You are on page 1of 3

Assalamualaikum Waarahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahi Robbl Alamiin, Nahmaduhu Wanastaiinu Wanastaghfiruhu,,,Wana Uuddzu
Billahi Min Syururi Anfusina Wamin Saayyiati A`Malina…Mayahdillahu Fala Mudhillalah
Waamayuddhlilhu Fala Haadiya Lahu.. Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah Wa Ashadu Anna
Muhammadarrasulullah Allahummasalli Ala Ssaayidina Muhammad Wa Ala Ali Sayidina
Muhammad… Amma Ba`Du.

Sebagai hamba Allah yang beriman marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita
dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah SWT.

Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita nabi Allah Muhammad SAW
yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaaban hidup yang jahiliyah menuju pada
peradaban hidup yang moderen, yg penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang
berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul:
“Menggapai Ampunan-NYA di bulan Ramadhan”

Dalam Bulan Ramadhan Banyak Sekali Sebab-Sebab Turunnya Ampunan. Ampunan Tersebut
Akan Didapatkan Bilamana Kita Mengerjakan Segala Yang Diperintahkan Dan Menjauhi Segala
Yang Dilarang Oleh Allah Swt.

Ada Banyak Amalan Yang Dapat Mempengaruhi Magfirah Ramadhan, Sehingga Kita
Dianjurkan Untuk Memperbanyak Amaliah Ramadhan Di Bulan Yang Penuh Keberkahan Ini. Di
Antara Sebab-Sebab Ampuan Tersebut Adalah:

1. Berpuasa Sebulan Penuh

Hal Ini Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa Puasa Ramadhan Karena Iman Dan
Mengharap Pahala Allah, Niscaya Ia Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu.” [Hr. Hadits
Muttafaq ‘Alaih].

2. Menunaikan Sholat Malam

Mengerjakan Shalat Malam (Tarawih) Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw: “Barang Siapa
Melakukan Shalat Malam Di Bulan Ramadhan Karena Iman Dan Mengharap Pahala Allah,
Niscaya Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu.” [Hr. Muttafaq ‘Alaih].

3. Mendapatkan Malam Lailatul Qadar.

Berusaha Mendapatkan Malam Lailatul Wadar Yaitu Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan
Ramadhan. Malam Ini Adalah Malam Yang Penuh Berkah, Di Dalamnya Diturunkan Al-
Qur’anul Karim Dan Segala Urusan Yang Penuh Hikmah Akan Dimudahkan. Berdasarkan

