You are on page 1of 410

Betjeningsvejledning

Udskrivning

.

Indhold
1 Indledning
1.1 Energy Star®..................................................................................... 1-4
Hvad er et ENERGY STAR® -produkt? ......................................... 1-4
1.2 Varemærker og Copyright ............................................................... 1-5
Licensoplysninger .......................................................................... 1-6
Erklæring vedrørende OpenSSL .................................................... 1-6
Kerberos......................................................................................... 1-9
1.3 Softwarelicensaftale....................................................................... 1-10
1.4 Om denne betjeningsvejledning.................................................... 1-12
Betjeningsvejledninger ................................................................. 1-12
Betegnelser .................................................................................. 1-12
Skærmbilleder i betjeningsvejledningen ...................................... 1-12
1.5 Forklaring af konventioner i vejledning ........................................ 1-13
Sikkerhedsoplysninger................................................................. 1-13
Betjeningsrækkefølge .................................................................. 1-13
Tips .............................................................................................. 1-14
Særlige tekstmarkeringer ............................................................. 1-14

2 Oversigt
2.1 Printercontroller................................................................................ 2-3
Printercontrollerens rolle ................................................................ 2-3
Tilgængelige funktioner i printercontrolleren ................................. 2-3
Maskinfunktioner............................................................................ 2-4
Fremgangsmåde for udskrivning ................................................... 2-5
2.2 Driftsmiljø .......................................................................................... 2-7
Computere og operativsystemer der kan tilsluttes ........................ 2-7
Interface der kan tilsluttes.............................................................. 2-8
Forbindelsesdiagram ..................................................................... 2-9
2.3 Opsætning af systemet .................................................................. 2-10
Sådan opsættes udskrivningssystemet ....................................... 2-10

bizhub 362/282/222 Indhold-1

3 Installation af printerdriveren
3.1 Printerdrivere og understøttede styresystemer ............................. 3-3
3.2 Når der anvendes Windows.............................................................. 3-4
Automatisk installation ved brug af installeren ............................... 3-6
Sådan installeres printerdriveren. ................................................... 3-7
Installation af printerdriveren ved brug af Plug-and-Play ............... 3-9
For Windows 2000 .......................................................................... 3-9
Til Windows XP/Server 2003 ........................................................ 3-10
For Windows Vista/Server 2008 ................................................... 3-11
Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden Tilføj printer.... 3-12
Til Windows XP/Server 2003 ........................................................ 3-12
For Windows Vista/Server 2008 ................................................... 3-14
For Windows 2000/NT 4.0 ............................................................ 3-17
Afinstallation af printerdriveren ..................................................... 3-19
3.3 Når der anvendes Macintosh ......................................................... 3-21
Installation af printerdriveren ........................................................ 3-21
For Mac OS X ............................................................................... 3-21
Valg af en printer........................................................................... 3-23
For Mac OS X 10.2/10.3/10.4 ....................................................... 3-23
For Mac OS X 10.5 ....................................................................... 3-25
For Mac OS 9.2............................................................................. 3-26
Afinstallation af printerdriveren ..................................................... 3-28
For Mac OS X ............................................................................... 3-28
For Mac OS 9.2............................................................................. 3-29

4 Opsætning af netværksudskrivning
4.1 Oversigt over netværksfunktioner ................................................... 4-3
Netværksfunktioner......................................................................... 4-3
Netværkets funktioner .................................................................... 4-4
Tilgængelige netværksforbindelsesmetoder i de forskellige
Windows-operativsystemer ............................................................ 4-5
Netværksudskrivning fra et Windows-styresystem ........................ 4-6
4.2 Angivelse af IP-adresse til maskinen .............................................. 4-7
Indstilling af IP-adressen ................................................................ 4-7
4.3 Adgang til PageScope Web Connection ......................................... 4-9
Sådan får du adgang til PageScope Web Connection ................... 4-9
4.4 Windows-udskrivning...................................................................... 4-10
Funktioner i maskinen................................................................... 4-10
Printerdriverindstillinger ................................................................ 4-12

Indhold-2 bizhub 362/282/222

4.5 LPR-udskrivning ............................................................................. 4-13
Funktioner i maskinen .................................................................. 4-13
Printerdriverindstillinger ............................................................... 4-13
For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 ............... 4-13
I Windows NT 4.0......................................................................... 4-14
4.6 Port 9100 Printing (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/
Server 2008)..................................................................................... 4-15
Funktioner i maskinen .................................................................. 4-15
Printerdriverindstillinger ............................................................... 4-15
4.7 IPP-udskrivning (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/
Server 2008)..................................................................................... 4-17
Funktioner i maskinen .................................................................. 4-17
Installation af printerdriver (Windows 2000/XP/Server 2003) ...... 4-20
Installation af printerdriver (Windows Vista/Server 2008) ............ 4-21
4.8 Udskrivning med NetWare ............................................................. 4-23
For fjernprinterfunktion med NetWare 4.x Bindery Emulation ..... 4-23
For printserverfunktion med NetWare 4.x Bindery Emulation...... 4-25
For NetWare 4.x fjernprinterfunktion (NDS) ................................. 4-27
For NetWare 4.x/5.x/6 Print Server funktion (NDS)...................... 4-29
For NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) ........ 4-31
Opsætning af klientindstillinger (Windows), når der bruges
NetWare Server............................................................................ 4-33
4.9 Udskrivning med Macintosh.......................................................... 4-34
Funktioner i maskinen .................................................................. 4-34
Indstilling af Macintosh computer................................................ 4-35
For Mac OS X............................................................................... 4-35
For Mac OS 9.2............................................................................ 4-36

5 Forskellige udskrivningsmetoder
5.1 Printerfunktioner............................................................................... 5-3
For Windows .................................................................................. 5-3
Testudskrivning.............................................................................. 5-4
For Macintosh ................................................................................ 5-5
For Mac OS X................................................................................. 5-5
For Mac OS 9.2.............................................................................. 5-7
5.2 Indstilling af udskrivningsfunktionerne .......................................... 5-8
Funktionsliste ................................................................................. 5-8
Oversigt over funktioner................................................................. 5-9
Retning......................................................................................... 5-10
Originalformat og output-format .................................................. 5-11
Zoom (forstørrelse og reduktion).................................................. 5-12
Indføringsbakke (papirkilde) ......................................................... 5-13
Papirtyp........................................................................................ 5-14

bizhub 362/282/222 Indhold-3

Udskrifttype (duplexudskrivning/brochureudskrivning) ................ 5-15
Udskriver flere sider på ét ark....................................................... 5-16
Hæftning og hulning ..................................................................... 5-17
Outputmetode (jobstyring) ............................................................ 5-18
Sortering (inddeling i sæt) og klassificering (forskydning) ............ 5-19
Spring over tomme sider (sparer papir) ........................................ 5-20
Indstillinger for forsideark, bagsideark og transparent
indskudsark................................................................................... 5-21
Indstilling sidevis........................................................................... 5-22
Overlejring..................................................................................... 5-22
Vandmærke................................................................................... 5-23
Brug printerskrifttyper (udskift skrifttyper) .................................... 5-24
Brugergodkendelse....................................................................... 5-25
Kontosporing ................................................................................ 5-25
For Windows ................................................................................. 5-26
For Macintosh ............................................................................... 5-29

6 Opsætning af PCL driveren
6.1 Indstillinger......................................................................................... 6-3
Mest brugte indstillinger ................................................................. 6-3
Fanen Opsætning ........................................................................... 6-4
Fanen Indstilling sidevis.................................................................. 6-5
Fanen Overlejring ............................................................................ 6-5
Fanen Vandmærke.......................................................................... 6-5
Fane Kvalitet ................................................................................... 6-5
Fanen Skrifttype.............................................................................. 6-5
Fanen Version ................................................................................. 6-5
Fanen Indstilling .............................................................................. 6-6
6.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning......................... 6-7
Udskrivning, der passer til papirformatet........................................ 6-7
Gem et brugerdefineret format ....................................................... 6-8
Valg af papirkilde ............................................................................ 6-9
Indstilling af papirkilden for papirtypen........................................... 6-9
Specificering af duplex-/brochureudskrivning.............................. 6-10
Udskrivning af flere sider på én side (N i 1) .................................. 6-11
Indstilling af filmargen ................................................................... 6-12
Hæftning ....................................................................................... 6-13
Hulning.......................................................................................... 6-13
Midterhæft og fold ........................................................................ 6-13
Valg af output-metode .................................................................. 6-14
Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse.......................... 6-18
Angivelse af indstillinger for kontosporing.................................... 6-19

Indhold-4 bizhub 362/282/222

6.3 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis ............ 6-21
Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/
bagsideomslag............................................................................. 6-21
Udskrivning af flere sider ............................................................. 6-22
Indstilling sidevis .......................................................................... 6-22
6.4 Specificering af indstillinger for fanen Overlejring ...................... 6-24
Udskrivning af forskellig originaldokumenter sammen
(Overlejring) .................................................................................. 6-24
Redigering af formularer .............................................................. 6-26
6.5 Specificering af indstillinger for fanen Vandmærke .................... 6-28
Udskrivning af et vandmærke ...................................................... 6-28
Redigering af et vandmærke........................................................ 6-29
Udskrivning af dokumentnummeret............................................. 6-30
6.6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet....................... 6-31
Angivelse af indstillinger............................................................... 6-31
6.7 Specificering af indstillinger under fanen Skrifttype ................... 6-32
Angivelse af indstillinger............................................................... 6-32
6.8 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling ................... 6-33
Angivelse af indstillinger............................................................... 6-34
6.9 Lagring af driverindstillingerne ..................................................... 6-35
Lagring af driverindstillingerne ..................................................... 6-35
Gendannelse af indstillingerne ..................................................... 6-37
Sletning af indstillinger ................................................................. 6-37

7 Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7.1 Indstillinger........................................................................................ 7-3
Mest brugte indstillinger................................................................. 7-3
Fanen Opsætning........................................................................... 7-5
Fanen Layout ................................................................................. 7-5
Fanen Indstilling sidevis ................................................................. 7-6
Fanen Vandmærke......................................................................... 7-6
Fane Kvalitet .................................................................................. 7-6
Fanen Avanceret ............................................................................ 7-6
Fanen Enhedsindstillinger .............................................................. 7-7
Fanen Indstilling ............................................................................. 7-8
Fanen Indstillinger .......................................................................... 7-8
7.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning........................ 7-9
Udskrivning, der passer til papirformatet....................................... 7-9
Gem et brugerdefineret format .................................................... 7-10
Valg af output-metode ................................................................. 7-11
Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse ......................... 7-15
Angivelse af indstillinger for kontosporing ................................... 7-16

bizhub 362/282/222 Indhold-5

7.3 Specificering af indstillinger for fanen Layout.............................. 7-18
Udskrivning af flere sider på én side (N i 1) .................................. 7-19
Udskrivningsmetode ..................................................................... 7-20
Indstilling af filmargen ................................................................... 7-20
Hæftning ....................................................................................... 7-20
Midterhæft og fold ........................................................................ 7-21
Hulning.......................................................................................... 7-21
7.4 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis............. 7-22
Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/
bagsideomslag.............................................................................. 7-22
7.5 Specificering af indstillinger for fanen Vandmærke..................... 7-23
Udskrivning af et vandmærke ....................................................... 7-23
Redigering af et vandmærke......................................................... 7-24
7.6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet ....................... 7-25
Skrifttypeindstillinger .................................................................... 7-25
7.7 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling.................... 7-26
Angivelse af indstillinger ............................................................... 7-27
7.8 Lagring af driverindstillingerne ...................................................... 7-28
Lagring af driverindstillingerne...................................................... 7-28
Gendannelse af indstillingerne...................................................... 7-29
Ændring af indstillingerne ............................................................. 7-30

8 Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server
2008)
8.1 Indstillinger......................................................................................... 8-3
Mest brugte indstillinger ................................................................. 8-3
Fanen Basis .................................................................................... 8-5
Fanen Layout .................................................................................. 8-5
Fanen Efterbehandling.................................................................... 8-6
Fanen Forsidefunktion .................................................................... 8-6
Fanen Stempel/Komposition .......................................................... 8-6
Fane Kvalitet ................................................................................... 8-7
Fanen Andet.................................................................................... 8-7
Fanen Konfigurer ............................................................................ 8-8
Fanen Indstilling .............................................................................. 8-8
8.2 Angivelse af indstillinger under fanen Basis ................................... 8-9
Udskrivning, der passer til papirformatet........................................ 8-9
Angivelse af et brugerdefineret format ......................................... 8-10
Valg af papirbakke ........................................................................ 8-11
Angivelse af papir for en papirbakke ............................................ 8-11
Valg af output-metode .................................................................. 8-12

Indhold-6 bizhub 362/282/222

................................................................... 8-47 Redigering af indstillinger....................................................................................................................................... 8-27 Udskrivning af forskellig originaldokumenter sammen (Overlejring) ................................ 8-22 Angivelse af udskriftskassette ................................................................................ 8-33 Udskrivning af dokumentnummeret................................................................11 Lagring af driverindstillingerne ................................................................................................. 8-19 Indstillinger for indbindingsmargen....7 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet.........................................................5 Angivelse af indstillinger for fanen Forsidefunktion..................................................................... 8-29 Redigering af en Overlay-fil.....................10 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling.................. 8-27 Udskrivning af et vandmærke ............ 8-24 Udskrivning af transparent-indskudsark ......... 8-22 8............... 8-39 Valg af indstilling ................... 8-15 Angivelse af indstillinger for kontosporing .............................................................. 8-20 8......... 8-21 Hæftning ... 8-23 Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/ bagsideomslag.................................8 Angivelse af indstilling af fanen Andet .................................. 8-17 8.................................................................................... 8-19 Angivelse af duplex-/brochureudskrivning ...................................................................... 8-45 Lagring af driverindstillingerne .................................................................................. 8-43 8..... 8-40 8............................................................. 8-22 Hulning ...................................... 8-36 8............. 8-38 8................... 8-31 Registering af en overlay-fil.......... 8-30 Oprettelse af en ovelejringsfil........3 Specificering af indstillinger for fanen Layout ............. 8-39 Start af et softwareværktøj............................ 8-34 8.......................................................... 8-47 Import og eksport af driverindstillinger ......................................... 8-27 Redigering af et vandmærke............................................................................................................................................ 8-35 Skrifttypeindstillinger........................ 8-45 Hentning af indstillinger ..... 8-42 Registrering af brugerdefinerede papirformater................................. 8-26 8...... 8-35 Justering af kvaliteten .......................... Plakatfunktion).......................................... 8-49 bizhub 362/282/222 Indhold-7 .. 8-41 Angivelse af standardindstillinger ....... 8-18 Udskrivning af flere sider på én side (N i 1.....................................4 Angivelse af indstilling af fanen Efterbehandling ......9 Angivelse af indstillinger under fanen Konfigurer .................................. Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse .. 8-24 Udskrivning af flere sider .......6 Angivelse af indstilling af fanen Stempel/Komposition .......................... 8-21 Angivelse af midterhæftning og indstilling af fold ........................................

............................................................... 9-7 Sideattributter (grundindstillinger)...................................................4 Specificering af funktioner ..................................................................................................... 9-7 Brugerdefinerede papirformater ......1 Indstillinger..................................................... 10-4 10............................ 10-20 Lagring af driverindstillingerne.............................................................. 10-12 Efterbehandler ....... 9-9 9................... 10-7 Brugerdefineret sidestørrelse..............................2 Sideopsætning................................ 9-11 Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3) .......................... 10-11 Opsætning ............. 10-20 Gendannelse af indstillingerne........................................................................... 10-13 Sikkerhed .........................................................................................................................................................3 Udskrivning ...................... 9-14 Sådan specificeres ekstraudstyret .............................................................. 10-9 Layout (Udskrivning af flere sider på én side)....................................................... 9-8 PostScript Indstillinger................. 10-21 Ændring af indstillingerne .............................................................................................................................................. 10-7 Sideattributter (grundindstillinger)..........1 Indstillinger......................................... 9-3 Dialogboks for Page Setup ............................................................................................... 10-21 Indhold-8 bizhub 362/282/222 .......................4 Specificering af funktioner ................................................. 10-8 10................................................. 9-10 Generelt (grundlæggende indstillinger)........................ 10-10 Papirfødning.... 9-10 Layout (Udskrivning af flere sider på én side)...................................................................9 Opsætning af PPD driver (Mac OS 9................................................................................................................ 10-9 Copies & Pages (standardindstillinger) ...............................................5 Lagring af driverindstillingerne .................................... 9-3 Dialogboksen Print............................................................... 10-18 10.......... 10-18 Specificering af funktioner ..2 Sideopsætning............................ 10-3 Dialogboks for Page Setup ........................................................... 9-14 10 Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10............................................ 10-3 Dialogboksen Print..............2) 9. 9-5 9.....................3 Udskrivning ......................................... 9-12 9................................................................................................................. 10-15 10...

............................................................................................................................ 11-14 Skrifttype – Skrifttypestørrelse.............................................................................................. 11-8 Grundindstillinger – Udskrivningsmetode ................................... 11-20 Indstilling af IP-adressen.............. 11-15 Testudskrift ........ 11-8 Grundindstillinger – Sæt.......................................................... 11-5 Overskriv A4 <-> Letter..................... 11-3 MFP-indstilling ........................................................... 11-5 Dokument hold tid................................................................ 11-7 Grundindstillinger – Skuffe ... 11-26 Angivelse af slettemetode for [Slet] i inputskærmbilleder (mode 478) ................. 11-3 Printerindstillinger ... 11-21 11........................ 11-17 Printerindstilling..... 11-15 PDL-indstilling................................................................................ 11-11 Skrifttype – Symbolsæt....................................... 11-20 Rammetype............................................................................................ valgmetode for Sikre dokumenter eller om der skal aktiveres en regel for password (mode 469) ............................................................................................................................................................................... 11-22 Sådan ændres software SW .........................................................................3 Specificering af statusindstillinger for funktionerne (Software SW) ........................................................................2 Administratorindstillinger . 11-6 Fejlrapport for PostScript................. 11-3 Sådan vises skærmbilledet for printerindstillinger ............................................................ 11-20 Tæller ............. 11-5 Holdetid for korrekturprint........................................ 11-22 Software SW ...... 11-7 Grundindstillinger – Originalretning................................................................................................................................................. papir i kassetteindstill...... 11-17 Sådan vises skærmbilledet for Brugeradministratorindstilling..... 11-16 11........................................................................................................................................................... .... 11-28 bizhub 362/282/222 Indhold-9 .....................................1 Printerindstillinger på kontrolpanelet ............................................................................................................................................................................ 11-7 Grundindstillinger – Papirformat ........................................ 11-18 Parallel indstilling .................................................. 11-12 Liste over symbolsæt .......................... om der skal aktiveres Adgangslås...............................................11 Forskellige indstillinger 11............................................................................... 11-14 Skrifttype – CR/LF-mapping ............ 11-10 Skrifttypeliste ............................................................................................ 11-9 Skrifttype – Skrifttype #............... 11-24 Angivelse af................................................................................................................... 11-13 Skrifttype – Linjeantal............................................................................ 11-6 Standard-indstillinger............. 11-19 Intet tilsv................ 11-19 Timeout ..................................

.......................................................... 11-39 Fanen System – Detail – Output Tray ................ 11-34 Webbrowser-cache ................... 11-64 Indhold-10 bizhub 362/282/222 ................................................................................... 11-29 Adgang til PageScope Web Connection ..................... 11-50 Fanen System – User's Choice – User's Choice 1 ...................... 11-52 Fanen System – User's Choice – User's Choice 4 .... 11-41 Fanen System – Detail – Interface Information .................................................. 11-60 Fanen System – Online Assistance.......................................................... 11-47 Fanen Print – Test Print ......................................................................................................... 11.. 11-44 Fanen System – Online Assistance............................................ 11-49 Fanen System ................................ 11-36 Ved Netscape Navigator ....................................................................................................................4 Brug af PageScope Web Connection .................... 11-56 Fanen System – Administrator Management – Date & Time Setting .................................................................................................................................................................................................................... 11-36 Ved Internet Explorer ............................................................................................................................................................................................ 11-57 Fanen System – Administrator Management – Administrator Settings .. 11-55 Fanen System – User's Choice – User's Choice 6 ....................... 11-59 Fanen System – Administrator Management – User Authentication ............................ 11-46 Fanen Print................................................. 11-61 Fanen Print............................... 11-37 Fanen System ............................................................. 11-58 Fanen System – Administrator Management – Account Data ............................................................. 11-37 Fanen System – Detail – Paper Tray................................................................................. 11-45 Fanen Job – Job List ......... 11-50 Fanen System – User's Choice – User's Choice 2 ..................................................................................................... 11-48 Administratortilstand............................... 11-29 Driftsmiljø .. 11-53 Fanen System – User's Choice – User's Choice 5 ................... 11-49 Grundfunktion ................................................... 11-45 Fanen Job ......................................................................... 11-37 Fanen System – Summary ....... 11-36 Brugerfunktion ................................................................. 11-40 Fanen System – Detail – HDD........................................................................................................................................................... 11-51 Fanen System – User's Choice – User's Choice 3 ...... 11-47 Fanen Print – Default Settings ...................................... 11-42 Fanen System – Detail – Consumables .................. 11-63 Fanen Print – Default Settings – PCL Settings ................... 11-62 Fanen Print – Local I/F ............................................... 11-31 Sidestruktur....... 11-62 Fanen Print – Default Settings – General Settings........................................................... 11-30 Når der udføres brugergodkendelse.......... 11-43 Fanen System – Counter .......................................................................................................................... 11-32 Logon til administratorfunktion .....................................

........5 Styring af udskrivningsjob ................................. 12-3 12...................................................... .......... 13-6 PS-skrifttypeliste ............ 11-80 11....................2 Konfigurationsside ............................................................................... 13-7 PCL-demoside ......................................................... 11-76 Fanen Network – Common Setting – AppleTalk .....................................2 De ønskede indstillinger kan ikke angives.................................................................................................................... 11-75 Fanen Network – Common Setting – Windows ............. 11-67 Fanen Network – Common Setting – TCP/IP ................................... 11-90 Specificering af indstillinger (for Windows) ....................................... 12-6 13 Tillæg 13............................................................... 11-65 Fanen Print – IPP Configuration........................................... 11-82 Specificering af indstillinger (for Mac OS X).......1 Specifikationer ....5 Indeks ................. 11-78 Fanen Network – User Authentication . 11-87 Udskrivning med denne maskine.............................................................................................................................................. 11-72 Fanen Network – Common Setting – NetWare .. 11-82 Specificering af indstillinger (for Windows) ...................................... 13-6 PCL-skrifttypeliste............................................................................................... 13-14 bizhub 362/282/222 Indhold-11 ........ 11-82 Specificering af joboperationer ................................................................................... Fanen Print – Default Settings – PS Settings...................... 13-5 13......................................................... 11-85 Hentning af jobs (Prøvetryk)........ 11-84 Opbevaring af Job ....1 Der kan ikke udskrives.................................................................... 11-66 Fanen Network............................................. 11-68 Fanen Network – Common Setting – IP Filtering ...................... 13-9 13........ 11-70 Fanen Network – Common Setting – IPP ..... 13-8 13................................................................................................ 11-91 Specificering af indstillinger (for Mac OS X)................................... 11-86 Hentning af jobs (Sikret dokument)......................................... eller den ønskede udskrivning kan ikke foretages.............................................................................. 11-92 12 Fejlfinding 12..................3 Skrifttypeliste ........... når indstillinger for Identifikation og Kontosporing er gældende ..................................... 11-66 Fanen Scan ..... 11-73 Fanen Network – Common Setting – NetWare Status..............................................................4 Ordliste ................ 13-3 13....................

Indhold-12 bizhub 362/282/222 .

1 Indledning .

.

der giver mulighed for at udskrive direkte fra en computer. brug og sikkerhedsregler for printcontrolleren. For at sikre at maskinen bruges korrekt og på en effektiv måde. at maskinen bruges korrekt og på en effektiv måde. For at sikre.Indledning 1 1 Indledning Tak. Illustrationerne. og 222 er udstyret med en integreret printercontroller. Denne betjeningsvejledning beskriver udskrivningsfunktioner. fordi du har valgt denne maskine. bør du læse "Forholdsregler ved installation og brug" i betjeningsvejledningen [Kopifunktioner]. kan afvige fra den faktiske model. der er brugt i denne vejledning. før maskinen tages i brug. bizhub 362/282/222 1-3 . 282. bør du læse denne vejledning grundigt igennem. betjeninger. Bizhub 362. før du bruger maskinen.

Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere effektivt. hvor maskinen ikke er blevet aktiveret. så du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet. der gør det muligt at skifte over til "energisparefunktion" efter et tidsrum. Hvad er et ENERGY STAR® -produkt? Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel egenskab. at dette produkt opfylder ENERGY STAR®'s retningslinier for energieffektivitet. Indledning 1 1. 1-4 bizhub 362/282/222 .1 Energy Star® Som ENERGY STAR ®-partner har vi afprøvet.

PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company Limited. RSA BSAFE® er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende RSA Security Inc. IBM er et registreret varemærke for International Business Machines. Inc. Netscape Communications. og Mac er registrerede varemærker for Apple Computer. Alle andre produkt.Indledning 1 1. KONICA MINOLTA logoet. bizhub 362/282/222 1-5 . Netscape Navigator. og 'The essentials of imaging' er registrerede varemærker for KONICA MINOLTA HOLDINGS. PageScope og bizhub er registrerede varemærker for KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. Adobe. Microsoft. Adobe-logoet. INC.2 Varemærker og Copyright KONICA MINOLTA. Inc. Macintosh. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation. Netscape Communicator og Netscape er varemærker tilhørende Netscape Communications Corporation. Compact-VJE Copyright 1986-2003 VACS Corp. Inc. RSA® er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende RSA Security Inc. RC4® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande. i USA og/eller andre lande. Acrobat-logoet. Apple. PostScript. Netscape Communications-logoet.og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Acrobat. Novell og Novell NetWare er registrerede varemærker for Novell. og PostScript- logoet er enten registrerede handelsmærker eller varemærker for Adobe Systems Incorporated.

uden forudgående skriftlig tilladelse. med eller uden ændringer. (http://www. Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovennævnte meddelelse vedrørende ophavsret. og "OpenSSL" må ikke forekomme i produkternes navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. Videredistribution og brug i kildeform eller binær form.org. skal du kontakte openssl-core@openssl. der er udviklet ud fra denne software. forudsat følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistribution i en hvilken som helst form skal indeholde følgende erklæring: "Dette produkt inkluderer software. denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. Ønskes der en skriftlig tilladelse.openssl. 5. 3. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Alle rettigheder forbeholdes. Erklæring vedrørende OpenSSL OpenSSL-licens Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Videredistribution i binær form skal gengive den ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret. INDIREKTE. TAB AF MULIGHED 1-6 bizhub 362/282/222 . OpenSSL PROJECT OG DETS MEDARBEJDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE. 6. OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI. som medfølger ved distributionen. TILFÆLDIG. Alt reklamemateriale. der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer. er tilladt. der nævner funktioner eller bruger denne software. Produkter. skal angive følgende erklæring: "Dette produkt omfatter software. 2. Indledning 1 Licensoplysninger Dette produkt indeholder RSA BSAFE- kryptografisk software fra RSA Security Inc. der er udviklet ud fra denne software. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke anvendes til at støtte eller reklamere for produkter.org/)" DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "I FORELIGGENDE STAND".openssl. der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www. SÆRLIG PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER.org/)" 4. må ikke kaldes "OpenSSL". INKLUSIVE.

denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse. så længe de følgende betingelser overholdes.com) Alle rettigheder forbeholdes. Dette bibliotek er fri for kommerciel og ikke-kommerciel brug. etc. skal Eric Young nævnes som ophavsmand til de anvendte dele i biblioteket. For den indeholdte SSL-dokumentation i denne distribution gælder de samme betingelser for ophavsret. Ophavsretten forbliver Eric Youngs. Ihash. De følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution.com). som vises ved programmets opstart. Videredistribution i binær form skal gengive den ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret. RSA. Denne pakke er en SSL-implementation skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft. denne liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer. undtagen den.Indledning 1 FOR ANVENDELSE. som medfølger ved distributionen. HVERKEN VED KONTRAKT. Videredistribution og brug i kildeform eller binær form. så den er i overensstemmelse med Netscapes SSL. DES. UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE. uanset om det er kode fra RC4. er tilladt. Hvis denne pakke anvendes i et produkt. og derfor må ingen erklæringer vedrørende ophavsret i koden fjernes. bizhub 362/282/222 1-7 . med eller uden ændringer.com). Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft. at indehaveren af ophavsretten er Tim Hudson (tjh@cryptsoft. Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Videredistribution af kildekode skal indeholde meddelelsen vedrørende ophavsret. forudsat følgende betingelser er opfyldt: 1. SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. Dette kan være i form af en tekstmeddelelse. Original SSLeay-licens Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). eller i dokumentationen (online eller som tekst). og ikke blot SSL-koden. DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED. Implementationen er skrevet. der følger med pakken. 2.

der tilhører de respektive firmaer. DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE. HVERKEN VED AFTALE.] Alle andre nævnte produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker. SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE. TILFÆLDIG. Indledning 1 3. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 4. Dvs. OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI. der nævner funktioner eller bruger denne software. DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR – ANSVARLIGHED. INKLUSIVE. 1-8 bizhub 362/282/222 .com)" Ordet "kryptografisk" kan udelades. INDIREKTE. skal du indsætte følgende erklæring: "Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "I FORELIGGENDE STAND". TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE. Hvis du anvender en Windows-specifik kode (eller en afledning heraf) fra applikationens bibliotek (applikationskode). FORFATTEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER. skal angive følgende erklæring: "Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@crypt-Soft. Alt reklamemateriale. hvis rutinerne fra det anvendte bibliotek ikke tilhører en kryptografisk sammenhæng. SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. at denne kode ikke blot kan kopieres og sættes under en anden distributionslicens [heller ikke GNU Public Licence. UDTRYKKELIGT ANSVAR – ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET). Licensen og betingelserne for distribution for enhver offentligt tilgængelig udgave eller afledning af denne kode kan ikke ændres.

bevarer copyright til printerdriveren. M. Inc. og du må ikke distribuere den på en sådan måde. Copyright © 2008 Konica Minolta Business Technologies. Oplysningerne indeholdt i denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel. Tilladelsesnotat I DEN BEGRÆNSING. ikke bruges i reklameøjemed eller i forbindelse med distribution af softwaren. kopiere. mærke softwaren som ændret software. hvis du ændrer softwaren.Indledning 1 Kerberos Copyright © 1985-2005 af Massachusetts Institute of Technology. gives der herved tilladelse til at bruge. uden udtrykkelig eller underforstået garanti. Inc. "i den foreliggende stand". Konica Minolta Business Technologies. forudsat at den ovennævnte meddelelse vedrørende ophavsret vises på alle kopier. Alle rettigheder forbeholdes. 2 Bemærk Denne betjeningsvejledning må ikke gengives delvist eller helt uden tilladelse. ÆNDRET AF KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. og at navnet på M. INKLUSIVE. at den kan blive forvekslet med den originale MIT-software. Alle rettigheder forbeholdes.T. Inc. uden specifik forudgående skriftlig tilladelse. Den leveres. Derudover skal du. OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI.I.I. bizhub 362/282/222 1-9 . er ikke ansvarlig for uheld forårsaget af brug af dette udskrivningssystem eller betjeningsvejledningen. DENNE SOFTWARE ER IKKE ORIGINAL MIT-SOFTWARE. INC.T. og at både meddelelsen vedrørende ophavsret og dette tilladelsesnotat vises i supportdokumentationen. giver ikke nogen forestilling om egnetheden af softwaren til noget bestemt formål. DENNE SOFTWARE LEVERES "I FORELIGGENDE STAND". og uden gebyr. Konica Minolta Business Technologies. ændre og distribuere softwaren og dens dokumentation af et hvilket som helst formål. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Til trods for ovennævnte restriktioner må du alene installere det på det antal computere til brug på et eller flere printersystemer. tal. reproduktioner deraf skal forblive hos KMBT og deres licensgiver. Du accepterer. Varemærker kan kun anvendes til at identificere trykt output fremstillet af softwaren. det digitalt kodede maskinlæsbare outline-data kodet i specialformat og i den krypterede form ("Skrifttypeprogrammer"). tegn og symboler ("Skrifttyper") på skærmen til dine egne interne virksomhedsformål. der kører på en computer til brug i forbindelse med udskrivningssoftware ("Værtssoftware"). betingelserne i denne aftale. der kører med udskrivningssoftwaren. herunder identifikation af varemærkeejerens navn. såfremt din back- up-kopi ikke installeres eller bruges på nogen anden computer. tilpasse eller oversætte softwaren og dokumentationen. Softwaren licenseres til dig jf. Varemærker skal bruges i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis. der er stipuleret i afsnit 1 ovenfor. at du accepterer følgende: 1. adskille. dekryptere. 8. 7. Indledning 1 1. Du accepterer. Sådan brug af varemærker giver dig ikke nogen rettigheder til varemærkerne. Ud over licensen til skrifttypeprogrammer. tilføjelse of kopier af softwaren. og relateret forklarende skriftlige materialer ("Dokumentation"). at du overfører til aftaleerhververen alle kopier af sådan software og dokumentation og aftaleerhververen accepterer at være bundet af alle betingelser i denne aftale. 4. 3. Inc. at du ikke må ændre. (KMBT): software. 5. 2. KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens til at bruge softwaren og dokumentationen.3 Softwarelicensaftale Denne pakning indeholder følgende materialer leveret af Konica Minolta Business Technologies. bagududvikle eller dekompilere softwaren. Du må til en aftaleerhverver overdrage rettighederne jf. der medfølger som del af printersystemet ("Udskrivningssoftware"). under forudsætning af. denne aftale alle licensindehaverens rettigheder og interesse i sådan software og dokumentation ("Aftaleerhverver"). 1-10 bizhub 362/282/222 . alene til dine egne interne virksomhedsformål. kan du bruge Roman-skrifttypeprogrammer til at gengive vægt. 6. typografi og bogstavversioner. ændrede versioner. anden software. Termen "Software" bruges til at beskrive udskrivningssoftware og/eller værtssoftware og inkluderer opgraderinger. Du må fremstille en back-up-kopi af værtssoftwaren. Titel og ejerforhold til softwaren og dokumentationen og evt. under forudsætning af. at du ikke vil forsøge at ændre. Du må bruge softwaren og de medfølgende skrifttypeprogrammer til afbildning til den/de licenserede output-enhed(er).

F. som den term der er anvendt i 48 C. bizhub 362/282/222 1-11 .OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER.7202-4. der er indeholdt på ubrugte medier. SELV OM KMBT HAR VÆRET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING ELLER FOR NOGEN KRAV FRA TREDJEPARTER. låne eller overføre versioner eller kopier af softwarelicensen eller softwaren. TILFÆLDIGE. Du accepterer. der er beskrevet heri. 11.F. 12.7202-1 til 227. der overtræder gældende love og bestemmelser vedrørende eksportkontrol til nogen lande. 12. INDIREKTE. bestående af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftware- dokumentation". KMBT ELLER DERES LICENSGIVER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE SOFTWAREN. opmår alle amerikanske offentlige slutbrugere softwaren kun med de rettigheder.2.101. ELLER MISTEDE BESPARELSER.Indledning 1 9. give i underlicens. som beskrevet ovenfor. Du må ikke leje." som den term. bortset fra som del af en permanent overførsel af al software og dokumentation. HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED.R. I overensstemmelse med 48 C. FØLGESKADER ELLER DOKUMENTEREDE TAB. KMBT ELLER DERES LICENSGIVER KAN I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR FØLGESKADER.R. ERSTATNINGSRETLIGE ELLER DOKUMENTEREDE TAB. 227.F. at du ikke vil eksportere softwaren i nogen form. TITEL. der er defineret i 48 C. 12. UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET.212. NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER. AT OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. Meddelelse til offentlige slutbrugere: Softwaren er en "kommerciel enhed.R. SÅ DET ER MULIGT. EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 10.212 og 48 C.R. HERUNDER TABT FORTJENESTE.F.

der allerede har et grundlæggende kendskab til brug af computer.og kopifunktioner. Netværksscanning Læs denne vejledning. For betjening af Windows eller Macintosh operativsystemer og applikationer henvises til de respektive betjeningsvejledninger. Kopiering Læs denne guide. når du ønsker at lære om de grundlæggende funktioner og kopifunktioner for denne maskine. Indledning 1 1. når du bruger maskinen som printer. inkluderet i denne maski. Bakkehandlinger Læs denne vejledning. boksfunktioner og faxfunktioner henvises til de respektive betjeningsvejledninger. Avanceret scanning Læs denne vejledning. Betegnelser Produktnavn Beskrivelse KONICA MINOLTA 362/282/222 Denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til brugere. Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledningerne til denne maskine er inddelt efter funktion og består af følgende: Brugervejledning Beskrivelse Udskrivning Denne betjeningsvejledning Læs denne vejledning. når du bruger maskinen som scanner. scanningsfunktioner. og udskrivningssystem Microsoft Windows Windows Skærmbilleder i betjeningsvejledningen Med mindre andet er anført. når du bruger maskinens bakkefunktioner. Printersystem ne. når der bruges faxfunktioner (ekstraudstyr). Fax Læs denne vejledning.4 Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder informationer til brug for udskrivningsfunktioner med Konica Minolta printercontroller. 1-12 bizhub 362/282/222 . For detaljer om kopifunktioner. kopimaskine eller printer Denne maskine Integreret netværkscontroller Printercontroller Printercontroller. bliver printerdriverfunktionerne beskrevet ved brug af printerdriver for Windows XP. når der bruges scannerfunktioner (ekstraudstyr).

7 FORSIGTIG Hvis instruktioner. 7 ADVARSEL Manglende overholdelse af instruktioner. der er fremhævet herom. kan føre til alvorlige kvæstelser eller materiel skade. som sikrer. % Overhold alle forsigtighedsregler for at undgå personskade og garantere sikker brug af kopimaskinen. ikke følges. af handlinger. som anvendes i denne betjeningsvejledning er beskrevet nedenfor. Et indsat billede her 2 Efterfølgende tal formateret som her viser. hvilke handlinger angiver efterfølgende trin i en række der skal udføres. Betjeningsrækkefølge 1 Tallet 1 formateret på denne måde angiver første trin i en række af handlinger. som er fremhævet på denne måde. Sikkerhedsoplysninger 6 FARE Mangel på overholdelse af instrukserne. kan det medføre mindre personskader eller materielle skader. % Overhold alle advarsler for at undgå personskade og for at garantere sikker brug af kopimaskinen. at det ønskede resultat opnås. Tekst formateret på denne måde ? giver yderligere hjælp. bizhub 362/282/222 1-13 . kan medføre dødelig eller alvorlig skade på grund af elektricitet.Indledning 1 1.5 Forklaring af konventioner i vejledning Symbolerne og tekstformaterne. der er fremhævet på denne måde. % Tekst formateret på denne måde beskriver den handling. % Overhold alle fareangivelser for at undgå personskade.

1-14 bizhub 362/282/222 . MASKININDSTILLING Tekst på displayet skrives som vist ovenfor. ! Detalje Tekst. indeholder yderligere oplysninger. 2 Husk Tekst fremhævet på denne måde indeholder oplysninger. som er fremhævet på denne måde. som bør huskes. Særlige tekstmarkeringer Tasten [Kopi] Navnene på tasterne på betjeningspanelet er skrevet som vist ovenfor. Indledning 1 Tips 2 Bemærk Tekst fremhævet på denne måde indeholder nyttige oplysninger og tips til at garantere sikker brug af kopimaskinen.

2 Oversigt .

.

Du kan udskrive fra programmer på computeren. der er tilsluttet til udskrivningssystemet. . eksklusive ekstern server-identifikation) 2 Bemærk Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. IPX/SPX og Apple Talk .Oversigt 2 2 Oversigt 2.Understøttelse af netværksprotokoller.Udskrivning fra en computer (ved brug af en printerdriver) . Printercontrollerens rolle Printercontrolleren er indbygget i maskinen.a. LPR.Kontrol over antallet af udskrevne sider ("Brugergodkendelse" og "Kontosporing".Adgang til indstillinger til maskinen og printercontrolleren fra en klientcomputer via netværket (ved hjælp af en webbrowser) . Printersystem Maskine Computer Printer- controller Tilgængelige funktioner i printercontrolleren Printcontrolleren giver følgende funktioner. og IPP-udskrivning .1 Printercontroller Printcontrolleren er en enhed til udføring af udskrivningsfunktioner og netværksudskrivningsfunktioner med denne maskine. TCP/IP.Direkte udskrivning via et netværk ved brug af Windows (SMB). bizhub 362/282/222 2-3 . kan du udskrive fra programmer i computeren. Når denne maskine anvendes som netværksprinter. bl. NetBEUI.

og scanningsfunktioner ved at skifte funktionen. For at bruge den ekstra scanningsfunktion kræves fax-kittet – (ekstraudstyr). Standard udskrivningsindstillingerne kan ændres i Funktioner. ! Detalje Du kan bruge denne maskine som en printer i alle funktioner. [Kopi] Skifter til kopieringsfunktion. at der kan bruges fax. For at bruge faxfunktionen kræves fax-kittet (ekstraudstyr). og printercontrollerindstillinger og standard. [Extra Scan] Skifter til den ekstra scanningsfunktion. 2-4 bizhub 362/282/222 . men skrifttypelisten kan udskrives. [Fax/Scan] Skifter til fax/scanningsfunktion. [Box] Skifter til bakkefunktion.udskrivningsindstillinger kan indstilles ved brug af denne maskines kontrolpanel. Her til kommer. Oversigt 2 Maskinfunktioner Printerdriverindstillingerne indstilles hovedsageligt ved brug af en computer. For at skifte mellem funktioner trykkes på funktionstasterne på kontrolpanelet.

bizhub 362/282/222 2-5 . Til sidst udskrives disse data fra maskinen. eller AppleTalk). eller via et Ethernet-interface (TCP/IP. Udskrivningskommandoer overført fra applikationen bliver modtaget af printerdriveren.Oversigt 2 Fremgangsmåde for udskrivning Når dette udskrivningssystem anvendes som en printer. er fremgangsmåden for den primære proces. når maskinen bruges som en lokal printer. som beskrevet nedenfor. Printercontrolleren udfører derefter billedrasterisering (udvikling af output- karakterer og billeder til bitmapdata). Data transmitteres til denne maskine via et parallelt interface (IEEE 1284). når maskinen bruges som en USB-printer. IPX/SPX. via et USB-interface. når maskinen bruges som en netværksprinter.

eller AppleTalk) Maskine Udskriv Printercontroller PS/PCL-behandling (rasterisering) Når et udskrivningsjob modtages under kopiering. gemmes dataene i maskinens hukommelse. IPX/ (IEEE 1284) USB SPX. udskrives udskrivningsjobbet automatisk. Oversigt 2 2 Bemærk For at tilslutte det parallelle interface kræves det lokale interface-kit (ekstraudstyr). 2-6 bizhub 362/282/222 . Computer Anvendt som en lokal Anvendt som en USB Anvendt som et netværk Printer Printer Printer Program Program Program Printerdriver Printerdriver Printerdriver Parallelt interface Ethernet (TCP/IP. Når kopieringen er afsluttet.

Oversigt 2 2.0 Windows Vista/Server 2008 • Microsoft Internet Explorer 7 eller nyere • Netscape Navigator 7. Windows XP Professional x64 Edition. Windows Element Driftsmiljø Styresystem Windows NT 4. or Windows Server 2008 x64 Edition Processor Pentium eller højere Hukommelse Anbefalet ydelse for styresystemet Med tilstrækkelig hukommelse i operativsystemet og det pro- gram. at computeren.0 (Når der bruges PageScope • Microsoft Internet Explorer 4 eller nyere anbefales Web Connection) • Netscape Navigator 4.0 Windows XP/Server 2003 • Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere anbefales • Netscape Navigator 7. brug da Service Pack 1 eller nyere. der tilsluttes. overholder følgende betingelser.0 Windows 2000 • Microsoft Internet Explorer 5 eller nyere anbefales • Netscape Navigator 7. Windows Server 2003 Standard Edition.0 (Service Pack 6a eller nyere).73 eller 7. der anvendes. Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere). Windows Server 2008. Windows Server 2003 x64 Edition.5. bliver forklaret nedenfor.0 *Hvis der bruges Microsoft Internet Explorer 5. Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 eller nyere). bizhub 362/282/222 2-7 . der anvendes til tilslutning. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise. Drev DVD-R Webbrowser Windows NT 4. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition. Computere og operativsystemer der kan tilsluttes Kontroller.2 Driftsmiljø Systemkravene for brug af dette udskrivningssystem og interfacerne.

