You are on page 1of 3

POLINDES

24 Reg. Folio 100 hal 10,000 240,000 24,000
18 map folio biasa 30,000 540,000 54,000
3 map snelhecter kertas 40,000 120,000 12,000
4 map snelhecter plastik 80,000 320,000 32,000
3 map jepit plastik 80,000 240,000 24,000
4 bolpoint faster 30,000 120,000 12,000
21 tipe x 5,000 105,000 10,500
10 klips kertas biasa 3,500 35,000 3,500
13 spidol snowman 7,500 97,500 9,750
286,000 1,817,500 181,750
1,999,250

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Jumlah Barang Jenis Barang Harga Satuan Total Harga 10%
15 Reg. Folio 100 hal 10,000 150,000 15,000 Total
12 map folio biasa 30,000 360,000 36,000
2 map snelhecter kertas 40,000 80,000 8,000
2 map snelhecter plastik 80,000 160,000 16,000
3 map jepit plastik 80,000 240,000 24,000
5 bolpoint faster 30,000 150,000 15,000
13 tipe x 5,000 65,000 6,500
13 klips kertas biasa 3,500 45,500 4,550
15 spidol snowman 7,500 112,500 11,250
286,000 1,363,000 136,300
286,000 1,363,000 136,300 1,499,300

````````````````````````````````````````````````````````````````` .

190.000 34 klips kertas biasa 3.000 20.500 119.000 8 map snelhecter plastik 80.000 25.000 1.500 5.000 280.000 34 map folio biasa 35.900 5 Map Teka 18.250 34 spidol snowman 7.000 54.000 540.000 18 bolpoint faster 30.650 .000 80. Folio 400 hal 40.000 77. PUSKESMAS 62 Reg.500 521.500 255.000 28.500 2 Reg.000 8 map jepit plastik 80.500 775.000 64.000 10 map snelhecter kertas 40.500 9.211.000 5 Hvs F4 70 Gram 40.000 64.000 11.000 56 tipe x 5.000 640.150 5.000 200. Folio 100 hal 12.000 119.000 400.500 92.000 8.732.000 40.000 640.