You are on page 1of 222

Betjeningsvejledning

Bakkehandlinger

.

Indholdsfortegnelse
1 Indledning
1.1 Energy Star®..................................................................................... 1-4
Hvad er et ENERGY STAR®-produkt? .......................................... 1-4
1.2 Varemærker og registrerede varemærker ..................................... 1-5
Licensoplysninger .......................................................................... 1-5
Erklæring vedrørende OpenSSL .................................................... 1-6
Kerberos......................................................................................... 1-9
1.3 Om denne vejledning...................................................................... 1-10
Denne vejlednings opbygning...................................................... 1-10
Notitser......................................................................................... 1-11
Figurer, der anvendes .................................................................. 1-11
1.4 Forklaring af reglerne i vejledningen ............................................ 1-12
Sikkerhedsråd .............................................................................. 1-12
Betjeningsrækkefølge .................................................................. 1-12
Tips .............................................................................................. 1-13
Særlige tekstmarkeringer ............................................................. 1-13
1.5 Betjeningsvejledninger................................................................... 1-14
Betjeningsvejledning [Kopiering].................................................. 1-14
Betjeningsvejledning [Netværksscanning] ................................... 1-14
Betjeningsvejledning [Bakkehandlinger] (denne vejledning) ........ 1-14
Betjeningsvejledning [Udskrivning] .............................................. 1-14
Betjeningsvejledning [Avanceret scanning] ................................. 1-14
Betjeningsvejledning [Fax] ........................................................... 1-14

2 Oversigt over bakkefunktioner
2.1 Bakkefunktioner ............................................................................... 2-3
Funktioner der kan anvendes......................................................... 2-3
Bakketyper ..................................................................................... 2-3
2.2 Tilgængelig lagring til HDD-funktioner........................................... 2-4
Lagring mens der kopieres ............................................................ 2-4
Lagring mens der scannes............................................................. 2-5
Lagring mens der udskrives........................................................... 2-6
2.3 Angivelse af indstillinger for brug af bakkefunktionerne.............. 2-7
For alle bakkefunktioner................................................................. 2-7
Gem på HDD.................................................................................. 2-7

bizhub 362/282/222 Indholdsfortegnelse-1

3 Lagring af dokumenter
3.1 Generelle informationer .................................................................... 3-3
Brugeridentifikation......................................................................... 3-3
Sletning af dokumenter fra bakker.................................................. 3-4
3.2 Lagring mens der kopieres............................................................... 3-5
Sådan gemmes under kopiering..................................................... 3-5
3.3 Scanning og lagring af data (Scanning til HDD) ............................. 3-8
Tilgængelige funktioner/parametre ................................................. 3-8
Lagring af data ved brug af en one-touch-knap........................... 3-10
Lagring af scannede data ved brug af en one-touch-knap .......... 3-10
Indstilling af scanningskvalitet ...................................................... 3-12
Indstilling af scanningskvalitet ...................................................... 3-13
Indstilling af scanningsdensitet..................................................... 3-14
Indstilling af scanningsdensitet..................................................... 3-14
Indstilling af dokumentets scanningsformat ................................. 3-15
Udskrivning af resultatrapport ...................................................... 3-16
Udskrivning af transmissionsrapport ............................................ 3-17
Indstilling af 2-i-1 .......................................................................... 3-18
Indstilling af 2-sidet afs-indstilling ................................................ 3-18
Indstilling af Prioritet TX ................................................................ 3-19
Indstilling af Timer TX ................................................................... 3-20
Indstilling af Stempel .................................................................... 3-21
Indstilling af filnavn ....................................................................... 3-22
Indstilling af e-mail modtagermeddelelse ..................................... 3-23
Visning af transmissionsrapport ................................................... 3-24
3.4 Overførsel af gemte dokumenter på computeren........................ 3-25
Overførsel af et scannet dokument............................................... 3-25
3.5 Lagring af udskrivningsdata........................................................... 3-28
Sådan gemmes et udskrevet dokument....................................... 3-28

4 Udskrivning af dokumenter
4.1 Åbning af bakker ............................................................................... 4-3
Oversigt over bakker....................................................................... 4-3
Sådan søges efter en bakke efter dens bakkenummer .................. 4-4
Sådan søges efter en bakke blandt indeksene............................... 4-5
4.2 Udskrivning af dokumenter vha. funktionen Hent fra HDD ........... 4-7
Sådan udskrives et dokument ........................................................ 4-7
Sådan ændres dokumentnavnet................................................... 4-10
Sletning af et indstillet dokument ................................................. 4-12
Sletning af alle dokumenter .......................................................... 4-14

Indholdsfortegnelse-2 bizhub 362/282/222

..................... 5-11 Angivelse af svaradresse .............................. 5-3 Sådan routes data........................ 6-3 Andre relevante parametre................................................. 5-9 5.................................................................... 5-5 5....................4 Udskrivning af fortroligt dokument. 5-13 Indstilling af e-mail-meddelelse ........................ 5-15 Sådan kontrolleres destinationer ................. 5-10 Angivelse af et emne......................................................................... 5-7 Direkte indtastning af e-mail-adresse ..................1 Tilgængelige funktioner ........ 5-14 5.................................................................................... 4-30 Sletning af et indstillet dokument.......................................... 5-10 Oplysninger der kan tilføjes....... 6-11 bizhub 362/282/222 Indholdsfortegnelse-3 .... 4-28 Udskrivning af indstillet dokument.............................................................................................1 Routing ... 6-4 6................................................2 Angivelse af route-destinationer................ 4-23 4.......................... 4-21 Sletning af alle dokumenter ....................................................4 Kontrol af destinationer ..................................................................................................................................................... 4-24 Udskrivning af et fortroligt dokument fra computeren. 4-35 5 Routing af dokumenter 5............................................. 6-5 Sådan programmeres knapper til one-touch-opkald............................................... 5-15 6 Kontrolpanelindstillinger 6............... 5-8 Søgning efter en destination ............................ 6-6 Ændring/sletning af one-touch-modtager................................................................................................................................................. 4-26 Kontrol af indstilling af Sikker udskrift (når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL") ................................................................................3 Redigering af dokumentdata ...................3 Udskrivning af prøvekopi ........................................................ 6-3 Angivelse af indstillinger fra kontrolpanelet ................................................................................................. 4-15 Varighed for hvor lang tid en prøvekopi skal gemmes.................. 4-17 Udskrivning af en prøvekopi via maskinens betjeningspanel ............. 4-34 Sletning af alle dokumenter ...... 4-32 Udskrivning af alle dokumenter .......................... 5-12 Indstilling af filnavn........... 4.............. 6-10 Kopiering af en one-touch-modtager ..................................... 4-17 Udskrivning af en prøvekopi fra computeren...................................... 4-24 Kontrol af indstillinger hos fortroligt dokument................. 4-18 Sletning af et indstillet dokument......... 5-3 Routing-metoder ............................................................................................................ 6-5 Programmering af knap til one-touch-opkald.....................2 Registrering af one-touch-modtagere fra betjeningspanel................................................................ 5-7 Brug af one-touch-modtagere ............

.......... metode for sletning af billeddata...........3 Sletning af fortrolige dokumenter....................................................... 6-12 Sådan slettes fortrolige dokumenter.................... 6-22 6............................................................................ 7-5 Sidestruktur........................... 6-31 Angiver................................................... der er gemt på harddisken under opstart (mode 430) ..................... om der skal aktiveres adgangslås........................ 6-24 Sådan ændres softwarens skiftende indstilling ..................................................................................................................... 6-32 Angivelse af........................ 6-29 Indstillingen af varigheden for lagring af fortrolige dokumenter (mode 036) ............................................. 7-3 Indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection .......................................................... 6-14 Angivelse af låse-adgangskode til harddisken ......................... 7-10 Med Internet Explorer ... 6................................................................ 7-4 Adgang til PageScope Web Connection ........................................ 7-5 Når indstilling af konto er gældende....................................................... 6-37 7 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7.................................................... 7-6 Logon til administratorfunktion . 6-14 Sletning af al data ...........dest...................................................................................5 Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)....................1 Brug af PageScope Web Connection ..................................................................... om TCPSocket er blokeret eller ej (mode 477)........ 6-16 Angivelse af krypteringsnøgle......................transmissioner (mode 018) ............. 6-28 Angivelse af indstillinger for billedet i den mislykkede transmissionsrapport (mode 023) ....................... 7-4 Når brugeridentifikation udføres ................................................................................... 7-3 Systemkrav ............ 6-35 Angiver slettemetode for [Sletn..................................................................] på inputskærmbillederne (mode 478) ............................................. 7-12 Indholdsfortegnelse-4 bizhub 362/282/222 .......................................... 6-26 Angivelse af indstilling af adresseinput og mult............ valgmetode for fortrolige dokumenter og om der skal aktiveres regler for adgangskode (mode 469) ............. 6-12 6.................................................................. 6-19 Formatering af harddisken........ 6-36 Angiver indstillinger for begrænsning er brugergodkendelse til alene at omfatte scannefunktioner (mode 479)......................... 7-11 Sådan søges efter en brugerbakke blandt indeksene .................................................................................. 6-24 Software SW indstillinger................. 7-10 Med Netscape ............. 7-8 Webbrowser-cache ....................... 7-10 Sådan søges efter en bakke efter dens bakkenummer ...............................4 Håndtering af gemt data på harddisken...................... 6-30 Kontrollerer integriteten af filer...

...... 7-31 Sletning af dokumenter lagret i brugerbakker................. 8-6 8...... 7-23 7.................................. 7-25 Oprettelse af brugerbakke ............................................. 7-62 8 Tillæg 8............................. der kan vælges ........ 8-3 8............................................................................................... 7................ indtil et dokument skal slettes ...................................................... der er gemt i brugerbakker................................................................. 7-60 Indstilling af tiden....................1 Fejlmeddelelser......................2 Indtastning af tekst...4 Indeks .. 7-19 Ændring af indhold i one-touch-registrering ..................................... 8-3 Fejlkoder ............. 8-4 Sådan indtastes tekst ....................................... 8-5 8........................................................................................................................................................ 7-49 Sletning af gemt dokument.................................................................................................... 7-15 Navn til indeks........................................................3 Ordliste ................................................... 7-40 Ændring af brugerbakkes adgangskode....... 7-25 Overførsel af dokumenter............................................................. 7-34 Ændring af brugerbakkenumre ..........4 Aktivering af bakkefunktioner fra administratorfunktionen ............................... 7-17 Registrering med one-touch-registrering..................... 7-55 Ændring af brugerbakkes adgangskode.3 Aktivering af bakkefunktioner fra brugerfunktionen ................... 7-49 Omdøbning af gemte dokumenter......................................................... 8-3 Når en bestemt skærm vises .............. 7-28 Omdøbning af dokumenter lagret i brugerbakker. 7-43 Sletning af brugerbakke ........2 Registrering af one-touch-modtagere........................................................................................... 8-8 bizhub 362/282/222 Indholdsfortegnelse-5 ........................................................................ 7-57 Sletning af brugerbakke .............................................................................. 7-21 Sletning af one-touch-registreringer .......... 7-51 Ændring af brugerbakkenumre ................................................... 7-46 7......................................................................... 7-53 Ændring af brugerbakkes navn .. 7-37 Omdøbning af brugerbakker............................................... 8-4 Liste over tegn.............................

Indholdsfortegnelse-6 bizhub 362/282/222 .

1 Indledning .

.

282 og 222. henvises til vejledningen for den pågældende software for yderligere detaljer. Denne betjeningsvejledning indeholder detaljer om brug af forskellige bakkehandlinger for bizhub 362. der er blevet gemt i en bakke. Da betjeningen er forskellig for hver software. kan afvige en smule fra de skærmbilleder. bizhub 362/282/222 1-3 . som vises på maskinen. Når du har læst betjeningsvejledningen. der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. forholdsregler om deres brug og generelle problemløsningsprocedurer. som anvendes i denne vejledning. så du nemt kan slå op i den. De illustrationer. Sørg for at læse disse oplysninger. kan data. hvis der skulle opstå spørgsmål eller problemer under brugen af maskinen. anvendes fra en computer på netværket. Hvis der er installeret anden software (såsom HDDTWAIN eller PageScope Box Operator). end den.Indledning 1 1 Indledning Tak. kan du opbevare den i den indrettede holder til betjeningsvejledningen. fordi du har valgt denne maskine.

1-4 bizhub 362/282/222 . Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere effektivt. Indledning 1 1. så du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet. Hvad er et ENERGY STAR®-produkt? Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel funktion. at dette produkt opfylder ENERGY STAR®'s retningslinier for energieffektivitet. som gør det muligt automatisk at skifte til en "strømbesparende tilstand" efter en periode uden aktivitet.1 Energy Star® Som ENERGY STAR®-partner har vi afprøvet.

Netscape Communications-logoet. RSA BSAFE® er et registreret varemærke eller varemærke for RSA Security Inc. INC. KONICA MINOLTA-logoet og 'The essentials of imaging' er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS. Compact-VJE Copyright 1986-2003 VACS Corp. i USA og/eller andre lande.Indledning 1 1. Netscape Navigator. INC.2 Varemærker og registrerede varemærker KONICA MINOLTA. RC4® er et registreret varemærke eller et varemærke for RSA Security Inc. Netscape Communications. RSA® er et registreret varemærke eller et varemærke for RSA Security Inc. PageScope og bizhub er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. i United States og/eller andre lande. bizhub 362/282/222 1-5 . Licensoplysninger Dette produkt indeholder RSA BSAFE kryptografisk software fra RSA Security Inc. Netscape Communicator og Netscape er varemærker tilhørende Netscape Communications Corporation.

OpenSSL PROJECT OG DETS MEDARBEJDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE. denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse. der nævner funktioner eller bruger denne software. Videredistribution i binær form skal gengive den ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret. der er udviklet ud fra denne software. Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret.openssl. INDIREKTE. SÆRLIG PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE. og "OpenSSL" må ikke forekomme i produkternes navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. Videredistribution og brug i kildeform eller binær form. Videredistribution i en hvilken som helst form skal indeholde følgende erklæring: "Dette produkt inkluderer software.org. med eller uden ændringer. der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED. 1-6 bizhub 362/282/222 .org/)" DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "I FORELIGGENDE STAND". denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer. skal angive følgende erklæring: "Dette produkt omfatter software. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke anvendes til at støtte eller reklamere for produkter. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 6. OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI. Alt reklamemateriale. HVERKEN VED KONTRAKT.openssl. skal du kontakte openssl-core@openssl. 2. SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. 3. der er udviklet ud fra denne software.org/)" 4. uden forudgående skriftlig tilladelse. som medfølger ved distributionen. forudsat følgende betingelser er opfyldt: 1. må ikke kaldes "OpenSSL". Produkter. UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE. Alle rettigheder forbeholdes. TILFÆLDIG. er tilladt. Indledning 1 Erklæring vedrørende OpenSSL OpenSSL-licens Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. 5. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER. INKLUSIVE. der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www. TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE. Ønskes der en skriftlig tilladelse. (http://www.

com). For den indeholdte SSL-dokumentation i denne distribution gælder de samme betingelser for ophavsret undtagen den. Alt reklamemateriale. og ikke blot SSL-kode. Hvis denne pakke anvendes i et produkt. skal angive følgende erklæring: "Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@crypt-soft.com)" Ordet "kryptografisk" kan udelades. Dette kan være i form af en tekstmeddelelse. Implementation er skrevet så den stemmer overens med Netscapes SSL. Denne pakke er en SSL implementation skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft. uanset om det er kode fra RC4. Videredistribution i binær form skal gengive den ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret. der følger med pakken. 4. Original SSLeay-licens Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft. er tilladt. der nævner funktioner eller bruger denne software.com). 3. og derfor må ingen erklæringer vedrørende ophavsret i koden fjernes. RSA. Videredistribution og brug i kildeform eller binær form. Ihash. De følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution. at indehaveren af ophavsretten er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" bizhub 362/282/222 1-7 . som vises ved programmets opstart. 2. forudsat følgende betingelser er opfyldt: 1.com) Alle rettigheder forbeholdes. skal Eric Young nævnes som ophavsmand til de anvendte dele i biblioteket.com). Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft. denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.Indledning 1 Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@crypt-Soft. hvis rutinerne fra det anvendte bibliotek ikke tilhører en kryptografisk sammenhæng. DES. Dette bibliotek er fri for kommerciel og ikke-kommerciel brug sålænge de følgende betingelser overholdes. Ophavsretten forbliver Eric Youngs. skal du indsætte følgende erklæring: "Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). eller i dokumentationen (online eller som tekst). etc. som medfølger ved distributionen. Videredistribution af kildekode skal indeholde meddelelsen vedrørende ophavsret. Hvis du anvender en Windows-specifik kode (eller en afledning heraf) fra applikationens bibliotek (applikationskode). denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer.. med eller uden ændringer.

UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET). FORFATTEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER. INKLUSIVE. TILFÆLDIG. Licensen og betingelserne for distribution for enhver offentligt tilgængelig udgave eller afledning af denne kode kan ikke ændres. Dvs. DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE. Indledning 1 DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "I FORELIGGENDE STAND". at denne kode ikke blot kan kopieres og sættes under en anden distributionslicens [heller ikke GNU Public Licence. OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI. HVERKEN VED AFTALE. TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE. der tilhører de respektive firmaer. 1-8 bizhub 362/282/222 . SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE. SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED. INDIREKTE.] Alle andre nævnte produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker.

T.I. Alle rettigheder forbeholdes. bizhub 362/282/222 1-9 . og at navnet på M. at den kan forveksles med den originale MIT-software. INKLUSIVE. forudgående skriftlig tilladelse. forudsat ovenstående copyright-note angives i alle kopier.Indledning 1 Kerberos Copyright © 1985-2005 af Massachusetts Institute of Technology. garanterer ikke for denne softwares egnethed til noget bestemt formål. M. hvis du ændrer denne software. Den leveres "i foreliggende stand" uden nogen eksplicit eller implicit garanti. Endvidere skal du.T.-SOFTWARE OG ER ÆNDRET AF KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. ikke anvendes i annoncering og distribution af softwaren uden specifik. Frigivelsesnote INDEN FOR DISSE BEGRÆNSNINGER gives der hermed tilladelse til at anvende. afmærke softwaren som ændret og må ikke distribuere den på en sådan måde.I. INC. ændre og distribuere denne software og den tilhørende dokumentation til ethvert formål og uden betaling.T. kopiere. DENNE SOFTWARE ER IKKE ORIGINAL M.I. og at både den nævnte copyright-note og denne frigivelsesnote angives i vejledende dokumentation. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DENNE SOFTWARE LEVERES "I FORELIGGENDE STAND" OG UDEN ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI.

