You are on page 1of 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) PENDIDIKAN KESENIAN

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN
1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada ENAM (6) lajur yang dibina berdasarkan konstruk Modul Bahasa dan Kemahiran
Seni, Modul Kreativiti dan Inovasi Seni, Modul Apresiasi Seni, Projek Kesenian, Tahap Penguasaan Keseluruhan Seni Visual
dan Tahap Penguasaan Keseluruhan Muzik.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi setiap modul akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Guru perlu menetapkan Tahap
Penguasaan Keseluruhan murid pada akhir tahun berdasarkan kepakaran guru.

5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Pernyataan Tahap Penguasaan.

KAD JANTINA AMALAN KESELURUHAN PENGENALAN SENI VISUAL MUZIK SENI VISUAL MUZIK SENI VISUAL MUZIK PENGLIBATAN KREATIVITI SENI VISUAL NILAI MURNI 1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 1 1 1 1 1 1 Cemerlang Baik Memuaskan 1 2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L 2 2 2 2 2 2 Cemerlang Baik Memuaskan 2 3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P 3 3 3 3 3 3 Cemerlang Baik Memuaskan 3 4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L 4 4 4 4 4 4 Cemerlang Baik Memuaskan 4 5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L 5 5 5 5 5 5 Cemerlang Baik Memuaskan 5 6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L 6 6 6 6 6 6 Cemerlang Baik Memuaskan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ………………………………………………… EN. MY KID / KEMAHIRAN SENI INOVASI SENI PENGUASAAN BIL. RITA ASRANI MOHAMED KELAS: TAHUN 2 USAHA Pentaksiran Pertengahan Tahun PENDIDIKAN KESENIAN NAMA GURU MUZIK: EN. SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E ALAMAT : PRESCINT 1 : PUTRAJAYA TARIKH PELAPORAN : 16 MEI 2018 Sila tentukan peringkat pentaksiran MATA PELAJARAN NAMA GURU SENI VISUAL: PN. NAMA MURID NO. TAN KAR HOCK GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E . AZLAN BIN OMAR Pentaksiran Akhir tahun MODUL BAHASA DAN MODUL KREATIVITI DAN MODUL APRESIASI SENI PROJEK KESENIAN TAHAP NO.

AZLAN BIN OMAR ### Tarikh Pelaporan 16 MEI 2018 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN ### Tahap Penguasaan Keseluruhan (SV) 1 ### Tahap Penguasaan Keseluruhan (MZ) 1 ### Berikut adalah pernyataan bagi Mengetahui perkara asas dan kemahiran seni. NILAI MURNI ### ### ### ULASAN TAMBAHAN ### (Jika ada) : ### ### ### ### ### ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ### PN. semasa dan selepas persembahan. TAN KAR HOCK ### GURU MATA PELAJARAN SENI VISUAL GURU BESAR ### SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E ### ### ………………………………………………………………………… ### EN. RITA ASRANI MOHAMED EN. RITA ASRANI MOHAMED ### Nama Guru (MZ) EN. KESENIAN ### AMALAN Memuaskan Setiap ahli kurang mempamerkan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan. ### APRESIASI SENI MUZIK 1 Mengenal jenis muzik yang didengar. KREATIVITI ### DAN INOVASI SENI MUZIK 1 Mengenal corak irama dan bunyi yang didengar. PENDIDIKAN ### KESENIAN MODUL SENI VISUAL 1 Mengenal pasti penggunaan bahasa seni visual pada karya sendiri yang dipamerkan. ### PENGLIBATAN Cemerlang Semua ahli memainkan peranan dengan cemerlang sebelum. Tahap Penguasaan keseluruhan Muzik ### MATA TAHAP KEMAHIRAN TAFSIRAN PELAJARAN PENGUASAAN ### MODUL SENI VISUAL 1 Mengenal bahasa seni visual pada karya. ### MODUL SENI VISUAL 1 Melakar idea menggunakan media. ### PROJEK KREATIVITI Baik Menggunakan imaginasi dan menterjemahkan idea dalam persembahan. Tahap Penguasaan keseluruhan Seni Visual ### Berikut adalah pernyataan bagi Mengetahui perkara asas dan kemahiran seni. SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E PRESCINT 1 LOGO PUTRAJAYA SEKOLAH 16 MEI 2018 NOTA : JANGAN PADA Baik PENDIDIKAN KESENIAN ### ### Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI ### No. AZLAN BIN OMAR ### GURU MATA PELAJARAN SENI VISUAL ### . MY KID 040307-16-2521 ### Jantina L ### Kelas TAHUN 2 USAHA ### Nama Guru (SV) PN. BAHASA DAN ### KEMAHIRAN SENI MUZIK 1 Mengenal bahasa muzik pada karya. teknik dan proses dalam penghasilan karya.

media.DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 2 TAHAP MODUL BAHASA KEMAHIRAN SENI (SENI VISUAL) PENGUASAAN 1 Mengenal bahasa seni visual pada karya. 6 Menjana idea kreatif dalam aktiviti muzik. 4 Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti muzik. 2 Menerangkan penggunaan bahasa muzik yang terdapat pada karya. 2 Menerangkan penggunaan bahasa seni visual yang terdapat pada karya. teknik dan proses yang sesuai dalam aktiviti penerokaan. TAHAP MODUL BAHASA DAN KEMAHIRAN SENI (MUZIK) PENGUASAAN 1 Mengenal bahasa muzik pada karya. 4 Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti penerokaan. 5 Menentukan penggunaan elemen muzik yang sesuai dalam aktiviti muzik. 6 Menjana idea kreatif dalam aktiviti penerokaan. 5 Menentukan penggunaan bahasa seni visual. TAHAP MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI (SENI VISUAL) PENGUASAAN 1 Melakar idea menggunakan media. . teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3 Mengilustrasi dengan memanipulasi media. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 2 Melukis menggunakan media. 3 Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan bahasa seni visual dalam aktiviti penerokaan. 4 Mengolah dan menyusun idea dalam penghasilan karya. 3 Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan bahasa muzik dalam aktiviti muzik. teknik dan proses dalam penghasilan karya.

