You are on page 1of 21

SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017

IQ TEST BANK
 SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 

Bộ đề luyện thi IQ là tài liệu được biên soạn dành cho đối tượng Sinh viên tham gia chương
trình “Sinh viên Công nghệ tập sự 2017” do FPT Telecom tổ chức. Bộ đề nhằm giúp các bạn
thí sinh hoàn thiện và ôn luyện kiến thức về toán học cũng như tư duy logic, chuẩn bị cho các
vòng thi tuyển sau này.

“Sinh viên công nghệ tập sự 2017” là chương trình được FPT Telecom xây dựng nhằm nuôi
dưỡng và phát triển các tài năng Sinh viên thuộc khối Công nghệ thông tin và Điện tử viễn
thông đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình mang tới cơ
hội trải nghiệm cơ hội việc làm hấp dẫn, đào tạo chuyên môn bài bản và có hưởng lương. Đặc
biệt, sau khi kết thúc thời gian thực tập, các thí sinh tham gia chương trình sẽ được cam kết
chất lượng và việc làm đầu ra.

Bộ đề luyện thi IQ gồm 50 câu hỏi. Các câu hỏi được biên soạn theo cấu trúc từ dễ đến khó,
vừa ở dạng tự luận và vừa ở dạng trắc nghiệm.Với sứ mệnh giúp các thí sinh củng cố, mở rộng
và nâng cao kiến thức, kĩ năng đã có; trên cơ sở đó – FPT Telecom mong rằng sẽ mang đến
cho các bạn nguồn bài tập ôn luyện IQ hữu ích, giúp các bạn phát triển nhiều hơn về tư duy
não bộ.

FPT Telecom xin chân thành cám ơn các bạn thí sinh đã luôn đồng hành cùng chúng tôi! Chúc
các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trên chặng đường sắp tới!

Trân trọng!

BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 1

SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017

ĐỀ THI ÔN LUYỆN IQ
1. Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ, tổng của
các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi
ý.

Ví dụ:

Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau:

2. Tổng số tuổi của An và Tùng là 27. Tổng số tuổi của An và Trang là 38. Tổng số tuổi của Tùng
và Trang là 33. Hỏi tuổi của An, Tùng và Trang lần lượt là bao nhiêu?

3. Chị gái Thư của tôi nói rằng trong 2 năm nữa tuổi của chị sẽ gấp đôi số tuổi của chị cách đây
4 năm. Hỏi chị gái Thư năm nay bao nhiêu tuổi?

BAN NHÂN SỰ - FPT TELECOM 2

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm: 1 1 3 3 6 7 10 13 15 21 ? ? 5. Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm 7.FPT TELECOM 3 . Hãy tìm ra mảnh ghép còn thiếu để điền vào chỗ trỗng BAN NHÂN SỰ . Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm 6. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 4.

FPT TELECOM 4 . Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trống Đáp án là: BAN NHÂN SỰ . Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Biết rằng 3 số ở mỗi hàng đều xuất hiện theo quy luật giống nhau? 82 ? 6 49 36 18 74 28 ? 10. 1864 tương đương với 712 và 3925 tương đương với 514. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là? 8. Vậy nếu ta có 4859 thì sẽ tương đương với? 9.

Hãy chọn ra 3 trong số 4 hình bên dưới để tạo ra được một hình tròn hoàn hảo? 12. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm? BAN NHÂN SỰ .FPT TELECOM 5 . SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 11.

5 61 35 ? 15.5 80. Hình nào có thể ghép với hình dưới đây để tạo thành được một hình vuông? BAN NHÂN SỰ .FPT TELECOM 6 . ngày. Hôm nay là ngày 24 tháng Sáu. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm? 100 93. Vậy 43 ngày sau ngày hôm nay là ngày nào? (Nếu rõ thứ. Chọn ra hình còn thiếu để điền vào chỗ trống? Đáp án là: 14. tháng trong đáp án) 16. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 13.