Denne vejlednings opbygning Denne vejledning består af følgende kapitler: Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Oversigt over bakkefunktioner Kapitel 3 Lagring af dokumenter Kapitel 4 Udskrivning af dokumenter Kapitel 5 Routing af dokumenter Kapitel 6 Kontrolpanelindstillinger Kapitel 7 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection Kapitel 8 Tillæg 1-10 bizhub 362/282/222 . I denne del introduceres vejledningens struktur og betegnelser brugt for produktnavne m. Denne vejledning er beregnet til brugere. som bruges med denne maskines bakkefunktioner.3 Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning dækker over bakkehandlingerne for bizhub 362. For brug af Windows eller Macintosh- operativsystemerne samt programmerne.og maskinfunktioner. der forstår de grundlæggende computer.v. Brugere af disse software kan se de tilhørende vejledninger på cd-rom'en for Brugersoftware. 282 og 222. Indledning 1 1. også er tilgængelige. Her til kommer at software såsom HDDTWAIN og PageScope Box Operator. se i de respektive vejledninger.

Indledning
1
Notitser

Produktnavn Skrivemåde i vejledningen

bizhub 362/282/222 denne maskine eller 362/282/222

Microsoft Windows NT 4.0 Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000

Microsoft Windows XP Windows XP

Microsoft Windows Vista Windows Vista

Microsoft Windows Server 2003 Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008

Når operativsystemerne ovenfor alle er Windows NT 4.0/2000/XP
skrevet sammen

Figurer, der anvendes
Skærmene for berøringspanel samt programvinduerne, der vises i
indestående betjeningsvejledning, er billeder, der udelukkende viser, når det
ekstra harddiskdrev er installeret.

bizhub 362/282/222 1-11

Indledning
1
1.4 Forklaring af reglerne i vejledningen
Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne betjeningsvejledning
er beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsråd

6 FARE
Mangel på overholdelse af instrukserne, der er fremhævet herom,
kan medføre dødelig eller alvorlig skade på grund af elektricitet.
% Vær opmærksom på alle farer, således at personskader undgås.

7 ADVARSEL
Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges,
kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader.
% Iagttag alle advarsler for at undgå skader og for at sikre sikker brug
af kopimaskinen.

7 FORSIGTIG
Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges,
kan det medføre mindre personskader eller materielle skader.
% Iagttag alle advarsler for at undgå skader og for at sikre sikker brug
af kopimaskinen.

Betjeningsrækkefølge

1 Tallet 1 formateret på denne måde
angiver første trin i en række af
handlinger.
Et indsat billede her
2 Efterfølgende tal formateret som her viser, hvilke handlinger
angiver efterfølgende trin i en række der skal udføres
af handlinger.
Tekst formateret på denne måde
? giver yderligere hjælp.
% Tekst formateret på denne måde beskriver den handling, som
sikrer, at det ønskede resultat opnås.

1-12 bizhub 362/282/222

Indledning
1
Tips

2
Bemærk
Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder nyttig information og
tips om sikker brug af kopimaskinen.

2
Husk
Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder oplysninger, som
man bør huske på.

!
Detalje
Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder yderligere
oplysninger.

Særlige tekstmarkeringer
[Kopi] tast
Navnene på taster på kontrolpanelet er skrevet som vist ovenfor.
MASKININDSTILLING
Displaytekster skrives som vist ovenfor.

bizhub 362/282/222 1-13

Indledning
1
1.5 Betjeningsvejledninger
Følgende betjeningsvejledninger er udarbejdet for denne maskine.

Betjeningsvejledning [Kopiering]
Denne vejledning indeholder oplysninger om grundlæggende betjening og
fremgangsmåder for de forskellige kopifunktioner.
- Der henvises til denne betjeningsvejledning for detaljer om
fremgangsmåder for kopifunktioner, inklusive forholdsregler ved
installation/brug, tænd/sluk af maskinen, ilægning af papir, fejlfinding, så
som afhjælpning af papirstop.

Betjeningsvejledning [Netværksscanning]
Denne vejledning indeholder detaljer om angivelse af netværksfunktioner for
standardudstyr og om betjeninger for scanningsfunktioner.
- I indestående betjeningsvejledning finder du oplysninger om
anvendelsen af netværksfunktioner og brugen af scanning til e-mail,
scanning til FTP, scanning til SMB samt internet-faxfunktioner.

Betjeningsvejledning [Bakkehandlinger] (denne vejledning)
Denne vejledning indeholder detaljer om driftsprocedurer ved brug af
bakkefunktionerne.
- Se i denne vejledning for oplysninger om udskrivning af en prøvekopi eller
et låst job og om funktioner ved brug af det ekstra harddiskdrev, som
f.eks. routing og lagring af dokumenter i bakker.

Betjeningsvejledning [Udskrivning]
Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af den indbyggede
standard-printer-controller.
- Yderligere oplysninger om udskrivningsfunktionerne finder du i
betjeningsvejledningen (PDF-fil) på cd-rom'en med brugersoftware.

Betjeningsvejledning [Avanceret scanning]
Denne vejledning indeholder oplysninger om driftsprocedurer for de
funktioner, der kan bruges, når den ekstra scannerenhed er installeret.
- Se i betjeningsvejledningen for detaljer om brug af IP-adresse-fax, IP-rel.
og scanning til pc-funktioner og brug af IP-scanner.

Betjeningsvejledning [Fax]
Denne vejledning indeholder detaljer om driftsprocedurer ved brug af
faxfunktioner.
- I denne betjeningsvejledning finder du oplysninger om brug af
faxfunktionerne, der kan anvendes, når fax-kittet er installeret.

1-14 bizhub 362/282/222

2 Oversigt over bakkefunktioner .

.

Dette er nyttigt ved udskrivning af fortrolige dokumenter. der skal bruges af hver enkelt bruger eller konto. Efter kontrol af prøvekopien kan yderligere indstillin- ger foretages via kontrolpanelet. er delt. Bakkenavnet er "public". Den gemte data kan udskrives. Funktioner der kan anvendes Følgende funktioner kan udføres med denne maskine. når der ofte er behov for at udskrive det samme data. Funktion Beskrivelse Gem til HDD Der er brug for den ekstra harddisk.Oversigt over bakkefunktioner 2 2 Oversigt over bakkefunktioner 2. downloades (kun for gemt scannet data) eller routes. eller når data. kan der udskrives en enkelt prøvekopi. Kopieret og scannet data og data.eks. der skal udskrives af printerdriveren.1 Bakkefunktioner Bakkefunktionerne giver mulighed for at kopiere og scanne data. Prøveudskrift Hvis indstillingerne for komplicerede funktioner. som f. når der anvendes komplicerede funktioner til udskrivning af mange kopier af flersidede dokumenter. Type Beskrivelse Public (offentlig) Denne bakke er angivet som fabriksstandard. så resul- tatet kan kontrolleres. hvis det samme ID og den samme adgangskode indtastes på kontrolpanelet. i en bakke og derefter lade dem blive udskrevet. og der kan gemmes maks. og dens placering kan ikke ændres. Når data er udskrevet. Man kan indstille en adgangskode for bakken for at be- grænse adgangen til den. bakke bizhub 362/282/222 2-3 . der skal udskrives fra printerdriveren. Bakketyper Alt efter det ønskede program. Sikker udskrift Denne bakke indeholder data til sikker udskrift. Der kan maksimalt oprettes 999 brugerbakker. "Kombination" eller "Filmargen" er angivet. når det er nødvendigt. slettes det fra bakken. kan man registrere følgende slags bakker. kan data udskrives. Prøvetryks bakke Denne bakke indeholder data for prøvekopier. kan gemmes i en tidligere registreret bakke. 100 dokumenter i hver enkelt brugerbakke. Der kan maks. lagres 100 dokumenter i denne bakke. hvis det tilhørende er installeret. Denne funktion er nyttig. Sikker udskrift Når data sendes til maskinen til udskrivning med et ID og en adgangskode angivet fra printerdriveren. Brugerbakker Der kan oprettes bakker med et navn og et tal. der er scannet til en bakke. Det er nyttigt.

kan data gemmes eller udskrives med følgende funktioner: Lagring mens der kopieres Når et dokument kopieres. hvis den ekstra scannerenhed eller faxkit er installeret. Den gemte data kan udskrives eller routes. Data kan routes ved at sende det via e-mail. med en scanning til pc eller til en FTP-server eller en SMB-server på det tilsluttede netværk. Kopi Kopidata HDD Udskriv Route . Yderligere oplysninger findes i "Routing af dokumenter" på side 5-3. 2-4 bizhub 362/282/222 . kan data gemmes i den angivne bakke. 2 Bemærk Scanning til pc-funktionen kan anvendes. . Oversigt over bakkefunktioner 2 2.2 Tilgængelig lagring til HDD-funktioner Hvis det ekstra harddiskdrev er installeret.

Yderligere oplysninger findes i "Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection" på side 7-3. med en scanning til pc eller til en FTP-server eller en SMB-server på det tilsluttede netværk. . Scanning Scanningsdata HDD Route Udskriv Download .Oversigt over bakkefunktioner 2 Lagring mens der scannes Når et dokument scannes. . bizhub 362/282/222 2-5 . gemmes data i den angivne bakke. hvis den ekstra scannerenhed eller faxkit er installeret. Yderligere oplysninger findes i "Routing af dokumenter" på side 5-3. Den gemte data kan udskrives. Data kan routes ved at sende det via e-mail. For at downloade data til en computer skal du bruge PageScope Web Connection fra en webbrowser på en computer. routes eller downloades til en computer. 2 Bemærk Scanning til pc-funktionen kan anvendes.

.kommando Printdata HDD Udskriv Route . printerdriveren på en computer. Den gemte data kan udskrives eller routes. Oversigt over bakkefunktioner 2 Lagring mens der udskrives Data kan gemmes vha. Udskr. 2 Bemærk Scanning til pc-funktionen kan anvendes. Data kan routes ved at sende det via e-mail. Yderligere oplysninger findes i "Routing af dokumenter" på side 5-3. der er tilsluttet denne maskine via et netværk. 2-6 bizhub 362/282/222 . hvis den ekstra scannerenhed eller faxkit er installeret. med en scanning til pc eller til en FTP-server eller en SMB-server på det tilsluttede netværk.

Registrering af Før data scannes og gemmes.Oversigt over bakkefunktioner 2 2. bizhub 362/282/222 2-7 . Der bakker kan oprettes bakker fra PageScope Web Connection. bør nedenstående indstillinger foretages. hvis destina- tionsoplysningerne er registreret som en one-touch-registrering. Når der routes. Yderligere oplysnin- ger findes i "Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connec- tion" på side 7-3. kan indstilling af routingdestination let angives. se betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. For alle bakkefunktioner Parameter Detaljer Netværks.eks. registreret på forhånd som en one-touch-modtager. hvor data skal gemmes. indstilling maskinens IP-adresse. Angiv de nødvendige indstillinger til netværkstilslutning.3 Angivelse af indstillinger for brug af bakkefunktionerne Før bakkefunktionerne anvendes. One-touch-modtagere modtagere kan være registreret enten fra kontrolpanelet eller fra PageScope Web Connection. For nærmere detaljer. Gem på HDD Betjening Detaljer Oprettelse af Der kan oprettes en bakke ved at angive bakkenummer og bakkenavn. skal bakken. som f. være one-touch. 2 Bemærk Yderligere oplysninger om registrering af one-touch-modta- gere findes i "Registrering af one-touch-modtagere fra betje- ningspanel" på side 6-5 og"Registrering af one-touch- modtagere" på side 7-15.

Oversigt over bakkefunktioner 2 2-8 bizhub 362/282/222 .

3 Lagring af dokumenter .

.

vil driftsproceduren være forskellig. For nærmere oplysninger om de identifikationsindstillinger. og tryk på tasten [Adgang]. bliver bruger automatisk logget på og kan udføre funktioner som bruger af en registreret konto. Når brugernavn og adgangskode indtastes som identifikation. før dokumenterne lagres. afhængig af de angivne identifikationsindstillinger. Indstilling af identifikation Beskrivelse Når brugeridentifikation og konto Når en bruger er registreret. før der kan udføres maskinfunktioner.Lagring af dokumenter 3 3 Lagring af dokumenter 3. Brugeridentifikation Denne maskine kan indstilles. bizhub 362/282/222 3-3 . der er angivet på maskinen. således at der skal indtastes et brugernavn og en adgangskode for at bruge maskinen. Med brugeridentifikation (Brugergodkendelse) Indtast brugernavn og adgangskode. Brugeridentifi- synkroniseres kation og derefter kontoidentifikation skal gennem- føres.1 Generelle informationer Vær opmærksom på nedenstående.eller brugernavn for brug af maskinen. Når brugeridentifikation og konto ikke Brugere og konti registreres separat. også registreret. skal du kontakte administratoren. som synkroniseres brugeren tilhører. Kontakt administratoren for at få oplysninger om konto. Hvis indstillinger for brugeridentifikation og konto begge er angivet. Med kontosøgning (Gruppegodkendelse) Indtast kontonavn og adgangskode. og tryk derefter på [Logon]. bliver kontoen.

Det kan også tage lidt tid at åbne en bakke i PageScope Web Connection. når maskinen tændes. Derfor skal man være omhyggelig med at slette unødvendige dokumenter fra bakkerne. 2 Bemærk For nærmere oplysninger om ændring af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. hvis der er gemt mange filer i bakkerne. indtil startskærmen vises. 3-4 bizhub 362/282/222 . Lagring af dokumenter 3 Sletning af dokumenter fra bakker Hvis bit 5 i funktionen 430 er sat til "1" i indstillingen Soft SW. hvis bakken indeholder mange filer. kan der gå lidt tid.

Der vises en liste over bakker. 3 Tryk på [Gem i brugerboks]. – Tryk på [Brugerbakkenavn] for at vælge en bakke efter indtastning af bakkenummeret. 2 Tryk på tasten [Kopi] på kontrolpanelet.2 Lagring mens der kopieres Når du kopierer et dokument. bizhub 362/282/222 3-5 . heller ikke selvom der er angivet en adgangskode for bakken. hvor dataene skal lagres. Der vises en skærm for valg af bakke. og vælg stedet. der er gemt i indekset. 5 Vælg indeksfanen.Lagring af dokumenter 3 3. – Det er ikke nødvendigt at indtaste adgangskoden for at lagre data. hvor data skal gemmes fra listen over viste bakker. Knappen for den valgte bakke markeres. Tryk på knappen for indekset. 4 Vælg den bakke. der indeholder bakken. kan data gemmes i en bakke på maskinens harddisk. Sådan gemmes under kopiering 1 Placer dokumentet.

– Sørg for at indtaste dokumentnavnet. 3-6 bizhub 362/282/222 . For at udskrive en kopi skal du trykke på [TIL]. og tryk derefter på [Enter]. Lagring af dokumenter 3 6 Angiv navnet på det dokument. 7 Vælg. der skal gemmes. når dataene er lagret. Hvis der er sat en bakkefunktion. – Der kan indtastes op til 16 karakterer. 8 Tryk på [Enter]. vises [Gem i brugerboks] som valgt. Indtast dokumentnavnet. Skærmen for kopifunktionen vises igen. om der også skal udskrives en kopi.

– Der findes yderligere oplysninger om at route et dokument. – Der findes flere oplysninger om kopiindstillingerne i betjeningsvejledningen [Kopiering]. – Hvis "TIL" var valgt på udskr. der er gemt i en bakke i "Routing af dokumenter" på side 5-3. – Der findes yderligere oplysninger om udskrivning af et dokument. gemmes data for dokumentet i den angivne bakke.skærmen. bizhub 362/282/222 3-7 . 10 Tryk på tasten [Start] på kontrolpanelet. der er gemt i en bakke i "Udskrivning af dokumenter" på side 4-3.Lagring af dokumenter 3 9 Angiv de nødvendige kopiindstillinger. gemmes data for det scannede dokument i den angivne bakke. – Hvis "FRA" var valgt på udskr.skærmen. og det scannede dokument udskrives.

2 Bemærk Følgende menufunktioner og parametre har ingen effekt. når man gemmer det scannede dokument. størrelse. der skal udføres og indstillingerne. s.] eller [Menu] på skærmen. Lagring af dokumenter 3 3. efter man har trykket på tasten [Fax/Scan] på betjeningspanelet."TSI" på fanen Indstilling 1 . 2 Bemærk Følgende parametre for Kvalitet & Reduktion har ingen effekt. når man trykker på en enkelt knap for at gemme dokumentet. s. Indstil Vælg det ønskede standardformat for området. s. selvom indstillingerne er foretages. Følgende procedure beskriver funktionerne. 3-14 Redukti."Emnevalg" på fanen Netværk . og indstil derefter parametrene for følgende funktioner/parametre."Reduktion" på fanen Reduktionsområde Skærm Kvalitet/Reduktion Parameter Beskrivelse Side Billedkvalitet Vælg scanningsopløsningen (antal oplysninger)."Angiv svarmailadresse" på fanen Netværk 3-8 bizhub 362/282/222 . der skal foretages.3 Scanning og lagring af data (Scanning til HDD) Scannede data kan gemmes i en HDD-bakke på maskinens interne harddisk. 3-15 onsområde original."Rotation TX" på fanen Indstill. hvis indstillingerne er foretaget. 1 . 3-12 Densitet Indstil scanningens densitet. . . der vises. Tilgængelige funktioner/parametre Tryk på [Kvalitet & Redukt. der skal scannes.

så de passer på en side). Timer TX Indstil tiden for afsendelse (lagring) af data. s. om dataene skal sendes ved brug af s. 3-21 indikere. touch-knap. 3-23 medde.Lagring af dokumenter 3 Menuskærm Funktion Beskrivelse Side Indstill. at det har været scannet. 3-18 Positionen for indbindingsmargenen samt sideorien- teringen kan også indstilles. s. 2-sidet afs Vælg om der skal udføres en 2-sides transmission. at dataene skal sendes (gemte) på et bestemt tidspunkt. der skal gemmes. som e-mail meddelelsen skal sendes til. 3-19 prioritet overfor andre jobs. at filen er blevet gemt. 2 Bemærk For at kunne bruge funktionen "Stempel". Indstill. Stempel Indstil. lelse for at informere modtageren om. 2 Prioritet TX Vælg. 3-22 navn indtastes op til 16 karakterer. 3-20 indstil. der er registreret under en one. om der skal sendes data eller ej (gemt) med s. [Enter] for at indstille. 3-18 "2-i-1"-funktionen (reduktion af to sider. 1 Afs-rapport Vælg konditionerne for udskrivning af resultatrapport. Netværk Angiv fil. skal man installere den ekstra stempelen- hed. bizhub 362/282/222 3-9 . Der kan s. om det scannede billede skal mærkes for at s. s. Tryk på s. E-mail Vælg en modtager. Dokumentet skal ilægges i ADF. 3-16 2-i-1 Vælg. Indtast navnet på den fil.

