You are on page 1of 226

LiAt.skiLat514":().

"

(3,7.)coUtttA4.4%
1

_2
j1L.:43.L.....
.

; C

Co I rj W rrac)Lei

[kirk-Alf 6,;:6

6$0;6i_esic.c.1.4

021-34913570.34123366-3412115k

r

ri
rr
rr Ce(4-tioLL,0/3,-
rr Li>4)/?LiALJ,
YO fra
teAsIt IA izt-lo111,■7 1(1j1):11.4;

4. )1c.. 41-kt,Alt? I0 ril-A/3,-c eA, fri 3, .../1; :LI,
rc L-Ikitfitlit?
-5.911 446,07.9e):ALL-3c)5C.
It) 4. /11Q- btft, Alt? 10 cr.-357,4..
. -16.-jii
r (÷AZ--;tti V2A71*--;14 11 je, .-h,
rc 3/•:--..
-ttw) Oi.7).
71.-3, I1 ,:, I. i,fr_ii, 7: (13(
rn rikift,,Lava
Ar-i, II fia,z.:ti:JA1,(16Jas
rq JiLitJattill--;, IL.

(AnKit? 14 r
sa At
r. -1.) /11(2-1k( AnieVt}') IL e,.;--„Aril
ry6iVi'A.Cir 11. kV ;',Zi
rr JYWile
Arj, IL ■., C74,26
rr CA fithisV
i IL Jtar,Ab ,:iett..4.40
_I ) 6<2._ L citfin) IL ....,rtItc9;)-4.
rr (Krijnij, IA 1: 341‘31k1
•-•41

JAAPAnrj, IA 3l(AhriZe./-1(3..147,(1;)1
r .4-1
,crt*c)
/ ;Pr) piitri? IA (5114c,fiLII,L4
rr -.A.
.)(2-:1 -1?141*,))5(4).(
1 kfr
.:-.? IA M-314/1-i,
rL
,A) 6;
,..
rA
19
rq Jr:g AIVL))'51-Ucihrti—ii°
. Lis%
19
c". rriPtiFiltu)s;rr L Aff-<,,A71.37° ,202)1(2-1:1(÷t?c,

JA;22;i.101(1J c)-4‘.7-)7°
r. 41.2 JAIL J''
r. L btlejz'Lja

Ct.10:2fr

.){.) rr

JV rr

rr
rr
rr
DG J`t; ft'
L it yr ce—i, rJ
0A J fir rD
0A J e'rirfj, ro
OA -1° r
09 1'1
rr
1'4

rZ.
l'A
rn

v

3)0

J T(I 0•
J 743/P 31

DI

1r- r f-by
is
or
or
1r reaftliu...);
1r or

1r or
IC.' sl KL or

Kcitt or
or
or
DO

thr4griWitk-if:1 -jfi L• gUlt.473IP 44 ).4TV.‘ b":.7Liticfritro IA /IL!.1.. L7.13:01 . LI PeSj21 Al LI e•Llit 61 113714--.64' 19 1:5(S6' L9 L9 19 vise Li ntittfr • red. L Ad. OP"? Li..:731$4 LI red-)? r LAW/jfi. 10 11 11 11 IL IL 0)1IL-24.11.1./L`LI .1v A.1.1 IA 07k1. IA LA cca..s". IA YeiteiAlc) LA D.--2 ) -1/..-71. Al jf.1 1.LL)1... r (Artkilvi r Lr Ar cr Ar r nr r . L• re:Citfr A.

. III e. AI' Jor. 1)4 j 9. Aq 9L ticlit >4:4 9A a-aC)44}§-VAi.. H..a t< r j (sPiij 9G...1 AL AA Li 1•*()L'tiitifle:t.1.--'-'-it et.4TIS ql# „4.-4: .(16shr. 90 ciiis43.ATI(11.0...)1." AA 9Z.41.L 99 101 1•A I•A Lti.1Lfri.1i 1 AD Al . jtv-..1 AO Lib's..1 jj 9.4.1/1.i Aq gt)il1kr=' --j/ J6'4 fj•IL ‘247"71c4 t. IL '..731Lte-u.. 1/. qr 'Jab' gy..ifirt qr qr .: III pica )4lit .1Lr Diu)? Al AL ql Art-i-trJArri. 6.16..Ig.3/47Lhi 99 LAI Ith-ifr Oaf 31..-"sfr ls'aPyl 310At)/ 91 efaK 1•9 )411LGLai lL n> qr qr Lam' III 'Jab' i:L0.{#... D. J qq L-13.44/3Le.

). 111' ji c". C141) LL5) itsol 1W 6tict+ L 31/ 314")..)A irr &dal( 5.sTi(jC2P Ira L71.. L-1 frILTSI!. irr pAGGIV14. 1 (PA art In hal( e.c5t.Lel...Si fir ft. rr L5.:.) Lt. 'IL sr's:.k—ig Pi.17-: Irr foals' 5.1i Inv e'ca' 11* &.".)A 3Lem_fr fit 6.111/4. el.i./it' e.C7A 119 313Ltsol 3 lit I r. L511.iLseS rr .53 ( . rY I1a Ch q.. r‘.. rr Dial( 11.ic f'rai /.. It.ei 4Iji 3.k. eaTK e :1.ar." rG t rr /EL. Iry vAc k:-.(7litietj. t j-C1C-5. WA bi itAt).. 3 teti•■-•.tyjlit )(jk).J b' qtr j..A1 1.± fr.13 itPLC 11L 1dr 4:1(.jghj.. C! jG 1 j ebt. j I Pi" 11"1".-2*..li?.)jhLk> . rr sicTif 0.“TI(4.-”Ilvtieti.Pti 11* tic 5:..ci rr p.11.1. 31. 111' ei‘ Tic IL!.471(51/ 1.47K jrSii .).. ifritti.

It IA I IA I 19r 9L 19L 19A .•.3 iet rrr JA3A. V jilt.II. I yCjithr lii rri /Am. A Pt' e.73. `37..Is!! IYI e.' til. 4-d rYi L eb?h.*..41( r.Lj4 cei reA C`33A-W(iLLA rir .a 6:si II. r 4-}P6r'PL33}A il Ailitifsj. rue efc Tic rfr rr e)al( Syti rr hr ji•I L V At•-:tajY.1 (1̀ :j1YM--1. lit )L5. i/r4 1'10 110 3bililif 7. IL 9 t:TsPI-5.ab/ ::F÷e r• r 4sikr. it?at ILA jiltAti..e j A SJ Yr* 6.. IYI .eA . 3. 0.7 jai Irr DeCtitajlls .. L5) LA-2 )47 3.1b.-c.. IAI 74`1531.). IAr 4-Ad. sc c`1531.-. Lib") rir eActitjt:iji rin .*.aK 44 rir c-.131?). Irl Dial. IYI E. 072A‘ -:era i./L.1 i IL I : . c`th1.15 1b.3:3M iltis t .t.

. 4". ail •Asgtor c_ (.10•4 4..kik.1_:L.Lijejtv.o4LiN.LT:‘&1":%5 (17 rifr I la ilif..Li.I.J.z3c.PL:kc-.6? .LA)L5-.. 9 • 1...Cdtp 1)1i:A c.2 ...fir &Ode) * L5Ch.-.-)1.-6v1K". L Lt.0.L•endik.:." ila..)1:4.i._.5LI Liscrj1):::f itLL2_L0A—ijouk_ita...45: .. Li.iL)15-•)* ?K:-..1LLfrI fI IP Lii}re..:.4L%„14--erk4fc.1/4141j1i.1.•111:-513. L fricA.Av _ Lie.L. .-LeiL A —vic tehrs"(j.71 0j?.1bir 1.A)L55g5..A5-1 0f rAfr ..AiL . !. 1.) .5 f ht./ rlic) 1)7' L: yjillt Krikl.4) Alr alc.

1.lti2-1.`xffilg . Ai -If Lb .*.-.Sk/.VLF 04.-.LAL__13 2_4.Ltie--11:-...z A47..)15/».voni‘L :LiOCArskivri nkfrAL`Lii-ar ./. c.:trkeLlijiailini -41--.. taR afit.16.?..10:1:15'‘ )1.)c).L..c-jYre.2—L.‘..Aruk.ortint.13 berk.-.) cif C/1) SzqSriVfl.t iLl.?..:i.ob„Ireff .?).6)2"41...If L Ulna JI... I* t"i 4"). 5.4)? o .`CAri.. frthAci: (Lie— t.Lai C. L })-AL 0): L mivb fel IL LAKA.b. rIA): L._3A1Z.(141c..at S.9). L_ L 611.V::(.0 )1.nienAdoq cAr:.:ilLir.L5fkic-. . Lit jt...SAS4.15.%)L-. I ifeArc cry:: (Z..ice..:4)**c_li. lLicrt:6-.9L)cieLdfl: hrt-Si.-. .../°L cfre Tjl...P1 L.-.L L .nz-.

6 L.1sJitt: 0131.. e 14:1:42 4" 2. feAjact LLAVL(1)4•Tri UO ..ir LA t•Ifv/:.50.:-: . rr 3.41 I 1%..54.:51 )4./3 SC.1 laqt*Liflie : rrrtsil•Ali° t011ft=-.41..c)„.1s„I r iA): j(j41.crni eltricAbAtir L)Le-nlyz (.)4 I jr ft*.p.511.9..1). Crf l vli I e0h-fliet.11_ 1.4-Litt..-rid:AL..r...ia..sfir...:-1-r .. Cr :L5.Acit-ta L)::...3.4. 1.cri.yr..xt.z.f° 1.2.

Wifil .31—rcjs1-1 1_ ‘2.. JLeft.413z.. 3..t. 9VILLL i.) jzIA Li?Lz 4:331— r. Ir .51..*53.M.-4).2) A5( h.- * ".s i jr ) _L.. Lip 4i.7i-zdv-fze. L3/3 Lit: LP 3IIcL 6■1:2Sa"- .4.51A44-i.LAtio viiLL). ...3 P.. L->f : 3.:b>ir. fi f:S.Lliflzf yclbiLd lf : frlz(fiff*-4 V. ti L )6 ffiv:-'..A1C1216. 16 if (J SLP.11 : LAAH0A) .i...1)341?L cif)) f4_ L ...41 lo t rit.51}0. j2. 7 : .01 Leff L3. Cy 1J1:f-e 'er 1-11-6( C7..„ 311J7 I Pc lie f tic-IL-1/4.1 In eL11A L(01Lk7 fly .(1.)Lcir ft :L_Lpfreif..07*a.1/25 Li.. -r - en Lt.13. 4_ ).i iris.)u.Adiets-1..IfL 311)111. ( t _14-6 d. 1.friv..1.0.viL5-S L69..LiLfid:-:..iftLj.401in ip LS I Lt.

r11411.1 :il.c 5.7-1• — LAA:4i. Ji all(317 G ift jrt it>1 Jr—A j rC''' L5 k L ..L._.. Lir ..fz./ er f A :ertetg ji ytii0): tL) 621 L fiL .26413.1.Afr• (17:Qt )0Ar (17 141.t. r...PC j I X: Lt.