0 eller Mac OS 9/OS X. Oversigt 2 Macintosh Element Driftsmiljø Styresystem Mac OS 9. der kører med 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008. Parallelt interface (ekstraudstyr) Tilsluttes.4) Hukommelse Anbefalet ydelse for styresystemet Drev DVD-R Webbrowser Netscape Navigator 7. han) eller type B (4-benet. der kan anvendes til at tilslutte dette udskrivningssystem til en computer. Ethernet interface Tilsluttes. Understøtter 10Base-T og 100Base-TX standarder. En computer. Mac OS X 10. når du bruges udskrivningssystemet som en lokal printer. 2 Bemærk USB-interface kan ikke tilsluttes til computere. 2-8 bizhub 362/282/222 . Et kabel. Brug et type A (4-benet.3. Mac OS X 10. når du bruges udskrivningssystemet som en netværksprinter. nibble og ECP funktioner. han) USB-kabel. der måler 3 meter eller mindre. der bruger en terminal med en 36-benet Amphenol hanstik.2. IPX/SPX (NetWare) og AppleTalk (EtherTalk)-protokoller. der kører med Windows NT 4. Brug et parallelkabel. Det parallelle interface understøtter de kompatible.0 (Når der bruges PageScope Web Connection) Interface der kan tilsluttes De forskellige interfacer. Intel Processor (Kun Intel Processor for Mac OS X 10.4 eller OS X 10.5 Processor PowerPC. USB-interface kan tilsluttes til en computer. når du bruges udskrivningssystemet som en netværksprinter.2. der kører med Windows og et IEEE 1284 parallelkabel kræves for denne forbindelse. USB-interface Tilsluttes. bliver beskrevet nedenfor. Der kræves et USB-kabel til tilslutning. Ethernet-interface understøtter også TCP/IP (LDP/LPR). anbefales. Mac OS X 10.

Maskinen (set bagfra) Ethernet (10Base-T eller 100Base-TX) USB kabel T1 TE LP OR USB-port 1 O RT EP LIN Parallel kabel Parallel port T2 OR LP TE T2 OR EP LIN 2 Bemærk Hvis maskinen skal sluttes direkte til computeren via en parallelforbindelse. skal der bruges et lokalt interface-kit (ekstraudstyr).Oversigt 2 Forbindelsesdiagram Printerkablerne kan tilsluttes til hver port bag på maskinen. bizhub 362/282/222 2-9 .

der anvendes. Oversigt 2 2. som beskrevet nedenfor. – DVD-R'en indeholder Latin TrueType-skrifttyper som skærmskrifttyper.) 2 Installer printerdriveren. Opsætning består i at tilkoble maskinen til en computer og i at installere printerdriveren på den computer. (Se under "Opsætning af netværksudskrivning" på side 4-3. (Se under "Interface der kan tilsluttes" på side 2-8. (Se under "Testudskrivning" på side 5-4. opsættes netværket. der anvendes. 1 Tilslut maskinen til en computer. ! Detalje Yderligere detaljer om tilslutning af maskinen til en computer findes i "Interface der kan tilsluttes" på side 2-8. Sådan opsættes udskrivningssystemet Opsæt udskrivningssystemet. der er anvendt med maskinen.) 4 Kontroller opsætningen ved at udskrive en testside. – For at installere Macintosh skrifttyper installeres skrifttyperne. – Yderligere oplysninger finder du i styresystemets Hjælp-funktion. sammen med computerens styresystem og typen af printerdriver. Installation af printerdriveren er forskellig afhængigt af tilslutningsmetoden. skal det først sættes op. 2-10 bizhub 362/282/222 .3 Opsætning af systemet For at kunne bruge dette udskrivningssystem. efter at de er blevet dekomprimeret. (Se under "Installation af printerdriveren" på side 3-3. – Skærmskrifttyperne findes på DVD-R'en.) 5 Installer skærmskrifttyperne.) 3 Når der bruges en netværkstilslutning. efter styresystemets standardskrifttyper er blevet tilføjet. – Installer skærmskrifttyperne.

bizhub 362/282/222 2-11 .Oversigt 2 2 Bemærk For at opdatere en eksisterende printerdriver. Nibble eller ECP) som nødvendigt med PageScope Web Connection og på kontrolpanelet. Der findes yderligere oplysninger i "Afinstallation af printerdriveren" på side 3-19 og side 3-28. Hvis det parallelle interface (ekstraudstyr) bruges. skal du først slette den eksisterende printerdriver. Yderligere oplysninger i "Fanen Print – Local I/F" på side 11-62. indstilles interface tidsindstilling og funktion (Kompatibel.

Oversigt 2 2-12 bizhub 362/282/222 .

3 Installation af printerdriveren .

.

Installer den passende printerdriver. Printerdriveren er et program. driver Mac OS X 10. Printerdriver Sidebeskrivelses. Windows Server 2003 og Windows 2003 Server x64 Konica Minolta Post. Windows Vista Home Basic/Home Premi- driver (VXL) for Win. Mac OS X 10.1 Printerdrivere og understøttede styresystemer For at kunne bruge dette udskrivningssystem. Windows Vista Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise x64 Edition.2 eller nyere. bizhub 362/282/222 3-3 . Windows XP Professional x64. Støttede operativsystemer sprog Konica Minolta PCL PCL Windows NT 4.0 (Service Pack 6a eller nyere). Windows Server 2008 x64 Edition PostScript PPD Mac OS 9. der er inkluderede på DVD'en og de understøttede computerstyresystemer for computeren vises nedenfor. Printerdriverne.Installation af printerdriveren 3 3 Installation af printerdriveren 3. Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 eller nyere) og Windows Server 2003 Konica Minolta PCL. Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 eller nyere). -driver Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere). Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Script-driver (VPS) for Ultimate/Business/Enterprise. skal printerdriveren være installeret. Installer printerdriveren på computeren fra den medfølgende DVD-R. um/Ultimate/Business/Enterprise.5 * DVD'en indeholder PCL-printerdriver og PostScript-drivere.2. der styrer behandling af data til output.4 og Mac OS X 10. Mac OS X 10. (PostScript-driver) emulation Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere). Windows dows Vista Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise x64 Edition. Windows Server 2008 x64 Edition Konica Minolta PostScript 3 Windows NT 4.3. Windows Server 2008.0 (Service Pack 6a eller nyere). Windows Server 2008.

"Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden forbindelse Tilføj printer" på side 3-12 "For Windows 2000/NT 4.0" på side 3-17 "Til Windows XP/Server 2003" på side 3-12 "For Windows Vista/Server 2008" på side 3-14 Parallel forbindelse "Installation af printerdriveren ved brug af Plug-and- Play" på side 3-9 "For Windows 2000" på side 3-9 "Til Windows XP/Server 2003" på side 3-10 "For Windows Vista/Server 2008" på side 3-11 "Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden Tilføj printer" på side 3-12 "For Windows 2000/NT 4. Se metode Konica Minolta Alle tilslutnings. Installation af printerdriveren 3 3. alt afhængig af hvordan maskinen er tilsluttet til computeren.0" på side 3-17 "Til Windows XP/Server 2003" på side 3-12 "For Windows Vista/Server 2008" på side 3-14 USB-forbindelse "Installation af printerdriveren ved brug af Plug-and- Play" på side 3-9 "For Windows 2000" på side 3-9 "Til Windows XP/Server 2003" på side 3-10 "For Windows Vista/Server 2008" på side 3-11 3-4 bizhub 362/282/222 . du bruger. "Automatisk installation ved brug af installeren" på PCL-driver metoder side 3-6 Konica Minolta PostScript-driver Netværks.2 Når der anvendes Windows Installationsproceduren for Windows printerdriveren er forskellig. I nedenstående skema kan du se. Printerdriver Forbindelses. og af hvilken printerdriver der anvendes. hvilken procedure til installation af printerdriver der passer til din computer. Installationsmetoden er også forskellig afhængig af Windows versionen.

skal den på dette tidspunkt installeres via en lokalforbindelse.Installation af printerdriveren 3 2 Bemærk Yderligere oplysninger om installation af printerdriver i et netværksmiljø finder du i "Opsætning af netværksudskrivning" på side 4-3. Windows Vista. bizhub 362/282/222 3-5 . Windows Server 2008. når printerdriveren installeres ved hjælp af en netværksforbindelse. Windows Server 2003. men hvis den bruges. Printerdriveren kan installeres ved brug af en Tilføj printer-guide. vises Plug and Play skærmen. der er autoriseret af administratoren. Hvis maskinen skal sluttes direkte til computeren via en parallelforbindelse. Fordi det er nødvendigt at angive andre netværksindstillinger på forhånd. Windows 2000 eller Windows NT 4. kræves det lokale interface-kit (ekstraudstyr). For at installere printerdriveren under Windows XP.0 skal du logge på med et brugernavn. hver gang computeren tændes.

0 skal Microsoft TCP/IP udskrivningsservice først installeres på den computer. Windows Server 2003 Standard Edition. og derefter installeres den krævede printer automatisk. 3-6 bizhub 362/282/222 . Du kan også specificere manuelt. Windows XP Professional x64 Edition. eller om den er på det samme TCP/IP-netværk som computeren. Windows Server 2003 x64 Edition. Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 eller nyere). før den tilsluttes. Vista.0 (Service Pack 6a eller nyere). Hvis guiden starter op for at tilføje en ny hardware med en USB. for at installere en maskine. 2 Bemærk Da denne maskine bliver automatisk sporet med en netværksforbindelse. For IPP-udskrivning er det ikke nødvendigt at installere printerdriveren denne gang. der anvendes. Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere). om den er tilsluttet via USB. da IPP-udskrivningsopsætning udføres. Installation af printerdriveren 3 Automatisk installation ved brug af installeren Med installeren bliver denne maskine sporet for at afgøre. der er tilsluttet direkte til et netværk ved brug af TCP/IP-protokol.0. Operative omgivelser for installeren Element Driftsmiljø Styresystem Windows NT 4. Når der installeres på Windows NT 4. Windows Server 2008.eller parallelforbindelse. or Windows Server 2008 x64 Edition Processor Pentium 300 MHz eller højere anbefales Hukommelse 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales) * Med Windows NT 4. 2000. når printerdriveren er installeret. hvilken printerdriver der skal installeres. Yderligere oplysninger om IPP-udskrivning finder du i "IPP-udskrivning (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)" på side 4-17. XP. klikkes på [Annuller]. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise. For detaljer om angivelse af indstillinger. Server 2003 eller Server 2008 kræves administratortilladelse. se "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition. så skal du sørge for at indstille denne maskines IP-adresse.

hvis du accepterer alle bestemmelser og vilkår i licensaftalen. skal du klikke på knappen [Install Printers/MFPs] og derefter klikke på knappen [Next]. – Hvis vinduet "Brugerkontrokontrol" vises. Installationen af printerdriveren begynder. når du installerer Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Tillad] eller på knappen [Fortsæt]. bizhub 362/282/222 3-7 .Installation af printerdriveren 3 Sådan installeres printerdriveren. 1 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. 3 Klik på knappen [AGREE]. De tilsluttede printere og kopimaskiner bliver sporet. 4 Når dialogboksen ved installationsvalg vises. – Du kan skifte visningssproget i installerfeltet i nederste venstre del. – Hvis du ikke kan acceptere alle bestemmelser og vilkår i licensaftalen. 2 Klik på "Printer Install". kan softwaren ikke installeres.

Host Name. og vælg derefter printeren fra boksen. og fortsæt med installationen..)". (IP Address. maskine ikke bliver vist på listen.. Installation af printerdriveren 3 5 Vælg denne maskine. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende installationen. 3-8 bizhub 362/282/222 . vælges "Specify the Printer/MFP Except for the Above. Hvis det sker. – Hvis forbindelsen for denne maskine ikke kan genkendes eller for parallelforbindelserne.

og klik derefter på knappen [Næste]. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere. og klik derefter på knappen [OK]. Printerdrivere. der indeholder printerdriveren.og tilkobl ikke kablet. bizhub 362/282/222 3-9 .Installation af printerdriveren 3 Installation af printerdriveren ved brug af Plug-and-Play For Windows 2000 1 Efter at maskinen er tilsluttet en computer ved brug af et parallelkabel eller et USB-kabel. som du bruger. skal du sikre dig. Guiden Ny hardware fundet startes. Installationen af printerdriveren er fuldført. 9 Når installationen er fuldført. der passer til operativsystemet. og følg derefter anvisningerne på skærmen. 8 Klik på knappen [Afslut]. – Fra. 5 Vælg "Angiv en placering". der kan vælges: 7 Klik på knappen [OK]. 4 Vælg "Søg efter den bedste driver til din enhed (anbefales)". 3 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. 10 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. mens computeren starter op. 2 Tænd computeren. 6 Angiv mappen på DVD'en. og klik derefter på knappen [Næste]. tændes hovedafbryderen på denne maskine.

– Når dialogboks om digital underskrift kommer frem. 8 Klik på knappen [Afslut]. – Fra. mens computeren starter op. 4 Vælg "Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)". 2 Tænd computeren. skal du sikre dig. og klik derefter på knappen [Gennemse]. 5 Under "Søg efter den bedste driver på disse placeringer". og klik derefter på knappen [OK]. Installation af printerdriveren 3 Til Windows XP/Server 2003 1 Efter at maskinen er tilsluttet en computer ved brug af et parallelkabel eller et USB-kabel. og klik derefter på knappen [Næste]. klikkes på knappen [Fortsæt]. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere og faxenheder. der indeholder printerdriveren. som du bruger. 9 Når installationen er fuldført. 3-10 bizhub 362/282/222 . og følg derefter anvisningerne på skærmen. der passer til operativsystemet. Guiden Ny hardware fundet startes.og tilkobl ikke kablet. tændes hovedafbryderen på denne maskine. 10 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. 3 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. 6 Angiv mappen på DVD'en. Installationen af printerdriveren er fuldført. 7 Klik på knappen [Næste]. vælg "Medtag denne placering i søgningen".

– Hvis dialogboksen med guiden Ny hardware fundet ikke vises. skal du sikre dig. der understøtter maskinen. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere. før du tænder den igen. Oplysningerne på skiven hentes. mens computeren starter op. 3 Klik på "Find og installer driversoftware (anbefales)". Konica Minolta PostScript-driver (VPS) 6 Følg instruktionerne på skærmen. vises. Dialogboksen. Der vises en liste over software. bizhub 362/282/222 3-11 . 4 Ilæg printer-DVD'en i computerens DVD-drev. 8 Når installationen er fuldført. og klik derefter på knappen [Næste].Installation af printerdriveren 3 For Windows Vista/Server 2008 1 Efter at maskinen er tilsluttet en computer ved brug af et parallelkabel eller et USB-kabel. Dialogboksen Ny hardware fundet vises. skal du vente mindst 10 sekunder. 5 Vælg navnet på den ønskede printerdriver. – Hvis dialogboksen for Windows Security vises. 9 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. skal du klikke på knappen [Fortsæt]. – Hvis vinduet "Brugerkontrokontrol" vises. – Printerdrivere. der anmoder dig om at indsætte skiven. og tænd derefter igen. 2 Tænd computeren. så sluk for maskinen. skal du klikke på knappen [Luk]. Installationen af printerdriveren er fuldført.og tilkobl ikke kablet. skal du klikke på "Installer driveren alligevel". – Fra. tændes hovedafbryderen på denne maskine. 7 Når installationen er afsluttet. – Når du slukker og derefter tænder igen. at maskinen ikke fungerer korrekt. der kan vælges: Windows Vista/Server 2008: Konica Minolta PCL-driver (VXL). Ellers kan det ske.

og derefter vælges "Printere og faxenheder". – For Windows Server 2003 dobbeltklikkes på ikonet "Tilføj printer". når printerdriveren er installeret. 3-12 bizhub 362/282/222 . Windows XP Windows Server 2003 Guiden Tilføj printer startes. og klik derefter på "Printere og faxenheder". 3 For Windows XP klikkes på "Tilføj en printer" i menuen "Printeropgaver". Fordi det er nødvendigt at angive andre netværksindstillinger på forhånd. Yderligere oplysninger om installation af printerdriver i et netværksmiljø finder du i "Opsætning af netværksudskrivning" på side 4-3. 4 Klik på knappen [Næste]. og der vælges "Printere og andre hardware". Til Windows XP/Server 2003 1 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. da IPP-udskrivningsopsætning udføres. skal den på dette tidspunkt installeres via en lokalforbindelse. 2 Klik på knappen [Start]. Yderligere oplysninger om IPP-udskrivning finder du i "IPP-udskrivning (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)" på side 4-17. åbnes kontrolpanel fra startmenuen. – Hvis "Printere og faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen. når printerdriveren installeres ved hjælp af en netværksforbindelse. Installation af printerdriveren 3 Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden Tilføj printer 2 Bemærk For IPP-udskrivning er det ikke nødvendigt at installere printerdriveren denne gang.

Installation af printerdriveren 3 5 Vælg "Lokal printer. bizhub 362/282/222 3-13 . – Fjern markering i afkrydsningsboksen "Find og installer min Plug and Play-printer automatisk". der indeholder printerdriveren. og klik derefter på knappen [OK]. 6 Dialogboksen Vælg en printerport vises. 10 Klik på [OK]. 7 Klik på knappen [Har diskette]. Listen "Printere" vises. og klik derefter på knappen [Næste]. der passer til operativsystemet. der er tilsluttet denne computer". Vælg her "LPT1". som du bruger. 9 Angiv mappen på DVD'en. og klik derefter på knappen [Næste]. 8 Klik på knappen [Gennemse].

14 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. – Når der bruges en netværksforbindelse. 4 Klik på "Tilføj en printer" fra værktøjslinjen. For Windows Vista/Server 2008 1 Ilæg printer-DVD'en i computerens DVD-drev. Vinduet Printere vises. klikkes på knappen [Fortsæt]. efter at netværksindstillingerne er blevet angivet. – Hvis kontrolpanelet vises med klassisk visning. 12 Følg instruktionerne på skærmen. udføres en testudskrivning. 2 Klik på knappen [Start]. – Når meddelelse om digital underskrift kommer frem. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere og faxenheder. 3 Klik på "Printere" under "Hardware og lyd". Vinduet Tilføj printer vises. skal du dobbeltklikke på "Printere". og klik derefter på "Kontrolpanel". Installation af printerdriveren 3 11 Klik på knappen [Næste]. Installationen af printerdriveren er fuldført. 13 Når installationen er fuldført. 3-14 bizhub 362/282/222 . skal du sikre dig.

8 Klik på knappen [Gennemse]. trådløs eller Bluetooth-printer" i trin 5. så kan maskinen installeres ved at hente den på netværket ved at klikke på "Tilføj en netværks-. og klik derefter på knappen [Åbn]. skal den på dette tidspunkt installeres via en lokalforbindelse. – Yderligere oplysninger om installation af printerdriver i et netværksmiljø finder du i "Opsætning af netværksudskrivning" på side 4-3. Fordi det er nødvendigt at angive andre netværksindstillinger på forhånd. 10 Klik på [OK]. Vælg den angivne mappe for den printerdriver. der indeholder printerdriveren. 9 Angiv den ønskede mappe på DVD'en. Listen "Printere" vises. 7 Klik på knappen [Har diskette]. når printerdriveren installeres ved hjælp af en netværksforbindelse. der bruges og sprog.Installation af printerdriveren 3 5 Klik på "Tilføj en lokal printer". bizhub 362/282/222 3-15 . 6 Vælg "LPT1: (printerport)" fra "Brug en eksisterende port". og klik derefter på knappen [Næste]. – Hvis en IP-adresse er angivet på maskinen. Dialogboksen Vælg en printerport vises.

12 Følg instruktionerne på skærmen. udføres en testudskrivning. der skal installeres. skal du sikre dig. efter at netværksindstillingerne er blevet angivet. – Hvis publisher-dialogboksen Kontroller i Windows Security vises. – Hvis vinduet Brugerkontokontrol vises skal du klikke på knappen [Fortsæt]. og klik derefter på knappen [Næste]. skal du klikke på "Installer driveren alligevel". 14 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. – Når der bruges en netværksforbindelse. Installation af printerdriveren 3 11 Vælg den printer. 13 Når installationen er fuldført. 3-16 bizhub 362/282/222 . Installationen af printerdriveren er fuldført. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere.

bizhub 362/282/222 3-17 . 10 Angiv mappen på DVD'en. der indeholder printerdriveren. 8 Klik på knappen [Har diskette]. 5 På skærmen for valg af printerforbindelse skal du vælge "Lokal printer". Guiden Tilføj printer startes. 9 Klik på knappen [Gennemse]. 6 Klik på knappen [Næste]. 7 For Windows 2000 skal du angive tilslutningsporten. som du bruger. og gå ind under "Indstillinger". Vinduet Printere vises. Klik derefter på "Printere".0 1 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. Vælg her "LPT1". og klik derefter på knappen [Næste]. 4 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Dobbeltklik på ikonet "Tilføj printer". 2 Klik på knappen [Start]. der passer til operativsystemet. og klik derefter på knappen [OK].Installation af printerdriveren 3 For Windows 2000/NT 4.

15 Når installationen er fuldført. Vælg "LPT1" her. Listen "Printere" vises. 13 Angiv tilslutningsport. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere. 12 Klik på knappen [Næste]. skal du sikre dig. 14 Følg instruktionerne på skærmen. Installationen af printerdriveren er fuldført. 3-18 bizhub 362/282/222 . – Når der bruges en netværksforbindelse. – For Windows 2000 fortsættes til trin 14. efter at netværksindstillingerne er blevet angivet. udføres en testudskrivning. 16 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. Installation af printerdriveren 3 11 Klik på [OK].

skal du følge nedenstående procedure for at fjerne driveren. 3 Tryk på tasten [Slet] på tastaturet for at slette printerdriveren. dobbeltklikke på "Printere". og klik på "Kør som administrator". forsvinder printerikonet fra vinduet Printere (i Windows XP/Server 2003 vinduet Printere og faxenheder). For Windows Vista/Server 2008 skal du.eks.0 så afslutter dette afinstallationsproceduren. og klik derefter på "Server-egenskaber". 6 Klik på fanen Drivere. 2 I vinduet Printere (i Windows XP/Server 2003. og klik derefter på "Server-egenskaber". og klik derefter på "Printere og faxenheder". Fortsæt med trin 11. – For Windows Vista/Server 2008 højreklikkes på en plads i vinduet Printere. "Hardware og lyd" og "Printere". pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". – Når printerdriveren er slettet. – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. Printere og faxenheder) skal du vælge ikonet for den printer. For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. 5 Åbn "Server-egenskaber". bizhub 362/282/222 3-19 . du vil slette. For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 skal du slette driveren fra server-egenskaberne. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. ønsker at geninstallere printerdriveren. – For Windows 2000/XP/Server 2003 klikkes på menuen "Fil". skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder".Installation af printerdriveren 3 Afinstallation af printerdriveren Hvis det bliver nødvendigt at fjerne printerdriveren.0 skal du klikke på knappen [Start]. og klik derefter på "Kontrolpanel". hvis du f. 4 Følg instruktionerne på skærmen. hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. For Windows NT 4. 1 I Windows 2000/ NT 4.

vinduet "Printere og Faxenheder"). 3-20 bizhub 362/282/222 . der er beskrevet ovenfor. der skal slettes fra listen "Installerede printerdrivere". Hvis både Konica Minolta PCL-driveren og Konica Minolta PostScript-driveren er installeret. der er beskrevet nedenfor. at driveren ikke kan overskrives. skal du sikre dig. kontrollere at modelnavnet er beskrevet i de sidste mange linjer. og klik derefter på knappen [OK]. (Stjernen (*) i filnavnet viser et tal. Hvis der en driver tilbage. – For Windows Vista/Server 2008 fortsættes til trin 8. 9 Klik på knappen [Ja] på slettebekræftelsesskærmen. I Windows Vista/Server 2008. når du har slettet en fil med "Fjern driver og driverpakke". at filen for den tilhørende model er tilgængelig. skal du åbne INF-filen. – For Windows Vista/Server 2008. når du geninstallere den samme version af printerdriveren. Dermed er printerdriveren fjernet. slettes modelinformationerne for begge drivere. 10 Luk dialogboksen Printerserveregenskaber og vinduet Printere (for Windows XP/Server 2003. Selvom printerdriveren er slettet med metoden. og klik derefter på knappen [Fjern]. Kontroller mappen "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86".) Før du sletter filerne. Slet filerne "oem*.PNF" i mappen "C:\WINDOWS\inf". kræves denne opgave ikke. og tallet varierer alt efter computermiljøet. Når du installerer samme version printerdriver. at du også sletter de filer. hvis den er tilgængelig. skal du ikke slette den. 11 Genstart computeren. 8 Vælg "Fjern driver og driverpakke" på slettebekræftelsesskærmen. PNF-filen er det samme nummer som INF-filen. Derfor er det muligt. 2 Bemærk Husk at genstarte computeren. klikkes på knappen [Slet].inf" og "oem*. Installation af printerdriveren 3 7 Vælg den printerdriver. når slettebekræftelseskærmen efterfølgende er vist. – For Windows 2000/XP/Server 2003 fortsættes til trin 9. og derefter skal du kontrollere. så forbliver modeloplysningsfilen på computeren ved Windows 2000/XP/Server 2003. og slet mappen for den tilsvarende model.

der startede op.pkg Hvis du hovedsagelig bruger Letter (8 1/2x11)-format til udskrivning I mappen "Letter": KONICAMINOLTA_362_105. 4 Vælg den Mac OS-version. 2 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev.5: Hvis du hovedsagelig bruger A4 -format til udskrivning I mappen "A4": KONICAMINOLTA_362_105. hvilken procedure til installation af printerdriver der passer til din Macintosh computer. PostScript PPD "Installation af printerdriveren" på side 3-21 Mac OS X 10. og kopier derefter drivfilen hen på desktoppen. som ligger i sprogmappen på DVD'en.pkg Mac OS X 10.4: KONICAMINOLTA_362_103.4 og Mac OS X 10. "OS10_3_x" eller "OS10_5_x" fra "Driver". – Luk alle applikationer.3 Når der anvendes Macintosh Installationsproceduren for Macintosh printerdriver varierer afhængig af Mac OS versionen og den brugte printerdriver. da du tændte for Macintosh computeren.2 eller PostScript PPD "Valg af en printer" på side 3-23 nyere Installation af printerdriveren For Mac OS X 1 Tænd for Macintosh computeren. der bruges.2: KONICAMINOLTA_362_102.2. Mac OS X 10.pkg Mac OS X 10.3.3: KONICAMINOLTA_362_103. alt efter hvordan maskinen anvendes.Installation af printerdriveren 3 3.pkg bizhub 362/282/222 3-21 . 3 Åbn mappen "OS10_2_x". alt efter hvordan du bruger miljøet. Vælg den relevante fil.pkg Mac OS X 10. Mac OS X 10. Mac OS X 10. Mac OS Printerdriver Se Mac OS X 10.5 har forskellige driverfiler.5 Mac OS 9. I nedenstående skema kan du se.

4/10. – For Mac OS X 10. 8 Klik på knappen [Close]. – Henvend dig til netværksadministratoren for at få administratornavn og adgangskoden. Derefter skal du vælge printer. 6 Klik på knappen [Continue]. 7 I dialogboksen Easy Install klikkes på knappen [Install]. 3-22 bizhub 362/282/222 . og følg anvisningerne på skærmen. – Indtast det krævede administratornavn og adgangskoden. Installationen af printerdriveren er fuldført.2/10.5 vises knappen [Install] måske som knappen [Upgrade] ved anden eller efterfølgende installation af printerdriveren. indtil installationsdialogboksen vises. Når installationen er afsluttet vises en meddelelse. Printerdriveren er nu installeret på Macintosh computeren. – For at forlade installationen klikkes på knappen [Cancel]. Installation af printerdriveren 3 5 Dobbeltklik på den kopierede fil på skrivebordet.3/10.

og printernavnet. 3 Hvis denne maskine vises som en printer til AppleTalk-tilslutning. hvor AppleTalk blev valgt af tilslutningsmetoden. klikkes på knappen [Add]. kan den bruges som en printer ved at vælge den i Print Center eller Printer Setup Utility som den printer. vises dialogboksen Add Printer ikke. 1 Åbn Print Center eller Printer Setup Utility. Yderligere oplysninger i "Udskrivning med Macintosh" på side 4-34. bizhub 362/282/222 3-23 . og denne maskine ikke vises som printer.4 Efter at maskinen er tilsluttet til en Macintosh computer.4 skal du fortsætte til trin 3. 2 Når dialogboksen Add Printer vises.3 skal du lade tekstboksen til navn på kø stå tom. – Når du angiver "IPP" for protokol i IP Printer. – Du kan kontrollere printernavnet fra AppleTalk Configuration i PageScope Web Connection. 4 Vælg den tilslutningsmetode. Når printerlisten vises. – Når du tilslutter med en anden tilslutningsmetode. vælge "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" fra modellisten og derefter klikke på knappen [Add].3 skal du fortsætte til trin 4.3/10. skal du vælge "KONICA MINOLTA" i "Print Using". skal du klikke på knappen [More Printers] og derefter fortsætte til trin 4. klikkes på knappen [Add].4 skal du indtaste "ipp" i tekstboksen til navnet på kø. – Ved Mac OS X 10. For Mac OS X 10.2/10. der er placeret i "Applications" – "Utilities" på "Hard Disk".2 og Mac OS X 10. Følgende procedure er et eksempel. der er brugt. – Ved Mac OS X 10. – Hvis der allerede er opsat brugbare printere. vil dette afslutte installationsproceduren. 5 Vælg "KONICA MINOLTA" fra rullelisten "Printer Model". – Hvis den valgte printer er registreret på printerlisten.Installation af printerdriveren 3 Valg af en printer For Mac OS X 10. For Mac OS X 10. der skal anvendes. vises tekstboksen til indtastning af navnet på kø.

Installation af printerdriveren 3 6 Vælg "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS". skal indstillingerne til AppleTalk på denne maskine angives. For angivelse af indstillinger til AppleTalk settings skal du se "Udskrivning med Macintosh" på side 4-34. og klik derefter på knappen [Add]. AppleTalk. 3-24 bizhub 362/282/222 . 2 Bemærk Hvis du tilslutter vha. Den valgte printer bliver registreret på printerlisten.

AppleTalk.. 6 Vælg "Select a driver to use. – Når du angiver "IPP" for protokollen. 2 Bemærk Hvis du tilslutter vha. kan den bruges som en printer ved at vælge den i Print & Fax som den printer.. – Du kan kontrollere printernavnet fra AppleTalk Configuration i PageScope Web Connection. vælg "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" fra listen. 3 På skærmen "Print & Fax" klikkes på knappen [+]." i "Print Using".. og de tilsluttede printere registreres.. – Hvis du vil bruge en anden tilslutningsmetode. og klik derefter på knappen [Add]. skal du vælge "Select a driver to use. vælge "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" fra listen. Yderligere oplysninger i "Udskrivning med Macintosh" på side 4-34. Den valgte printer er registreret i "Print & Fax". – Når du slukker og derefter tænder igen. 4 Hvis denne maskine vises som en printer til AppleTalk-tilslutning. Ellers kan det ske. skal du indtaste "ipp" i tekstboksen til kønavn. og gå til trin 5. For angivelse af indstillinger til AppleTalk settings skal du se "Udskrivning med Macintosh" på side 4-34. før du tænder den igen. skal du vælge den pågældende tilslutningsmetode på "Printer Browser". bizhub 362/282/222 3-25 .Installation af printerdriveren 3 For Mac OS X 10. 1 I Apple menuen vælges "System Preferences".5 Efter at maskinen er tilsluttet til en Macintosh-computer. så sluk for maskinen. 2 Klik på ikonet "Print & Fax". skal indstillingerne til AppleTalk på denne maskine angives. – Hvis der ikke er registreret nogen printere. "Printer Browser" vises. og tænd derefter igen. – Hvis den valgte printer er registreret i "Print & Fax". og derefter klikke på knappen [Add]. der skal anvendes." i "Print Using". skal du vente mindst 10 sekunder. og indtast IP-adressen på maskinen i "Address". 5 Vælg den relevante protokol på "Protocol". at maskinen ikke fungerer korrekt. vil dette afslutte installationsproceduren.

– Hvis der allerede er blevet valgt en anden PPD-fil. og klik derefter på ikonet [LaserWriter]. 3-26 bizhub 362/282/222 . og kopier den ind i mappen "Printer Descriptions" i "System Folder" – "Extensions" på "Hard Disk". 6 Fra listen "Select a PostScript Printer" klikkes på den printer. Installation af printerdriveren 3 For Mac OS 9. For nærmere oplysninger. – Du kan kontrollere printernavnet fra AppleTalk Configuration i PageScope Web Connection. 5 Kontroller. – Derefter skal du vælge en printer. 3 Vælg PPD-filen "KONICAMINOLTA362UVxxx. som ligger i sprogmappen på DVD'en. se "Udskrivning med Macintosh" på side 4-34. Først kopieres printerbeskrivelsesfilen (PPD) over på Macintosh computeren. Skærm til valg af PostScript printerbeskrivelsesfil (PPD) vises. 4 I menuen Apple klikkes på "Chooser". Printerdriveren kan bruge en standard-Macintosh LaserWriter. klikkes på knappen [Setup] i trin 6. at "AppleTalk" er sat til "Active". og klik derefter på knappen [Select PPD] fra den skærm. 2 Åbn mappen "OS 9_x" fra "Driver".2 Efter tilslutning til maskinen kan den bruges som printer ved at vælge "PostScript printer" under "Chooser" og ved at specificere printerbeskrivelsesfilen (PPD). 1 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. der skal anvendes i udskrivningssystemet.ppd". og derefter klikkes på knappen [Create]. der allerede bliver vist.

Indstillingsskærmen for tilføjelse af option vises. der er installeret på denne maskine fra "Options Installed 1" og "Options Installed 2". bizhub 362/282/222 3-27 .Installation af printerdriveren 3 7 Vælg den PPD-fil. og klik derefter på knappen [Select] eller på knappen [Open]. der skal bruges. Vinduet for Chooser vises igen. 8 Vælg den option. 10 Luk vinduet Chooser. 9 Klik på [OK].

skal du følge nedenstående procedure for at fjerne driveren. som ligger i "Library" – "Printers" – "KONICAMINOLTA" – "PDEs" til ikonet "Trash". da du tændte for Macintosh computeren.plugin – KONICAMINOLTA362 Setup. 6 For Mac OS X 10. som ligger i "Library" – "Printers" – "PPDs" – "Contents" – "Resources" – "en. ønsker at geninstallere printerdriveren.4/10.gz" 5 Slet de unødvendige filer fra "Library" – "Printers".5) på "Hard Disk" til ikonet "Trash". der skal slettes. som ligger i "Library" – "Printers" – "KONICAMINOLTA" – "filter" og følgende mapper.4 skal du trække mappen "pstokm362". 2 Bemærk Luk alle applikationer. der startede op.plugin – KONICAMINOLTA362 ImageLayout. hvis du f. "Printer Setup Utility" eller "Printer Center". For Mac OS X 1 Åbn skærmen "Print & Fax". Den valgte printer bliver slettet. – "KONICA MINOLTA 362. Installation af printerdriveren 3 Afinstallation af printerdriveren Hvis det bliver nødvendigt at fjerne printerdriveren.3/10.5 skal du åbne skærmen "Print & Fax" fra "System Preferences" på menuen "Apple".eks. 4 Træk følgende fil. og klik derefter på knappen [-] eller på knappen [Delete].plugin – KONICAMINOLTA362 Security. – KONICAMINOLTA362 Finishing.3/10.lproj" ("Library" – "Printers" – "PPDs" – "Contents" – "Resources" for Mac OS X 10. – For Mac OS X 10. "Printer Setup Utility" eller "Print Center". der er placeret i "Applications" – "Utilities" på "Hard Disk". 2 Vælg navnet på den printer. 3 Luk skærmen "Print & Fax".plugin 3-28 bizhub 362/282/222 . – Åbn skærmen "Printer Setup Utility" eller "Print Center".

Installation af printerdriveren 3 7 For Mac OS X 10.2 1 Træk PPD-filen "KONICAMINOLTA362UVxxx. 2 Genstart Macintosh computeren.2 indtastes "/usr" in "Move to" – "Move to folder".ppd". og træk derefter mappen "pstokm362".plugin – KONICAMINOLTA362 Setup. der ligger i "Library" – "Printers" – "KONICAMINOLTA" til ikonet "Trash". De tilhørende printerdriverfiler bliver slettede. som ligger i "Library" – "Printers" – "PPD Plugins" til ikonet "Trash". 10 Genstart Macintosh computeren. som ligger i "libexec" – "cups" – "filter" til ikonet "Trash".plugin – KONICAMINOLTA362 Security. – KONICAMINOLTA362 Finishing. Dermed er printerdriveren fjernet. Dermed er printerdriveren fjernet.plugin 8 For Mac OS X 10. bizhub 362/282/222 3-29 .5 trækkes mappen "362". som ligger i "System Folder" – "Extensions" – "Printer Descriptions" på "Hard Disk" til ikonet "Trash". 9 For Mac OS X 10. flyt til mappen "/usr".plugin – KONICAMINOLTA362 ImageLayout. For Mac OS 9.2 trækkes følgende mapper.

Installation af printerdriveren 3 3-30 bizhub 362/282/222 .

4 Opsætning af netværksudskrivning .

.

NetBEUI (Windows-udskrivning). Printersystem Netværk Ethernet Hub Maskine Dette udskrivningssystem understøtter 10Base-T og 100Base-TX standarder. og AppleTalk (EtherTalk) protokoller.1 Oversigt over netværksfunktioner Netværksfunktioner Når denne maskine tilsluttes til et netværk via Ethernet-porten. bizhub 362/282/222 4-3 . Ethernet interface understøtter også TCP/IP (LDP/LPR. IPP. kræves administratoradgangskode for at komme ind i Administratorfunktion.Opsætning af netværksudskrivning 4 4 Opsætning af netværksudskrivning 4. Windows-udskrivning). 2 Bemærk Når netværket opsættes. IPX/SPX (NetWare). 2 Bemærk Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. Bed maskinens administrator om at få administratoradgangskoden. kan udskrivningssystemet bruges som en netværksprinter.

Kræver IP-adresse automatisk gennem DHCP Med Windows-udskrivning Windows-udskrivning er en udskrivningsmetode. Windows Vista. Windows Server 2003 eller Windows Server 2008. Windows XP. . Windows XP. IPX/SPX. Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 .Automatisk valg af 10Base-T eller 100Base-TX (Hurtig Ethernet) .Understøtter LPD/LPR over TCP/IP fra Windows NT 4.Understøtter Novell NetWare Pserver og Rprinter (Nprinter) .Understøtter mange netværksprotokoller inklusive TCP/IP. 4-4 bizhub 362/282/222 . Windows Vista. Kønavnet indtastes som "Print". Windows 2000. Windows Vista.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008) Du kan udskrive med LPD/LPR ved brug af Windows NT 4. Windows 2000.Understøtter Novell NetWare printerserverfunktioner og understøtter både bindery mode og Novell Directory Service (NDS) . der ikke kræver en dediceret printserver på computeren. Opsætning af netværksudskrivning 4 Netværkets funktioner Dette udskrivningssystem er udstyret med følgende netværksfunktioner for på en fleksibel måde at understøtte forskellige netværksomgivelser.0. 2 Bemærk Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. Windows 2000. Windows Server 2003 eller Windows Server 2008. Windows XP.0. NetBEUI. og AppleTalk (EtherTalk) . Med LPR (Windows NT 4.0. ! Detalje LPR (Line Printer Request): Dette print request-system kan bruges under Windows NT 4.

Windows Vista.x–6 som det netværksoperative system og sende udskrivningsjobs fra klienten til udskrivningsserveren (netværkscontroller).x–6 printerserverfunktioner er understøttede. der passer bedst til dit Windows- miljø. Tilgængelige netværksforbindelsesmetoder i de forskellige Windows- operativsystemer I dette kapitel beskrives de indstillinger. LPR.Pserver . Windows XP.Opsætning af netværksudskrivning 4 Port 9100 (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008): Du kan udskrive (Raw print) ved brug af port 9100 under Windows 2000. Med Macintosh Du kan udskrive fra din Macintosh computer ved brug af LPR eller AppleTalk. De tre understøttede funktioner er følgende: .eller IPP-udskrivning). der skal foretages.Nprinter . Indstillingsprocedurerne er forskellige.NDS/NDPS 2 Bemærk For detaljer om funktionerne for NetWare henvises til betjeningvejledning for NetWare. bizhub 362/282/222 4-5 . Med NetWare Novell NetWare 4. Windows Server 2003 eller Windows Server 2008. alt efter hvilken netværks- udskrivningsmetode der bruges (Windows-. Du kan tilslutte dette udskrivningssystem til et netværk ved brug af Novell NetWare 4. Du kan tilslutte dette udskrivningssystem til en printerserver i AppleTalk omgivelser og sende udskrivningsjobs fra Macintosh computeren til denne maskine. Vælg den netværks-udskrivningsmetode. hvis du vil bruge netværksudskrivning.

For at udføre netværksudskrivning skiftes printerporten for den installerede printerdriver til en port for netværkstilslutningen. og derefter ændres indstillingerne på maskinen efter behov. før opsætning af netværksudskrivningen. Hvis der udskrives fra netværk med PostScript printerdriveren.0 Server 2003/ Server 2008 Windows-ud. 2 Bemærk Installer printerdriveren. Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. For en IPP forbindelse er det nødvendigt at installere printerdriveren først.x/6 IPX NDS Pserver TCP/IP NDPS(lpr) 4-6 bizhub 362/282/222 . Opsætning af netværksudskrivning 4 Netværksudskrivning fra et Windows-styresystem Anvendt Windows Windows Windows Windows protokol 2000 XP/Vista NT 4. Netværksudskrivning i et NetWare-miljø NetWare-version Anvendt protokol Efterligning Servicemodus NetWare 4. + + + + skrivning NetBEUI LPR-udskrivning TCP/IP o o o o IPP-udskrivning TCP/IP o o o Port 9100 TCP/IP o o o -udskrivning Yderligere oplysninger i "Windows-udskrivning" på side 4-10. Yderligere oplysninger i "Installation af printerdriveren" på side 3-3. bruges LPR-udskrivning eller Port 9100-udskrivning.x IPX NDS/Bindery Pserver/Nprinter NetWare 5. TCP/IP.

– Hvis valgskærmen [Netværksindstilling 1]/[Netværksindstilling 2] vises. 2 Berør [Admin. 2 Bemærk Følg netværksadministratorens instruktioner. skal du berøre [Netværksindstilling 1].]. 5 Berør [IP-adresseindstilling]. og indtast derefter administratoradgangskoden.2 Angivelse af IP-adresse til maskinen Brug betjeningspanelet på maskinen til at tildele maskinen en IP-adresse. bizhub 362/282/222 4-7 .2]. 3 Berør [Netværksind. når du angiver netværksindstillinger. 4 Berør [Grundindstilling].].Opsætning af netværksudskrivning 4 4. – Administratoradgangskoden kræves for at gå ind i administratorfunktionen. 6 Indtast IP-adressen./Tæller] på maskinens kontrolpanel. berør [Admin. og berør derefter [Enter]. Indstilling af IP-adressen 1 Tryk på tasten [Funk. Bed maskinens administrator om at få administratoradgangskoden.

Opsætning af netværksudskrivning 4 7 Berør [Subnetmaske]. Når "DHCP Configuration" er indstillet til "Auto-Obtain". der er tildelt maskinen. er det muligt at tildele adressen automatisk fra DHCP-serveren. skal man vente i ca. og tænd for den igen). Hvis indstillingerne for IP-adresse og andre elementer er foretaget ved hjælp af DHCP-serveren. Bed netværksadministratoren bekræfte. Når indstillingerne for IP-adresse og andre elementer er blevet ændret. at du retter den IP-adresse. Tænd for maskinen igen for at anvende IP-adressen. og IP-adressen har været brugt til at angive en printer på netværket til netværksudskrivning. at der er en DHCP-server. undernetmaske og gatewayadresse automatisk fra DHCP-serveren på netværket. anbefales det. og indtast adressen for standard gateway. straks efter den har været slukket. 9 Genstart maskinen for at gøre indstillingerne gældende (sluk for hovedafbryderen. og indtast adressen for Subnet mask. Hvis "DHCP Configuration" er angivet til "Auto-Obtain". når "DHCP Configuration" angives til "Auto-Obtain". i indstillingerne for DHCP-serveren. Hvis der ikke er en DHCP-server. "Subnetmaske" og "Gateway-adresse". fordi maskinen ikke kan kommunikere med netværket. ændres de muligvis automatisk. der er beskrevet her. 4-8 bizhub 362/282/222 . før den tændes igen. Bemærk imidlertid følgende. 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. er det muligvis ikke længere muligt at udskrive. skal du selv angive indstillingerne for "IP-adresse". hvis den tændes. 8 Berør [Gateway]. ! Detalje Selvom DHCP-serveren ikke bruges til at angive IP-adressen i den procedure. tildeles indstillingerne for IP-adresse. så det er ikke nødvendigt at tildele dem manuelt. 10 sekunder efter slukningen.

