You are on page 1of 7

BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN

BAITANG 10 – MGA KONTEMPORARYONG ISYU
III. Pamamaraan

I. Layunin A. Pang-araw-araw na Gawain
1. Natatalakay ang siyentipikong depinisyon at
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
konsepto ng global warming.
2. Natataya ang epekto ng global warming sa “Magandang hapon sa “Magandang hapon din
kapaligiran, lipunan, at kabuhayan ng tao sa inyong lahat.” po...”
pamayanan, sa bansa, at sa daigdig.
3. Nakapagmamasid ng mga gawain o aktibidad “Ating simulan ang (Isang mag-aaral ang
sa pamayanan na maaaring magpalala sa ating klase sa isang mangunguna sa
global warming. panalangin.” pananalangin.)
4. Nauunawaan ang kahalagahan kung bakit
dapat ingatan, alagaan, at protektahan ang (Pagtatala ng Liban) (Itataas ng mga mag-
ating kalikasan. aaral ang kanilang
5. Nakabubuo ng output na naghahatid ng kamay habang
mensahe ng pangangalaga at pagmamahal sa binabanggit ng isa-isa
kapaligiran. ang kanilang mga
pangalan.)
II. Nilalaman
A. Paksa: Global Warming: Suliraning Balitaan
Pangkapaligiran
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
B. Balangkas ng Aralin
“Bago tayo tumungo sa (Isang mag-aaral ang
1. Kahulugan at konsepto ng global warming ating paksa para sa araw mag-uulat ng kanyang
na ito, ating pakinggan balita.)
2. Mga sanhi ng global warming
ang balita mula sa isa
3. Mga epekto ng global warming ninyong kamag-aral.” ****
P600M pondo, dapat
4. Mga programa, polisiya, at patakaran gugulin ng pamahalaan
upang iwasan ang 'power
ng pamahalaan at ng mga pandaidigang crisis'
Malaking bahagi ng
samahan tungkol sa global warming Katimugang Luzon ang
magdidilim kapag hindi
4.1 Rio Summit binuhusan ng pamahalaan ng
P600 milyon ang
4.2 Kyoto Protocol rehabilitasyon at repair ng
4.3 Hyogo Framework for Action distribution lines at
“infrastructure support” sa
4.4 Climate Change Act of 2009 mga lalawigang sinalanta ng
bagyong ‘Glenda’ noong
C. Mga Kagamitan: Mga larawan, Talahanayan, Hulyo.

Infographic, PowerPoint Presentation (opsyonal) Dahil dito ay nanawagan ang
mga kaalyado ng
D. Batayang Aklat: administrasyon sa madaliang
pagpapatibay ng House Bill
Cunningham, William at Mary
4973 na humihiling sa Office
Cunningham. Environmental Science: A Global of the President (OP) na
maglaan ng P600 milyon sa
Concern. Boston: McGraw-Hill Higher National Electrification
Administration para sa
Education, 2008. “reconstruction, repair and
rehabilitation” ng power
lines ng electric cooperatives
na itinumba ng nagdaang

