenta cilintrul 5-circuit deschis. P0660-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi sie-circuit deschis-banc 1. P0655-circuit de control lampa bord-supraincalzire motor. P0673-circuit bujie incandescenta cilintrul 3-circuit deschis. P0657-circuit (A) tensiune alimentare actuator-circuit deschis. P066C-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal sub limita minima. P0652-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal sub limita minima. P067B-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal peste limita maxima. P0667-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal in afara limitelor.

. P069F-rezervat. P068E-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal sub limita minima. P070C-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal sub limita minima. P0690-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-s emnal peste limita maxima. P0683-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de contro l grup motor-propulsor(PCM). P0689-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-s emnal sub limita minima. P0684-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de contro l grup motor-propulsor(PCM)-semnal in afara limitelor. P069E-rezervat. P0696-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal peste limita maxima. P0699-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima. P0692-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal peste limita maxima. P068D-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal peste limita maxima. P068C-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal sub limita minima. P0691-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal sub limita minima. P0680-circuit bujie incandescenta cilintrul 10-circuit deschis. P0693-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal sub limita minima. P0698-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima. P070B-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal in afara limitelor. P068B-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor( ECM/PCM)-prea tarziu. P069A-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal sub limita minima. P0707-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal sub limita mi nima. P070A-circuit senzor nivel ulei transmisie. P069B-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal peste limita maxima. P0687-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu lsor(ECM/PCM)-semnal peste limita maxima. P068F-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal peste limita maxima. P0697-circuit (C) tensiune de referinta senzor-circuit deschis. P0688-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-c ircuit deschis. P0703-circuit (B) contact frana. P069C-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal sub limita minima. P0704-circuit intrare contact ambreiaj. P067F-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal peste limita maxima. P0686-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu lsor(ECM/PCM)-semnal sub limita minima. P0702-sistemul electric de control al transmisiei. P0705-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie (intrare PRNDL). P0694-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal peste limita maxima. P0700-sistemul de control al transmisiei(cerere activare MiL). P068A-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor( ECM/PCM)-prea devreme. P0701-sistemul de control al transmisiei-semnal in afara limitelor. P0682-circuit bujie incandescenta cilintrul 12-circuit deschis.P067E-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal sub limita minima. P0695-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal sub limita minima. P0706-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal in afara limi telor. P0681-circuit bujie incandescenta cilintrul 11-circuit deschis. P0685-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu lsor(ECM/PCM)-circuit deschis. P0708-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal peste limita maxima. P069D-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal peste limita maxima. P0709-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal intermitent.

P0734-raport incorect treapta 4. P071D-circuitul (B) mod transmisie. P0725-circuit intrare senzor turatie motor. P0754-solenoid (A) schimbare treapta-semnal intermitent. P0743-circuitul electric al ambreiajului convertizorului de cuplu. P0749-solenoid (A) control presiune-semnal intermitent. P0732-raport incorect treapta 2. . P070E-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal discontinuu/incoerent. P0742-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-blocat inchis. P0748-solenoid (A) control presiune-circuit electric. P0744-circuitul electric al ambreiajului convertizorului de cuplu-semnal intermi tent. P0730-raport incorect treapta de viteza. P0746-solenoid (A) control presiune-blocat dechis(performanta). P0737-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM). P0723-circuit senzor turatie iesire-semnal discontinuu/incoerent. P0755-solenoid (B) schimbare treapta. P071A-circuitul (A) mod transmisie. P0729-raport incorect treapta 6. P0712-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal sub limita minima. P070F-nivel ulei transmisie prea scazut. P0720-circuit senzor turatie iesire. P071E-circuitul (B) mod transmisie-semnal sub limita minima. P0752-solenoid (A) schimbare treapta-blocat inchis. P0728-circuit intrare senzor turatie motor-semnal discontinuu/incoerent. P0711-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal in afara limitelor. P0722-circuit senzor turatie iesire-semnal lipsa. P0727-circuit intrare senzor turatie motor-semnal lipsa. P0740-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-circuit deschis. P0731-raport incorect treapta 1. P0714-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal discontinuu/incoerent. P0745-solenoid (A) control presiune. P071C-circuitul (A) mod transmisie-semnal peste limita maxima. P0718-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal discontinuu/inco erent. P071F-circuitul (B) mod transmisie-semnal peste limita maxima. P0735-raport incorect treapta 5. P0715-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina. P0747-solenoid (A) control presiune-blocat inchis. P0736-raport incorect treapta de mers inapoi. P0724-circuit (B) contact frana-semnal peste limita maxima. P0738-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM)-semnal sub limita minima. P071B-circuitul (A) mod transmisie-semnal sub limita minima. P0753-solenoid (A) schimbare treapta-circuit electric. P0721-circuit senzor turatie iesire-semnal in afara limitelor. P0717-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal lipsa. P0710-circuit senzor temperatura ulei transmisie. P0739-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM)-semnal pest e limita maxima. P0750-solenoid (A) schimbare treapta. P0719-circuitul (B) contact frana-semnal sub limita minima. P0733-raport incorect treapta 3. P0726-circuit intrare senzor turatie motor-semnal in afara limitelor. P0716-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal in afara limitel or. P0751-solenoid (A) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0741-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-blocat deschis. P0713-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal peste limita maxima.P070D-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal peste limita maxima.

