You are on page 1of 3

5.

feladat 5 pont

Egy bt. egyetlen beltagja kisadózó vállalkozónak van bejelentve a KATA hatálya alá.
A beltag 2018-ban egész évben egy közigazgatási intézménynél alkalmazott, teljes
munkaidőben 200 000 Ft havi fizetésért.
A bt. várható éves bevétele 9 500 000 Ft. Költségeiről nyilvántartást nem vezet.
Tételes iparűzési adót fizet, a helyi önkormányzat az adó mértékét a törvényi maximumon
határozta meg.
A kültag a társasági szerződés szerint személyesen nem vesz részt a bt. tevékenységében, de a
bt. számára osztalék címén várhatóan 1 000 000 Ft-ot utal ki.
A fennmaradó jövedelem 80 %-át a beltag kiveszi a társaságból.

Határozza meg, hogy 2018-ban
- a bt,
- a bt. beltagja a társaságból származó jövedelme után, és
- a bt. kültagja a társaságból származó jövedelme után mennyi adót és járulékot fizet!

Megoldás

A bt. adókötelezettsége: kata 12 x 25 000 = 300 000 Ft 1p
iparűzési adó 2 500 000 x 0,02 = 50 000 Ft 1p

A beltag adókötelezettsége a kiveendő jövedelem után 0 Ft 1p

A kültag adókötelezettsége:
1 000 000 Ft osztaléknak minősülő jövedelem után 15 % = 150 000 Ft 1p

Járulék:
Feltételtől függően maximum 14 % eho 140 000 Ft 1p

Tekintsük át, hogy a KATA törvény milyen minősítő jegyek alapján véli megdönthetőnek
a leplezett munkaviszony vélelmét.

A KATA törvény 14. § alapján tehát a munkaviszony vélelmét akkor kell megdőltnek
tekinteni, ha az alábbi körülmények közül legalább 2 megvalósul:

 a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette
(más is közreműködött vagy közreműködhetett)
 a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyan személytől
szerezte, akitől az év során 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett
(minimum két, egymással nem kapcsolt viszonyban lévő megbízó!)
 a megbízó, akitől a kisadózó 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerzett,
nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan
 a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll
 a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az a megbízó
bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, akitől a kiadózó az év során 1 millió forintot
meghaladó összegű bevételt szerzett
 a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg

ha a kisadózó vállalkozó részére megbízója az év során 1 millió forintot meghaladó összegben juttatott bevételt. szakértők megbízása. ha ehhez a megbízó hozzájárult. hogy a tevékenység csak személyesen látható el. hogy egyidejűleg fennálló egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal vagy heti 36 órát elérő. A munkavállaló. Fentiek fényében kiemelten fontos. Az adóhatósági vélelmet azonban meg lehet dönteni. de minden bizonnyal zavaró lenne. Ugyanígy nem zavaró. A KATA törvény által felsorolt minősítő jegyek közül az első felteendő kérdés az. mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. ha az általa megbízott előadó prezentációját egy titkárnő gépeli le. nem teheti meg. A megbízott az igénybevett személyért egyébként úgy felel. foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik. Az nyilván nem zavarja a megbízót. akkor a lényegi munkát ő végezze. Tehát ha a szerződés szerint a tevékenységet más is elláthatja. de elvárjuk. ha a fenti felsorolásban foglaltak közül legalább két feltétel teljesül. mert az adóhatóság vélelmezi. a megbízás teljesítéséhez igénybe veheti más személy közreműködését is. Erre természetesen csak akkor van lehetősége. és naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyan személytől szerezte.  a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja. ha a körülményekből az derül ki. de eltérés a munkaviszonytól. arról mindenképpen készüljön szerződés vagy egyéb dokumentáció. hogy más személy közreműködése fel sem merült. akinél egyébként főállású jogviszonyban állt. ha az előadás megtartását is az asszisztensére bízná a megbízott.) A jogviszonyok pontos elhatárolása KATA adózás választása esetén azért kiemelten fontos. Nem elegendő azonban a szerződésbe belefoglalni. hogy helyettest küld maga helyett. ügyvédi megbízás. illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak. ha az engedélyezési terveket egy építészhallgató viszi be az önkormányzathoz. ne a gyakornokai. Azonban a személyes ügyellátás követelménye sem jelenti feltétlenül azt. ugyanis a megbízási szerződések nagy része is személyesen teljesítendő (pl. az ő helyettesítéséről a munkáltatójának kell gondoskodni. hogy ha egy Kossuth-díjas építészt bíztunk meg egy épület megtervezésével. vagy egyszerre többen látják/láthatják el. hogy a vállalkozó a tevékenységet kizárólag vagy nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette-e? A munkaviszony alapvető követelménye. ha épp nem tud munkahelyén megjelenni. hogy munkaviszonyról beszélünk. hogy ha a KATA alany helyettest vagy teljesítési segédet vesz igénybe a megbízás ellátása során. hogy a megbízott önmaga helyett állíthat helyettesítőt és bár személyesen köteles eljárni. vagy ha ez a megbízás jellegével együtt jár. akinél főállású egyéni vagy társas vállalkozási illetve munkaviszonnyal rendelkezik (a kisadózó egész évben máshol állt főállású jogviszonyban és bevétele legalább 50%-át nem attól a megbízótól szerezte. vagy a helyettes állításáról ténylegesen a megbízó gondoskodott. a jogviszony e pont alapján nem minősíthető munkaviszonynak. oktatás egy rendezvényen). mert ő éppen mégsem ér rá adott időpontban. hogy a felek (kisadózó és megbízó) között munkaviszony jött létre. hogy később a bizonyítás ne okozzon nehézséget! . azzal. hogy helyettes állítható vagy más személy közreműködése a megbízott által igénybe vehető.

Ugye. melyek alátámasztják. milyen egyszerű? . megbízási jogviszonyunk nem munkaviszonyt leplez. hogy a vállalkozási-.Megfelelő adminisztrációval és kellően széles ügyfélkörrel (egy megbízótól származó bevételünk sem haladja meg az összes bevételünk 50 százalékát) máris teljesítettünk két feltételt.