OIL L.LAJI . :tire"? L~I AIjA)6:91 jr'y' (1'4_ e 3 yr as.tt j 4l apts. f J11 • :CI y Irelly: 6.144_ r . Ir (3. t)guid./. ..)1e)91..i)1H (7 crs. ltbm.) ri4j. 4.)ki th.a LtvL LE.

211 (r) .141LblfriC.4 _tz J4-53..51 t c_.u:LL 2. .4-"Z" IL12-213(2—. 10 46._ c -LJ.

Uti .i L:4.3 ..0..41:1.:di S.112-91 .01.c_kial-Vzil:yu.■.Kic___LP0 .1:3. (Yr L ff3Lt jtad.5~~(J~„f16 G~ ✓j i :4 c.() -VaL)01.AL/L OGU tif•Li (YD) (VI L3rL je. ft) ie. 401.f er Ira) r r (1-1 :Lzr L). viLi2ADjSjit c.)4.4..9 kr‘ -311 2 ..3rKf_ait.44„.2 Pt 4 5tC.. t71.:41A?L_JI/1.Ic__Ve.__43 4yzifia.2" ..i)).i.:4.?? :3 -‘. :LA? -) 44 ist.-11/3)11(7c.UK7er_LA) (jr-stesaJL.„„no..l: ((d)p(105! tzve.t=i :(1°L - (LIJAL.2:1L4.t tr(r) jb(r) L11.LiG.:Ail' ( blfk fti) Siti(IYA6) 4L.Lt.-. . :ft? jfrol (luty._tal).7.2__X:5"-)L.Lifyjsuckeryo.

5: :iriuc-inii":5" : •...40a••• Crai L±-.:... / a / •.4:Lk4a -r (A") Sli> Liefj 41):-..("ni 'Ckt-Xt4.1 I ip. _ (th atin (LK5.../ .*c `!.1.t..4.71J ‘4..IiriII .1Litik 3yr L.‘?fr? . IG („1195.•4.0 43.L1` 4)Li: fit): ...„11 %/CZ it III Jr J6911.1.2210 .

IA .

cj`l.1 L511 KrY6'21....4. (L1/4. (17...: 1:4 -4:7c-.AL)Lin 19 : ida *.4. e.4ob '?A‘u..jt2L_Yrj■i>1 .).9)(5414c-t1»l:Mie: e*(r) A71.1 LAIL4 ).(tkr ..).4) L41 c_ LY: eila}1 44L11 .n.i-.V1.._iratulasotf.s • p4) * • "I toe verajj...-2:.c._tut. fit ::r rif ? tilklr ICyI ?:r Lel: /!l:1 )...gt:L*4•pir zsLiktiL). : Ddi w/ ti (r) /°b(r) CC%) LO) VILAJ.(1) pi? ‘f 0)4 cfifircicfra-#.(0 c.(tv.t:.11.c.

r.-. bz.2.L.-. . t}SA V. L.Lt---iari .Cifj.:a:c4crjmjvt-mizi “ti z_ Ay:7K.4 _t.73- .ialWLL))3 4._L.vnizat.jiLi..'LLy )2- .433 r.4Z-A.. 4 ezi f 72_l.). t t3)L. .22c_kfiL Li° L/r. . 11 2:oil.:)..7.) 1.. itAti. 2c tic)? .)(. 01-•-0:2 L.*2"::)".

c..._ z.1.:.. .r..::-' 14a u:raj Ly.2.t ‘ .) iv")L.tsta .._ci Li I Si. ‘..1../j:ai i__Liwiii:c514 Alc ...v.. .cl?S..13 jiti j. ...eif Ste.i.4 1 .... `...Jr./14).. i'‘' .s.v. . )2j L (...i.7._ .6. ( .-' 'i.A.ii ‘:. 2. -.). ytiti ■ L 6:.. ..Cgti.11../.)1 / (1)(:).:.".1 .... .' "5.-° L.._:.* 3 f - 4.).44... .. - L L....'• ..i -3.Li: ../. ... lifywai Lz... h.. ...4.L .A A. r i...JAni.. Ap .-..C jista 4 y..a1 tS oLti j:7:ai L).-..cy... f..pfiA.7■..i..15.:1 y21j Ll. '..71.irliLb./. LIJ. -2 b..4.A3t.-4.. y°17 ...i2A Nu.. ri r ....y..._.:.. L (.L..i.._....:.:“..t ...

?loci.CC-4.31 LO:3:7•.74 LC .• .(L)3v3.> .:i S1AikilL..J. .-4.9. 1. LYI.9 1rfi J—'• . .11heC i itc:i 14/ 44:14S Lie railt..LILS)-4--. — (f.. - t._ykri. rr JO -fr• SL/Wiielljj.1)14 311 j 3.÷ SL)/VPL(LfiA . -.. i 3)14 — / 4 6 7 1 3 .Ili ..11:3-4.. I.'ii-9)):(1 -5. Is.. 1. 1. ei'IP dal SL). .A. ...I-.... . L. %AO Ift:' 51). .) i v. LCY.)....:-. ". t 4... -.. L.?.1.. v. 4L.4.C.:di 1 ' 1311. SLAiliiiVS)A.).-1.LC..ie.9:.LIQ 17 ..i ..-:.Li .. — %V i.4t.:. -1 .. : tj. -. AL.V ..i..C-L4 h.1.. 6::±7.2:. Li. ).:i• : _.i1.L.-a0 lj:r. L51.-.-.. i'Q L.. I. ) • ) 709C) k■••• I S Lk SL).3 l9 -9 SLAALL. .V(..v::.: . -.. 1!49 3. A7 .. 1-a-174. — . .1. SLIL AY (j SA AL... /I 'LL .. :C9.

.) A b .4." Lit9l./A-111. ..Lo L LY.s.:L AL. ' 1.' • A:::-.LICA L.A.•::. • L u ..): . I..c2j1.-11i ..1/4.4 Aiz .:-Iiii9l...• ..J Cc .JAL) 6. :5. ....:ai cAuk.:le./ . — .P laitil4 6.6:ajt-43 Lz...■=1. Ao . '-' t. isiit.4 2° lc.cf.. .--Ji4j-cci.372 Ly4LfI5frii. .')..AlLifiA Y li ...:91..11/15(11).Liz— )611 .G .:ait.).-.A71.u.6.6..A.. LL/bilL.Li .vii?L&L. .. (zsLe.Agli "' k: ... .7.. L.S(j?.12(ft.:. L.• .„i.c. tf.. .4 6. 2—(jii..-4 :ili - 2— (Jtvi/eAc( b. 5WL-4) - LL)C5c)ILL/71). -.Infr9)?(SLir.A. ' Lz.. 7.O...p I.IISA . t. I...1:91. ..J:ail.4. — 6.rsilo t'i Lz....-.WSL.:.. Li. )iitila 5.v..1 rt- r y6ALnil.71..e' 4.t — .5 jalla rail.-4 LO.ei 711C4 : :... 19 j..:i L)UPSie...0 6. Lv.-4 L4.ly:16. rit's -j.1.lv . i 4.• . . LZ.-4 LOffivAILLY■.a..

C.>" 1. -:.\.A. .) I:3 LiLji i f.d .11.:..4.A.. ii ..„.13312..A71.4-..A i sig .'. )11 . Lk Ill. f: .Vit..c.....S1)"/31:)1 Lir?)-4 ....:... A 1.)11S41.:. Hti SL.9.. .-.'? . -4 ./4. . .4. t.1# Liz-Ji4ficsaiikix•-• 11:4 4-4 L L.. (..:Will. : 'i — :I '?.PlIc31..-Y.. )1. dietit. • .L. LC((ISL• A7 — i. l-4 ..apl..).. 7:'b -. h./..5..-41\--4 Llz'itil ifcf. 1..Ail...).„... h."9L4 1...4Ca c.-4.7 11 34. Q3 ‘. ' 1.. 31" '1.L4 .)....* Sc.1-c-Tc .Ji„i c.v„ritys..7 .. ://' i ji..`7 5(ek."'L: .r?'-4 4. ."7"....A.740L-0 .. "L..IVI IS.it.44t..1 ... .3(l.7.. 4. . -.v /. i- \ C1 41-° '--i..cl. .r ...L. :i L.1: .= 1:: .z..Lic. . -" ISL:71).1..3).:-- : ta..a ytal Co 31)"/"L:flfloci. . rr JILTALAjj'Ar .Vipil: 43 Sl. 4.. .k. Sv.).)..L4 Ti--41-.. t_ c:)lic eifiji" Svfl I V:1..311:4 I: ts:./..".L7 .... ( Cl Li .:.d . . u:„.. /A .

..L.c2. h4.(r) :Lif t 4‘ e(o) "J.L 7' "1.AJL.%-tt.:-‘. ._if LOA bitirj-i Lfrij KL(C.)L .i ra 3' Lib) 3S.AL.:L.(7G. -.4.Si4.4j3.V.2e.471.2Ac t ‘1:11Lokt z:Aitc"Li.-j57 i"j571(:).:aa4v:"6..(r) . r." LI:C/31-Lz.j..L.4)..Le*(1) 31.)(Q-1.A7L.jD3 .A.(-) P0) 5I.12Ati.2A1 .. ) L.•-::.‘ :frte _ECUzt.LAI•LP 440..:41(Zji 1A.4471.4 •• Lst.1..44*.-(r) jjo .tnAL rylivt?1.

/..„ . . 5-.• ..5.!' /5.i . y4-4 r.„.g.D'usel ‘'.....i- l '...4E.. .) 1 742a..1 jsi .21 I. z... ..4. J.. ..r-.._u2 ".(./.> .' ....5.).114.1(05.../... 39 zu.L.... cid)".0..1 r- .../A A lg..)byrLicf)......1AA 14 4 -T f.): c_.. J. A 11. ..-114 c55.. .)/•....w..-... A 1..Lit c5.. r j..fii 1 t •. .:-._-_. . 4 ... ./.7 — 1..._ .._ )}. yr isii.7 .. ..7.. L. .) Ly:c_/../.. ' .5:1-2_ tillt Yr c-.-...c. . .147• s 5 .1..445 dif A (.)0.... ..:.-.gyi i„„/.-LI: .... 3i7. ..__ ...1. „ .• -.:„/ ... Jul. ....4. ' — ._:.x: Cc .... c — e' 3 ji"ti. "i4 ....ria-"" 5 •..1. 3. e _ .... .3/41.••.4./.4...4. ... (../.. 2 u. .).0.-.%J. 1 „"1...t v .fi.■.!. — J. -V j 'IL L.1)(3.. ..‘ 6): 1....fru.1 ilcji.±..=L: .5. .......) . 1:: ::..0 1 3 raj 1 .../)../..1 ..5... j ii(L-.../ Lie r.11Liy.7'4"' Lffilf1...... ■ (.1 5.471..Y: C— r • ..2... .... ." 31.st..:.". _ L/rilty.. ..:-14l.....0.2' — i At — e .:_ ._.:4 :71.roli Li.. „....x-Li _ ......:-......5••.„i2.7 !.. 35k.s. „ ... 5 ./ _ u . :.?. • ...1. c. c..... ..7 "i^ LIZ ..

