You are on page 1of 2

OLIMPIADA DE ECONOMIE

Faza locală – 14 ianuarie 2006
Cluj-Napoca

Subiectele:

I. Se dau corelaţiile:

Nevoi-Resurse
Raţionalitate-Risipă

Analizaţi cele două conexiuni şi legătura dintre ele. ……………………………….31 p

II. Comentaţi textul :

“…stocul de capital real al societăţii poate fi definit ca sumă a
tuturor bunurilor realizate aflate în procesul de producţie şi în mâinile producătorilor,
vânzătorilor cu ridicata şi cu amănuntul” (Mark Blaug “Teoria economică în
retrospectivă”)…. ……………………………………………………………………..33 p

III. În anul 2004 o firmă oarecare are costurile fixe totale de 100.000 u.b., iar costurile
variabile medii de 500 u.b./buc.; volumul producţiei a fost de 1000 bucăţi. În 2005,
durata unui ciclu de producţie a scăzut de patru ori.

Să se calculeze:
a) costul total mediu realizat în cei doi ani de activitate;
b) costul marginal.
16
p

xn Qx A. Timp de lucru: 3 ore.. Fie graficul: Umg n UT . B... Se acordă 10 puncte din oficiu. Descrieţi şi analizaţi legea economică evidenţiată în această diagramă… 10p NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Umg n Umg 3 Umg 2 Umg 2 Umg 1 0 x1 x2 x3 . IV. .. Completaţi graficul cu simbolurile absente.