You are on page 1of 1

SENASTE NYTT 23.03.

2203

HAN VAR DJÄVULENS


ADVOKAT, MEN VEM

VAR DJÄVULEN?
I en tid när ledaren för världens mäktigaste nation har gripits av kejsarvansinne och alla står lika handfallna som när Nero gav order om att
elda upp Rom kan problemen i Konungariket Sverige här uppe i norr te sig som futtiga. Inte desto mindre måste vi som bor här ta itu med
dem. Det första vi måste gripa oss an är mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Eftersom regeringen har visat sig oförmögen eller rent
av ovillig att klara upp det och rättsapparaten har kollapsat måste vi kräva av våra 349 riksdagsmän att vakna. Enmansutredaren av mordet,
polismästaren i Stockholm Hans Holmér, som tog sitt liv den 4 oktober i fjol sedan hans svindel blivit avslöjad, brukade säga att han var
djävulens advokat. Ett uttryck som jag tror är hämtat från Goethes Faust. Men vem var Djävulen? I dag är det ingen tvekan om att Hans
Holmér åsyftade Olof Palme själv.

Jag skulle ha gått på ett möte om det händelserika året –68 på ABF i Stockholm, men tog fel på dag och hamnade i stället, i Fabiansalen, på ett möte om
massmedia och makt. Arrangör var ABF och Journalisternas Socialdemokratiska Förening, som jag inte visste fanns. Mötet leddes av förre kulturministern
Bengt Göransson. En ung doktorand från Göteborg redogjorde för sin pågående avhandling och visade på rutor och ringar med pilar emellan hur det låg till. I
salen fanns nio personer, varav jag igenkände en som journalist, en finnlandssvensk som tidigare förekommit i privatspanargänget kring Palmemordet. Var
han kanske enda medlemmen? Det påminner om en klasskamrat som jag hade när jag gick i Hvitfeldtska läroverket, som nyss utpekades som
krigsskådeplats vid Göteborgskravallerna. Vi skulle skriva uppsatser om Moses och han hade valt att skriva om en antisemitisk uppsats av Strindberg, som
hette Moses. Han fick C av vår lärare, en lektor som var ordförande i Folkpartiet i Göteborg. Klasskamraten förklarade att han var medlem i Lerums
nationalsocialistiska förenings ungdomsklubb. Magistern frågade hur många medlemmar de hade. – För närvarande är det bara jag, sa han. Som förening var
den ganska blygsam således.

Nå, det blev inte något helt ointressant möte för det. När doktoranden skulle exemplifiera medias makt så råkade Bengt Göransson nämna Ove Rainers
namn. Ove Rainer var en lantmätare som Palme hade gjort till justitieminister, när han bildade regering. Men så kom det ut i Aftonbladet att han hade en
förmögenhet placerad i Schweiz. Nancy Ericsson, tungt socialdemokratiskt namn, (mamma till min kollega Birgitta Bergmark på TV), skrev en ilsken artikel i
AB och krävde hans avgång. Och Palme som var lyhörd för socialdemokratiska mediaröster, gav honom sparken. Bengt Göransson berättade nu att han varit
med i Statsrådsberedningen när Palme hade frågat de nya ministrarna i tur och ordning om de hade några pengalik i garderoben, och Ove Rainer gjorde som
han blivit tillsagd, han sa inget.

I salen på ABF fanns en annan av Palmes pojkar, en statssekreterare, som också hade varit med vid tillfället. Han påpekade det där med Nancy Erikssons
artikel. Att det var den som tvingade Olof Palme att agera. Vad han inte sa var förhistorien. Nämligen att Ove Rainer hade frågat Palme till råds innan, vad
han skulle göra med sin förmögenhet. Palme sa: Gör som jag, placera dem i Schweiz, men prata inte om det. Ove Rainer fick veta en väl bevarad hemlighet,
nämligen att Palme hade nummerkonto på bank i Schweiz, där han satte in sin förmögenhet och sina provisioner på vapenförsäljning. När utfrågningen kom i
statsrådsberedningen så var Ove Rainer tyst, som han blivit tillsagd. Och Palme läckte till Aftonbladet! Falluckan slog igen snabbt och effektivt. Efter en
nyhetsartikel kom Nancy Erikssons bredsida och justitieministern måste gå. Palme gjorde Ove Rainer till Generaldirektör i Postverket. När Palme fyllde 50 år
tog Ove Rainer sin hämnd. Han stal två diligenspistoler från Postmuseum och gav honom. För det blev han prickad av JO men det tog han med ro. Han fick
lämna Postverket också och blev chef för Bilbesiktningen innan han dog i cancer, definitivt krossad. Regeringen deltog inte i begravningen.