naunawaan ang ulat.. sir!” kasangkapan sa ating aralan kahapon..” .” **** bilang mamamayan. ano raw ang dapat P600 milyon upang salamat muli sa ating gawin ng pamahalaan ipaayos ang mga tagapag-ulat at sa upang tugunan ang nasirang power line.Sir. “Sapagkat maaari nitong “Magaling! Sa inyong maapektuhan ang ating Drill / Balik-Aral palagay. Binanggit “Kung titignan. bakit kaya pang-araw-araw na kabuhayan dahil sa Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral mahalagang matugunan ang suliraning ito sa paggamit natin ng mga “Ngayon.” natin kung inyong nakikilala pa ang mga “Maraming mga ahensya ng paaralan na “Siyang tunay.. dapat suriin ng Department of Energy. Bukod rito. Tignan natin kuryente. Sapagkat sa atin mismo Tungkol saan ang bilang mga nagbabayad balita?” ng buwis nanggagaling “Dapat daw gumugol ang pondo ng “Tama. Para tataas ang presyo ng pabrika at maaaring sa hindi nakakaalam.” pagkalugi dahil sa pagkasira ng power lines at iba pang infrastructure support ng “Sa gitna ng mga sunod- power distributors. ano pa malulugi at maaaring Mitigation. Ngunit ano napakamahal ng Ibinunyag ni 1-CARE ang inyong saloobin sa kinakailangang pondo sa partylist Rep. Ngunit ayon sa ang pamahalaan ng pamahalaan.” cellphone o Android?” “Sapagkat hihina ang May pagkakahalintulad Paano mong nasabi produksyon mula sa mga ang ating gagawin. “Mukha po yatang “Tumpak. Maraming ulat. may sunod na isyu ukol sa ni Rivera na sa inisyal na punto ang iyong pagnanakaw sa kabang- pagsusuri ng NEA at ng pahayag. Ngunit hindi bayan. ano po iyon?” mga tahanan. ang electric cooperatives sa rin natin maitatanggi maiigi ang Region V ang pinakagrabeng ang pinsalang dulot ng paggagalingan ng pondo apektado ng bagyong nagdaang bagyong at bawat proyektong pag- ‘Glenda’.. Michael Angelo C. Rivera na tinatayang 18 paggastos ng P600 pag-papaayos ng mga electric cooperatives ang milyon na magmumula nasirang linya ng nakaranas ng malaking sa kabang-bayan?” kuryente. bagyo. tignan “. Bukod negosyo at may kinalaman sa sa personal nitong mamumuhunan ang Disaster Risk epekto sa atin. ipapakitang logo ng isang brand o kumpanya “Opo. may mga bilihin.” kung inyong “Marapat lamang. Sino sa inyo kaya ang maaaring lalo pang tumaas ang ang naglalaro o mangyari kapag hindi presyo ng bilihin kapag nakakaalam ng larong agad natugunan ang nagpatuloy ang mga “Logo Quiz” sa krisis sa kuryente?” brown-out. sa mga bilihin?” kapusin ang supply ng Logo Quiz. “. mula sa kuryente?” de-kuryenteng inyong mga nagpag.” inyong mga nagpahayag nakaambang isyung ng mga saloobin tungkol ito?” sa balita. ano ang iyong masasabi sa “Ang balita ay tungkol mungkahing proyektong “Maraming salamat sa sa nakaambang krisis sa ito?” iyong ulat.Ako po. Glenda. lalaanan nito.

Ngayon para nangangalap ng mga sa ikalawang logo: donasyon mula sa mga may malasakit na mamamayan. Handa Ito naman ang na ba ang lahat? ahensyang nag-iisyu ng mga babala tuwing may Simulan natin: napipintong pagputok ng bulkan o di kaya'y nagsusukat kung gaano kalakas ang isang naganap na lindol.. Ito naman ang ahensya “Ano ang ibig sabihin “National Disaster Risk ng pamahalaan na may ng NDRRMC? Ang Reduction and kinalaman sa pagbibigay sagot ay hindi dapat Management Council ng ayuda at tulong sa acronym. pagtugon. and Astronomical Services panibago nating paksa.” sa huli nating logo: Development po sir!” kinalaman sa paghahanda. at pagpaplano sa tuwing panahon ng sakuna. Ngayon para Welfare and sangay na may “NDRRMC po. PAGASA?” Geophysical. may ipapakita “Napakahusay! Tignan Institute of Volcanology akong mga logo ng natin kung masasagot and Seismology o ahensya ng pamahalaan ninyo ang ikatlong logo: PHIVOLCS. Bibigyan kayo ng clue kung ano ang tungkulin ng ahensyang ito saka ninyo huhulaan. ito ang Philippine Quiz.” “Tumpak.Sir. at huhulaan ang pangalan ng brand na ito. Philippine pangalan ng Atmospheric. Bago tayo tumungo sa “Sino kaya ang makakapagsabi ng buong “.” po!” mga nasalantang komunidad matapos ang isang sakuna at Magaling. Sa atin namang Logo “Sir. Ang mga nabanggit nating mga ahensya ay ilan lamang “Ito naman ang “PAGASA!” sa mga napakaraming ahensyang nag-iisyu ng sangay ng pamahalaan mga ulat-panahon at na may kinalaman sa mga babala tuwing may Disaster Mitigation.” “Department of Social Ito ang pangunahing “Mahusay..” na may kinalaman sa Disaster Mitigation. “Ito po ang pagbawas sa Administration po!” ano nga muli ang mga masasamang epekto konsepto ng Disaster ng isang sakuna sa ating . bagyo o malakas na ulan.

