You are on page 1of 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

PERSIARAN TUNKU KUDIN


BUKIT COOMBE
11700 GELUGOR, PULAU PINANG

Telefon : 04 – 660 3100


No. Faks : 04 – 658 3680
Laman Web : http://ipgkpp.moe.edu.my
Emel : admin.ipgkpp@ipgm.edu.my
__________________________________________________________________________________________
“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan kami : IPPPP/E2/2/1/Jld.87 (48)


Tarikh : 15 JANUARI 2018
Kepada,
Semua Ibu Bapa
Pelajar Guru
PISMP AMBILAN JUN 2016

Tuan/Puan,

KEM BAHASA INGGERIS SERTA AKTIVITI GOTONG-ROYONG

Merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan perlu meyertai KEM BAHASA
INGGERIS SERTA AKTIVITI GOTONG-ROYONG anjuran Program Bina Insan Guru Kursus MPU 3112
diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 11 Julai 2018

Tempat : Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jit Sin A

2. Pihak IPG akan berusaha sedaya upaya untuk menjaga keselamatan pelajar-pelajar guru dan
memastikan segala peraturan dipatuhi oleh anak/jagaan tuan/puan sepanjang kegiatan ini dijalankan
demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku.

3. Sila kembalikan jawapan yang dilampirkan bersama-sama surat ini.

Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan tugas,

( )
Ketua Jawatankuasa Program B.I.G 2018,
IPG Kampus Pulau Pinang,
Bukit Coombe
11700 Gelugor
__________________________________________________________________________________________
Profesionalisme Adalah Janji Kami
SURAT KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA WARIS

MAKLUMAT IBUBAPA / PENJAGA

Nama: ……………………………………………………… No. K/P : ………………………..

Alamat Rumah : …………...........................................……………………………………………………

No.Tel. Rumah : ……………………………….. No. Tel. Bimbit : …………………………..

Perhubungan dengan Pelajar : ………………………………………

MAKLUMAT PELAJAR

Nama : …………………………………………………… No. S/B : …………………………..

Nama dan Alamat Sekolah :

Tel Sekolah :

Status Kesihatan : Sihat / Tidak Sihat

Dengan ini saya ……………………………………………. No. K/P : ………………...........Ibubapa /


Penjaga kepada pelajar di atas membenar / tidak membenarkan beliau

Menyertai

Pada :

Masa :

Secara umumnya keselamatan pelajar adalah tanggungjawab bersama manakala


keselamatandan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian sewajarnya oleh pihak pengelola
dan pegawaiyang diamanahkan sepanjang program itu berjalan. Saya juga memberi kebenaran
kepadapihak berkenaan yang berkaitan untuk mengurus dan memberi rawatan perubatan
kepada anak/ anak jagaan saya jika keadaan memerlukan.

Yang benar,

……………………………………………………

( Nama : ………………………………………………………………………….. )

( Ibubapa / Penjaga )

Disahkan oleh,

………………………………….

( Guru Besar & Cop Sekolah )


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
PERSIARAN TUNKU KUDIN
BUKIT COOMBE
11700 GELUGOR, PULAU PINANG

Telefon : 04 – 660 3100


No. Faks : 04 – 658 3680
Laman Web : http://ipgkpp.moe.edu.my
Emel : admin.ipgkpp@ipgm.edu.my
__________________________________________________________________________________________
“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan kami : IPPPP/E2/2/1/Jld.87 (48)


Tarikh : 15 JANUARI 2018
Kepada,
Encik Goh Kim Seng
Guru Besar
SJK(C) JIT SIN A
JLN BERAPIT,
BUKIT MERTAJAM,
14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Tuan,

MEMOHON KEBENARAN UNTUK MENGADAKAN KEM BAHASA INGGERIS SERTA AKTIVITI


GOTONG-ROYONG TAHUN 2018

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas, saya sebagai setiausaha Program Bina Insan
Guru Kursus MPU 3112 (BIG) ingin memohon kebenaran untuk mengadakan Kem Bahasa Inggeris
serta aktiviti gotong-royong 2018 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jit Sin A.