A4)..JA37Lgif _‘./16.. dc. 5""i= 5.)/LIALA÷L5 . . ..2.L7 ircr.e. .51.4 1._02.4LIJA .:1 .L.SLe h_iqc .J.1.i- i ...L .. . se ..5- .i.t:S• _ e.v—..:% r .A."4:1 buiviiciz ..isql.. . .5. h. AL.i1. 5ira. ..C..• .:-. Jx‘RiA. LULA) -.. .."-..21. fc-J5f—cicil ..(5.). Lcuivi)e f le i. )5 iji :0 -7.-..17.4.(1. JAL Jig.J..A•36j1 rz.451/2ii4 -7t .±J..L.. ii: .ce‘ ..x.A jab .p. rai: .O'i7(1)-4. -hit.22. Li(jkiiicif ..t.).if Lily...(iti..t1.A.:2A L?.S)-4.f. :1*49..13 jili rajl Lih.02.(5/.vii?ALIt*(..1. • '•) SLJ.:pii. €." . 5. . .I.-..C)....4..„I. L)LlUcKaLh _ (.C 6.al' .I.f: .zetp.7 .5: 4. (6 '1/1 s.-i9A:SJA AA7 .(947 fist. h.11gizSicr. 51.Lz . SyfLil Aii..11: i.4 (5)/421A(J.q .52/11 S.L.4 .7 . 7:91... ats.(.e frt-iLl 39rajj* LC:-J14.4 AL.1TLI.A.C.44' -5 351:4..). . 4..4%...-. r .Arfs J'A'' .Z.- .51.. yi.).L7 L. Lo. .t.-(... 3:7..._(5. . fc-)3)/PLI*L4ELs.irk .. .

./c...141:( .:.::-" 3 5iesrl 31.. 3. .7 442:4.4 ..0. / ''' . .. (-..:'..0-.°1 K . L. AL.* 7 /-' L.r-• -63.21. rA (kitiLam'4 -. ""* :... L I r": .. AL..„ %X ..:... 3)-42-4 . ...).._.. .... cifLi-L-4 rt • .= (.. 3/:‘. L./: L.1._:-//. ‘_-_ Li „-.....-.0..z-. 3.3)3r7.... 3 3y 3. 3/3 3 (IL_ 3 .L)::}A) ..... ^. '''' . .....• 4:'i •i ka.. .. .5-vir ti...i i ::11 .- r o. c r ir L •• 1 -• • r:i Li" .ffi.:iiivi....21 . '.‘ ... '. ..742-:=O? .3 i j .. Li:LS:JAI:1)....L7 (1 isktli j . ri-... . .."' j}-14..17"a"./1-L...12 L.r -..--_ .-.. ( ... ..._ ./-c.-• l./112..> .: ....*Li _ cd-"1_c. ....L J).L '.... ..3":. . L') IX e) i :CA .. ‘i f.. .6.1/4) ”1.)-LdL Lit ....' . .... JAL.. '.... 3 1oi -.4 • .' -....4 ..do ..:L_J)3?3.3. . 13 .6).4.2:4 .z.. Xi ft i'ii. y:L5.- 3/L. .... 4.._.).An. ." 35t.." 3 5'L-1/4 l'i 3 .. ..35(iiiii ./..:-.:11:c -.. g..a. . r : Si . L.A.Lsi.c Li-nu ..Lk J rb! . ...? . c..sc..___. '. .A..-1.. . • ...-.. ....41 jiy." 1.#1 :72:34 --.. .Li. y:k.:ri . .... ._:..-_-_. . ic.. L c.cilt::-..w ..::.. 61 )/."' h•skititl' Jra-L.0-€ • • ti .3 0r'c.. - .-_ .../1j3.3cm. 3 4.4..:-.v• I......v ...Li.: cdr..L.c .. .7.:. j'A ..)„ .: 5.h:..:". 41 .A L ... . -./ k.:...-_.. .-.. L.._..•.: ' ..:.i• .Lc ricyj (f.

:f:- .. i b' ''..iiiicA4 :71c-(5)Li SLA..7)A AL. .: :.ii.tri••i 51..4 Suki.11 Liz-if-IA/G Liii:c Ls:A.t. L .-1...t1..„I.&..L.1 LiCt..1..C. AL.LSJ le jlft.e 5:.. 5. ditici'l jai:L.. 4..C.5:7 ..-4 L-..LicgLySLde. 3.L.LiAA. .:a"...CC .1").. rq Liticv%)-1V 4 6-ii -a L.•)ii.i:° .5*. e..3. ra.1: C-... .? .. Le .:-.. 64:1012 Li jiff!: C.a 17 jai 7 4 -..-t.)21. fi 22:Si SL)3V" i)1 1 L7 Lcec Lic`iL:7 c. . fr b.f: .LIL.... j5kilAjj :h )V rafi4ti SL)ijAlie)4 . A7 .":2iisi dust`)( .c-(.::..c (.?' i 'G' .L .)5(..r.-kfv.J•1 (XL:iv'"? J1E4.v.7 1 e LS) tr SL/71 14 ("•. . L . . . jar)..I 50. 4.LiLii-4 r6 -may ." It .. L) fi 51 )74. h. Y ..At 13 j ii4V' .c44..:•-.11 le SLAkeLki 1 -Li`kLl -`.ai 53.Likr _c514. fly ...hi-v.7 SL.w 1.7."-C'Lp 2 Le.4•1 S1/4-. -.:arri .P.:if LS Li.--1020fr ..5:A.ib...51/ 4 L.1 :1 . 42-. c own(v. AL.. . . 51-4-1:0. . ...LiunA.A" Solvi?LgJLAcr t.61j1. 6.di ■71 Ci% .L)5(iti:ri j11a3-11 Soil"? If LCLJ‘J'Ar L.4juri :).. 67.-„ft r .t1:7•1 L. At.C.SLAC HS47 5644 ‘ - 1.m.. r.. L).LIVI.r± Flo .

. (..ect'ci2.:01.ALJZ-4:13(r) P." . Stiliji / L:ellifetkleA3....(2•1•A'15(4) 3.ti .“111-Ltticatjarilf.c_t*I'L)/CLX:iiLL). ‘c.163 1.).&It e.cLP-o) ii:.7c-t:..41P4:-"J-ze(0) • cc. (3.)%11 3J2 (76/ " P"Qt:fr U.4 .1 I LI1( tin (1.vii(r) SS'S' P. -.491/(i) . 4. biz ‘1741.1 53 .:ars P•4.' .i.:aji c.00 "7.1 .4.AJ6j1 r.no (7:4.1(44) ct'-i ()A. .s:sp... 4 ..a:. .57(11j-t(ii 5:).164 .:t...--?ifr..1.47. 4 CchS4-Ag 1.(l b:Ci Ajlc.

C...s.Agi.:..itiiiel i _.17 i i ri: 5.—ci‘.-in.. -.L)I cs&.:.ti: p .-:-. AL.TG _ Ii.1. .. c*-1 LL).or„..:" I .o6 . A... 3iut.„„yiup.. c. s ... . .....-1..4.5 cti j..:4 5k.L _ e s_cuut.1. .osLiy. .. 4112Sciii).?-4-.V.• LukiAlLdiA. : 44.. i:t . ..p 5:7:a2 p fl.:. .14.?SLII)). .:.i7A).. p .)?st)..... p ..:::.T1 cicillA ..:a.. — .47 II Lov. Li/-1 •:a...1* Luiv..it' p Lukt ..).:--...e 9'I ' -' fr 11.. e‘ ....-.1iti-t p yr:4 p LL)..26 .ji-PUbj1 r"I ... _ xi _ Acct 5(11-7 p ' '.-:...-Tc — L — .::. esLif. -e 5.:-..L..u....:a2 p Lz.f}: .... p 1317'.:...L- ' - e 5.1—vic:ALL:!)-4 ... P .7.p.-...4 p 1 sd. _7...L . A b — .1.)A ... S' — .• Loyfrisy.

AL .71J.. ix.-...4 .-: U.(6-: ..)(73rsiii.). SL)..1 .4 A...‘ AL.-::-L 3iii'i 'ej J-.j.:-..6...it. jit. 13 3itill i j: 1' - ( h.„?.._ _. L .f?dcce.131s -..Si.d.<&). LeA AL... P SL).1..../. orL)..)„..3/4-441 (l)..:zi. rr J7-7)I(.. 1 isLi! 1 17■422.Hy ...• ../13)CML11::1..i.ii • ... ‘.. . lc . ." Sc)..113c) I li:ILA.. _ .:. 131w4 1.44.1 1..L ...fh p ... ...i.ViiL:AISL..L. )..).-& . c...L. . 5-ti! c. i . u.j -. -J.1. ..-a:::7 L/e.2zsp L.[Zyp Lc).L. 51-A4i i .A.). ..gri c i J..4 5k AAS c J 1:).":1. Jitasp :.:i:..:7 4 p sv..i sz./31L... . LISIp ."-?)-4 h-ri Cs: .ii..44.1:cfiLCILiC:11.' .)....kiii::1..471. ..-WJLig0. . e.4:24 Cil)iiArielvi fr lfldiA 1. AL...vis.0'..:ai...L -...-711.4.) 1/4° L:.4...5(iilm cel 1raJp Lcbvpcirsdesu AL.4.I! 34./.4Lill .c).is .--.4 4:5..1. if Sy. . risis4 L).-..-2 -7.

.vS.i5j4"-:Ecd:.eb c..:1-*-(r)5i.SP(r ) 1.Li et 2:6 rcLA7130) i..7-.4.51 (1!4 L.31 .Cr LA:V A L/113 0s? 15LtA:La .4.2°62 1eee (11 j.... jA3631 rr •• .j 6 f tin JAW fLok.:-..4 h..4.Pt " ti/L1%)%1:1)7SALn ILL)?:44.Le(o) .L.e1S6r-44 06edaVilLtiii)/ (17)%1Q t " 5i".°1.3.4.:Attifr 4:511.-(r) sj"). 4.-.._:.:453.e=i..a 4).A.%01 3(4) sja.L):. C.riA-P" 1.:42..Le(i) s914744 ).t.L_Lola` is-Lift.A7.„t<r KILL" Lue.i.ie.A.:).:74). cAfmar .Q.4‘ht.seco .:i2.