” “Tama. Mitigation?” pamayanan. Paglinang ng Aralin Lunsaran Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral (Think-pair-share) Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral “May mga ipapakita (Hahanap ang mga mag. mabababale-wala ang paghahandang ginawa ng kinauukulan sa oras na tayo mismo ay hindi makipagtulungan.) Disaster Mitigation.) humanap kayo ng “Tatawag ako ng ilang inyong mga kapareha at pares ng mag-aaral suriin ninyo ang mga upang tignan ang larawang ipapakita ko. Ngayon. pares ng mga mag.” aaral. tila inaabot .” akong mga larawan sa aaral ng kanilang mga ang mga larawan?” inyo. ng mag-aaral ang mga “Sa konsepto ng “May mga sakuna po na suriin ninyo ang mga larawan.” “Maraming salamat. Yung nakikita sa unang kamay po. “Tapos na bang suriin “Opo. inyong mga nahinuha.” (Tatawagin ang unang “Sa unang larawan po. papel sa Disaster gaano kahalaga ang Mitigation sapagkat ating papel bilang kung hindi tayo kikilos at mamamayan sa Disaster maghahanda para sa Mitigation?” ating kaligtasan. Nawa sa mga darating “Opo!” na panahon ay lagi kayong handa sa sakuna at hindi kayo maging mga biktima ng mga kalamidad. Ngunit mayroon tayong magagawa bilang mga mamamayan tulad ng paghahanda sa sakuna upang hindi na lumala ang masamang epekto nito sa atin. Nais kong kapareha . hindi na po natin sumusunod na larawan: paano nasabing mapipigilang maganap mababawasan ang epekto dahil sa pwersa ng ng isang sakuna?” kalikasan. “Magaling. para pong may bitak- “Nakahanap na ba ng “Opo. sa (Susuriin ng mga pares loob ng limang minuto. Bilang “Napakahalaga ng ating panghuling katanungan.) bitak na lupa na may kapareha?” “Ano ang inyong hugis kamay. Maaasahan ko ba iyon?” B.

Hahatiin ng guro ang aaral. “Tama. Kumbaga lahat ng yelong dati niyang Pangkat II – Mga sanhi inuupuan. Ang “Ano naman inyong niya na endagered pagkatunaw ng mga yelo nakikita sa ikalawang species na daw silang at pagkatigang ng lupa larawan?” mga oso ngunit walang ay ilan lamang sa mga sumasagot sa kanya. Ngayon “Tila po pabago-bago na Pangkat IV – Mga . napakalaking anyong Warming tubig. Ano nga muli ang termino para sa pagtaas “Bakit walang “Kasi po nalunod na ng temperatura ng ating sumasagot doon sa yung kasama niyang oso daigdig?” nagbabasang oso?” sa tubig.” “Tumpak. Ang pag-init ng maupo.” natin ngayon?” “Maraming salamat. Para bang napapansin at sinasabi na kulang na nararamdaman ninyo sa kulang at natutuyo na ating panahon?” ang pinagkukunan ng tubig kaya nagiging “Siyang tunay. bakit “Doon po sa unang naman ng mga yelo sa uulan. na lahat at kakaunti na lang ang natira. “Mayroon pong isang Maari na kayong oso na nagbabasa. “Maraming salamat. ano ang inyong basong tubig?” yung lupa. Atin ngayong “Base sa larawan.” bunga ng phenomenon na ito. naging tubig ng global warming. kaya inaabot nung tila larawan.” ninyo sa temperatura ngayon kumpara dati. para kasing malalamig na lugar. larawan?” yung isang basong nabanggit ninyo ang ang panahon.” maaaring bunga nito sa atin at sa daigdig.) Doon naman sa kanang klase sa apat na pangkat Magpapangkat-pangkat “Ano naman inyong larawan. nakalutang na at iuulat ang mga ang mga mag-aaral at nakikita sa ikatlong lang yung isang tipak na sumusunod na paksa: iuulat ng mga mag-aaral larawan?” yelo kung saan nakaupo ang mga paksang yung bata habang Pangkat I – Kahulugan naibigay sa kanila ng nangingisda sa gitna ng at Konsepto ng Global guro. Sa hugis kamay yung isang tigang at bitak-bitak ngayon. napakakapal na yelo. minsan po tubig. Ano tigang at tuyot na ang naman ang napapansin “Mas mainit na po lupa. “Doon po sa kaliwang Maari na kayong larawan.” Tinatanong ng oso sa panahon ay hindi lamang (Tatawagin ang kasama niya kung dama sa ating bansa “Global Warming po!” ikalawang pares ng mga naniniwala ba siya dun kundi maging sa ibang mag-aaral. bakit “Kasi natutunaw na pag-aralan kung ano ang kaya nalunod yung yung yelo na tinitirahan global warming at mga kasama niyang oso?” nila.) sa nabanggit sa binasa panig ng daigdig. may isang Pagtatalakay maupo. “Mahusay na obserbasyon.” batang nangingisda sa Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral (Tatawagin ang ikatlong isang butas sa gitna ng pares ng mga mag. kakulangan mainit at napakaaraw ng tubig at pagkatunaw tapos bigla-bigla na lang “Sa inyong tingin.” pagkatuyot.” Pangkat III – Mga epekto ng global warming.

