You are on page 1of 2

8.

KALENDAR TAKMIČENJA U 2008 GODINI
SRS BiH (PRIJEDLOG )

VRSTA TAKMIČENJA LOKACIJA TERMIN NAPOMENA
ODRŽAVANJA
TAKMIČENJA
I LIGA SENIORI LIVNO 20 i 21.09. 2008 god. Ekipno takmičenje
BROD 11 i 12.10. 2008 god.
SENIORI PREMIJER KARAOTOK –Krupa 24.i 25.05. 2008 god. Pojedinačno takmičenje
LIGA SRS BiH VIŠEGRAD-DRINA 28.i 29.06. 2008 god.
LIVNO-KANAL 26 i 27.07. 2008 god.
SENIORKE I JUNIORKE BRČKO –BRKA 07 i 08 juni 2008 god Pojedinačno takmičenje
PREMIJER LIGA PRIJEDOR-GRADINA 21 i 22 juli 2008 god.
JUNIORI PREMIJER Gradiška 28 i 29.juni 2008 god. Pojedinačno takmičenje
LIGA Zenica-Drivuša 19 i 20.juli 2008 god.
KADETI I KADETKINJE BROD 19.juli 2008 god Pojedinačno takmičenje
PREMIJER LIGA HAZNA -GRADAČAC 26.juli 2008 god
KUP BiH ULOVU RIBE SNJEŽNICA- 01-03.august 2008 god. Ekipno takmičenje za sve
NA PLOVAK TEOČAK kategorije u ulovu ribe
FLY FISHING PREMIJER SANICA 14.juni 2008 god Pojedinačno takmičenje
LIGA SRS BiH ŠIPOVO-PLIVA 12.juli 2008 god
KONJIC-NERETVA 26.juli 2008 god
UNA-KULEN VAKUF 7. sept. 2008 god
JEZERO BALKANA 21.sept. 2008 god
KUP BiH U FLY BOSANSKA KRUPA 22.april 2008 god Ekipno takmičenje (3)
FISHINGU RIJEKA KRUŠNICA
ŠARANSKA LIGA PELAGIČEVO 18,19,20 . 04. 2008 god Ekipno takmičenje
SRS BiH JEZERO BILEĆA 9,10,11. 05. 2008 god
JEZERO RUDO 23,24,25. 05 2008 god
KUP U LOVU ŠARANA JEZERO RAMA 13,14,15 06.2008 god Ekipno takmičenje (2+1)
LIGA INVALIDA SRS BiH BUŠKO BLATO 5 i 6 juli 2008 god. Pojedinačno takmičenje
LIVNO
PRIJEDOR-GRADINA 19 i 20 juli 2008 god.
LOV MLADICE BOSANSKA KRUPA 07 i 08. juni 06.2008 Pojedinačno takmičenje
„POTRAGA ZA
KRALJICOM UNE“
LOV PASTRMKE LJUBUŠKI –RIJEKA 31 .maj /svibanj 2008 Pojedinačno takmičenje
VARALICOM TREBIŽAT-VITINA god.ine.

Službene osobe , sudci na takmičenju od strane Takmičarske komisije SRS BiH biti će određeni
nakon izbora trenera , selektora i formiranja sudijske organizacije na nivou SRS BiH.

Kotizacija za šaransku ligu u 2008 godini iznosi 300 KM po ekipi, Fly fishing ligu 30 KM, a za ostale
lige 20 KM po takmičaru za jedan takmičarski dan.

Dnevnice i putni troškovi u 2008 godini za sudce i sve službene osobe na takmičenjima će se
isplaćivati prema Planu troškova za 2008 godinu usvojenim od strane Upravnog odbora SRS BiH za te
namjene.

Na Prijedlog kalendara takmičenja u 2008 godini, sva SRD , selektori , Komesari liga mogu
Takmičarskoj komisiji da 01.12.2008 godine dati primjedbe i sugestije u pisanom obliku na
adresu : SRS BiH ,71000 SARAJEVO , Zmaja od Bosne 8. ili na E-mail adresu Takmičarske
komisije: srsbihtk@gmail.com

PREDSJEDNIK TK SRS BiH
Živković Milovan, s.r.