Adgang til PageScope Web Connection foregår direkte via webbrowseren.168.168.20 http://192. – http://<IP_adresse_på_denne_maskine>/ Eksempel: Hvis IP-adressen på maskinen er 192.3 Adgang til PageScope Web Connection Når IP-adressen er indstillet for maskinen. og derefter trykkes på tasten [Enter]. 2 I feltet "Adresse" skrives IP-adressen for denne maskine som vist nedenfor. bizhub 362/282/222 4-9 .1.20/ Den første side i PageScope Web Connection vises. kan du få adgang til PageScope Web Connection. ! Detalje Yderligere oplysninger om PageScope Web Connection finder du i "Brug af PageScope Web Connection" på side 11-29.Opsætning af netværksudskrivning 4 4.1. Sådan får du adgang til PageScope Web Connection 1 Start webbrowseren.

og klik derefter på [Log-in]. I PageScope Web Connection angives de indstillinger. 2 Bemærk Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. Opsætning af netværksudskrivning 4 4. Indstillingsproceduren finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7.4 Windows-udskrivning Du kan bruge Windows-udskrivning (SMB-udskrivning) til at udskrive direkte over Microsoft-netværk fra computere. 2 Indtast administratorens password. der er beskrevet nedenfor for Windows-udskrivning. Funktioner i maskinen Angiv IP-adressen for maskinen. der kører under Windows. 1 Start PageScope Web Connection. 4-10 bizhub 362/282/222 .

– WorkGroup Name: Specificer navnet på arbejdsgruppen.). bizhub 362/282/222 4-11 . Vælg "Enable" her. \ * + = | : . backslashes (\) og kommaer (. Store og små bogstaver. "? < > . Der kan anvendes op til 15 alfanumeriske karakterer. ekskluderende følgende karakterer. ekskluderende følgende karakterer. Der kan indtastes op til 15 følgende alfanumeriske karakterer og symboler. Der kan anvendes op til 12 alfanumeriske karakterer. tal. – Printing Service Name: Specificer navnet på udskrivningstjenesten. 4 Angiv indstillinger for følgende: – Enable Windows Printing Service: Indstil om du vil bruge Windows- udskrivningstjeneste. Mellemrum. bindestreger (-) og underscores (_).Opsætning af netværksudskrivning 4 3 På fanen Network klikkes på "Common Setting" og derefter på "Windows".. – NetBIOS Name: Specificer NetBIOS navnet.

dobbeltklik på "Lokal port". pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". og skriv derefter \\NetBIOS_navn\navn_på_udskrivningstjeneste." – Angiv det samme navn på NetBIOS og udskrivningstjenesten. Printerdriverindstillinger 1 I Windows 2000/ NT 4. skal man vente i ca. før den tændes igen. dobbeltklikke på "Printere". og klik derefter på "Egenskaber". Maskinen fungerer måske ikke korrekt. og klik derefter på "Printere og faxenheder". hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. "Hardware og lyd" og "Printere". skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. Indstillingsproceduren finder du i "Funktioner i maskinen" på side 4-10. 3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Porte. 10 sekunder efter slukningen. Opsætning af netværksudskrivning 4 5 Genstart maskinen for at gøre indstillingerne gældende (sluk for hovedafbryderen. 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. og klik derefter på "Kontrolpanel". 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. straks efter den har været slukket. som du angav i PageScope Web Connection. hvis den tændes. og klik på knappen [Ny port]". og tænd for den igen). eller marker "Lokal port". For Windows Vista/Server 2008 skal du. 4-12 bizhub 362/282/222 .0 skal du klikke på knappen [Start]. 4 Klik på knappen [Luk] for at anvende indstillingen.

skal du klikke på knappen [Næste]. bizhub 362/282/222 4-13 . 3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Porte. 4 På listen "Tilgængelige porttyper" vælges "Standard TCP/IP-port". og klik derefter på "Egenskaber". dobbeltklikke på "Printere". og klik derefter på knappen [Indstillinger]. "Hardware og lyd" og "Printere". Funktioner i maskinen Angiv IP-adressen for maskinen.5 LPR-udskrivning LPR-udskrivningstjeneste understøttes som standard i Windows 2000. Windows Server 2003 og Windows Server 2008. 6 I feltet "Printernavn eller IP-adresse" skal du indtaste IP-adressen på maskinen og derefter klikke på knappen [Næste]. – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. 5 Når guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport startes. Windows Vista. pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". Windows NT 4. 8 Vælg "LPR". indtast "Udskrivning" i boksen "Navn på kø". og klik derefter på knappen [Ny port]. Windows XP.0. Printerdriverindstillinger For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 1 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start]. For Windows Vista/Server 2008 skal du. hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. Indstillingsproceduren finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. og klik derefter på "Kontrolpanel". og klik derefter på "Printere og faxenheder". – Store og små bogstaver skal indtastes korrekt. 7 Vælg "Brugerdefineret". TCP/IP bruges som netværksprotokol.Opsætning af netværksudskrivning 4 4. skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder".

skal du klikke på knappen [Start]. og klik derefter på "Egenskaber". 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. pege på "Betjeningspanel" og derefter klikke på "Netværk". og klik derefter på knappen [Udfør] for at anvende indstillingen. Klik derefter på "Printere". – Store og små bogstaver skal indtastes korrekt. I Windows NT 4. 6 Skriv "Udskrivning" i feltet "Navn på printer eller printerkø på den server". kan det være. 4-14 bizhub 362/282/222 . 4 På listen "Tilgængelige printerporte" vælges "LPR-port". 3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Porte. På fanen Service klikkes der herefter på knappen [Tilføj] og Microsoft TCP/IP-udskrivningsservice installeres. og klik derefter på knappen [Ny port]. 10 Klik på knappen [Næste].0 1 Klik på knappen [Start]. 7 Klik på knappen [OK] for at anvende indstillingen. og gå ind under "Indstillinger". – Hvis "LPR-port" ikke findes på listen. 5 Angiv IP-adressen på maskinen i feltet "Navn eller adresse på serveren med lpd" i dialogboksen Tilføj LPR-kompatibel printer. – Hvis "Byte-tælling for LPR aktiveret" ikke vælges. at data ikke bliver udskrevet. Opsætning af netværksudskrivning 4 9 Ved Windows XP skal du vælge "Byte-tælling for LPR aktiveret" og derefter klikke på knappen [OK].

Indstillingsproceduren finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. og klik derefter på knappen [Indstillinger]. 4 På listen "Tilgængelige porttyper" vælges "Standard TCP/IP-port". bizhub 362/282/222 4-15 . og klik derefter på "Egenskaber". skal du skifte printerdriverporten til Port 9100-porten. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. 3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Porte. 7 Vælg "Brugerdefineret". 5 Når guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport startes. hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. Windows Vista. skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. og klik derefter på knappen [Ny port]. Windows XP. Printerdriverindstillinger Når Port 9100 bruges til at udskrive. – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. 6 I feltet "Printernavn eller IP-adresse" skal du indtaste IP-adressen på maskinen og derefter klikke på knappen [Næste]. skal du klikke på knappen [Næste]. pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". TCP/IP bruges som netværksprotokol.6 Port 9100 Printing (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008) Port 9100-udskrivningstjeneste understøttes som standard i Windows 2000. "Hardware og lyd" og "Printere".Opsætning af netværksudskrivning 4 4. For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. dobbeltklikke på "Printere". 1 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start]. Funktioner i maskinen Angiv IP-adressen for maskinen. og klik derefter på "Printere og faxenheder". Windows Server 2003 og Windows Server 2008. For Windows Vista/Server 2008 skal du. og klik derefter på "Kontrolpanel".

indtastes det specificerede portnummer. Yderligere oplysninger i "Fanen Network – Common Setting – TCP/IP" på side 11-68. kan der ikke udføres udskrivning. 4-16 bizhub 362/282/222 . og indtast derefter RAW-portnummeret (standardindstilling: 9100) i portnummerboksen. Når RAW-port er deaktiveret i "TCP/IP Configuration". – Hvis RAW-portnummeret for maskinen er blevet ændret. Opsætning af netværksudskrivning 4 8 Klik på [RAW]. 9 Klik på knappen [Næste]. og klik derefter på knappen [Udfør] for at anvende indstillingen.

Angiv også indstillingerne for IPP-udskrivning i PageScope Web Connection. bizhub 362/282/222 4-17 .Opsætning af netværksudskrivning 4 4. Windows XP. 2 Indtast administratorens password. Funktioner i maskinen Angiv IP-adressen for maskinen. Windows Server 2003. og klik derefter på [Log-in].7 IPP-udskrivning (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008) IPP (Internet Printing Protocol)-udskrivningstjeneste understøttes som standard i Windows 2000. 1 Start PageScope Web Connection. TCP/IP bruges som netværksprotokol. og Windows Server 2008. Indstillingsproceduren finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. (Der kan udskrives med standardindstillingerne). Windows Vista.

4-18 bizhub 362/282/222 . Opsætning af netværksudskrivning 4 3 På fanen Network. – Enable: Angiv. der kan anvendes til IPP-udskrivning bliver vist. 4 Angiv indstillinger for følgende: – Printer URI: URI for den printer. Vælg "Enable" her. – Accept IPP Jobs: Angiv. klikkes på "Common Setting". – Operations-Supported: Angiv udskrivningsfunktioner understøttet af IPP. derefter på "IPP". om IPP modtagelsesfunktion skal bruges. om der skal foretages IPP-udskrivning.

Opsætning af netværksudskrivning 4 5 På fanen Print klikkes på "IPP Configuration". – Printer Information: Angiv oplysninger om printerfabrikatet (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). 6 Angiv indstillinger for følgende: – Printer Name: Angiv printernavnet (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). – Printer Location: Angiv printerplaceringen (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). bizhub 362/282/222 4-19 .

3 For Windows 2000/Server 2003 dobbeltklikkes på ikonet "Tilføj printer". 7 Angiv URL-adressen til maskinen i følgende format i feltet "URL-adresse". 1 Ilæg DVD'en i computerens DVD-drev. og klik derefter på "Printere og faxenheder". 4-20 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på knappen [Næste]. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start].168.20 http://192.1. "Guiden Tilføj printer" startes. 9 Klik på knappen [Har diskette].1. For Windows XP klikkes på "Tilføj en printer" i menuen "Printeropgaver". pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". – http://<IP_adresse_for_denne_maskine>/ipp Eksempel: Hvis IP-adressen for maskinen er 192. 5 Vælg "Netværksprinter" i dialogboksen Lokal eller netværksprinter. og klik derefter på knappen [Næste]. Opsætning af netværksudskrivning 4 Installation af printerdriver (Windows 2000/XP/Server 2003) Geninstaller printerdriveren ved IPP-udskrivning. skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". 6 Vælg "Opret forbindelse til en printer på Internettet eller på et hjemme- eller kontornetværk" i dialogboksen Find printer. 2 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start]. – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. 4 Klik på knappen [Næste].168.20/ipp 8 Klik på knappen [OK]. når bekræftelsesdialogboksen vises.

13 Klik på knappen [Udfør] for at afslutte guiden Tilføj printer. der viser søgeresultaterne. Når indstillingerne for printeren er angivet. og klik derefter på "Kontrolpanel". 6 I vinduet. 5 Klik på "Tilføj en netværk-. bizhub 362/282/222 4-21 . angiv mappen på DVD'en. Vinduet Printere vises. 3 Klik på "Printere" under "Hardware og lyd". at printerens navn vises på listen "Printere". kan du bruge printeren på samme måde som en almindelig lokal printer. og klik derefter på knappen [OK]. Vinduet Tilføj printer vises. 12 Angiv. skal du dobbeltklikke på "Printere". er ikke på listen". 4 Klik på "Tilføj en printer" fra værktøjslinjen. og klik derefter på knappen [Næste]. 11 Kontroller. klikke på "Den printer jeg ønsker. der indeholder printerdriveren. – Hvis kontrolpanelet vises med klassisk visning. 2 Klik på knappen [Start]. Installation af printerdriver (Windows Vista/Server 2008) 1 Ilæg printer-DVD'en i computerens DVD-drev. De tilsluttede printere er fundet. trådløs eller Bluetooth-printer". og klik derefter på knappen [Næste]. om printeren skal være standardprinter.Opsætning af netværksudskrivning 4 10 Klik på knappen [Gennemse].

der indeholder printerdriveren. Når indstillingerne for printeren er angivet. der bruges og sprog. 16 Fjern DVD'en fra DVD-drevet. skal du sikre dig. skal du klikke på "Installer driveren alligevel".20/ipp 8 Klik på knappen [Har diskette]. at ikonet for den installerede printer vises i vinduet Printere. – Hvis publisher-dialogboksen Kontroller i Windows Security vises. Installationen af printerdriveren er fuldført. 4-22 bizhub 362/282/222 . 11 Klik på [OK]. kan du bruge printeren på samme måde som en almindelig lokal printer.1. og klik derefter på knappen [Åbn].20 http://192. 10 Angiv den ønskede mappe på DVD'en. 15 Når installationen er fuldført.168. 9 Klik på knappen [Gennemse]. – Hvis vinduet Brugerkontokontrol vises skal du klikke på knappen [Fortsæt].168. 12 Klik på knappen [Næste]. – http://<IP_adresse_for_denne_maskine>/ipp Eksempel: Hvis IP-adressen for maskinen er 192. 13 Følg instruktionerne på skærmen. Listen "Printere" vises. Vælg den angivne mappe for den printerdriver.1. 14 Klik på knappen [Afslut]. Opsætning af netværksudskrivning 4 7 I tekstfeltet "Vælg en delt printer efter navn" skal du indtaste URL'en for maskinen i følgende format og derefter klikke på knappen [Næste].

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name". "Print Queue Name". hvor Pserver er registreret. – For købruger privilegier.NLM. For fjernprinterfunktion med NetWare 4. 3 Fra listen "Available Options" vælges "Quick Setup". bizhub 362/282/222 4-23 . tildeling af flere køer. og "Print Queue Volume". vælg "Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne indstillinger.8 Udskrivning med NetWare Printcontrolleren understøtter følgende omgivelser.x/6 IPX NDS Pserver TCP/IP NDPS(lpr) 2 Bemærk Før brug af bindery emulation kontrolleres det. at bindery emulation er kompatibel med NetWare serveren.x IPX NDS/Bindery Pserver/Nprinter NetWare 5. og adgangskoder. 5 Klik på knappen [Esc] for at forlade Pconsole. Netværksudskrivning i et NetWare-miljø NetWare-version Anvendt protokol Efterligning Servicemodus NetWare 4. "Printer Name". option for printernotifikation.Opsætning af netværksudskrivning 4 4. og klik derefter på knappen [Enter]. og angive indstillingerne efter behov. 2 Start Pconsole op. henvises til Netware dokumentationen. 6 Brug NetWare serverkonsol for at indlæse PSERVER.x Bindery Emulation 1 Fra en klientcomputer logges på med Supervisors tilladelse for at gå ind i NetWare serveren.

– Print Server Password: Specificeres kun. – Enable NetWare: Vælg "Enable". – Printer Number: Angiv "255". Opsætning af netværksudskrivning 4 7 I administratorfunktion for PageScope Web Connection "vælges" "Common Setting". og derefter angives de følgende indstillinger. – Frame Type: Vælg "Auto Detect". slettes "••••". – Print Queue Scan Rate: Angiv "1". – Print Server Name: Specificer printerservernavnet. (Vælg rammetypen i overensstemmelse med netværksomgivelserne.) 4-24 bizhub 362/282/222 . – Preferred File Server: Angiv navnet på filserveren. derefter "Netware" fra fanen Network. (Ændr om nødvendigt. Hvis password ændres. der blev oprettet i trin 4.) – Bindery/NDS: Vælg "Bindery". når indstilling fra NetWare-server. der forbinder til Pserveren. (Vises som "••••").) – Mode: Vælg "Nprinter/Rprinter". (Sæt nummeret der er tildelt til printeren (0 til 254) eller 255. og det nye password indtastes.

og kontroller derefter. 5 Klik på knappen [Esc] for at forlade Pconsole.x Bindery Emulation Før brug af bindery emulation kontrolleres det. "Printer Name". 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. vælg "Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne indstillinger. og klik derefter på knappen [Enter]. 9 Brug NetWare serverkonsollen for at vise printserverskærmen. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. "Print Queue Name". og "Print Queue Volume".Opsætning af netværksudskrivning 4 8 Genstart maskinen (sluk den. og tænd den igen). 10 sekunder efter slukningen. at bindery emulation er kompatibel med NetWare serveren. hvor Pserver er registreret. For printserverfunktion med NetWare 4. før den tændes igen. straks efter den har været slukket. 4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name". 2 Start Pconsole op. bizhub 362/282/222 4-25 . 3 Fra listen "Available Options" vælges "Quick Setup". 1 Fra en klientcomputer logges på med Supervisors tilladelse for at gå ind i NetWare serveren. hvis den tændes. at den oprettede printer vises som "Waiting for Job" for den tilsluttede printer (0). skal man vente i ca.

(Vises som "••••"). og derefter angives de følgende indstillinger.) – Bindery/NDS: Vælg "Bindery". – Print Server Name: Specificer printerservernavnet.) – Mode: Vælg "PServer". derefter "Netware" fra fanen Network.) 4-26 bizhub 362/282/222 . der blev oprettet i trin 4. og det nye password indtastes. – Preferred File Server: Angiv navnet på filserveren. – Frame Type: Vælg "Auto Detect". slettes "••••". der forbinder til Pserveren. – Enable NetWare: Vælg "Enable". (Ændr om nødvendigt. Hvis password ændres. – Print Queue Scan Rate: Angiv "1". (Vælg rammetypen i overensstemmelse med netværksomgivelserne. – Printer Number: Angiv "255". når indstilling fra NetWare-server. – Print Server Password: Specificeres kun. Opsætning af netværksudskrivning 4 6 I administratorfunktion for PageScope Web Connection "vælges" "Common Setting". (Sæt nummeret der er tildelt til printeren (0 til 254) eller 255.

der tilbyder udskrivningstjeneste. 3 Vælg enten organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. at den oprettede Pserver er tilsluttet.NLM. i kolonne for aktiv forbindelse. 9 Vælg forbindelsesinformation og kontroller. – For købruger privilegier.Opsætning af netværksudskrivning 4 7 Genstart maskinen (sluk den.x fjernprinterfunktion (NDS) 1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer. før den tændes igen. og angive indstillingerne efter behov. "Printer Name". option for printernotifikation. 10 sekunder efter slukningen. 8 Brug NetWare serverkonsollen for at indlæse MONITOR. tildeling af flere køer. 2 Start NWadmin op. vælg "Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne indstillinger. "Print Queue Name". hvis den tændes. 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. og "Print Queue Volume". For NetWare 4. og adgangskoder. og tænd den igen). bizhub 362/282/222 4-27 . 4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name". henvises til Netware dokumentationen. straks efter den har været slukket. og klik derefter på "Print Services Quick Setup" i menuen "Tools". skal man vente i ca.

– Enable NetWare: Vælg "Enable". som Pserver logger på til. der forbinder til Pserver. Opsætning af netværksudskrivning 4 5 I administratorfunktion for PageScope Web Connection "vælges" "Common Setting". og derefter angives de følgende indstillinger. – Preferred NDS Context: Specificer navnet på den kontekst. derefter "Netware" fra fanen Network. – Preferred NDS Tree: Specificer navnet på det træ. 4-28 bizhub 362/282/222 . og det nye password indtastes. – Frame Type: Vælg "Auto Detect". (Vises som "••••"). når indstilling fra NetWare-server. slettes "••••". (Vælg rammetypen i overensstemmelse med netværksomgivelserne. (Ændr om nødvendigt. – Print Server Password: Specificeres kun. – Print Server Name: Specificer printerservernavnet. – Print Queue Scan Rate: Angiv "1".) – Bindery/NDS: Vælg "NDS".) – Mode: Vælg "Nprinter/Rprinter". der blev oprettet i trin 4. Hvis password ændres.

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name". 7 Brug NetWare serverkonsol for at indlæse PSERVER. før den tændes igen. vælg "Other/Unknown" fra feltet "Printer Type". 2 Start NWadmin op. bizhub 362/282/222 4-29 .Opsætning af netværksudskrivning 4 – Printer Number: Angiv "255". og klik derefter på knappen [Create]. For NetWare 4. henvises til Netware dokumentationen. straks efter den har været slukket.NLM. 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten.) 6 Genstart maskinen (sluk den. – For købruger privilegier. option for printernotifikation. 10 sekunder efter slukningen.x/5. og tænd den igen). og klik derefter på "Print Services Quick Setup" (ikke-NDPS) i menuen "Tools". Maskinen fungerer måske ikke korrekt. skal IPX protokollen være indlæst på NetWare serveren. 3 Vælg enten organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder. og "Print Queue Volume". hvis den tændes. 1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer. "Print Queue Name".x/6 Print Server funktion (NDS) For at bruge Print Server funktion. og angive indstillingerne efter behov. "Printer Name". tildeling af flere køer. og kontroller derefter. der tilbyder udskrivningstjeneste. og adgangskoder. 8 Brug NetWare serverkonsollen for at vise printserverskærmen. (Sæt nummeret der er tildelt til printeren (0 til 254) eller 255. at "XXX" (oprettede printer) vises som "Waiting for Job" for den tilsluttede printer (0). skal man vente i ca.

(Ændr om nødvendigt.) – Bindery/NDS: Vælg "NDS". – Preferred NDS Context: Specificer navnet på den kontekst. derefter "Netware" fra fanen Network. – Enable NetWare: Vælg "Enable". (Vises som "••••"). – Print Server Name: Specificer printerservernavnet. som Pserver logger på til. der forbinder til Pserver. 4-30 bizhub 362/282/222 .) – Mode: Vælg "PServer". – Print Queue Scan Rate: Angiv "1". – Preferred NDS Tree: Specificer navnet på det træ. Opsætning af netværksudskrivning 4 5 I administratorfunktion for PageScope Web Connection "vælges" "Common Setting". der blev oprettet i trin 4. Hvis password ændres. – Print Server Password: Specificeres kun. slettes "••••". når indstilling fra NetWare-server. og derefter angives de følgende indstillinger. (Vælg rammetypen i overensstemmelse med netværksomgivelserne. og det nye password indtastes. – Frame Type: Vælg "Auto Detect".

hvis den tændes. straks efter den har været slukket. 4 I feltet "NDPS Printer Name" indtastes et printernavn. Du skal også. skal du kontrollere at NDPS broker og NDPS manager er blevet oprettet og indlæst. skal man vente i ca. og gennemse derefter i feltet "NDPS Manager Name" NDPS managernavnene. at TCP/IP protokollen er blevet indstillet i NetWare serveren og kontrollere at IP-adressen er blevet indstillet for maskinen. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. kontrollere. 3 Højreklik på organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder. og klik derefter på "NDPS Printer" på undermenuen "Create". vælges "Novell Printer Gateway". og tænd den igen). og derefter registreres den. og klik derefter på knappen [Create]. For NetWare 5. 7 I "Gateway Types". at den oprettede Pserver er tilsluttet. 10 sekunder efter slukningen. i kolonne for aktiv forbindelse. før den følgende procedure udføres. og registreres et. før den tændes igen. 8 Vælg forbindelsesinformation og kontroller. 2 Start NWadmin op. vælges "Create a New Printer Agent". 6 Kontroller printeragentnavnet.NLM. 1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer. 7 Brug NetWare serverkonsollen for at indlæse MONITOR. og at maskinen er tændt.Opsætning af netværksudskrivning 4 – Printer Number: Angiv "255". 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten.) 6 Genstart maskinen (sluk den. (Sæt nummeret der er tildelt til printeren (0 til 254) eller 255. hvor du vil oprette printer agenten. 5 I kolonnen "Printer Agent Source". bizhub 362/282/222 4-31 .x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) Før indstillingerne angives for NDPS.

Opsætning af netværksudskrivning 4 8 I vinduet Configure Novell PDS for Printer Agent. 10 Indtast IP-adressen der er indstillet for denne maskine som værtsadresse. og registrer den derefter. vælges "(None)" for printertype og "Novell Port Handler" for porthandlertype. og derefter registreres indstillingerne. henvises til Netware dokumentationen. og klik derefter på knappen [Finish] for at registrere indstillingerne. og indstil dem efter behov. 11 Skærmbilledet til registrering af printerdriver vises. option for printernotifikation. vælges "Remote (LPR on IP)". 4-32 bizhub 362/282/222 . indtast "Print" som printernavn. 9 I "Connection type". Vælg "None" for hvert operative system for at fuldføre registreringen. og adgangskoder. 2 Bemærk For indstillinger for købrugerrettigheder. tildeling af flere køer.

bizhub 362/282/222 4-33 . og navnet angives på den oprettede kø (eller NDPS printernavnet). For Windows Vista/Server 2008 skal du. For Windows XP klikkes på "Tilføj en printer" i menuen "Printeropgaver". hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. og klik derefter på "Printere og faxenheder". For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. 4 På listen "Printermodel" angives den mappe på DVD'en. 2 For Windows 2000/NT 4. dobbeltklikke på "Printere".0/Server 2003 dobbeltklikkes på ikonet "Tilføj printer". – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. "Guiden Tilføj printer startes.Opsætning af netværksudskrivning 4 Opsætning af klientindstillinger (Windows). der skal anvendes." 3 I portindstillingerne gennemses netværket. For Windows Vista/Server 2008 klikkes på "Tilføj en printer" på værktøjslinjen. og klik derefter på "Kontrolpanel". skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". når der bruges NetWare Server 1 I Windows 2000/ NT 4. "Hardware og lyd" og "Printere".0 skal du klikke på knappen [Start]. 5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende installationen. der indeholder styresystemet og printerdriveren.

og klik derefter på [Log-in]. 1 Start PageScope Web Connection. 4-34 bizhub 362/282/222 . klikkes på "Common Setting". derefter på "AppleTalk". Opsætning af netværksudskrivning 4 4. 2 Indtast administratorens password.9 Udskrivning med Macintosh Funktioner i maskinen Angiv IP-adressen for maskinen. 3 På fanen Network. Indstillingsproceduren finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. I PageScope Web Connection angives de indstillinger. der er beskrevet nedenfor for AppleTalk.

3 Fra "Show" vælges "Built-in Ethernet". og tænd for den igen). – Zone Name: Angiv den zone der bliver tilsluttet til (op til 31 alfanumeriske karakterer og symboler. undtagen = ~). undtagen = ~). For Mac OS X 1 I Apple menuen vælges "System Preferences". hvis den tændes.5 vælges "Ethernet". 2 Husk Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. 10 sekunder efter slukningen. For printerdriverinstallationen henvises til "Installation af printerdriveren" på side 3-3. 2 Klik på ikonet "Network". Indstilling af Macintosh computer Brug Macintosh computeren. der er tilsluttet til at angive indstillinger for TCP/IP og AppleTalk. 2 Bemærk Henvend dig til netværksadministratoren for netværksindstillinger.Opsætning af netværksudskrivning 4 4 Angiv indstillinger for følgende: – AppleTalk: Indstil om AppleTalk skal bruges. Vælg "Enable" her. som korresponderer til netværksindstillingerne for Macintosh computeren. og klik derefter på knappen [Advanced]. – Printer Name: Angiv printernavnet (op til 31 alfanumeriske karakterer og symboler. skal man vente i ca. 5 Genstart maskinen for at gøre indstillingerne gældende (sluk for hovedafbryderen. 5 Vælg elementer fra "Configure". som er tilsluttet til netværket. 4 Klik på fanen TCP/IP. straks efter den har været slukket. og indstil derefter IP-adressen og undernetmasken. For Mac OS X 10. før den tændes igen. bizhub 362/282/222 4-35 .

2 Fra rullelisten "Connect via" vælges "Ethernet". at afkrydsningsboksen "Make AppleTalk Active" er valgt. 4-36 bizhub 362/282/222 . AppleTalk og Ethernet indstillingerne bliver gemt. som korresponderer til netværksindstillingerne for Macintosh computeren.3/10. 4 Fra rullelisten "Connect via" vælges "Ethernet". – For Mac OS X 10. og klik derefter på "TCP/IP". 8 Klik på knappen [Apply]. 3 På Apple-menuen peges på "Control Panels".5 vises meddelelsen "This service has unsaved changes". Opsætning af netværksudskrivning 4 6 Hvis du bruger en AppleTalk-tilslutning skal du klikke på fanen AppleTalk og derefter kontrollere. Meddelelsen "Save changes to the current configuration?" vises.2/10. som er tilsluttet til netværket. 5 Vælg elementer fra "Configure". – For Mac OS X 10. 7 Klik på Luk-knappen øverst til venstre for dialogboksen. 7 Klik på knappen [Save]. For Mac OS 9. og klik derefter på "AppleTalk".4 vises meddelelsen "Apply configuration changes?".2 1 På Apple-menuen peges på "Control Panels". og indstil derefter IP-adressen og undernetmasken. 6 Klik på Luk-knappen øverst til venstre for dialogboksen.

5 Forskellige udskrivningsmetoder .

.

2 Kontroller. klik på [Filer]. 3 Angiv sideområde og antallet af sider. – Hvis printeren ikke er valgt. Dialogboksen Udskriv varierer afhængigt af applikationen. at printerens navn er valgt i Printernavn eller Vælg printer. 1 Åbn dataene i det anvendte program. når printerdriveren er installeret. der skal udskrives.1 Printerfunktioner For Windows Det er muligt at udskrive. klik derefter på "Udskriv". og netværksindstillingerne er blevet specificerede. klikkes for at vælge printeren. Udskrivningsjobs specificeres fra det åbne program.Forskellige udskrivningsmetoder 5 5 Forskellige udskrivningsmetoder 5. bizhub 362/282/222 5-3 .

og klik derefter på "Printere og faxenheder". For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start]. Maskinens dataindikator blinker. "Hardware og lyd" og "Printere". Udskriv en testside fra printerdriverens dialogboks Egenskaber. Yderligere oplysninger findes i "Opsætning af PCL driveren" på side 6-3. når printerdriveren er installeret. vender indstillingerne tilbage til deres standard. skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". For at kontrollere at forbindelsen er udført korrekt. – Ved at klikke på knappen [Indstillinger] eller knappen [Egenskaber] i dialogboksen Udskriv kan du angive indstillingerne for hver model i den printerdriverdialogboks. Vælg ikke afkrydsningsboksen "Sætvis" på Udskriv-dialogboksen. og klik derefter på "Kontrolpanel". For Windows Vista/Server 2008 skal du. "Opsætning af PostScript-driver (Windows)" på side 7-3. og klik derefter på "Egenskaber". For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. der foretages i Udskriv- dialogboksen. kan du udskrive en standard Windows testside. bliver ikke gemt. hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. Forskellige udskrivningsmetoder 5 4 Klik på knappen [Indstillinger] eller knappen [Egenskaber] for at ændre printerdriverindstillingerne om nødvendigt. Når du går ud af applikationen. 2 Bemærk Ændringer for printerdriverindstillinger. Testudskrivning Det er muligt at udskrive. 5-4 bizhub 362/282/222 . – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. 1 I Windows 2000/ NT 4. dobbeltklikke på "Printere". og netværksindstillingerne er blevet specificerede. der kommer frem.0 skal du klikke på knappen [Start]. pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". 5 Klik på knappen [Udskriv]. "Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008)" på side 8-3.

2 Bemærk Hvis testsiden ikke blev korrekt udskrevet. vælg [File]. klik derefter på "Print". og klik derefter på knappen [Udskriv testside] eller knappen [Udskriv test].3. og netværksindstillingerne er blevet specificerede. 4 Kontroller udskriften. når printerdriveren er installeret. For Mac OS X 1 Åbn dataene i det anvendte program. og at netværksindstillingerne er fuldført. Udskrivningsjobs specificeres fra det åbne program. og dialogboksen Bekræftelse kommer frem.x kan udskrivningshastigheden være mere langsom for visse programmer. – For Mac OS X 10. 2 Kontroller. Testsiden bliver udskrevet. bizhub 362/282/222 5-5 . For Macintosh Det er muligt at udskrive. hvis du udskriver ved at klikke på "Print". at printernavnet er blevet valgt. kontrolleres det. Vælg altid "Print" fra menuen "File" for at udskrive data. at printerdriveren er blevet installeret korrekt. og klik derefter på knappen [OK] eller knappen [Ja].Forskellige udskrivningsmetoder 5 3 Klik på fanen Generelt.

der skal udskrives. Yderligere oplysninger i "Valg af en printer" på side 3-23. har forrang. Dialogboksen Print varierer afhængigt af applikationen. Vælg ikke afkrydsningsboksen "Collated" på Udskriv-dialogboksen. hvis der udskrives data. 5-6 bizhub 362/282/222 .x kan udskrivningshastigheden være mere langsom. Forskellige udskrivningsmetoder 5 3 Angiv udskrivningsområde og antal af kopier.2. For Mac OS X 10. Maskinens dataindikator blinker. vælges printeren i Print Center eller Printer Setup Utility. og klik derefter på knappen [Print]. 2 Bemærk Hvis printernavnet ikke vises på listen. hvis der specificeres flere kopier i "Default Set" på denne maskine. der er angivet på denne maskine. der indeholder farver. – Indstillingerne.

vælg [File]. der skal udskrives. der er angivet på denne maskine. Yderligere oplysninger i "Valg af en printer" på side 3-23. 3 Vælg "General".Forskellige udskrivningsmetoder 5 For Mac OS 9. har forrang.2 1 Åbn dataene i det anvendte program. Maskinens dataindikator blinker. – Indstillingerne. 4 Angiv udskrivningsområde og antal af kopier. Dialogboksen Print varierer afhængigt af applikationen. 2 Bemærk Hvis printernavnet ikke vises på listen. hvis der specificeres flere kopier i "Default Set" på denne maskine. bizhub 362/282/222 5-7 . og klik derefter på knappen [Print]. vælges printeren fra Chooser- vinduet. at printernavnet er blevet valgt. 2 Kontroller. Indstillingerne kan gemmes ved at klikke på knappen [Save Settings]. klik derefter på "Print".

o o o Output-metode For ikke-konventionel udskrivning: væl. o o o Papirkilde Vælger papirkilde til udskrivning. Kombination Udskriver flere sider på et ark. når der udskrives fra en computer. o o o indstillinger Indbindings. kan indstilles. afhængigt af hvilket operativ system der kører på den tilsluttede computer. Specificerer papirtypen for papirkilden. Indstillingsproceduren for maskinen kan variere. Output-format Angiver størrelsen på outputpapiret. 2 Bemærk Funktionsnavnene på denne liste er baseret på dem.2 Indstilling af udskrivningsfunktionerne Denne maskinens funktioner. der er vist af PCL printerdriveren i Windows XP. Mac ge dokumenter eller gemmer data i en OS X) boks. Hæfte Hæfter dokumenter. o o o Huller Huller dokumenterne. o o o ler brochure). o o o Margenjustering Indstiller margener for hulning og o hæftning. kan også variere afhængigt af om ekstraudstyret er installeret. o o o position Udskrifttype Vælger udskrifttype (simplex. o o o Midterhæft og fold Folder udskrifter på midten og hæfter. Printerdriver Funktion Oversigt PCL Post. Funktionsliste Funktionslisten indeholder et sammendrag af primærindstillingerne for udskrivning og printerdriver understøttelse. Vælger indbindingspositionen. PPD Script Retning Vælger udskriftsretningen. el. Værdierne for elementer og indstillinger. o o dokumentet. der bliver vist. o o o Zoom Udskriver forstørret eller reduceret. o o (kun (Jobstyring) ger det specielle outputformat for fortroli. o o o Papirtype. 5-8 bizhub 362/282/222 . o o o Originalformat Angiver størrelsen på original. eller om indstillingerne er tilgængelige. så som sortering og foldning. Forskellige udskrivningsmetoder 5 5. duplex.

Spring over Udskriver ikke tomme sider i data. Bruger. bizhub 362/282/222 5-9 . der udskrives. Mac OS X) Kontosporing Registrerer drift. der er udført af hver o o (kun enkelt konto. o o o Indskudsark transparenter. Indstilling sidevis Skifter papir og bakker per side. forsky. Udskrivning udføres efter at registreret o o (kun godkendelse brugernavn og adgangskode er indtastet. o o o (Forside) Bagsideomslag Vedlægger en bagside. som er blevet oprettet separat. Specificerer udskiftning af TrueType o o o typer skrifttyper med printerskrifttyper. o Overlejring Udskriver originaldokumentet ind i formu. Sortering Angiver om der skal udskrives mange o o o kopier i sæt. der skal o o o udskrives. o lardata. PPD Script Kopier Angiver antallet af kopier. o o o des afleveringspositionen af hvert sæt. Mac OS X) Oversigt over funktioner Der er en oversigt over hver funktion i dette afsnit. o mer mærke Brug printerskrift. hvor de udskrevne sider o o o skal afleveres. Distributionsnum. o tomme sider Forsideomslag Vedlægger en forside. Udskriver nummeret på kopien. o o o (Bagside) Transparent Indlægger skilleark mellem overhead. Udskriftskassette Vælger bakken.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Printerdriver Funktion Oversigt PCL Post. (kun Win- dows Vista) Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) o o på den side. Forskydning Når der udskrives mange kopier.

Liggende Stående Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Mac OS 9.2 "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 9-7. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 10-7. Konica Minolta PCL. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. 5-10 bizhub 362/282/222 . "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. Konica Minolta Post. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Retning Du kan angive "Stående" eller "Liggende" som sideretning for udskrivningen.

2 "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 9-7. Ved at specificere hver størrelse. Konica Minolta PCL. bizhub 362/282/222 5-11 .og reduktionsfaktor. 2 Bemærk Kun afleveringspapirstørrelsen kan specificeres med PostScript PPD-driver for Macintosh.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Originalformat og output-format Du kan angive originaldokumentets størrelse og størrelsen på det papir. Konica Minolta Post. Originalformat Output-format Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 10-7. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. Mac OS 9. det udskrives på. kan du specificere forstørrelses. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9.

Forskellige udskrivningsmetoder 5 Zoom (forstørrelse og reduktion) Du kan angive forstørrelses. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9.2 "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 9-7. Konica Minolta Post. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sideattributter (grundindstillinger)" på side 10-7. Mac OS 9. Konica Minolta PCL. Forstørret Original Reduceret Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7.eller reduktionsfaktor ved brug af talværdier. 5-12 bizhub 362/282/222 .

2 "Generelt (grundlæggende indstillinger)" på side 9-10. Konica Minolta Post. Bakke Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. Konica Minolta PCL. Mac OS 9. der indeholder papirtypen. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. bizhub 362/282/222 5-13 . kan du vælge en indføringsbakke. Når du skifter papirtype. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Papirfødning" på side 10-11.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Indføringsbakke (papirkilde) Du kan vælge indføringsbakken som papirkilde for udskrivning.

"Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" ver (VXL) for Windows Vi. Konica Minolta PCL-dri. der bliver udskrevet. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Papirtyp Du kan angive den papirtype. på side 8-9. sta/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 2 Bemærk Med Konica Minolta PCL-driveren til Windows kan papirtype for papirbakken angives. Konica Minolta Post. 5-14 bizhub 362/282/222 .

Hæftningsområdet kan specificeres ved at specificere indbindingspositionen. Konica Minolta Post. Dette er praktisk. når du ønsker at hæfte mangesidede dokumenter. "Specificering af indstillinger for fanen driver (VXL) for Windows Layout" på side 8-18. Print Method Udskriftsdata Udskrift Udskriftsdata Udskrift Venstre indbinding Topindbinding Brochureudskrivning Udskriftsdata Udskrift Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. "Specificering af indstillinger for fanen Script Layout" på side 7-18. Konica Minolta PCL.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Udskrifttype (duplexudskrivning/brochureudskrivning) Du kan udskrive på begge sider af et ark eller i brochureformat (to sider der vender mod hinanden eller midterhæftning). Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 bizhub 362/282/222 5-15 .

Udskriver flere sider på ét ark Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. "Specificering af indstillinger for fanen Script Layout" på side 7-18. "Specificering af indstillinger for fanen driver (VXL) for Windows Layout" på side 8-18. Konica Minolta Post. Mac OS 9. 2 op 4 op 6 op 9 op 16 op Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Styresystem Printerdriver Se Mac OS X PostScript PPD "Efterbehandler" på side 10-13. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Layout (Udskrivning af flere sider på én side)" på side 10-10. Det er praktisk. 5-16 bizhub 362/282/222 . Konica Minolta PCL. når du vil reducere antallet af udskrevne sider. Mac OS 9.2 "Layout (Udskrivning af flere sider på én side)" på side 9-11.2 "Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3)" på side 9-12.

bizhub 362/282/222 5-17 . Når du specificere margenjustering. Konica Minolta PCL. Konica Minolta Post. "Angivelse af indstilling af fanen Efterbehand- driver (VXL) for Windows ling" på side 8-21. angiver du margenen for hæftning eller hulning. eller der kan laves huller i dokumentet. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. når hulleenheden (ekstraudstyr) er installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr).2 "Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3)" på side 9-12. når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Efterbehandler" på side 10-13.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Hæftning og hulning Dokumenter kan hæftes sammen. "Specificering af indstillinger for fanen Script Layout" på side 7-18. Hullefunktionen er kun tilgængelig. Mac OS 9. Hæftning Hulning 2 Bemærk Hæftefunktionen er kun tilgængelig.

"Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Outputmetode (jobstyring) Du kan vælge "Sikker udskrift". eller "Gem i brugerboks". Konica Minolta PCL. 5-18 bizhub 362/282/222 . som gemmer dokumenter i en dokumentmappe. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sikkerhed" på side 10-15. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. som kræver en adgangskode for at udskrive. Konica Minolta Post.

! Detalje Der er to typer offsetfunktion. Ved at indstille offset (forskydning) kan hver kopi blive afleveret i sæt. Når efterbehandleren ikke er installeret. eller hver side det angivne antal gange. . når følgende betingelser er opfyldt. udføres der kryds-og-tværs sortering.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Sortering (inddeling i sæt) og klassificering (forskydning) Du kan udskrive dokumentsættene det angivne antal gange. Når efterbehandleren er installeret (ekstraudstyr). system-.Når alle sider i dokumentet har samme format. .Når der udskrives flere sider (ikke når der kun udskrives én side). Betingelser for kryds-og-tværs sortering: .Når indstillinger for hæftning eller hulning ikke er blevet angivet. .Når letter. eller 16K-papir anvendes. . Offset (forskydning) Sortering Offset (kryds-og-tværs) bizhub 362/282/222 5-19 .Når papir af samme format og type lægges i både [ w ] og [ v ] retning. bliver udkastpositionen for hvert sæt forskudt og sorteret.

Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Efterbehandler" på side 10-13. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Mac OS 9. Konica Minolta PCL. Konica Minolta PCL. Vista/Server 2008 5-20 bizhub 362/282/222 . "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. Konica Minolta Post. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. Spring over tomme sider (sparer papir) Udskriver ikke tomme sider i data. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7.2 "Generelt (grundlæggende indstillinger)" på side 9-10 og "Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3)" på side 9-12. "Specificering af indstillinger for fanen driver (VXL) for Windows Layout" på side 8-18.

"Angivelse af indstillinger for fanen Forside- driver (VXL) for Windows funktion" på side 8-23.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Indstillinger for forsideark. "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Opsætning" på side 10-12. "Angivelse af indstillinger under fanen Script Indstilling sidevis" på side 7-22. Konica Minolta PCL. og sider kan indskydes mellem overheadprojekttransparenter. Konica Minolta Post. bagsideark og transparent indskudsark En forside og en bagside kan tilføjes. bizhub 362/282/222 5-21 .2 "Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3)" på side 9-12. Mac OS 9. Forside Bagside Forside Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis" på side 6-21.

sta/Server 2008 Overlejring Udskriver originaldokumentet ind i formulardata. at der skal indsættes papir mellem siderne. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Indstilling sidevis Du kan angive.eller duplex-udskrivning og papir til udskrivning på hver side. Konica Minolta PCL-dri. "Angivelse af indstillinger for fanen Forside- ver (VXL) for Windows Vi. Formulardata Oprettet data Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Over- lejring" på side 6-24. "Angivelse af indstilling af fanen Stem- driver (VXL) for Windows pel/Komposition" på side 8-27. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis" på side 6-21. funktion" på side 8-23. og angive simplex. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 5-22 bizhub 362/282/222 . som er blevet oprettet separat. Konica Minolta PCL.

bizhub 362/282/222 5-23 . der udskrives.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på den side.

Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS 9. Konica Minolta Post. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Brug printerskrifttyper (udskift skrifttyper) Specificerer udskiftning af TrueType skrifttyper med printerskrifttyper. "Specificering af indstillinger under fanen driver (VXL) for Windows Kvalitet" på side 8-35. Konica Minolta PCL. "Specificering af indstillinger for fanen Vand- Script mærke" på side 7-23. Forskellige udskrivningsmetoder 5 Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Vand- mærke" på side 6-28. Konica Minolta PCL. 5-24 bizhub 362/282/222 .2 PostScript PPD "PostScript Indstillinger" på side 9-9. "Angivelse af indstilling af fanen Stem- driver (VXL) for Windows pel/Komposition" på side 8-27. Konica Minolta Post. "Specificering af indstillinger under fanen Script Kvalitet" på side 7-25. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger under fanen Skrifttype" på side 6-32.

Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sikkerhed" på side 10-15. Vista/Server 2008 Konica Minolta Post- Script-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 Mac OS X PostScript PPD "Sikkerhed" på side 10-15. Styresystem Printerdriver Se Windows KONICA MINOLTA PCL "Specificering af indstillinger for fanen Opsætning" på side 6-7. skal du indtaste det krævede bruger-ID og password. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. bizhub 362/282/222 5-25 . Konica Minolta Post. Konica Minolta PCL. Konica Minolta Post. "Angivelse af indstillinger under fanen Basis" driver (VXL) for Windows på side 8-9. "Specificering af indstillinger for fanen Script Opsætning" på side 7-9. Konica Minolta PCL.Forskellige udskrivningsmetoder 5 Brugergodkendelse Når der er aktiveret identifikationsindstillinger på denne maskine. Kontosporing Angiver. når denne maskine fungerer med Kontosporing.

Følgende dialogboks for printerdriverindstilling vises. 2 For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 skal du højreklikke på ikonet for den installerede printer og derefter klikke på "Udskriftsindstillinger".Konica Minolta PostScript-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008: "Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008)" på side 8-3. For Windows NT 4. der er angivet i dialogboksen til indstilling af printerdriver. når udskrivning kan specificeres i dialogboksen for printerdriverindstilling. "Hardware og lyd" og "Printere".0 skal du klikke på knappen [Start]. og klik derefter på "Printere og faxenheder". som kan vises fra vinduet Printere (for Windows XP/Server 2003. pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". skal du åbne kontrolpanelet fra startmenuen og vælge "Printere og anden hardware" og derefter vælge "Printere og faxenheder". – Hvis "Printere of faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen i for Windows XP/Server 2003. Forskellige udskrivningsmetoder 5 For Windows Denne maskines funktioner der kan bruges. som vises. hvis kontrolpanelet er sat til klassisk visning. For indstillinger. bliver gældende. 5-26 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på "Kontrolpanel". 1 I Windows 2000/ NT 4.Konica Minolta PCL-driver (VXL) for Windows Vista/Server 2008: "Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008)" på side 8-3. For Windows Vista/Server 2008 skal du. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. . der kan angives med hver printerdriver. Indstillingerne. dobbeltklikke på "Printere". når du følger beskrivelsen nedenfor. For Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på knappen [Start].KONICA MINOLTA PCL Driver: "Opsætning af PCL driveren" på side 6-3 . henvises til det følgende: .0 skal du højreklikke på ikonet for den installerede printer og derefter klikke på "Dokumentstandard". vinduet Printere og faxenheder).Konica Minolta PostScript-driver: "Opsætning af PostScript-driver (Windows)" på side 7-3 . når du udskriver fra en hvilken som helst applikation.

Forskellige udskrivningsmetoder 5 PCL-driver PostScript-driver bizhub 362/282/222 5-27 .

Forskellige udskrivningsmetoder 5 Konica Minolta PCL-driver (VXL) for Windows Vista/Server 2008 Konica Minolta PostScript-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 5-28 bizhub 362/282/222 .

vender indstillingerne tilbage til deres standard. der kan angives med hver printerdriver. når udskrivningen kan specificeres i dialogboksen Print eller dialogboksen Page Setup. når applikationen bruges.Forskellige udskrivningsmetoder 5 For Macintosh Denne maskines funktioner kan bruges. vælg "File".OS X: "Opsætning af PPD driver (Mac OS X)" på side 10-3 .OS 9. Sådan vises dialogboksen Print Åbn dataene i det anvendte program. Sådan vises dialogboksen Page Setup Åbn for data i applikationen "File".2)" på side 9-3 bizhub 362/282/222 5-29 . Indstillingerne kan kun gøres gældende. For indstillinger. Når du går ud af applikationen.2: "Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. og klik derefter på "Page Setup" eller "Paper Setup". klik derefter på "Print". henvises til det følgende: .

5-30 bizhub 362/282/222 . Forskellige udskrivningsmetoder 5 2 Bemærk Indholdet i dialogboksene Print og Page Setup kan variere. Afhængigt af applikationen kan dialogboksen Page Setup blive vist ved at vælge "Paper Setup" – "Options" fra menuen "File".

6 Opsætning af PCL driveren .

.

Gem/Gendan Klik på denne knap for at gemme de aktuelle indstillinger og for at se indstilling dem igen senere. som er blevet ændrede. Annuller Tryk på denne knap for at annullere de indstillinger. som eventuelt er ændret.Opsætning af PCL driveren 6 6 Opsætning af PCL driveren 6. Hjælp Klik på denne knap for at få vist hjælp til de enkelte elementer. og lukke dialogboksen. da driveren blev installeret. der vises på alle faner. Klik på denne knap for at vende tilbage til de standardindstillinger. Gendan standardind. der stillinger blev valgt. som aktuelt vises i dialogboksen. Knap Funktion OK Klik på denne knap for at lukke dialogboksen og anvende de indstillin- ger. bizhub 362/282/222 6-3 .1 Indstillinger Mest brugte indstillinger I det følgende beskrives de almindelige indstillinger og knapper.

hulning eller midterhæftning og foldning. papirkilde og papir- type. antal kopier. der er installeret på denne maskine. duple- xudskrivning. Yderligere oplysninger i "Specificering af indstillinger under fanen Indstilling" på side 6-33. vises en printerfigur med alt det ekstraudstyr. Opsætning af PCL driveren 6 Knap Funktion Vis Når du vælger "Papir". sortering eller offset. 6-4 bizhub 362/282/222 . udskrivning af flere sider på én side. brochureudskrivning. som f. Papir Printer 2 Bemærk For at aktivere ethvert installeret ekstraudstyr skal du specificere indstillinger for Indstilling. Indbinding Angiver foldningsformatet. originalformat. vises en visning af sidelayoutet. Output Specificerer output-format så som output-metode. Fanen Opsætning Element Funktion Papir Angiver retning. hæftning. Når du vælger "Printer". output-bakke. og en visning af udskrivningsjob- bet kan kontrolleres. papirbakke. så som indbindingsposition. filmargen.eks. som det er specificeret i de aktuelle indstillinger. outputformat.

Fanen Vandmærke Element Funktion Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på det dokument. om skrifttyper bliver downloadet til printeren som bitmap eller outline. når der udskrives. Fanen Skrifttype Element Funktion Brug printerskrifttyper Vælger. Download skrifttypeformat Vælger. der udskrives. om der skal bruges TrueType-skrifttyper eller printer- skrifttyper. der skal udskrives i sort. bizhub 362/282/222 6-5 . Indstilling sidevis Indsætter papir mellem siderne og skifter simplex/duplex og papir for hver side. Fanen Version Element Funktion Version Viser versionen af printerdriveren. Bagsideomslag Vedlægger en bagside. mærke Fane Kvalitet Element Funktion Udskriv i sort Angiver de data. Distributionsnummer Udskriver nummeret på kopien.Opsætning af PCL driveren 6 Fanen Indstilling sidevis Element Funktion Forsideomslag Vedlægger en forside. Mønster Vælger udskriftsmønsteret. Fanen Overlejring Element Funktion Overlejring Specificerer overlejringsudskrivning.

0/Server 2003. Opsætning af PCL driveren 6 Fanen Indstilling Element Funktion Indstilling Specificerer de optioner. der er installerede på maskinen. og derefter klikkes på "Egenskaber". højreklikkes på ikonet for den installerede printer. 6-6 bizhub 362/282/222 . Indstillingsoplysninger Specificerer automatisk indstillingerne for printerdriver- indstillinger. 2 Bemærk For at få vist fanen Indstillinger i Windows 2000/XP/NT 4.

bizhub 362/282/222 6-7 . der oprettes. når der udskrives. – Du kan også specificere enhver forstørrelses.Opsætning af PCL driveren 6 6. 2 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Output-format" vælges de ønskede indstillinger.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning Udskrivning. der passer til papirformatet Du kan forstørre eller reducere de dokumenter. 1 Klik på fanen Opsætning.eller reduktionsfaktor i boksen "Zoom". for at tilpasse til udskrivningspapirformatet.

1 Fra rullelisterne "Originalformat" eller "Output-format" vælges "Brugerdefinerede formatindstillinger". – Størrelse: Angiv bredde og længde på det brugerdefinerede format med brug af den valgte måleenhed. Dialogboksen Brugerdefinerede formatindstillinger vises. 2 Angiv indstillinger for følgende: – Liste over brugerdefinerede formater: Vælg formater for det brugerdefinerede format. 2 Bemærk Indstillingerne for brugerdefineret format kan kun angives i dialogboksen for konfiguration af printerdriveren. som beskrevet nedenfor. 6-8 bizhub 362/282/222 . der bliver registreret. Opsætning af PCL driveren 6 Gem et brugerdefineret format Et brugerdefineret format kan specificeres og gemmes i forvejen. som kan vises fra vinduet Printere i Windows 2000/NT 4.0 eller fra vinduet Printere og faxenheder i Windows XP/Server 2003. 3 Klik på [OK]. der indstilles. – Navn på brugerdefineret format: Indtast navnet på det brugerdefinerede format.

Opsætning af PCL driveren 6 Valg af papirkilde Når papirtypen ændres. der skal ændres. 1 Klik på knappen [Papirtypeindstillinger]. der er beskrevet nedenfor. Det er kun papirtyper. Indstilling af papirkilden for papirtypen Følg fremgangsmåden. og du kan så vælge indføringsbakke efter den ønskede papirtype. bizhub 362/282/222 6-9 . kan du registrere den til en indføringsbakke. 1 Klik på fanen Opsætning. for at tildele en papirtype til en papirbakke. 2 Fra rullelisten "Papirkilde" vælges den papirbakke. der indeholder det papir. som kan vælges i hver indføringsbakke. og klik derefter på knappen [Rediger]. 2 Vælg "Papirkilden". der skal bruges. og klik derefter på knappen [OK]. 3 Vælg den ønskede indstilling fra rullelisten "Papirtype".

1 Klik på fanen Opsætning. Specificering af duplex-/brochureudskrivning Du kan udskrive et dokument over på begge sider af et ark eller i brochureformat (to sider der vender mod hinanden). 2 Fra rullelisten "Udskrivningstype" vælges "Duplex" eller "Brochure". 2 Bemærk Indbindingsretningen kan specificeres fra rullelisten "Indbindingsposition". Når afkrydsningsboksen "Transparent indskudsark" er valgt. kan du angive transparent indskudsark. indskudsark. Dette er praktisk. som giver dig mulighed for at vælge kilden for indskudspapiret. for transp. 6-10 bizhub 362/282/222 . indskudsark kan også blive vist ved at klikke på knappen [Indstillinger]. Dialogboksen Indst. Opsætning af PCL driveren 6 Hvis "Transparent" er valgt som papirtype i "Auto" under Papirkilde. vises dialogboksen for transp. når du ønsker at hæfte mangesidede dokumenter.

og derefter ændres indstillingerne i dialogboksen Kombinationsoplysninger. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Kombination". For at ændre indstillinger for kantlinjen og udskrivningsrækkefølgen vælges "Detaljer".Opsætning af PCL driveren 6 Udskrivning af flere sider på én side (N i 1) Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. når dokumentet bliver udskrevet. 1 Klik på fanen Opsætning. at billeder mangler eller overlapper hinanden. der består af sider i forskellige formater og retninger. kan det ske. når du vil reducere antallet af udskrevne sider. 2 Bemærk Når der udskrives et job. bizhub 362/282/222 6-11 . Det er praktisk. der kommer frem. 3 Fra rullelisten "Kombination" vælges antallet af sider. der skal udskrives på én side.

3 For at indstille bredden på filmargenen klikkes på knappen [Detaljer]. Når der ikke er afkrydsningsmærke i boksen "Samme værdi for for. – Forside/Bagside: Sætter filmargenværdierne. og derefter specificeres de ønskede indstillinger i dialogboksen Nærmere om filmargen. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Filmargen". 1 Klik på fanen Opsætning. Opsætning af PCL driveren 6 Indstilling af filmargen Filmargen tilføjes til dokumentet. der angivet i forside/bagside.og bagside". – Skiftetilstand: For at tilføje en filmargen skal du vælge. før det udskrives. hvordan billedet skal skiftes. den større (zoom forstørrelse) værdi på filmargenbredden. anvendes zoom jf. 2 Bemærk Når "Dobbeltsidet" er valgt under "Printtype" og "Auto-reduktion" er angivet i Skiftetilstand i dialogboksen Filmargen-detaljer. 6-12 bizhub 362/282/222 . kan du angive hver sin værdi for for-og bagside.

Opsætning af PCL driveren
6
Hæftning
Flersidede dokumenter kan hæftes.
Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler (ekstraudstyr) er
installeret.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Hæfteklamme".

3 Fra rullelisten vælges antallet af hæfteklammer og
hæftningspositionen.

2
Bemærk
Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition, er der flere
mulige hæftepositioner.

Hulning
Der kan laves huller i det udskrevne dokument.
Hullefunktionen er kun tilgængelig, når hulleenheden (ekstraudstyr) er
installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr).

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Hulning".

3 Fra rullelisten vælges antallet af huller.

Midterhæft og fold
Du kan folde og hæfte udskrifter i halvdele.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Hæfteklammer i midte og foldning".

2
Bemærk
Hæfteklammer i midte og foldning-funktionen er kun tilgængelig, når den
ekstra efterbehandler og saddelkit er installeret.

bizhub 362/282/222 6-13

Opsætning af PCL driveren
6
Valg af output-metode
Du kan ikke kun udskrive direkte, men du kan også vælge "Sikker udskrift",
som kræver en adgangskode for at kunne udskrive, eller "Gem i
brugerboks", som gemmer dokumenterne i en dokumentmappe.
Funktionerne Gem i brugerboks og Gem i brugerboks og udskriv kan kun
anvendes, når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret.
Funktionerne Gem i brugerboks, Gem i brugerboks og udskriv, og Korrektur
og udskrivning kan ikke specificeres, når indstillingen "Indstilling sidevis" er
specificeret.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode.
– Udskriv: Udskriver straks.
– Sikker udskrift: Gemmer dokumentet, der skal udskrives i en sikker
dokumentbakke i maskinen. Når det udskrives, bliver du bedt om
at indtaste et bruger-ID og en adgangskode på maskinens
betjeningspanel. Vælg denne funktion, når der udskrives fortrolige
dokumenter.
– Gem i brugerboks: Gemmer dokumentet, der skal udskrives, i en
bakke i maskinen.
– Gem i brugerboks og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke og
udskriver samtidigt.
– Proof & Print (Korrektur og udskrivning): Efter at den del af
dokumentet er blevet udskrevet, stopper maskinen midlertidigt
udskrivningen. Vælges for at undgå fejludskrivning af store
udskrivningsjobs.

6-14 bizhub 362/282/222

Opsætning af PCL driveren
6
Sikker udskrift
Hvis du har valgt "Sikker udskrift", indtastes ID for sikker udskrift og
adgangskode i dialogboksen, som kommer frem.

2
Bemærk
For at udskrive dokumentet skal du berøre "Sikker udskrift" i denne
maskines bakkefunktion, indtast bruger-ID og password, og vælg
derefter dokumentet. Yderligere oplysninger i "Styring af
udskrivningsjob" på side 11-82.
Op til 8 tegn (alfanumeriske tegn, mellemrum og symbolerne ! # $ % & '
~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksene "ID for
sikker udskrift" og "Adgangskode".
Når der er aktiveret en password-regel på denne maskine, kan
passwords, der kan anvendes for Sikker udskrift, er begrænset, og jobs
slettes, når der indtastes et password, der ikke opfylder password-
reglen, indtastes. For password-regler skal du se i
betjeningsvejledningen [Kopiering].
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

bizhub 362/282/222 6-15

Opsætning af PCL driveren
6
Gem i brugerbakke
Hvis "Gem i brugerboks" eller "Gem i brugerboks og udskriv" er valgt, skal
du indtaste det filnavn og bakkenummer, der skal gemmes i dialogboksene
filnavn og brugerbakke, der vises.

2
Bemærk
Filnavnet vises, når dokumentet er udskrevet på denne maskines
kontrolpanel. Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn, mellemrum og
symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >) kan indtastes
i tekstboksen "Filnavn". Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn.
I brugerbakkenummer skal du angive nummeret på boksen, der blev
oprettet. For offentlig bakke skal du intaste "1".
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

6-16 bizhub 362/282/222

Opsætning af PCL driveren
6
Proof & Print (Korrektur og udskrivning)
Når et udskrivningsjob bliver sendt, stopper maskinen midlertidigt
udskrivningen, efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Det
resterende udskrivningsjob bliver gemt i maskinen som et udskrivningsjob.
Når der udskrives mange kopier, kan du udskrive den resterende del af
udskrivningsjobbet, efter at du har kontrolleret udskrivningsresultatet.

2
Bemærk
For at udskrive dokumentet berøres "Korrekturprint" i denne maskines
bakkefunktion, og derefter vælges dokumentet. Yderligere oplysninger i
"Styring af udskrivningsjob" på side 11-82.
Korrektur og udskrivning kan angives, når "Sortering" er indstillet.
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

bizhub 362/282/222 6-17

Opsætning af PCL driveren
6
Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse
Når der er aktiveret indstilling for brugergodkendelse på denne maskine, skal
du indtaste bruger-ID og password.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse", og indtast derefter
brugernavn og adgangskode.

4 Klik på [OK].

2
Bemærk
Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af brugernavn eller
adgangskode, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller
hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er
afkrydset, kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke
udskrive. Hvis dette sker, slettes det sendte job.
Når brugeridentifikation er angivet på maskinen, og funktionen Øget
sikkerhed er aktiveret, eller når Adgangslås er aktiveret på software
DIP-skifter, kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang,
hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt.
For detaljer om brugeridentifikation og funktionen Forbedr sikkerhed skal
du se betjeningsvejledningen [Kopiering].

6-18 bizhub 362/282/222

Opsætning af PCL driveren
6

!
Detalje
For indstillinger for brugergodkendelse kontaktes maskinens
administrator.

Angivelse af indstillinger for kontosporing
Hvis der er specificeret kontosporingsindstillinger på maskinen, skal du
indtaste en et brugernavn og adgangskode for at kunne udskrive et job.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Kontosporing", og indtast derefter
afdelingsnavn og adgangskode.
– Der kan også registreres en standardadgangskode, der kan bruges
i stedet for at indtaste en adgangskode for hvert job.
Standardadgangskoden kan specificeres i dialogboksen for
konfiguration af printerdriver, som kan vises fra vinduet Printere
(for Windows XP/Server 2003, vinduet Printere og faxenheder).

4 Klik på [OK].

bizhub 362/282/222 6-19

Opsætning af PCL driveren
6
2
Bemærk
Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af Afdelingsnavn eller
Adgangskode, der ikke er en registreret konto, eller hvis et job er sendt
uden at afkrydsningsboksen "Kontosporing" er afkrydset, kan denne
maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. Hvis dette
sker, slettes det sendte job.
Når der udføres brugeridentifikation på maskinen, og Synkroniser er
angivet, kan du udskrive ved at indtaste brugernavn og password under
Brugeridentifikation.
For oplysninger om kontodetaljer kontaktes denne maskines
administrator.

6-20 bizhub 362/282/222

Funktionerne Gem i brugerboks. Angiv indstillinger i "Bagsideomslag" og "Forsideomslag" på samme tid.og bagsideomslaget. Du kan ikke kun angive indstillinger i "Bagsideomslag". og Proof & Print (Korrektur og udskrivning) kan ikke specificeres.Opsætning af PCL driveren 6 6. der skal bruges til for- og bagsideomslag. 2 Bemærk For.3 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/bagsideomslag 1 Klik på fanen Indstilling sidevis.og bagsideomslag bruger papir fra samme indføringsbakke. 2 Vælg afkrydsningsboksene "Forsideomslag" og "Bagsideomslag". 3 Vælg "Udskrevet" for at udskrive på forside. For kun at tilføje en tom side vælges "Blank". 4 Vælg indføringsbakken. bizhub 362/282/222 6-21 . der indeholder det papir. når indstillingen "Indstilling sidevis" er specificeret. Gem i brugerboks og udskriv.

skal du klikke på knappen [Rediger listenavn] efter at listenavnet er valgt. 4 Klik på knappen [Tilføj]. Opsætning af PCL driveren 6 Udskrivning af flere sider Funktionen "Indstilling sidevis" bliver handy. der kommer frem. 1 Klik på fanen Indstilling sidevis. 3 Fra rullelisten "Listenavn" vælges navnet på den ønskede liste.og duplex- udskrivning. når der udskrives flere sider. udskrivningstypen. 6-22 bizhub 362/282/222 . og specificer derefter sidenummeret. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Indstilling sidevis". og derefter bruge indstillingerne i den dialogboks. og papirkilden i dialogboksen. når du ønsker at ændre input- bakken under et udskrivningsjob eller kombinerer simplex. der kommer frem. Indstilling sidevis Du kan angive udskrivningstypen og indføringsbakken for hver side. – Når listenavnet ændres.

Klik på eller for at ændre sidenummeret. bizhub 362/282/222 6-23 .Opsætning af PCL driveren 6 2 Bemærk For en eksisterende liste klikkes på knappen [Rediger] for at ændre de valgte registrerede sidenumre. eller der klikkes på knappen [Slet] for at slette dem. der starter med det mindste sidenummer.

der skal udskrives. 1 Opret udskrivningsdataene ved brug af en hvilken som helst applikation. Du skal forud registrere formularerne. 4 Klik på fanen Overlejring. 2 Fra menuen "Fil" vælges "Udskriv". der er blevet oprettet separat.4 Specificering af indstillinger for fanen Overlejring Udskrivning af forskellig originaldokumenter sammen (Overlejring) Et originaldokument kan udskrives ovenpå formulardata. Opsætning af PCL driveren 6 6. 6-24 bizhub 362/282/222 . 5 Vælg "Udskriv overlay". 3 Vælg KONICA MINOLTA 362/282/222 PCL printer. og klik derefter på knappen [Indstillinger]. Denne funktion er praktisk for faxforsider og formularskrivelser. Yderligere oplysninger i "Redigering af formularer" på side 6-26.

bizhub 362/282/222 6-25 . 8 Klik på [OK]. du ønsker at udskrive. og klik derefter på knappen [OK]. 7 Vælg filnavnet. Dialogboksen Udskriv vises igen.Opsætning af PCL driveren 6 6 Fra listen vælges den formular. Overlejringsudskrivning udføres.

6-26 bizhub 362/282/222 . som du ønsker at registrere. 3 Vælg KONICA MINOLTA 362/282/222 PCL printer. og derefter specificeres det dokument. og klik derefter på knappen [Indstillinger]. 4 Klik på fanen Overlejring. vælges "Opret overlay". 5 Vælg "Opret overlay". 1 Opret formulardataene ved brug af en hvilken som helst applikation. For at registrere en formular. 6 Klik på knappen [Gennemse filer]. 2 Fra menuen "Fil" vælges "Udskriv". Opsætning af PCL driveren 6 Redigering af formularer For at bruge formularer skal dataene til brug for formularen registreres forud.

og klik derefter på knappen [OK]. Fra fanen Overlejring kan den valgte formulardata slettes ved at klikke på knappen [Slet overlay-fil]. I stedet for at udføre et udskrivningsjob. Dialogboksen Udskriv vises igen. 10 Klik på [OK]. 2 Bemærk Når den oprettede overlejringsdata består af flere sider. 8 Klik på knappen [Save]. 9 Vælg filnavnet. og indtast derefter filnavnet i feltet "Filnavn".kmf". bizhub 362/282/222 6-27 . Filtypenavnet er ".Opsætning af PCL driveren 6 7 Specificer lagringsplaceringen for formulardataen. bliver formulardataene gemt. bliver første side med data registreret som overlejring.

5 Specificering af indstillinger for fanen Vandmærke Udskrivning af et vandmærke Du kan udskrive en bestemt tekst i baggrunden som et vandmærke. side". – Gennemsigtig: Udskriver vandmærket med en gennemsigtig baggrund. du ønsker at udskrive. 3 Fra rullelisten vælges det vandmærke. 4 Angiv de ønskede indstillinger for "Type" og "Kun 1. 1 Klik på fanen vandmærke. Opsætning af PCL driveren 6 6. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke". – Overskriv: Udskriver vandmærket med en hvid baggrund. 6-28 bizhub 362/282/222 .

– Position: Angiver vandmærkets placering med vandrette og lodrette glidere.Opsætning af PCL driveren 6 Redigering af et vandmærke Du kan ændre skrifttyper og placering af vandmærket. bizhub 362/282/222 6-29 . 4 Angiv indstillinger for følgende: – [Tilføj]: Klik her på for at indtaste et nyt vandmærke i feltet for vandmærketekst. – Teksttæthed: Angiver vandmærketekstens tæthed. – [Slet]: Klik her for at slette det valgte vandmærke. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke". der skal anvendes som vandmærke. 1 Klik på fanen vandmærke. – Tekstvinkel: Angiver vandmærkets udskrivningsvinkel. 3 Klik på knappen [Rediger]. – Skrifttypeindstillinger: Angiver skrifttype og skrifttypestørrelse. og du kan registrere et nyt. – Vandmærktetekst: Indtast den tekst.

– Tæthed: Angiver tætheden af nummeret. der udskrives. 1 Klik på fanen vandmærke. kan du udskrive nummeret på hvert dokument. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke". – Startnummer: Angiv startnummeret. der skal udskrives: Angiver sider hvorpå nummereringen skal udskrives. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Sider. hvis afkrydsningsboksen "Sortering" ikke er valgt under fanen Opsætning. 2 Bemærk Afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke" er ikke tilgængelig. Opsætning af PCL driveren 6 Udskrivning af dokumentnummeret Når der udskrives flere kopier. 6-30 bizhub 362/282/222 .

6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet Angivelse af indstillinger 1 Klik på fanen Kvalitet. – Mønster: Vælger udskrivningsmønsteret som "Fint" eller "Groft".Opsætning af PCL driveren 6 6. bizhub 362/282/222 6-31 . Udskriver i sort. undtagen i hvide områder. der skal udskrives i sort. 2 Angiv indstillinger for følgende: – Udskriv i sort: Angiver data.

der anvendes i Windows med denne maskines printerskrifttyper. Opsætning af PCL driveren 6 6. der skal downloades til printeren. Når der bruges TrueType-skrifttyper. men der kan forekomme en forskel mellem skærmvisningen og det faktiske udskriftsresultat. 3 Vælg den TrueType-skrifttype.7 Specificering af indstillinger under fanen Skrifttype Angivelse af indstillinger Du kan udskifte TrueType-skrifttyper. 5 Klik på [OK]. 6-32 bizhub 362/282/222 . 4 Fra rullelisten "Printerskrifttype. vælges printerskrifttypen. 2 Bemærk Brug af printerskrifttyperne vil afkorte udskrivningstiden. 1 Klik på fanen Skrifttype. skal du fra rullelisten "Download skrifttypeformat" vælge den skrifttype. der skal erstatte TrueType-skrifttypen. der skal anvendes". som du vil udskifte. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Brug printerskrifttyper".

skal du kontrollere. kan funktionen ikke anvendes med printerdriveren. Når optioner installeres.Opsætning af PCL driveren 6 6. bizhub 362/282/222 6-33 . at de korrekte indstillinger bliver udført.8 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling 2 Bemærk Hvis de installerede optioner ikke er indstillede under fanen Indstilling.

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen. pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". 2 Højreklik på ikonet "KONICA MINOLTA 362/282/222 PCL". 1 I Windows 2000/ NT 4. 4 Angiv installationsstatus for hvert ekstraudstyr. åbnes kontrolpanel fra startmenuen. 3 Klik på fanen Indstilling. og der vælges "Printere og andre hardware". og derefter vælges "Printere og faxenheder". 2 Bemærk For automatisk at indstille de installerede optioner indtastes printernavnet eller IP-adressen for maskinen i feltet "Printernavn eller IP-adresse" under "Indstillingsoplysninger". For at udføre funktionen Indsaml indstillingsoplysninger skal netværksindstillingerne for denne maskine imidlertid indstilles i forvejen. og klik derefter på "Egenskaber". 6-34 bizhub 362/282/222 .0 skal du klikke på knappen [Start]. Opsætning af PCL driveren 6 Angivelse af indstillinger Du kan specificere de installerede optioner på maskinen. og klik derefter på "Printere og faxenheder". og klik derefter på knappen [Indsaml indstillingsoplysninger]. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. således at de kan anvendes fra printerdriveren.

og vælg derefter "Gem aktuel indstilling". 2 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling]. når det er nødvendigt. bizhub 362/282/222 6-35 .9 Lagring af driverindstillingerne For PCL drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede driver og hente dem.Opsætning af PCL driveren 6 6. Lagring af driverindstillingerne 1 Ændr driverindstillingerne fra fanerne Opsætning og Indstilling sidevis.

2 Bemærk Filtypenavnet er ". 6-36 bizhub 362/282/222 . 5 Angiv en mappe i feltet "Gem placering". Indstillinger bliver registrerede i et bibliotek. 4 Indtast en meddelelse i tekstfeltet "Kommentar" om nødvendigt. Der kan indtastes op til 512 karakterer i tekstfeltet "Kommentar". Opsætning af PCL driveren 6 3 Indtast filnavnet i tekstfeltet "Navn".ksf". Der kan indtastes op til 64 karakterer i tekstfeltet "Navn". og klik derefter på knappen [OK]. Du kan gemme op til 25 elementer i biblioteket.

2 Fra listen "Bibliotek" vælges den ønskede indstillingsfil. forbliver den på din computers harddisk. bizhub 362/282/222 6-37 . 3 Klik på [OK]. 3 Klik på knappen [Slet]. og vælg derefter "Rediger bibliotek". kan du gemme den på listen "Bibliotek". Sletning af indstillinger 1 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling] i dialogboksen for Udskrivningsindstillinger. Ved at specificere filnavnet i "Gem indstillingsfil i bibliotek".Opsætning af PCL driveren 6 Gendannelse af indstillingerne 1 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling] i dialogboksen for Udskriftsindstillinger. Indstillingsværdierne bliver hentede og dialogboksen Udskrivningsindstillinger vises igen. 2 Bemærk Selv om indstillingsfilen slettes fra listen "Bibliotek". 2 Fra listen "Bibliotek" vælges den indstillingsfil. som du vil slette. og vælg derefter "Gendan gemt indstilling".

Opsætning af PCL driveren 6 6-38 bizhub 362/282/222 .

7 Opsætning af PostScript- driver (Windows) .

.

Rediger Klik på denne knap for at ændre de gemte indstillinger.1 Indstillinger Mest brugte indstillinger I det følgende beskrives de almindelige indstillinger og knapper. Hjælp Klik på denne knap for at få vist hjælp til de enkelte elementer. Standard Klik på denne knap for at vende tilbage til de standardindstillinger. der vises på alle faner. bizhub 362/282/222 7-3 . Knap Funktion OK Klik på denne knap for at lukke dialogboksen og anvende de indstillin- ger. som er blevet ændrede. Annuller Tryk på denne knap for at annullere de indstillinger. Gem Klik på denne knap for at gemme de aktuelle indstillinger og for at se dem igen senere. som eventuelt er ændret. da driveren blev installeret. som aktuelt vises i dialogboksen.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7 Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7. og lukke dialogboksen. der blev valgt.

7-4 bizhub 362/282/222 .eks. Papir Printer 2 Bemærk For at aktivere ethvert installeret ekstraudstyr skal du specificere indstillinger for Indstilling. så det kan kontrolleres. Yderligere oplysninger i "Specificering af indstillinger under fanen Indstilling" på side 7-26. papirbakken. der er installeret på denne maskine. som f. Når du klikker på knappen [Printer] vises en printerfigur med alt det ekstraudstyr. som det er angi- vet med de aktuelle indstillinger og en visning af udskrivningsjobbet. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Knap Funktion Vis Når du klikker på knappen [Papir] vises et sidelayout.

så som "Sikker udskrift" og "Gem i bru- gerboks". Detaljer kan angives i Kombinationsdetaljer. der udskrives på papiret. hvor de udskrevne sider skal afleveres. Udskriftsbakke Vælger bakken. Output-format Angiver størrelsen på outputpapiret. Fanen Layout Element Funktion Kombination Udskriver flere sider på én side. når indstilling for originalstørrelse bliver ændret. Zoom Specificerer forstørrelses. Sortering Angiver om der skal udskrives mange kopier i sæt. Forstørrer eller reducerer automatisk. Hæfteklammer i midte og Folder udskrifter på midten og hæfter. Indbindingsposition Vælger indbindingspositionen. forskydes afleveringspositionen af hvert sæt. Dobb. bizhub 362/282/222 7-5 . [Brugergodkendelse/ For brugerstyring i indtastes brugernavn. Output-metode Angiver output-metoder. Originalformat Angiver størrelsen på originaldokumentet. Papirkilde Vælger papirkilde til udskrivning. Forskudt Når der udskrives mange kopier. og specificerer brochurefunktion. foldning Hulning Specificerer hulning. Roter 180 Udskriver billedet drejet 180°. sider Angiver dupleksudskrivning.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Fanen Opsætning Element Funktion Retning Specificerer retningen for det billede. Hæfteklamme Specificerer hæftning. afdelingsnavn og ad- kontosporing] gangskode i "Brugergodkendelse" og "Kontosporing". Papirtyp Vælger papirtype til udskrivning.og reduktionsfaktor. der skal udskrives. Kopier Angiver antallet af kopier.

Papirkilde Vælger indføringsbakke for forsideomslag og bagsideomslag. når der udskrives. 7-6 bizhub 362/282/222 . om der skal bruges TrueType-skrifttyper eller printer- skrifttyper. Papirkilde Vælger indføringsbakke for transparentskillearkene. Gennemsigtig Udskriver vandmærket med en gennemsigtig baggrund. side Udskriver kun vandmærket på 1. Vandmærker kan tilføjes. Specificerer. Kun 1. Gentag Udskriver flere vandmærker på en enkelt side. at applikationer udskriver direkte uden brug af printerdriver. Bagsideomslag Vedlægger en bagside. Spejlet output Ombytter vandret. Angiver om metafil spooling skal aktiveres. Negativ output Ombytter sort og hvid. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Fanen Indstilling sidevis Element Funktion Forsideomslag Vedlægger en forside. når der udskrives. Transparent Indskudsark Afleverer og indsætter indskudsark. der udskri- ves. ændres eller slettes. side. om der skal udskrives fejlrapport. når der udskrives på over- headtransparenter. funktioner Indstilling for PostScript. Fanen Vandmærke Element Funktion Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på den side. når der udskrives. når der opstår en handler PostScript-fejl. Fane Kvalitet Element Funktion Skrifttypeindstillinger Vælger. Specificerer PostScript-filens output-format. output Send PostScript-fejbe. Fanen Avanceret Element Funktion Avancerede udskrivnings. PostScript Pass-through Gør det muligt.

0/ Server 2003. Mindste skriftstørrelse. der er større end den maksimalt specificerede størrelse. Skrifttyper.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Fanen Enhedsindstillinger Element Funktion Tabel over Specificerer udskiftning af TrueType skrifttyper med printerskrift- skrifttypeerstatning typer. og derefter klikkes på "Egenskaber". Føj euro-valutasymbolet til Angiver. hukommelse Output-protokol Angiver protokollen for overførsel til printeren. når der down- hentes som bitmap loades TrueType-skrifttyper som bitmapskrifttyper. der er mindre end den specificerede størrelse. Tilgængelig PostScript. bliver downloaded som outline-skrifttyper. når der downloa- hentes som kontur des TrueType-skrifttyper som outline-skrifttyper. Største skriftstørrelse. Specificerer størrelsen på ledig PostScript hukommelse. Send CTRL-D før hvert job Specificerer. 2 Bemærk For at få vist fanen Enhedsindstillinger i Windows 2000/XP/NT 4. Job-timeout Printeren stopper med at udskrive. job Konverter grå tekst til grå Specificerer. der Specificerer. Skrifttyper. om grå tekst i et dokument skal konverteres til PostScript-tekst PostScript-grå. om printeren skal nulstilles før udskrivning. når et udskrivningsjob ikke er fuldført inden for den specificerede tid. om printeren skal nulstilles efter udskrivning. når printeren ikke modtager data inden for den specificerede tid. bliver downloaded som bitmap skrifttyper. højreklikkes på ikonet for den installerede printer. Vent-timeout Printeren stopper med at udskrive. fra da jobbet blev sendt. Konverter grå grafik til grå Specificerer. om der skal tilføjes Euro-valutasymbol i et dokument til PostScript-skrifttyper PostScript-skrifttyper. om grå grafik i et dokument skal konverteres til PostScript-grafik PostScript-grå. Send CTRL-D efter hvert Specificerer. maksimum skrifttypestørrelse (pixel). der Specificerer minimum skrifttypestørrelse (pixel). bizhub 362/282/222 7-7 .

Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Fanen Indstilling Element Funktion Indstilling Specificerer de optioner. der ikke meddelelse kan indstilles. Brug formular til print-ser. når printeren er i brug. PageScope Web Starter PageScope Web Connection.0/Server 2003. Brug det tilføjede registrerede papir i [Serveregenskaber]. Viser en meddelelse. og derefter klikkes på "Egenskaber". og derefter klikkes på "Egenskaber". Connection 2 Bemærk For at få vist fanen Enhedsoplysninger i Windows 2000/XP/NT 4. højreklikkes på ikonet for den installerede printer. ver-egenskaber 2 Bemærk For at få vist fanen Indstillinger i Windows 2000/XP/NT 4. der er installerede på maskinen. 7-8 bizhub 362/282/222 .0/ Server 2003. hvis du ikke er tilsluttet til eller er i stand til at kommunikere med denne maskine. højreklikkes på ikonet for den installerede printer. Du kan ikke klikke på knappen [Indsaml indstillingsoplysninger]. når du ønsker at udføre en funktion. Indsaml Kommunikerer med denne maskine og læser status for de instal- indstillingsoplysninger lerede enheder. Fanen Indstillinger Element Funktion Vis begrænsnings.

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
7.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning

Udskrivning, der passer til papirformatet
Du kan forstørre eller reducere de dokumenter, der oprettes, når der
udskrives, for at tilpasse til udskrivningspapirformatet.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Output-format" vælges de
ønskede indstillinger.
– Du kan også specificere enhver forstørrelses- eller reduktionsfaktor
i boksen "Zoom".

bizhub 362/282/222 7-9

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Gem et brugerdefineret format
Et brugerdefineret format kan specificeres og gemmes i forvejen, som
beskrevet nedenfor.

1 Fra rullelisterne "Originalformat" eller "Output-format" vælges
"Brugerdefinerede formatindstillinger".
Dialogboksen Brugerdefinerede formatindstillinger vises.

2 Angiv indstillinger for følgende:
– Størrelse: Angiv bredde og længde på det brugerdefinerede format
med brug af den valgte måleenhed.

3 Klik på [OK].

7-10 bizhub 362/282/222

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Valg af output-metode
Du kan ikke kun udskrive direkte, men du kan også vælge "Sikker udskrift",
som kræver en adgangskode for at kunne udskrive, eller "Gem i
brugerboks", som gemmer dokumenterne i en dokumentmappe.
Funktionerne Gem i brugerboks og Gem i brugerboks og udskriv kan kun
anvendes, når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret.
Funktionerne Gem i brugerboks, Gem i brugerboks og udskriv, og Print &
Proof (Korrektur og udskrivning) kan ikke specificeres, når indstillingen
"Indstilling sidevis" er specificeret.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode.
– Udskriv: Udskriver straks.
– Sikker udskrift: Gemmer dokumentet, der skal udskrives i en sikker
dokumentbakke i maskinen. Når det udskrives, bliver du bedt om
at indtaste et bruger-ID og en adgangskode på maskinens
betjeningspanel. Vælg denne funktion, når der udskrives fortrolige
dokumenter.
– Gem i brugerboks: Gemmer dokumentet, der skal udskrives, i en
bakke i maskinen.
– Gem i brugerboks og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke og
udskriver samtidigt.
– Proof & Print (Korrektur og udskrivning): Efter at den del af
dokumentet er blevet udskrevet, stopper maskinen midlertidigt
udskrivningen. Vælges for at undgå fejludskrivning af store
udskrivningsjobs.

bizhub 362/282/222 7-11

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Sikker udskrift
Hvis du har valgt "Sikker udskrift", indtastes ID for sikker udskrift og
adgangskode i dialogboksen, som kommer frem.

2
Bemærk
For at udskrive dokumentet skal du berøre "Sikker udskrift" i denne
maskines bakkefunktion, indtast bruger-ID og password, og vælg
derefter dokumentet. Yderligere oplysninger i "Styring af
udskrivningsjob" på side 11-82.
Op til 8 tegn (alfanumeriske tegn, mellemrum og symbolerne ! # $ % & '
~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksene "ID for
sikker udskrift" og "Adgangskode".
Når der er aktiveret en password-regel på denne maskine, kan
passwords, der kan anvendes for Sikker udskrift, er begrænset, og jobs
slettes, når der indtastes et password, der ikke opfylder password-
reglen, indtastes. For password-regler skal du se i
betjeningsvejledningen [Kopiering].
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

7-12 bizhub 362/282/222

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Gem i brugerbakke
Hvis "Gem i brugerboks" eller "Gem i brugerboks og udskriv" er valgt, skal
du indtaste det filnavn og bakkenummer, der skal gemmes i dialogboksene
filnavn og brugerbakke, der vises.

2
Bemærk
Filnavnet vises, når dokumentet er udskrevet på denne maskines
kontrolpanel. Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn, mellemrum og
symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >) kan indtastes
i tekstboksen "Filnavn". Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn.
I brugerbakkenummer skal du angive nummeret på boksen, der blev
oprettet. For offentlig bakke skal du intaste "1".
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

bizhub 362/282/222 7-13

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Proof & Print (Korrektur og udskrivning)
Når et udskrivningsjob bliver sendt, stopper maskinen midlertidigt
udskrivningen, efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Det
resterende udskrivningsjob bliver gemt i maskinen som et udskrivningsjob.
Når der udskrives mange kopier, kan du udskrive den resterende del af
udskrivningsjobbet, efter at du har kontrolleret udskrivningsresultatet.

2
Bemærk
For at udskrive dokumentet berøres "Korrekturprint" i denne maskines
bakkefunktion, og derefter vælges dokumentet. Yderligere oplysninger i
"Styring af udskrivningsjob" på side 11-82.
Korrektur og udskrivning kan angives, når "Sortering" er indstillet.
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

7-14 bizhub 362/282/222

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse
Når der er aktiveret indstilling for brugergodkendelse på denne maskine, skal
du indtaste bruger-ID og password.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse", og indtast derefter
brugernavn og adgangskode.

bizhub 362/282/222 7-15

Opsætning af PostScript-driver (Windows)
7
2
Bemærk
Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af brugernavn eller
adgangskode, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller
hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er
afkrydset, kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke
udskrive. Hvis dette sker, slettes det sendte job.
Når brugeridentifikation er angivet på maskinen, og funktionen Øget
sikkerhed er aktiveret, eller når Adgangslås er aktiveret på software
DIP-skifter, kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang,
hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt.
For detaljer om brugeridentifikation og funktionen Forbedr sikkerhed skal
du se betjeningsvejledningen [Kopiering].

