You are on page 1of 4

Κυκλοειδής Κίνηση

Θα δούμε εδώ ένα είδος κίνησης που ονομάζεται κυκλοειδής.

Θεωρούμε μια ρόδα ακτίνας r και επιλέγουμε ένα σημείο Ρ στη περιφέρεια αυτής της ρόδας. Τη χρονική στιγμή t = 0 το
σημείο Ρ βρίσκεται στην αρχή των αξόνων (0,0). Θέτουμε τη ρόδα σε κίνηση με σταθερή ταχύτητα κατά τον άξονα x. Η
διαδρομή που ακολουθεί το σημείο Ρ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και ονομάζεται κυκλοειδής.

Θα δείξουμε ότι οι παραμετρικές εξισώσεις της κυκλοειδούς καμπύλης είναι:

Έστω ότι μετά κάποιο χρόνο η ρόδα είναι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Εφόσον δεν έχουμε ολίσθηση, πρέπει:

Άρα:

ή Ομοίως: ή Παρατηρούμε ότι: και Ομοίως: και Όμοια βεβαία: και .

όταν: Ειδικά Θέματα Φυσικής .Ενώ. τα μέγιστα σημεία κυκλοειδούς καμπύλης. Μετά από παραγώγιση μπορούμε να δούμε ότι οι παραμετρικές εξισώσεις της κυκλοειδούς καμπύλης ικανοποιούν τη διαφορική εξίσωση: Η κίνηση ενός φορτισμένου φορτίου μέσα σε κάθετα μεταξύ τους ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο είναι μια κυκλοειδής κίνηση. Σόλων Ζαρκανίτης.D. Σπάτα 8 /2 /2 0 1 4 . Για περισσότερα εδώ ! Σόλων Ζαρκανίτης. P h. P hD Σπάτα 2 6 /1 /2 0 0 8 Ερρέτω ες κόρακας © 1 9 9 9 .2 0 1 8 ..Κινηματικής Ασκήσεις ή ή ή οι αντίστοιχες θέσεις στον άξονα x θα είναι: δηλαδή. Αξιοσημείωτη ιδιότητα των κυκλοειδών είναι ότι και οι δύο παράγωγοι και είναι μηδέν στα άκρα κάθε τόξου.