Så fungerade Mefistofeles i politiken. – Spelet är det viktigaste för mig, förklarade Olof Palme för sin älskarinna Shirley MacLaine, enligt vad
hon har berättat i sin självbiografiska roman. Spelet i det här sammanhanget betyder alltid att man manipulerar andra, man får dem till att
göra saker som de inte förstår innebörden av. Så lyckades Palme till och med manipulera självaste Jan Guillou så han trodde att det var han
som avslöjade Palme och IB-affären i ett radioprogram. Mönstret går igen med variationer i Harvardaffären, i ubåtskränkningarna, i
gisslandramat i banken, vad du vill. Med den tekniken kan man komma långt, från mord och statskupper till hela krig. Det viktigaste är att
man iakttar en strikt hierarki och gör som man blir tillsagd. Förresten så är väl än så länge Palmemordet det bästa exemplet på att det
funkar. Så länge ingen lagföring sker har feministerna makten. Och alla som skyddar dem. Ska vi säga att det håller i sjutton år och en
månad?

Nu lägger Förenta Staternas president George W Bush orientens sagostad Bagdad i ruiner. Bomber regnar över mångtusenåriga kulturbygder vid Eufrat och
Tigris och sprider död och förintelse för generationer. Lördagen den 22 mars demonstrerade hundratusentals människor runt om i världen mot detta
vansinne. Författarinnan Sara Lidman kunde åter tala som hon gjorde under Vietnamkriget mot USAs terrorbombningar. Nu stördes hon inte av Olof Palmes
hycklande instämmanden. Han spelade ju under hela sitt verksamma liv under täcket med USA och var med om att bygga upp en svensk kärnvapenarsenal,
som skulle bomba Sovjetunionen tillbaka till stenåldern. Det var för att få sprängmedel till våra bomber som vi satsade på kärnkraften. USA räknade
inofficiellt Sverige till västvärlden och hade förbundit sig att försvara oss om vi blev angripna av Sovjetunionen, fastän vi inte var med i NATO.

Detta är mina läsare redan förtrogna med. Jag behöver bara hänvisa till historikern Thomas Jonter vid Uppsala Universitet och hans SKI Rapport 01:5 som
handlar om de svenska kärnvapnen. Bakom ryggen på Riksdagen och svenska folket byggde regeringen, krigsmakten och industrin ut denna djävulsmaskin
för miljarder. Man maskerade det genom att kalla det för Skyddsforskning. Det var när Palme efter besök i Hiroshima och Nagasaki och efter
Harrisburgtillbudet insåg att civilisationen var hotad som han försökte vända med Stockholmskonferensen och Femkontinentsinitiativet, som i Sverige
kallades för Palmekommissionen. Han gjorde som en av pionjärerna på miljöområdet Hans Palmstierna, han tog sitt liv. Dessvärre slog det slint, på grund av
teateruppläggningen. Det hjälper inte att Hans Holmér innan han följde efter klart sa ifrån att han var djävulens advokat. Klanen Palme gör som Ove Rainer,
de tiger. Under tiden monterar de inblandade ned den svenska rättsstaten bit för bit, och den organiserade brottsligheten håller på att ta över.

VAR ÄR RIKSDAGEN? VAR ÄR VÅRA JURISTER? VAR ÄR VÅRA FÖRFATTARE? VAR ÄR ALLA TÄNKANDE MÄNNISKOR?

Jag ska sluta med ett citat från riksdagsdebatten den 12 februari. Det är från Miljöpartiets språkrör Lotta Nilsson Hedström. Hon sa:

Herr talman! USA har faktiskt skrivit under milenniemålsdeklarationen. De har också skrivit under FN-stadgan med sin fredsbevarande plikt.
Däremot har de inte skrivit under tre av de sex viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter, inte heller Kyotoavtalet med
klimatåtagandena, konventionen om biologisk mångfald och konventionen om en gemensam internationell brottmålsdomstol. Dessa
dokument skriver världens ekonomiskt och militärt mest överlägsna nation inte under på.

USA ger dessutom bara 0,1 % av sin BNP till bistånd, jämfört med övriga rika länder, som i snitt ger 0,4 %. Vi gröna i Sverige yrkar nu fram
1% och kommer att lyckas med det i Sveriges budget år 2006.

Nu frågar jag till slut: Kan det finnas en koppling mellan Amerikas krav på ensamrätt att ingripa militärt, på att åtnjuta sin så kallade livsstil
som till exempel bilåkande på fossila bränslen innebär, och krigsplanerna av i dag? Kan det faktum att Irak sitter på 112 miljarder fat
oexploaterad olja och som Saddam nu kontrollerar, vara av en viss betydelse? Är amerikansk demokratiutbildning av tusentals irakier kanske
tänkt att garantera kontroll över denna världens näst största oljereserv? Vi vet sedan gammalt att även kontroll över vattentillgångar är av
stor strategisk betydelse.

Jag säger er: Leta efter den dolda agendan, det som döljer sig bakom kravet på avväpning av andra!

Var inte det ganska bra sagt?

Vi ses. Hälsningar

LARS KRANTZ