!
Detalje
For indstillinger for brugergodkendelse kontaktes maskinens
administrator.

Angivelse af indstillinger for kontosporing
Hvis der er blevet angivet indstillinger for kontostyring på maskinen, skal der
indtastes afdelingsnavn og password.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing].

7-16 bizhub 362/282/222

2 Bemærk Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af Afdelingsnavn eller Adgangskode. og Synkroniser er angivet. For oplysninger om kontodetaljer kontaktes denne maskines administrator. kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. Når der udføres brugeridentifikation på maskinen. der ikke er en registreret konto. bizhub 362/282/222 7-17 . kan du udskrive ved at indtaste brugernavn og adgangskode under Brugerigodkendelse. slettes det sendte job. eller hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Kontosporing" er afkrydset. Hvis dette sker. og indtast derefter afdelingsnavn og adgangskode.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 3 Vælg afkrydsningsboksen "Kontosporing".

3 Specificering af indstillinger for fanen Layout 7-18 bizhub 362/282/222 . Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7.

og derefter ændres indstillingerne i dialogboksen. der består af sider i forskellige formater og retninger. 1 Klik på fanen Layout. Du kan også angive indstillingen "Brochure" for at folde udskrifterne en gang for at lave en brochure. kan det ske.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Udskrivning af flere sider på én side (N i 1) Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. der kommer frem. når dokumentet bliver udskrevet. For at ændre indstillinger for kantlinjen og udskrivningsrækkefølgen klikkes på knappen [Kombinationsoplysninger]. 2 Fra rullelisten "Kombination" vælges antallet af sider. bizhub 362/282/222 7-19 . 2 Bemærk Når der udskrives et job. der skal udskrives på én side. at billeder mangler eller overlapper hinanden.

2 Fra rullelisten "Dobb. Dette er praktisk. 2 Bemærk Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition. sider" vælges "Dobbeltsidet". Indstilling af filmargen Filmargen tilføjes til dokumentet. når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret. 2 Fra rullelisten "Indbindingsposition" vælges placering af indbindingsmargenen. 2 Fra rullelisten "Hæfteklamme" angives antallet af hæfteklammer og hæftningsposition. når du ønsker at hæfte mangesidede dokumenter. 7-20 bizhub 362/282/222 . før det udskrives. Hæftning Flersidede dokumenter kan hæftes. 1 Klik på fanen Layout. 1 Klik på fanen Layout. 1 Klik på fanen Layout. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Udskrivningsmetode Du kan udskrive et dokument over på begge sider af en et ark. 2 Bemærk Indbindingsretningen kan specificeres fra rullelisten "Indbindingsposition". er der flere mulige hæftepositioner. Hæftefunktionen er kun tilgængelig.

når den ekstra efterbehandler og saddelkit er installeret. når hulleenheden (ekstraudstyr) er installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr). Hulning Der kan laves huller i det udskrevne dokument. er der flere mulige hulningspositioner. Hullefunktionen er kun tilgængelig. 2 Bemærk Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition. 1 Klik på fanen Layout.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Midterhæft og fold Du kan folde og hæfte udskrifter i halvdele. 2 Fra rullelisten "Hulning" vælges antallet af huller. 1 Klik på fanen Layout. 2 Bemærk Hæfteklammer i midte og foldning-funktionen er kun tilgængelig. 2 Fra rullelisten "Hæfteklammer i midte og foldning" vælges "Midterhæft og fold". bizhub 362/282/222 7-21 .

Funktionerne Gem i brugerboks. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7. der indeholder det papir.4 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling sidevis Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/bagsideomslag 1 Klik på fanen Indstilling sidevis. Vælg "Udskrevet" for at udskrive på forside. Gem i brugerboks og udskriv. For kun at tilføje en tom side vælges "Blank".og bagsideomslaget.og bagsideomslag bruger papir fra samme indføringsbakke. Angiv indstillinger i "Bagsideomslag" og "Forsideomslag" på samme tid. 2 Bemærk For. 2 Fra rullelisterne "Forsideomslag" og "Bagsideomslag" vælges de ønskede udskrivningsindstillinger. når indstillingen "Indstilling sidevis" er specificeret. 7-22 bizhub 362/282/222 . og Proof & Print (Korrektur og udskrivning) kan ikke specificeres. Du kan ikke kun angive indstillinger i "Bagsideomslag". der skal bruges til for- og bagsideomslag. 3 Vælg indføringsbakken.

bizhub 362/282/222 7-23 . du ønsker at udskrive. – Kun 1. 1 Klik på fanen vandmærke. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Gennemsigtig: Udskriver vandmærket med en gennemsigtig baggrund. 2 Fra rullelisten vælges det vandmærke.5 Specificering af indstillinger for fanen Vandmærke Udskrivning af et vandmærke Du kan udskrive en bestemt tekst i baggrunden som et vandmærke. side: Udskriver kun vandmærke på første side. – Gentag: Udskriver flere vandmærker på en enkelt side.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7.

7-24 bizhub 362/282/222 . Størrelse. om der skal anvendes delt vandmærke. skrifttypestørrelsen. der skal ændres. 2 For at oprette et vandmærke. vælges det vandmærke. der registreres. 1 Klik på fanen vandmærke. For at ændre et vandmærke. og Ramme: Angiver skrifttypen. klikkes på knappen [Tilføj]. – Skrifttypenavn. Vinkel. – Vandmærketekst: Angiver vandmærketeksten. 2 Bemærk Kun computerens administrator kan vælge en indstilling under "Deling". teksttætheden. Teksttæthed. og du kan registrere et nyt. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Redigering af et vandmærke Du kan ændre skrifttyper og placering af vandmærket. stilen.: Angiver det vandmærke. – Position: Angiver vandmærkets placering med vandrette og lodrette glidere. og rammen for vandmærket. og derefter klikkes på knappen [Rediger]. – Deling: Angiver. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Navn på vandm. tekstvinkelen. Stil.

men der kan forekomme en forskel mellem skærmvisningen og det faktiske udskriftsresultat. der anvendes i Windows med denne maskines printerskrifttyper. bizhub 362/282/222 7-25 .6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet Skrifttypeindstillinger Du kan udskifte TrueType-skrifttyper. – Brug printerskrifttyper: Erstat TrueType skrifttyper med printerskrifttyper. der skal downloades til printeren.Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7. skal du fra rullelisten "Download skrifttypeformat" vælge den skrifttype. Når der bruges TrueType-skrifttyper. Angiv skrifttypeerstatningslisten fra fanen Enhedsindstillinger. 2 Bemærk Brug af printerskrifttyperne vil afkorte udskrivningstiden. 1 Klik på knappen [Skrifttypeindstillinger]. 2 Angiv indstillinger for følgende: – Download skrifttypeformat: Vælg TrueType skrifttype downloadningsmetode.

Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7. således at de kan anvendes fra printerdriveren. 7-26 bizhub 362/282/222 . at de korrekte indstillinger bliver udført. skal du kontrollere. Når optioner installeres. kan funktionen ikke anvendes med printerdriveren.7 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling Du kan specificere de installerede optioner på maskinen. 2 Bemærk Hvis de installerede optioner ikke er indstillede under fanen Indstilling.

og klik derefter på "Printere og faxenheder".Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Angivelse af indstillinger 1 I Windows 2000/ NT 4. 3 Klik på fanen Indstilling. og der vælges "Printere og andre hardware".0 skal du klikke på knappen [Start]. For Windows XP/Server 2003 klikkes på knappen [Start]. For at udføre funktionen Indsaml indstillingsoplysninger skal netværksindstillingerne for denne maskine imidlertid indstilles i forvejen. og klik derefter på "Egenskaber". bizhub 362/282/222 7-27 . 2 Højreklik på ikonet "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS". pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere". og angiv installationsstatus fra rullelisten nedenfor. 2 Bemærk Den installerede enhed kan registreres automatisk på listen "Indstilling" ved at klikke på knappen [Indsaml indstillingsoplysninger]. 4 Vælg enheden. – Hvis "Printere og faxenheder" ikke kommer frem i startmenuen. og derefter vælges "Printere og faxenheder". åbnes kontrolpanel fra startmenuen. når der er tilsluttet til maskinen.

7-28 bizhub 362/282/222 . når det er nødvendigt. 2 Klik på knappen [Gem]. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 7.8 Lagring af driverindstillingerne For PostScript-drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede driver og hente dem. Lagring af driverindstillingerne 1 Ændr driverindstillingerne fra fanerne Opsætning og Layout.

2 Bemærk Der kan registreres op til 30 offentlige og 20 private vandmærker. Der kan indtastes op til 30 karakterer i tekstfeltet "Navn". Indstillinger bliver registrerede i et bibliotek. Indstillingsværdierne bliver hentede og dialogboksen Udskrivningsindstillinger vises igen. om der skal deles. 6 Klik på [OK]. Der kan indtastes op til 255 karakterer i tekstfeltet "Kommentar".Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 3 Indtast filnavnet i tekstfeltet "Navn". 4 Indtast en meddelelse i tekstfeltet "Kommentar" om nødvendigt. Kun computerens administrator kan vælge en indstilling under "Deling". bizhub 362/282/222 7-29 . der skal gendannes. fra rullelisten "Easy Set" i dialogboksen udskriftsindstillinger. Gendannelse af indstillingerne % Vælg indstillingerne. 5 Angiv.

7-30 bizhub 362/282/222 . afkryds de indstillinger. og klik derefter på knappen [OK]. 3 Klik på knappen [Indstillinger]. du vil ændre. og derefter ændres indstillingen. For at slette filen klikkes på knappen [Slet]. der skal hentes. Opsætning af PostScript-driver (Windows) 7 Ændring af indstillingerne 1 I dialogboksen Udskriftsindstillinger klikkes på knappen [Rediger]. 2 Fra listen vælges den fil. 4 Klik på [OK].

8 Opsætning af VXL/VPS- driver (Windows Vista/Server 2008) .

.

der blev valgt. som er blevet ændrede. Standard Klik på denne knap for at vende tilbage til de standardindstillin- ger. da driveren blev installeret. Rediger (Favoritindstilling) Klik på denne knap for at ændre de gemte indstillinger. Annuller Tryk på denne knap for at annullere de indstillinger.1 Indstillinger Det følgende beskriver funktionerne i Windows Vista/Server 2008 PCL- driveren (VXL) og Windows Vista/Server 2008 PostScript-driveren (VPS).føj (Favoritindstilling) Klik på denne knap for at gemme de aktuelle indstillinger og for at se dem igen senere. der vises på alle faner. som even- tuelt er ændret. bizhub 362/282/222 8-3 . og lukke dialogboksen. som aktuelt vises i dialogboksen. T. Mest brugte indstillinger I det følgende beskrives de almindelige indstillinger og knapper. Knap Funktion OK Klik på denne knap for at lukke dialogboksen og anvende de indstillinger.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8 Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8. Hjælp Klik på denne knap for at få vist hjælp til de enkelte elementer.

som f. Dette kan ske. når kom- munikation med maskinen er mulig. der er installeret på denne maskine. Papir Printer 2 Bemærk For at aktivere ethvert installeret ekstraudstyr skal du specificere enhedsindstillinger. så det kan kontrolleres. Visning Når du klikker på knappen [Papir] vises et sidelayout. som det er angivet med de aktuelle indstillinger og en visning af udskriv- ningsjobbet. papirbakken. Når du klikker på knappen [Printer] vises en printerfigur med alt det ekstraudstyr.eks. 8-4 bizhub 362/282/222 . Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Knap Funktion Printerinformation Klik på denne knap for at starte PageScope Web Connection og kontrollere maskinens informationer. Yderligere oplysninger i "Angivelse af indstillinger under fanen Konfigurer" på side 8-39.

[Brugergodkendelse/ Angiver brugernavn og password når der udføres bruger- kontosporing] godkendelse. Der kan angives de- taljer ved at klikke på knappen [Kombinationsoplysninger]. Kopier Angiver antallet af kopier. Udskrivn. og afdelingsnavn og password når der udfø- res kontosporing på maskinen.eks. Papirbakke Vælger papirtype til udskrivning. som f. Output-metode For ikke-konventional udskrivning vælges specielle output- metoder. Originalformat Angiver størrelsen på originaldokumentet. Sortering Angiver om der skal udskrives mange kopier i sæt.stype Angiver duplex-udskrivning og brochure-udskrivning. Indbindingsmargen Angiver indbindingsmargin. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Ser- ver 2008 PCL-driver (VXL). [Brugerindstillinger] Angiver ID og password eller filnavn og boksnummer ved udførelse af "Sikker udskrift" or "Gem i brugerboks".Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Fanen Basis Element Funktion Original retning Angiver størrelsen på original-dokumentet. Zoom Specificerer forstørrelses. Fanen Layout Element Funktion Kombination Udskriver flere sider på en side. Indbindingsposition Vælger indbindingspositionen. Forskudt Når der udskrives mange kopier. Papirformat Angiver størrelsen på outputpapiret. Spring over blanke sider Udskriver ikke tomme sider i data. Forstørrer eller redu- cerer automatisk. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Ser- ver 2008 PCL-driver (VXL). Papirindstilling for hver bakke Angiver papirbakke for hver enkelt papirbakke. når indstilling for originalstørrelse bliver ændret. Klik på knappen [Indstillinger for indbindingsmargen] for at angive marginværdierne. forskydes afleveringspo- sitionen af hvert sæt. Papirtype Vælger papirtype til udskrivning.og reduktionsfaktor. bizhub 362/282/222 8-5 . Roter 180 Udskriver billedet drejet 180°. der skal udskrives."Sikker udskrift" eller "Gem i bruger- boks". eller udskriver et ark af et originalt dokument opdelt i flere sider.

Vandmærker kan tilføjes. når der udskrives på overheadtransparenter. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Fanen Efterbehandling Element Funktion Hæfteklam Specificerer hæftning. Sadelhæftning Angiver. Bagsidebakke Vælger papirbakke for bagside. 8-6 bizhub 362/282/222 . ændres eller slettes ved at klikke på knappen [Rediger]. som er blevet oprettet separat. Fanen Stempel/Komposition Element Funktion Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på den side. Bagside Vedlægger en bagside. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL). hvordan et udskrevet dokument bliver sadelhæftet. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL). Transparent Indskudsark Afleverer og indsætter indskudsark. Bakke for indskudsark Vælger indføringsbakke for transparentskillearkene. Udskriftsbakke Angiver bakken. hvor de udskrevne sider skal afleveres. der udskrives. Opret overlejringsfil Udskriver originaldokumentet oven på en indlejring. Hulning Specificerer hulning. Distributionsnummer mærke Udskriver nummeret på kopien. Forsidebakke Vælger papirbakke for forside. Fanen Forsidefunktion Element Funktion Forside Vedlægger en forside. Indstilling sidevis Indsætter papir mellem siderne og skifter papir og bakke for hver side.

Udskriv med sort Angiver de data. Skrifttypeindstill. og Overlay-filen op- rettes jf. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL). Fanen Andet Element Funktion Excel-jobkontrol Kontrollerer job. Fjern hvid baggrund Fjerner den hvide baggrund. der skal udskrives i sort. bizhub 362/282/222 8-7 . når der udskrives. når der oprettes en Overlay-fil med Microsoft PowerPoint. Opløsningen kan ikke ændres på denne maskine. original dokumentdata. så fjernes baggrunden ikke. Billedkomprimering Angiver komprimeringsfaktor for et billede. så de ikke adskilles. når der udskrives i Mi- crosoft Excel. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL).Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Fane Kvalitet Element Funktion Opløsning Specificerer udskrivningstætheden. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL). Kontroller driverversion Viser version af printerdriveren.) Mønster Vælger udskriftsmønsteret. Hvis denne afkrydsningsboks er ryddet. Vælger. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/ Server 2008 PCL-driver (VXL). om der skal bruges TrueType-skrifttyper eller prin- terskrifttyper.

og derefter klikkes på "Egenskaber". Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Ser- ver 2008 PCL-driver (VXL). 8-8 bizhub 362/282/222 . som f. Gem brugerdefineret format Gemmer brugerdefinerede papirformater. hver der kræves metafil (EMF)-spool. der er installeret på maskinen og status for brugergodkendelse og kontosporingsfunktio- ner. Softwareværktøjer Starter softwareværktøjer. skal du vælge denne afkrydsningsboks.eks. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Ser- ver 2008 PCL-driver (VXL). når funktioner. der ikke kan angives på samme tid. 2 Bemærk For at få vist fanen Konfigurer i Windows Vista/Server 2008 højreklikkes på ikonet for den installerede printer. blev aktiveret fra printerdriveren. Henter indstillinger Angiver status for forbindelsen. Vis meddelelse om begrænsning Viser en meddelelse. der blev tilføjet i printermappen [Server- printserver egenskaber]. dialogboks i frem under Viser dialogboksen Brugergodkendelse/kontosporing ved udskrivning udførelse af et udskrivningsjob for at angive brugernavn og afdelingsnavn. Vis papirindst. der udfører hentning af en- hedsoplysninger. i egenskaber for Bruger det papir. Du kan ikke bruge funktionen "Henter enhedsoplysninger" hvis du ikke er tilsluttet til eller er i stand til at kommunikere med denne maskine. Fanen Indstilling Element Funktion EMF spool Når du bruger et originalt systemmiljø. Angiv status for hver enkelt enhed fra rullelisten "Ind- stilling". PageScope Web Connection. Få autent. 2 Bemærk For at få vist fanen Indstillinger i Windows Vista/Server 2008 højreklikkes på ikonet for den installerede printer og derefter klikkes på "Egenskaber". Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Fanen Konfigurer Element Funktion Enhedsindstilling Angiver status af de enheder. Henter enhedsoplysninger Kommunikerer med denne maskine for at læse status for de installerede enheder.

– Du kan også specificere enhver forstørrelses. der oprettes. der passer til papirformatet Du kan forstørre eller reducere de dokumenter.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. når der udskrives.eller reduktionsfaktor i boksen "Zoom". for at tilpasse til udskrivningspapirformatet. 1 Klik på fanen Basis. bizhub 362/282/222 8-9 .2 Angivelse af indstillinger under fanen Basis Udskrivning. 2 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Papirformat" vælges de ønskede indstillinger.

Funktionen "Gem brugerdefineret format" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). 3 Klik på [OK]. 2 Bemærk Det kan være nyttigt for brugerdefinerede formater. kan du vælge et forudregistreret papirformat eller angive en værdi for papirformat som beskrevet nedenfor. – Enhed: Vælger den måleenhed. 1 Fra rullelisterne "Originalformat" eller "Papirformat" vælges "Brugerdefineret format". at tilføje dem til papirformatlisten. der angiver formatet. 2 Angiv indstillinger for følgende: – Bredde: Angiver bredden på det brugerdefinerede papirformat med brug af den valge måleenhed. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Angivelse af et brugerdefineret format Når der udskrives på papir i brugerdefineret format. Tilføj et brugerdefineret papirformat fra fanen Indstillinger. 8-10 bizhub 362/282/222 . der ofte anvendes. Dialogboksen Brugerdefinerede formatindst. vises. – Længde: Angiver længden på det brugerdefinerede papirformat med brug af den valgte måleenhed. Yderligere oplysninger i "Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling" på side 8-41.

Dialogboksen Papirindstilling for hver bakke vises.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Valg af papirbakke Du kan angive det papir. 1 Klik på fanen Basis. 2 Fra rullelisten "Papirbakke" vælges den ønskede papirbakke. 1 Klik på fanen Basis. kan du vælge papirtype. bizhub 362/282/222 8-11 . 2 Klik på knappen [Papirindstilling for hver bakke]. 4 Klik på [OK]. 3 Fra "Papirtypeindstillinger" vælges den ønskede papirbakke og derefter vælges den papirtype. Hvis papirbakkeindstillingen ændres til andet end "Auto". Yderligere oplysninger i "Angivelse af papir for en papirbakke" på side 8-11. Angiv en papirtype ved at klikke på knappen [Papirindstilling for hver bakke]. der indeholder det ilagte papir. 2 Bemærk Hvis "Auto" er angivet som papirbakke. ved at vælge den papirbakke. så er papirtypen fast i forhold til den forudregistrerede indstilling. Angivelse af papir for en papirbakke Du kan angive papirtype for en papirbakke. som du ønsker til udskrivning. der skal angives fra rullelisten "Papirtype".

Vælg denne funktion. – Sikker udskrift: Gemmer dokumentet. Vælges for at undgå fejludskrivning af store udskrivningsjobs. – Gem i brugerboks: Gemmer dokumentet. – Prøvetryk: Efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Valg af output-metode Du kan ikke kun udskrive direkte. 1 Klik på fanen Basis. – Gem i brugerbakke og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke og udskriver samtidigt. Når det udskrives. når der udskrives fortrolige dokumenter. – Udskriv: Udskriver straks. der skal udskrives. der er oprettet på harddisken. 2 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode. bliver du bedt om at indtaste et bruger-ID og et password på maskinens betjeningspanel. men du kan også vælge "Sikker udskrift". i "Brugerboksen Sikker udskrift" på maskinen. stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. 8-12 bizhub 362/282/222 . som kræver et password for at udskrive. eller "Gem i brugerboks". der skal udskrives. i en bakke i maskinen. som gemmer data i bokse.

bizhub 362/282/222 8-13 . Når passwordregler er gældende på denne maskine.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Sikker udskrift Hvis du har valgt "Sikker udskrift". er password der kan bruges til sikret udskrift begrænsede. For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger]. vises dialogboksen til indtastning af ID og password ikke. Yderligere oplysninger i "Styring af udskrivningsjob" på side 11-82. 2 Bemærk ID og password. For password- regler skal du se i betjeningsvejledningen [Kopiering]. og jobs slettes. indtastes ID og password i dialogboksen. når der vælges "Sikker udskrift". som kommer frem. når et password ikke stemmer med den indførte passwordregel. der kræves for "Sikker udskrift" kan forudregistreres ved at klikke på knappen [Brugerindstillinger] under "Output-metode". For at udskrive skal du angive "Dokumentbakken Sikker udskrift" fra maskinens bakkefunktion og derefter indtaste ID og password. Hvis ID og password allerede er registreret.

8-14 bizhub 362/282/222 . skal du angive den bakke. vises dialogboksen til indtastning af filnavn og bakkenummer ikke. Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Gem i brugerboks Når "Gem i brugerboks" eller "Gem i brugerbakke og udskriv" er valgt. der er oprettet på maskinen. når "Gem i brugerboks" vælges. der kommer frem. der kræves til "Gem i brugerboks" kan forudregistreres ved at klikke på knappen [Brugerindstillinger] under "Output-metode". angives filnavnet. når dokumentet er udskrevet på denne maskines kontrolpanel. og bakkenummeret. Filnavnet vises. mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . 2 Bemærk Filnavnet og bakkenummeret.. der skal gemmes. : * ` / ? @ _ . ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksen "Filnavn". til indtastning af filnavn og brugerbakkenummer. Hvis filnavn og bakkenummer allerede er registreret. i dialogboksen. . For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger]. Sørg for på forhånd at oprette en bakke med bakkefunktion på maskinen. der skal gemmes. Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn. Når password-regler er aktiveret på maskinen.

Når der udskrives mange kopier. 2 Bemærk For at udskrive dokumentet skal du udløse det gemte dokument fra jobfunktionen i maskinens kontrolpanel. efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Hvis der ikke er angivet brugergodkendelsesindstillinger på fanen Konfigurer. efter at du har kontrolleret udskrivningsresultatet. Yderligere oplysninger i "Styring af udskrivningsjob" på side 11-82. Det resterende udskrivningsjob bliver gemt i maskinen som et udskrivningsjob. kan du udskrive den resterende del af udskrivningsjobbet. Når brugergodkendelse er angivet på maskinen. 2 Bemærk Hvis et udskrivningsjob bliver udskrevet ved brug af et brugernavn eller password. eller når Adgangslås er aktiveret på software DIP-skifter. bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen. Hvis der bruges brugergodkendelsesfunktion. Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse Hvis der er blevet angivet indstillinger for brugergodkendelse på maskinen. stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. skal der indtastes brugernavn og password. der ikke er en registreret konto på denne maskine. og funktionen Øget sikkerhed er aktiveret. hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt. Korrektur og udskrivning kan angives. skal du sørge for at angive indstillingerne på fanen Konfigurer. kan der ikke udføres brugergodkendelse. bizhub 362/282/222 8-15 .Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Prøveudskrift Når et udskrivningsjob bliver sendt. For detaljer om brugergodkendelse og funktionen Forbedr sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen [Kopiering]. Yderligere oplysninger i "Angivelse af indstillinger under fanen Konfigurer" på side 8-39. eller hvis et job bliver udskrevet uden at "Brugergodkendelse" er valgt. kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang. når "Sortering" er indstillet.

For detaljer om brugergodkendelse og kontostyring kontaktes denne maskines administrator. heller ikke af en registreret bruger. 8-16 bizhub 362/282/222 . 4 Klik på [OK]. 3 Vælg "Modtagerbruger". 2 Bemærk Hvis udskrivning ikke er tilladt. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 1 Klik på fanen Basis. 2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing]. kan udskrivning ikke udføres. og indtast derefter brugernavn og password.

3 Indtast afdelingsnavn og password. skal der indtastes afdelingsnavn og password. 2 Bemærk Hvis udskrivning ikke er tilladt. kan udskrivning ikke udføres. kan der ikke udføres kontosporing. eller hvis et job bliver udskrevet uden at "Kontosporing" er valgt. heller ikke af en registreret konto. Yderligere oplysninger i "Angivelse af indstillinger under fanen Konfigurer" på side 8-39. bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen. 2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing]. bizhub 362/282/222 8-17 . skal du sørge for at angive indstillingerne på fanen Konfigurer.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Angivelse af indstillinger for kontosporing Hvis der er blevet angivet indstillinger for kontostyring på maskinen. 2 Bemærk Hvis et udskrivningsjob bliver udskrevet ved brug af et afdelingsnavn eller password. Hvis der ikke er angivet kontosporingsindstillinger på fanen Konfigurer. der ikke er en registreret konto på denne maskine. For detaljer om kontosporingsfunktionen kontaktes denne maskines administrator. 4 Klik på [OK]. 1 Klik på fanen Basis. Hvis der bruges kontosporingsfunktion.

8-18 bizhub 362/282/222 . Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8.3 Specificering af indstillinger for fanen Layout 2 Bemærk Funktionerne "Spring over blanke sider" og "Indbindingsmargen" er kun tilgængelige med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL).

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Udskrivning af flere sider på én side (N i 1. kan det ske. Dette er praktisk. Angivelse af duplex-/brochureudskrivning Du kan udskrive et dokument over på begge sider af et ark eller i brochureformat (to sider der vender mod hinanden). 1 Klik på fanen Layout. om du vil udskrive flere sider med tekst på en side ved N-i-1-udskrivning. 2 Husk Når der udskrives et job. at billeder mangler eller overlapper hinanden. 1 Klik på fanen Layout. bizhub 362/282/222 8-19 . 2 Fra rullelisten "Udskrivn. og derefter ændres indstillingerne i den dialogboks. når du ønsker at hæfte mangesidede dokumenter.stype" vælges "2-sidet" eller "Brochure". 2 Vælg afkrydsningsboksen "Kombination". der består af sider i forskellige formater og retninger. Plakatfunktion) Du kan angive. når dokumentet bliver udskrevet. der kommer frem. – For at ændre indstilling af "Kant" klikkes på [Kombinationsoplysninger]. og angiv installationsstatus fra rullelisten. 2 Bemærk Indbindingsretningen kan angives fra rullelisten "Indbindingsposition".

8-20 bizhub 362/282/222 . 1 Klik på fanen Layout. før det udskrives. 2 Bemærk Funktionen "Indbindingsmargen" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). – Forside/bagside: Sætter indbindingsmarginværdierne. – Skiftetilstand: For at tilføje en indbindingsmargin skal du vælge. – Enhed: Vælger den måleenhed. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Indstillinger for indbindingsmargen Indbindingsmargins tilføjes til dokumentet. 4 For at indstille bredden af indbindingsmargin klikkes på knappen [Indstillinger for indbindingsmargen]. 2 Fra rullelisten "Indbindingsposition" vælges indbindingsposition.og bagside. og derefter angives de ønskede ind indstillinger i dialogboksen Indstillinger for indbindingsmargen.og bagsider" kan du angive separate værdier for for. der angiver formatet. 3 Vælg afkrydsningsboksen "Indbindingsmargen". hvordan billedet skal skiftes. Ved at rydde afkrydsningsboksen "Samme værdi for for.

4 Angivelse af indstilling af fanen Efterbehandling Hæftning Flersidede dokumenter kan hæftes. når efterbehandleren (ekstraudstyr) er installeret.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. 2 Bemærk Angiv hæfteposition. 3 Fra rullelisten vælges antallet af hæfteklammer og hæftningspositionen. 1 Klik på fanen Efterbehandling. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Hæfteklam". idet du bemærker indbindingspositionen. bizhub 362/282/222 8-21 . 2 Husk Hæftefunktionen er kun tilgængelig. der er angivet "Indbindingsposition".

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Angivelse af midterhæftning og indstilling af fold Du kan specificere at midterhæfte og folde et udskrevet dokument. 1 Klik på fanen Efterbehandling. hvor du vil have det udskrevne dokument udskrevet. Ved at angive midterhæftning og indstilling af fold. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Midterhæftning og fold". Hulning Der kan laves huller i det udskrevne dokument. 3 Fra rullelisten vælges antallet af huller.og foldefunktionen er kun tilgængelig. 2 Bemærk Hulpositionen ændres alt efter indbindingspositionen. Angivelse af udskriftskassette Du kan angive bakken. 1 Klik på fanen Efterbehandling. 2 Husk Midterhæftning. 2 Husk Hullefunktionen er kun tilgængelig. 1 Klik på fanen Efterbehandling. når den ekstra efterbehandler og saddelkit er installeret. når hulkit er installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr). 2 Vælg afkrydsningsboksen "Hulning". 2 Fra rullelisten "Udskriftsbakke" skal du angive udskriftskassette 8-22 bizhub 362/282/222 . kan udskrevne dokumenter foldes på midten og hæftes. der angives fra "Indbindingsposition".

5 Angivelse af indstillinger for fanen Forsidefunktion 2 Bemærk Funktionen "Indstilling sidevis" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). bizhub 362/282/222 8-23 .Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8.

når du vil ændre papirbakke under et udskrivningsjob. 3 Fra rullelisten "Indstilling sidevis" vælges navnet på den ønskede liste. 3 Fra rullelisterne "Forside" og "Bagside" vælges de ønskede udskrivningsindstillinger.og bagsideomslag. 2 Bemærk Den samme papirbakke kan bruges for funktionerne "Forside" og "Bagside". Funktionen "Bagside" ikke kan angives alene. For kun at tilføje en tom side vælges "Blank". Sørg for at angive indstilling for "Forside". Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/bagsideomslag 1 Klik på fanen Forsidefunktion. Udskrivning af flere sider Du kan angive udskrivningstypen og papirbakken for hver side. 2 Vælg afkrydsningsboksene "Forside" og "Bagside". når du udskriver flere sider. Det kan være nyttigt. Dialogboksen Indstilling sidevis – Rediger liste for angivelse af udskrivningsindstillinger vises. 4 Klik på knappen [Rediger liste]. der indeholder det papir. For at udskrive på forside. 4 Vælg papirbakken. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Indstilling sidevis". 8-24 bizhub 362/282/222 .og bagsideomslaget vælges "Udskriv". når du angiver "Forside". der skal bruges til for. 1 Klik på fanen Forsidefunktion.

"6-10".stype: Angiver Indsæt udskrift. Udskriv (1-sidet) og Udskriv (2-sidet).eks. adskilles sidetallene med kommaer som f. 4. Der tilføjes en ny række til angivelse af udskrivningsindstillinger til "Indstillingsliste".eks. Indsæt blankt ark.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 5 Klik på knappen [Tilføj]. bizhub 362/282/222 8-25 . "2. og angiv derefter udskrivningsindstillinger i "Tilføj/rediger". Når der indtastes flere sidetal. – Udskrivn. 7 Klik på [OK]. – Sidetal: Indsætter sidetal. der blev tilføjet til listen. – Papirbakke: Angiver papirbakken. 6" eller indtast et sideområde ved brug af bindestreg som f. 6 Vælg den række.

1 Klik på fanen Forsidefunktion. 2 Husk Funktionerne Gem i brugerboks. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 2 Bemærk For at ændre de eksisterende udskrivningsindstillinger skal du vælge den ønskede række og ændre indstillingerne. Listenavnet kan ændres ved at klikke på knappen [Rediger listenavn]. Ved at vælge afkrydsningsboksen "Transparent- indskudsark" kan transparenter til overheadprojektor indsættes mellem de udskrevne sider. kan du vælge afkrydsningsboksen "Transparent-indskudsark" for at aktivere indstilling af transparent-indskudsark. og Korrektur og udskrivning kan ikke specificeres. Klik på knappen [Op] eller [Ned] for at ændre sidetal. Funktionen "Indstillig sidevis" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). der indeholder det papir. 8-26 bizhub 362/282/222 . Gem i brugerbakke og udskriv. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Transparentindskudsark". Udskrivning af transparent-indskudsark Hvis "Transparent" er valgt som papirtype. startende med det mindste tal. For at slette eksisterende udskrivningsindstillinger skal du vælge den ønskede række og derefter klikke på knappen [Slet]. der skal bruges. når indstillingen "Indstilling sidevis" er specificeret. 4 Fra rullelisten "Transparentindskudsark" vælges den papirbakke. 3 Fra rullelisten "Transparentindskudsark" angives udskrivningsbetingelserne.

du ønsker at udskrive. 1 Klik på fanen Stempel/Komposition.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. 3 Fra listen vælges den formular. og du kan registrere et nyt. bizhub 362/282/222 8-27 . 2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke". Redigering af et vandmærke Du kan ændre skrifttyper og placering af vandmærket. Udskrivning af et vandmærke Du kan udskrive en bestemt tekst i baggrunden som et vandmærke. Dialogboksen Rediger vandmærke vises. 2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke". 3 Klik på knappen [Rediger] under "Vandmærke". 1 Klik på fanen Stempel/Komposition.6 Angivelse af indstilling af fanen Stempel/Komposition 2 Bemærk Funktionen "Distributionsnummer mærke" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL).

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 4 For at oprette et vandmærke. der trykkes om et vandmærke. – Ramme: Angiver rammestilen. – Kun 1. – Skrifttypenavn: Angiver skrifttypen. For at ændre et vandmærke vælges vandmærket fra listen "Aktuelt vandmærke". klikkes på knappen [Tilføj]. 6 Klik på [OK]. om vandmærket skal registreres som offentligt eller privat. – [Tilføj]: Klik for at oprette et nyt vandmærke. – Vandmærketekst: Indsætter tekst. – Stil: Angiver skrifttypestilen. – Deling: Angiver. – Tæthed: Angiver tæthed på vandmærketeksten. – Gentag: Udskriver flere vandmærker på en enkelt side. 8-28 bizhub 362/282/222 . – Vinkel: Angiver vandmærkets udskrivningsvinkel. side: Udskriver kun vandmærke på første side. – [Slet]: Klik her for at slette det valgte vandmærke. – Stør: Angiver formatet. – Position: Angiver de lodrette og vandrette positioner. Vandmærkepositionen kan også angives med hjælp af vandrette og lodrette glidere i dialogboksen. 5 Angiv indstillinger for følgende: – Vandmærkenavn: Indsætter navn på vandmærke. – Gennemsigtig: Udskriver vandmærket som et gennemsigtigt billede.

1 Opret udskrivningsdataene ved brug af en hvilken som helst applikation. 3 Vælg maskinen i "Printernavn". 2 Bemærk Du skal oprette og forudregistrere den overlay-fil. du ønsker at udskrive.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Udskrivning af forskellig originaldokumenter sammen (Overlejring) Et originaldokument kan udskrives oven på overlejringsdata. og klik derefter på knappen [Egenskaber] eller knappen [Indstillinger]. 4 Klik på fanen Stempel/Komposition. Yderligere oplysninger i "Redigering af en Overlay-fil" på side 8-30. 2 Fra menuen [Fil] vælges "Udskriv". når der oprettes faxfølgebreve eller formularbreve. 7 Klik på knappen [Rediger] under "Udskriv i overlay". Denne funktion kan være nyttig. bizhub 362/282/222 8-29 . 5 Vælg afkrydsningsboksen "Udskriv i overlay". Dialogboksen Rediger udskrift i overlay vises. der skal udskrives. der er blevet oprettet separat. 6 Fra listen vælges den overlejring.

For at tilføje en eksisterende Overlay-fil. Dialogboksen Udskriv vises igen. der er tilføjet til listen. Redigering af en Overlay-fil For at bruge overlejring skal der oprettes og tilføjes en overlay-fil til overlay- fillisten. Udskrivning af overlejring udføres. Fanen Stempel/Komposition vises igen. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8 Angiv overlejringsudskrivningsmetoden. 9 Klik på [OK]. 10 Klik på [OK]. 8-30 bizhub 362/282/222 . 11 Klik på knappen [Udskriv i overlay]. – Sider: Angiver de sider. der skal udskrives. som du vil oprette som Overlay-fil og derefter klikkes på knappen [Udskriv i overlay] på dialogboksen Udskriv. Du kan oprette og gemme en ny Overlay-fil ved at vælge afkrydsningsboksen "Opret overlejringsfil" og angive det dokument. skal du angive filen. – Overskriv: Angiver afsnit for udskrivning af overlejring øverst på det originale dokument.

Dialogboksen til at gemme Overlay-filen vises. 2 Fra menuen [Fil] vælges "Udskriv". Dialogboksen Udskriv vises igen. 6 Klik på [OK]. 7 Klik på knappen [Udskriv i overlay]. og klik derefter på knappen [Egenskaber] eller knappen [Indstillinger]. 4 Klik på fanen Stempel/Komposition. 5 Vælg afkrydsningsboksen "Opret overlejringsfil".Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Oprettelse af en ovelejringsfil 1 Opret overlejringsfildataene ved brug af en hvilken som helst applikation. 3 Vælg maskinen i "Printernavn". bizhub 362/282/222 8-31 .

KFO". der skal bruges til den næste opgave. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8 Angive lagringsstedet for Overlay-filen. indtast filnavnet i boksen "Filnavn". 9 Klik på knappen [Gem]. I stedet for at udføre en udskrivning. Filtypenavnet er ". og indtast derefter overlejringsnavnet eller en kommentar i kommentarboksen "Overlejringsnavn". 8-32 bizhub 362/282/222 . gemmes Overlay-filen og tilføjes til listen.

Overlay-filen tilføjes til listen "Vælg overlay-fil". bizhub 362/282/222 8-33 . 2 Bemærk Ved at klikke på knappen [Slet] i dialogboksen Rediger udskrift i overlay kan den valgte Overlay-fil slettes fra Overlay-fillisten. Selve filen slettes ikke. 3 Klik på knappen [Gennemse filer] for at åbne overlejringsfilen. 2 Klik på knappen [Rediger] under "Udskriv i overlay".Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Registering af en overlay-fil 1 Klik på fanen Stempel/Komposition. Dialogboksen Rediger udskrift i overlay vises.

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Udskrivning af dokumentnummeret Når der udskrives flere kopier. 2 Bemærk Afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke" er ikke tilgængelig. Funktionen "Distributionsnummer mærke" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). 2 Vælg afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke". – Startnummer: Angiv startnummeret. 3 Klik på knappen [Rediger] under afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke". der skal udskr. 8-34 bizhub 362/282/222 . – Tæthed: Angiver tætheden af nummeret. der udskrives. 1 Klik på fanen Stempel/Komposition. hvis afkrydsningsboksen "Sortering" ikke er angivet på fanen Basis. Dialogboksen Redigering af nummering vises.: Angiver sider hvorpå nummereringen skal udskrives. kan du udskrive nummeret på hvert dokument. 4 Angiv format og placering. – Sider.

Udskriver i sort.) Mønster Vælg "Grov" eller "Fin" for udskrivningsmønster.7 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet Justering af kvaliteten 1 Klik på fanen Kvalitet. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL).Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. Billedkomprimering Angiver komprimeringsfaktor for et billede. 2 Angiv indstillinger for følgende: Element Funktion Opløsning Specificerer udskrivningstætheden. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). Opløsningen kan ikke ændres på denne maskine. bizhub 362/282/222 8-35 . der skal udskrives i sort. Udskriv med sort Angiver de data. undtagen i hvide områder.

3 Angiv indstillinger for følgende: – Download skrifttypeformat: Vælger TrueType-skrifttype- downloadmetode. der anvendes i Windows med denne maskines printerskrifttyper. 2 Klik på knappen [Skrifttypeindstill. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Skrifttypeindstillinger Du kan udskifte TrueType-skrifttyper. – Brug printerskrifttyper: Erstatter TrueType-skrifttyper med printerskrifttyper. 1 Klik på fanen Kvalitet.]. Konica Minolta PCL-driver (VXL) for Windows Vista/Server 2008 Konica Minolta PostScript-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 8-36 bizhub 362/282/222 .

type. du vil erstatte fra rullelisten. – For PCL-driver (VXL) for Windows Vista/Server 2008 skal du vælge de TrueType-skrifttyper. der skal udskiftes fra rullelisten "Printersk. Ved at vælge downloadmetode for TrueType-skrifttype fra rullelisten "Download skrifttypeformat" kan du vælge den TrueType-skrifttype. bizhub 362/282/222 8-37 . der skal downloades. 2 Bemærk Brug af printerskrifttyperne vil afkorte udskrivningstiden. skal du vælge den skrifttype. når du downloader TrueType-skrifttyper og ikke bruger printerskrifttyper. – For PostScript-driver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 skal du vælge skrifttypeudskiftningslisten på fanen Konfigurer.". og derefter vælge den printerskrifttype. Når du bruger TrueType-skrifttyper. men der kan forekomme en forskel mellem skærmvisningen og det faktiske udskriftsresultat.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 4 For at bruger printerskrifttyper skal du ændre skrifttyperne i "Tabel over TrueType-skrifttypesubstittution" efter behov. der skal anv. der skal downloades til printeren.

2 Bemærk Indstillingen "Excel jobkontrol" og indstillingen "Fjern hvid baggrund" kan ikke bruges med Windows Vista x64/Server 2008 x64. så de ikke adskilles. Kontroller driverversion Viser version af printerdriveren. når printerdialogboksen vises i printervinduet. ori- ginal dokumentdata. så kan jobbene adskilles med ark. der har forskellige sideindstillinger. og jobbet udskrives jf. fjernes den hvide del. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. Indstillingen "Excel jobkontrol" kan kun ændres.8 Angivelse af indstilling af fanen Andet Element Funktion Excel jobkontrol Når du udskriver flere ark i Microsoft Excel. Vælg denne funktion til at styre jobbene. så fjernes baggrunden ikke. Hvis denne afkrydsningsboks er ryddet. Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). Fjern hvid baggrund Når der udskrives en Overlay-fil over Microsoft PowerPoint-da- ta. så den hvide baggrund på PowerPoint- data ikke skjuler Overlay-filen. 8-38 bizhub 362/282/222 . afhængig af data.

3 Klik på fanen Konfigurer. kan ekstraudstyrsfunktionerne ikke bruges fra printerdriveren. der skal angives under "Enhedsoption". bizhub 362/282/222 8-39 . "Hardware og lyd" og "Printere". og klik derefter på "Egenskaber". og klik derefter på "Kontrolpanel".9 Angivelse af indstillinger under fanen Konfigurer Valg af indstilling Funktionerne på maskinen kan bruges fra printerdriveren.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8. 4 Vælg de enheder. 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. hvis det installerede ekstraudstyr og brugergodkendelse og kontosporingsfunktioner er angivet. Når du installerer ekstraudstyr eller bruger godkendelsesfunktionen. – Hvis kontrolpanelet vises med klassisk visning. 1 Klik på knappen [Start]. så sørg for at lave de korrekte indstillinger. skal du dobbeltklikke på "Printere". 2 Husk Hvis det installerede ekstraudstyr og brugergodkendelse og kontosporingsfunktioner er angivet på fanen Konfigurer.

der er angivet for maskinen. hvis du ikke er tilsluttet til eller er i stand til at kommunikere med denne maskine. PageScope Web Connection. der kan bruges af maskinen." 2 Bemærk Klik på knappen [Henter enhedsoplysninger] for at kommunikere med maskinen og læse status for indstillingerne. 8-40 bizhub 362/282/222 . Du kan ikke bruge denne funktion. der er installeret fra rullelisten "Indstill. Start af et softwareværktøj Du kan starte værktøjer. som f.eks. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 5 Vælg status for den enhed. Tilslutningen kan angives ved at klikke på knappen [Henter indstillinger]. 1 Klik på fanen Konfigurer. 2 Fra rullelisten "Softwareværktøjer" vælges funktionen. 3 Klik på knappen [Start].

