You are on page 1of 3

Sejarah Pengasas Lord Robert Baden-Powell

1910 1918
1909
Di satu perhimpunan Baden-Powell memilih Olave dilantik
pengakap di Crystal nama "Girl Guides" sebagai Ketua
Palace, muncul dengan rujukan
sekumpulan remaja kepada Guides corps Pandu Puteri
wanita yang meminta di India. Adik Baden- United Kingdom
untuk menyertai Powell iaitu Agnes,
mengadaptasikan dan pasangan ini
perhimpunan ini.
Mereka menarik buku "Scouting for meneruskan
perhatian pengasas Boys" untuk kegunaan usaha mereka
pergerakan Pengakap, Pandu Puteri dan
Lord Robert Baden- seterusnya, dalam
Powell, dan dalam pergerakan Pandu mengembangkan
beberapa bulan, Puteri dilahirkan. Sir
kumpulan perempuan Robert yang baru Pandu Puteri di
ini mempunyai nama bersara mula bergerak seluruh dunia.
dan programnya secara sepenuh masa
sendiri. dalam Pengakap dan
Pandu Puteri.
Semasa satu lawatan
promosi untuk
Pengakap dan Pandu
Puteri, Beliau
berjumpa dengan
isterinya, Olave
Soames.

Agnes Baden Powell. Clair Soames (Lady Baden Powell) Olave St.Sejarah Pengasas Olave St. . Clair Soames telah mengetuai pertubuhan "Girl • 1910 Guides" dengan bantuan adiknya. • 1918 Beliau diberi gelaran "World Chief • 1930 Guide". Beliau telah dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Pandu Puteri atau "Girl • 1916 Guides". Beliau hidup sehingga 25hb • 1977 Jun 1977 pada umur 88 tahun. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Pandu Puteri atau "Chief Guide".