You are on page 1of 1

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI 2018

ALIRAN BM

Bidang/Unit Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tempoh
Bil Program Sasaran Perincian CATATAN
Pelaksanaan
1 Mengemas Januari Guru Mata Perlu dilakukan setahun 2 -
kini fail hingga Mac Pelajaran kali
Panitia

2 Minggu Ujian (2 kali Mac - 90% murid Dilakukan pada waktu
SEGAK setahun) mencapai Pendidikan Jasmani pada -
Mac dan Ogos objektif dan tahu bulan Mac dan Ogos. Jika
apa yang perlu masa tidak mencukupi boleh
dilakukan. juga dilakukan pada satu
masa yang dirancang.
Ogos - 100%
murid mencapai
objektif dan tahu
apa yang perlu
dilakukan.

3 Pengurusan Januari - -80% bilik Dilakukan sebanyak tiga kali -
Stor PJ November mencapai setiap tahun
objektif

4 Bulan Oktober Semua murid dan Menjalankan aktiviti
Kecergasan guru senaman dan sukaneka