P076F-raport incorect treapta 7. P0767-solenoid (D) schimbare treapta-blocat inchis. P075F-rezervat. P0768-solenoid (D) schimbare treapta-circuit electric. P0776-solenoid (B) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0772-solenoid (E) schimbare treapta-blocat inchis. P0757-solenoid (B) schimbare treapta-blocat inchis. P075E-solenoid (G) schimbare treapta-semnal intermitent. P0782-schimbare treapta 2-3. P0786-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal in afara limitelor . P076D-solenoid (H) schimbare treapta-circuit electric. P0759-solenoid (B) schimbare treapta-semnal intermitent. P0802-sistemul de control al transmisiei(cerere activare MiL)-circuit deschis. P0778-solenoid (B) schimbare treapta-circuit electric.. P0797-solenoid (C) schimbare treapta-blocat inchis. P0766-solenoid (D) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0761-solenoid (C) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0774-solenoid (E) schimbare treapta-semnal intermitent. P0760-solenoid (C) schimbare treapta. P075A-solenoid (G) schimbare treapta. P0779-solenoid (B) schimbare treapta-semnal intermitent. P0800-sistemul de control al cutiei de transfer(cerere activare MiL). P0791-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar. P0787-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal sub limita minima. P076A-solenoid (H) schimbare treapta. P075B-solenoid (G) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0758-solenoid (B) schimbare treapta-circuit electric. P0769-solenoid (D) schimbare treapta-semnal intermitent. P0770-solenoid (E) schimbare treapta. P0781-schimbare treapta 1-2. P0801-circuitul de blocare al treptei de mers inapoi. P0799-solenoid (C) schimbare treapta-semnal intermitent. . P0788-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnalpeste limita maxima. P0775-solenoid (B) schimbare treapta. P0792-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal in afara limitelor. P0773-solenoid (E) schimbare treapta-circuit electric. P0783-schimbare treapta 3-4. P076E-solenoid (H) schimbare treapta-semnal intermitent. P0762-solenoid (C) schimbare treapta-blocat inchis. P0790-circuit contact mod normal. P0771-solenoid (E) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0794-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal discontinuu/incoerent .. P075C-solenoid (G) schimbare treapta-blocat inchis. P0795-solenoid (C) schimbare treapta. P0796-solenoid (C) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P076B-solenoid (H) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0784-schimbare treapta 4-5. P076C-solenoid (H) schimbare treapta-blocat inchis. P0789-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal discontinuu/incoerent. P0764-solenoid (C) schimbare treapta-semnal intermitent. P075D-solenoid (G) schimbare treapta-circuit electric. P0793-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal lipsa. P0798-solenoid (C) schimbare treapta-circuit electric. P0785-solenoid temporizare/schimbare treapta. P0765-solenoid (D) schimbare treapta. P0780-eroare schimbare treapta.P0756-solenoid (B) schimbare treapta-blocat dechis(performanta). P0777-solenoid (B) schimbare treapta-blocat inchis. P0763-solenoid (C) schimbare treapta-circuit electric.

