You are on page 1of 4

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL II / Grupa mare ,,Ștrumfii”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine este, a fost și va fi aici pe Pământ?
TEMA PROIECTULUI: „Viețuitoarele Pământului”
SUBTEMA: ,,Au fost și nu mai sunt”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Aventuri la Dino-Parc”
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZAR E
Activitate integrată : ADP+ALA1+ ADE (DȘ+DEC) + ALA2
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, pe grupuri
DURATA: o zi
SCOPUL:
- sistematizarea și consolidarea cunoștințelor matematice privind
număratul în limitele 1-6.
-Consolidarea deprinderilor de a realiza în mod original o compoziţie
plastică, obţinând efecte plastice, forme spontane şi elaborate, prin tehnici
specifice picturii.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
ALA1
a) Cognitive
OC1-să denumească materialele de pe măsuțe;
OC2-să interpreteze rolul de paleontolog cu materialele puse la dispoziție;
OC3-să construiască prin suprapunere, îmbinare, alăturare un parc ;
OC4-să traseze semne grafice, realizând astfel solzii dinozaurului.

prin folosirea unor tehnici specifice picturii ( cu pensula. pentru o bună coordonare oculo-motorie. b) Afective 0A1 -sa coopereze cu colegii manifestand atitudine pozitiva in comunicare si relationare. c)Afective: . OC7-să denumească materialele și instrumentele de lucru utilizate. OC8-să elaboreze creatii individuale cu tema data.Aventuri la Dino-Parc”-joc didactic: ● DEC-Activitate artistico-plastică:. OP3-să execute mișcări de încălzire a mușchilor fini ai mâinii. OC5-să compună și să descompună numărul 6 în două sau mai multe grupe:.Măști de dinozauri”-pictură a) Cognitive OC1-să identifice elementele care nu aparțin unei mulțimi date. OC6-să efectueze operații de adunare și de scădere cu 1-2 unități în limitele 1-6. bețișorul) pentru realizarea temei.. c) Psihomotrice: OP1 -să-si coordoneze corect poziția corpului față de sarcinile primite. OP2-să mânuiască corect materialele puse la dispoziție. b)Psihomotrice OP1-să se orienteze în spațiul clasei. Activitati pe domenii experentiale ( ADE) ● DȘ-Activitate matematică :. OP4-să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru. OC4-să identifice corect locul obiectelor în șirul dat. OP2-să aplice pe suprafața dată culoarea. OC3-să ordoneze elementele unei mulțimi în șir crescător/descrescător de la cel mai scurt la cel mai lung și invers. OC2. utilizând numeralul ordinal.să raporteze numărul la cantitate si invers..

OA2. STRATEGII DIDACTICE : METODE ŞI PROCEDEE: conversația. dansul modern.să sesizeze diferenţele de ritm şi să-şi armonizeze mişcările raportate la colegii de dans. REGULA JOCULUI: Vor fi 2 echipe care se vor întrece. exerciţiul. motivânndu-și părerea.să prezinte. metoda interactivă călătoria misterioasă. manifestându-se liber și creativ.Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu un set de măști cu dinozauri. OA2-să manifeste spirit de echipă în activitatea de grup . b)psiho-motorii: OP1.turul galeriei. cu plăcere şi talent. dând dovadă de: iniţiativă. ALA 2 a)cognitive: OC1. mișcări.. problematizarea. aplauzele.OA1-să participe afectiv la joc. jocul.Cu fiecare sarcină rezolvată vor avansa în parc până la Atelierul de pictură unde vor picta măștile. întrecerea. recompense. OC2.să manifeste interes şi bună dispoziţie.să participe activ şi afectiv la programul propus.explicaţia. cooperare şi interes în realizarea unui scop comun. . mâna oarbă.să execute corect şi graţios paşii de dans. OA4-să exprime liber aprecieri proprii despre lucrarea sa și a colegilor. ELEMENTE DE JOC : mânuira materialului. executând mişcările şi paşii de dans învăţaţi. observația. c)afective: OA1. OP3.să-şi coordoneze mișcările și să execute pașii simpli de dans modern în ritmul muzicii.să execute mișcările de bază asociate cu gestică și muzică. SARCINA JOCULUI: Vizitarea Dino-Parcului prin îndeplinirea unor sarcini. OA3-să manifeste implicare afectivă în realizarea picturii propuse. demonstraţia. OP2.

pensoane. acuarele. RESURSE TEMPORALE : aproximativ 70 de minute..oua din carton. . un vulcan din carton. care să dezvolte spritul de inițiativă și încredere în forțele proprii. dinozauri din carton și polistiren . Voi oferi sprijin acelor preșcolari care necesită ajutor în îndeplinirea sarcinilor.TRATAREA DIFERENȚIATĂ : Voi creea sarcini didactice dintre cele mai variate. pe echipe și individual. maști.. FORMA DE ORGANIZARE: frontal. MIJLOACE DIDACTICE: ecusoane. RESURSE UMANE: educatoarea și preșcolarii. oase din carton. bețișoare.