3 Tryk på [One-Touch]. og tryk derefter på knappen for one-touch-opkald. der indeholder den ønskede modtager. 2 Tryk på tasten [Fax/Scan]. kan man vælge flere modtagere. kan man også vælge ved at indtaste nummeret på en knap til one-touch- opkald eller ved at lede efter det respektive navn. – Når man bruger knapperne til one-touch-opkald. Lagring af scannede data ved brug af en one-touch-knap 1 Indlæs dokumentet. 3-10 bizhub 362/282/222 . Yderligere oplysninger om programmering af one-touch-knapper findes i "Kontrolpanelindstillinger" på side 6-3. skal man trykke på det ønskede indeks eller trykke på eller for at vælge et andet indeks. Lagring af dokumenter 3 Lagring af data ved brug af en one-touch-knap Programmer en one-touch-knap med placeringen på den bakke. 4 Vælg det indeks. – For at vælge et indeks. Der kan højst vælges 300 modtager samtidig. 2 Bemærk Udover at man skal trykke på en one-touch-knap for at vælge den. hvor dataene skal gemmes. Yderligere oplysninger om disse procedurer findes i betjeningsvejledningen [Netværksscanning].

bizhub 362/282/222 3-11 . 6 Tryk på tasten [Start].Lagring af dokumenter 3 5 Indstil billedkvalitet. tæthed og zoom-faktor i henhold til dokumentet. Dokumentet er scannet og dataene er gemt. – Yderligere oplysninger findes i "Indstilling af scanningskvalitet" på side 3-12 eller senere.

såsom aviser eller Superfin dokumenter. vender indstillingerne tilbage til deres standarder. Hvis man ønsker at reducere tilstedeværelsen af moiré- mønstre. mens indstillingen "Tekst+foto" er valgt. 3-12 bizhub 362/282/222 . Indstilling Beskrivelse Standard For dokumenter med normal tekst (såsom håndskrevet tekst) Fint For dokumenter. såsom fotos Super GSR 600 dpi foto 2 Bemærk Hvis data er gemt. kan der opstå moiré-mønstre på fotos på nogle af dokumenterne. der skal scannes. Hvis "600 dpi tekst" eller "600 dpi Tekst & Foto" er valgt. der indeholder detaljerede illustrationer 600 dpi tekst Tekst+foto For dokumenter. "Normal" og "Mørkere". skal man gemme dataene med indstillingen "GSR" eller "Super GSR". Når data er gemt. Via de følgende tilgængelige opløsningsindstillinger vælges den passende opløsning i henhold til typen på det dokument. kan densiteten indstilles på et af følgende tre niveauer: "Lysere". der indeholder lille skrift. Lagring af dokumenter 3 Indstilling af scanningskvalitet Via fanen Billedkvalitet vælges scanningsopløsningen (antal oplysninger). Dette er ikke et tegn på fejlfunktioner. der indeholder både tekst og billeder med 600 dpi Tekst & Foto farve og skygger (såsom fotos) GSR For dokumenter med farver og skygger.

bizhub 362/282/222 3-13 . og tryk derefter på knappen for indstilling af den ønskede originaltype. – Hvis man skal vælge en højere opløsning. skal man trykke på [600 dpi].].Lagring af dokumenter 3 Indstilling af scanningskvalitet 1 Tryk på [Kvalitet & Redukt. 2 Tryk på [Billedkvalitet].

Hvis "600 dpi tekst" eller "600 dpi Tekst & Foto" er valgt. 2 Tryk på [Densitet]. såsom i aviser eller magasiner Normal For normale dokumenter Mørkere For dokumenter med bleg eller farvet tekst 2 Bemærk Når data er gemt. der skal scannes. Indstilling af scanningsdensitet 1 Tryk på [Kvalitet & Redukt. og tryk derefter på knappen for den ønskede densitet.]. vender indstillingerne tilbage til deres standarder. 3-14 bizhub 362/282/222 . "Normal" og "Mørkere". kan densiteten indstilles på et af følgende tre niveauer: "Lysere". Lagring af dokumenter 3 Indstilling af scanningsdensitet Via de følgende fem opløsningsindstillinger vælges den passende opløsning i henhold til typen på det dokument. Indstilling Beskrivelse Lysere For dokumenter med en mørkere baggrundsfarve.

Hvis dokumentet dog er mindre end Letter-format. vælges Letter-format. 2 Tryk på [Reduktionsområde]. 3 Vælg det ønskede scanningsformat. og tryk derefter på [Indstil originalstørrelse]. vender indstillingerne tilbage til deres standarder.] for automatisk at vælge det format. 2 Bemærk Tryk på [Metrisk] for at indstille et metrisk format. – "Reduktionsområde" har ingen effekt ved funktionen Scanning til HDD. 1 Tryk på [Kvalitet & Redukt.Lagring af dokumenter 3 Indstilling af dokumentets scanningsformat Det scannede område kan indstilles som et standardformat. selv om det er angivet. – Tryk på [Auto-aflæsn. bizhub 362/282/222 3-15 . og tryk derefter på [OK]. En del af et stort dokument kan dog gemmes eller et ikke-standardiseret dokument kan gemmes som standardformat. der er tættest på dokumentets format.]. Når data er gemt.

Indstilling Beskrivelse Standard Vælg denne indstilling for at vælge de viste udskrivningskondi- tioner fra Administratorfunktionen. Gå frem på nedenstående måde for at ændre disse konditioner. 3-16 bizhub 362/282/222 . hvis dataene ikke kunne gemmes. Nedenstående indstillinger kan angives. FRA Vælg denne indstilling for ikke at udskrive rapporten uafhængig af transmissionsresultatet. 2 Bemærk Yderligere oplysninger angående indstillingerne på skærmen Administratorstyring til udskrivning af resultatrapporten findes i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. Konditionerne for udskrivning af resultatrapport er forindstillet med parametrene rapportindstillinger i skærmen Administratorstyring 1. TIL Vælg denne indstilling for at udskrive rapporten uafhængig af transmissionsresultatet. Hvis TX nislykkes Vælg denne indstilling for at udskrive rapporten. Lagring af dokumenter 3 Udskrivning af resultatrapport Konditionerne for udskrivning af resultatrapport kan indstilles.

Lagring af dokumenter 3 Udskrivning af transmissionsrapport 1 Tryk på [Menu]. 3 Indstil udskrivningskonditionen. 2 Tryk på [TX-rapport] på fanen Indstilling 1. bizhub 362/282/222 3-17 . og tryk derefter på [Enter].

– Venstre indbinding: Dokumentet scannes med en indbindingsmargen til venstre. 4 Tryk på [Originalretning]. – Top indbinding: Dokumentet scannes med en indbindingsmargen i toppen. – Gentryk på tasten for at annullere indstillingerne. 3-18 bizhub 362/282/222 . Indstilling af 2-sidet afs-indstilling 1 Tryk på [Menu]. 1]. 1]. Lagring af dokumenter 3 Indstilling af 2-i-1 1 Tryk på [Menu]. Tasten er oplyst. 3 Vælg indbindingsposition. 2 Tryk på [Indstill. og derefter på [2- sidet afs]. 2 Tryk på [Indstill. og derefter på [2- i-1]. – Auto: Indbindingsmargen sættes i forhold til scanningsretningen.

og tryk derefter på [Enter]. 6 Tryk på [Enter]. Når et dokument med forskellig retninger scannes. og derefter på [Prioritet TX]. at siderne ilægges i samme retning.] for at annullere indstillingerne. Indstilling af Prioritet TX 1 Tryk på [Menu]. at billeddata ikke bliver korrekt.Lagring af dokumenter 3 5 Vælg dokumentretningen. ! Detalje Når der ilægges dobbeltsidede dokumenter med sider i forskellig bredde. bizhub 362/282/222 3-19 . Tasten er oplyst. – Auto: Den lange side på dokumentet sættes automatisk til indbindingspositionen. kan det ske. – Tryk på [Annull. 2]. anbefaler vi. 2 Tryk på [Indstill. – Gentryk på tasten for at annullere indstillingerne.

Lagring af dokumenter
3
Indstilling af Timer TX

1 Tryk på [Menu].

2 Tryk på [Indstill. 2], og derefter på
[Timer TX indstil.].

3 Indtast tidspunktet for
transmissionen.
– Tryk på [Kl.] og [Minut] og indtast
værdien med det numeriske
tastatur.

4 Tryk på [Enter].
– Tryk på [Annull.] for at annullere indstillingerne.

3-20 bizhub 362/282/222

Lagring af dokumenter
3
Indstilling af Stempel

1 Tryk på [Menu].

2 Tryk på [Indstill. 2], og derefter på
[Stempel].

3 Vælg udskrivningspositionen for
stemplet, og tryk derefter på [Enter].

bizhub 362/282/222 3-21

Lagring af dokumenter
3
Indstilling af filnavn
Navnet på det gemte dokument kan ændres.

1 Tryk på [Menu].

2 Tryk på [Ang. filnavn] hos fanen
Netværk.

3 Indtast filnavnet, og tryk derefter på
[Enter].
– Indstillingen annulleres ved at
trykke på [Annull.].
– Der kan indtastes op til 16
karakterer.
– Det er ikke nødvendigt at indtaste
endelsen på filen.
– Hvis der ikke angives noget
filnavn, afsendes filen med et automatisk angivet navn, som vist
nedenfor:
<maskin_navn><dato_&_klokkeslæt_scannet>.<filtypenavn>

3-22 bizhub 362/282/222

Lagring af dokumenter
3
Indstilling af e-mail modtagermeddelelse
En e-mail meddelelse kan sendes for at informere en indstillet modtager om,
hvor dataene er gemt. IP-adressen hos den maskine, hvor dataene er gemt
samt navnet på bakken, vises i e-mailen.

1 Tryk på [Menu].

2 Tryk på [E-Mail-meddelelse] på
fanen Netværk.

3 Vælg modtagerens e-mail-adresse,
og tryk derefter på [Enter].
– Indstillingen annulleres ved at
trykke på [Annull.].

bizhub 362/282/222 3-23

MEM: Hukommelsen er fuld. En af følgende vises. 3 Transmissionsinformation Viser nummeret på dokumentet. kan der udskrives en resultatrapport. INTERR: Transmissionen er afbrudt. når et dokument scannes. 3-24 bizhub 362/282/222 . F.1 TRANSMISSION REPORT (WED) 2005MAY24 11:32 CHICAGO 1 USER NAME :SALES DOCUMENT# :6614316-761 DESTINATION :NEW YORK TIME STORED :MAY24 11:32 TX START :MAY24 11:32 DURATION :8 sec MODE :HDD PAGES :1page RESULT :OK 4 3 IMAGE 5 Nr. 5 Transmissionsbillede Viser en del af billedet. 4 Transmissionresultater Viser resultaterne. Lagring af dokumenter 3 Visning af transmissionsrapport Afhængig af de angivne indstillinger. 2 Bruger/Konto Hvis brugeridentifikation og kontoindstillinger er angivet.funktionen. varigheden og kom. NG: Funktionen er ikke udført korrekt. Punkt Beskrivelse 1 Rapport udskriftsdato Viser datoen for udskrivningen af rapporten. og data gemmes. OK: Dataene er gemt korrekt. Fejlkode: Yderligere oplysninger findes under "Fejlkoder" på side 8-3. udskrives navnet på brugeren eller den konto. 2 P. der er logget på.

4 Overførsel af gemte dokumenter på computeren Et dokument. der er sluttet til netværket. der er scannet og gemt. Der vises en liste med de gemte dokumenter. PageScope Web Connection anvendes.Lagring af dokumenter 3 3. og vis derefter PageScope Web Connection siden. bizhub 362/282/222 3-25 . Overførsel af et scannet dokument 1 Start webbrowseren. 3 Vælg bakke. kan overføres til og gemmes på en computer. 2 Klik på fanen User Box. Yderligere oplysninger om brug af PageScope Web Connection findes under "Brug af PageScope Web Connection" på side 7-3. Hvis der er indstillet et adgangskode til bakken. skal man indtaste dette adgangskode og derefter klikke på [Apply]. når man overfører et dokument.

kan overføres. Størrelsen på scannet data vises nedenfor "File Size". 3-26 bizhub 362/282/222 . – Kun data gemt for et dokument. Lagring af dokumenter 3 4 Klik på navnet på det dokument. der skal overføres. og klik derefter på [Download]. der har været scannet.

hvor dokumentet skal gemmes. ! Detalje Hvis man ønsker at slette overflødige dokumenter. og klik derefter på [Save]. bizhub 362/282/222 3-27 . kan man se i "Sletning af dokumenter lagret i brugerbakker" på side 7-34.Lagring af dokumenter 3 5 Indstil det sted.

Lagring af dokumenter 3 3. kan gemmes på maskinens harddisk med samme funktion. der er åben på computeren. – Hvis "Save in User Box" er valgt. 3-28 bizhub 362/282/222 .5 Lagring af udskrivningsdata Data. Dialogboksen for udskrivningsindstillinger vises. Dokumentet kan også udskrives samtidig med at det gemmes på harddisken. 2 Via listen "Output Method" vælges "Save in User Box" eller "Save in User Box and Print". Gemt data kan udskrives når som helst ved at trykke på [Hent fra HDD] på maskinens berøringspanel. gemmes dokumentet i bakken og udskrives. Sådan gemmes et udskrevet dokument 1 I softwarens menu [File] klikkes på [Print]. der anvendes ved udskrivning. gemmes dokumentet i bakken uden at blive udskrevet. – Hvis "Save in User Box and Print" er valgt.

Lagring af dokumenter 3 3 Angiv navnet på den fil. 4 Indstil andre ønskede udskrivningsindstillinger. 5 Klik på [OK]. og klik derefter på [OK]. bizhub 362/282/222 3-29 . ! Detalje Yderligere oplysninger om udskrivningsindstillinger findes i betjeningsvejledningen [Udskrivning]. 6 Kontroller indstillingerne. der skal gemmes og bakkenummeret. og tryk på [OK].

Lagring af dokumenter 3 3-30 bizhub 362/282/222 .

4 Udskrivning af dokumenter .

.

og alle brugere kan gemme og se data i den. Angiv et navn. Den offentlige bakke er sat op som fabriksstandard. kan der angives begrænsninger på brugere. Adgangskode Ved at angive an adgangskode.000 pladser til bakker på denne maskines harddisk. som den indeholder. For nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. Angiv en adgangskode. der er let at huske. der kan få adgang til en bakke for at se data. bizhub 362/282/222 4-3 . genkendes det ikke som en bakke.Udskrivning af dokumenter 4 4 Udskrivning af dokumenter 4. Parameter Detaljer Bakkenummer Nummeret "000000000" og "000000002" til "999999999" kan angives. kan der ikke angives en adgangskode. navn når der skal vælges en bakke fra et indeks. Angiv en adgangskode. og bakken kan ikke slettes. der ikke opfylder adgangskodereglerne (indeholder 7 eller færre karakterer eller består af den samme gentagne karakter).1 Åbning af bakker Oversigt over bakker Der er 1. Disse bakker er nummereret i indekser mellem 0 og 999. Hvis der ikke er angivet noget bakkenummer. Sørg for at angive et bakkenummer. der består af 8 eller færre alfanumeriske karakterer og symboler. ! Detalje Hvis bit 4 i funktionen 469 er sat til "1" i indstillingen Soft SW. Bakken med navnet "Public" er i indeks 0. 20 tegn. 2 Bemærk Bakkenummeret 000000001 er tildelt den offentlige bakke. Brugere kan angive følgende indstillinger for pladser til bakkerne 1 til 999 (som ikke inkluderer den offentlige bakke). Brugerbakkens Der kan angives et navn på maks. der opfylder adgangskodereglerne. Nummeret og navnet på den offentlige bakke kan ikke ændres.

2 Tryk på [Hent fra HDD]. 3 Tryk på [Brugerbakkenummer]. når der skal åbnes en bakke. skal adgangskoden indtastes. 4-4 bizhub 362/282/222 . Udskrivning af dokumenter 4 Sådan søges efter en bakke efter dens bakkenummer Følgende procedure beskriver hvordan man søger efter et bakkenummer. Indholdet af bakken vises. og tryk derefter på [Enter]. og tryk derefter på [Indstil]. 4 Hvis der er indstillet en adgangskode for bakken. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. brug tastaturet til at indtaste bakkenummeret.

der er registreret i indekset. når der åbnes en bakke. 4 Vælg en fane i indekset for at få vist de bakker. uden at man kender bakkenummeret.Udskrivning af dokumenter 4 Sådan søges efter en bakke blandt indeksene Følgene procedure beskriver hvordan man søger efter en bakke blandt indeksene. bizhub 362/282/222 4-5 . 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 3 Vælg et indeks. 2 Tryk på [Hent fra HDD].

og tryk derefter på [Enter]. Udskrivning af dokumenter 4 5 Vælg bakke. Indholdet af bakken vises. Hvis der er indstillet en adgangskode for bakken. skal adgangskoden indtastes. 4-6 bizhub 362/282/222 .