5 Menentukan kesesuaian antara komposisi serta gubahan dalam pengkaryaan. media. 6 Membuat kritikan terhadap penggunaan bahasa seni visual. media. 2 Menerangkan penggunaan bahasa seni visual. 6 Mencipta karya kreatif dan inovatif dengan kemasan yang betul. TAHAP MODUL APRESIASI SENI (MUZIK) PENGUASAAN 1 Mengenal jenis muzik yang didengar. 2 Mengajuk corak irama dan bunyi yang didengar. 5 Menghuraikan penggunaan bahasa seni visual. media. 3 Menjelaskan penggunaan bahasa seni visual. 5 Mengimprovisasikan idea muzik dalam penghasilan karya muzik yang kreatif. 2 Mengecam dan menyatakan jenis muzik. 4 Memilih bahan terpakai dalam menghasilkan karya muzik kreatif. 6 Mencipta dan mempersembahkan karya muzik. 3 Menjelaskan tentang muzik dengan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik. teknik dan proses pada karya yang dipamerkan. teknik dan proses pada karya yang dipamerkan. teknik dan proses pada karya yang dipamerkan. TAHAP MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI (MUZIK) PENGUASAAN 1 Mengenal corak irama dan bunyi yang didengar. teknik dan proses pada karya yang dipamerkan. . teknik dan proses pada karya yang dipamerkan. media. 4 Membuat analisis terhadap muzik yang didengar dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik untuk menghasilkan karya. TAHAP MODUL APRESIASI SENI (SENI VISUAL) PENGUASAAN 1 Mengenal pasti penggunaan bahasa seni visual pada karya sendiri yang dipamerkan. media. 4 Menaakul dan mencirikan penggunaan bahasa seni visual.

TAHAP PROJEK KESENIAN (AMALAN NILAI MURNI) PENGUASAAN Cemerlang Semua ahli mempamerkan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan. TAHAP PROJEK KESENIAN (PENGLIBATAN) PENGUASAAN Cemerlang Semua ahli memainkan peranan dengan cemerlang sebelum. 6 Membuat perbandingan dua jenis muzik dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. semasa dan selepas persembahan. TAHAP KESELURUHAN SENI VISUAL PENGUASAAN 1 Mengetahui perkara asas dan kemahiran seni. 5 Menilai karya muzik pilihan sendiri dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. Memuaskan Setiap ahli kurang mempamerkan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan. Memuaskan Setiap ahli memainkan peranan dengan kurang cemerlang sebelum. Baik Menggunakan imaginasi dan menterjemahkan idea dalam persembahan. 4 Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni. . 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran kesenian dalam aktivtiti penerokaan dan amali seni. semasa dan selepas persembahan. Baik Beberapa ahli memainkan peranan dengan cemerlang sebelum. 6 Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan seni yang inovatif. TAHAP PROJEK KESENIAN (KREATIVITI) PENGUASAAN Cemerlang Menggunakan imaginasi yang tinggi dan menterjemahkan idea secara kreatif dalam persembahan. semasa dan selepas persembahan. Baik Beberapa ahli mempamerkan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan. 5 Menilai karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni. Memuaskan Kurang menggunakan imaginasi dan menterjemahkan idea dalam persembahan. 2 Memahami pengetahuan asas dan kemahiran asas seni.

MURID 1 1 1 1 1 1 BIL. MURID 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID MODUL APRESIASI SENI MODUL APRESIASI SENI SENI VISUAL MUZIK TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 6 0 0 BIL. MURID 1 1 1 1 1 1 BIL. MURID 0 6 0 10 10 6 6 5 5 0 0 CEMERLANG BAIK 0 MEMUASKAN 0 CEMERLANG 0 BAIK MEMUASKAN 0 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID . MURID 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID PROJEK KESENIAN PROJEK KESENIAN PENGLIBATAN KREATIVITI MEMUASKAN MEMUASKAN CEMERLANG CEMERLANG BAIK BAIK TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN BIL. RITA ASRANI MOHAMED KELAS: TAHUN 2 USAHA NAMA GURU MUZIK: EN. PENDIDIKAN KESENIAN SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E NAMA GURU SENI VISUAL: PN. MURID 1 1 1 1 1 1 BIL. AZLAN BIN OMAR MODUL BAHASA DAN KEMAHIRAN SENI MODUL BAHASA DAN KEMAHIRAN SENI SENI VISUAL MUZIK TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI SENI VISUAL MUZIK TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL.

RITA ASRANI MOHAMED KELAS: TAHUN 2 USAHA NAMA GURU MUZIK: EN. PENDIDIKAN KESENIAN SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E NAMA GURU SENI VISUAL: PN. AZLAN BIN OMAR PROJEK AMALAN KESENIAN NILAI MURNI MEMUASKAN CEMERLANG BAIK TAHAP PENGUASAAN BIL. MURID 0 0 6 10 6 5 0 CEMERLANG 0 BAIK 0 MEMUASKAN JUMLAH 6 MURID TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 SV 1 1 1 1 1 1 MZ 1 1 0 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 TP 1 TP 2 TP 03 TP 4 TP 5 TP 6 .