You are on page 1of 1

Ruj Tuan :

Ruj Kami : JPS(W)/SMKSM(Mur)/153/02/13/03/01(36)


Tarikh : 03 MEI 2018

Kepada
Ibu bapa/Penjaga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tuan/Puan,

JEMPUTAN MENGHADIRI PROGRAM PETRA JAYA DIGITAL MEMORY SKILLS BOOTCAMP

Adalah dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Biro Pendidikan Petra Jaya dengan kerjasama Centre Of Research Advisory
& Technology ( CREATE) akan mengadakan Program Petra jaya Digital Memory Skils Bootcamp. Anak tuan
/puan adalah dijemput bersama ibu bapa untuk hadir pada majlis berkenaan. Majlis tersebut akan diadakan pada
keketatapan seperti berikut :

Tarikh : 05 MEI 2018 (Sabtu )


Masa : 7.00 pagi
Tempat : Dewan Hikmah Petra Jaya , Kuching

3. Sehubungan dengan itu , tuan/puan dimohon untuk menyatakan persetujuan hadir ke majlis berkenaan. Sila
lengkapkan borang setuju hadir pada borang yang dilampirkan dan dikembalikan kepada pihak sekolah dengan
kadar segera.

4. Kerjasama daripada pihak tuan/puan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Wassalam,

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,