P0808-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal peste limita maxima. P0819-incorelare contact schimbare treapta in sus si in jos (upshift&downshift) cu gama de variatie rapoarte transmitere. P081A-circuit dezactivare demaror-semnal sub limita minima. P0807-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal sub limita minima. P081E-patinare excesiva ambreiaj (B). P0815-circuit contact schimbare in sus treapta de viteza (upshift). P0826-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift).P0803-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex. P0806-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal in afara limitelor. P0839-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal peste limita maxima. P0838-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal sub limita minima. P0820-circuit senzor de pozitie levier trepte x-y. P0813-circuit iesire treapta de mers inapoi. P0811-patinare excesiva ambreiaj (A). P081B-circuit dezactivare demaror-semnal peste limita maxima. P083D-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma . P0835-circuit (B) contact pedala ambreiaj-semnal peste limita maxima. P080E-rezervat. P0816-circuit contact schimbare in jos treapta de viteza (downshift). P0830-circuit (A) contact pedala ambreiaj. P0827-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift)-semn al sub limita minima.1-4)-semnal sub li mita minima.1-4)-semnal peste limita maxima. P0818-circuit intrare contact decuplare transmisie. P083B-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P0824-circuit senzor de pozitie levier trepta y-semnal intermitent. P083A-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie. P080F-rezervat. P0834-circuit (B) contact pedala ambreiaj-semnal sub limita minima. P0825-contact apasare/tragere levier treapta. P0828-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift)-semn al peste limita maxima. P080B-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex. P0836-circuit contact tractiune integrala (4WD). P0809-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal discontinuu/incoerent. P0817-circuit dezactivare demaror-circuit deschis. P0833-circuit (B) contact pedala ambreiaj. 1-4). P0822-circuit senzor de pozitie levier trepta y. P081D-circuit intrare pozitie neutru (neutral). P0805-circuit senzor de pozitie ambreiaj. P0804-circuit control lampa schimbare treapta multipla (ex. P080D-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex. P081C-circuit intrare pozitie parcare (park). P0812-circuit intrare treapta de mers inapoi. P0832-circuit (A) contact pedala ambreiaj-semnal peste limita maxima. P083C-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P0837-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal in afara limitelor. P0814-circuit afisare treapta de viteza. P0821-circuit senzor de pozitie levier trepta x. P080A-pozitia ambreiajului nu este invatata. P080C-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex. P0810-eroare control pozitie ambreiaj. P0831-circuit (A) contact pedala ambreiaj-semnal sub limita minima. P0823-circuit senzor de pozitie levier trepta x-semnal intermitent.1-4). 1-4)-semnal in af ara limitelor. P0829-schimbare de treapta de viteza 5-6.

P084D-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0865-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal sub limita min ima. P0841-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P084C-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P0862-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0852-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P)-semnal peste limita maxima. P0842-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P0846-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P0858-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal sub limita minima. P0849-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0864-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal in afara limit elor. P0854-circuit intrare contact drive(D)-semnal sub limita minima. P0845-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0850-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P).xima. P084E-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P085C-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P083E-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0853-circuit intrare contact drive(D). P0855-circuit intrare contact drive(D)-semnal peste limita maxima. P0844-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P084A-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0851-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P)-semnal sub limita minima. P085A-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta. P0861-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0860-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta. P083F-incorelare contact pedala ambreiaj (A)/(B). P0847-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P0869-presiune lichid de transmisie-mare. P084F-rezervat. P085B-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0863-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM). P0848-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0856-semnal intrare sistem de control a tractiunii. P0866-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal peste limita m axima. P0870-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0857-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal in afara limitelor. P0840-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0859-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal peste limita maxima. P0868-presiune lichid de transmisie-mica. P0843-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P084B-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P0867-presiune lichid de transmisie. P0871-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite .

P0895-timp de schimbare a treptei prea scurt. P0876-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P0873-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0883-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal peste l imita maxima. P0907-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal peste limit a maxima. P0903-circuit actuator ambreiaj-semnal peste limita maxima. P0878-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0890-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se mnal sub limita minima. P0882-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal sub lim ita minima. P0896-timp de schimbare a treptei prea lung. P0872-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P0899-sistemul de control al transmisiei (cerere activare MiL)-semnal peste limi ta maxima. P0886-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal sub limita minima. P0877-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma.lor. P0904-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential). P0906-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal sub limita minima. P0894-patinare componenta transmisie. P0887-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal peste limita maxima. P0893-multiple trepte de viteza cuplate. P0885-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-circuit deschis. . P0879-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0891-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se mnal peste limita maxima. P0880-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM). P0905-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal in afara li mitelor. P0900-circuit actuator ambreiaj-circuit deschis. P0901-circuit actuator ambreiaj-semnal in afara limitelor. P0875-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0892-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se mnal discontinuu/incoerent. P0902-circuit actuator ambreiaj-semnal sub limita minima. P0881-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal in afar a limitelor. P0898-sistemul de control al transmisiei (cerere activare MiL)-semnal sub limita minima. P0897-uleiul de transmisie deteriorat. P0889-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se mnal in afara limitelor. P0888-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM). P0884-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal discont inuu/incoerent. P0874-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent.