Dokumenter. 2 Tryk på [Hent fra HDD]. kan gemte dokumenter udskrives. funktionen Hent fra HDD Vha. funktionen Hent fra HDD. ! Detalje Eftersom dokumenter. scannes og gemmes (Scanning til HDD) Dokumenter. der blev scannet og gemt (Scanning til HDD) med en ældre version af firmware Sådan udskrives et dokument 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet.2 Udskrivning af dokumenter vha. der skal udskrives. 3 Åbn bakken. vises [Udskriv] ikke efter der trykkes på [Job indstillet].Udskrivning af dokumenter 4 4. og vælg derefter dokumentet. der er gemt under følgende betingelser ikke kan udskrives. hvor kvalitetsindstillingen er ændret for en del af dokumentet. bizhub 362/282/222 4-7 . og unødvendige dokumenter kan slettes.

og foretag derefter den nødvendige indstilling. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mellem 1 og 999 med. hvis det valgte dokument skal slettes. Der findes flere oplysninger om routing i "Routing af dokumenter" på side 5-3. – Hvor der er fem eller flere dokumenter. – Data/Tid gemt: Viser datoen og klokkeslættet for hvornår dokumentet er gemt – Afsender: Viser navnet på brugeren. – [Route]: Tryk påes for at route det aktuelt valgte dokument. Dokumentoplysningerne vises. der har gemt dataene – Dokumentnavn: Viser dokumentets navn – [Skift navn]: Tryk påes for at ændre dokumentnavnet. 6 Tryk på [Udskriv]. skal du trykke på eller for ændre skærmen. Udskrivning af dokumenter 4 4 Tryk på [Job indstillet]. 5 Kontroller de viste dokumentoplysninger. 4-8 bizhub 362/282/222 . 7 De aktuelt angivne indstillinger vises. – [Udskriv]: Tryk påes for at kontrollere indstillingerne og for at udskrive dokumentet. der skal udskrives. – [Slet]: Trykkes på. – Antal sæt: Angiv antal kopier. der vises. – På dette skærmbillede kan der angives indstilling af antal kopier og om udskrifterne er enkeltsidede eller dobbeltsidede.

9 Vælg de ønskede indstillinger for sortering. at der vælges "Auto" for denne position. når den ekstra efterbehandler og 'midterstitcher' er installeret. 8 For at angive indstilling af sortering og hæftning skal du trykke på [Skift jobindstill. hvis den ekstra efterbehandler er installeret.]: Sortering-. – [Start kopiering]: Tryk påes for at udskrive med de angivne indstillinger. og tryk derefter på [Start kopiering]. om der skal udskrives en enkeltsidet eller dobbeltsidet kopi. hvis den ekstra efterbehandler og hulenheden er installeret. hæftning.og hulnings-indstillinger kan angives. – [Skift jobindstill. – Indstillingen "Falsning" er kun tilgængelig.Udskrivning af dokumenter 4 – Udskriv: Vælg. Dokumentet udskrives. Der vises en skærm. – Hæfteklammernes indstillinger er kun tilgængelige. hvor man kan ændre indstillingerne. 10 Kontroller dokumentoplysningerne. 11 Tryk på [OK].]. bizhub 362/282/222 4-9 . – Vi anbefaler. hæftning og hulning – Hvis der er angivet indstilling af hæftning og hulning skal du trykke på [Vælg position] for at angive positionen af indbindingsmargen. når bekræftelsesmeddelelsen vises. – Hulindstillingerne er kun tilgængelige.

3 Åbn bakken. Udskrivning af dokumenter 4 Sådan ændres dokumentnavnet Navnet på det lagrede dokument kan ændres. der skal omdøbes. 2 Tryk på [Hent fra HDD]. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 4-10 bizhub 362/282/222 . 4 Tryk på [Job indstillet]. og vælg derefter dokumentet. 5 Tryk på [Skift navn].

bizhub 362/282/222 4-11 . og tryk derefter på [Enter]. 7 Tryk på [Forrige] for at vende tilbage til funktionsskærmen. – Der kan indtastes op til 16 karakterer.Udskrivning af dokumenter 4 6 Indtast dokumentnavnet.

og vælg derefter dokumentet. der vises. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 3 Åbn bakken. der skal slettes. og tryk derefter på [Slet]. kan slettes. eller som man ikke mere har brug for. der er udskrevet. Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af et indstillet dokument Et dokument. 4 Tryk på [Job indstillet]. 4-12 bizhub 362/282/222 . 5 Kontroller de dokumentinformationer. 2 Tryk på [Hent fra HDD].

Dokumentet er slettet.Udskrivning af dokumenter 4 6 Hvis man ønsker at slette dokumentet. bizhub 362/282/222 4-13 . skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter]. – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter].

4 Hvis man ønsker at slette dokumenter. – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 4-14 bizhub 362/282/222 . skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af alle dokumenter Alle dokumenter. Alle dokumenter er slettet. der er gemt ved brug af funktionen Gem til HDD kan slettes. 2 Tryk på [Hent fra HDD]. skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter]. 3 Tryk på [Slet alt].

der skal udskrives. 1-sidet/2-sidet Vælg. skal man trykke på [Vælg position]. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mellem 1 og 999 med. kan indstillingen for denne funktion indstilles som "Hæfte". kan man udskrive en enkelt prøvekopi.3 Udskrivning af prøvekopi Før man udskriver et stort antal kopier. der kan kontrolleres. Man kan indstille. Hæfteindstillinger Man kan enten vælge "Hjørnehæftning" eller "2 hæfte- klammer". skal man trykke på [Vælg position]. kan indstillingerne for nedenstående ændres. om siderne skal hæftes sammen øverst eller til venstre. Når man udskriver de resterende kopier fra betjeningspanelet. Hulning Man kan hulle siderne. Hvis man ønsker at indstille hæfteklammernes position. Tilgængelige funktioner Beskrivelse # sæt Angiver antallet af kopier. bizhub 362/282/222 4-15 . før man udskriver resten af kopierne. Falsning Man kan false siderne på midten.Udskrivning af dokumenter 4 4. Hvis man ønsker at indstille hullernes position. om udskrivning skal foretages på den ene eller begge sider. Hvis udskrivningskommandoen sendes fra computeren.

4-16 bizhub 362/282/222 . side. Hvis maskinen slukkes. slettes data. hvis den ekstra efterbehandler er installeret. Udskrivning af dokumenter 4 2 Bemærk "Prøv og udskriv" kan vælges. når den ekstra efterbehandler og midterstitcher er installeret. skal dokumentet genindstilles til udskrivning fra computeren. ! Detalje Hvis maskinen er slukket. mens kontrolboksen "Sortering" er valgt. der er gemt til prøveudskrivning. før dataene er udskrevet. kan indstillingerne ikke foretages under fanen Pr. 2 Bemærk Hæfteklammernes indstillinger er udelukkende tilgængelige. hvis den ekstra efterbehandler og hulenheden er installeret. Når man udskriver en prøvekopi. Indstillingen "Falsning" er udelukkende tilgængelig. Hul-indstillingerne er udelukkende tilgængelige.

Der udskrives en kopi af det indstillede antal. skal man nulstille "Collate"-kontrolboksen under "Output". bizhub 362/282/222 4-17 . For nærmere oplysninger se betjeningsvejledningen [Udskrivning]. Udskrivning af en prøvekopi fra computeren 1 I softwarens menu [File] klikkes på [Print]. når man trykker på [Printerindstilling].Udskrivning af dokumenter 4 Varighed for hvor lang tid en prøvekopi skal gemmes Når den indstillede varighed er udløbet efter udskrivning af en prøvekopi fra computeren. 4 Klik på [OK]. ! Detalje Yderligere oplysninger om udskrivningsindstillinger findes i betjeningsvejledningen [Udskrivning]. 3 Indstil andre ønskede udskrivningsindstillinger. 2 Via listen "Output Method" skal man vælge "Proof and Print". Varigheden for lagring af data i maskinen kan indstilles ved brug af parametret "Document Hold Time" (vises. derefter [MFP Set] på skærmen Funktion/Tæller). – Før man udskriver en prøvekopi. slettes gemte prøvekopidata automatisk fra maskinen. Dialogboksen for udskrivningsindstillinger vises.

skal du trykke på eller for ændre skærmen. 3 Vælg det dokument. 4-18 bizhub 362/282/222 . Udskrivning af dokumenter 4 Udskrivning af en prøvekopi via maskinens betjeningspanel En prøvekopi af et gemt dokument kan udskrives via maskinens betjeningspanel. 4 Tryk på [Job indstillet]. Dokumentoplysningerne vises. der vises. der skal udskrives. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 2 Tryk på [Korrektur udskrift]. – Hvor der er fem eller flere dokumenter.

– [Slet]: Trykkes på. bizhub 362/282/222 4-19 .Udskrivning af dokumenter 4 5 Kontroller de viste dokumentoplysninger. der har gemt dataene – Dokumentnavn: Viser dokumentets navn – [Detaljer]: Trykkes på for at lade en liste med indstillingerne blive vist. der skal udskrives.]: Trykkes på for at lade en anden prøvekopi blive udskrevet efter ændring af indstillingerne. hvis det valgte dokument skal slettes. der skal udskrives. for at lade de aktuelle valgte indstillinger blive udskrevet. og tryk derefter på [Start kopiering].]: Trykkes på. hvor man kan ændre udskrivningsindstillingerne. – Dato/tid gemt: Viser datoen og klokkeslættet for hvornår. skal man trykke på [Skift jobindstill. at en prøvekopi udskrives flere gange. Der vises en skærm. ændres ikke på trods af. dokumentet er gemt – Afsender: Viser navnet på brugeren. ændres ikke på trods af. og foretag derefter den nødvendige indstilling. Det resterende antal kopier. at en prøvekopi udskrives flere gange. – [Skift jobindstill. hvis udskrivningsindstillingerne skal ændres. – Hvis man ønsker at lade en anden prøvekopi blive udskrevet efter ændring af indstillingerne.]. 6 Hvis indstillingerne skal ændres. – [Start kopiering]: Trykkes på. Det resterende antal kopier.]. 7 Kontroller de dokumentinformationer. der vises. skal man trykke på [Genbekræft udskrivn. – [Genbekræft udskrivn.

Udskrivning af dokumenter 4 8 Tryk på [Enter]. 4-20 bizhub 362/282/222 . Dokumentet udskrives.

slettes dataene. der vises. 3 Vælg det dokument. bizhub 362/282/222 4-21 . der skal slettes. automatisk. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. 5 Kontroller de dokumentinformationer. 4 Tryk på [Job indstillet]. og tryk derefter på [Slet]. der ikke skal udskrives. 2 Tryk på [Korrektur udskrift].Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af et indstillet dokument Når prøveudskrivningen er færdig. der er gemt i maskinen. Hvis man ønsker at slette anden data. skal man gå frem på nedenstående måde.

– Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. og derefter trykke på [Enter]. Udskrivning af dokumenter 4 6 Hvis man ønsker at slette dokumentet. Dokumentet er slettet. skal man trykke på [Ja]. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. 4-22 bizhub 362/282/222 .

Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af alle dokumenter Alle dokumenter. bizhub 362/282/222 4-23 . skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter]. der gemmes som prøvekopier. – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. Alle dokumenter er slettet. 3 Tryk på [Slet alt]. 2 Tryk på [Korrektur udskrift]. 4 Hvis man ønsker at slette dokumenter. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. kan slettes.

hvis ID og adgangskode er indtastet fra maskinens betjeningspanel. der er åbent på computeren. Udskrivning af dokumenter 4 4. skal dokumentet genindstilles til udskrivning fra computeren. 4-24 bizhub 362/282/222 . Dialogboksen for udskrivningsindstillinger vises. før dataene er udskrevet. Udskrivning af et fortroligt dokument fra computeren 1 I softwarens menu [File] klikkes på [Print]. ! Detalje Hvis maskinen er slukket. når dokumenter ikke må læses af andre personer. Dokumentet kan udskrives. Hvis maskinen slukkes. skal man indstille en ID og en adgangskode. slettes et fortroligt dokument. der er gemt. Dette er nyttigt. 2 Via listen "Output Method" skal man vælge "Secure Print".4 Udskrivning af fortroligt dokument Når man udskriver et dokument.

For nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. 5 Klik på [OK]. 4 Indstil andre ønskede udskrivningsindstillinger. der opfylder adgangskodereglerne. hvis den indtastede adgangskode ikke opfylder adgangskodereglerne (indeholder 7 eller færre karakterer eller består af den samme gentagne karakter). og klik derefter på [OK]. ! Detalje Yderligere oplysninger om udskrivningsindstillinger findes i betjeningsvejledningen [Udskrivning].Udskrivning af dokumenter 4 3 Indtast ID og adgangskode for det fortrolige dokument. slettes jobbet automatisk. Angiv en adgangskode. Hvis bit 4 i funktionen på indstillingsfunktionen softwareskift 469 er sat til "1". bizhub 362/282/222 4-25 .

3 Tryk på [Gemt dokument-id]. 4-26 bizhub 362/282/222 . 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. Udskrivning af dokumenter 4 Kontrol af indstillinger hos fortroligt dokument Når man indtaster ID og adgangskode for fortrolige dokumenter. og tryk derefter på [Enter]. 2 Tryk på [Korrektur udskrift]. der passer til indtastet ID og adgangskode. 4 Indtast ID for det fortrolige dokument. vises dokumentlisten med dem.

Listen over fortrolige dokumenter vises. og tryk derefter på [Enter]. 6 Indtast adgangskode for det fortrolige dokument. 7 Tryk på [Enter].Udskrivning af dokumenter 4 5 Tryk på [Gemt dokument- adgangskode]. bizhub 362/282/222 4-27 .

4-28 bizhub 362/282/222 . og tryk derefter på [Enter]. 4 Indtast ID for det fortrolige dokument. Udskrivning af dokumenter 4 Kontrol af indstilling af Sikker udskrift (når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL") Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL" eller bit 5 i indstilling af softwareskift 469 er sat til "1". 2 Tryk på [Korrektur udskrift]. som beskrevet nedenfor. 3 Tryk på [Gemt dokument-id]. vises fortrolige dokumenter. 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet.

For nærmere oplysninger om ændring af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. bizhub 362/282/222 4-29 .Udskrivning af dokumenter 4 5 Tryk på [Enter]. 2 Bemærk Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Listen over fortrolige dokumenter vises.

der vises. der vises. og tryk derefter på [Enter]. der skal udskrives. Udskrivning af dokumenter 4 Udskrivning af indstillet dokument 1 Vælg det dokument. 4 Tryk på [Enter]. 3 Kontroller de dokumentinformationer. vises et skærmbillede for indtastning af adgangskode til det fortrolige dokument. 4-30 bizhub 362/282/222 . – Hvis "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL" eller bit 5 i indstilling af softwareskift 469 er sat til "1". Dokumentet udskrives. skal du trykke på eller for ændre skærmen. – Hvor der er fem eller flere dokumenter. 2 Tryk på [Job indstillet]. Indtast adgangskoden. og tryk derefter på [Start kopiering].

For nærmere oplysninger om ændring af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24.Udskrivning af dokumenter 4 2 Bemærk Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. bizhub 362/282/222 4-31 .

skal man trykke på [Ja]. 4-32 bizhub 362/282/222 . der vises. der ikke skal udskrives. 3 Kontroller de dokumentinformationer. slettes det automatisk. – Hvis "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL" eller bit 5 i indstilling af softwareskift 469 er sat til "1". – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. og derefter trykke på [Enter]. der skal slettes. Hvis man ønsker at slette anden data. 4 Hvis man ønsker at slette dokumentet. vises et skærmbillede for indtastning af adgangskode til det fortrolige dokument. og tryk derefter på [Enter]. 1 Vælg det dokument. Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af et indstillet dokument Når er fortroligt dokument er udskrevet. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. 2 Tryk på [Job indstillet]. skal man gå frem på nedenstående måde. Indtast adgangskoden. og tryk derefter på [Slet].

Udskrivning af dokumenter 4 Dokumentet er slettet. bizhub 362/282/222 4-33 . 2 Bemærk Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. For nærmere oplysninger om ændring af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24.

Alle dokumenter udskrives. 2 Tryk på [Batch-udskrivn. Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. og derefter på [Enter]. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. 4-34 bizhub 362/282/222 .]. 3 Hvis man ønsker at udskrive dokumenter. Udskrivning af dokumenter 4 Udskrivning af alle dokumenter 1 Tryk på [Batch-job]. – Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL". [er Batch-job] ikke tilgængelige. skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter].

Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Alle dokumenter er slettet. skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter]. 3 Hvis man ønsker at slette dokumenter. 2 Tryk på [Batch-sletning]. og derefter på [Enter]. [er Batch-job] ikke tilgængelige. skal man trykke på [Nej] og derefter trykke på [Enter]. 1 Tryk på [Batch-job].Udskrivning af dokumenter 4 Sletning af alle dokumenter De data. der gemmes for alle fortrolige dokumenter. – Hvis man ønsker at vende tilbage til den forrige skærm. – Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL". bizhub 362/282/222 4-35 . kan slettes.

Udskrivning af dokumenter 4 4-36 bizhub 362/282/222 .

5 Routing af dokumenter .

.

Registrer destina- tionen som en one-touch-modtager på forhånd. bizhub 362/282/222 5-3 . kan routes vha. kan ikke routes. kan et gemt dokument sendes via netværket. der er valgt med funktionen Hent fra HDD. ! Detalje Dokumenter. Registrer destinationen som en one-touch-modtager på forhånd. Routing-metoder Dokumentdata. følgende funktioner. Scanning til pc Data afsendes til en mappe på en registreret computer. der er gemt i bakker. Registrer destina- mission tionen som en one-touch-modtager på forhånd. i stedet for at sende data via forskellige computere. eller indtast adressen direkte. Data afsendes som en e-mail-vedhæftning til den registrerede e-mail- mission adresse. FTP-transmission Data afsendes til en registreret FTP-server. SMB-trans.1 Routing Ved at trykke på [Send] i en bakke. Data afsendes til en computer på et registreret netværk. der blev scannet og gemt (Scanning til HDD) med en ældre version af firmware. Registrer destinationen som en one-touch-modtager på forhånd. Betjening Detaljer E-Mail-trans.Routing af dokumenter 5 5 Routing af dokumenter 5. kan data let routes blot ved at registrere en server eller en e-mail-adresse med maskinen. På denne måde.