.7 . e j i 9 .:"CG — ..ri ii131 D3ILL i4els ...ic.._ :::As.._.. 4..J. .z .4:) i9.47 13 Ll...: 7-1 valLy. `sites' 5i :s _FL. .t..z. : 2..... 51 .L..6. :7:ajj...11: — Pe..47..•44 Sj yii Di LTL..L ..f44...r .. .t1I! 41.:)..:ti filii?f. ?lc .e 1.„I.I.I.. j 5:::::j5i . ..:......:71 vii?LifLifiZ A.0„L fiLd.t" 5k) 1:7:L5i JAPL..h. rift ry6A‘ic cri sari' Aiji-Q 3/410 5C(11A 2): L.:.-:L6J inticy .. _ A71. -...cp_. •' . iL cLici“7 61 — II: — e• iji. e a.L..1 jitAcifj..4):: A.iii 51 1:7.1 :144:) JAI. -V.ficz. jit..:-'1* Yt..ii-gp/t. '• ' :„...17 h..c .01.13A : jab -sh.."-Le A7.:L•‘:yi ' „.„(zALLti.1914)..)elp ..?). .hil: ::71 .e= -.ii f) is'aii:)1 3cLA. 6.cifkiiLdiAis s-...' ..• .44 :..L. _ Agi.Ais (4.. 5k:.): iLfrii. ci — Jr): — . jsi .6•-.4.

... u. 5(1'4145) ... 3AXt 51 474 5i .. ' • j.e.. "..A( .A4.Z AID -.. 3....)5.(47Sir s.A.=c..:.) SL...C.eri..) 5..7".. r ..±7.. ....ILLI A LC: S 1)2 ...e • .4..ei:assj IY.L: .S. :31.itic..Z A.!..?ftk.%:..• .....:.. LZ .Agll : s451 ‘:...55 .-42..i SLEJArMbLId...•: 44 . - sLii-„PLIS:k7 Licti.aL) Soy /is:L.51 sL).4...-z' J' s.:ri is A.L>..L .-.1A:4:.........it-. Si/ h■r . -.93)?2L. n .e...fi . CO .AG' I.. :7i : .) SuwAgiffc:Lliz A.7 S(44" A' ' h.:s...1..e/. .:ji •SL).) 7..yi Six-ii-citilLgi fsLi-L. ILI..0 i. LiLLIVIie S L.1: j2.)A:f-75.1......h..... ACJida JILS(ri.-4..a jiti.:45j ti:"...tri p..j7 Ale . -p51G-.cd.ri LCL)"/CrelfijlifiAlir %•11 .::. (6.t2).1.. . -•.5c.ciziLF4s4z(6-..lci 1-. 5...* t..) Lcith-clig-lfScliA:ls Alg . ..p. L ..). La .27._17 SI I745.:..LIAA.

.226(1) 6.c hiy" St4.71.r..711./tit)Li• 12LLifitil bl Z/Af t.*IkAit.D5..:41:4cht.5roc.e= r) ‘.)Ls.4.4:4 Sana) -6"Ljakiir (11 2.4. L"). :4): ti 4t.eh(r) 6.atzi:4..-ot:k..icikiA L:7.LAKIL:)).. 4:4 LeLA1 t Y f1:L %Kr (IC— L? 4:1D ffire )1 Ai VII &LD V masa J.LP(r) 5116. PO) 1:„112: 4 y:019 ) l./ 4.:.AL.. S L jc (1:11.:aLi. • id te .eyrzifrLA L)).( r) .:412:4. 11..tirski 11-4/if (.1}7 . 24AftviliriJL.:224 h.LA713(r) no) '31:7.L..A.2°e(11) 6:).111:4.47SA .kft&"DI"Ale) 1.1547c • -i.(z2:6.Cklie(0 .v(liiAlt%).

-. Lif/37071 iSyS:43...4y:06 Citc_ ‘fc_ --“ZiAl-ile).(73c.1 Z-LADIALX-i.z-ILS.12.01-ki2.LAAL)k9..ALJ0. .:4.oc_./co [..

A.z2i.i. . 41 ..).Ac_o:..b .... :::.A.A).. 1 . AJ. s.... .t. 1.c4.. leG — -11Z — AO I.- )/.j : - Lifiiitfuri.-1 J) ...AE:..A. -4-:.1 5 is2j....F.. .I.±. .5 5itIiS1 3ii .L.„?..t1j : :)::::.h .Qty .-:.).114.-:.k. i.-t.L . "is — IP.-2 p 5 5et.. .C 4. .4/1/.z2 AL.-1141-4/i.hs..:azi 1.1./ L..:Li: ii. .i.3?. 65(a..y./..-0 ..j.111. il 74./ ) ' — jt.)/kL 31L4.3A.12 .U.1.:...2 .L. ...i......Atcv: Az .J.FiroiSILL4. . ...:" iS 5kjui:j 61.:i• .4471.jAJ rA ryixASvifIrlic).(n. 1141): 4) :.. A b ....(17:.:..74"1 LAJIMISLLA-4. .44:1..: ... A13.:i '...A. 6..i.h.. 3 1.9/k:2 ... e :3 Iiiistitis .hn?-1. — I. fitipx5r.14.41 ieL_ LLA.s c:..s.722 AL:..:e22 LinfAccenAil.j v-Idt./.1/4-1I D .. . 3 .9/eai ■.11..trt.. 67:44 ..±.PL../329:j.. r..i: 5■:.k.11 i /5)0 3LL L AAA A.

JFIL:4:if SlAii jaU...„?.. .-.:..:g b .ifiz.:auiAtkia2 .S.„?SyS.. i 51° L:22 y li . a2 Alp k: ...crl ✓ ..-13..4.ali f1/4-1 Su.1::-._„„?.kAulJ 51. '. . h..1.v:.*'-• 5 54.i4 5 :► Si..Jit ffil L-)1 ...e ai 64i .: .'' . ' i• ..4. -i.-...447 I7 Cjjithij e iSj S LI)J...L ...feric 1/2." 3 L.::..?7-.9 L... .1 6.4. ...:j..( .: irc . -/ (--: i.ad .4..Zii (SU." c‘ .... 4..4.-...31)1 rq h_ylirrY jiAltec))/(11cArtArj.. 4)LotAt ..f_ficyr )-4/3 *.-a L5.:ativ:.ICI.A...„7L4.i.clot L5Clf 3'Adi isati...• .L..1 70L. A..-"ZI .J. 1... 1.. Liov3-7 .::0.:: .- S))/-LI SL. :..3... Avii. ' ..a): I° b .7L.Li.. - (..- . .c 4:71.1i.jA.....7. A SiA J5 A "Atii-li IS -4%-hf........:: 1 .4..L .?..4. .„.e 51.0:J3.:CAPli 3. S.J.Ec22 ?b ..:.A.713 5......1:j 51".v..rwsas .. .. .it.if S.A14).ii.1.J.R. .Zi ( SL)...4.1)SyS)..AnAt..}...:.". . A b -..5 514 Soip%)1 ' 1..± "ia ..:gEio:..0.. 613.. e 5144) -' '' • ' '.. ).• J. ri .i/.Anial•ii/e.3244 yc.-t " to.fz.

A L...L.i ft.LAA..** ...--.L.2 A.'.8 li :j4iii.4. cicd..Aisniac?..>36. .41 ..:::::::i A.1r ...2D Alc.. .. .. v..813 ' -.-1 L ...1 2: • tril "LA. ... .. 5.: .::-. . .LI- A L. ct... 41441 -:.. . r ..57 ... A L7 *.V• ..h.). .:.41 .::-... . -)-ric..IA L4t t.-11t. Le ..:..: ... .i. (*.:-:.LL.. I.:if. . IiII I re:Li Li: /GA J.f3.141... L.-. ...A 't. .z. ... ec__ ...117:421:1 1..31.: . ' :itti.4„A (:-4. . .-C:1. jr2.... '.4 ..L -p vpL.:- .-..Q.-- 1..4.L..:ii .y.“--. .c.... V.:-/“..-:.-1 .X.:.Aff. .)/-4-i....:._..:.Api. 5 ' Iyi. Li ....ikiii .. ec . A L7 ..?.e• rih.

.. .AIL:L)"/C51 ." SV-11c11 Sit.-.04•9:.e 5..4913 ' ' - A..L. z-i' .2% —s-.c .. .-- .4 — ..• -•.7 1./..°E::22 .e sv4-A.-- SL)3JAPA. Li ..L4/1/.X: . ..yri .t4 5:74 -.) A .. ..IP ' : SL)..I: iplieski t L fai:j A.Li ... —.4- ..Utvkii)73ArYtACJi-a 03Al ..)..S)Ai ..i.k12 .$). L :. 11..1.•c .?r... Li .. .. j... ri act. ....-' .L.::...) 5934 (J33/31 riz S y S..._..4 AI° -. rX4 .2:$ 6i L) . ..A4.13 .rig . p Sc)ivic4L... L. t- j: 7 — ‘ ..-:-.C.:76:4.S)AiffiAtki.1 SWi 5 :7•. .if:C./ 4 --11)/ 41.. 2 ralte.t1 . L)fie c:).tipiti yra.:r — e" ■ -: '.J3.Al's At...4 if: — -4..i 5-7:41 . .

e■ .• 4( suk:/iLl• () .:a.i3n --.*(t..n0frALLifiCiLil:fLtiLL.:.p:.A it..t./■?(I) —.. L)L107:...=Cv■LAII) jxci LAI) .Ajnc.52 •is'a•-•:4 42.s7 L 4 ..yrciL.7111.). JJI LorLjUvel(LALyrZ_r LAI AIL la Lty.._.I_ 41.7■4.R.-')-It.-Y .e.•.27L-Lru .01..ILiv7-1.P (I) . .L.k(L.. rY6/"P LV CdAdriC— .Le.2-c L:7. ..c f.4..a:-: 4 cA aktb b&L c le)94/ JAIL ci6 ji D)41...a..AA ) q) 1..c)-CLYAL.L--e L ()AA c:F)/5/1 c7U:2_.-:2L.!) .:22)i<i.„ejvic v...W(A) (r1.ILAr) -JAI*).L.evILAL) 1srL.AJA_ZL. rek..(3---.z_Lpir_ cyfl. j6.---. c:7.1.I.111Z/ IjA1•ircili/IL Li6rYfrOle7(d.

