You are on page 1of 1

Numele şi prenumele elevului

:
Clasa:
Modulul:
Data:

Fişă de lucru
SCHEME TEHNOLOGICE
Precizaţi maşina pentru care în tabelul de mai jos este reprezentată schema tehnologică a mecanismului de alimentare, identificaţi
elementele sale constructive şi descrieţi principiul de funcţionare.
Schema tehnologică a mecanismului
Denumirea utilajului Elemente componente Principiul de funcţionare
de alimentare