5-4 bizhub 362/282/222 . Routing af dokumenter 5 2 Bemærk I stedet for registrering af en route-destination som en one-touch- modtager. hvis den ekstra scannerenhed eller faxkit er installeret. For nærmere oplysninger om programmering af en one-touch- opkaldsknap med indstilling for e-mail-transmission eller transmission til en FTP-server eller SMB-server skal du se i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. For nærmere oplysninger om programmering af en one-touch- opkaldsknap med funktionen Scanning til pc skal du se i betjeningsvejledningen [Avanceret scanning]. Scanning til pc-funktionen kan anvendes. kan den registreres med et program.

2 Tryk på [Hent fra HDD].Routing af dokumenter 5 Sådan routes data 1 Tryk på tasten [Box] på kontrolpanelet. bizhub 362/282/222 5-5 . og vælg derefter dokumentet. 3 Åbn bakken. der skal sendes. 4 Tryk på [Job indstillet]. 5 Tryk på [Send]. hvor der kan angives routing-detaljer. og der vises et skærmbillede.

7 Vælg modtager.dest. menu: Angiv emnet og filnavnet. og foretag derefter den nødvendige handling. – Input e-mail: Indtast e-mail- adressen direkte – Søg: Søg efter en modtager.: Kontroller den aktuelt angivne modtager. Routing af dokumenter 5 6 Kontroller indstillingerne. – One-Touch: Vælg en destination blandt one-touch-modtagerne. 5-6 bizhub 362/282/222 . 8 Tryk på tasten [Start]. – Komm. – Kontr. der skal routes.

og tryk derefter på one-touch-opkaldsknappen for modtageren. Der kan højst vælges 300 modtager samtidig.Routing af dokumenter 5 5. bizhub 362/282/222 5-7 . 3 Tryk på [Enter].2 Angivelse af route-destinationer Brug af one-touch-modtagere 1 Tryk på [One-Touch] på route- skærmen. skal man trykke på det ønskede indeks eller trykke på eller for at vælge et andet indeks. der indeholder den ønskede modtager. 2 Vælg det indeks. kan man vælge flere modtagere til samtidig transmission. – For at vælge et indeks. – Når man bruger knapperne til one-touch-opkald.

Routing af dokumenter 5 Direkte indtastning af e-mail-adresse 1 Tryk på [Input e-mail] på route- skærmen. 5-8 bizhub 362/282/222 . og tryk derefter på [Indstil]. 2 Indtast e-mail-adressen.

– Når man bruger knapperne til one-touch-opkald. hvis navn begynder med det indtastede navn. Der vises et skærmbillede med en liste over de one-touch- opkaldsknapper.Routing af dokumenter 5 Søgning efter en destination Der kan søges efter navnet på en modtager. – Hvis "LDAP-søgning" var sat til "Ja" på skærmen Netværksindstilling. 1 Tryk på [Søg] på route-skærmen. vises der et skærmbillede til valg af søgemetode. og tryk derefter på [Søg]. kan man vælge flere modtagere til samtidig transmission. Der findes flere oplysninger om udførelse af en LDAP-søgning i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. der er registreret med en one-touch-opkaldsknap. der er programmeret med en modtager. Der kan højst vælges 300 modtager samtidig. 3 Tryk på den ønskede one-touch-opkaldsknap for at vælge den. bizhub 362/282/222 5-9 . 2 Indtast navnet på one-touch- opkaldsknappen. for at vælge one-touch-opkaldsknappen.

der er registreret som en one-touch-opkalds- knap. er der adgang til følgende parametre på skærmen Komm. for at informere modtageren om. der skal gemmes. For at angive en anden e-mail-adresse. der er registreret under en one-touch-knap. varierer alt efter route-metode. Vælg en modtager. der er tilgængelige for hver enkelt route-metode.3 Redigering af dokumentdata Oplysninger der kan tilføjes Ud over at angive og kontrollere modtageren på route-skærmen. Der kan indtastes op til 16 karakterer. e o o e ses-adresse 2 Bemærk Scanning til pc-funktionen kan anvendes. hvis den ekstra scannerenhed eller faxkit er installeret. som e-mail ses-adresse meddelelsen skal sendes til. Scanning til pc mission mission mission Emne o e e e Besvar o e e e Filnavn o o o o e-mail-meddel. skal du vælge en af de adresser. end den der hører til denne maskine. SMB-trans. Routing af dokumenter 5 5. De parametre. er vist nedenfor: Parameter e-mail-trans. e-mail-meddel. Filnavn Indtast navnet på den fil. Besvar Maskinens e-mail-adresse vises som e-mail-adressen på afsender. Parameter Beskrivelse Emne Vælg et e-mail-emne blandt dem der er angivet på forhånd. De parametre.Menu for tilføjelse af oplysninger. der er tilgængelige. for at angive den. at filen er blevet gemt. 5-10 bizhub 362/282/222 . FTP-trans.

angives emnelinjen i e-mail- meddelelsen med "[Billedfil] <modtager_navn> <maskin_navn> <nummer>" automatisk. bizhub 362/282/222 5-11 . 2 Tryk på [Emne]. menu] på route- skærmen. 0 Hvis der ikke er registreret noget emne. 0 Der findes flere oplysninger om angivelse af scanningsindstillingerne i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. e-mail-emner kan angives på skærmen Scannerindstillinger i administratortilstand.]. – Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annull.Routing af dokumenter 5 Angivelse af et emne Vælg et e-mail-emne blandt dem der er angivet på forhånd. og tryk derefter på [Enter]. 1 Tryk på [Komm. 3 Vælg et emne.

skal du vælge en af de adresser. der er registreret som en one-touch- opkaldsknap. menu] på route- skærmen. 1 Tryk på [Komm. – Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annull. For at angive en anden e-mail-adresse. 3 Vælg afsenderens e-mail-adresse. end den der hører til denne maskine. 2 Tryk på [Besvar]. Routing af dokumenter 5 Angivelse af svaradresse Maskinens e-mail-adresse vises som e-mail-adressen på afsender.]. og tryk derefter på [Enter]. 5-12 bizhub 362/282/222 .

menu] på route- skærmen. afsendes filen automatisk med navnet "<maskin_navn><dato_&_klokkeslæt_gemt>. 2 Tryk på [Filnavn]. og tryk derefter på [Enter]. for at angive den. bizhub 362/282/222 5-13 .].<filtypenavn>". – Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annull. Der kan indtastes op til 16 karakterer.Routing af dokumenter 5 Indstilling af filnavn Indtast navnet på den fil. 1 Tryk på [Komm. 0 Det er ikke nødvendigt at indtaste endelsen på filen. 0 Hvis der ikke er angivet noget filnavn. 3 Indtast filnavnet. der skal gemmes.

Routing af dokumenter 5 Indstilling af e-mail-meddelelse Der sendes en e-mail-meddelelse med URL på overførselssted til den modtager. menu] på route- skærmen. 2 Tryk på [E-mail-meddelelses- adresse]. og tryk derefter på [Enter]. 3 Vælg modtagerens e-mail-adresse. 5-14 bizhub 362/282/222 . der er registreret med en one-touch-opkaldsknap for at informere modtageren om.]. 1 Tryk på [Komm. – Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annull. at data er afsendt.

4 Kontrol af destinationer Detaler om destinationen kan ses. dest.Routing af dokumenter 5 5. 3 Kontroller modtageroplysningerne. når der afsendes data til flere destinationer. – For at slette destinationen skal du berøre [Slet].eks. Sådan kontrolleres destinationer 1 Tryk på [Kontr. bizhub 362/282/222 5-15 . der vises. f. du ønsker at se. Unødvendige destinationer kan også slettes.] på route- skærmen. 2 Tryk på knappen for den destination. og tryk derefter på [Enter] på det næste skærmbillede. 4 Tryk på [Enter].

Routing af dokumenter 5 5-16 bizhub 362/282/222 .

6 Kontrolpanelindstillinger .

.

ændring og sletning af Når man gemmer et dokument med funktionen one-touch-modtagere Scan til HDD. Hvis det ekstra faxkit er installeret. kan [e-mail-input] tilføjes til skærmen Administratorstyring 1 og kan anvendes til registrering. ændring og sletning af knapperne til one-touch-opkald.1 Tilgængelige funktioner Man kan indstille forskellige grundlæggende indstillinger og avancerede parametre for brug af denne maskine fra skærmen Funktion/Tæller. bizhub 362/282/222 6-3 . der er sluttet til netværket. ændres [e-mail-input] til [FAX]. indstillinger ! Detalje Hvis parametret "Begrænset one-touch-redigering" på indstillingsskærmen Administrator (vises vis skærmen Administratorstyring) er indstillet på "TIL". registreres brugerbakken som en knap til one-touch-opkald. HDD-admin (HDD Management) Slet data fra harddisken og formater det. [e-mail-input] vises ikke på skærmen Brugerindstilling. Handlingerne kan udføres via skærmen Funktion/Tæller på maskinens berøringspanel eller via PageScope Web Connection på en computer. Angivelse af indstillinger fra kontrolpanelet De følgende parametre for skærmen Funktion/Tæller er beskrevet i denne vejledning.Kontrolpanelindstillinger 6 6 Kontrolpanelindstillinger 6. Betjening Beskrivelse Registrering. Indstilling af softwares skiftende Anvendes til indstilling af maskinindstillinger. Der findes yderligere oplysninger om indstillingsskærmen Administrator i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Sletning af fortroligt dokument Alle fortrolige dokumenter kan slettes.

se Betjeningsvejledningen [Udskrivning]. For nærmere oplys- ninger. Kontrolpanelindstillinger 6 Andre relevante parametre Parameter Beskrivelse Document Hold Time Indstiller varigheden for. hvor lang tid en prøveud- skrift skal gemmes i maskinen. 6-4 bizhub 362/282/222 .

kan dataene gemmes nemt og akkurat. bizhub 362/282/222 6-5 . Hvis man skal programmere knapperne til one-touch-opkald. og derefter ændre indstillingerne for at kunne oprette en ny knap til one-touch-opkald. Brugerboks Vælg den bakke. Følgende indstillinger kan foretages: Punkt Beskrivelse One-touch navn Indtast navnet på modtageren. Datasummen er mindre med MMR kodningsmetoden end med MH-metoden.2 Registrering af one-touch-modtagere fra betjeningspanel Programmering af knap til one-touch-opkald Hvis destinationen er registreret med en knap til one-touch-opkald. Der kan indtastes op til 12 karakterer. skal man trykke på [One-Touch-kopi]. Kodningsmetoden kan indstilles til "MH" eller "MMR". som modtageren skal registreres i. "1-side TIFF" eller "PDF". der skal vises på knappen for one-touch-opkaldet. Filtype/Kodningsmetode Vælg filtypen og kodningsmetoden for de data. 2 Bemærk Yderligere oplysninger om ændring af indeksnavne eller registrering af mailprogrammer med one-touch-funktioner findes i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. der skal gem- mes. Filnavnet kan indstilles til "Flere sider TIFF".Kontrolpanelindstillinger 6 6.

3 Tryk på [E-mail-input]. 4 Tryk på [One-Touch].]. 6-6 bizhub 362/282/222 ./Tæller]. – Hvis det ekstra faxkit er installeret skal du trykke på [FAX]. Kontrolpanelindstillinger 6 Sådan programmeres knapper til one-touch-opkald 1 Tryk på tasten [Funk. 2 Tryk på [Brugerindstill.

der giver mulighed for at indstille knappen til one-touch- opkald således. I dette tilfælde skal man vælge "Nej". Tryk på [HDD]. – Hvis maskinen er indstillet til at tillade LDAP-søgninger.Kontrolpanelindstillinger 6 5 Tryk på knappen for one-touch- modtageren. der findes via en LDAP-søgning. og tryk derefter på den ønskede one-touch-knap. bizhub 362/282/222 6-7 . 7 Vælg kommunikationsfunktion. der skal registreres. at adressen. 6 Indtast navnet på den modtager. vises en skærm. der vises i one-touch-knappen. og tryk derefter på [Næste]. og derefter på [Videre]. – Tryk på en indeksfane eller [Indeksliste]. enten tillades eller forbydes.

Kontrolpanelindstillinger
6
8 Vælg den bakke, hvor dataene skal lagres. Tryk på knappen for
indekset, der indeholder bakken.
– Tryk på [Brugerboksnavn] for at vælge en bakke efter indtastning af
bakkenummeret.
Der vises en liste over bakker, der er
gemt i indekset.

9 Vælg indeksfanen, vælg stedet, hvor
data skal gemmes fra listen over
viste bakker, og tryk derefter på
[Næste].

10 Kontroller de informationer, der skal
registreres.

11 Hvis man skal indstille det format, som filen skal gemmes under samt
kodningsmetoden, skal man trykke på [Filtype/kodningsmetode] på
skærmen Funktion 1.

6-8 bizhub 362/282/222

Kontrolpanelindstillinger
6
12 Vælg filformatet og
kodningsmetoden, og klik derefter
på [Enter].

13 Tryk på [Enter] på hver skærm, indtil den første skærm vises.

bizhub 362/282/222 6-9

Kontrolpanelindstillinger
6
Ændring/sletning af one-touch-modtager

1 Udfør trinnene 1 til 4 i proceduren "Programmering af knap til
one-touch-opkald".

2 Tryk på knappen til one-touch-
modtageren, som du ønsker at
ændre eller slette.

3 Tryk på knappen for den indstilling,
der skal ændres, og ændr derefter
indstillingen.
– Hvis man ønsker at slette en
one-touch-modtager, skal man
trykke på [Slet].

4 Kontroller de informationer, der skal registreres, og tryk derefter på
[Enter].

5 Tryk på [Enter] på hver skærm, indtil den første skærm vises.

6-10 bizhub 362/282/222

Kontrolpanelindstillinger
6
Kopiering af en one-touch-modtager

1 Udfør trinnene 1 til 4 i proceduren "Programmering af knap til
one-touch-opkald".

2 Tryk på knappen for den one-touch-modtager, der skal kopieres.

3 Tryk på [One-Touch], og derefter på
[One-Touch-kopi].

4 Tryk på knappen hvor one-touch-
modtageren, der skal kopieres.
– Vælg en knap for one-touch-
modtageren, hvor der ikke
allerede er registreret en
indstilling.
– Hvis man ønsker at fravælge
knappen til one-touch-opkald,
som informationerne skal
kopieres til, skal man gentrykke på knappen til one-touch-opkaldet.

5 Tryk på [Enter] på hver skærm, indtil den første skærm vises.

bizhub 362/282/222 6-11

når dokumentet er udskrevet./Tæller].3 Sletning af fortrolige dokumenter Skønt dataene for et fortroligt dokument automatisk slettes.]. 2 Tryk på [Admin. Kontrolpanelindstillinger 6 6. Denne handling er nem at udføre uden indtastning af ID og adgangskode for hvert fortroligt dokument. 3 Indtast administratorkoden. der ikke udskrives. 6-12 bizhub 362/282/222 . kan man også slette alle andre data. og tryk derefter på [Enter]. Sådan slettes fortrolige dokumenter 1 Tryk på tasten [Funk.

og derefter på [Slet job]. 5 Hvis man ønsker at slette alle fortrolige dokumenter. skal man trykke på [Ja] og derefter trykke på [Enter]. 2]. bizhub 362/282/222 6-13 .Kontrolpanelindstillinger 6 4 Tryk på [Admin. 6 Tryk på [Enter] på hver skærm. indtil den første skærm vises.

kan slettes. 2]. der er gemt på harddisken. 0 Hvis parametret "Overskriv alle data" er valgt./Tæller]. 6-14 bizhub 362/282/222 . og al data. 1 Tryk på tasten [Funk.]. inden du sletter al data.]. at maskinen ikke fungerer korrekt efter sletning af al data. 35 timer for fuldstændig at slette al data. skal denne handling udføres. 2 Tryk på [Admin. slettes. der er gemt på harddisken. Sletning af al data Al data. 5 Tryk på [Overskriv alle data]. når maskinen skal bortskaffes. 3 Indtast administratorkoden. sættes alle programmerede og angivne indstillinger tilbage til standard. Eftersom det kan ske. 0 Det kræver ca.4 Håndtering af gemt data på harddisken Data gemt på harddisken kan slettes. og tryk derefter på [HDD-admin. Kontrolpanelindstillinger 6 6. 4 Tryk på [Admin. 0 Vent mindst to minutter efter du har tændt maskinen. og der kan angives en låse- adgangskode. og tryk derefter på [Enter]. Udfør ikke den handling under nogen andre omstændigheder.

Kontrolpanelindstillinger 6 6 For at slette al data skal du trykke på [Ja]. Al data er slettet. bizhub 362/282/222 6-15 .

og tryk derefter på [HDD-admin. Hvis det installerede harddiskdrev har en anden adgangskode. Kontrolpanelindstillinger 6 Angivelse af låse-adgangskode til harddisken Der kan angives en adgangskode til låsning af harddisken. 1 Tryk på tasten [Funk. 2 Tryk på [Admin./Tæller]. 0 Hvis der er angivet en låse-adgangskode. 4 Tryk på [Admin. uanset om den angivne adgangskode matcher eller ej. 3 Indtast administratorkoden. 5 Tryk på [Indst.eks. når et harddiskdrev med forskellige funktioner er installeret forsætligt. Hvis du mister adgangskoden. f.]. når der tændes for maskinen. for HDD-lås]. så bestemmes den automatisk.]. 6-16 bizhub 362/282/222 . kan der ikke opnås adgang til harddisken. så du ikke mister den. og tryk derefter på [Enter]. vil det kræve betydelige genopretningshandlinger til udbedring af maskinen. 2]. 0 Opbevar adgangskoden på et sikkert sted.

indtast adgangskoden igen. Følgende karakterer kan angives. – Hvis der allerede er angivet en adgangskode. {} 8 Tryk på [Bekræft ny adgangskode]. – Indtast et adgangskode med 20 eller færre tegn.kode]. indtast adgangskoden. – Hvis indstillingerne skal ændres. bizhub 362/282/222 6-17 . – Hvis du skal annullere en angiven adgangskode. og tryk derefter på [Enter]. 9 Tryk på [Enter]. skal du trykke på [Skift adgangskode].Kontrolpanelindstillinger 6 6 Tryk på [Angiv adg.. 7 Angiv adgangskode. skal du trykke på [Slet adgangskode]. vises [Skift adgangskode] og [Slet adgangskode]. Tryk på [Ny adgangskode]. ! # $ % & ' ~ = | + * `/? @ _ . og tryk derefter på [Enter].