-(trif‘Atf)::-.LIILWAY :(11 ic)Al.. thr) 3."1.:2—CiAfic—Lisfiti. 7 icG-t .li.1r.3)0 111(:)..9)1(L4L".4.(r) ‘:.---. D Jet.! 2-6 L jit7" 4C-Af3SLA) :r:44‘r6e(r) ::41:1"t4.IC.:til_ty:.1.7"1.fiLL).:-:' k.?..•)47 IWO LQ1.ILILA:z_Lc.7AftrikAfut.:d2:7:4: (A.-7-4-1. Agli(r) :(11./ 4. 44.ILCLPILT.-=c‘. -.a:::44 .7 :96:.1 .444 (o) -44..(i) .G.-f ILL) leLISJ51 i.713(r) 4.tr(1) ift.:az4:4‘C"viac-***(r) Tr:44:4"CcLe(r)s:24:4"--.4..c_eiLlf.::"(r)(7:a444..12:--6()L.)pc_ryi--yt.11)A1.1.443(ro.1:DieG-tifilt.1 'yr —V? ...36.)1C—L*401/If q1.vst4.GX:P(1) . .4'4c-teL rf ie0%‘:/""[..4‘.AshrryigAycvlja @.P(r) 44:‘?" 1.

I.11(:))11. cAiryin-M)Ai.) .ILA .11*) c)-4/ f Z_ L Lit et. L i! 1 -r22) KLI:c9 4 ..-Li.()) • t4 .". 4 e . LyLPL):: cif 311 1/2-•.." _enz. -. L:)J-5 44.L11:_.AJtAn rry. L.cc_ 4.:atYi:4.:•'i•e(1) 567:44'4..efler.. frilL).-4.71Ccv_!."/31"2/1"(1:.1L)? L )3."L'13(1) na) L f.yz Ar LI-L 7 ..L. /2LIA).19(9.1437.•4(.41 4 ..AL.11LL: .4:“-._ te 1. LAK.-(L).4.44'6' .1 i(r) • )9 . os"frt.1*).-#7./.v7.2'17LAP I I(r) VI:edzio3.j! (/L/.A71:ZP(r) 515.21.":2:0• 4.•no) -Ljelfliji"c)VAL".p7A1 libeLdt: i:4.-.6".rr.

L-e :). .C..ic f. LI: .II )7j57.A. ... ill L j.0147 A7 ZdJi.e W:a I ft l tv )c ........AJ.( 1).:al .a..LAJ5?J1/19 Ai. ±..xi.43(MAJ3/.■ ':1:it.1 .i.3? Ab . L.1. . .ail litp3A) ?c . ....47. 3CUii 56". vh-crgi. ?la .)9i..f..t.e .-1 ..3441t.35C..4.1 y1(7.. . fi 6. ...3?.Agi.7i LAJA)?3AAJ3AA? 7. is91 2.j1 iSir . ...a31 2^.v ..4 /.. :AA? 1 .S. ..713 Veil 5 j..? .40 1.MJ../..-4../cen?. . ... ..1.ii 3.n. A.1 .711 lial j€7.:2.611).i gii Li... fi.f).f). yrsi h:.f-rig. .-..fr 1 " v..::..." 5G91 1.S• .3.C.e lal 19 11 .:9 A. .°L. ..1+t91 .I L A4•6.1./.:%Y .. A : 4. .• ..1.... . .?4. 35Citii : 51. 5CSI 1:7. •1 17 .6 7:9L7/ 10-a. C....111 117 - )737.o..?3AA iiglo .:.. .:aii 1.4.c - 1/.AA Alp .„13 ‘1.0 6 .W6" i ).:S1 LA.).3? A? .e LIS.eiv.:-. ra ttV l eerj79 . .

3?....14 Lc3vM_Lrtli..13 4)aq 4)744 '31:712.1 " Sc..4 1 ... .e.L . - zdif.ij 5C.:ax. .* . Ur L).-4 ...4 L3. Li Sten}2).e' 4)-61-4.1111:4 1'" SLAL.-' .„ A...).:z4 ..1•13A4A j°b .. ..e i •...• .:'4 Sc.. S 5114 .. 6 6:7.). ... . ::r. — p .. — h...J r it 'ft: 4': ) 5 cA 4 01 7 .c1.... A.al' jit4 .° A.. L ..r.):9 A. . .11.4 jb ... SL. ) s) Si/4k—LiSi/ei3? i °I...21:4 SL).-42.. AL..3.. .. . a..e ls 1. . .-11iL_Lifi_.flA A b .. A713 isill 4.//3)(Li S..IfiC5 Y SiAjjAjl? A7 — e.i74 5ii:.4 SL)3.%r — w.41 _ Lf cliAnAiv.. . Sv4ii:-L. -7.4 iy.faz.. 11. .J.j1 rri Sv.-.y: i d..-.::../a if jb„).a:J*..).4.:di/4 Akio: Lit.t./ t ' . .eh 4iiitai s 5.5 -..). riL..L.A..1.1:akief.1t7c.A A..).AJL..1.. ..3)? __Lzil.

.:dss.1.122{131:9 h.. — L — .t VOrD . Lteo-ri.4....(G — iik.). — Ls — P.• — .— C. — 4.' %). . 44 i9 7024 . 4./ 10 Li.7 17 . (.. — P.:it 1..3():fila h.A.. — ..)) pfS4 j'Aij.A•36...'. ..P fr..:it: . 5 '_744 1 '' (lb/ Sifizili .i I. . 6... .:-t — Le — ../ t...1? :••• -.r.)." . e -.•: :7:41../. -.1 IS 3 ( 11..A .1.9AJ V..L*4 5l J' rs : fi '. t fi A ' .J. 1:7•10 fi 4 '- (jill. ..:. .czet. J..1/.)rir Li Le ('.-11).i.1 1'4 .?.417 I i LraeL..1i D 3!. A Atl. 1.AA. ))" . . h.5 ". ‘'7 .. 1 . L. s... ' 42•. AA . .4: 5. v. — e 4:71"1./(1.4 jr (1.. ..c. C..P DI LMAJ '..e :id 36.):. ..t. h.73JD I (1 .. ." I A.. .S' — :: ) 5LH . '64 j'. — ‘ ..— t .„ .5/3) 3 Liiii•ii ALLIA 6:11. 1 i D 3 LI:.1 fou.. YLItits.) je* 1. 1. -. A 1/2. . .. ../ Aftt.■ 4 . .•:.% .a i l :r..

.6.''. 5 ....AtAls.. idigt..)4. 4 6..4 L.1... .‘:_yfi..5.3 i ..3. :. I .. ..s.A.:-/t.1. -. ... oZI.-475. ras4 3i.:.2 f 'A ..... jili. • 'it?.q....z ..:...t• SLii. yr._(f s.147 .. LL). t SL)/vfeNt_ycfLe . ' ?3.:al . .)114.4 “ j''' 14:4 5.214..:.. / A...L.-.'.L.. ..-2 Li v.. . .* — Jo... -e itg.. ..7—.4 ..: H .... .I 1 0 Zji141t.e .(5:...fL_Lyst..)..15._.j..91. rn -A-:0)-Ertv)p% iixAyi.t::--.11:7 ig. .....z.f: _e is:4_ sy. ric--.:...0LN...1? ✓ .cvinti..Jz. ..iry 5. 431.cr b y4). . i ja . ii a I Irld.1 ifiLI.z. -1.„ c j 3 iis 3 i IC L_ Li S ) A ✓: S 'LIZ e 1... : v h -..„.AA .71 5 ii.„ „cc. h..G.yrG .=rG .-4 sc...i.: ..-... .cvi:L_Lf 5..:..2..h.. 5 .):t — ■■ ••..f„..-_....n..04- JA. sL).04 Lci.„. .-..:)...I lb iG■.xi... joijj (1.). 1...

.L_ lf S. St's)) jati 322 y 1.1 rq —ijahrct.a ) L .1).). S cit% JPIL:NLA 0 Sl/ a J.:+" Ys .) .. Lic...-..... 54 :63.tf Lit 41)3 AJIA b....ii L.-. -awl.tla ../all 4):1111. 6... 3-..1A JIG ...v.114 . J AJ6. 4)1..4.4 J3?in? id6✓ 4„:.._ lir Sidt1371 . 0.... . 61.e..4 • .• .....J)AnA -....r iukt..A rev-% ....71(.1ik.'ft .." li -4 i.c)1L-it-S.f: .. ..L4. ).131:9 bar ge . ACJ..:lei .214 fuLtSlovticu Li Sy04)LI12..4 6J••'"=% (5..J. .:.±2../.3 (7 '4'. ). .i' . (S..:ciLifa..: li . fns* ' " .. Se).:t...j.. / 6.If (..65Csii....' -.J.. ..Cv.... ifs-c)yi..4 Sow)..3 s 6.:1. 0 jazi..:.11 LYIL-LtSL4JIA).4...401 ) .).234...... e 31...4 suLtd .4 .ICI. .cc . .. 4:71a0 „ 0 re:24 S ej Lii. .e.p.. ../.±2./LIA J/4.t. :r sti. iii...: ...424 4.(tir s.. L7 (51.p .„....A44......' .Li ‘PLItlt4 ...)-- 17 " „.

.c-e. (o) t4t1/27.L: t4cAle.711(r) jr:airt 4:.) :7:L1 ( b:L5ILP L31A2:2— it`r) fc:—irT7-#1.S:4 v..' 481 .tc e 4.°L7.2 v.1(r) fa t 4 .:f Lt1:4 C/02111.4 t4 . 1"4v:/ lph..(1) .:):CGVI..10) .1 ..72236ji OIL? ) ji:kj.=c..'2:-"(r) 1... 4 h.tiS•thr) cc./.VSitt°4"(r) V4v.7..:ILL L II' L/Cr...(0) .A.2) Ao ( r ... LA ( V4i2A14 ‘tt. -."c6h.11 4 L2(.2thl) 1./..:aSV 4..4 yciLe..4...-"rif.

4$1.-2:1-(r) 3t3:7:44.Ao 51. 6.AA) IL (i tyri-Avric-rtvi: eLttL --tkizJIC-14tICYLK-.)ittil'Alj7.0k83) .0 .Z:114.114.se)..( r) tieLiz L 6-:4.7:14.:a2)FILL:s24.6:7:L*114.Le.13(r) 64.(r) ‘'.(1:().P4t.DieG—tYCJ..14.5j7.-.. of .-LL721-06lijifefieDL"1.tv)c.ift.. Ci . ...ti-tuktirj --LziffaJRCI S2ZiSid :9)1i.L.e5Sjecti ctlip.11 A71. ti t4.Ab1i.'‘)(g) 31.6.b4): it*LAJL.:ft: +YC ■•.0) 4S:7:aji..4441 ? Lift A SA CA.14.4114 31..A6L-421.i2L jelniALLiiac-.4. : ja).

h.L'.:a:si Aftern....S '- mir..4 .-** 5k i -2 i.f1.p 55kliii : vP)A..rlarl 6.i.1. :alp . .1 LISJA)?..a:742 viii.57.!.. ' • '):l viiM.1 j./-PJ651 or JA.:... 7 Alg ." Ag .Zri JAPill . Alg ..4.-.. jl•.:j/zi ilq7 -:.e• 11.j1. . .4- vbecl..C.ifte.Wis'l 51.:cr z.. .14 .1)..e• ‘.1.• ..)471 3 641 6 jafiLll .'0:5.Jir?1..A91..A.a..2. .131 . .:alisi z.e.).P 5...4i-Y 7:2: 11 vC575A).JA AL7 ..'L-V "6-yakstiAlCizo v-11.... ...AA.:(is: AQ.1 .i.7 .. .a1 LAAPPV.AP5A.Le. Alp .1i.• .-.f.913 !rtiait 3.e• 6: 7t:Iinl isf) :al . .. .-■ i:919 -.“.• .t11 1:7. ..“1.7 .fr.4„.:. A. il.p 5)(1411 31:"L...AA4 . L .:.)4713 a+--i ..:-.z.A. .6.4..06 ..AAZA fl A6 ./.a11.effifiA..14 . AZ.A.ii .:t.:..1 2/JAZ.. .71i : 541 :..bs.:L-v Ab ...e t)jujisi 3.. Alp -:.1 z-Ji4. v_-_.2 ./141.

