You are on page 1of 28

Scott Joplin

RAGTIMES

Pian solo

©2012. Toate drepturile rezervate.
Copierea de orice fel se va efectua exclusiv
cu acordul scris al S.C. Casa de Editurã GRAFOART.

Ilustraþia copertei:
Scott Joplin (detaliu)
Sursa: http://revivalist.okayplayer.com
Tehnica: fotografie
Dimensiune: 1024 px × 707 px.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

JOPLIN, SCOTT
Ragtimes / Joplin. - Bucureºti : Grafoart, 2012
ISBN 978-973-9054-90-4

78

Editura Muzicalã GRAFOART Librãria muzicalã G. Enescu

str. Braºov nr. 20, Bucureºti p-þa Sfinþii Voievozi nr. 1, Bucureºti

Tel.: 0747 236 278 / Fax.: 0318 15 15 13 Tel.: 021 315 07 12

Web: www.grafoart.ro Comenzi: www.egrafoart.ro

E-mail: contact@grafoart.ro E-mail: comenzi@egrafoart.ro

......149 36................................. The Cascades .............92 23.......... Peacherine Rag . The Crush Collision March......137 33...6 7....................12 18.... Heliotrope Bouquet.......................10 ....... Binks’waltz.... The easy winners .....62 ....................... Swipesy .......74 ...............42 ............ The Sycamore .....145 35.................. The Favorite..18 .....15 21. Harmony Club Waltz ............ Reflection Rag ..........153 ......................113 28. The Chrysanthemum...100 25...................................... The Strenuous Life ..... Sensation .. Elite Syncopations .....54 14.................................38 10... CUPRINS Pag Track 1.66 .......46 12.......................... Palm Leaf Rag ................ Bethena......133 32..........128 31.......... Antoinette ...50 13....104 .................7 8......................96 24... Something Doing...........3 4.........16 26...................... Cleopha ......5 6....26 ..................................................30 ....9 11............................................ Combination March ........... The Entertainer ............................ The ragtime Dance ...............................15 ....70 ......... A breeze from Alabama....................................................118 29... The Augustan Club Waltzes..................................................................141 34........... Eugenia..... The Nonpareil ..............................58 15. Lily Queen..................78 ............2 3....87 22...... Original Rags .....8 9..........10 16..22 ..........11 17.........5 ........108 27............................ March Majestic .......................14 20.4 5.....1 2.. Weeping Willow ...34 .......82 ................ Maple Leaf Rag ............. The Rosebud March.................13 19......... Pleasant moments......................... Leola................ Sunflower Slow Drag ............124 30.........

ragtime. Joplin se mutã în New York. novelty song. La sfârºitul secolului al XIX-lea. unde continuã sã cânte în barurile din aºa-numitul „cartier roºu”. În 1901. slow drag. nemaiputând sã compunã sau sã interpreteze muzicã. majoritatea acestora fiind ºi stiluri de dans. Data naºterii sale nu este cunoscutã exact. Joplin fiind nevoit sã se opreascã din activitãþile sale curente. dar ºi datoritã altor interpreþi ºi compozitori. Joplin ºi muzica sa deveniserã faimoºi. devenind celebrã de-a lungul secolului al XIX-lea. astfel cã din 1895 începe sã publice compoziþiile rag. Cea mai cunoscutã piesã a sa a fost Maple Leaf Rag (Cântecul frunzei de arþar). Louis. devenind cunoscut într-o primã fazã. Joplin a vândut peste 500 000 de exemplare din aceastã compoziþie. Joplin s-a nãscut la Texas. Muzica rag sau ragtime îºi are originea în cea afro-americanã. ea variind. El a devenit celebru pentru popularizarea stilului de muzicã Rag. marºul caracteristic. lucru ce va deveni tot mai vizibil în urmãtorii ani. stil din care ulterior se va naºte muzica de jazz. fiind ulterior numit „regele” acestui stil. . Joplin îºi începe cariera de muzician în 1880. Scott Joplin moare pe 1 aprilie 1917. într-o familie de afro-americani. în America de Sud. PREFAÞà Scott Joplin a fost compozitor ºi pianist american. classic rag. stride piano. Muzica rag are mai multe stiluri: cakewalk. Joplin compune ºi publicã în continuare. conform documentelor. În 1907. folk ragtime. între 1867-68. în speranþa cã va gãsi un impresar care sã-l ajute sã-ºi promoveze cele douã opere. Popularitatea muzicii rag atinge cele mai înalte cote la începutul secolului urmãtor. two-step. El a rãmas în istorie ca întemeietor al muzicii rag. fox trot. compozitorul se mutã în St. Joplin spera. Pânã în 1910. dar boala de care suferã începe sã-i afecteze activitatea. un balet ºi douã opere. Dupã publicarea acestei compoziþii faima sa atinge cote pe care nu le va mai atinge vreodatã. astfel. coon song. în special datoritã lui Joplin. Joplin a compus 44 de astfel de piese. Dupã 1915 boala sa devine tot mai gravã. sã aibã o nouã imagine faþã de cea cãpãtatã pânã atunci.

RAGTIMES 1. The easy winners Scott Joplin (1868 – 1917) -5- .

2.10 - . A Breeze From Alabama .

The Sycamore .3.15 - .

18 - . The Cascades .4.

22 - . Maple Leaf Rag .5.

Palm Leaf Rag .6.26 - .

7.30 - . Something Doing .

8.34 - . Swipesy .

38 - .9. Reflection Rag .

42 - . Peacherine Rag .10.

46 - .11. The Ragtime Dance .

50 - . Lily Queen .12.

Heliotrope Bouquet .54 - .13.

58 - . Leola .14.

15.62 - . Elite Syncopations .

The Entertainer .16.66 - .

17.70 - . The Strenuous Life .

18.74 - . Sunflower Slow Drag .

The Chrysanthemum .78 - .19.

20.82 - . Original Rags .

87 - . Eugenia .21.

92 - . The Favorite .22.

23. The Nonpareil .96 - .

100 - .24. Sensation .