Kontrolpanelindstillinger 6 10 Tryk på [Enter]. 6-18 bizhub 362/282/222 . før den tændes igen Indstillingerne udføres muligvis ikke korrekt. at den er blevet slukket. 10 sekunder efter slukningen. 11 Sluk for maskinen på hovedkontakten. hvis maskinen tændes umiddelbart efter. 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. før der tændes for den igen. skal man vente i ca. og vent derefter 10 sekunder.

bizhub 362/282/222 6-19 . 6 Tryk på [Input]. 2]. 3 Indtast administratorkoden.Kontrolpanelindstillinger 6 Angivelse af krypteringsnøgle Hvis det ekstra sikkerhedskit er installeret. og tryk derefter på [Enter]. og tryk derefter på [HDD-admin. 2 Tryk på [Admin. 4 Tryk på [Admin./Tæller].].]. kan maskinen sættes til at kryptere data. 1 Tryk på tasten [Funk. der er gemt på harddisken. 5 Tryk på [Indstilling f HDD krypteringsnøgle].

før der tændes for den igen.. 11 Sluk for maskinen på hovedkontakten. indtast krypteringsnøglen. og tryk derefter på [Enter]. Kontrolpanelindstillinger 6 7 Indtast krypteringsnøgle. Tryk på [Ny krypteringsnøgle]. 10 Tryk på [Enter]. 6-20 bizhub 362/282/222 . ! # $ % & ' ~ = | + * `/? @ _ . 9 Tryk på [Enter]. og tryk derefter på [Enter]. { } 8 Tryk på [Angiv krypteringsnøgle igen]. og vent derefter 10 sekunder. – Indtast en krypteringsnøgle bestående af 20 karakterer eller mindre. indtast krypteringsnøglen igen. Følgende karakterer kan angives.

skal du sikre dig.Kontrolpanelindstillinger 6 2 Husk Når maskinen er slukket og derefter tændt igen med hovedafbryderen efter krypteringsnøglen er annulleret. at harddisken formateres. før den tændes igen Indstillingerne udføres muligvis ikke korrekt. skal man vente i ca. 10 sekunder efter slukningen. at den er blevet slukket. bizhub 362/282/222 6-21 . hvis maskinen tændes umiddelbart efter. Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten.

der er gemt på harddisken er ved at blive udskrevet. 4 Tryk på [Admin. skal du kontrollere. er al gemt data slettet. for at forhindre at der opstår fejl. 2 Tryk på [Admin./Tæller]. Kontrolpanelindstillinger 6 Formatering af harddisken Harddisken kan formateres. og tryk derefter på [HDD-admin. Formatering kan ikke begynde. at der ikke udføres nogen jobs. 6-22 bizhub 362/282/222 . inden du begynder formatering. 0 Før du formaterer harddisken. 0 Når harddisken er formateret. 5 Tryk på [Format]. 3 Indtast administratorkoden. vigtig data. 0 Rør ikke ved maskinen. Du skal derfor sørge for på forhånd at udskrive evt. at dokumenter. 1 Tryk på tasten [Funk.eks. 0 Vent mindst to minutter efter du har tændt maskinen.]. 2]. som f.]. hvis der er et ikke afsluttet job. mens den er ved at formatere. og tryk derefter på [Enter].

bizhub 362/282/222 6-23 .Kontrolpanelindstillinger 6 6 Tryk på [Ja] for at formatere harddisken. Harddisken formateres.

2 Husk Ændre ikke andre funktioner eller bits end dem. Indtast værdien med det numeriske tastatur. Software SW indstillinger Parameter Beskrivelse Funktionsvalg Det parameter. der skal indstilles. der viser funktionsstatussen. Kontrolpanelindstillinger 6 6. 6-24 bizhub 362/282/222 . HEX-valg Indstilling for hver funktion som et hexadecimalt tal (0 til 9 og A til F). Indstilling af funktion ved brug af enten bit-værdier eller hexa- decimale værdier. alt efter ens egne behov. vises som et trecifret tal. Bitvalg Bits har otte cifre.5 Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner) Når man indstiller softwarens skiftende indstillinger ("Funktionsvalg". 2 Bemærk Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL". kan man foretage en indstilling for hvert parameter. Bit-indstilling "0011 0000" udtrykkes som en hexa- decimal indstilling "30". kan indstilling af softwareskift ikke ændres. "Bitvalg" og "Hex-valg"). Når man indstiller et binært tal (0 eller 1) for hver bit (0 til 7). der beskrives i indestående vejledning. kan man ændre forskellige maskinfunktioner.

Kontrolpanelindstillinger 6 Eksempler på indstillinger for "Bitvalg" (binært tal) og "HEX-valg" (hexadecimalt tal) vises nedenfor. Decimaltal "Bitvalg"-indstilling (binært tal) "HEX-valg"-indstilling (hexadecimalt tal) 0 0000 0000 00 1 0000 0001 01 2 0000 0010 02 3 0000 0011 03 4 0000 0100 04 5 0000 0101 05 6 0000 0110 06 7 0000 0111 07 8 0000 1000 08 9 0000 1001 09 10 0000 1010 0A 11 0000 1011 0B 12 0000 1100 0C 13 0000 1101 0D 14 0000 1110 0E 15 0000 1111 0F 16 0001 0000 10 17 0001 0001 11 18 0001 0010 12 19 0001 0011 13 20 0001 0100 14 · · · · · · · · · 252 1111 1100 FC 253 1111 1101 FD 254 1111 1110 FE 255 1111 1111 FF bizhub 362/282/222 6-25 .

– Yderligere oplysninger om adgang til administratorfunktionen. 3 Tryk på [Funktionsvalg]. Kontrolpanelindstillinger 6 Sådan ændres softwarens skiftende indstilling 1 Når man er kommet over i administratorfunktionen. 6-26 bizhub 362/282/222 .]. 2]. skal man trykke på [Admin. – Når man skal indstille bits. udfør skridtene 1 til 3 i "Sletning af fortrolige dokumenter" på side 6-12. 2 Tryk på [Software SW]. 4 Tryk enten på [Bitvalg] eller [HEX-valg]. og indtast derefter funktionsnummeret med det numeriske tastatur. flytte markøren over til den bit. der skal ændres og enten trykke på [0] eller tasten [1] på det numeriske tastatur for at indstille biten og derefter trykke på [Indst. skal man trykke på [Bitvalg]. og foretag derefter indstillingen.

Kontrolpanelindstillinger
6
– Hvis man skal foretage
indstillingen af en hex-værdi, skal
man trykke på [HEX-valg], angive
værdien enten vha. tastaturet
eller ved at trykke på [A] til [F] og
derefter trykke på [Indst.].

5 Sådan ændres indstillingen til en anden funktion, gentag skridtene
3 og 4.

6 Tryk på [Enter] på hver skærm, indtil den første skærm vises.

7 Sluk for maskinen på hovedkontakten, og vent derefter 10 sekunder,
før der tændes for den igen.

2
Husk
Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten, skal man
vente i ca. 10 sekunder efter slukningen, før den tændes igen
Indstillingerne udføres muligvis ikke korrekt, hvis maskinen tændes
umiddelbart efter, at den er blevet slukket.

bizhub 362/282/222 6-27

Kontrolpanelindstillinger
6
Angivelse af indstilling af adresseinput og mult.dest.transmissioner
(mode 018)
Vælg, om modtagere kan angives direkte ved indtastning af deres adresse,
og vælge, om der gives tilladelse til mult.dest.transmissioner.
Indstillinger på købstidspunktet

Bit 7654 3210

Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 1 (HEX: 01)

Indstillinger
Under produktionen af denne enhed, er indstillingerne i de mørkere celler
valgt.

Bit Beskrivelse Indstil- Beskrivelse Side-
ling Henvis-
ning

7, 6, 5, 4 ---------- 0000 *Ændr ikke disse bits, ----------
når du angiver indstilling
af denne funktion.

3 Angiver, om en destination 0 Tilladt ----------
kan angives ved direkte
indtastning af dens 1 Blokeret
adresse.* 1

2 Angiver, om der gives 0 Tilladt ----------
tilladelse til mult.dest.
1 Blokeret

1, 0 ---------- 01 *Ændr ikke disse bits, ----------
når du angiver indstilling
af denne funktion.
*1 Blokeret, når bit 6 i indst.tilst.softwareskift 477 er sat, så indstillinger
kun kan angives i administratortilstand

6-28 bizhub 362/282/222

Kontrolpanelindstillinger
6
Angivelse af indstillinger for billedet i den mislykkede
transmissionsrapport (mode 023)
Angiv, om et billede af det transmitterede dokument tilføjes til den
mislykkede transmissionsrapport.
Indstillinger på købstidspunktet

Bit 7654 3210

Indstilling 1 1 1 1 1 0 0 0 (HEX: F8)

Indstillinger
Under produktionen af denne enhed, er indstillingerne i de mørkere celler
valgt. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de
respektive funktioner.

Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Side-
Henvisning

7, 6, 5, 4 ----------------------- 1111 *Ændr ikke disse bits, når ----------
du angiver indstilling af
denne funktion.

3 Angiver, om et bille- 0 Tilføjes ikke ----------
de af det transmitte-
rede dokument 1 Tilføjes
tilføjes til den mis-
lykkede transmissi-
onsrapport

2, 1, 0 ----------------------- 000 *Ændr ikke disse bits, når ----------
du angiver indstilling af
denne funktion.

bizhub 362/282/222 6-29

Kontrolpanelindstillinger
6
Indstillingen af varigheden for lagring af fortrolige dokumenter
(mode 036)
Indstil varigheden for, hvor lang tid der skal gå, inden bakken med fortrolige
dokumenter slettes.
Indstillinger på købstidspunktet

Bit 7654 3210

Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 1 (HEX: 01)

Indstillinger
Under produktionen af denne enhed, er indstillingerne i de mørkere celler
valgt. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de
respektive funktioner.

Bit Beskrivelse Indstil- Beskrivelse Side-
ling Henvis-
ning

7, 6, 5, 4, 3 Angiver den tid, der skal gå, 00000 Slet ikke ----------
før et gemt fortroligt doku-
ment automatisk slettes 00001 1 time

00010 2 timer

00011 3 timer

00100 4 timer

00101 5 timer

00110 6 timer

: :

: :

11000 24 timer

Andre *Foretag ikke andre
indstillinger end oven-
stående.

2, 1, 0 ---------- 001 *Ændr ikke disse bits, ----------
når du angiver indstilling
af denne funktion.

6-30 bizhub 362/282/222

00000 *Ændr ikke disse bits. 3. 6 ---------. hvis der er gemt mane filer i bakkerne. kontrolleres. når maskinen tændes. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de respektive funktioner. 00 Ændr ikke disse bits. ---------- når du angiver indstilling af denne funktion. ---------- handling ved opstart til kon. Bit Beskrivelse Indstil. 1 Kontrollerer integriteten 4. kan der gå lidt tid. indtil startskærmen vises. om der udføres en 0 Kontrollerer ikke integri.Kontrolpanelindstillinger 6 Kontrollerer integriteten af filer. 0 ---------. der er gemt på harddisken under opstart (mode 430) Integriteten af filer. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Indstillinger Under produktionen af denne enhed. bizhub 362/282/222 6-31 . Beskrivelse Side- ling Henvis- ning * 7. der er gemt på harddisken. 2 Bemærk Hvis bit 5 i funktionen 430 er sat til "1" i Soft SW-indstillingsskærmen. når der slukkes for maskinen. 5 Angiver. 2. teten trol af integriteten af filer. der er gemt på harddisken. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion. 1. er indstillingerne i de mørkere celler valgt.

hvis den indtastede adgangskode indtastes forkert. angive valgmetode for kontrol af fortrolige dokumenter. valgmetode for fortrolige dokumenter og om der skal aktiveres regler for adgangskode (mode 469) Angiv. om der skal anvendes regler for adgangskode. metode for sletning af billeddata. og angiv. om der skal aktiveres adgangslås. angiv metode for sletning af billeddata. Kontrolpanelindstillinger 6 Angiver. om adgang skal låses. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) 6-32 bizhub 362/282/222 .

når det skrives for at slette slettes. 0 --------------------. det. når handlingen angives. 2. Adgangskoder. beskrevet nedenfor. 1. kode. 0000 *Ændr ikke disse bits. om adgangskode der skal anvendes regler for adgangs. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion.*1 1 Billeddata på harddisken overskrives. når det slettes. om adgang 0 Låser ikke adgang ---------- skal låses. accepteres ikke. *2 Hvis der anvendes regler for adgangskode. 5 Angiv valgmetode for 0 Angiver ID og adgangs. 1 Anvend regler for kode. er betingelserne. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de respektive funktioner. der ikke opfylder reglerne for adgangskode. 4-26 Sikker udskrift.*2 adgangskode 3.Kontrolpanelindstillinger 6 Angivelse af indstillinger Under produktionen af denne enhed. er indstillingerne i de mørkere celler valgt. s. når maskinen har været slukket og derefter tændt igen. *1 Denne indstilling anvendes. om billeddata 0 Billeddata på harddisken ---------- på harddisken over. 1 Viser dokumentlisten med ID og indtaster adgangs- koden. 8 alfanumeriske karakterer (kun 8 alfanumeriske karakterer til administratoradgangskode og 8 karakterer eller flere for brugergodkendelse brugeradgangskode) Adgangskoder med ens karakterer tillades ikke. Der findes nærmere oplysninger om regler for adgangskode i betjeningsvejledningen [Kopiering]. der skal opfyldes for adgangskoden. bizhub 362/282/222 6-33 . 6 Angiv. og viser den til- hørende dokumentliste. overskrives ikke. når ad- gangskoden (konto 1 Låser adgang og administratorad- gangskoder) indta- stes forkert tre gange. 4 Af sikkerhedsårsager 0 Anvend ikke regler for ---------- skal du angive. Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Siderefe- rence 7 Angiv.

6-34 bizhub 362/282/222 . Kontrolpanelindstillinger 6 2 Bemærk Nærmere oplysninger om funktionen adgangslås findes i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Hvis bit 6 er sat til "1".og udskrivningshastigheden være nedsat. kan scannings.

2 Bemærk Hvis brug af TCPSocket er blokeret. bizhub 362/282/222 6-35 . Beskrivelse Side- ling Henvis- ning 7. 6. kan software som f. er indstillingerne i de mørkere celler valgt. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion. 4 ---------. om brug af TCP. om TCPSocket er blokeret eller ej. 3 Angiv. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Indstillinger Under produktionen af denne enhed.eks. Bit Beskrivelse Indstil. 5.Kontrolpanelindstillinger 6 Angivelse af. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de respektive funktioner. 0000 *Ændr ikke disse bits. PageScope Box Operator ikke anvendes. 1. 0 Tilladt ---------- Socket er blokeret eller ej. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion. 0 ---------. 000 *Ændr ikke disse bits. om TCPSocket er blokeret eller ej (mode 477) Angiv. 1 Blokeret 2.

0 du angiver indstilling af denne funktion. 4. når ---------- 1. 1 Sletter karakteren til venstre for markøren 6. 5. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Indstillinger Under produktionen af denne enhed. 3. ----------------------. 0000000 *Ændr ikke disse bits. 2 Bemærk Standardindstilling af Nordamerikansk model: 1 Standardindstilling af andre modeller: 0 6-36 bizhub 362/282/222 . 2. Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de respektive funktioner. 0 Sletter karakteren på ---------- metode for [Sletn. er indstillingerne i de mørkere celler valgt. om karakteren på markørens plads eller karakteren til venstre for markørens plads slettes. Vælg. Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Side- Henvisning 7 Angiver slette.] på inputskærmbillederne (mode 478) Angiver slettemetode for [Sletn.] markørens plads på inputskærm- billederne. Kontrolpanelindstillinger 6 Angiver slettemetode for [Sletn.] på inputskærmbillederne.

5 ---------------------. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion. om der er 11001 Begrænset ---------- begrænsning på godkendelse til 00000 Ingen begrænsning funktionerne Fax og Scan. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Indstillinger Under produktionen af denne enhed. ud over dem der er beskrevet i "Angivelse af indstillingen". 2. når [Fax/Scan] eller [Ekstra scan] trykkes ned.] på skærmbilledet Administrator Management 1 og derefter vælge "External Server" som brugergodkendelsesmetode. ! Detalje Hvis brugergodkendelse er begrænset til scannefunktionerne skal du trykke på [Konto/Brugergodk. Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Side- Henvisning 7. Der findes flere oplysninger om godkendelsesindstillingerne i betjeningsvejledningen [Kopiering]. 3. om der kun skal udføres brugergodkendelse. er indstillingerne i de mørkere celler valgt. 000 *Ændr ikke disse bits.Kontrolpanelindstillinger 6 Angiver indstillinger for begrænsning er brugergodkendelse til alene at omfatte scannefunktioner (mode 479) Angiv. 1. 0 Angiver. 2 Husk Angiv ikke indstillinger for mode 479. bizhub 362/282/222 6-37 . Tallene på den højre side indikerer sidetallet med beskrivelser af de respektive funktioner. 6. 4.

Kontrolpanelindstillinger 6 6-38 bizhub 362/282/222 .

7 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection .

.