FPT TELECOM 7 . Trong trường dạy nghề có 12 người học nghề trang điểm. 8 người vừa học nấu ăn vừa học đan lát. Tổng của 5 số nguyên tố đầu tiên bằng bao nhiêu? a. 14 người học nghề đan lát. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm 17 34 51 68 ? 102 20. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm 1 5 13 29 ? 21. 4 người vừa học đan lát vừa học trang điểm. Tổng số hàng hóa là 90 sản phẩm. 6 người vừa học trang điểm vừa học nấu ăn. Trong đó. Z b. 18 d. N d. Chữ cái nào khác các chữ còn lại: AZFNE? a. 30 BAN NHÂN SỰ . E 18. 34 b. Hói ngày thứ hai bán được bao nhiêu sản phẩm? 19. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 17. Ngày đầu tiên bán được 1/3 sản phẩm. 28 e. Hỏi có bao nhiêu người chỉ học một môn? 22. F c. Ngày thứ hai bán được 2/5 số sản phẩm. 38 c. 18 người học nghề nấu ăn.

498 24. B = 4. hãy tính kết quả của phép tính sau? (𝐴 𝑥 𝐶) + (𝐵 𝑥 𝐷) (𝐴 𝑥 𝐵) + (𝐷 − 𝐶) 25. 352 c. 627 d. D = 6. C = 5.FPT TELECOM 8 . 367 b. 981 e. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm: Hãy lựa chọn đáp án phù hợp? a. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trống BAN NHÂN SỰ . SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 23. Nếu A = 3.

FPT TELECOM 9 . SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 26. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm BAN NHÂN SỰ .

5 6.75 9. Thư. Hãy điền số còn thiếu và dấu hỏi chấm? 1000 975 925 850 750 ? 29. Tùng.25 ? 30. Lưu và An cùng làm bài thi của chương trình “Sinh viên Công nghệ tập sự”. Hãy tìm ra hình còn thiếu? Đáp án là: 28. Hãy điền số còn thiếu và dấu hỏi chấm? 10 9. An có số điểm cao hơn Tùng. Thư có số điểm thấp hơn Linh nhưng cao hơn Lưu và Linh có số điểm thấp hơn Tùng. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 27.25 8. Hỏi ai là người có kết quả cao nhất? BAN NHÂN SỰ . Linh.FPT TELECOM 10 .5 7.

Điền các số 1.5 vào các hình tròn bên dưới sao cho: Tổng của số ở ô thứ 2.FPT TELECOM 11 . Trang. Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới? 34. Hỏi tuổi của mỗi bạn An. ô thứ 1 và ô nằm giữa có tổng bằng 7 Tổng của số ở ô thứ 2. Nếu tuổi của An và Trang có tổng bằng 39. ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 10 Tổng của số ở ô thứ 5. Tuổi của An và Tùng có tổng bằng 44 và tổng số tuổi của Trang và Tùng bằng 47. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới? BAN NHÂN SỰ . SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 31.4. ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 15 33.3.2. Tùng là bao nhiêu? 32.

Hỏi hình nào sẽ là hình xuất hiện tiếp theo? Đáp án là: 37. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 35. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trông? BAN NHÂN SỰ . Số nào có thể thay thế vào dấu hỏi chấm bên dưới? 3721 (8188) 5869 6257 (7695) 1842 4269 (?) 3114 36. Nếu 384692 tương đương với 682349 Và 913746 tương đương với 716934 Hỏi 482913 sẽ tương đương với số nào? 38. Cho dãy hình bên dưới.FPT TELECOM 12 .

FXT = T. Vậy OXE sẽ được quy ước như thế nào? 42. NXT = E. Nếu có chuỗi ký tự được quy ước như sau: TXE = S. 5430 được coi như là 95. OXN = N. TXT = S. Nếu hình bên dưới có thể tạo thành một chiếc hộp. Nếu 3618 được coi như là 63. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 39.FPT TELECOM 13 . thì 4842 sẽ tương đương với? 40. 2412 được coi như là 42. thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ là hình nào? BAN NHÂN SỰ . Cặp chữ cái nào phù hợp để điền vào chỗ trống bên dưới? ia io ee ae ii oi ? ee 41.

thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ là hình nào? BAN NHÂN SỰ . Nếu hình bên dưới có thể tạo thành một chiếc hộp.FPT TELECOM 14 . SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án: 43. Hình nào không đúng với các hình trong danh sách trên 44.

Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 45. tổng của các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi ý. Ví dụ: Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau: BAN NHÂN SỰ .FPT TELECOM 15 .

Điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm? BAN NHÂN SỰ . đơn vị cm) 48. Điền mảnh ghép thích hợp vào chỗ trống Đáp án là: 47. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 46.FPT TELECOM 16 . Tính độ dài của đoạn AB? (Biết rằng đây không phải là tam giác cân.

SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 Đáp án là: 49.FPT TELECOM 17 . Hãy điền các số vào ô còn trống để tổng của mỗi dòng và mỗi cột đều đúng (Tất cả các số đều phải nhỏ hơn 10) BAN NHÂN SỰ . Hãy điền vào dấu hỏi thứ tự hình xuất hiện thích hợp: Đáp án là? 50.

10) 5. Đáp án: Hình A. Đáp án: 7 (Thêm 23/4 mỗi lần) 7.4. tuowng tự với vòng tròn thứ hai là 14 và vòng tròn thứ ba là 16 6. Đáp án: 9 (392 = 1521) 13.5.6 Bắt đầu bằng số 1 thứ hai và thêm 2.6.3.8. Đáp án: E 8. Đáp án: C 11.FPT TELECOM 18 . 21.4. 31 (Bắt đầu bằng số 1 đầu tiên và thêm 2. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 ĐÁP ÁN 1. Tùng 11. Trang 22 3. 16 vào mỗi dòng (7x4=28 và 2x8=16) 10. Vòng tròn đầu tiên hai số đối nhau có tổng bằng 12. Thứ tự từ phải sang và trên xuống dưới tương ứng với từng ô là 126345 2 An 16.D và C 12. Chị gái Thư hiện nay 06 tuổi 4. Đáp án: 917 (Ta có 4+5 = 9 và 8+9=17) 9. Đáp án: E BAN NHÂN SỰ .

FPT TELECOM 19 . Đáp án: 2. Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85 20. Đáp án: C 28.5 mỗi lần) 15.11.6 . Đáp án: Số SP còn sau ngày đầu tiên: 90*2/3=60 SP Số SP bán được ở ngày thứ hai: 60*2/5=24SP 19. Đáp án: A 17.5) 30.7. –1. Tùng 26. Trang 21.75. 4. Đáp án: 26 (7x8) – (5x6) 27.6 .25. –0.8 = 4 người Số người chỉ học đan lát = 14 . Đáp án: An 31.25.5 (Thay đổi 6.8 . An 18. Đáp án: 625 29. –1. Vậy tổng bằng 28 23. Đáp án: 3 25. ngày 06 tháng tám 16. BAN NHÂN SỰ .5. Đáp án: Số người chỉ học trang điểm = 12 . –1.3. 5 số nguyên tố đầu tiên là 2.4 = 2 người Số người chỉ học nấu ăn = 18 . F vì hình dạng chữ không có trục đối xứng (trục hoặc tâm) 18. Đáp án: D 24.4 = 2 người Tổng số người chỉ học một môn = 2 + 4 + 2 = 8 người 22.75 (–0. Chủ nhật. Đáp án: B 26. Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61 21. –0.5. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 14.

2 – 1 = 1. Đáp án: C BAN NHÂN SỰ . 34. (5 + 14) × 2 = 38. Đáp án: G 39. Đáp án: eu 41.FPT TELECOM 20 . Đáp án: E Đáp án được viết bằng Chữ cái đầu tiên của tích hai số TXE = 2 × 8 = sixteen (S) FXT = 4 × 3 = twelve (T) or 5 × 2 = 10 (T) NXT = 9 × 2 = eighteen (E) TXT = 2 × 3 = six (S) or 3 × 2 = 6 (S) OXN = 1 × 9 = nine (N) Therefore OXE = 1 × 8 = eight (E) 42. Đáp án: G 37. 9 – 4 = 5. 6: 16 × 6 = 96. Đáp án: 87 40. 36. Tương tự 35 × 2 = 70 và 29 × 3 = 87. (14 + 38) × 2 = 104 35. Thứ tự xuất hiện: Phương án 01: 5 2 4 1 3 Phương án 02: 3 1 4 2 5 33. 7175: 4 + 3 = 7. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 32. 6 + 1 = 7. 983421 38.

Đáp án: A 45. Đáp án (Như hình): Vì các số đều được xoay 90o. Đáp án: C 49. SINH VIÊN CÔNG NGHỆ TẬP SỰ 2017 43. Đáp án: 280 (220 ÷ 5. nên đáp án cần được đặt nằm úp 44. Đáp án: B 47.FPT TELECOM 21 . Đáp án: 46. Đáp án (như hình): BAN NHÂN SỰ .5) × 7 48. Đáp án: D 50.