Karuniailah Kami Di Dalamnya Kesungguhan. Di Saat Turunnya Tuhan Di Akhir Malam. Doa & Istigfar Dzikir. Ibnu Majah. Dzikir. Dan Serahkan . Jika Sebab-Sebab Ampunan Bulan Ramadhan Demikian Banyak. At-Tirmidzi. Di Antara. Maka Orang Yang Tidak Mendapatkan Ampunan Di Dalamnya Adalah Orang Yang Memiliki Seburuk-Buruk Nasib. Kapan Lagi Ia Mendapatkan Ampunan Jika Ia Tidak Diampuni Pada Bulan Ini? Kapan Dikabulkannya (Permohonan) Orang Yang Ditolak Pada Saat Lailatul Qadar? Kapan Baiknya Orang Yang Tidak Menjadi Baik Pada Bulan Ramadhan ? Dahulu. An-Nasaa’i. 4.” [Hr. Do’a Mereka Itu Adalah: “Ya Allah Serahkanlah Aku Kepada Ramadhan.” [Hr. Ketika Sedang Berpuasa. Umat Islam Senantiasa Berdo’a: “Ya Allah. Demikian Seperti Disebutkan Dalam Hadits Abu Hurairah Di Muka. Bulan Ramadhan Telah Menaungi Kami Dan Telah Hadir Maka Serahkanlah Ia Kepada Kami Dan Serahkanlah Kami Kepadanya Karuniailah Kami Kemampuan Untuk Berpuasa Dan Shalat Di Dalamnya. Berbuka Dan Ketika Sahur. Nabi Saw Bersabda: Di Antara Sebab-Sebab Ampunan Yaitu Istighfar (Permohonan Ampun) Para Malaikat Untuk Orang-Orang Berpuasa. Do’a Orang Puasa Adalah Mustajab (Dikabulkan). Di Antaranya Disebutkan. Memperbanyak Zikir. Kekuatan Dan Sikap Rajin. Memberi Buka Puasa Memberi Ifthar (Makanan Untuk Berbuka) Kepada Orang Yang Berpuasa Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa Yang Di Dalamnya (Bulan Ramadhan) Memberi Ifthar Kepada Orang Berpuasa. Ibnu Khuzaimah & Al-Baihaqi]. Memerintahkan Agar Kita Berdo’a Dan Dia Menjamin Mengabulkannya.Sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa Melakukan Shalat Di Malam Lailatul Qadar Kavena Iman Dan Mengharap Pahala Allah. Niscaya Aku Mengabulkannya Untukmu. Ibnu Khuzaimah & Ibnu Hibban]. Semangat. Allah Swt Berfirman: “Dan Tuhanmu Berfirman: “Berdo’alah Kepada-Ku. Muttafaq ‘Alaih]. Niscaya Hal Itu Menjadi Sebab) Ampunan Dari Dosa~Osanya. Ghaafir: 60]. Berdoa Hingga Istigfar Dianjurkan Diperbanyak Ketika Dalam Dalam Keadaan Puasa. Ahmad.”Orang Yang Berpuasa Hingga Ia Berbuka. Dan Selama Enam Bulan (Berikutnya) Mereka Berdo’a Agar Puasanya Diterima.” [Hr. Hendaknya Setiap Muslim Memperbanyak. Do’a Dan Istighfar Di Setiap Waktu. Ketika Datang Bulan Ramadhan. Terutama Pada Bulan Ramadhan. Karena Itu. Niscaya Ia Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu. Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad. Dan Pembebasan Dirinya Dari Api Neraka. Berbuka Dan Ketika Makan Sahur. Dan Dalam Sebuah Hadits Disebutkan: “Ada Tiga Macam Orang Yang Tidak Ditolak Do’anya. Dan Lindungilah Kami Di Dalamnya Dari Berbagal Fitnah” Mereka Berdo’a Kepada Allah Swt Selama Enam Bulan Agar Bisa Mendapatkan Ramadhan. ” [Qs. Sampai Mereka Berbuka. 5. Baik Ketika Dalam Keadaan Puasa Ataupun Ketika Berbuka Allah Swt.

Khilaf. Dan Menghadiri Majlis-Majlis Ilmu.” [Lihat Lathaa’iful Ma’aarif. Tips Tambahan Untuk Meraih Ampunan Di Bulan Ramadhan 1. Menjaga Pendengaran Dari Mendengarkan Setiap Yang Haram Atau Yang Tercela. Demikian Ceramah Agama Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini. Him. Subhaanaka Allaahumma Wabihamdika Asyhadu Allaa-Ilaaha Illaa Anta Astaghfiruka Wa- Atuubu Ilaik. Dan Engkau Menerimanya Daripadaku Dengan Rela. Menggunjing. 4. Oleh Ibnu Rajab. 196-203]. 2. Akhirul Kalam. 3. Memperbanyak Amalan-Amalan Sunnah Seperti Membaca Al-Qur’an. 5. Khilaf Dan Dosa. Mengadu Domba Dan Dusta. Dan Yang Salah. Menundukkan Pandangan Serta Menahannya Dari Pandangan-Pandangan Liar Yang Tercela Dan Dibenci. Menjaga Lisan Dari Berbicara Tak Karuan. Atau Keliru Itu Datangnya Dari Saya Pribadi Sebagai Manusia Biasa Yang Tidak Pernah Luput Dari Salah. Menjaga Anggota Tubuh Lainnya Dari Perbuatan Dosa. Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh . Yang Benar Datangnya Dari Allah Swt Yang Maha Benar.Ramadhan Kepadaku. Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Dapat Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan. Sedekah.