! Detalje Hvis parametret "Restrict One-Touch Editing" på indstillingsskærmen Administrator (vises via skærmen Administratorstyring) er indstillet til "TIL". ændring og sletning af Når man gemmer et dokument med funktionen one-touch-modtagere Scan til HDD. når dokumenter slettes fra Indstil varigheden for lagring af dokumenter. Oprettelse og redigering af brugerbakker Når man gemmer et dokument med funktionen Scan til HDD. bizhub 362/282/222 7-3 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 7 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7. til computeren.1 Brug af PageScope Web Connection Indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection Betjening Beskrivelse Registrering. der bakker gemmes med funktionen Scan til HDD. Scanfanen vises ikke på funktionssiden Administrator. Indstillinger. der er gemt med funktionen Scan til HDD. skal man oprette en brugerbakke. ændres fanen Scan til fanen Fax/Scan. så one-touch-modtagere kan blive registreret. ændre dens navn og indstille en adgangskode. Hvis det ekstra faxkit er installeret. ændret og slettet. Overførsel af dokumenter Overfør dokumentdata. tilføjes scanfanen(2) til funktionssiden Administrator. hvor de kan gemmes. registreres brugerbakkens destination med en one-touch-registrering.

! Detalje PageScope Web Connection er en funktion til enhedsstyring. Brug ikke en proxyserver. – http://<IP_adresse_på_maskine>/ Eks.168. Du kan angive maskinindstillinger fra PageScope Web Connection ved hjælp af en webbrowser på en computer.0 For Windows 2000: Microsoft Internet Explorer 5 eller højere eller Netscape Navigator 7. Adgang til PageScope Web Connection PageScope Web Connection kan åbnes direkte fra en webbrowser. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Systemkrav Netværk Ethernet (TCP/IP) Computerprogrammer Kompatible webbrowsere: For Windows NT 4.5 kan det forekomme.5 Service Pack 1 eller højere. når adgang sker via PageScope Web Connection.0: Microsoft Internet Explorer 4 eller højere eller Netscape Navigator 4.1. gåes der automatisk til URL "https://".1. 2 I adressebjælken skrives maskinens IP-adresse. 7-4 bizhub 362/282/222 .73 eller 7.: Hvis denne maskines IP-adresse er 192. der findes på den HTTP-server. 1 Start webbrowseren. eller Netscape Navigator 7. Brug Microsoft Internet Explorer 5.168. og derefter trykkes på [Enter]-knappen.0 For Windows Vista/Server 2008: Microsoft Internet Explorer 7 eller nyere.0 *Med Microsoft Internet Explorer 5. der er sluttet til netværket. at one-touch-eksportfunktionen ikke fungerer korrekt. som er indbygget i printercontrolleren.20 http://192. bliver URL: https://IP_adresse_på_maskine Selvom "http://" indtastes.20/ ! Detalje Hvis SSL/TLS er aktiveret.0 For Windows XP/Server 2003: Microsoft Internet Explorer 6 eller højere eller Netscape Navigator 7.

Indtast brugernavn og adgangskode. Spørg netværksadministratoren om brugernavn og adgangskode. Når indstilling af konto er gældende Hvis kontoindstillingerne er gældende. vises følgende skærm. skal man klikke på [Log-out] i det øverste højre hjørne på siden. er det ikke nødvendigt at indtaste kontonummeret. og klik derefter på [Log-in]. Når man ønsker at logge af.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Når brugeridentifikation udføres Når der udføres en brugeridentifikation eller identifikation af en ekstern server. bizhub 362/282/222 7-5 . 2 Bemærk Yderligere oplysninger om brugeridentifikation findes i betjeningsvejledningen [Kopiering].

Yderligere oplysninger i "Logon til administratorfunktion" på side 7-8. 1 4 5 6 2 7 3 8 9 10 Nr. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sidestruktur Den side. Punkt Beskrivelse 1 KONICA MINOLTA-logo Klik på logoet for at gå til Konica Minolta- websiden på følgende URL: http://konicaminolta. Siderne i PageScope Web Connection er opbygget som vist nedenfor. 7-6 bizhub 362/282/222 . 4 Statusvisning Status for denne maskines printerdel og scannerdel vises med ikoner. Klik på logoet for PageScope Web Connection logo for at få vist versionsoplysninger.com 2 PageScope Web Connection. 3 Administrator mode logon button Klikkes på for at logge på i administratorfunk- tionen. Alle brugere kan se denne side. er brugerfunktionssiden. kan du få vist siden med administratorfunktionen. ! Detalje Hvis du indtaster adgangskoden i bakken "Administrator Password". der vises umiddelbart efter start af PageScope Web Connection.

skal man klikke på [Forny] i browseren. 7 [Log-out]-knap Denne knap vises. De følgende faner vises i brugerfunktion. 8 Faner Vælg kategori for den side. du har valgt i menuen.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Nr. • System • Job • User Box • Print • Scan 2 Bemærk Hvis det ekstra faxkit er installeret. når man er logget på og indstillingerne brugeridentifikation eller ekstern serveridentifikation er gældende. Den viste menu afhænger af den valgte fane. 10 Information og indstilling Der vises oplysninger om det menupunkt. bizhub 362/282/222 7-7 . der er adgang til. vises. Klik på denne knap for at logge af. 2 Bemærk Hvis man ønsker at nulstille displaystatus og statusdisplayet. ændres fanen Scan til fanen Fax/Scan. 6 Enhedsnavn Navnet på enheden. 9 Menu Her vises oplysninger om og indstillinger for den valgte fane. vises status for problemet/fejlen og andre oplysnin- ger om fejlen. Punkt Beskrivelse 5 Visning af meddelelser Hvis der er opstået en fejl i maskinen. der skal vises.

og klik derefter på [Log-in]. være logget på administratorfunktionen. 1 Indtast administratorens adgangskode. – Yderligere oplysninger om parameteren "Forbedr sikkerhed" finder du i Betjeningsvejledningen [Kopiering]. opstår der timeout. – For nærmere oplysninger om ændring af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. 0 Afhængigt af status for maskinen kan du muligvis ikke logge på som administrator. 7-8 bizhub 362/282/222 .og administratorfunktion. for at angive system eller netværksindstillinger. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Logon til administratorfunktion Du kan skifte mellem bruger. er det ikke længere muligt at logge på. og du logges automatisk af administratorfunktionen. Du skal imidlertid. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. er maskinens kontrolpanel låst og kan ikke bruges. 0 Når du er logget på administratorfunktion. 0 Hvis du er logget på administratorfunktion og ikke udfører nogen handlinger inden for 10 minutter. – Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL" eller bit 7 i indstillingen softwareskift 469 er sat til "1".

bizhub 362/282/222 7-9 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Administratorfunktionssiden vises. 2 Hvis man ønsker at vende tilbage til brugerfunktionen. skal man klikke på [Logout].

2 Under fanen General skal du klikke på [Settings] under "Temporary Internet files". skal du deaktivere webbrowserens cache. og klik derefter på [OK]. 2 I bakken "Category" i venstre side af dialogboksen. og administratorfunktionen har fået timeout. fordi maskinens kontrolpanel forbliver låst og derfor ikke kan bruges. da ældre versioner af siderne er gemt i cache til webbrowseren. Med Netscape 1 I menuen "Edit" skal du klikke på "Preferences". 2 Bemærk Menuer og kommandoer kan variere afhængigt af webbrowser- versionen. ! Detalje Hvis funktionen anvendes med aktiveret cache. Desuden kan der opstå problemer. vises timeout-siden eventuelt også. 3 Vælg "Every visit to the page". For detaljer se under hjælp til webbrowseren. Når du bruger PageScope Web Connection. Derudover skal maskinen genstartes. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Webbrowser-cache Den nyeste information vises måske ikke på PageScope Web Connection- siderne. Med Internet Explorer 1 I menuen "Tools" skal du klikke på "Internet Options". Deaktiver cache for at undgå dette problem. 7-10 bizhub 362/282/222 . efter at der er logget på PageScope Web Connection igen. når der anvendes cache. skal du klikke på "Advanced" og derefter på "Cache". 3 Under "Compare the page in the cache to the page on the network" vælges "Every time I view the page".

hvordan man søger efter et brugerbakkenummer. 1 Klik på fanen [User Box. og klik derefter på [Decision]. skal adgangskoden indtastes. Indholdet af brugerbakken vises.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sådan søges efter en bakke efter dens bakkenummer Følgende procedure beskriver. bizhub 362/282/222 7-11 . når der skal åbnes en bakke. og tryk derefter på [Apply].] 2 Indtast brugerbakkenummeret i boksen "User Box". 3 Hvis der er indstillet en adgangskode for bakken.

] 2 Klik på et indeks neden under "User Box List". uden at man kender brugerbakkenummeret. 7-12 bizhub 362/282/222 . Der vises en liste over brugerbakker. 1 Klik på fanen [User Box. hvordan man søger efter en brugerbakke blandt indeksene. når der åbnes en brugerbakke. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sådan søges efter en brugerbakke blandt indeksene Følgene procedure beskriver.

bizhub 362/282/222 7-13 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 3 Klik på brugerbakkenavn eller brugerbakkenummer.

7-14 bizhub 362/282/222 . skal adgangskoden indtastes. Indholdet af brugerbakken vises. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 4 Hvis der er indstillet en adgangskode for bakken. og tryk derefter på [Apply].

2 Bemærk Denne maskine indeholder 36 indekser. ! Detalje Scanindstillingerne kan registreres som et faxprogram med modtager. og op til 15 one-touch- registreringer samt faxprogrammer kan registreres i hvert indeks. bizhub 362/282/222 7-15 . Følgende emner kan indtastes på skærmen i hver kommunikationsfunktion.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 7.2 Registrering af one-touch-modtagere Registrer dokumentdestinationer som en one-touch-registrering. Man kan også give indekset et navn. Yderligere oplysninger om faxprogrammer findes i betjeningsvejledningen [Netværksscanning].

og vælg en brugerbakke. Coding Method Vælg kodningsmetode (MH eller MMR) for de data. File Type Vælg format (PDF. der skal gemmes. Der kan indtastes op til 12 karakterer. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Punkt Beskrivelse One-Touch Name Indtast navnet på modtageren. Box Number Indtast brugerbakkenummer. Datasummen er mindre med MMR kodningsmetoden end med MH-metoden. eller 1-side TIFF) hos den fil. Multi Page TIFF. der skal gemmes. 7-16 bizhub 362/282/222 . der skal vises på knappen for one-touch- opkaldet. eller klik på [Box Select].

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Navn til indeks 1 Klik på [Scan]-fanen. 4 Indtast indeksnavnet. – Der kan indtastes op til 8 karakterer. 2 Klik på [One-Touch Key Registration]. One-touch-registreringerne. der gemmes i de valgte indekser. 3 Fra "Index" klikkes på det indeks (i midten af rammen). der skal have et navn. skal du klikke på fanen Fax/Scan. vises på den nederste del af skærmen. – Hvis det ekstra faxkit er installeret. og klik derefter på [Apply]. bizhub 362/282/222 7-17 .

7-18 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Indeksnavnet vises i indekslisten på den øverste del af skærmen.

er ikke registreret? ? % De one-touch-registreringer. vises på den nederste del af skærmen. Hvilke one-touch-registreringer. der ikke er registreret. – Hvis det ekstra faxkit er installeret. skal du klikke på fanen Fax/Scan. bizhub 362/282/222 7-19 . 4 Klik på de one-touch-registreringer. 2 Klik på [One-Touch Key Registration]. vises med "---".Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Registrering med one-touch-registrering 1 Klik på [Scan]-fanen. 3 Fra "Indeks" klikkes på det indeks (i midten af rammen). der gemmes i de valgte indekser. der ikke er registreret. One-touch-registreringerne. der skal have et navn.

6 Indtast modtageroplysningerne. og klik derefter på [Next]. 7 Klik på [Apply]. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Vælg "TX: HDD". One-touch-registreringen er registreret. 7-20 bizhub 362/282/222 .

Er der one-touch-registreringer. der skal ændres i one-touch- registreringen. vises på den nedre del af skærmen. – Hvis det ekstra faxkit er installeret. der skal ændres. selvom man har klikket på det. der er gemt i de valgte indekser. der ikke kan vælges. De one-touch-registreringer. bizhub 362/282/222 7-21 . 4 Klik på den one-touch-registrering.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af indhold i one-touch-registrering 1 Klik på [Scan]-fanen. 2 Klik på [One-Touch Key Registration]. selvom man ? klikker på dem? % Man kan ikke vælge faxprogrammet. skal du klikke på fanen Fax/Scan. 3 Fra "Indeks" klikkes på det indeksnavn.

mode" er sat til "TX: PC (Scanner)". – Yderligere oplysninger og tilgængelige indstillinger. når "Kom. når "Kom. "TX: InternetFAX" eller "TX: PC (SMB)" findes i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. når "Kom. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Hvis man ønsker at ændre kommunikationsfunktion. mode" er sat til "TX: PC (e-mail)". skal man vælge kommunikationsfunktionen og klikke på [Next]. 6 Indtast emnerne på skærmen i hver kommunikationsfunktion. mode" er sat til "TX: FAX (G3)" findes i betjeningsvejledningen [Fax]. 7-22 bizhub 362/282/222 . "TX: InternetFAX (IP-TX)" eller "TX: InternetFAX (IP-Relay)" findes i betjeningsvejledningen [Avanceret scanning]. – Yderligere oplysninger og tilgængelige indstillinger. "TX: PC (FTP Server)". – Yderligere oplysninger og tilgængelige indstillinger. .

– Hvis det ekstra faxkit er installeret.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sletning af one-touch-registreringer 1 Klik på [Scan]-fanen. der skal ændres i one-touch- registreringen. skal du klikke på fanen Fax/Scan. der er gemt i indekserne. vises på den nedre del af skærmen. 2 Klik på [One-Touch Key Registration]. De one-touch-registreringer. 3 Fra "Index" klikkes på det indeksnavn. bizhub 362/282/222 7-23 .

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 4 Vælg kontrolboksen hos den one-touch-registrering. der skal slettes. 5 Klik på [Delete]. 7-24 bizhub 362/282/222 .

bizhub 362/282/222 7-25 .Overførsel af dokumenter lagret i brugerbakker .Ændring af brugerbakkenumre . der skal scannes.Omdøbning af brugerbakker . Oprettelse af brugerbakke 1 Klik på fanen [User Box.Omdøbning af dokumenter lagret i brugerbakker .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 7.3 Aktivering af bakkefunktioner fra brugerfunktionen Følgende funktioner kan udføres via brugerfunktionen. hvor brugerbakken skal oprettes for at vælge det.Sletning af dokumenter lagret i brugerbakker . 3 Klik på nummeret på den brugerbakke.Oprettelse af brugerbakke .Sletning af brugerbakke 2 Bemærk Der findes flere oplysninger om udskrivning i "Oversigt over bakker" på side 4-3.] 2 Klik på indekset. .Ændring af brugerbakkens adgangskode .

"---" vises bakkenummeret. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis brugerbakken ikke er registreret. 7-26 bizhub 362/282/222 .

der består af 8 eller færre alfanumeriske karakterer og symboler.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 4 Indtast de nødvendige oplysninger til oprettelse af brugerbakken. – Password: Ved at angive en adgangskode kan der sættes begrænsninger for brugere. – Hvis der ikke skal indstilles en adgangskode til brugerbakken. skal man klikke på [Apply] uden at indtaste en adgangskode. Hvis der ikke er angivet noget brugerbakkenummer. genkendes det ikke som en brugerbakke Sørg for at angive et brugerbakkenummer. Brugerbakken er oprettet. der kan få adgang til en brugerbakke for at se dataindholdet. – User Box Name: Indtast et brugerbakkenavn bestående af 20 karakterer eller mindre. – Hvis bit 4 i funktionen 469 er sat til "1" i indstillingsskærmen Soft SW. – Retype Password: Som bekræftelse skal du indtaste den angivne adgangskode igen. – Box Number: Numrene "000000000" og "000000002" til "999999999" kan angives. der opfylder reglerne for adgangskode. Angiv en adgangskode. 5 Klik på [Apply]. kan der ikke angives en adgangskode. Angiv en adgangskode. For nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. der ikke opfylder reglerne for adgangskode (indeholder 7 eller færre karakterer eller består af samme gentagne karakter). bizhub 362/282/222 7-27 .

så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. 7-28 bizhub 362/282/222 . 2 Vælg en brugerbakke. 3 Hvis der er indstillet en adgangskode . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Overførsel af dokumenter. skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply]. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. der er gemt i brugerbakker 1 Klik på fanen [User Box].

bizhub 362/282/222 7-29 . vises.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW. Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. – Filformaterne for dokumenter. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. der skal overføres. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. der kan overføres. 4 Vælg det dokument. og klik derefter på [Download]. er det ikke længere muligt at logge på.

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Angiv filnavnet. og vælg den mappe hvor dokumentet skal gemmes. 7-30 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på [Gem].

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Omdøbning af dokumenter lagret i brugerbakker 1 Klik på fanen [User Box]. skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply]. 2 Vælg en brugerbakke. bizhub 362/282/222 7-31 . så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. 3 Hvis der er indstillet en adgangskode .

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW. 4 Vælg dokumenter. 5 Indtast det nye dokumentnavn og adgangskoden til brugerbakken. og klik derefter på [Change File Name]. er det ikke længere muligt at logge på. og klik derefter på [Apply]. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. der skal slettes. 7-32 bizhub 362/282/222 .

bizhub 362/282/222 7-33 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der ikke skal angives nogen adgangskode til brugerbakken skal du klikke på [Apply] uden at angive en adgangskode.

– Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. 3 Hvis der er indstillet en adgangskode . skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply]. 7-34 bizhub 362/282/222 . så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sletning af dokumenter lagret i brugerbakker 1 Klik på fanen [User Box]. 2 Vælg en brugerbakke.

bizhub 362/282/222 7-35 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW. skal man klikke på [Delete All Documents]. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. er det ikke længere muligt at logge på. og klik derefter på [Document Delete]. der skal slettes. – Hvis man ønsker at slette alle dokumenterne i brugerbakken. Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. 4 Vælg dokumenter.

der blev vist. og klik derefter på [OK]. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Kontroller meddelelsen. 7-36 bizhub 362/282/222 .