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8.10 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling bizhub 362/282/222 8-41 .

der er tilføjet i [Server-egenskaber] i printermappen. når et udskriftsjob er angivet til angivelse af et brugernavn eller en afdelingsnavn. skal du dobbeltklikke på "Printere". Denne funktion er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). aktiveres fra printerdriveren. 4 Angiv indstillinger for følgende: – EMF-spool: Når du bruger et originalt systemmiljø. – Hvis kontrolpanelet vises med klassisk visning. – Vis meddelelse om begrænsning: Angiver. der ikke kan angives samtidig. og klik derefter på "Egenskaber". om der skal bruges det papir. og klik derefter på "Kontrolpanel". i egenskaber for printserver: Angiver. om der skal vises en meddelelse. – Vis papirindst. – Få autent. når funktioner. hver der kræves metafil (EMF)-spool. 8-42 bizhub 362/282/222 . dialogboks i frem under udskrivning: Viser dialogboksen Brugergodkendelse/kontosporing. 1 Klik på knappen [Start]. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Angivelse af standardindstillinger Du kan ændre standardindstillingerne for visning af bekræftelsesmeddelelse eller dialogboksen til indtastning af godkendelsesindstillinger. 3 Klik på fanen Indstilling. "Hardware og lyd" og "Printere". 2 Højreklik på ikonet for den installerede printer. skal du vælge denne afkrydsningsboks.

vises i papirformatlisten og kan vælges som andre papirformater. bizhub 362/282/222 8-43 . 5 Klik på [OK].defineret format vises.defineret format]. Det nye papirformat tilføjes til "Liste over brg. 4 Angiv papirnavn og format.def. der er registreret. som du bruger ofte.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Registrering af brugerdefinerede papirformater Du kan registrere brugerdefinerede papirformater. Det papir. 2 Klik på knappen [Gem brg. 1 Klik på fanen Indstilling. format". 3 Klik på knappen [Tilføj]. Dialogboksen Gem brg.

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 2 Bemærk Der kan registreres op til 10 brugerdefinerede papirformater. For at redigere et brugerdefineret papirformat skal du vælge det brugerdefinerede papirformat og ændre papirnavn og papirformat. Der kan indtastes op til 16 karakterer i kommentarfeltet "Papirnavn". Funktionen "Gem brugerdefineret format" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). Fra dialogboksen Gem brugerdefineret format kan det valgte brugerdefinerede papirformat slettes ved at klikke på knappen [Slet]. 8-44 bizhub 362/282/222 .

Lagring af driverindstillingerne 1 Ændr driverindstillingerne fra fanerne Basis og Layout. bizhub 362/282/222 8-45 .11 Lagring af driverindstillingerne Du kan gemme indstillingsværdierne for den ændrede driver og hente dem. 2 Klik på knappen [Tilføj] ved siden af rullelisten "Favoritindstilling". når det er nødvendigt.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8.

De indstillinger. om nødvendigt. der blev angivet. Yderligere oplysninger i "Import og eksport af driverindstillinger" på side 8-49. 4 Klik på [OK]. De angivne indstillinger registreres i rullelisten "Favoritindstilling". 8-46 bizhub 362/282/222 . Der kan indtastes op til 30 karakterer i tekstfeltet "Navn". kan også gemmes (eksporteres) til en fil. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 3 Angiv indstillinger for følgende: – Navn: Indsætter det angivne registreringsnavn. selvom der ikke er angivet noget ikon. – Deling: Angiver. Kun administrator kan vælge indstilling under "Deling". om den angivne fil skal registreres som offentligt eller privat. – Kommentar: Indsætter detaljeret beskrivelse af den angivne fil. Indstillingerne kan registreres. 2 Bemærk Der kan registreres op til 30 delte indstillinger og op til 20 private indstillinger. – Ikon: Angiver ikonet. Der kan indtastes op til 255 karakterer i tekstfeltet "Kommentar".

der skal hentes fra rullelisten "Favoritindstilling" på dialogboksen Udskriftsindstillinger. Indstillingsværdierne hentes. Redigering af indstillinger Du kan redigere de hentede funktionsenheder på samme måde som angivne navne og kommentarer. 1 I dialogboksen Udksriftsindstillinger klikkes på knappen [Rediger] ved siden af rullelisten "Favoritindstilling". 2 Fra listen vælges det angivne navn. og indstillingerne for printerdriveren ændres. bizhub 362/282/222 8-47 . og derefter ændres indstillingen. For at slette en indstilling klikkes på knappen [Slet]. du vil ændre.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Hentning af indstillinger Du kan vælge de indstillinger. For at skifte den viste rækkefølge klikkes på knappen [Op] eller [Ned].

2 Bemærk De angivne indstillinger for driverfunktionerne kan ikke ændres. 8-48 bizhub 362/282/222 . du vil hente. Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 3 Klik på knappen [Indstilling] vælg afkrydsningsboksen for den funktion. Funktionen "Indstilling sidevis" er kun tilgængelig med Windows Vista/Server 2008 PCL-driver (VXL). og klik derefter på [OK]. 4 Klik på [OK].

og indtast filnavnet. Dette kan være nyttigt.ksf". der blev angivet til en fil. hvor du vil gemme filen. når du vil bruge de samme indstillinger på en anden computer. Den angivne fil er oprettet. Dialogboksen til at gemme den angivne fil vises. 3 Angiv.Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 Import og eksport af driverindstillinger Du kan også gemme (eksportere) eller læse (importere) indstillingerne. og klik derefter på knappen [Eksporter]. 2 Bemærk for at læse den angivne fil. bizhub 362/282/222 8-49 . der bleg gemt i rullelisten "Favoritindstilling" skal du klikke på knappen [Importer] og angive filen. 1 I dialogboksen Udskriftsindstillinger klikkes på knappen [Rediger] ved siden af rullelisten "Favoritindstilling". Filtypenavnet er ". 2 Fra listen vælges det angivne navn. 4 Klik på knappen [Gem]. du vil eksportere.

Opsætning af VXL/VPS-driver (Windows Vista/Server 2008) 8 8-50 bizhub 362/282/222 .

2) .9 Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.

.

når applikationen bruges. Indstillingerne kan kun gøres gældende. vender indstillingerne tilbage til deres standard. Dialogboks for Page Setup bizhub 362/282/222 9-3 .2) 9 9 Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. Når du går ud af applikationen.2) 9. der vises fra en applikation.1 Indstillinger Denne maskines funktioner kan specificeres i dialogboksene Paper Setup og Print.Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.

Options Flip Vertical Udskriver billedet vippet lodret. Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen. Alignment Unlimited Down. Units Vælger den specificerede enhed. 2 Bemærk Afhængigt af applikationen kan "Page Setup" blive vist som "Paper Setup". 9-4 bizhub 362/282/222 . at du skal vælge "Paper Setup" – "Options" fra menuen "File". Custom Page Size Indtaster det registrerede navn for det specifice- Name rede papirformat og margen efter at der er klikket på knappen [OK]. Invert Image Udskriver et negativt billede. PostScript Flip Horizontal Udskriver billedet vippet vandret.2) 9 Elementer for Page Setup Menu Element Funktion Page Attributes Paper Angiver papirformatet. Scale Specificerer forstørrelses.og reduktionsfaktor. Det kan også være. Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. Precision Bitmap Korrigerer hakkede grafikbilleder. Orientation Angiver udskriftsretningen. loadable Fonts Custom Page Paper Size Angiver ethvert papirformat. Smooth Graphics Udjævner grafikdata. Substitute Fonts Erstatter visse skrifttyper med printerskrifttyper. Sizes Margins Angiver papirmargener. Smooth Text Udjævner tekstdata. Begrænser ikke downloading af skærmskrifttyper.

Printing Print Time Specificerer prioritetsniveauet og udskrivningstiden. PostScript Level Specificerer PostScript niveau. om skrifttypedata skal inkluderes i en fil. Paper Source Vælger indføringsbakken. Collated Udskriver flere kopier i sæt. Data Format Specificerer formatet. Save as File Format Specificerer PostScript-filens output-format. Color Matching Print Color Specificerer farven for udskrivningen.2) 9 Dialogboksen Print Udskrivningsemner Menu Element Funktion General Copies Angiver antallet af kopier. der skal udskrives. Background Print in Specificerer baggrundsudskrivning. Intent Vælger den matchende metode. Printer Profile Specificerer farvejusteringsprofil for outputenheden. Font Downloading Specificerer forhold for download-skrifttyper. Font Settings Font Documentation Tilføjer information til skrifttypetasten. bizhub 362/282/222 9-5 . Pages Specificerer udskrivningsområdet. der skal ud- skrives. som et dokument skal gemmes i. Font Inclusion Specificerer.Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.

9-6 bizhub 362/282/222 . Cover Page Paper Vælger omslagsindføringsbakken. Layout direction Specificerer siderækkefølge. når der udskrives flere sider på ét ark. Cover Page Print Cover Page Vedlægger et omslag. Binding Position Vælger indbindingspositionen. der skal gemmes. Hole-Punch Udfører hulning. Paper Tray (Transpa. der skal udskrives på én side. Options 3 2 Bemærk Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen. så- ledes at prøveudskriftet kan kontrolleres. Vælger indføringsbakke for rency Interleave) transparentskillearkene. stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. Options 2 Fold Front Cover Page Vedlægger en forside. Staple Udfører hæftning. Transparency Indlægger skilleark mellem overhead- Interleave transparenter. Finishing Resolution Specificerer udskrivningstætheden. Wait Mode Efter at en del af dokumentet er blevet udskrevet. hvori driftoptegnelsen skal Folder gemmes. error Job Documentation Specificerer forhold for driftoptegnelse. Job Fokumentation Specificerer mappen. Back Cover Page Vedlægger en bagside. Options 1 Output Tray Vælger bakke for output. Paper Tray Vælger indføringsbakke for forsideomslag og (Cover Page) bagsideomslag.2) 9 Menu Element Funktion Layout Pages per sheet Specificerer antallet af sider. Combination Specificerer brochureudskrivning. Job Logging If there is a PostScript Specificerer forhold for PostScript-fejlrapport. Source Finishing Offset Specificerer forskydning. Finishing Center Staple and Folder udskrifter på midten og hæfter. Border Specificerer kanterne rundt om sider. Duplex Udfører duplexudskrivning.

3 Angiv indstillinger for følgende: – Paper: Specificerer papirformatet.2 Sideopsætning Sideattributter (grundindstillinger) 1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File". – Scale: Specificerer forstørrelses. 2 Vælg "Page Attributes".Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.og reduktionsfaktor. bizhub 362/282/222 9-7 .2) 9 9. – Orientation: Specificerer retningen.

der kommer frem. når "Layout" vælges i dialogboksen Print. der vises.2) 9 2 Bemærk Foldningsfunktionen kan vælges fra skærmen. 9-8 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på knappen [OK]. når "Page Attributes" bliver valgt. 3 Klik på knappen [New]. Brugerdefinerede papirformater 1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File". Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. 2 Vælg "Custom Paper Sizes". 4 Angiv indstillinger for følgende: – Paper Size: Specificerer papirformatet. – Custom Page Size Name: Indtast det registrerede navn for det specificerede papirformat og margener. – Margins: Specificerer papirmargener. – Units: Vælger den specificerede enhed. som giver dig mulighed for at vælge papiret på den skærm. Dette registrere de brugerdefinerede sideindstillinger. 5 Klik på [OK].

– Substitute Fonts: Erstatter nogle skrifttyper med printerskrifttyper. – Smooth Text: Udjævner tekstdata. bizhub 362/282/222 9-9 . "Flip Vertical".2) 9 PostScript Indstillinger 1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File".Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. – Smooth Graphics: Udjævner grafikdata. – Precision Bitmap Alignment: Korrigerer hakkede grafikbilleder. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Visual Effects: Giver "Flip Horizontal". – Unlimited Downloadable Fonts: Begrænser ikke downloading af skærmskrifttyper. og "Invert Image" (negativt billede). 2 Vælg "PostScript Options".

– Paper Source: Vælger indføringsbakke. Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.3 Udskrivning Generelt (grundlæggende indstillinger) 1 Fra menuen "File" vælges "Print". der skal udskrives. der skal udskrives. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Copies: Angiver antallet af kopier. – Collated: Udskriver flere kopier i sæt. 2 Vælg "General". – Pages: Specificerer udskrivningsområdet. 9-10 bizhub 362/282/222 .2) 9 9.

Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. – Layout direction: Specificerer dokumentsiderækkefølgen. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Pages per sheet: Specificerer antallet af sider. har forrang. der er angivet på denne maskine. 2 Vælg "Layout".2) 9 2 Bemærk Indstillingerne. bizhub 362/282/222 9-11 . hvis der specificeres flere kopier i "Default Set" på denne maskine. – Border: Specificerer kanter omkring sider. 1 Fra menuen "File" vælges "Print". der skal udskrives op ét ark. Layout (Udskrivning af flere sider på én side) Du kan angive udskrivning af flere sider på én side eller duplexudskrivning.

– Paper Tray (Cover Page): Vælger indføringsbakke for forsideomslag og bagsideomslag. 9-12 bizhub 362/282/222 . – Combination: Specificerer brochureudskrivning. – Output Tray: Vælger udføringsbakken.eller hullefunktioner. – Binding Position: Specificerer indbindingspositionen.2) 9 Printer bestemte funktioner (efterbehandlingsfunktioner 1 til 3) Du kan angive printerspecifikke indstillinger. – Paper Tray (Transparency Interleave): Vælger indføringsbakke for transparent indskudsark. stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. Du kan angive disse indstillinger. – Center Staple and Fold: Folder udskrifterne på midten og hæfter dem. – Duplex: Udfører dobbeltsidet udskrivning. når du bruger denne maskines hæfte. – Back Cover Page: Vedlægger et bagsideomslag. således at prøveudskriftet kan kontrolleres. 1 Fra menuen "File" vælges "Print". 2 Vælg "Finishing Options 1 to 3". – Transparency Interleave: Indsætter indskudsark mellem overhead- transparenter. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Offset: Specificerer forskydning. Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. – Staple: Udfører hæftning. – Hole-Punch: Udfører hulning. – Wait Mode: Efter at en del af dokumentet er blevet udskrevet. – Resolution: Specificerer opløsningen. – Front Cover Page: Vedlægger et forsideomslag.

2) 9 2 Bemærk Center Staple and Fold-funktionen er kun tilgængelig. når den ekstra efterbehandler og saddelkit er installeret. Angiv indstillinger i "Back Cover Page" og "Front Cover Page" på samme tid. Hæftefunktionen er kun tilgængelig. når hulleenheden (ekstraudstyr) er installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr). Hullefunktionen er kun tilgængelig.Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret. bizhub 362/282/222 9-13 . Du kan ikke kun angive indstillinger i "Bagsideomslag".

2 Vælg printernavnet. skal du kontrollere. at de korrekte indstillinger bliver udført. Sådan specificeres ekstraudstyret 1 I menuen Apple klikkes på "Chooser".2) 9 9. 4 Klik på knappen [Configure]. Indstillingsskærmen for tilføjelse af option vises. 2 Husk Hvis det installerede ekstraudstyr på denne maskine ikke er indstillet fra "Options Installed 1" eller "Options Installed 2". 6 Klik på [OK]. 5 Vælg den option. kan ekstraudstyret ikke anvendes med printerdriveren. Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. 7 Luk vinduet Chooser. Når optioner installeres. således at de kan anvendes fra printerdriveren.4 Specificering af funktioner Du kan specificere de installerede optioner på maskinen. Vinduet for Chooser vises igen. 3 Klik på knappen [Setup]. 9-14 bizhub 362/282/222 . der er installeret på denne maskine fra "Options Installed 1" og "Options Installed 2".

2) 9 2 Bemærk Indstillinger for optioner vises automatisk første gang printerdriveren vælges.Opsætning af PPD driver (Mac OS 9. Yderligere oplysninger i "Valg af en printer" på side 3-23. bizhub 362/282/222 9-15 .

2) 9 9-16 bizhub 362/282/222 . Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.

10 Opsætning af PPD driver (Mac OS X) .

.

bizhub 362/282/222 10-3 . Dialogboks for Page Setup Elementer for Page Setup Menu Element Funktion Page Attributes Paper Size Angiver papirformatet.1 Indstillinger Denne maskines funktioner kan specificeres i dialogboksene "Page Setup" og "Print".Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10 Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10. Custom Page Size Paper Size Angiver ethvert papirformat. Indstillingerne kan kun gøres gældende. der hentes fra applikationen. Printer Margins Angiver papirmargener. vender indstillingerne tilbage til deres standard. Orientation Angiver udskriftsretningen. når applikationen bruges. Når du går ud af applikationen.og reduktionsfaktor. Scale Specificerer forstørrelses.

Layout Pages Per Sheet Specificerer antallet af sider.5 skal du vælge "Manage Custom Sizes" fra rullelisten "Paper Size". der skal udskrives på én side. Border Specificerer kanterne rundt om sider. at du skal vælge "Paper Setup" – "Options" fra menuen "File". der afleveres. Det kan også være. For at angive indstillingerne "Custom Paper Size" til Mac OS X 10. når der udskrives flere sider på ét ark. Layout Direction Specificerer siderækkefølge. der skal ud- skrives. Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 2 Bemærk Afhængigt af applikationen kan "Page Setup" blive vist som "Paper Setup". Collated Afkryds ikke afkrydsningsboksen "Collated". Format Specificerer output-format for den fil. Spe- cificer denne indstilling i sorteringsfunktionen. der skal udskrives.4 og Mac OS X 10. Pages Specificerer udskrivningsområdet. Dialogboksen Print Udskrivningsemner Menu Element Funktion Copies & Pages Copies Angiver antallet af kopier. 10-4 bizhub 362/282/222 . Output Options*2 Save as File Angiver output-format for en fil.

size*3 ColorSync*1 Color Conversion Specificerer farvekonversionsmetoden. Error Handling Billing Info Indtast brugerinformation. Front Cover Page Vedlægger en forside. Remaining from Vælger indføringsbakken. om der skal vedlægges en forside. Vælger indføringsbakke for rency Interleave) transparentskillearkene. Paper Feed Tray Switching Skifter papirkildebakke (denne funktion kan ikke vælges på denne maskine). Back Cover Page Vedlægger en bagside. bizhub 362/282/222 10-5 . Transparency Indlægger skilleark mellem Interleave overheadtransparenter. (Page Order) Print Specificerer siderne til udskrivning. Paper Tray Vælger indføringsbakke for forsideomslag og (cover page) bagsideomslag. *1 Paper Handling Reverse Page Order Udskriver sider i omvendt rækkefølge.Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Menu Element Funktion *1 Scheduler Print Document Specificerer udskrivningstiden. Cover Page Type Vælger at udskrive "Confidential" eller andre kom- mentarer på forsiden. PostScript Error is Specificerer. First page from Vælger indføringsbakken. Paper Tray (Transpa. Destination Paper Angiver størrelsen på outputpapiret. Cover Page*1 Print Cover Page Specificerer. om der skal udskrives fejlrapport. All pages from Vælger indføringsbakken. Setup Paper Type Skifter papirkildebakke (denne funktion kan væl- ges på denne maskine). når der opstår en PostScript-fejl. der anvendes til konto- beregning. Priority Specificer prioritetsniveauet. Quartz Filter Specificerer farven for udskrivningen.

Account Track Kontrollere. der er angivet med "*1" vises i Mac OS X 10. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Menu Element Funktion Finishing Collate Udskriver flere kopier i sæt.3. User Authentication Kontrollerer. 2 Bemærk Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen. Save in User Box Specificerer filnavnet og bakkenavnet for "Save in Settings User Box". Elementerne.4 og Mac OS X 10. Hole-Punch Udfører hulning.4 og Mac OS X 10. om der bruges Brugergodkendelse og specificerer brugernavn og adgangskode. Elementerne. der er angivet med "*3" vises kun i Mac OS X 10. Fold Security Output Method Angiver output-metoder. så som "Secure Print" og "Save in User Box". Mac OS X 10.3. Elementerne. Secure Print Settings Specificerer bruger-ID og adgangskode for "Secure Print". der er angivet med "*2" vises kun i Mac OS X 10. Staple Udfører hæftning. Binding Position Vælger indbindingspositionen. om indstillinger for kontosporing er gældende og specificerer kontonavn og adgangskode. Combination Specificerer brochureudskrivning. Center Staple and Folder udskrifter på midten og hæfter. Offset Specificerer forskydning.5. 10-6 bizhub 362/282/222 . Output Tray Vælger bakke for output. Duplex Udfører duplexudskrivning.5.

– Orientation: Specificerer retningen. – Scale: Specificerer forstørrelses.og reduktionsfaktor. bizhub 362/282/222 10-7 .2 Sideopsætning Sideattributter (grundindstillinger) 1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File". 3 Angiv indstillinger for følgende: – Paper Size: Specificerer papirformatet.Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10. 2 Vælg "Page Attributes".

3) eller knappen [+] (Mac OS X 10. når "Page Attributes" bliver valgt.4 og Mac OS X 10. 6 Ved Mac OS X 10. der kommer frem. 3 Klik på knappen [New] (Mac OS X 10. 7 Klik på [OK]. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Brugerdefineret sidestørrelse 1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File".3 skal du klikke på knappen [Save]. Dette registrerer det brugertilpassede papirformat.4 og Mac OS X 10. 5 Angiv indstillinger for følgende: – Paper Size: Specificerer ethvert papirformat.5 skal du fortsætte til trin 7. 10-8 bizhub 362/282/222 .5). som giver dig mulighed for at vælge papirformatet på den skærm. – Ved Mac OS X 10. – Printer Margins: Specificerer papirmargener. 2 Ved Mac OS X 10. – For Mac OS X 10.3 skal du vælge "Custom Paper Size" fra Indstillinger.5 vælges "Manage Custom Sizes" fra rullelisten Paper Size.4 og Mac OS X 10. 4 Indtast papirformatnavn.

Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Copies: Angiver antallet af kopier.5) bizhub 362/282/222 10-9 . – Pages: Specificerer udskrivningsområdet. der skal udskrives. – Paper Size: Specificerer papirformatet. (kun Mac OS X 10.3 Udskrivning Copies & Pages (standardindstillinger) 1 Fra menuen "File" vælges "Print". der skal udskrives. (kun Mac OS X 10. Specificer denne indstilling i sorteringsfunktionen. 2 Vælg "Copies & Pages". – Collated: Afkryds ikke afkrydsningsboksen "Collate".5) – Orientation: Specificerer retningen.

1 Fra menuen "File" vælges "Print". når der udskrives flere sider på ét ark. 10-10 bizhub 362/282/222 . – Border: Specificerer kanter omkring sider. har forrang. 2 Vælg "Layout". der er angivet på denne maskine. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 2 Bemærk Indstillingerne. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Pages per sheet: Specificerer antallet af sider. – Layout Direction: Specificerer siderækkefølge. der skal udskrives op ét ark. Layout (Udskrivning af flere sider på én side) Du kan udskrive flere sider på ét ark. hvis der specificeres flere kopier i "Default Set" på denne maskine.

1 Fra menuen "File" vælges "Print". – First page from: Vælger indføringsbakke til at udskrive første side. bizhub 362/282/222 10-11 . 2 Vælg "Paper Feed".Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Papirfødning Du kan angive indføringsbakke til udskrivning. – Remaining from: Vælger indføringsbakke til at udskrive fra anden side. 3 Angiv indstillinger for følgende: – All pages from: Vælger indføringsbakken til udskrivning af alle sider.

Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Opsætning Du kan angive indstillinger for forside. – Paper Tray (Cover Page): Vælger indføringsbakke for forsideomslag og bagsideomslag. – Paper Tray (Transparency Interleave): Vælger indføringsbakke for transparent indskudsark. – Transparency Interleave: Indsætter indskudsark mellem overhead- transparenter. 1 Fra menuen "File" vælges "Print". 2 Vælg "Setup". Du kan ikke kun angive indstillinger i "Bagsideomslag". Angiv indstillinger i "Back Cover Page" og "Front Cover Page" på samme tid. – Back Cover Page: Vedlægger et bagsideomslag. – Front Cover Page: Vedlægger et forsideomslag. 10-12 bizhub 362/282/222 . 3 Angiv indstillinger for følgende: – Paper Type: Vælger papirtypen.

– Center Staple and Fold: Folder udskrifterne på midten og hæfter dem. – Offset: Specificerer forskydning. 1 Fra menuen "File" vælges "Print". 3 Angiv indstillinger for følgende: – Collate: Udskriver flere kopier i sæt. bizhub 362/282/222 10-13 .Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Efterbehandler Du kan angive disse indstillinger. – Staple: Udfører hæftning. når du bruger denne maskines hæfte. 2 Vælg "Finishing". – Binding Position: Specificerer indbindingspositionen. – Hole-Punch: Udfører hulning.eller hullefunktioner. – Combination: Specificerer brochureudskrivning. – Output Tray: Vælger udføringsbakken. – Duplex: Udfører dobbeltsidet udskrivning.

Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 2 Bemærk Center Staple and Fold-funktionen er kun tilgængelig. Hullefunktionen er kun tilgængelig. når hulleenheden (ekstraudstyr) er installeret på efterbehandleren (ekstraudstyr). når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret. Hæftefunktionen er kun tilgængelig. når den ekstra efterbehandler og saddelkit er installeret. 10-14 bizhub 362/282/222 .

1 Fra menuen "File" vælges "Print". og "Account Track".Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Sikkerhed Du kan ikke blot udskrive direkte. når "Secure Print" er valgt fra rullelisten "Output Method". – Secure Print Settings: Indsætter ID og password. når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret. "Proof and Print". "User Authentication". som holder styr på antallet af udskrevne sider. når indstillinger for kontosporing er gældende på maskinen. – Account Track: Indsætter adgangsnavnet og adgangskoden. bizhub 362/282/222 10-15 . når "Save in User Box" eller "Save in User Box and Print" er valgt fra rullelisten "Output Method". Indtast ID og adgangskode på denne maskines kontrolpanel. 2 Vælg "Security". og når afkrydsningsboksen valgt. når brugergodkendelse er gældende på maskinen. "Save in User Box". 3 Angiv indstillinger for følgende: – Output Method: Angiver betingelser for "Secure Print" og "Save in User Box". som kræver brugergodkendelse. og når afkrydsningsboksen valgt. som udskriver første sæt af mange kopier og derefter stopper udskrivningen midlertidigt. som det kræver en adgangskode at udskrive fra. – Save in User Box Settings: Indsætter filnavn og bakkenummer. – User Authentication: Indsætter brugernavnet og adgangskoden. men du kan også vælge "Secure Print". som gemmer dokumenter i dokumentmappen. Funktionen Save in User Box kan kun anvendes. når der udskrives.

Hvis dette sker. ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksene "ID for sikker udskrift" og "Adgangskode". kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . og Synkroniser er angivet. eller hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er afkrydset. hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt. ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksen "Filnavn". slettes det sendte job. I brugerbakkenummer skal du angive nummeret på boksen. eller hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Kontosporing" er afkrydset. Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn. Hvis dette sker. mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . slettes det sendte job. eller når Adgangslås er aktiveret på software DIP-skifter. Op til 8 tegn (alfanumeriske tegn.. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 ! Detalje Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af brugernavn eller adgangskode. der ikke er en registreret konto. når dokumentet vælges på maskinens kontrolpanel. der ikke er en registreret konto på denne maskine. Filnavnet for Gem i brugerbok vises.. : * ` / ? @ _ . kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang. Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af Afdelingsnavn eller Adgangskode. Når der udføres brugeridentifikation på maskinen. . : * ` / ? @ _ . For detaljer om brugeridentifikation og funktionen Forbedr sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen [Kopiering]. 10-16 bizhub 362/282/222 . Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn. der blev oprettet. Når brugeridentifikation er angivet på maskinen. kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. . kan du udskrive ved at indtaste brugernavn og password under Brugeridentifikation. og funktionen Øget sikkerhed er aktiveret. For offentlige bakker skal du indtaste "1".

kan passwords. når der indtastes et password. Når der er aktiveret en password-regel på denne maskine. For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger]. bizhub 362/282/222 10-17 . indtastes. der ikke opfylder password- reglen. og jobs slettes. Yderligere oplysninger i "Styring af udskrivningsjob" på side 11-82. For password-regler skal du se i betjeningsvejledningen [Kopiering]. når "Collated" er indstillet.Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 ! Detalje Udskriv dokumentet fra kontrolpanelet på denne maskine. Korrektur og udskrivning kan angives. er begrænset. der kan anvendes for Sikret dokument.

10-18 bizhub 362/282/222 . at de korrekte indstillinger bliver udført. Når optioner installeres.5 skal du åbne skærmen "Print & Fax" fra "System Preferences" på menuen "Apple". – Ved Mac OS X 10.5 skal du klikke på knappen [Driver]. kan funktionen ikke anvendes med printerdriveren.2/10. "Printer Setup Utility" eller "Print Center". 3 Vis skærmen "Installable Options". – Ved Mac OS X 10.3/10. Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10.4 skal du åbne skærmen "Printer Setup Utility" eller "Print Center". – Ved Mac OS X 10. der er placeret i "Applications" – "Utilities" på "Hard Disk".4 skal du klikke på knappen "Installable Options".4 Specificering af funktioner Du kan specificere de installerede optioner på maskinen. 2 Vis "Printer Info". – Ved Mac OS X 10. skal du kontrollere.4 skal du vælge "Show Info" fra menuen "Printer". – Ved Mac OS X 10. 2 Husk Hvis det installerede ekstraudstyr på denne maskine ikke er indstillet på skærmen "Printer Info".2/10. – Ved Mac OS X 10.2/10. således at de kan anvendes fra printerdriveren. Specificering af funktioner 1 Åbn skærmen "Print & Fax".5 skal du klikke på knappen [Options & Supplies].3/10.3/10.

der er installerede på maskinen.Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 4 Vælg de optioner. bizhub 362/282/222 10-19 . knappen [Apply Changes] eller [ ] for at lukke dialogboksen Printer Info. 5 Klik på knappen [OK].

4 Klik på [OK]. Lagring af driverindstillingerne 1 Ændr driverindstillingerne i "Copies & Pages" og "Layout". 10-20 bizhub 362/282/222 . Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10. Indstillingerne bliver registreret i de forudindstillede indstillinger. 2 Fra "Presets" klikkes på "Save as". 3 Indtast det forudindstillede navn i "Save Preset As".5 Lagring af driverindstillingerne For Mac OS X drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede driver og hente dem om nødvendigt.

3 Fra "Presets" klikkes på "Save". bizhub 362/282/222 10-21 . Ændring af indstillingerne 1 Vælg "Presets" fra dialogboksen Print for at ændre indstillingerne. 2 Ændr driverindstillingerne i "Copies & Pages" og "Layout". Indstillingsværdierne bliver hentede og dialogboksen for printerdriver vises igen. De forudindstillede indstillinger. For at skifte navnet skal du klikke på "Rename". For at slette klikkes på "Delete".Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 Gendannelse af indstillingerne % Vælg "Presets" fra dialogboksen Print for at hente indstillingerne.

Opsætning af PPD driver (Mac OS X) 10 10-22 bizhub 362/282/222 .

11 Forskellige indstillinger .

.

Forskellige indstillinger 11 11 Forskellige indstillinger 11. Printerindstillinger Sådan vises skærmbilledet for printerindstillinger 1 Tryk på tasten [Funk.].1 Printerindstillinger på kontrolpanelet Du kan ændre de forskellige printerindstillinger på maskinens kontrolpanel./Tæller]. Indstillingsskærmbilledet for den ønskede indstilling vises. 3 Berør den ønskede indstillingsknap. bizhub 362/282/222 11-3 . 2 Berør [Printerindstill.

Scan. Fax. og hver enkelt indstilling kan specificeres. eller Box vises. Skærm for Grundindstillinger Skærm for skrifttype 11-4 bizhub 362/282/222 . indtil skærmen for Kopi. Forskellige indstillinger 11 4 Angiv indstillinger for følgende: Skærm for MFP-Indstilling Skærm for Standard-indstillinger Skærm for PDL-indstilling Skærm for testudskrivning 2 Bemærk For at forlade specificering af printerindstillinger berøres [Enter]. Standardskærmene vises nedenfor.

når A4-format ikke er tilgængeligt. eller 30 minutter. og det vil ikke forårsage nogen fejl. 20. – FRA: Erstatter ikke papir i letterformat eller 11 e 17-tommeformat med andre papirformater. Du kan specificerer udskrivningsdata til at blive holdt i 10. (Standardindstilling: 10 min. bizhub 362/282/222 11-5 . – TIL: Erstatter papir i letterformat med papir i A4-format. Holdetid for korrekturprint Udskrivningsdataene slettes. Erstatter 11 e 17-tommeformat med papir i A3-format. og papir i letterformat er blevet indstillet til udskrivning.) % Efter ændring af indstillingen berøres [Enter].Forskellige indstillinger 11 MFP-indstilling ! Detalje Oplysninger om visning af skærmen for MFP-indstilling findes i "Printerindstillinger" på side 11-3. som ligger tæt på letterformatet. heller ikke når papir i letterformat eller 11 e 17-tommeformat ikke er tilgængeligt.eller A3-format. hvis der ikke indstilles en tid for udskrivning af dataene. når papir i 11 e 17-tommeformat ikke er tilgængeligt. Overskriv A4 <-> Letter Du kan erstatte letterformat og 11 e 17-tommeformat med papir i A4. Når papir i letterformat ikke er lagt i printeren. kan du udskrive på papir i A4-format. (Grundindstilling: FRA) % Efter ændring af indstillingen berøres [Enter].

– TIL: Udskriver fejlrapport. Forskellige indstillinger 11 Dokument hold tid Du kan specificerer minutterne fra et job bliver modtaget. når der spooles. Fejlrapport for PostScript Du kan angive. – 0to30: Specificerer tiden. om der skal udskrives en fejlmeddelelse. – FRA: Udskriver ikke fejlrapport. Skriv en værdi inden for det tilladte område.]. 11-6 bizhub 362/282/222 . kan indstillingen ikke ændres. heller ikke når [Enter] berøres. 2 Bemærk Hvis der specificeres en værdi uden for det tilladelige område.) % Efter brug af tastaturet for at indtaste en værdi berøres [Enter]. når hukommelsen har overskredet sin kapacitet. indtil det slettes. (Standard- indstilling: 5 min. når der opstår en fejl under PS rasterisering. Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull. (Grundindstilling: FRA) % Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. hvor dataene skal slettes.

eller [env Monarch]. papirvalg) % På skærmen for Grundindstillinger berøres [Skuffe] for at få vist indstillingsskærmen. Grundindstillinger – Skuffe Du kan angive indføringsbakken. og tykt papir som papirtype." og "Skrifttype". Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. Berør [Andet]. Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. når der ikke er blevet specificeret noget. (Standardindstilling: Aut. [16K]. "env Monarch".Forskellige indstillinger 11 Standard-indstillinger I Standard-indstillinger kan du specificere indstillinger for "Grundlæg. kan du kun specificere papirformat. når der ikke er blevet specificeret nogen. ! Detalje For oplysninger om visning af skærm for Standard-indstillinger henvises til "Printerindstillinger" på side 11-3. Grundindstillinger – Papirformat Du kan angive papirformatet. der skal bruges. bizhub 362/282/222 11-7 . når "envDL". [envDL]. der skal bruges. Du kan ikke angive kuverter. eller "Postcard" er blevet valgt. (Standardindstilling: Letter) % På skærmen for Grundindstillinger berøres [Papirformat] for at få vist indstillingsskærmen. 2 Bemærk Når der vælges [8K].

når der ikke er blevet specificeret nogen. – Simplex: Udfører 1-sidet udskrivning. – Stående: Udskriver billedet lodret på siden. Forskellige indstillinger 11 Grundindstillinger – Originalretning Du kan specificere retningen på det udskrevne billede. (Standardindstilling: Simplex) % På skærmen for Grundindstillinger berøres [Udskriv. Grundindstillinger – Udskrivningsmetode Du kan specificerer. Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. Du kan vælge indbindingsretningen. – Duplex: Udfører 2-sidet udskrivning. Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. 11-8 bizhub 362/282/222 .metode] for at få vist indstillingsskærmen. (Grundindstilling: Stående papirretning) % På skærmen for Grundindstillinger berøres [Papirretning] for at få vist indstillingsskærmen. når udskrivningsmetoden ikke er blevet specificeret. om der skal udføres dupleksudskrivning. – Liggende: Udskriver billedet vandret på siden.

Skriv en værdi inden for det tilladte område. der er specificeret på denne maskine har forrang. ! Detalje For PPD-driver gælder det.Forskellige indstillinger 11 Grundindstillinger – Sæt Du kan angive antallet af kopier. der skal udskrives. når der ikke er blevet specificeret nogen indstilling. (Grundindstilling: 1 sæt) % På skærmen for Grundindstillinger berøres [Sæt] for at få vist indstillingsskærmen. Efter brug af tastaturet for at indtaste en værdi berøres [Enter]. 2 Bemærk Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område. bizhub 362/282/222 11-9 . hvis der specificeres flere kopier i "Standardindstilling – Grundindstillinger – Sæt". at indstillingerne. Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.].

Forskellige indstillinger
11
Skrifttype – Skrifttype #
Du kan angive skrifttypen, der skal bruges, når der ikke er blevet specificeret
nogen. (Standardindstilling: 0)
% På skærmen for Grundindstillinger
berøres [Skrifttype #] for at få vist
indstillingsskærmen. Efter brug af
tastaturet for at indtaste en værdi
berøres [Enter].

2
Bemærk
Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område. Skriv en
værdi inden for det tilladte område.
Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.].

11-10 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
Skrifttypeliste

Nr. Skrifttype Nr. Skrifttype

0 Courier 32 Arial Bold Italic

1 CG Times 33 Times New Roman

2 CG Times Bold 34 Times New Roman Bold

3 CG Times Italic 35 Times New Roman Italic

4 CG Times Bold Italic 36 Times New Roman Bold Italic

5 CG Omega 37 Helvetica

6 CG Omega Bold 38 Helvetica Bold

7 CG Omega Italic 39 Helvetica Oblique

8 CG Omega Bold Italic 40 Helvetica BoldOblique

9 Coronet 41 Helvetica Narrow

10 Clarendon Condensed 42 Helvetica Narrow Bold

11 Univers Medium 43 Helvetica Narrow Oblique

12 Univers Bold 44 Helvetica Narrow Bold Oblique

13 Univers Medium Italic 45 Palatino Roman

14 Univers Bold Italic 46 Palatino Bold

15 Univers Condensed Medium 47 Palatino Italic

16 Univers Condensed Bold 48 Palatino Bold Italic

17 Univers Condensed Medium Italic 49 ITC Avant Garde Gothic Book

18 Univers Condensed Bold Italic 50 ITC Avant Garde Gothic Demi

19 Antique Olive 51 ITC Avant Garde Gothic Book
Oblique

20 Antique Olive Bold 52 ITC Avant Garde Gothic Demi
Oblique

21 Antique Olive Italic 53 ITC Bookman Light

22 Garamond Antiqua 54 ITC Bookman Demi

23 Garamond Halbfett 55 ITC Bookman Light Italic

24 Garamond Kursiv 56 ITC Bookman Demi Italic

25 Garamond Kursiv Halbfett 57 New Century Schoolbook Roman

26 Marigold 58 New Century Schoolbook Bold

27 Albertus Medium 59 New Century Schoolbook Italic

28 Albertus Extra Bold 60 New Century Schoolbook Bold
Italic

29 Arial 61 Times Roman

30 Arial Bold 62 Times Bold

31 Arial Italic 63 Times Italic

bizhub 362/282/222 11-11

Forskellige indstillinger
11
Nr. Skrifttype Nr. Skrifttype

64 Times Bold Italic 73 Letter Gothic

65 ITC Zapf Chancery 74 Letter Gothic Bold

66 Symbol 75 Letter Gothic Italic

67 SymbolPS 76 CourierPS

68 Wingdings 77 CourierPS Bold

69 ITC Zapf Dingbats 78 CourierPS Oblique

70 Courier Bold 79 CourierPS Bold Oblique

71 Courier Italic 80 Line Printer

72 Courier Bold Italic

Skrifttype – Symbolsæt
Du kan angive symbolsættet, der skal bruges, når der ikke er blevet
specificeret noget. (Nordamerikansk model, standardindstilling: 29, Andre
modeller, Standardindstilling: 19)
% På skærmen for Grundindstillinger
berøres [Symbolsæt] for at få vist
indstillingsskærmen. Efter brug af
tastaturet for at indtaste en værdi
berøres [Enter].

2
Bemærk
Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område. Skriv en
værdi inden for det tilladte område.
Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.].

11-12 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
Liste over symbolsæt

Nr. Symbolsæt Nr. Symbolsæt

0 Desktop 18 PC-775

1 ISO 4: United Kingdom 19 PC-8, Code Page 437

2 ISO 6: Ascii 20 PC-850 Multilingual

3 ISO11: Swedish 21 PC-852 Latin 2

4 ISO15: Italian 22 PC-858 Multilingual

5 ISO17: Spanish 23 PC-8 Turkish

6 ISO21: German 24 PC-8 Danish/Norw

7 ISO60: Danish/Norw 25 PC-1004

8 ISO69: French 26 PI Font

9 ISO 8859/1 Latin 1 27 PS Math

10 ISO 8859/2 Latin 2 28 PS Text

11 ISO 8859/9 Latin 5 29 Roman-8

12 ISO 8859/10 Latin 6 30 Windows 3.0 Latin 1

13 ISO 8859/15 Latin 9 31 Windows Baltic

14 Legal 32 Windows 3.1 Latin 1

15 Math-8 33 Windows 3.1 Latin 2

16 MC Text 34 Windows 3.1 Latin 5

17 Microsoft Publishing 35 PC-866

bizhub 362/282/222 11-13

Forskellige indstillinger
11
Skrifttype – Linjeantal
Du kan angive linjeantallet per side, når der ikke er blevet specificeret nogen
indstilling. (Nordamerikansk model, Standardindstilling: 60 linjer, Andre
modeller, Standardindstilling: 64 linjer)
% På skærmen for Grundindstillinger
berøres [Linjeantal] for at få vist
indstillingsskærmen. Efter brug af
tastaturet for at indtaste en værdi
berøres [Enter].

2
Bemærk
Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område. Skriv en
værdi inden for det tilladte område.
Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.].

Skrifttype – Skrifttypestørrelse
Du kan angive skrifttypestørrelsen, der skal bruges, når der ikke er blevet
specificeret nogen. (Grundindstilling: Skalerbar skrifttype – 12,00 point;
Bitmapskrifttype – 10,00 pitch)
% På skærmen for Grundindstillinger
berøres [Skrifttypestr.] for at få vist
indstillingsskærmen. Berør
Skrifttypenavnet, indtast værdien
ved brug af tastaturet, og berør
derefter [Enter].
– Skalerbar skrifttype: Specificerer
den skalerbare Skrifttype i
punkter.
– Bitmapskrifttype: Angiver
bitmapskriftformat i punkter.

2
Bemærk
Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område. Skriv en
værdi inden for det tilladte område.
Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.].

11-14 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
Skrifttype – CR/LF-mapping
Du kan specificere kontrolkodesubstitutionsmetoden, når der udskrives
testdata. (Grundindstilling: FRA)
% På skærmen for Skrifttyper berøres
[CR/LF-mapping] for at få vist
indstillingsskærmen. Efter ændring
af indstillingen berøres [Enter].
– Ej nulstil: Udfører ikke
substitution.
– Funktion1: Erstatter CR med
CR-LF.
– Funktion2: Erstatter LF med
CR-LF. Erstatter FF med CR-FF.
– Funktion3: Erstatter CR og LF med CR-LF.
Erstatter FF med CR-FF.

PDL-indstilling
Du kan angive indstilling for PDL (Printer Description Language).
(Grundindstilling: Auto-indst)
% Efter ændring af indstillingen berøres
[Enter].
– Auto-indst: Skifter automatisk
mellem PCL og PostScript.
– PCL: Bruger kun PCL.
– PostScript: Bruger kun
PostScript.

