You are on page 1of 2

SEMARAK TARI DAN PERTANDNGAN NYANYIAN 2016

1.0 PENGENALAN
Pertandingan tarian (Semarak Tari) dan Nyanyian Solo Peringkat Bahagian Kuching telah
diadakan pada setiap tahun dan pada tahun ini SMK Petra Jaya telah di amanahkan untuk
menjadi tuan rumah/penganjur bagi pertandingan tersebut.

2.0 RASIONAL
Memberi pendidikan asas seni tari kepada murid dan memperkembangkan bakat yang sedia
ada serta meningkatkan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai kesenian bangsa sebagai teras
pembentukan masyarakat berbudaya.

3.0 OBJEKTIF
3.1 Menggalak murid bergerak aktif sebagai usaha menyemarakkan seni budaya
3.2 Ke arah mewujudkan sebuah kumpulan tarian dan melahirkan penyanyi-penyanyi di
sekolah-sekolah

4.0 PELAKSANAAN
4.1 Tempat : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuching
4.2 Tarikh : 23 dan 24 Mac 2016
4.3 Masa : 0800 – 1600

5.0 SASARAN
5.1 Semua sekolah-sekolah Menengah Bahagian Kuching

6.0 ANGGARAN BELANJAWAN
Perbelanjaan Induk:

BIL PERKARA ANGGARAN KOS JUMLAH
1 Saguhati Hakim-hakim (bertugas selama 2 RM100 x 8 RM800.00
hari)
2 Hadiah untuk “Subsidiary Title” berupa RM150 x 6 RM900.00
hamper dan piala
3 Makan Minum VVIP dan hakim ( untuk RM15 x 26 RM390.00
Majlis Penutupan )
A. VVIP = 10 org
B. Hakim = 8 org
C. Guru = 8 org
4 Tempahan Dewan DBP - -
5 Tempahan PA System - -
6 Bayaran untuk Jurulatih bagi Kumpulan Tari RM3,000.00 RM3,000.00
dan Nyanyian Solo SMKPJ (pakej: tenaga pengajar,
busana dan tatarias)
7 Makanan untuk petugas ( Untuk 2 hari ) 23 Mac
Guru = 9 org RM10 x 35 org = RM270 RM334.00
Pelajar = 10 org 24 Mac
Hakim = 8 org RM8 x 8 = RM64

8 Khemah RM200 x 2 hari RM400
9 JUMLAH RM5,824.00

SEMARAK TARI DAN PERTANDNGAN NYANYIAN 2016 .