. .411 5'.4 772 6 . e Jillai 6:ra:Tv Xi - (.i -4-eskitv.e otarri 56. .A At. LLA L: -.P...7. ...JApz_JJA.11 lyacJi-V Soz.471. titi:$-V 1:raii:•1 SowLaleS)..C .41 1:7. 1/2.. anv 6..... Av .e .titS• --::-I..4..1..4-v 6.AM..f...z-AciALIzSiA41:206 .„I.h:.u. :„.1.: Alp .: Alp .r..2:.? A.. - Sv4i:k_1/4.1451.-.1.Z742 SuitTh_lfifis.-L'i SL)..1 •1 6.).013 siitiv 6.t>t" 55(.11):_lf (SA: Alp ..:AIA ?le . )/0 Liv.h.P6Lictitevo P..4 .:. 65Ciut-si 51..p434°6‘sicti7Ci. .:f:.v 5.. jitll .9 :ailii LS ja:ri Suilnfii?_Iff.:(4.:i -kJ/ 01).fi.t.1 _1/4ii./44:112k_liS..A. . ..1).44.a::Tv L)/ C ...a... ..1 Liv.L .1 ioLAJ?_lffi. L.e al 5_.:ariv .Lill Sovi..ea.-r--4:11 S1/437-IffiAJ A J''6 .. 'LCIA-4A A6 .2:.. ...4. fi: .A Alp .--.. -•1 0HAJ.ita>J631 uircidl .4A c).JIPLArdiA.e 61.zA A6 .L .. S.. Ala ...L .J.5(ii.

i . v_ii 0 14_ )1.. .v..:4'I " .-....L.rte' :4 1 74./4:13 3G.. .4i fi ....__..._:...iec ...1 "7.411 31:ra -11 LA..:0... ... 1..tf: .s.... .....it V55 i...c .4: .....0.i. ...1i .:-.: si 14 -.... :71juiisi :1... .1..•1 LififinoLzA.12.. or ' hY CG ..:.:LiV v ' .ii“. DILI: ...4-0 %....t ...y Lyi ... „-.-A .. z..Az . ArtvicA. iii. .:4. A..A7"..A.....-1" 55(..ili .JA ii: . . — — tj.-..ajlti JAM .71.-.. AA.. "GitsH...:4•1 h:.. ../ci:: .V j.I:: .412::::..1f• . .IL...p 551AM' s'i 51:7:42:4V ii..„-toLf_AL..•ijilal ry:LV ..-79A .ilc .4:61 j..J._ f.-.c:f.p .1c. i • 1 1.....1.)8 13 Ceic f". ..Jr_.1. #:3431:11.:-.1.1 ...:.41 .e* j ' aV 51:0:7.) 7.±..:4•1 .:.•• l'iltaill eirajt1 cfLAA V .1.1 A yr.3... Li_ A./“...AR li 3..-1:: .t.:. 3... 3.40..1t ..yr.tiG .4.LI: AA A C. (1-1 4 : :.:y vIno. 1A'' fs rg".:...:.):15.4..).. v .:._:-/i4:113/4:ILAL)iiii. .-ftei j_raul LAJAiel Li:Ai-JAYA ."4:61 1 :". .:.C)”. .-. .

..:i6:v t 1 SOViefiLtfti. Ayr‘Linj.:ctii•II t...16..:4.L .. ..i hi::ei..-..1 L... ..Z:ill SLACC...254:-L 117 Stem. . JA...111..i.. — ..-'.1i..'4*1 ..:1 i .. Su..Act.14 ..........t6 vi..::Ii . (466.:: se . kiitj1 V ran..t jc3cLiAz9A h.:aiiv .Az .1 P a/ 5/ Lc: .77..-4. 11 Cil 0...Jai. ' tt -1-Zeljt. z (16...-ifiliAz 7.Ag I) jitiN 7A4'j SO np... ..:-' 5(."4.. ../s..O 1J 51.L-v e ay 5...I.L„I) :7Wisi L. » fi 1.1...43. 3iut-v :.i.may ..0. 5143 45..-.. h.sLe..1..:-.1..__AA.. (17 i):: Lea: 91: f At(ttU. i•‘ ‘If ilut..vi Lk.citoe.:(A.:ecr . Lb./ ...(:......c1. -4:v ::. — f: — e cilitio 1:.-. . -.: h.. c.7-. at) ip :**(t)) ). .5A i to Lb ..Li pp//I rg. -i.... utv .:Ziv jiff J/67•... ..:).j-7 r L./fi -A./ .)1 1.f..eiz ) 'k' L").c. JAL.51. .. v L51Lifityi. SV-litir=..i .6..

.6..S" S.. L et? }AO C./.A..11jiel 3.A.frb ..1101404:k:_ySt4..LCAZAA hyr.e 5L... se. L:.:i4v 5.L .L-t..m_Ly Ll).-% .1.. V .. f: -e 5.14:)...e).) ..III .i Lcuitiem_y LL:.....4•42.:--..."4:1L..j61 Sj .(51l'AL..6:4:1 :1.SJAZA .■ “1)Jo.1.370 - telv oci LLIz_L.m:_if tit.:arti .a.V SL)ffiviee'-1/4....z.1 31:.p 35(itirl 51._is .p 3..P) ull L_L.6:44.Szo. V4:12.. S..% A ..41. hi:2)47 15 511t (61 • jai CV C511L.44A yep ..43 '1..I.1..111. S I' 11:16.lift.1z ..q.t41 Sukfc5c..-.. ..443 . -. or Art.4...L:v S.v.... .t ..14.44 (6 4.fir: .:-..511:4:1 6:. I:J/ 3 3 (7 L-If SiA .7 i7 -...1 36":ais.4..41 tiL))). (164 ....cithilzgy r.41 St.4y L cit..L .

L.Jab jet.46. 6.e.ArircyL„viz_6(1r:4LiLpLi3.- .pu 1..01-jc_ 4..4ficy-k L.. 4 clj :)170U vtiLl5LAA ?L-Lze..:iteli...9i__Iii. .75) LACji... 5. a-rai 343.j.LAA Ah..V.-..v. r91:1 . .(212.t0i-ii (Aif.Yre6 JA3r2_f)2_LA (r)/1e... II .A.5._14..3:7.43 tiieti 4.- ..41(3f3LAA s.'.:i ft..51(... JAI D4 errl( r ) o Jfr (r) Jy1(1) ri(L) 3)(0 ) (o) 3`1.44 4c_t-pfLAz-icial4_L.e Sa3-eiii .ALI-taY50 (003LkAsp.59CscibLii._. .... -• 16 .:2..)51Celi e..6: ..c.) --1/4° ex 01).0114_Ltd_mcifjv7-vu.):0 0:343. --.(1 L5. ' 0)2_1..••••11‘ 4 . iisti i...:a1 z... -al.! : infticsi...:2AL..._i .....24 "Faii.-..ty.:2.....:. Caroni ..31..j 3.L:44 3%.j3L4L5(.4U .Z):siet:5 ‘)..s._eti Infiidi..4 ... .4 (Ii.1.z-.r96.:at. ....t.c Alit+ t. 4.Ciiliti_A-4 .14c))5L(-3101.fri2a_‘_Ascjiji-ou311-6LAe(r) .tou.L.it„1. . u‘ot.." 4. CrliiCai...i:FdjeliitorLIC(I) _LgZZowirt. ' ..-..° -7.LAA.

:f-..6 ii..43.a.:a. 1/4.-. 3.111. nkLanc11. . La.4:.. y:L1..(73..P... „ iii. f DA Jyti Hytirc.1'a .:4 fit..-'acjuitii. 4).- JeA..z)1)"3.4 LK. :40161 a_ :4.:eL4.. 11tiA.A .ka.•6* ■ LilitraLL4 ..L'.. 7.13.:. A c.1_.K‘7. .. yi .)yr:41..).:4■ffiLe SstA.4 yliz ....6.. -- LAMA VIZ'-Yi4JA J.. I.K t.. 4)—iS-34... 43 i.. -. i9.vs.:.....2J'a oft .A..( . .::: . .

I • c_ biz LYALA: Li`l.itivi “-aii evi J) '' 'j „:... .3:37 :1..-. (j-u4Y.:4.ii ( J.‘‘:)9441 ‘ 'ATI (r)AIZ.??4. ... 39.Ar„ .75.j.-:.:. SA: z)4 :oit.0:4 jj0— r (it/ Yc. _2.> ‘.-A (3/06C:i. uspi z4. .1. 1 Li` : -4. J‘I L..)). .s . ‘. .--c j.( LOELiti:4 jt.4Ic4 .. -7. .- A..-.-: (:)17: e).a -.:t. 3. ale cfilx ..L:IA "til-12 4 .... 09 jyahrt-L.% -.-41-4.4. .-:4..4...p.) : LIL.„f .1ai45(Ai 615 5. cThz. .-1 Sog-- "3.44) J.34 i. tte „ ..17y:21: ... f .5k.:: ..7.)t—C44 t‘... "i4.t.. ...:).h 3.4 :." .54-4. .j3-L I (JI-v):4- :. „ . vjil iii/Lreiz 4).A-0:4 C-4042.j-4) ..g1..: L)::94?-i (it.

9 us ..21 LAJA3313L AAeic )C'1.12_13L1::C5t.Z. .* :.:kl.541 ILL4e)p bi d..'Ll4-1-e" )3LL.1. e• L.(Aii . ZdVi 1. :..tArI...:. b.132-.. ct ti LAP .c4.i4. :- .. :till :qt.ii.ii ‘:yir -aii.60: 12ii tJ .i. .-ahr-Y) Lkafih arri ( g_in5a tr eit.1 i-).1ADJP C .1. .:a.3 5s..- ra-' . jail raj.-.p)2_1/2.A) rj L/L e 4. .d.---/L eili a-5 AL. 1 P 61/ '÷').%31?(:)%3L(1) }aif Le"rr Ic..:rii91 .. Di 1..:-■4 . 41jbLiieeil.014 ::.a Lt6.t) 14.)S.LAL: . .c)tir...)1 .-.renih-CLif -birLif0V>1 367.i Pr.. {). Iii Styli :4. v.:t51 . Litz_ 6 .r.“-1.. iillY3132. ... 4t.6i.1.44. ._AA.4.2:0 vs-2.Citil3Liieropt.5. 1.•e• ja .:lii V(12.3 Sike arat .:I .. . Ir I h_.0'r4(c4 ._13LAAtoptcti ALe jsthl .:5 rily.. .•..-Affe to cl-Ute .