!
Detalje
For oplysninger om visning af PDL-indstillingsskærmen henvises til
"Printerindstillinger" på side 11-3.

bizhub 362/282/222 11-15

Forskellige indstillinger
11
Testudskrift
Du kan udskive følgende fire listetyper.
For oplysninger om visning af Testudskrivningsskærmen henvises til
"Printerindstillinger" på side 11-3.
% Berør knappen for den ønskede
indstilling.
– Kontroller jobdetaljer: Udskriver
en liste over maskinens
indstillinger.
– PCL-demoside: Udskriver en
testside.
– PCL-skrifttypeliste: Udskriver
PCL-skrifttypelisten.
– PS-skrifttypeliste: Udskriver PS-
skrifttypelisten.

11-16 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
11.2 Administratorindstillinger
Visse printerfunktionsindstillinger kan kun ændres af en administrator.

Sådan vises skærmbilledet for Brugeradministratorindstilling

1 Tryk på tasten [Funk./Tæller].

2 Berør [Admin.].

3 Skriv adgangskoden ved brug af
tastaturet, og berør derefter [Enter].

4 Berør [Admin. 2].

bizhub 362/282/222 11-17

indtil skærmen for Kopi. Forskellige indstillinger 11 5 Berør [Printerindstilling]. 6 Angiv indstillinger for følgende: 2 Bemærk For at forlade specificering af printerindstillinger berøres [Enter]. Fax. eller Box vises. Scan. 11-18 bizhub 362/282/222 . Printerindstilling ! Detalje For oplysninger om visning af printerindstillingsskærmen henvises til "Administratorindstillinger" på side 11-17.

aktiverer parallel. – Nibble: Kun for Nibble. – Kompatibel: Svarer til både Nibble og ECP. – ECP: Kun for ECP. indtil en timeout for kommunikation opstår. (Standard- indstilling: ECP) % Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. USB. Skriv en værdi inden for det tilladte område. bizhub 362/282/222 11-19 . der specificeres her for en timeout. Timeout Du kan indstille tiden. Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annull.Forskellige indstillinger 11 Parallel indstilling Du kan specificere måden for brug af et ekstra parallel interface. Der kan ikke angives nogen værdi udover det tilladelig område.]. 2 Bemærk Tiden. (Standard- indstilling: 300 sek) % Efter brug af tastaturet for at indtaste en værdi berøres [Enter].eller netværksinterface.

5 Efter ændring af indstillingen berøres [Enter]. Du kan vælge proces for./Tæller] på maskinens kontrolpanel.: Viser en advarselsmeddelelse uden at udskrive. Kassetteprioritet: Indfører papir fra en anden inputbakke. 1 Tryk på tasten [Funk. Forskellige indstillinger 11 Intet tilsv. 2 Berør [Admin. der er angivet. papir i kassetteindstill. – Hvis valgskærmen [Netværksindstilling 1]/[Netværksindstilling 2] vises. berør [Admin. skal rammetypen specificeres afhængigt af netværksomgivelsen. Hvis det papir.]. 11-20 bizhub 362/282/222 .]. ikke kan indlæses i den angivne inputbakke. Rammetype Hvis der forbindes med NetWare. 2]. 3 Berør [Netværksind. hvornår der ikke er noget matchende papir i den angivne inputbakke. ! Detalje Proceduren for tildeling af en IP-adresse til denne maskine finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7. slettes jobbet. 4 Berør [Rammetype]. skal du berøre [Netværksindstilling 1]. og indtast derefter administratoradgangskoden. Fast kass. Indstilling af IP-adressen Når denne maskine bruges som en netværksprinter. skal der tildeles en IP-adresse til denne maskine.

/Tæller] på maskinens kontrolpanel.Forskellige indstillinger 11 Tæller Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider. 1 Tryk på tasten [Funk. 2 Berør [Kontroller detaljer] i skærmens nederste højre hjørne. 3 Efter kontrol af hver tæller berøres [Afslut]. bizhub 362/282/222 11-21 .

HEX) i forhold til denne maskines brugsbetingelser. HEX Status for hver funktion vises i en kombination af hexadecimal- tal (0 til 9.3 Specificering af statusindstillinger for funktionerne (Software SW) Ved specificering af software SW numeriske værdier (funktion. Software SW Element Beskrivelse Funktion Repræsenterer indstillingen med et trecifret tal. Specificer status for funktionen ved at specificerer bit for hvert nummer fra 7 til 0 med et binært tal (1 eller 0). der er beskrevet i vejledningen. Status for funktionen er specificeret i Bitvalg eller HEX-valg. Når Bitvalg er "00110000". Bit Et ottecifret tal. kan status af hver enkelt funktion ændres. 2 Husk Ændr ikke andre funktioner eller bit end dem. bit. kan HEX-valg repræsenteres som "30". kan indstilling af softwareskift ikke ændres. 2 Bemærk Når "Forbedr sikkerhed" er sat til "TIL". A til F). 11-22 bizhub 362/282/222 . der konfigurerer funktionsstatus. Forskellige indstillinger 11 11. Indtast værdien ved brug af tastaturet.

. . 252 1111 1100 FC 253 1111 1101 FD 254 1111 1110 FE 255 1111 1111 FF bizhub 362/282/222 11-23 . . . . Decimaltal Bit-valg (binært tal) HEX-valg (hexadecimaltal) 0 0000 0000 00 1 0000 0001 01 2 0000 0010 02 3 0000 0011 03 4 0000 0100 04 5 0000 0101 05 6 0000 0110 06 7 0000 0111 07 8 0000 1000 08 9 0000 1001 09 10 0000 1010 0A 11 0000 1011 0B 12 0000 1100 0C 13 0000 1101 0D 14 0000 1110 0E 15 0000 1111 0F 16 0001 0000 10 17 0001 0001 11 18 0001 0010 12 19 0001 0011 13 20 0001 0100 14 . . .Forskellige indstillinger 11 Et eksempel på Bit-valg (binære tal) og HEX-valg (hexadecimaltal) visninger vises nedenfor. .

– For nærmere oplysninger om visning af skærmbilledet Administratorstyring 2. 2 Berør [Software SW]. se "Administratorindstillinger" på side 11-17. og berør derefter [Admin. 3 Berør [Funktionsvalg]. 2]. og brug derefter tastaturet til at indtaste funktionsnummeret. 11-24 bizhub 362/282/222 . Forskellige indstillinger 11 Sådan ændres software SW 1 Log in i Administratorfunktion. Skærmbilledet Startindstillinger vises.

bizhub 362/282/222 11-25 . og angiv derefter indstillingen.Forskellige indstillinger 11 4 Berør enten [Bitvalg] eller [HEX-valg]. 6 Berør [Enter] i øverste højre hjørne af skærmen. berør eller for at flytte markøren til den bit. og berør derefter [Indst. angiv værdien ved brug af tastaturet og ved at berøre [A] til [F]. skal du skrive værdien ved brug af tastaturet. indtil den første skærm vises. der skal ændres. 5 For at ændr indstilling til en anden funktion gentages trinnene 3 og 4. – For at angive Hex-valg skal du berøre [HEX-valg].] nederst til højre på skærmen. – For at angive bit-valg skal du berøre [Bitvalg].] på nederste højre del af skærmen. og berør derefter [Indst.

om adgangslås skal anvendes. når ---------- der angives indstillinger for denne funktion. valgmetode for Sikre dokumenter eller om der skal aktiveres en regel for password (mode 469) Angiv. 11-85 skal det angives. eller angiv om der skal anvendes en regel for password. 11-26 bizhub 362/282/222 . Forskellige indstillinger 11 Angivelse af. når denne funktion angives. 6 --------------------. 0 Lås ikke adgang s. Referencesider for hver funktion bliver vist i fjerneste højre kolonne. 11-90 Sikker udskrift. s. Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Side- reference 7 Specificer om funkti. word 3. 1 Viser dokumentlisten med et ID og indfører password. 4 Af sikkerhedsårsager 0 Anvend ikke en adgangsko. om der skal aktiveres Adgangslås. 5 Angiv valgmetode for 0 Angiver ID og password og s. om deregel der skal gælde regel for anvendelse af ad. viser den tilhørende doku- mentliste. angiv valgmetode for at kontrollere et sikkert dokument. 0 * Ændr ikke denne bit. når ---------- du angiver indstilling af denne funktion. 0000 *Ændr ikke disse bits. 1 Anvend en regel for pass- gangskode. hvis password indtastes forkert. når en adgangskode 1 Lås adgang (kontostyring og ad- ministratorad- gangskode) bliver ukorrekt indtastet tre gange. 11-92 onslås skal aktiveres. 1. Indstillinger på købstidspunktet Bit 7654 3210 Indstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Angivelse af indstillinger De gråtonede celler er indstillinger på købstidspunktet. 2. 0 --------------------.

Hvis du aktiverer regler for password. er betingelserne. vil passwords. bizhub 362/282/222 11-27 . at de følgende passwords er i overensstemmelse med reglerne. ! Detalje Før du aktiverer regler for password skal du kontrollere. Kontroller. Hvis der anvendes en regel for password. der ikke er i overensstemmelse med reglerne. Brugergodkendelse/brugeradgangskode Kontostyringsadgangskode Administrator.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk For funktionen Adgangslås skal du se i betjeningsvejledningen [Kopiering]. ikke blive accepteret.og service-password Sikker udskrift-password Brugerbakke-password For password-regler skal du se i betjeningsvejledningen [Kopiering]. beskrevet nedenfor. der kræves for password. Hvis password ikke er i overensstemmelse med reglerne. at administratorpassword er i overensstemmelse med reglerne. 8 alfanumeriske tegn (kun 8 alfanumeriske tegn for administratorpassword og 8 alfanumeriske tegn eller flere for brugeridentifikation og password) Kun passwords med samme tegn er ikke tilladt. kan du ikke logge på administratortilstand.

0000000 *Ændr ikke disse bits. 1. 3. om tegnet på markørens plads eller tegnet til venstre for markøren slettes. Vælg. ----------------------. Indstillinger på tidspunktet for købet Bit 7654 3210 Indstilling (Nordamerikansk model) 1 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 80) Indstilling (Anden model) 0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00) Angivelse af indstilling De gråtonede celler er indstillinger på købstidspunktet. 2 Bemærk Standardindstilling for Nordamerikansk model: 1 Anden modelstandardindstilling: 0 11-28 bizhub 362/282/222 . 1 Sletter karakteren til ven- stre for markøren 6. når ---------- 2. 4. Forskellige indstillinger 11 Angivelse af slettemetode for [Slet] i inputskærmbilleder (mode 478) Angiv slettemetode for [Slet] i inputskærmbilleder. Bit Beskrivelse Indstilling Beskrivelse Sidereference 7 Angiv slettemetode 0 Sletter karakteren på mar. 5. 0 der angives indstillinger for denne funktion. ---------- for [Slet] i input. kørens plads skærmbilleder.

4 Brug af PageScope Web Connection PageScope Web Connection er en funktion til enhedsstyring. der findes på den HTTP-server.0 Microsoft Internet Explorer 4 eller nyere Netscape Navigator 4.0 Windows Vista/Server 2008 Microsoft Internet Explorer 7 eller nyere Netscape Navigator 7.73 eller 7. bizhub 362/282/222 11-29 .0 Hvis der bruges Microsoft Internet Explorer 5. der er sluttet til netværket. Driftsmiljø Element Driftsmiljø Netværk Ethernet TCP/IP Computerapplikation Webbrowser: Windows NT 4. Du kan angive maskinindstillinger fra PageScope Web Connection ved hjælp af en webbrowser på en computer.5.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 eller nyere Netscape Navigator 7.0 Windows XP/Server 2003 Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere Netscape Navigator 7. som er indbygget i printercontrolleren.Forskellige indstillinger 11 11. brug da Service Pack 1 eller nyere.

1.168.1. 11-30 bizhub 362/282/222 .168. 2 I adressebjælken skrives maskinens IP-adresse. 1 Start webbrowseren.20 http://192. og derefter trykkes på [Enter]-knappen. Forskellige indstillinger 11 Adgang til PageScope Web Connection PageScope Web Connection kan åbnes direkte fra en webbrowser. 2 Bemærk Når du får adgang med PageScope Web Connection må du ikke anvende en proxyserver. – http://<IP_adresse_på_denne_maskine>/ Eksempel: Hvis IP-adressen på maskinen er 192.20/ ! Detalje Proceduren for tildeling af en IP-adresse til denne maskine finder du i "Angivelse af IP-adresse til maskinen" på side 4-7.

Forskellige indstillinger
11
Når der udføres brugergodkendelse
Når der udføres brugergodkendelse eller ekstern servergodkendelse, vises
følgende skærm. Indtast brugernavn og adgangskode, og tryk på tasten
[Log-in].

2
Bemærk
Når brugeridentifikation er angivet på maskinen, og funktionen Øget
sikkerhed er aktiveret, eller når Adgangslås er aktiveret på software
DIP-skifter, kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang,
hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt.
For detaljer om brugeridentifikation og funktionen Forbedr sikkerhed skal
du se betjeningsvejledningen [Kopiering].
Henvend dig til netværksadministratoren for at få brugernavn og
adgangskode.

bizhub 362/282/222 11-31

Forskellige indstillinger
11
Sidestruktur
Den side, der vises umiddelbart efter start af PageScope Web Connection,
er brugerfunktionssiden. Alle brugere kan se denne side.

2
Bemærk
Ved at indtaste administratorpassword og klikke på knappen [Log-in],
kan du få vist siden for administratorfunktion. Yderligere oplysninger i
"Logon til administratorfunktion" på side 11-34.
Konfigurationen af siden PageScope Web Connection vises nedenfor.

4 5 9

1
2
3 6

7

8

11-32 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11

Nr. Element Beskrivelse

1 KONICA MINOLTA-logo Klik på logoet for at gå til Konica Minolta websiden på
følgende URL:
http://konicaminolta.com

2 PageScope Web Connection- Klik på logoet for PageScope Web Connection for at få
logo vist versionsoplysninger.

3 Administrator mode logon Klik for at logge på i Administratorfunktion.
button

4 Statusvisning Viser status for denne maskines printer og scanner af-
snit ved brug af ikoner. Opdater data ved at klikke på
knappen [Renew] på Web browseren.

5 Visning af meddelelser Hvis der er opstået en fejl på maskinen, vises status for
problemet/fejlen og andre fejloplysninger. Opdater data
ved at klikke på knappen [Renew] på Web browseren.

6 Fane Her vises, hvilke kategorier der kan styres med Page-
Scope Web Connection. Følgende faner vises i bruger-
tilstand.
• System
• Job
• User Box
• Print
• Scan

7 Menuer Oplister information og indstillinger for den valgte fane.
De menuer, der vises, varierer alt efter den fane, der er
valgt.

8 Oplysninger og indstillinger Viser oplysninger om de punkter, der vælges i menuen.

9 Log-af knap for Bruger- Vises, når der er logget på til brugergodkendelse.
autentifikation Klik på log off fra brugerautentifikation.

2
Bemærk
Fanen User Box kan kun vises, når en harddisk (ekstraudstyr) er
installeret.
Fanen Scan er fanen Fax/Scan, når det ekstra faxkit er installeret.

bizhub 362/282/222 11-33

Forskellige indstillinger
11
Logon til administratorfunktion
Du kan skifte mellem bruger- og administratorfunktion. Hvis du vil angive
system- eller netværksindstillinger, skal du være logget på
administratorfunktionen.
% Indtast administratoradgangskoden for denne maskine i feltet "Admin
Password", og klik derefter på knappen [Log-in].

11-34 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
Administratorfunktionssiden vises.

For at vende tilbage til brugerfunktion klikkes på knappen [Log-out].

2
Husk
Når du er logget på som administrator, er maskinens kontrolpanel låst og
kan ikke bruges.
Afhængigt af maskinens status, kan du muligvis ikke logge på som
administrator.
Hvis du er logget på administratorfunktion og ikke udfører nogen
handlinger i 10 minutter, opstår der timeout, og du logges automatisk af
administratorfunktionen.

2
Bemærk
Når funktionen Øget sikkerhed er aktiveret, eller når Adgangslås er
aktiveret software DIP-skifter, kan den tilhørende bruger være låst ude og
nægtet adgang, hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet
korrekt.
For detaljer om Øget sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen
[Kopiering].

bizhub 362/282/222 11-35

Forskellige indstillinger
11
Webbrowser-cache
De nyeste oplysninger vises muligvis ikke på siden PageScope Web
Connection, fordi ældre udgaver af siderne er gemt i webbrowseren.
Desuden kan der opstå problemer, når der anvendes cache.
Når du bruger PageScope Web Connection, skal du deaktivere
webbrowserens cache.

!
Detalje
Menuer og kommandoer kan variere afhængigt af webbrowser-
versionen. Yderligere oplysninger finder du i webbrowserens Hjælp-
funktion.
Hvis funktionen anvendes med aktiveret cache, og
administratorfunktionen har fået timeout, vises timeout-siden eventuelt
også, efter at der er logget på funktionen igen. Da maskinens
kontrolpanel endvidere forbliver låst og ikke kan bruges, skal maskinen
genstartes (hovedafbryderen slås fra og derefter til igen). Deaktiver cache
for at undgå dette problem.

Ved Internet Explorer

1 I menuen "Værktøjer" skal du klikke på "Internet indstillinger".

2 Under fanen Generelt skal du klikke på [Indstillinger] under
"Midlertidige Internet filer".

3 Vælg "Ved hvert besøg på siden", og klik derefter på [OK].

Ved Netscape Navigator

1 I menuen "Edit" skal du klikke på "Preferences".

2 I "Category"-boksen klikkes på "Advanced" og derefter på "Cache".

3 Under "Compare the page in the cache to the page on the network"
vælges "Every time I view the page".

11-36 bizhub 362/282/222

Forskellige indstillinger
11
Brugerfunktion
Brugertilstanden giver funktioner for kontrol og betjening af maskinen på
brugerniveau. Du kan vælge blandt fem faner (System, Job, User Box, Print
eller Scan).

2
Bemærk
Fanen User Box kan kun vises, når en harddisk (ekstraudstyr) er
installeret.
Fanen Scan er fanen Fax/Scan, når det ekstra faxkit er installeret.
Denne vejledning beskriver de printer relaterede funktioner. For bakke-
og scannerfunktioner for maskinen skal du se i betjeningsvejledningen
[Bakkehandlinger] og betjeningsvejledningen [Netværksscanning].

Fanen System
Under fanen System vises oplysninger og indstillinger om maskinens
systemkonfiguration.

Fanen System – Summary
På fanen System klikkes på "Summary". Dette er også åbningssiden, der
vises, når du går ind på http://<IP_adresse_for_denne_maskine>/ med din
Webbrowser.

bizhub 362/282/222 11-37

Forskellige indstillinger
11
Siden Summary viser den aktuelle systemkonfiguration og status for
maskinen.

Element Beskrivelse

Device Information Dette område bruger grafikker og tekst for at vise konfigurationen for
udstyr installeret på maskinen.

11-38 bizhub 362/282/222

og klik derefter på "Paper Tray" i undermenuen. Du kan kontrollere status for maskinens papirbakker. Element Beskrivelse Tray Viser oplysninger om hvert enkelt element.Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Detail – Paper Tray Klik på fanen System. Paper Size Paper Type Paper bizhub 362/282/222 11-39 . der kommer frem. klik på "Detail".

Du kan kontrollere status for maskinens udskriftsbakker. og klik derefter på "Output Tray" i undermenuen. der kommer frem. klik på "Detail". Element Beskrivelse Output Tray Viser bakkenavnet og status for hver installerede bakke. 11-40 bizhub 362/282/222 . Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Detail – Output Tray Klik på fanen System.

der kommer frem. 2 Bemærk "HDD" kan kun blive vist. Du kan kontrollere status for maskinens harddisk. Remain Viser mængden af ledig plads på harddisken. bizhub 362/282/222 11-41 . når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret. og klik derefter på "HDD" i undermenuen.Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Detail – HDD Klik på fanen System. der bruges af systemet. Element Beskrivelse Total Viser total størrelse på den installerede harddisk. Used Viser mængden af plads. klik på "Detail".

og klik derefter på "Interface Information" i undermenuen. klik på "Detail". Du kan kontrollere maskinens interface information. Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Detail – Interface Information Klik på fanen System. Local I/F Viser oplysninger om lokal interface. der kommer frem. 11-42 bizhub 362/282/222 . Element Beskrivelse Interface Information Viser netværksinformation.

Developing Unit PC Drum Staple Cartridge Saddle Staple Cartridge 1 Saddle Staple Cartridge 2 Dust Box 2 Bemærk Status bliver ikke vist korrekt. "Saddle Staple Cartridge 2". "Saddle Staple Cartridge 1". og "Dust Box" bliver vist i overensstemmelse med om efterbehandleren (ekstraudstyr) er installeret. bizhub 362/282/222 11-43 . Element Beskrivelse Toner Viser oplysninger om hvert enkelt element.Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Detail – Consumables Klik på fanen System. og klik derefter på "Consumables" i undermenuen. hvis forbrugsstofferne ikke er installeret. Du kan kontrollere information om maskinens forbrugsstoffer. klik på "Detail". der kommer frem. "Staple Cartridge".

udskrifter. Copy/PC Print Viser hver enkelt tæller. Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Counter Klik på fanen System. og klik derefter på "Counter" i menuen. og faxer). scanninger. 2 Bemærk "Fax" kan kun blive vist. når fax-sæt (ekstraudstyr) er installeret. Element Beskrivelse Tæller Viser det samlede tal for udskriftstælleren (kopier. 11-44 bizhub 362/282/222 . Scanner/Fax Paper Total Counter Viser udskriftstæller for hvert papirformat. Du kan kontrollere de tællere som maskinens styrer.

Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Online Assistance Klik på fanen System. og klik derefter på "Online Assistance" i menuen. Element Beskrivelse Contact Name Viser oplysninger om hvert enkelt element. bizhub 362/282/222 11-45 . der styres af maskinen. Contact Information Product Help URL Corporate URL Supplies and Accesories Online Manual URL Fanen Job Fra fanen Job kan du kontrollere jobs. Du kan kontrollere supportinformation angående produktet.

der blev tildelt. Forskellige indstillinger 11 Fanen Job – Job List Klik på fanen Job. der er blevet udskrevet. Siden Testudskrift Element Beskrivelse Print Viser udskrivningsjoblisten og detaljer. TX Viser jobliste og detaljer for fax. klik på "Job List" fra menuen. og vælg derefter hver funktion (udskrivningsfunktioner). 2 Bemærk Jobnummeret. da jobbet blev sat i kø i maskinen. eller som står i kø for udskrivning. der er under udskrivning. Du kan tjekke jobs. 11-46 bizhub 362/282/222 . RX Viser joblisten og detaljer for modtagelse af fax. vises som jobnummeret.og scanoverførsler.

og vælg derefter hver indstillingsklassificering (General Settings og PCL Settings). der specificeres her til udskrivningen. Side for generelle indstillinger for testside Element Beskrivelse General Settings Viser oplysninger om hvert enkelt element. anvendes de indstillinger.Forskellige indstillinger 11 Fanen Print Du kan tjekke printerstandardindstillinger og udskrive forskellige testudskrifter. PCL Settings PS Settings bizhub 362/282/222 11-47 . Fanen Print – Default Settings Klik på fanen Print. hvis indstillinger ikke er specificeret. klik på "Default Settings" fra menuen. Hvis der sendes et udskrivningsjob.

PCL Demo Page Udskriver en demo-side. der bruges af PostScript. Du kan udskrive forskellige konfigurationsoplysninger. og klik derefter på knappen [Print]. PS Font List Udskriver skrifttypelisten. Vælg den rapport. du vil udskrive. 2 Bemærk Mens maskinen behandler et job. Forskellige indstillinger 11 Fanen Print – Test Print Klik på fanen Print. der bruges af PCL. er du måske ikke i stand til at udskrive rapporter. Element Beskrivelse Configuration Page Udskriver maskinens forskellige konfigurationsoplysningsider. 11-48 bizhub 362/282/222 . PCL Font List Udskriver skrifttypelisten. og klik derefter på "Test Print" i menuen. demo-siderne og skrifttypeinformation.

bizhub 362/282/222 11-49 . For bakke-. Scan eller Network).Forskellige indstillinger 11 Administratortilstand I Administratorfunktion kan du specificerer systemindstillinger for maskinen. Vedrørende detaljer om at logge på i administratortilstand henvises til "Logon til administratorfunktion" på side 11-34. eller vælg en fra rullelisten. scanner. Grundfunktion 1 Klik på en fane. 2 Bemærk Fanen User Box kan kun vises. når det ekstra faxkit er installeret. Du kan vælge blandt fem faner (System.og netværksfunktioner for denne maskine skal du se i betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger] og betjeningsvejledningen [Netværsksscanninng]. User Box. Fanen Scan er fanen Fax/Scan. Indtast enten en indstilling direkte. og vælg derefter et element fra menuen. når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret. 2 Angiv indstillinger for de viste elementer. Print. 3 Klik på knappen [Apply] for at anvende indstillingerne. Denne vejledning beskriver de printer relaterede funktioner.

Element Beskrivelse Mixed Original Detection Angiv om sporingsfunktion for blandet original skal indstilles til stan- dardværdien. 11-50 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på "User's Choice 1" i undermenuen. Forskellige indstillinger 11 Fanen System Under fanen System vises oplysninger og indstillinger om maskinens systemkonfiguration. Du kan angive indstillinger vedrørende behandling af et blandet dokument. klik på "User's Choice". Fanen System – User's Choice – User's Choice 1 Klik på fanen System. der kommer frem.

4-i-1. og zoomfaktor for "2-i-1" og "Brochure" 0. Få nærmere oplysninger hos din tekniker. Element Beskrivelse Default Setting Angiv standardindstillinger for original dokument/kopifunktion. Simplex/Duplex Når "Duplex" er standardværdi i Kopifunktion. og klik derefter på "User's Choice 2" i undermenuen.500. skal du angi- Booklets ve. der skal bruges som første prioritet. der skal bruges som første prioritet. Default Print Paper Når funktion for automatisk papirvalg ikke bruges. Off: Specificerer ikke automatisk zoomfaktor. der kommer frem. Du kan angive indstillinger for papirprioritet. bizhub 362/282/222 11-51 . Zoom Ratio for Combine Når funktionerne 2-i-1. eller brochure anvendes. angives indfø- ringsbakken.707.Forskellige indstillinger 11 Fanen System – User's Choice – User's Choice 2 Klik på fanen System. On: Zoomfaktor for "4-i-1" er 0. klik på "User's Choice". Auto Paper/Auto Zoom Angiv automatisk funktion. om der automatisk skal aktiveres en passende zoomfaktor. vises "1-Sided>>1-Sided" ikke.

eller nøgletæller bliver fjernet. LCD Back-Light OFF Angiv tiden. klik på "User's Choice". Forskellige indstillinger 11 Fanen System – User's Choice – User's Choice 3 Klik på fanen System. Time Angiv tiden. Denne indstilling kan kun spe- cificeres. når "Disable Sleep Mode" er angivet som "Yes" i Admini- strator Management-Administrator Settings. Auto Reset Angiver. Time Angiver tiden. før funktion for lavt strømforbrug træder i kraft (indstil- lingsområde: 1-240 minutter). Element Beskrivelse Low Power Mode Angiv tiden. Når funktionen Øget sikkerhed er aktivere på denne maskine. før funktionen sluk LCD-baggrundslys træder i kraft (indstillingsområde: 1-240 minutter). når pass- Account is changed word er indtastet. og klik derefter på "User's Choice 3" i undermenuen. om der skal vendes tilbage til standardindstilling. før hvilefunktion træder i kraft (indstillingsområde: 1-240 minutter). om hvilefunktion skal aktiveres. kan denne indstilling ikke angives. Du kan specificerer indstillinger for energisparefunktion. om automatisk nulstillingsfunktion skal aktiveres. der kommer frem. Auto Reset when Angiver. 11-52 bizhub 362/282/222 . Sleep Vælg. før automatisk nulstillingsfunktion træder i kraft og vender tilbage til standardindstillinger.

bizhub 362/282/222 11-53 . klik på "User's Choice". Du kan angive indstilling for layout og udskrivningskvalitet. og klik derefter på "User's Choice 4" i undermenuen. der kommer frem.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk For detaljer om Øget sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen [Kopiering]. Fanen System – User's Choice – User's Choice 4 Klik på fanen System.

Mode (Staple) Output Specificerer standardindstilling for hulning. Default Fi. når 4-i-1 kombinationsfunktion anvendes. Forskellige indstillinger 11 Element Beskrivelse 4-In-1 Copy Order Angiver siderækkefølgen. Quality/ Density Quality Angiver standardindstillinger for kopikvaliteten. når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret. Output Specificerer standardindstilling for forskydning. Modes Type Default For Auto Angiver automatiske standardindstillinger for kopitætheden. Default Density Angiver standardindstillinger for kopitætheden. 11-54 bizhub 362/282/222 . Hulningsfunktionen bliver kun vist. Mode (Punch) 2 Bemærk Hæftefunktionen bliver kun vist. Mode Print Exposure Angiver udskrivningstætheden. nishing Mode Mode (Sort) Output Specificerer standardindstilling for hæftning. Copy Mode Density Levels For Manual Angiver manuelle standardindstillinger for kopitætheden. når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret.

der er lagt på glaspladen. On: Kopierer ved brug af prioritetspapir. Du kan angive output-indstillinger. klik på "User's Choice". For Printer Du kan angive udføringsbakke for udskrivning fra en computer. og originaldoku- mentet.Forskellige indstillinger 11 Fanen System – User's Choice – User's Choice 5 Klik på fanen System. Auto Paper Select for Du kan angive. Output For FAX Angiver udføringsbakke for data modtaget via fax (port 1/2). om der skal specificeres en indføringsbakke. (Network) For Copy Du kan angive indføringsbakke til kopier. om der skal skiftes mellem sorterings. Tray Set- tings For FAX Du kan angive udføringsbakke for data modtaget via et netværk. bizhub 362/282/222 11-55 . Off: Viser skærmen til valg af indføringsbakke.og ikke sorte- Change ringsfunktion alt efter antallet af kopier. når Small Original automatiske papirvalgsindstillinger er specificeret. Element Beskrivelse Sort/Non-Sort Auto Du kan angive. og klik derefter på "User's Choice 5" i undermenuen. eller når et originaldokument ikke er blevet ilagt. er i A5-format eller mindre. der kommer frem.

der kommer frem. Du kan angive indstillinger for standard skærm. Fanen System – User's Choice – User's Choice 6 Klik på fanen System. 11-56 bizhub 362/282/222 . og klik derefter på "User's Choice 6" i undermenuen. Mode 1: Velegnet til kopiering af lyse originaldokumenter såsom originaler skrevet med blyant. Priority Device Specificerer prioritetsfunktionen. Image Quality (ADF) Specificerer ADF'ens kvalitetsniveau. klik på "User's Choice". Element Beskrivelse Default LCD Screen Angiver prioritetsfunktionsskærmen. Priority Mail Screen Angiver prioritetsfunktionsskærmen. Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Visningen af udføringsbakkefunktionen kan variere afhængig af status for det installerede ekstraudstyr. Mode 2: Velegnet for standard originaldokumenter.

bizhub 362/282/222 11-57 . Angiver sommertid.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Skærmen med fanen Priority Mail Screen er skærmen med fanen Priority Fax.T. Element Beskrivelse Year Indtast året. D. når det ekstra faxkit er installeret. Hour Indtast tidspunktet. Min Indtast minutter. Day Indtast dagen. Time Zone Angiv tidsforskellen fra GMT.S. Month Indtast måneden. Fanen System – Administrator Management – Date & Time Setting Indtast tidspunkt og dato i maskinen.

Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Administrator Management – Administrator Settings Klik på fanen System. der kan angives per job (indstillingsområde: sets per job 1-99). Copy Sets Angiv. Restrict One-Touch Angiv. Disable Sleep Mode Angiv. skal begrænses. Når funktionen Øget sikkerhed er aktivere på denne maskine. klik på "Administrator Management". og klik derefter på "Administrator Settings" i undermenuen. om one-touch-registrering specificeret af brugerindstillinger- Editing ne. om det skal tillades brugeren at deaktivere hvilefunktion i funktionen Brugers valg. Address 11-58 bizhub 362/282/222 . skal forbydes. Activity Report E-mail Angiv destinations-e-mail-adresse til afsendelse af aktivitetsrapport. der kommer frem. kan denne indstilling ikke angives. Du kan angive indstillinger for brugsbetingelser for brugeren. The number of copy Angiv det antal kopier. der angives per job. Element Beskrivelse Max. om antallet af kopier.

bizhub 362/282/222 11-59 . Element Beskrivelse Account Data Registrerer kontodata (kontonavn.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk For detaljer om Øget sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen [Kopiering]. password. Fanen System – Administrator Management – Account Data Når der udføres kontosporing på denne maskine vises menuerne "Account Data" og "Account Counter 1-3" i "Administrator Management" under fanen System. Account Counter 2 Account Counter 3 2 Bemærk Der findes flere oplysninger om account track i betjeningsvejledningen [Kopiering]. maksimumsværdi for udskrifter) til et tællernummer. Account Counter 1 Viser den samlede tæller per konto.

User Counter 2 User Counter 3 11-60 bizhub 362/282/222 . "User List". User List Viser de registrerede brugere. User Counter 1 Viser den samlede tæller per bruger. Element Beskrivelse User Authentication Registrerer brugeroplysningerne (brugernavn og password) til et brugernummer. Forskellige indstillinger 11 Fanen System – Administrator Management – User Authentication Når der udføres Brugergodkendelse på denne maskine vises menuerne "User Authentication". og "User Counter 1-3" i "Administrator Management" under fanen System.

og User Counter 1 til 3 vises ikke.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Der findes flere oplysninger om brugeridentifikation i betjeningsvejledningen [Kopiering]. For at få vist denne information klikkes på fanen System i Brugerfunktion. Når der udføres brugeridentifikation på maskinen og der er angivet synkronisering. Contact Information Product Help URL Corporate URL Supplies and Accesories Online Manual URL bizhub 362/282/222 11-61 . Kontroller Account Counter 1 til 3. og derefter klikkes på "Online Assistance". Fanen System – Online Assistance Du kan ændre online supportinformationen. Element Beskrivelse Contact Name Angiv oplysninger om hvert enkelt element. opsummeres totalen i kontotælleren.

Element Beskrivelse Timeout Indtast modtagelses-timeout for interfaceporten (inputområde: 10-1000). Fanen Print – Local I/F Du kan ændre indstillinger for interfacetimeout. når lokalt interface-sæt (ekstraudstyr) er installeret. 2 Bemærk "Mode" kan kun blive vist. Mode Vælg overførselsmetode for parallelporten. Forskellige indstillinger 11 Fanen Print Under fanen Print vises information og indstillinger angående tilslutningsinterface og standardudskrivningsindstillinger for udskrivning. 11-62 bizhub 362/282/222 .

Forskellige indstillinger 11 Fanen Print – Default Settings – General Settings Du kan angive printerens standardindstillinger. Element Beskrivelse PDL Setting Vælg det printerbeskrivende sprog. Proof-Print Document Angiv tiden. Tray Angiv indføringsbakken. Paper Size Vælg papirstørrelse. Original Direction Vælg udskriftsretningen. Hold Time Document Hold Time Angiv tiden for sletning af data. (indstillingsområde: 0-30) bizhub 362/282/222 11-63 . Print Method Vælg. om der skal udføres dobbeltsidet udskrivning. før 'korrektur og udskriv'-data bliver slettet.eller A3-format. # of Sets Vælg antallet af kopier. (indstillingsområde: 1-999) Overwrite A4 <-> Letter Du kan erstatte letterformat og 11 e 17-tommeformat med papir i A4. når kapaciteten for hukommelsen er overskredet. der skal printes.

Forskellige indstillinger 11 Element Beskrivelse Alternative Input Tray Vælg proces for.44-99. slettes jobbet.75. Bitmapskrifttype 0. Fixed Tray: Viser en advarselsmeddelelse uden at udskrive.00-999. Element Beskrivelse Font Name Vælg skrifttypen. Font Size Indtast skrifttypestørrelse for den skalerbare skrifttype og bitmap- skrifttypen (indstillingsområde: Skalerbar skrifttype 4. Line/Page Indtast antallet af linjer per side (inputområde: 5-128). hvornår der ikke er noget matchende papir i den an- givne inputbakke. CR/LF Mapping Vælg CR/LF-operation.00). 11-64 bizhub 362/282/222 . Symbol Set Angiv symbolsættet. Fanen Print – Default Settings – PCL Settings Du kan angive standardindstillingsværdier for PCL-funktionen. ikke kan indlæses i den angivne inputbakke. der er angivet. Priority Tray: Indfører papir fra en anden inputbakke. Hvis det papir.

Element Beskrivelse PostScript Error Report Angiv om udskrivning af fejl skal aktiveres.Forskellige indstillinger 11 Fanen Print – Default Settings – PS Settings Du kan angive printerens standardindstillingsværdier for PS-funktionen. bizhub 362/282/222 11-65 .

Printer Information Specificer printerbeskrivelsen (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). når det ekstra faxkit er installeret. Forskellige indstillinger 11 Fanen Print – IPP Configuration Du kan ændre enhedsoplysningerne. ! Detalje Der findes flere oplysninger om indstillingerne for fanen Scan i betjeningsvejledningen [Netværksscanning]. Fanen Scan På fanen Scan vises indstillinger ved overførsel og information og indstillinger angående adressebogsbegrænsninger. Printer Location Specificer enhedsnavnet (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). 11-66 bizhub 362/282/222 . Element Beskrivelse Printer Name Specificer enhedsnavnet (op til 127 alfanumeriske karakterer og symboler). Fanen Scan er fanen Fax/Scan.

når fax-sæt eller scanner-sæt (ekstraudstyr) er installeret.Forskellige indstillinger 11 Fanen Network Information og indstillinger vedrørende netværkstilslutning vises på fanen Network. bizhub 362/282/222 11-67 . 2 Bemærk "IP Relay Settings" på fanen Network.

Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – TCP/IP Du kan angive TCP/IP-indstillinger. 11-68 bizhub 362/282/222 .

***.. indtastningsområde for ***: 0-255).***. / = ? _ ` { | } ~)). 10 sekunder efter slukningen. om DHCP-serveren skal bruges. om SLP-funktionen skal aktiveres. "IP Address". "Gateway Address". Host Name Indtast værtsnavnet. Port Number Angiv portnummeret på din enhed (indt. 224-255). indtastningsom- råde for ***: 0-255 Bemærk. Gateway Address Specificer standard gatewayadresse.***. om TCP/IP skal aktiveres.***. "Subnet Mask". 224-255). eller "Self-Domain Name". før den tændes igen. at følgende værdier ikke kan indtastes i det mest betydelige byte: 0. om LPD-funktionen skal aktiveres.***. Domain Name Angiv domænenavnet for denne maskine (op til 64 alfanumeriske ka- rakterer og symboler (! # $ % & ' * + .***. indtastningsområde for ***: 0-255 Bemærk. Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten.***. DNS Configuration Vælg. hvis den tændes.Forskellige indstillinger 11 Element Beskrivelse TCP/IP Configuration Angiv. RAW Port Number Angiv RAW-portnummer (inputområde: 1-65535) Self-Domain Name Angiv denne maskines domænenavn. LPD Setting Angiv. skal maskinen genstartes (sluk på hovedafbryderen. og tænd den igen). straks efter den har været slukket. 224-255). DNS Server Address Registrer maksimalt tre DNS-servere (format: "***. (op til 64 alfanume- riske karakterer og symboler (-)).***". der tilslutter til et netværk. SLP Setting Angiv. bizhub 362/282/222 11-69 . 127. 127. der tilslutter til et netværk (format: "***. om DHCP-serveren skal aktiveres. 127. at følgende værdier ikke kan indtastes i det mest betydelige byte: 0. IP Address Angiv maskinens IP-adresse (format: "***. der tilslutter til et netværk (format: "***. indtast- ningsområde for ***: 0-255 Bemærk at følgende værdier ikke kan indtastes i det mest betydelige byte: 0.***". skal man vente i ca. DHCP Configuration Vælg. Maskinen fungerer måske ikke korrekt.. 2 Husk For at anvende ændringer til indstillinger for "DHCP Configuration". Subnet Mask Angiv subnet mask. DNS Query Timeout Angiv tid for en forespørgsels timeout til DNS-serveren.omr.***".***". / = ? _ ` { | } ~ @)). (op til 64 alfanumeriske karak- terer og symboler (! # $ % & ' * + .: 1-65535).***.

0. om der skal aktiveres afvisning af en indstilling af IP-adresse. der afvises (format: "***. inputområde for ***: 0-255 og "0. Refuse Address Angiv.0. 11-70 bizhub 362/282/222 .0" kan ikke indta- stes).0. der godkendes (format: "***.0" kan ikke indta- stes).***.***.***.0.***- ***.***- ***. Area 1–3 Indtast den IP-adresse.***.***. Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – IP Filtering Du kan angive filterfunktion for IP-adresse. Element Beskrivelse Allow Address Angiv. Du kan angive adgangsbegrænsninger ved at angive IP-adresse for værten.***". Area 1–3 Indtast den IP-adresse.***.***.***". inputområde for ***: 0-255 og "0.***. om godkendelse af en indstilling for IP-adresse skal aktiveres.

168. "192.eks. og indtast IP-adressen i slutadressen. kan de tre metoder.og slutadresse.11.eks.168. Ved DNS-server og DHCP-serverafsendelse og modtagelse.22 – tom").22"). Indtast IP-adressen i startadressen og lad slutadressen stå tom.eks. Når indstillingen Tillad adresseområde er aktiveret. F. bliver det adresseområde.11. angives.22 – 192.11.11. "192. der ikke er angivet. Indtast den samme IP-adresse som start. bizhub 362/282/222 11-71 . F. Lad startadressen stå tom. når samme adresseområde angives af både Tillad adresseområde og Afvis adresseområde. angivet som afvisningsindstilling. "tom – 192. Når du tillader (afviser) en enkelt IP-adresse.22"). gælder indstilling af IP-filtrering ikke. F.168. der er beskrevet nedenfor.168.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Afvisningsindstillingen gives prioritet.

Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – IPP Du kan angive IPP udskrivningsindstillinger. Indstillingsværdier: Print-Job (Udskriv-job). Element Beskrivelse Printer URI Viser URI for printeren. Operations-Supported Angiver udskrivningsfunktionerne. Get-Jobs (hent jobs). Accept IPP Jobs Angiver. der kan anvendes til IPP-udskrivning. Validate-Job (bekræft- job). Enable IPP Angiver. Get-Job-Attributes (hent jobattribut- ter). der er understøttet af IPP. Cancel-Job (annuller-job). om IPP-udskrivningsjob skal aktiveres. om IPP-udskrivning skal aktiveres. Get-Printer-Attributes (hent printerattri- butter) 11-72 bizhub 362/282/222 .

(Password vises som "••••".. Preferred NDS Context Indtast foretrukket NDS-kontekstnavn (op til 191 alfanumeriske karakterer. * [ ] < > | + = ?).) Hvis password ændres. med udeladelse af / ¥ : . med udeladelse af / ¥ : . bizhub 362/282/222 11-73 . . Frame Type Vælg rammetype. og det nye password indtastes. Bindery/NDS Vælg Bindery/NDS. Element Beskrivelse Enable NetWare Angiv. ( ) [ ] { } < >)). * [ ] < > | + = ?). * [ ] < > | + = ?). om NetWare skal aktiveres. Preferred File Server Indtast foretrukket printerservernavn for bindery (op til 47 alfanume- riske karakterer. slettes "****".Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – NetWare Du kan angive indstillinger for NetWare. Print Server Password Angiv printerserverpassword (op til 63 alfanumeriske karakterer og symboler (mellemrum ! " # $ % & ' ~ = ¥ | . : + * ` / ? @ _ . Print Server Name Indtast printerservernavn (op til 63 alfanumeriske karakterer med udeladelse af / ¥ : .

hvis den tændes. "Print Queue Scan Rate". * [ ] < > | + = ?). Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. straks efter den har været slukket. 255 gives automatisk). skal maskinen genstartes (sluk på hovedafbryderen. Forskellige indstillinger 11 Element Beskrivelse Preferred NDS Tree Indtast foretrukket NDS-trænavn (op til 63 alfanumeriske karakterer. 10 sekunder efter slukningen. 11-74 bizhub 362/282/222 . og tænd den igen). før den tændes igen. eller "Printer Number". skal man vente i ca. Mode Vælg "PServer" eller "NPrinter/RPrinter" som funktionsmåde for printerserveren. Printer Number Indtast Nprinter/Rprinter printernummer (indtastningsområde: 0-255. "Frame Type". "Mode". 2 Husk For at anvende ændringer til indstillinger for "Enable NetWare". Maskinen fungerer måske ikke korrekt. Print Queue Scan Rate Indtast scanningsrate for udskrivningskø (inputområde: 1-65535 sekunder). med udeladelse af / ¥ : .

Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – NetWare Status "NetWare Server" og "Queue Name" vises som NetWare-forbindelsesstatus. bizhub 362/282/222 11-75 .

WorkGroup Name Indtast navnet på arbejdsgruppen (op til 15 alfanumeriske karakte- rer. Element Beskrivelse Enable Windows Printing Specificerer. ikke mellemrum / \ . Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – Windows Du kan angive Windows-udskrivningsindstillinger. ikke mellemrum \ * + = | : . om Windows udskrivningstjeneste (SMB-udskrivning) Service skal aktiveres.). 11-76 bizhub 362/282/222 . Printing Service Name Indtast udskrivningstjenestenavnet (op til 13 alfanumeriske karakte- rer.). NetBIOS Name Indtast NetBIOS-navn (op til 15 alfanumeriske tegn og kun binde- streger (-)). " ? < > .

skal man vente i ca. Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. 10 sekunder efter slukningen.Forskellige indstillinger 11 2 Husk For at anvende ændringer i indstillinger for "NetBIOS Name". "Printing Service Name". genstartes maskinen (sluk for hovedafbryderen. bizhub 362/282/222 11-77 . og tænd den igen). straks efter den har været slukket. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. før den tændes igen. 2 Bemærk Kun PCL-driveren kan bruges med Windows-udskrivning. eller "WorkGroup Name". hvis den tændes.

Zone Name Angiv zonenavnet (op til 31 alfanumeriske karakterer. idet = ~ udelukkes). om Apple Talk skal aktiveres. Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – Common Setting – AppleTalk Du kan angive indstillinger for Apple Talk. idet = ~ udelukkes). Element Beskrivelse AppleTalk Angiv. Current Zone Viser det aktuelle zonenavn. 11-78 bizhub 362/282/222 . Printer Name Indtast printernavnet (op til 31 alfanumeriske karakterer.

og tænd den igen). før den tændes igen. Når maskinen slukkes og tændes igen med hovedkontakten. skal man vente i ca. Maskinen fungerer måske ikke korrekt. bizhub 362/282/222 11-79 . straks efter den har været slukket. genstartes maskinen (sluk for hovedafbryderen. 10 sekunder efter slukningen.Forskellige indstillinger 11 2 Husk For at anvende ændringer i indstillinger for "Printer Name" eller "Zone Name". hvis den tændes.

Indtast domænenavn (op til 64 alfanumeriske tegn). vises menuen "User Authentication" i under fanen Network. NDS Indtast NDS-trænavn (op til 63 alfanumeriske tegn). Forskellige indstillinger 11 Fanen Network – User Authentication Når der udføres autentifikation på en ekstern server med denne maskine. NTLM Indtast NT-server-domænenavn (op til 15 alfanumeriske tegn). Element Beskrivelse Active Directory Der kan angives op til 10 domænenavne i Active Directory. Indtast NDS-kontekstnavn (op til 127 alfanumeriske tegn). 11-80 bizhub 362/282/222 .

Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Der findes yderligere oplysninger om identifikation af eksterne servere i betjeningsvejledningen [Kopiering]. bizhub 362/282/222 11-81 .

– For printerdrivere til Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på fanen Basis. i en bakke på denne maskine. – Gem i brugerboks og udskriv: Angiver filnavn og bakkenummer og gemmer dokumentet i en bakke og udskriver på samme tidspunkt. er følgende: Konica Minolta PCL printerdriver for Windows Konica Minolta PostScript printerdriver for Windows 2000/XP/Server 2003 Konica Minolta PCL printerdriver (VXL) for Windows Vista/Server 2008 Konica Minolta PostScript printerdriver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 PPD printerdriver for Mac OS X Specificering af indstillinger (for Windows) 1 Klik på knappen [Egenskaber] eller knappen [Indstillinger] i printerdriverens dialogboks for opsætning. der skal udskrives. – Udskriv: Udskriver straks. 2 Bemærk De fem printerdrivere. Forskellige indstillinger 11 11. 3 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode. stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. 2 Klik på fanen Opsætning. – Sikker udskrift: Indsæt ID og password på denne maskines kontrolpanel. – Proof & Print (Korrektur og udskrivning) (Prøvetryk): Efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. og udskriv. 11-82 bizhub 362/282/222 . Vælges for at undgå fejludskrivning af store udskrivningsjobs. der kan sættes på denne maskine. – Gem i brugerboks: Angiver filnavn og bakkenummer og gemmer dokumentet.5 Styring af udskrivningsjob Specificering af joboperationer Du kan specificere joboperationerne på maskinen ved at indstille en printerdriver.

. mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . Gem i brugerboks og udskriv. der blev oprettet. mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . : * ` / ? @ _ . Filnavnet for Gem i brugerbok vises. ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksen "Filnavn". . når dokumentet vælges på maskinens kontrolpanel. når indstillingen "Indstilling sidevis" er specificeret. For offentlige bakker skal du indtaste "1". bizhub 362/282/222 11-83 . ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksene "ID for sikker udskrift" og "Adgangskode".Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk Funktionerne Gem i brugerboks og Gem i brugerboks og udskriv kan kun anvendes. Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn. Funktionerne Gem i brugerboks. I brugerbakkenummer skal du angive nummeret på boksen. når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret.. Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn.. Op til 8 tegn (alfanumeriske tegn. : * ` / ? @ _ . og Proof & Print (Korrektur og udskrivning) kan ikke specificeres.

når "Secure Print" er valgt fra "Output Method". 2 Bemærk Funktionerne Gem i brugerboks og Gem i brugerboks og udskriv kan kun anvendes. er begrænset. der ikke opfylder password- reglen. 11-84 bizhub 362/282/222 . . ( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksene "Secure Print ID" og "Password". når "Save in User Box" eller "Save in User Box and Print" er valgt fra rullelisten "Output Method". mellemrum og symbolerne ! $ % & ' ~ = \ |. For password-regler skal du se i betjeningsvejledningen [Kopiering]. når der udskrives. 2 Vælg "Security". Indtast ID og adgangskode på denne maskines kontrolpanel.. Op til 8 tegn (alfanumeriske tegn. Forskellige indstillinger 11 Specificering af indstillinger (for Mac OS X) 1 Fra menuen "File" vælges "Print". indtastes. og jobs slettes. når der indtastes et password. 3 Angiv indstillinger for følgende: – Output Method: Angiver betingelser for "Secure Print" og "Save in User Box". : * ` / ? @ _ . når en harddisk (ekstraudstyr) er installeret. Når der er aktiveret en password-regel på denne maskine. – Save in User Box: Indsætter filnavn og bakkenummer. kan passwords. der kan anvendes for Sikker udsskrift. – Secure Print: Indsætter ID og password.

( ) [ ] { } < >) kan indtastes i tekstboksen "File Name". bizhub 362/282/222 11-85 . der blev oprettet. Opbevaring af Job Afhængig af printerdriverens indstillinger for "Output-metode" kan et udskrivningsdokument gemmes i maskinen som et udskrivningsjob. Sørg for at indtaste et brugervenligt filnavn. For offentlige bakker skal du indtaste "1". Op til 30 tegn (alfanumeriske tegn. I brugerbakkenummer skal du angive nummeret på boksen. : * ` / ? @ _ . mellemrum og symbolerne ! # $ % & ' ~ = \ | . . når dokumentet vælges på maskinens kontrolpanel.. For at udskrive et gemt job skal du hente jobbet i bakkefunktion ved brug af maskinens kontrolpanel.Forskellige indstillinger 11 Filnavnet for Gem i brugerbok vises.

Skærmen for skift af jobindstilling vises. Skærmen for Indstil job vises. – Hvis du ikke ændrer indstillingerne for udskrivningsbetingelserne. 4 Berør [Job indstillet]. 1 Tryk på tasten [Box] på maskinens kontrolpanel. Forskellige indstillinger 11 Hentning af jobs (Prøvetryk) Der findes yderligere oplysninger om brug af tasterne på kontrolpanelet i betjeningsvejledningen [Kopiering]. 5 Berør [Skift jobindstill.]. – For at ændre indstillinger for udskrivningsbetingelserne. gå videre fra trin 5. du ønsker at udskrive. 11-86 bizhub 362/282/222 . 3 Fra joblisten vælges det job. 2 Tryk på [Korrektur udskrift]. For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger]. gå videre fra trin 7.

berøres [Slet]. Skærmen for funktionsindstilling vises igen.Forskellige indstillinger 11 6 Skift udskrivningsbetingelserne på skærmen for skift jobindstillinger. og udskrives. bizhub 362/282/222 11-87 . og berør derefter [Enter]. 7 Berør [Start Kopiering]. Jobs i [Korrektur udskrift] eller [Sikker print] bliver slettet efter at være udskrevet. Hentning af jobs (Sikret dokument) Der findes yderligere oplysninger om brug af tasterne på kontrolpanelet i betjeningsvejledningen [Kopiering]. Det gemte job er ændret til et aktivt job. 2 Bemærk For at slette og ikke udskrive et job. 2 Berør [Sikker print]. 1 Tryk på tasten [Box] på maskinens kontrolpanel. For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger]. eller når maskinen slukkes.

4 Fra joblisten vælges det job. du ønsker at udskrive. og udskrives. Det gemte job er ændret til et aktivt job. Forskellige indstillinger 11 3 Indtast ID og password i Sikret dokument. 5 Berør [Job indstillet]. Skærmen for Indstil job vises. 11-88 bizhub 362/282/222 . og berør derefter [Enter]. 6 Berør [Start Kopieing].

Jobs i [Korrektur udskrift] eller [Sikker print] bliver slettet efter at være udskrevet. eller når indstillingen er angivet til indtastning af password. der vises. er det ikke nødvendigt at indtaste password i trin 3. berøres [Slet]. Når Sikret dokument er valgt i trinnene 4 og 5 skal du indtaste password på den password- skærm.Forskellige indstillinger 11 2 Bemærk For at slette og ikke udskrive et job. bizhub 362/282/222 11-89 . når funktionen i valgmetode for Sikret dokument er angivet af software DIP-skifter. eller når maskinen slukkes. Når funktionen Øget sikkerhed er aktiveret på denne maskine.

skal du indtaste et afdelingsnavn og adgangskode i printerdriveren for at kunne udskrive et job. Når brugeridentifikation er angivet på maskinen. eller hvis et job er sendt. For detaljer om brugeridentifikation og funktionen Forbedr sikkerhed skal du se betjeningsvejledningen [Kopiering]. der ikke er en registreret konto. Hvis der er specificeret identifikationsindstillinger på maskinen. Hvis dette sker. er følgende: Konica Minolta PCL printerdriver for Windows Konica Minolta PostScript printerdriver for Windows 2000/XP/Server 2003 Konica Minolta PCL printerdriver (VXL) for Windows Vista/Server 2008 Konica Minolta PostScript printerdriver (VPS) for Windows Vista/Server 2008 PPD printerdriver for Mac OS X Når der udføres brugeridentifikation på maskinen. 2 Bemærk Hvis et udskrivningsjob er sendt ved brug af brugernavn eller adgangskode. 11-90 bizhub 362/282/222 . kan den tilhørende bruger være låst ude og nægtet adgang. Adgangskode. og funktionen Øget sikkerhed er aktiveret. eller hvis et job er sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er afkrydset. Forskellige indstillinger 11 Udskrivning med denne maskine. De fem printerdrivere. eller når Adgangslås er aktiveret på software DIP-skifter. og Synkroniser er angivet. slettes det sendte job. skal du indtaste et brugernavn og adgangskode i printerdriveren for at kunne udskrive et job. Hvis dette sker. kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. der ikke er en registreret konto på denne maskine. når indstillinger for Identifikation og Kontosporing er gældende Hvis der er specificeret kontosporingsindstillinger på maskinen. slettes det sendte job. der kan sættes på denne maskine. uden at afkrydsningsboksen "Kontosporing" er afkrydset. hvis identifikationsinformationerne ikke er indtastet korrekt. kan denne maskine ikke godkende betjeningen og kan ikke udskrive. kan du udskrive ved at indtaste brugernavn og password under Brugeridentifikation.

er et registreret password på denne maskine. 4 Vælg en afkrydsningsboks. udskrives jobbet. indtastes brugernavn og adgangskode. For kontosporing tælles antallet af udskrevne sider som et job for den angivne konto. er valgt. 2 Klik på fanen Opsætning. er valgt. Hvis det indtastede password. 3 Klik på knappen [Brugergodkendelse/kontosporing]. bizhub 362/282/222 11-91 . – Hvis afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse". 5 Efter angivelse af indstillingerne klikes på knappen [OK] for at begynde udskrivningen. indtastes afdelingsnavn og adgangskode. og indsæt derefter hvert element. – Hvis afkrydsningsboksen "Kontosporing". – For printerdrivere til Windows Vista/Server 2008 skal du klikke på fanen Basis.Forskellige indstillinger 11 Specificering af indstillinger (for Windows) 1 Klik på knappen [Egenskaber] eller knappen [Indstillinger] i printerdriverens dialogboks for opsætning.

– Hvis afkrydsningsboksen "Account Track". indtastes afdelingsnavn og adgangskode. er valgt. Forskellige indstillinger 11 Specificering af indstillinger (for Mac OS X) 1 Fra menuen "File" vælges "Print". indtastes brugernavn og adgangskode. 2 Vælg "Security". og indsæt derefter hvert element. 3 Vælg en afkrydsningsboks. 11-92 bizhub 362/282/222 . er valgt. – Hvis afkrydsningsboksen "User Authentication".

12 Fejlfinding .

.

og prøv at ukorrekte. at kablet er korrekt eller USB-kablet er frakoblet. Der en fejl i applikationssoft. udskrive igen. Der er opstået en fejl i maskinen. er ikke kompatibel navn. "Udskrivningsfejl" vises. Udfør fejlfindingsprocedurerne beskrevet nedenfor. med printercontrolleren. kontrollere om udskrivning er mulig. Se betjeningsvejledning for ap- wareindstillingerne. Netværkskablet. kontrollere om udskrivning er mulig. Fil-udskrivningsindstillingerne er Ændr indstillingerne. Der vises en postscript. Der er ikke tilstrækkelig Udfør en testudskrivning for at fejl. der er valgt til Kontroller det valgte printer- gen printer tilsluttet. Symptom Sandsynlig årsag Handling Meddelelsen "Der er in. tilsluttet." eller udskrivning. Der er ikke tilstrækkelig Udfør en testudskrivning for at hukommelse. bizhub 362/282/222 12-3 . hvis maskinen ikke udskriver. parallelkablet Kontroller. Kontroller maskinens betje- ningspanel.Fejlfinding 12 12 Fejlfinding 12. computerhukommelse. Den printerdriver. plikationssoftwaren for at kon- trollere indstillingerne.1 Der kan ikke udskrives I dette kapitel forklares procedurerne for fejlfinding. efter at du har sendt et job til udskrivning.

holder reglen for password. Denne maskinens forbindelsen Kontakt netværks- til netværket er endnu ikke etab. Netværkskablet. holdes på skærmen for sikker udskrift på maskinens kontrol- panel. er der måske (eller adgangskode). computeren. nens betjeningspanel. parallelkablet Kontroller. om udskriftsjobbet valgt for udskrivningsjobbet. om udskriftsjobbet valgt for udskrivningsjobbet. "Gem i brugerboks" er blevet Kontroller. Kontroller maskinens betje- ningspanel. administratoren. Funktionen Øget sikkerhed kan Angiv identifikationsindstilling aktiveres på denne maskine. indtastet et ikke-registreret kon- tonavn (eller adgangskode). blev fuldført på med printercontrolleren. at kablet er korrekt eller USB-kablet er frakoblet. Der kan anvendes en regel for Indtast det password. er ikke kompatibel navn. Fejlfinding 12 Symptom Sandsynlig årsag Handling Maskinen udskriver ikke. Der er ikke tilstrækkelig Tilføj hukommelse. "Sikret dokument" er blevet Kontroller. Der er opstået en fejl i maskinen. er der måske (eller adgangskode). Der er ikke tilstrækkelig Udfør en testudskrivning for at computerhukommelse. tilsluttet. Angiv det korrekte kontonavn ring er gældende. 12-4 bizhub 362/282/222 . Hvis indstillinger for godkendel. hukommelse. Angiv det korrekte brugernavn se er gældende. kontrollere om udskrivning er mulig. Spørg netværksadministrato- ren. som forsinker ud. er gemt på skærm Box på ma- skinens betjeningspanel. indtastet et uregistreret bruger- navn (eller adgangskode). Der er et udskriftsjob i kø på Kontroller rækkefølgen af jobbe- maskinen. Hvis indstillinger for kontospo. leret (når der tilsluttes til et netværk). på funktionen Øget sikkerhed. ne på Aktive joblisten på maski- skrivningen. hvis du ønsker yderligere oplysninger. Den printerdriver. der over- password på denne maskine. der er valgt til Kontroller det valgte printer- selvom udskriftsjobbet udskrivning.

Hvis der gemmes mere end 29 jobs. udskrives de eller slettes. kan der ikke modtages nye jobs. skal du læse betjeningsvejledningen [Kopiering]. Hvis der er jobs tilbage. bizhub 362/282/222 12-5 . Kontroller. om der er udskrivningsjobs tilbage i "Prøvetryk" og "Sikret dokument" i bakkefunktionen på denne maskines kontrolpanel. når du har gennemgået alle disse procedurer. Hvis problemet ikke er løst.Fejlfinding 12 2 Bemærk I denne maskines hukommelse kan der gemmes op til 29 dokumenter udskrivningsjobs (inklusive "Prøvetryk" og "Sikret dokument").

Kontroller alle indstillinger vælges. Du kan ikke vælge indstillinger. eller hvis resultaterne af udskrivningen ikke svarer til de angivne indstillinger. ke ikke udskrives. Der er angivet en forkert kombi. der er for lavt. Hæftningsfunktionen kræver en Installer den krævede efterbe- efterbehandler (ekstraudstyr). og an- stået konflikt" med "Kan nation af funktioner. Nogle funktioner kan ikke kom. papirretning og i programmet. men ikke på denne maskine. Der er angivet ukorrekte Kontroller alle indstillinger ke. handler (ekstraudstyr) og aktive den ved brug af printerdriveren. der angives i prin- terdriveren. En kombination af funktioner er mulig i printerdriveren. der skal udskrives. i printerdriveren. Meddelelsen "Der er op. hvis du ikke kan angive de ønskede indstillinger i printerdriveren. der kan hæftes. de lig med antallet af sider. Kontroller dokumentet. tæthedsindstillingerne. ikke vælges" eller "Funkti- on annulleret" vises. Vandmærkets tæthed er indstil. hvis "Medietype" er indstillet til i printerdriveren. 12-6 bizhub 362/282/222 . "Tykt" eller "Transparent". andet har højere prioritet end de indstillinger. Vandmærker kan ikke udskrives I dette tilfælde kan et vandmær- i grafikprogrammer. Kontroller let til et niveau. Fejlfinding 12 12. giv funktionerne korrekt. Hæftefunktionen kan ikke Der kan ikke foretages hæftning. veren kan ikke vælges. Der kan ikke foretages Hvis der er et stort antal sider. Programmets indstillinger for Angiv de korrekte indstillinger papirstørrelse. indstillinger. er forkerte. der er nedtonet. Symptom Sandsynlig årsag Handling En indstilling i printerdri.2 De ønskede indstillinger kan ikke angives. 2 Bemærk Nogle af funktionerne i printerdriveren kan ikke kombineres med andre funktioner. Udskrivningen foregår ik. vandmærke. Der kan ikke foretages hæftning. Vandmærket kan ikke Indstillingerne for vandmærket Kontroller indstillingerne for udskrives. Kontroller indstillingerne. som den skal. Udskriv ved at specificere antal- hæftning. Følg nedenstående fejlfindingsprocedure. bineres. hvis dokumentet indeholder si- der med forskellige størrelser. eller den ønskede udskrivning kan ikke foretages. kan der ikke let af sider per sæt som væren- udføres hæftning.

den korrekte størrelse og den er fyldt med papir med et retning. hvis der er valgt "Brochu. computerhukommelse. hvis papiret i papir. re".Fejlfinding 12 Symptom Sandsynlig årsag Handling Hæftepositionen er ikke Indstillingen for papirretning er Kontroller hæftepositionen som forventet. Nummeringsfunktionen er Afkrydsningsboksen "Sortering" Fjern afkrydsningen i afkryds- ikke udført. Papiret fremføres ikke fra Papiret kan ikke indføres fra den Fyld papirkilden med papir med den valgte papirkassette. uden huller. cere datastørrelsen. "Tykt3" eller "Konvolut". For hulningsfunktionen skal hul. hvis papirkil. Installer den krævede efterbe- nings-sæt være installeret på ef. reducere datastørrelsen. Der laves ikke huller i De udskrevne sider kan føres ud Kontroller indstillingen for papir- siderne. Billedet udskrives ikke Der er ikke tilstrækkelig Gør billedet enklere for at redu- korrekt. skal ikke udføres. udskrivningsopsætning. (for Windows) eller "Collated" ningsboksen "Sortering" (for (for Mac OS X) er valgt i dialog. computerhukommelse. "Transparent". angivne papirkilde. i printerdriverens opsætnings- dialogboks. retning. Hullernes position er ikke Indstillingen for papirretning er Kontroller hullernes position un- som forventet. bizhub 362/282/222 12-7 . Formularen udskrives Der er ikke tilstrækkelig Gør formularen enklere for at ikke korrekt. ikke korrekt. andet format og en anden retning. der fanen Layout i printerdrive- rens opsætningsdialogboks. ikke korrekt. kilden ligger i den forkerte retning. ges. i printerdriveren. Windows) eller "Collated" Korrektur og udskrivning boksen for (for Mac OS X). "Tykt2". Kontroller alle indstillinger vælges. Hullefunktionen kan ikke Hullefunktionen kan ikke væl. handler (ekstraudstyr) og aktive terbehandleren (ekstraudstyr). den ved brug af printerdriveren.

Fejlfinding 12 12-8 bizhub 362/282/222 .

13 Tillæg .

.

Macintosh (PowerPC.1) emulation PostScript 3 emulation Omgivende driftsforhold Temperatur 10 til 30°C Fugtighed 15% til 85% RH Opløsning Data. Postscript 3 emulation: Latin 136 skrifttyper Kompatible computere IBM PC eller kompatibel.1 Specifikationer Element Specifikationer Model Indbygget printercontroller Strømforsyning Fælles med hoveddelen Processor RM5231 RAM 192 MB Harddisk 40 GB (ekstraudstyr) Interface • Standard: Ethernet (10Base-T eller 100Base-TX).1 eller 2. Letter) 28 sider/minut (bizhub 282.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP Understøttede protokoller TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) Udskrivningshastighed 22 sider/minut (bizhub 222. Letter) Printersprog PCL5e emulation PCL6 (XL 2. Intel Processor) bizhub 362/282/222 13-3 . Letter) 36 sider/minut (bizhub 362. USB (1.0) • Ekstraudstyr: IEEE 1284 Rammetype Ethernet 802. 600e 600 dpi behandling Udskriver 600e 600 dpi Understøttede papirformater Maksimum standard format Printer skrifttyper PCL: Latin 80 skrifttyper.Tillæg 13 13 Tillæg 13.

0 Mac OS 9.4. Windows XP (Service Pack 2 eller nyere).3/10.5.3.2 PPD-fil • Mac OS X 10.0 Windows Vista/Server 2008 Microsoft Internet Explorer 7 eller nyere Netscape Navigator 7. Mac OS X 10. Windows XP.0 Windows XP/Server 2003 Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere anbefales Netscape Navigator 7. eller Windows Server 2003 printerdriver • Windows NT 4. Windows Vista x64 printerdriver • Windows Server 2008. Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 systemer Klient Windows 2000. Mac OS X 10. brug da Service Pack 1 eller nyere. Windows Server 2008 x64 printerdri- ver • Mac OS 9.5 Printerdriver PCL6: • Windows 2000 (Service Pack 4 eller nyere).2 printerdriver • Mac OS X 10. 13-4 bizhub 362/282/222 .0 (Service Pack 6a) printerdriver • Windows Vista.5 printerdriver Funktion PageScope Web Connection Webbrowser: Windows NT 4. Windows Server 2003 x64 printerdriver • Windows Vista.2.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 eller nyere anbefales Netscape Navigator 7. Windows XP (Home/Professional).4 printerdriver • Mac OS X 10. Windows Vista x64 printerdriver • Windows Server 2008. Windows 2000 (Service Pack 4 eller nyere).73 eller 7. Server Windows NT 4. Mac OS X 10.0 printerdriver • Windows 2000.0 *Hvis der bruges Microsoft Internet Explorer 5. Windows Server 2008 x64 printerdri- ver PS3: • Windows NT 4.2 eller nyere.0. Tillæg 13 Element Specifikationer Understøtte.0 Microsoft Internet Explorer 4 eller nyere anbefales Netscape Navigator 4. Windows Vista eller Windows NT 4. Mac OS X 10. Win- dows Server 2003 printerdriver • Windows XP Professional x64. de operativ.

Tillæg 13 13.2 Konfigurationsside bizhub 362/282/222 13-5 .

3 Skrifttypeliste PCL-skrifttypeliste 13-6 bizhub 362/282/222 . Tillæg 13 13.

Tillæg 13 PS-skrifttypeliste bizhub 362/282/222 13-7 .

Tillæg 13 PCL-demoside 13-8 bizhub 362/282/222 .

x. Filformat til lagring af billeddata ved brug af filtypenavnet. bestående af to snoede kob- TX/1000Base-TX berledningspar. BOOTP Forkortelse for Bootstrap Protocol. NetWare 2. Almindeligt brugt på Windows-platforme. Default gateway En enhed. Du kan angive farvedybde fra sort/hvide (2 værdier) til fuldfarve (16. sikkerhedsoplysninger. der er baseret på BOOTP. Angiver antallet af punkter pr. og du kan meget let opbygge et netværk. BMP Forkortelse for bitmap.216 farver).777.4 Ordliste Begreb Definition 10Base-T/100Base. En Ethernet-standard. bruges som en "gateway" for at få adgang til computere. hvor en klientcom- puter på et TCP/IP-netværk automatisk angiver netværksindstillin- gerne fra serveren. tomme i et billede. der er tilsluttet til en server via et netværk DHCP Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. 0 eller 1. Med DNS kan brugeren få adgang til andre computere over et netværk ved at angive værtsnavne. for 100Base-TX er 100 Mbps og for 1000Base-TX er 1000 Mbps. som er et kabel. der ikke er på det samme LAN Delt printer En printeropsætning. En protokol. Ethernet Standard for LAN-transmissionslinje bizhub 362/282/222 13-9 . i stedet for at skulle huske og forstå IP-adresser. Konfi- gureres som 1 byte lig 8 bits.eller en gruppekontooplysninger. En protokol. hvor en klientcomputer på et TCP/IP-netværk automatisk angiver netværksindstillingerne fra serveren. Den mindste informationsenhed (data- mængde) i en computer eller printer. Afinstaller Bruges til at slette software. bit Forkortelse for Binary Digit. Jo højere værdien er. I øjeblikket bruges oftest DHCP. DPI (dpi) Forkortelse for Dots Per Inch.og serviceoplysninger vha. Driver Software der arbejder som en bro mellem en computer og periferi- udstyr. der er installeret på en computer AppleTalk Et generisk navn for protokolsuiten. når de gemmes. udviklet af Apple Computer for computernetværk Bindery En database til styring af bruger. En opløsningsenhed. DNS Forkortelse for Domain Name System.x eller 3. hvor der muligt at printeren kan bruges af flere computere. Transmissionshastigheden for 10Base-T er 10 Mbps. Viser data vha. jo højere er opløsningen.bmp. Et system.Tillæg 13 13. Billeder bliver sædvanligvis ikke komprimeret. Byte Informationsenhed (datamængde) i en computer eller printer. Egenskab Attributoplysninger Når du bruger en printerdriver. der henter under- støttede IP-adresser fra værtsnavne i et netværksmiljø. Ved samlet styring af IP-adres- ser for DHCP-klienter på DHCP-serveren kan du undgå kopiering af en adresse. som f. som er en avanceret protokol. en computer eller en router. server. der bruges af printere og scannere. I filegenskaber kan du kontrollere attributoplysningerne for filen. så kan der angives forskellige funkti- oner i filegenskaber.eks.

Klient En computer. Et netværk som forbinder com- putere på en etage. Host Name Vist navn på en enhed over et netværk HTTP Forkortelse for HyperText Transfer Protocol.168. der er angivet til hver enkelt enhed. adres- ser og protokoller i forhold til det tilsluttede netværk. Vha. der er almindelig brugt under et NetWare-miljø. En protokol udviklet af Novel. Gråtoner Sort/hvidt billede. Installere Installation af hardware.. Hukommelse Lagringsenhed til midlertidig lagring af data. hvor et netværk er til- sluttet til et netværk. Stor karakterer kan vises på en skærm eller udskrives uden takkede kanter. En protokol. En parallelportstandard. Harddisk Stor lagringskapacitetsenhed til lagring af data. der bruges til at identificere individuelle netværk- senheder over internettet. videoklip kan udveksles med denne udtryktsfulde form for information. Tillæg 13 Begreb Definition FTP Forkortelse for File Transfer Protocol. Lysstyrke Lysstyrke på en skærm 13-10 bizhub 362/282/222 . der bruger tjenester. Lokal printer En printer. der er tilsluttet til en parallel. Dokumenter indeholdende billeder. IPX/SPX Forkortelse for Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.eller USB-port på en computer LPR/LPD Forkortelse for Line Printer Request/Line Printer Daemon. En gateway ændrer også dataformater. kan data gemmes eller slettes. IP-adresser tildeles til enheder.eks. Når der slukkes for strømmen. Der vises et maksimum på 3 tal for fire numre. 192. IPP Forkortelse for Internet Printing Protocol. TCP/IP kan du udskrive data fra Windows eller Unix til en printer over et netværk. her- under computere. Gateway Hardware og software. som f. LAN Forkortelse for Local Area Network. En protokol til overførsel af filer over internettet eller et intranet på TCP/IP-netværk. operativsystemer.10. der er udviklet til printere. Data kan lagres. selvom strømmen slås fra. IEEE 1284 Forkortelse for Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284. i samme bygning eller i tilstødende bygninger. En protokol. IP Address En kode (adresse). er bruger linjer og kurver til visning af konturen af en karakter. programmer eller printer- drivere på en computer. der sender og modtager printdata og styrer printere over internettet på et TCP/IP- netværk. der anven- des til at sende og modtage data mellem en webserver og en klient (webbrowser). der bruges som punkt. Data kan også sendes til printere fra fjernere områder til ud- skrivning over internettet. der leveres af en server via et netværk Kønavn Navn. optagelser. som er tilsluttet til internettet. som muliggør udskrivning ved netværksudskrivning Konturskrifttype En skrifttype. hvor man anvender graderingsinformationer fra sort til hvid.1. En ud- skrivningsmetode over et netværk i et Windows NT-system eller UNIX-system. Inc.

Et kommunika- tionsinterface udviklet af IBM. et softwareprogram. NDS Forkortelse for Novell Directory Services. Styrer 3 NDPS-printtjenester. Pconsole Et hjælpeværktøj. OHP/OHT OHP (overheadprojektor)-transparenter. Brug NetWare 3. Et elektronisk formateret dokument. Baseret på formatet Post- Script. De første 24 bit består af et specielt nummer for hver enkelt fabrikant.pdf. som bruges til præsentationer Opløsning Viser muligheden for ar reproducere billeddetaljer og udskriv- ningsemner korrekt OS Forkortelse for Operating System (operativsystem). der bruger forlængelsen . Sprog til angivelse af udskriftsbillede pr. NDPS Forkortelse for Novell Distributed Print Services.x med Nprinter. printerkø. der er relateret til netværksprinteren. bizhub 362/282/222 13-11 .Tillæg 13 Begreb Definition MAC Address Forkortelse for Media Access Control-adresse. NDPS Manager Et objekt. Nprinter/Rprinter Fjernprintersupportmodul til brug af en printerserver i et NetWare- miljø. side til en printer. NetBEUI Forkortelse for NetBIOS Extended User Interface. der viser NDPS manager. automatisk downloade printerdriveren på en nyligt installeret printer. der er relateret til brug af printer og integrere styring. IEEE 1284 er almindeligt brugt som printertilslutning. NetWare IPX/SPX bruges som kommunikationsprotokol. Servere og printere på et netværk og delte ressourcer med brugeroplysninger. NetWare Netværksstyresystem udviklet af Novell. Ved blot at angive computernavnet kan du op- bygge et mini-netværk.x med Rprinter og NetWare 4. PDL Forkortelse for Page Description Language. NDPS som printerserver kan du udskrive fra den ønskede printer. En netværkspro- tokol udviklet af IBM. printerserver og printer. der viser NDPS Broker. Grundlæggende software til styring af computerens system. Giver en højeffektiv udskrivningsløsning i et NDS-miljø. De sidste 24 bit består af et nummer. Vha. forenkle og automati- sere kompliceret styringsmiljøer. der styrer og tildeler IE-EE. når der bruges en sideprinter. samt bruge- radgangstilladelse over disse enheder kan samles i en hierarkisk struktur. NWadmin Et Novell NetWare-administratorværktøjsprogram. som er: udløs styringstjeneste. NetBIOS Forkortelse for Network Basic Input Output System. tjeneste til besked om hændelser og tje- nesteregistreringsserver. der styrer udskrivningsjob. Dokumenterne kan vises i den gratis software Adobe Acrobat Reader. Et tal bestående af 48 bit. Styrer printer agenter på en ser- ver vha. som fabrikanten tildeler unikt for kortet. Med et specielt ID-nummer for hver enkelt Ethernet-kort kan data sendes og modta- ges mellem kortene. NDPS Broker Et objekt. Parallelt interface Datatransmissionmetode til samtidig afsendelse og modtagelse af data med mange forskellige signaler. PDF Forkortelse for Portable Document Format.

Printerbuffer Hukommelsesdomæne. En protokol. En fil. og som hovedsagelig bruges af Microsoft Windows. Den bruges som standard af Macintosh og Microsoft Windows og kan bruges både til visning og udskrivning. der midlertidigt bruges til databehandling af et printerjob Printerkø Et softwaresystem. Kommunikation er ikke muligt. og som bruger IP-adresser til at identificere hver enkelt netværksenhed. der bruges i et NetWare-miljø. SMTP Forkortelse for Simple Mail Transfer Protocol. RIP Forkortelse for Raster Image Processor. der er udviklet af Adobe anvendes meget til opnåelse af udskrivning i høj kvalitet PPD Forkortelse for PostScript Printer Description. hvis der ikke bruges den samme rammetype. der deler filer og printere over et netværk. PostScript-sidebeskrivelses- sprog. Udskriv job Udskrivningsanmodning overføres fra en computer til printerenhed 13-12 bizhub 362/282/222 . TrueType En kontorskrifttype. Spool Forkortelse for Simultaneous Peripheral Operation On-Line. som anvendes af internettet. der er installeret til at fungere som mellemforbindelse mel- lem hver klient og forskellige servere. En protokol. TCP/IP Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. der er udviklet af Apple Computer og Microsoft. der overvåget. som sætter genererede printerjobs i kø i enheden Protokol De regler. Processoren er normalt indbygget i printeren. Skærmskrifttype En skrifttype til visning af tekst og symboler på en CRT-skærm SLP Forkortelse for Service Location Protocol. Proces. Tillæg 13 Begreb Definition Plug-and-play Evne til automatisk at finde og bruge den relevante driver. den gem- mes midlertidigt et andet sted. når der til- sluttes periferiudstyr til en computer PostScript Et typisk side-beskrivende sprog. og sendes derefter samlet til printeren. brugbart papirformat og de specielle oplysnin- ger for PostScript-printermodellen. ændrer. SMB Forkortelse for Server Message Block. sætter på pause. for at sikre sikkerheden over hele systemet ved internettilslutninger Pserver Printservermodul under et NetWare-miljø. genstarter eller annullerer et printjob Rammetype Type kommunikationsformat. TCP/IP. En protokol til afsen- delse og videresendelse af e-mails. hvor man kan finde tjenester over et TCP/IP-netværk og som automatisk angiver klienten. Ved printerudskrivning sendes data ikke direkte til printeren. Den de facto-standardprotokol. der bruges til at beskrive opløsning. En styrepro- tokol i et netværksmiljø vha. der fremkalder bil- leder fra beskreven tekstdata vha. SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol. som gør computere i stand til at kommunikere med andre computere eller periferienheder Proxyserver En server.

Tillæg 13 Begreb Definition Undernetmaske Enhed. der bruges til at opdele et TCP/IP-netværk i mindre netværk (undernetværk). som er højere end IP-adressen. før det udskrives eller scannes Webbrowser Software som f. Den bruges til at identificere bits i en netværks- adresse. hvor du kan se et billede. Vis En funktion. USB Forkortelse for Universal Serial Bus. der anvendes til visning af websider.eks. printer eller andre enheder til en computer. bizhub 362/282/222 13-13 . En generel interfacestandard til tilslutning af en mus. Internet Explorer og Netscape Navigator.

7-22. 4-27 Brugergodkendelse 8-15 Flip Horizontal 9-4 C Flip vertical 9-4 Collated 9-5. 8-35 Fanen Basis 8-9 B Fanen Efterbehandling 8-21 Back cover 5-21. 8-18 Bindery 4-23 Fanen Opsætning 6-7. 9-4. 6-21. 10-5 Forskellige indstillinger 11-3 D Forstørrelse og reduktion 5-12 Der kan ikke udskrives 12-3 Funktion 11-62 Driftsmiljø 2-7 Driverindstillinger 8-45 G Duplex 9-6. 11-49 F Afinstallation af printerdriveren 3-28 Fane Kvalitet 6-31. 7-11. 7-22. 4-25 Fanen Overlejring 6-24 Bindery/NDS 11-73 Fanen Skrifttype 6-32 Blank tilstand 8-35 Fanen Stempel/Komposition 8-27 Border 9-6. Fanen Forsidefunktion 8-23 10-5 Fanen Indstilling 6-33. Tillæg 13 13. CR/LF Mapping 11-64 9-6. 11-82 E Gem i brugerboks 8-12 Efterbehandling 9-6. 7-25. 7-23 Brochure 8-19 Farveindstillinger 8-35 Brochureudskrivning 5-15 Farvevalg 8-35 Brugerdefinerede papirformater Fejlfinding 12-3 8-10. 10-8 Fejlrapport for PostScript 11-65 Brugerfunktion 11-37 Fjernprinterfunktion 4-23. 8-42 Bagsideomslag 8-24 Fanen Indstilling sidevis 6-21. 6-21. 10-6 Gem i brugerbakke 6-14. 10-4 Fanen Vandmærke 6-28. 9-6. 10-4 Font settings 9-5 Copies & pages 10-4. 10-6. 10-13 General 9-5 Guiden Tilføj printer 3-12 13-14 bizhub 362/282/222 . 8-24. 10-6. 10-9 Forside 5-21. 10-15. 7-22 Bakke 11-63 Fanen Konfigurer 8-39 Billedkomprimering 8-35 Fanen Layout 7-18. 7-9 Bindery emulation 4-23. 10-3.5 Indeks Eksport 8-49 2-sidet 8-19 Enable NetWare 11-73 Enable Windows Printing Service A 11-76 Administratorindstilling 11-34. 8-43. 7-26.

3-25. 10-4 Originalformat 5-11. 8-9 Kvalitetjustering 8-35 Originalretning 11-63 L Output options 10-4 Lagring af driverindstillingerne 6-35. 10-12 Kontroller job 6-14. 7-28 8-12. 7-21. 6-19. 10-6 Indbindingsmargen 8-20 Mønster 6-31. 9-6. 7-11. 4-5 Interfacer 2-8 NetWare 4-23 Invert image 9-4 N-i-1 6-11. 9-3 Mac OS X 3-21. 9-6. 3-23. 10-6 Offset 5-19. 8-19 IP-adresse 4-7 Novell distribueret IPP-udskrivning 4-17 udskrivningstjeneste 4-31 Nprinter 4-23 K Kant 8-19 O Kombination 8-19. 7-19. 10-3 I Macintosh 3-21. 10-18 NDPS 4-31 Input tray 5-13. 10-6 LPR-udskrivning 4-13 Hæftning 8-21 Hentning af jobs 11-86. 9-14. 9-6. 3-21 Netværk 4-3 Installer 3-6 Netværksforbindelse 3-4. 9-11. 11-63 NDS 4-27. 9-6. 7-20. 6-13. 10-4. 7-16. 6-14. 10-10 Outputstørrelse 5-11 Layout direction 10-4 Overlap bredde linje 8-19 Linje/side 11-64 Overlay-fil 8-33 bizhub 362/282/222 13-15 . 7-11. Output-metode 5-18. 8-24 N Indstillinger 8-39. 4-29 Installation af printerdriveren 3-3. 9-6 Kontorsporing 8-17 Opsætning 10-5. 10-6 Mac OS 3-21 Hulning 8-22 Mac OS 9. 10-6 Indstilling sidevis 5-21. OHP interleaving 9-6 10-6.2 3-26. 10-15. 11-90 Opløsning 8-35. 7-20 Inbindingsposition 8-19 Midterhæft og fold 9-6. 6-13. 11-87 M Huller 5-17.Tillæg 13 H Logon til administratorfunktion 11-34 Hæfte 5-17. 8-35 Indbindingsposition 9-6. NetBIOS 11-76 3-7. 11-82 Opsætning af systemet 2-10 Kopier 9-5. 4-34 Import 8-49 Margenjustering 6-12. 10-6 Layout 9-6. 10-6 Kontoregistrering 5-25.

10-3 Styresystem 2-7 Print 2-5. 10-3 Parallel forbindelse 3-4 Skrifttypeindstillinger 8-36 PCL 3-3 Skrifttypeliste 13-6 PCL demoside 11-48 Skrifttypestørrelse 11-64 PCL font list 11-48 SMB-udskrift 4-10 PCL Settings 11-47 Softwareværktøjer 8-40 PCL-driver 6-3. 10-9 Substitute fonts 9-4 Print Method 5-15. 11-82 13-16 bizhub 362/282/222 . 9-4. 10-15 Papirtyp 5-14. 10-3 10-7 Papirindføring 10-5. 3-21 Transparentindskudsark 8-26 Printerfunktioner 5-3 Printserverfunktion 4-25. 10-15. 10-11 Sider per ark 9-6. 9-10. 11-29 S Papir 9-4 Sadelhæftning 8-22 Papirbakke 8-11 Sideopsætning 9-3. 9-5. 10-6 PDL-indstilling 11-63 Specifikationer 13-3 Plakatfunktion 8-19 Spring over tomme sider 5-20 Plug-and-Play 3-9 Start af et softwareværktøj 8-40 PostScript 3-3 Stop 9-6 PostScript-driver 7-3 Støttede operativsystemer 3-3 PPD Driver 9-3. 9-5 Sikkerhedsudskrivning 10-6. 10-3. 7-24. 10-3 PageScope Web Connection 4-9. 9-7. Papirformat 8-9. 10-4. 8-3 Sortering 5-19. 10-5 Skalering 9-4. 10-6 PS-indstillinger 11-47 Udskrifttype 5-15. 10-4 Retning 5-10. 9-7. 10-6. 8-12. Tillæg 13 Overlejring 5-22. 9-6. 6-9. 8-27 Page attributes 9-4. 8-29 R P Redigering af et vandmærke 6-29. 10-4 Papirkilde 5-13. 8-11. 7-11. 10-3. 11-63 Symbolsæt 11-64 Printer bestemte funktioner 9-12 T Printer Margins 10-3 Testudskrivning 5-4 Printer skrifttyper 5-24 Timeout 11-62 Printercontroller 2-3 Transparent Indskudsark 10-5 Printerdriver 3-3. 10-7 Redigering af formularer 6-26 Pages 9-5. 8-19 PS-skrifttypeliste 11-48 Udskriv 6-14. 4-29 U Prøvekopi 8-12 Udskriftskassette 8-22.

8-9 bizhub 362/282/222 13-17 . 7-19.Tillæg 13 Udskriv i sort 6-31 Udskriv job 11-82 Udskriver flere sider på ét ark 5-16. 6-11. 8-27 W Windows 3-4 Z Zone 11-78 Zoom 5-12. 10-6. 10-15 V Valg af en printer 3-23 Vandmærke 5-23. 9-11. 10-10 Udskrivningsmetoder 5-3 USB-forbindelse 3-4 User Authentication 5-25.

Tillæg 13 13-18 bizhub 362/282/222 .