2. Untuk pengetahuan Tuan, kem tersebut adalah anjuran Program Bina Insan Guru Kursus MPU
3112 akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 11 Julai 2018

Tempat : Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jit Sin A

3. Tujuan kem ini diadakan adalah untuk:

I. Menyebar dan memupuk minat murid-murid terhadap Bahasa Inggeris serta


membuka peluang kepada murid-murid untuk memahami Bahasa Inggeris di luar bilik
darjah melalui aktiviti-aktiviti yang seronok.
II. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, bersih, indah, selamat dan ceria.
III. Melahirkan bakal guru yang berilmu pengetahuan, aktif, tidak mudah putus asa dan
berdaya saing di peringkat global melalui pembelajaran sepanjang hayat.
IV. Pihak IPG akan berusaha sedaya upaya untuk menjaga keselamatan pelajar-pelajar
guru dan memastikan segala peraturan dipatuhi oleh anak/jagaan tuan/puan
sepanjang kegiatan ini dijalankan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak
diingini daripada berlaku.

4. Kami juga ingin memohon semua murid Tahun 4-6 SJK(C) JIT SIN A yang seramai 100 orang
menyertai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan.
5. Selain itu, kami juga ingin mendapat keizinan untuk menggunakan kawasan sekolah iaitu,
Dewan Terbuka dan padang SJK(C) JIT SIN A untuk Kem Bahasa Inggeris serta kawasan dan
persekitaran SJK(C) JIT SIN A bagi menjalankan aktiviti gotong-royong.

6. Oleh itu, kami amat berharap agar permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya
dan diluluskan oleh pihak Tuan. Kerjasama daripada pihak Tuan amatlah kami hargai dan kami
dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan tugas,

( )
Setiausaha Program B.I.G 2018,
IPG Kampus Pulau Pinang,
Bukit Coombe
11700 Gelugor
__________________________________________________________________________________________
Profesionalisme Adalah Janji Kami
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA JIT SIN 'A'
JLN BERAPIT,
BUKIT MERTAJAM,
14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Telefon : 04 – 539 3555


No. Faks : 04 – 537 7957
__________________________________________________________________________________________
Rujukan kami : PBC0026/E2/2/1/Jld.87 (48)
Tarikh : 15 JANUARI 2018
Kepada,

Setiausaha Program B.I.G 2018,


IPG Kampus Pulau Pinang,
Bukit Coombe
11700 Gelugor

Tuan/Puan,

KELULUSAN MENGADAKAN KEM BAHASA INGGERIS DAN AKTIVITI GOTONG-ROYONG SERTA


PENGGUNAAN KAWASAN SEKOLAH

Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk

2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk
tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkaraperkara tersebut di bawah dipatuhi :

2.1 Tiada unsur-unsur paksaan.

2.2 Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid.

2.3 Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar.

Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menuntut perintah,

( )
Guru Besar,
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA JIT SIN 'A'
JLN BERAPIT, BUKIT MERTAJAM,
14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
PERSIARAN TUNKU KUDIN
BUKIT COOMBE
11700 GELUGOR, PULAU PINANG

Telefon : 04 – 660 3100


No. Faks : 04 – 658 3680
Laman Web : http://ipgkpp.moe.edu.my
Emel : admin.ipgkpp@ipgm.edu.my
__________________________________________________________________________________________
“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Rujukan kami : IPPPP/E2/2/1/Jld.87 (48)


Tarikh : 15 JANUARI 2018
Kepada,
Ketua
Jabatan Unit Asset
Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang

Tuan/Puan,

PERMOHONAN MEMINJAM PETI-PETI KECEMASAN SEMPENA KEM BAHASA INGGERIS SERTA


AKTIVITI GOTONG-ROYONG

Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan KEM BAHASA INGGERIS SERTA
AKTIVITI GOTONG-ROYONG anjuran Program Bina Insan Guru Kursus MPU 3112.

2. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:-

2.1 Tarikh : 11 Julai 2018


2.2 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
2.3 Tempat : Kawasan dan persekitaran serta padang sekolah SJK(C) Jit
Sin A
2.4 Penyertaan : 100 orang pelajar dan 50 orang pelajar guru

3. Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan
kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan pinjaman peralatan/khidmat bantuan / keperluan
seperti mana yang dilampirkan bersama ini.

4. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan tugas,

( )
Ketua Jawatankuasa Peralatan Program B.I.G 2018,
IPG Kampus Pulau Pinang,
Bukit Coombe
11700 Gelugor