You are on page 1of 2

4. Следећи текст препиши у своју свеску и то прво у прошлом времену, затим у 4.

Следећи текст препиши у своју свеску и то прво у прошлом времену, затим у
будућем времену. будућем времену.
Петар игра фудбал. Птичице цвркућу.Пролеће одише срећом. Сања бере цвеће Петар игра фудбал. Птичице цвркућу.Пролеће одише срећом. Сања бере цвеће
за своју баку. Пас Жућа скакуће по дворишту. Мачка Цилка јури мишеве. за своју баку. Пас Жућа скакуће по дворишту. Мачка Цилка јури мишеве.