5. -7.1.1)34)5(5Javi.0 4a:4. L.1yrili) ._t2.cfr itit+tlf .sci—a.(4)..ti- (1.).(1.•.i.2_1/4704)c_.(. 31-4i-r 3.240 . • 032_.a.struyi e4ni:4 2-1. 0i-tic:et/ etk.14» 0.4.63.fron. 01524:4 :0544.4.:Li:„AticuilL):.3t.14..(7.0:4.1: 3. L133.51‘mL:h:ai L-7.L34) jn ---AS4 .(faiLy-ercle..-.pc.29Z.u).ca:401. altikAii .tor asursixe0)..L.. ThL .). LA:: . Ir I YI L...::.<e)i jt..A.4..14. 3:4rir .403-v. z.."-1 _cci1.. LIY)4:4 3:46-z- OP)Lthree..c c. 2_ (3.

33.::::.3c. rr LAC.yi JI -A:5 •.. ' firf ' u. si)-•"2.-fil.:4L-1Cfr:2.s.02.c.).._ (LLIf Ai jto algae 3. . X jet6L. fti-sfti° -11.i ' L)5(.313L- 2_ I LLAA .. 1.0 acij54.C3 ‘:. Zji b. (r) Ltis.-.70 SLS1.41..4.%a."k3 Air..LIA) (12— /CA . Ur L:). 0 ) SA:tt ra".ihsit SiFat. rrri 3litit(r) . 2_ iji C Lyc _..-(e.4 .-t.° 4.4 Avg. A. 4:7!).4. LLAA 2— 73.AA.):7. Se La.2-.s3 L. 2.-.. L.K..15. ..27..J 14:)1(2-1.55L L..1.1 Ki_ AA.-' .C. 2-..71.)..--c._ 1.-.42 f ircr _t Td..I . (ybALA." . iL.v() .

A5-1 L14." tii.» LIX1).jY Lcid". • • .“.. L " "1.biLti-C.--.._.11. 4.-14. LA (I) —i U .a jj...4014.3t. 4 01.452( .If( L1*. L-53Y). (r) Ictr-i72.13.1.-.4"..4 J"-SI :4.17j1)."1" 11LAc cuIial. I._ I...).?c.14.7 cli2JA(1. ..'. 7".I filia CAS. jt: ._..4511.euf...iYei Iihj. :3 el)I.1) -1 fl/Dc_J-clizi_.X• c_ jilawillnic_cc.7 :Lzt "• r-Laillz „4. "c.±7J3 :Lr( fr.. . ). LA z".c_ rCsa o t :4).(ii(f) _kfkii1)14 .3711 Li7._ LP.31. u)b._.1.7 _ LltiR..4../_.1if Tj..44-1-.z6)..4.0)1).41:1 _yS 3iv1'•L4.7..

b..JAL.:4.. L:fly.1/1/..r .-. .i.—. Z.Aff.fr ..YiL511-4. `.7.151.-341.s L eAst: -Li! 7.}-..j1( firjik(117/51 .44. L : e/..1 61)7 z.A 4 •1 K — "Alt-d4. V it V If t.L (I)q)i_)r 'em Lifii _3j.4 Xi) (r) 14.A2-31*.:ijj1) 3w) utiO/c3iii.5Z—. I.Thz bj-3:4..f • 17: ‘370emx.-/HAL)).ex. 13.1.5.) L..L. (r) 351.IL iron fil:±.e)jix 61.:_lA (r) -6)Ais.. .:$37 L53)-1(/.4_ ri.:LirjAkic.5574.__ 1.. j7j4). if fL.is" :4.c))316 K C.--47.(:)1:".Le.Lbyi. 1 Pi :4.LIrkem VAJA.41 -.yrjk-IcA (r) jir2u.i.....b: e..4-CALLIILI. in v _tirvci.??.L LrfortieLivi..L Ligr bmit4.)ii(L-5L--/M0(4412C-j7iUD3 (r) — ‘. LI.i())mj.-Loi. L..effx.444•-::3 .Loiu-.

L.11 .) )32 j---.)0 0).4 if ICI .4 04 .Yrj.. Ly: 3 .4117(1 Lilt.1/ 313.e.lf r jliAbill-r 311±Abrr1-1 LitaliLleA. ✓ L j.k))14 (131i ‘jajit))3/ i((:) .Lif.i1' L '. LcUIL 1 ) jYYLi. 34.-J16■? (L) -in t:).. ex itz (i.5 (I) jijiemx Si/J4L))1/ Lki9(:))1/616‘ 3-14.>„:r :..1. ‘31(:))339 4(:)"A:Le :4 1513 61.(.(12/L lia'fl:MX.70 3. ji.).A (A) -..1:AL Lir (1•..IA ..() Lit:5ft if r —Uls S2—n.. .41:4 (..--:°t * L.( 114./C-6C0j2SIC.-)Cri UL? SL31. •I L LIO j7(91 j•ji• 4.1..4:31):1‘01)Aii•UC.L(41.

jit i —re : 1. ILL/ La: .. 3-'..4-..AS 34. Sie: 31Ciiit 3tiit .. c..a...-ail 3L.'9—n AA ‘.)..t.ier632_.1).).r. . .I • .ii kra'Zj YJAa' 3:frili 31..i ...Ii( 4t.„ 31i-r .jik—° .i Lf.4-'3 5'4.. 9 —L L:))) j9 I• C. I r .5):.. ex. 11 Adr r ." eflie r e)i). 1 S: J19 ..): 9-9 16 LI:i.11S4 L.f .9— ° . 3" L..)„.7 I :LIIL:M).? .0 jili — 1 10... 3 I 431 3..-C(.1 t* 3:41. L)1)31LiAl 1 ...0i J4. ex.3/6 .-"e 3.) .).. J10 4 KeM J li.t (ily? 3-149—r" er _ Ct.‘ r .:ii:k 3-64- ..P )11..:..ir> ..te.

141. K_ i 3s:) 31... 3 :W.).a-it .) J./.no 35C.1.4:i. IL —.1.4 Lic) ‘..)1)34.0 j•J1.c 14 Vi‘ a4 3 .:ts. S4. :41iii V (:).4 DJ V 1/11 Kili yi./f ° J aL l9 4.=. .3 lifr?" (.." (')k. :r/9i14 3j . (.)1):: le C )1 )51.947(5 Lr ict : L. ..S0)... :..4a—r e)1 -3.. r (:).4-r f.44. Li.fL. jar-1 :41./ahrtb) L.3y.a_ 1 virs 4.i— r I.WI tIf4 . 31"9— r .1P) e 61.— r Le sy.tw-i f.::.). s >1 3 W .13" .1 0— 0 .s2i• 3.111 }4 :311.). L5CW 3) 31) jaw A C3.51 ( /.4.1):*.6.031$ ‘..10).11. 4.. -z.11 r e)3 .^"° VA.:ak. / (50 • : (fie) Aff c4( &Lij 61. e)lx. 31-:ai:0 SC'xi )1. C)17: .

.51...3.y tit _ cm/L4itiL4:4:01LCili it.. L:))5z±..57 Li.L'a 4344.3..3 Lial.4-1 37.‘:»14±..: 13 .2*. .14 (flit )6.11. ot:.1I L)31L:AL: Lit( 414:A5 reicp : tit — -eL:))54.(1)..C.-..913 63 ii‘L : 341.n.(:.JL Lin) le 11-0 . • • IA ef•'34--44 4 jACci-r ^2*). .1.3.111.L:4:4‘ 31.itc _ 4:..44..t.310 Lp:04-:. 410-'..7(1: Leff —.Anihiu.4 :: L:)).4 :4.31jf ).4 ±..)).37 (..21.2. LCLLAsgA zdti"?rtril c.430iL egIsf.5.

19

f(r) 610 . iitfaic__J1-370L....b.7(01
:Lirjtap

-jiti L:Dex r
: ah L;)iex :4,yr,-;:z.,k....i7‘1.,1.-Lacji74...-165
43

g
cr:ADviL
j-4-3 4 e7c.: gee

L•F3.4 4.;;J: 4 Lfri4 ttialjIlL (7e /.1 5:5 6.:afr

Xi; il;Icijit) 6).11k))ffii;

r [ )/ fir) L12)1.)AI) (11‘(;AS).reit

J—L6 L))1.4 :f Lai /%5A:C. I

- jAki:/3.4 "Ai

j-;•c:))14 4 - eXA7G-)3A(55
:4 01D7(14- LITAL-fig:1

4:4 cit:D7j7.4-1.7ALYriiL
cj-;j (:))M 1; L cle
r-2/45 r

jj'ai (Ct.'
L. •

— 1pi've— _ Li-,.;yam _ : L.)!LL:er; („C.:ac LAI"
: 1".2"--

A(r)
L .3Ri(r) (if Liz?) kg SY
ZL 521„Lii ■ftrty:„...1.#3,7Lits
— 3.A9(:).)1 :_k:))3/ "C ;15: 4‘C.:

Av fi Litjty:...iAl. _ Lat,L (n. of

— Cd1)1/ L) )3 144:
“ 4 -/-r

LPI ?IL/NY: o:..-tc lrt• (11 Lii>j;
— L:1)/x 4 Liz 4-
:4,Li.7 -4-Lfic:/j/ ft- ?I;
(: ).),..4

jjt—i -6i:401.313(1.4_LzeL_LfrliLcm)::(1.f.ejr,,,,,
1

frAre:c LI

e)i,4:)-44017P.1;(14-L7ALLF :(114.3Lte

_jAiL:))34

-c.:295- JR I

faji. LLTALZ.ilt.Lemx.i.L/c_.-.321,,

jjje.);.m .4014, LTALAg:fLe2:.ALAL/E,..5213 :3132!
emz

LLc12—r II - 1 :L1cirP.3 S

j-ii).14;*-:401:5 1 34.-VIALLI. (:)1X(1: (7G- LA 53

43:44k) )M

j_Li sj;:4014.4.J7,Li.rtiLL)Iy.cf.L.LAD,
:
_JJ,tie)).5.4

:cLr:-49)LLAi
. 4 -K,L.-J‘i--;7(A4-urAL-fribil‘:.;:fLu)i)7.Aut:Lier---4,-Pro
44cm/ cQucsiicLAti ;10) ai;jemz
.4Yi 0:..o-k...17(1. rirAZ-Jfa
‘:))3.4 v))/.4

Gr

(et/7( r) ftjci(1) 3) Diub7

LA a- j2l fa- C..- I di.-- rcet.f LC:15.)c;
)5:3 La- F : (16:7

L.3,giroji D7 ;3C.- t. Y: ■...17:t.j.7hilc J.1aicz c./.= ti2L- Li);
• SLL'!4‘-i.7
LIF
.J,(1?,
:c_ tit 57:Lir:: c)
-,7:C4/2-i-7 (1'11.-AJI) j1-1

Lver:51 L,(1%,LAaALiri: .7-1 /1.1 L ,>-±. /(CH3' 1°7

,7b; ILI)41±(;,./3 —
L41— r
q 61141-A

:L r.y:(1613.7'‘).". ;Jr'?
.,:?„..:0i:4,07:K A711( r
.(
7 :4,07 Kic"( r)
_a,..3$?1.;;A:6?1")■ :4,D;eziti`( o)
:4, of c.:)"ai (7)

Q%-fc•Aa) !Acci(r) .1(:)1 )3 1 LAL4ALI:1. 1 It2.1t)L-2ALI:lij 0-44 L lit k--67..!:73inr) ils9"74—. fia7q.11...-—.v5.-.—Li'LL.d 11.-. JACHIh1/47 _D21 ji k ul zi_i.3 ±i31)-401) JALlig.:. Lt- 6.(1 ) (1107L:).:frit))11.(3.-iilCcAl) Lii°774---.fLtiii.1?L''reK.1 :131. LCL.