P0919-eroare control pozitie schimbare treapta. P0911-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal in afara l imitelor. P0912-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal sub limita minima. P0931-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal peste limita maxi ma. P0909-eroare control pozitie levier viteze in mod manual(secvential). P0945-circuit releu pompa hidraulica-circuit deschis. P0957-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal sub limita minima. P0930-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal sub limita minima . P0916-circuit pozitie schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0938-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal in afara limitelor. P0926-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal sub limita minima. P0939-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal sub limita minima. P0927-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal peste limita maxima. P0929-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal in afara limitelo r.P0908-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal discontinuu /incoerent. P0958-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal peste limita maxima. P0941-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal discontinuu/incoerent. P0933-circuit senzor presiune hidraulica-semnal in afara limitelor. P0954-transmisie automatizata-circuit de control-semnal discontinuu/incoerent. P0922-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal sub limita minima. P0955-circuit transmisie automatizata mod manual. P0956-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal in afara limitelor. P0950-transmisie automatizata-circuit de control. P0944-unitate presiune hidraulica-pierdere de presiune. P0935-circuit senzor presiune hidraulica-semnal peste limita maxima. P0943-unitate presiune hidraulica-perioada de pompare prea scurta. P0952-transmisie automatizata-circuit de control-semnal sub limita minima. P0948-circuit releu pompa hidraulica-semnal peste limita maxima. P0924-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-circuit deschis. P0947-circuit releu pompa hidraulica-semnal sub limita minima. P0915-circuit pozitie schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0921-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal in afara limitelor. P0942-unitate presiune hidraulica. P0928-circuit control solenoid blocare levier de viteze-circuit deschis. P0917-circuit pozitie schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0910-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-circuit deschis. P0932-circuit senzor presiune hidraulica. P0923-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal peste limita maxima . P0940-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal peste limita maxima. P0914-circuit pozitie schimbare treapta. P0959-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal discontinuu/incoerent . P0949-transmisie automatizata-invatarea adaptiva incompleta. P0953-transmisie automatizata-circuit de control-semnal peste limita maxima. P0934-circuit senzor presiune hidraulica-semnal sub limita minima. P0920-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-circuit deschis. P0936-circuit senzor presiune hidraulica-semnal discontinuu/incoerent. P0925-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal in afara limitelor. P0937-circuit senzor temperatura ulei hidraulic. P0946-circuit releu pompa hidraulica-semnal in afara limitelor. P0951-transmisie automatizata-circuit de control-semnal in afara limitelor. P0918-circuit pozitie schimbare treapta-semnal discontinuu/incoerent. P0913-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal peste limi ta maxima.

P0997-circuit control solenoid (F) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0981-circuit control solenoid (D) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P099E-circuit control solenoid (H) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0994-circuit (F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma. P099D-circuit control solenoid (H) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0987-circuit (E) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0969-circuit control solenoid (C) control presiune-semnal in afara limitelor. P099B-circuit control solenoid (G) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0979-circuit control solenoid (C) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P099A-circuit control solenoid (G) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0966-circuit control solenoid (B) control presiune-semnal sub limita minima. P0973-circuit control solenoid (A) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0995-circuit (F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0977-circuit control solenoid (B) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0984-circuit control solenoid (E) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0986-circuit control solenoid (E) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0978-circuit control solenoid (C) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0964-circuit control solenoid (B) control presiune-circuit deschis. P0983-circuit control solenoid (D) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0996-circuit (F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0976-circuit control solenoid (B) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0965-circuit control solenoid (B) control presiune-semnal in afara limitelor. P0988-circuit (E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P099C-circuit control solenoid (G) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0962-circuit control solenoid (A) control presiune-semnal sub limita minima. P099F-circuit control solenoid (H) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0961-circuit control solenoid (A) control presiune-semnal in afara limitelor. . P0993-circuit (F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite lor. P0992-circuit (F) senzor/contact presiune ulei transmisie. P0968-circuit control solenoid (C) control presiune-circuit deschis. P0974-circuit control solenoid (A) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0970-circuit control solenoid (C) control presiune-semnal sub limita minima. P0998-circuit control solenoid (F) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0990-circuit (E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma xima. P0967-circuit control solenoid (B) control presiune-semnal peste limita maxima. P0999-circuit control solenoid (F) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0991-circuit (E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc oerent. P0989-circuit (E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini ma.P0960-circuit control solenoid (A) control presiune-circuit deschis. P0963-circuit control solenoid (A) control presiune-semnal peste limita maxima. P0982-circuit control solenoid (D) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0975-circuit control solenoid (B) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0985-circuit control solenoid (E) schimbare treapta-semnal sub limita minima. P0980-circuit control solenoid (C) schimbare treapta-semnal peste limita maxima. P0972-circuit control solenoid (A) schimbare treapta-semnal in afara limitelor. P0971-circuit control solenoid (C) control presiune-semnal peste limita maxima.