Magulo at hindi at mga pabrikang Visual Aids aya ang mga presentable ang presentable ang nagbubuga ng makakapal ginamit na visual ginamit na visual visual aids na aids aids ginamit at maiitim na usok sa Kooperasyon Bawat isang Isa o dalawang Tatlo o higit hangin. programa at polisiya ng kung susundin nila ang pamahalaan at kasunduan.. Kyoto Protocol c. sa hindi PUNTOS: ______ x 50 + 50 = ___________ % ka naman makakatulong paggamit ng mga 12 sa pagbawas sa kemikal at produktong masamang epekto nito?” may CFC at naglalabas Pagsusuri ng CO2. Climate Change Act Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral of 2009 “Sa inyong sariling “Ito po ang naranasang pagkaunawa. Ngunit hindi pa rin madadama agad ang 2. Tukuyin ang mga gawaing “Sa inyong palagay. paano ka pagsunod sa mga pangkat makaiiwas na maging alituntunin at sanhi ng paglala ng patakarang global warming at paano pangkalikasan. Paggamit ng Maganda at kaaya..” 1.” “Bakit kaya tila lalong “.” (Napakahusay) (Kainaman) (Pagbutihin) Kaalaman sa Lubos na batid ang May Hindi ganap ang Paksa mga detalye paksa pangkalahatang pagkaunawa sa “Ano-ano ang mga “Yung mga sasakyang kaalaman sa paksa paksa nakikita ninyong mga nagbubuga ng maiitim Komunikasyon Malinaw ang pag. Magulo at hindi gawain sa kapaligiran na usok.” ng mga miyembro ay may miyembro ang hindi pang miyembro miyembro ng ginagampanang gumawa ng ang hindi pangkat tungkulin sa pag. tungkulin sa gumawa ng “Sa iyong munting “...Sa pamamagitan ng uulat kanyang pangkat tungkulin sa kanyang paraan. ano nga pagtaas ng katamtamang muli ang global temperatura ng mundo Mungkahing rubric para sa Group Reporting: warming?” nitong mga nakaraang 3 2 1 dekada.. INDIBIDWAL: Gumawa ng isang slogan na epekto nito sapagkat nagpapahayag ng mensahe ng pangangalaga at nakasalalay sa mga bansang lumagda rito pagmamahal sa kapaligiran. Hyogo Framework for Paglalahat Action d.sapagkat kulang sa bumibilis ang paglala ng konkretong aksyon ang global warming sa ating mga tao at mga bansa sa Paglalapat daigdig?” pagpigil ng global warming. yung mga taong uulat at aagam-agam habang malinaw ang presentasyon sa nag-uulat sa klase pag-uulat at ang lalong nagpapalala nagsisiga ng basura o klase presentasyon sa harap ng klase sa global warming?” nagsusunog ng gulong. may “May mga naidulot naibunga ba ang mga naman pong kabutihan nakapagdudulot ng global warming at magbigay ng nasabing mga ang mga kasunduang ito tatlo hanggang limang mungkahing programang kasunduang pandaidig sapagkat naipamulat na tungkol sa global sa buong mundo ang tutugon sa pangangalaga para sa kapaligiran.. PANGKATAN: Gumawa ng isang action plan para sa inyong pamayanan. warming? kalagayan ng ating daigdig. Sa pangkalahatan. Rio Summit b. pandaidigang samahan tungkol sa global warming: a..May kaunting pag. sa hindi pagsusunog ng mga Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral basurang naipon. .

PAJARO BSE – 4I Medyor sa Agham Panlipunan . Mungkahing Rubrik: Pagtataya / Ebalwayson Sanaysay (Sampung puntos). Takdang-Aralin. IV. Ano-ano ang mga mahahalagang konseptong iyong natutunan sa paksa ng global warming? (Lima hanggang sampung pangungusap). Hanapin ang mga kahulugan ng mga sumusunod na termino: a. Sustainable Development X–X–X–X–X–X–X–X–X–X–X Inihanda ni: EARL JOHN G. Unemployment b. Underemployment c. 1. Globalisasyon d.