3 Hvis der er indstillet en adgangskode. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af brugerbakkenumre 1 Klik på fanen [User Box]. 2 Vælg en brugerbakke. så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. bizhub 362/282/222 7-37 . skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply].

Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. og klik derefter på [Apply]. 7-38 bizhub 362/282/222 . Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. 4 Klik på [Change Box Number]. 5 Indtast det nye brugerbakkenavn og adgangskoden. er det ikke længere muligt at logge på. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW.

skal du klikke på [Apply] uden at indtaste en adgangskode.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der ikke skal angives nogen adgangskode til brugerbakken. bizhub 362/282/222 7-39 .

3 Hvis der er indstillet en adgangskode. så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Omdøbning af brugerbakker 1 Klik på fanen [User Box]. 2 Vælg en brugerbakke. skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply]. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. 7-40 bizhub 362/282/222 .

hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. bizhub 362/282/222 7-41 . 4 Klik på [Change User Box Name].Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW. 5 Indtast brugerbakkenavn og adgangskoden. og klik derefter på [Apply]. Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. er det ikke længere muligt at logge på.

7-42 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der ikke skal angives nogen adgangskode til brugerbakken. skal du klikke på [Apply] uden indtastning af en adgangskode.

så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af brugerbakkes adgangskode 1 Klik på fanen [User Box]. 2 Vælg en brugerbakke. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. 3 Hvis der er indstillet en adgangskode. bizhub 362/282/222 7-43 . skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply].

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW. Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. 4 Klik på [Change User Box Password]. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. 7-44 bizhub 362/282/222 . er det ikke længere muligt at logge på.

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Indtast det aktuelle adgangskode og den nye adgangskode. – Hvis bit 4 i funktionen 469 er sat til "1" i indstillingsskærmen Soft SW. Angiv en adgangskode. – Hvis der ikke skal angives nogen adgangskode til brugerbakken. og klik derefter på [Apply]. For nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. der ikke opfylder reglerne for adgangskode (indeholder 7 eller færre karakterer eller består af samme gentagne karakter). bizhub 362/282/222 7-45 . skal du klikke på [Apply] uden at indtaste en adgangskode. kan man ikke angive en adgangskode. der opfylder reglerne for adgangskode.

– Når en brugerbakke er slettet. slettes ligeledes alle dokumenter i den pågældende bakke. 2 Vælg en brugerbakke. 7-46 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sletning af brugerbakke 1 Klik på fanen [User Box].

så klik på [Apply] uden at foretage indtastninger. er det ikke længere muligt at logge på. – Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode for brugerbakken. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. hvis adgangskoden indtastes forkert det angivne antal gange. bizhub 362/282/222 7-47 . Yderligere oplysninger om parameteret Forbedr sikkerhed finder du i betjeningsvejledningen [Kopiering]. skal man indtaste passwordet og derefter klikke på [Apply]. – Hvis der anvendes indstillinger for øget sikkerhed eller bit 7 i funktionen 469 er sat til "1" i skærmen Soft SW.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 3 Hvis der er indstillet en adgangskode.

5 Kontroller meddelelsen. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 4 Klik på [User Box Delete]. og klik derefter på [OK]. 7-48 bizhub 362/282/222 . der blev vist.

. bizhub 362/282/222 7-49 .Omdøbning af gemte dokumenter . 4 Vælg den bakke. f. der indeholder det gemte dokument.Sletning af dokumenter lagret i bakker .Ændring af brugerbakkes adgangskode . kan man ændre bakkens navn uden at indtaste en adgangskode.Sletning af brugerbakke .Ændring af brugerbakkes navn . 2 Klik på fanen User Box. 3 Klik på [User Box].Indstilling af tiden. indtil et dokument skal slettes Sletning af gemt dokument 1 Log på administratorfunktionen.eks.Ændring af brugerbakkenumre .4 Aktivering af bakkefunktioner fra administratorfunktionen Følgende funktioner kan udføres via administratorfunktionen.Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 7.

skal man klikke på [Delete All Documents]. 6 Kontroller. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Vælg dokumenter. der skal slettes. og klik derefter på [Document Delete]. og klik derefter på [OK]. – Hvis man ønsker at slette alle dokumenterne i bakken. at meldingen vises. 7-50 bizhub 362/282/222 .

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Omdøbning af gemte dokumenter 1 Log på administratorfunktionen.] 3 Klik på [User Box]. bizhub 362/282/222 7-51 . 4 Vælg en brugerbakke. 2 [Klik på fanen User Box.

7-52 bizhub 362/282/222 . 6 Indtast det nye dokumentnavn. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Vælg dokumenter. der skal slettes. og klik derefter på [Apply]. og klik derefter på [Change File Name].

2 Klik på fanen [User Box. 4 Vælg en brugerbakke.] 3 Klik på [User Box]. bizhub 362/282/222 7-53 .Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af brugerbakkenumre 1 Log på administratorfunktionen.

7-54 bizhub 362/282/222 . 6 Indtast det nye brugerbakkenummer. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Klik på [Change Box Number]. og klik derefter på [Apply].

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af brugerbakkes navn 1 Log på administratorfunktionen. 3 Klik på [User Box]. 2 Klik på fanen User Box. bizhub 362/282/222 7-55 . 4 Vælg bakke.

7-56 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Klik på [Change User Box Name]. og klik derefter på [Apply]. 6 Indtast det nye bakkenavn.

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Ændring af brugerbakkes adgangskode 1 Log på administratorfunktionen. 2 Klik på fanen User Box. 4 Vælg bakke. 3 Klik på [User Box]. bizhub 362/282/222 7-57 .

7-58 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Klik på [Change User Box Password].

– Hvis bit 4 i funktionen 469 er sat til "1" i indstillingsskærmen Soft SW. skal du klikke på knappen [Apply] uden at angive en adgangskode. – Indtast den nye adgangskode to gange til bekræftelse. der opfylder reglerne for adgangskode. bizhub 362/282/222 7-59 . kan en adgangskode. og klik derefter på [Apply].Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 6 Indtast det nye adgangskode. – Hvis der ikke skal angives nogen adgangskode til brugerbakken.. der ikke opfylder reglerne for adgangskode (indeholder 7 eller færre karakterer eller består af samme gentagne karakter) ikke angives. For nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. Angiv en adgangskode.

3 Klik på [User Box]. 2 Klik på fanen User Box. 7-60 bizhub 362/282/222 . Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Sletning af brugerbakke 1 Log på administratorfunktionen. 4 Vælg den bakke. der skal slettes.

Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 5 Klik på [User Box Delete]. slettes ligeledes alle dokumenter i den pågældende bakke. at meldingen vises. 2 Bemærk Når en brugerbakke er slettet. Bakken er slettet. 6 Kontroller. og klik derefter på [OK]. bizhub 362/282/222 7-61 .

indtil et dokument skal slettes Det dokument. 1 Log på administratorfunktionen. inden dokumentet skal slettes. 4 Vælg varigheden for. 2 days. der skal gå. 3 Klik på [User Box Documentation Delete Time]. 4 days. hvornår dokumentet skal slettes. 7-62 bizhub 362/282/222 . 1 day. og klik derefter på [Apply]. Varigheden kan indstilles til "No File Time Limitation". 6 days eller 7 days. Man kan indstille. slettes automatisk. der er gemt i en bakke. hvor lang tid. 3 days. Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 7 Indstilling af tiden. når tiden er udløbet. 5 days. 2 Klik på fanen User Box.

8 Tillæg .

.

eftersom den læses fra bakken. mens der er gennemført en funktion. Fejlkode Årsag Løsning EF09CD Hukommelsen er fuld. bizhub 362/282/222 8-3 . at bakken ikke er slettet. Gem data på harddisken igen. bakke. der er sluttet til netværket. EF09D1 Der er ingen adgang til Kontroller. angivne data ikke indeholder sider til afsen- delse. EF09D4 Den angivne data kan ikke Der kan ikke udføres routing. den angivne data. Slet unødvendige dokumenter fra bakken og prøv at sende igen. EE09CE Harddisken er fuld. Hvis administratoren forlader browseren uden af logge af. lagres 100 dokumenter i en bakke har nået maksimum. EF09D3 Der kan ikke opnås adgang til Kontroller. der er gemt med en ældre version af firmwaren. bakken. kan ikke routes. Slet unødvendige dokumenter fra harddisken og prøv at sende igen. Udfør nedenstående funktioner. indtil administratoren er færdig og er logget af. der forbudte tegn. og forsøg derefter igen at route. Indtast filnavnet korrekt. vises en fejlkode på skærmen Jobliste eller i en rapport. EF09D0 Det indstillede filnavn indehol. EF09D5 Data. Vent. EF09D2 Datasummen i den indstillede Der kan maks. Forøg maskinhukommelsen eller ændr scanindstillingerne. skal administratoren logge på igen og logge rigtigt af. Fejlkoder Hvis der opstod en fejl. skal man udføre nedenstående funktioner.1 Fejlmeddelelser Når en bestemt skærm vises Hvis følgende skærm vises.Tillæg 8 8 Tillæg 8. Administratoren er logget på maskinen via en computer. at data ikke er slettet.

2 Bemærk Den indtastede tekst kan annulleres ved at trykke på [Annuller]. erstattes den sidste karakter med den sidst indtastede karakter. der skal ændres. Nærmere oplysninger om angivelse af indstilling af softwareskift finder du i "Indstilling af softwares skiftende indstillinger (maskinfunktioner)" på side 6-24. der vises på berøringspanelet til indtastning af adgangskoder og tekst ved registrering af one-touch-modtagere. Sådan indtastes tekst % Tryk på knappen for det ønskede tegn på det tastatur. Indstilling af softwareskift kan anvendes til at ændre. når man registrerer brugere til brugeridentifikation.2 Indtastning af tekst Dette afsnit indeholder oplysninger om brug af tastaturer. og trykke på [Slet] og derefter indtaste det ønskede bogstav eller tal. – Hvis man ønsker at annullere Caps-funktionen. skal man trykke på knappen til skift af inputfunktionen. der vises. skal man klikke på [Caps] igen. Følgende procedure beskriver. hvorledes man skal indtaste tegn på skærmen brugernavn. – Der kan også indtastes tal ved hjælp af tastaturet. Tastaturet kan også bruges til indtastning af tal. ! Detalje Hvis man ønsker at skifte mellem symboler og bogstaver. skal man trykke på [Caps]. Al indtastet tekst slettes ved at trykke på tasten [C] (clear). Hvis antallet af karakterer overskrider den tilladte grænse. – Hvis man ønsker at indtaste store bogstaver. Tillæg 8 8.. Hvis man ønsker at ændre et tegn i den indtastede tekst. skal man trykke på og for at flytte markøren over til det tegn. hvordan karakterer slettes. 8-4 bizhub 362/282/222 .

Tillæg 8 Liste over tegn. der kan vælges Type Karakterer Alfanumeriske karakte- rer/symboler bizhub 362/282/222 8-5 .

216 farver). operativsystemer. LDAP Forkortelse for Lightweight Directory Access Protocol.jpg". Filformat til lagring af billeddata ved brug af filtypenavnet. jo højere er opløsningen. Angiver antallet af punkter pr. Gråtoner Sort/hvidt billede. 8-6 bizhub 362/282/222 . Tillæg 8 8. Byte Informationsenhed (datamængde) i en computer eller printer.eks. Når der slukkes for strømmen. selvom strømmen slås fra. Almindeligt brugt på Windows-platforme. Jo højere værdien er. Ethernet Standard for LAN-transmissionslinje Filtypenavn De tegn. f. Du kan angive farvedybde fra sort/hvide (2 værdier) til fuldfarve (16. hvor man anvender graderingsinformationer fra sort til hvid. LAN Forkortelse for Local Area Network. Densitet An indikering af mørkegraden på et billede Densitetsjustering Funktionen.bmp. Halvtone Metode til fremstilling af lyse og mørke partier i et billede ved hjælp af sorte og hvide punkter i forskellig størrelse. hvor man kun bruger sort og hvid til at skabe en illusion af forskellige gråtoner. En opløsningsenhed. jo jævnere forskelle i lysstyrken kan man lave. Harddisk Stor lagringskapacitetsenhed til lagring af data. Hukommelse Lagringsenhed til midlertidig lagring af data. Data kan lagres. Filtypenavnet tilføjes efter et punktum. DPI (dpi) Forkortelse for Dots Per Inch. Jo højere værdien er. der lægges til filnavnet for at skelne mellem forskellige filformater. der bruges af printere og scannere. der justerer farvetonerne hos output-enheden. der kun indeholder en side Afinstaller For at slette software. kan data gemmes eller slettes.bmp" eller ". ". men der kan forekomme uregelmæssigheder. Installere Installation af hardware. i samme bygning eller i tilstødende bygninger. der er installeret på en computer BMP Forkortelse for bitmap. Konfigureres som 1 byte lig 8 bits.777. Flere sider TIFF En enkelt TIFF-fil.og mørke på et billede. Et netværk som forbinder com- putere på en etage. Billeder bliver sædvanligvis ikke komprimeret.3 Ordliste Begreb Definition 1-side TIFF En enkelt TIFF-fil. programmer eller printer- drivere på en computer. såsom printer eller monitor Dither En metode.eks. der indeholder flere sider Gradering Niveau af lys. Driver Software der arbejder som en bro mellem en computer og periferi- udstyr. I et TCP/IP-netværk som f. tomme i et billede. Internettet eller et intranet anvendes denne protokol til at opnå adgang til en database til styring af oplys- ninger om miljøet samt e-mail-adresser på netværkets brugere. når de gemmes. Processen er enklere end ved fejldiffusion.

eller de indstillinger. PDF Forkortelse for Portable Document Format. der anvendes til visning af websider. der først blev valgt. mens rækken af billedsensorer flyttes gradvist. kaldes retning for primærscanning. Internet Explorer og Netscape Navigator.eks. specielt i forbindelse med skærme og scannere. Et elektronisk formateret dokument.enhed Webbrowser Software som f. Udskr. og retningen. TIFF Forkortelse for Tagged Image File Format. Pixel Billedpixel. Grundlæggende software til styring af computerens system. De indstillinger. Skærmfrekvens Angiver tætheden af de punkter.Tillæg 8 Begreb Definition OS Forkortelse for Operating System (operativsystem). kan der lagres informationer for flere forskellige billedformater i de enkelte billeddata. der først blev angivet. PPI Forkortelse for Pixels Per Inch. der angiver datatypen. Den mindste enhed i et billede. Resolution Viser muligheden for ar reproducere billeddetaljer og udskriv- ningsemner korrekt Scanning I scannerens scanningsfunktion læses et billede. Retningen.tif"). anmodning overført fra en computer til en udskr.pdf. Den de facto-standardprotokol. som billedsensorerne er arrangeret i. som anvendes af internettet. bizhub 362/282/222 8-7 . og som bruger IP-adresser til at identificere hver enkelt netværksenhed. Ét af filformaterne til lagring af billeddata (filtypenavnet er ". Afhængig af det tag. Måleenhed for opløsning. TCP/IP Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dokumenterne kan vises i den gratis software Adobe Reader. kaldes underscannings-retningen. der bruger forlængelsen . da funktionen blev valgt.job Udskr. som bruges til at danne billedet Standard Startindstillinger. da maskinen blev tændt. Baseret på formatet PostScript. som billedsensorerne bevæges i. Denne måling angiver antallet af billedpixel på en tomme.

7-16 Billedkvalitet 3-12 Kontosøgning 3-3. 7-16 One-touch 3-10. 7-16 Densitet 3-8. 3-22 Prøvekopi 4-15 8-8 bizhub 362/282/222 . 7-5 Brugerautentificering 7-5 Kopiering af one-touch- Brugerbakke 7-3 modtagere 6-11 Brugerboks 6-5 Kvalitet 3-8 Brugeridentifikation 3-3 L C Låse-adgangskode 6-16 Cache 7-10 M Create User Box 7-25 MH 6-5. 7-16 File Type 6-5. og udskriv 3-28 Administratorfunktion 7-8 Administrators H adgangskode 6-12 Hent fra HDD 3-28. 7-3. 3-19 Filnavn 3-9.4 Indeks Flere sider TIFF 6-5. 4-23. 3-14 O Destinationsnavn 6-5. 7-16 Format 6-22 2-i-1 3-9. 3-18 G 2-sidet afs 3-9. 7-28 E-mail meddelelse 3-9 Overskriv alle data 6-14 E-mail-modtagermeddelelse 3-23 P F PageScope Web Connection 7-3 Fejlkoder 8-3 PDF 6-5. 4-7 Administratorstyring 6-14 Afs-rapport 3-9 I Indeks 7-17 B Indstil originalstørrelse 3-8. 7-16 1-side TIFF 6-5. 7-16 Prioritet TX 3-9. 3-15 Bakkenummer 7-15 Batch slettes 4-14. Tillæg 8 8. 7-16 D MMR 6-5. 7-3 E Overførsel 3-25. 3-18 Gem i brugerbakke 3-28 A Gem i brugerbakke. 6-5. 4-35 K Batch-udskrivning 4-34 Kodningsmetode 6-5.

3-21 T Tid for sletning af dokumenter fra bakker 7-3. 7-49 Software SW 6-3.Tillæg 8 R Reduktion/Område 3-8 Registrering af one-touch- modtagere 7-15. 7-57 Ændring af brugerbakkenavn 7-40. 3-24 U User Box Delete 7-60 Æ Ændring af adgangskoder 7-43. 4-21. 6-24 Stempel 3-9. 6-12. 7-19 S Scan til HDD 3-8 Scanningskvalitet 3-12 Sikker udskrift 4-24. 4-32. 6-30 Slet 4-12. 7-55 Ændring/sletning af one-touch- modtagere 6-10 bizhub 362/282/222 8-9 . 7-62 Tiden som prøvekopien skal gemmes 4-17 TIFF 7-16 Timer TX indstilling 3-9. 4-26. 3-20 TX-rapport 3-16.

Tillæg 8 8-10 bizhub 362/282/222 .