A.4-s 4 L! 11-2:uLe.4tiTytro 4.. 4-4-4.i... .4 i sus U..9tS1 LOS!4JGL91 '-rAr J.A CS:914-1C9 5k.Icr- ti..4-4 6.iii.1.).r)Lra fia714__.Jig/.:e.r .g :444).L. —1 LI-^ie)ju efi A r11 .3z4s.sat-.4j...47.4 5164 a.9'7! J1-4 67A-r L15(!il C fiviSU.1.)5C-91.je.. a?-4 r i4 ~JILO loll k '.i4 .w4j.4473 W4-22.1-6 31-1.19-4 Faii4J4!‘.cii34'12“434:..:o e».?-4 J5(17i1-4!. t.r44-r (.)17.:as yi-rfY Jnc' Jag )).-.)1eLe'iTt 1-& •)144.Arr 0411...I YL4- C S 4!el k .a (:)).-Arr zaa. 3.Ari td..iii3u-.L.4.

.j..I.45.4.2ti.).4‘ n:i.. .1 if j2 I 10:24 Ycfrr )/ LLA .L ± f ( KrY6AtiA.AciT (cf.cssijiii. Jy L1.---"2-14:4 4444'eA:4‘er fi v>f es.0.. _i)irci .P:p4j1.4:P1241‘ . (1.W...-. 1r j L iltii/c.L4A (air) a-.:..7— I qz ytj■irmr.Kce)V>i<. .-3. -AtAmIaL JAI Z.fir.yrif jeT (:). . (2))1L3AL.)4 Kt.3c) _ LI! LA..:4`641:4` t.4) I (Ci) e. 1.IALtiv(i) . ef tfr. LD .)3L :3):Cvajirr fc.:44q7: tIl4T TALrn„L). 34.17Lif 3. k(CiA)"— :.0. JC!.--r t. rki A Li: t L:2.3.

(1) (.(1).'1>Lif C Cs/ . (. *‘ )iL j4. ...a.cLc.-4‘17.5)32.37:9l:.Abil - .SLY:67-.Lc. Oja jlit..fr 31.1 .) :41 q11 JL:)..L'aa'.1Lb_aiiLt. • 4 . fi 1j-A‘ 3)i' 3.* 1(0. -h=a4s .jrc.3 'It fratji (ft : rci . L1' 0..).iLiiz liii-OL" k..1-14E_L5._ 1. -073(1111:3"1:.C■1 ■46J1 2).. o‘m■ 6 b■•• jjL Sc t.4q) (..-.(r) C.L. :. -L HI4j).(r) (Lif).14 CC .CL5■3/:°t>1. .5-4.5.01)irija0) C-.( r (p iteA.1b ) i4...3?)11G-114. C.1).2.(j.A)(3).ii‘4-16.91-601) (4.(1 4(1.).26-1e*L14)4'. Lfr? L (7 C-A e 3 a 0.41.:o))44(L) (4SZ.:4(1) (--caL..1Z 0..

4.)‘17 3-it:a/ cAlt 9 jaAsyQ Et...31 }ctiLjl..L6iftv7. /j L.cF/)crficjijc3ficfrcr a...% A.Afj.32..(f.4.(r) ...7Lik_ Lieru...2 ((a:Lk*..12-:0! c....<-4..frikt.12.L col°.fi. ‘'4101 62.)y._LciiAlr i.91 J. UniL:niLa(Lif(er.. 3.twf“).„-:tst..LivoL:couc. Jw.'<A4LL-}GIILT .t.k_IL_.i6q e/.4oLJL01.L7AL..112-ros - 442-:01.L_LiyjiL LArtinfruniL:..tirc. LG..1310.043 J8 JAL.z.4 ‘-‘..:01.4_L-AL.t .Lrac. (041e.Lil. _ 11. iL)Lzirpt.31 _ raw _ _ 4.y:fu“)::4_LTAL-Ifrolvi: :cat Ly(i. (c3-3.4. _kt:1410■5a_ojaiDyiLizi)tfil cir cnicy:41..4511.iv::._Liji0A7..A).: c_fru„rfru. 'QL. LC‘f.AL—A. L.-L1M — : 4.ifierwycLb.

1 2 -4 ()_ VA skis) krric.ALJJA :Lir! LAJYVS(1.!..1. 4‘C-L5/31 142. 6fr .C-r 6( ii3./ °V.) 1 ()Zi ilf LbijairL An( Sfr i I iiL:q/Lal.b1„...1. ° tir 1.1 4111:44rn/Lit.(31.t4)3.■--136-1.7jcbig‘LeM .4. . (L)-ttthiL.Lri..5(frit‘te.7c.:#6(.!.4:ceir .)(1 - via lc jitai 9 AI )1.f iglifj)C..ALLtILAjil .--.1.)1 (1 ) -1J2J71.A/et Lb3cU7..Y:f..iv.(f Li7c. Ljf J/).41-'0! c-- 4tticii!z- . :(1 _ .i../i/ Uti / 674 4):..-1. ac 01)37 .--Fig(17(r) jor. }criLlt LL 4.L:niLneirceircF/:/cafijI. 11.1.(0k_oL5 .. 4:ct.ifi/t5JcALP.

. .-oid4111 :6W) J76_11 61..•):j : )) • 4:.C22.rai Via/ j V-c*C2-2 j Le.) ))4 r:44‘46:4$ 1/j) Ltyir tj) L*72151 IC/ igajgici* JP 4-ft Z..1 ' . " rs.Cilf(.) : (IC glja 4U-4 J^ 'n -II .p. -Etyrrifritiventi:aifiliLAL?L.42_...:4.\! •1.a‘L% jail) ttsai j.c ‘7").AikLcctif Ati7 ft . "" f:. H .r:C1 :4L4-744/I tYr4‘C. L9 (Lf.j.:4.:4 orpjL4' 6. n • ' ) ) 3 ' 5 ) cri f aja „b.1) . ‘t-1)-4. a • 4:.. . `‘'A 4-3igJ'C CrLralj CrLfsasj• j j CC:fi.4)344:ji L. .21s•t. ' A i cL" `_)-%°1--) JO "ran •. ' 4-4‘3 -42-4r u_taj46 uya • ) „ ) JAI) ita42..e..-°-.4.) 3344Li t3° ( . S „ J.74. / W.A.` ) j 0_I LI ) ora.4.J. r : y cLrjr.Fm..J‘ Lic ir LII Ate). ) . i.1' fi-i' j'j" `firsi . .0.:.a 1 ti jiti j jrA.79?":4‘ aq-is4 cj-c4 ‘4"-rtf:r24 s s `LtU-sat` Cr-U-•°.

44 rejj jr>C4 4..-Sc" r.* 4 .=■ Lkft-ccil _Ery(L_trtis __42.:t:/ / L:2.11 jrhirj1 J.a hJ JI :r7 z4 jr. .n 2 •*.L14 s.) )14 &•-•'.‘ "— —7 S ‘.uill3. 0 AL? ti.)?. 44.ol 1 ALLA )5%4.4 ot :4.:11:5 JO . . viii L‘zi 3).W2. C ^ L: "IS C i ^ • '2 C • • • 4 ^ . elf< f._.7.4.t.5 t . A 4 +9 .:SA ._.n LT212).D ...so „ ni t) C7-4:4'`a ° ) 41. Jut A. 311 t.:o ycjii Jl sq.1-qil:f(r) t LTSAH” 4 ( Lea h. rj. „ 4:. .:..919 CLZiAaj O.Z:1.) I z.. . tJ : „ Jd ‘..:*1 • 4. cyl ) ) Atit A d a A / I 1 (1.i at :4.2.. ~. . x..

c_524:.cr_ D .4:W1 jail) j :4W0 Lt.fi M :44. j/.0 ) y..4 ty.1L-rj1.1."` ) .u..4 AI ci:xL0 efim eftA6. ())3.s131.11104%L • L:S t3--.-)/`.1 :4. TI :4.j.LJI (eLL...90 (VC fif ctjA c: f).:::LL)fat-tli.4L— Ldr 4.1.7...bitirnilki) J~a4rr111 .11..470411 c3.t)10:21..kka ‘L•••jj4•11) :4-44751.).:.761t crA i ft .:711..C- 1 1( r1 71C: L:ri Cr ri. c r )rj .5 / :7_. .%):m4.<:1) :4-..4.1/4 r )1/4r t y y y y it.101.:4Si\ 4.L JL~ cYlrk:... . r ' .10t 411. 0.41 `Lirrso--.s .. ... .kaLi. ".xv.441: 4..L0 " J AI yy j7.-0(.--".

4! :67-co:. L :4-44.11 j.t0j4.. yy ft = _ —S1. :4. L'fi 1 ..1... 0.r) At ).:1...y/ii Lc.P531N-3).74 ) `Y i j jjAy. % citeya. ) 07 61:4 cii:D. (Lc.4174-4!:.fi■.!Si3-4 fi J.. ‘ . 4 ' j j ji xr-4.<-71 I)! 1:1).yriu4j... &)L P LL/P9"74-2 )47:31.42.c Lir! t." Ar (L1:::y)eiti 4 4.441 ‘192.5-€41) ).L2: ) j.27--ii 4 S..:k.Le J-4..(1‘ jitI.

.. .1 cii 'L.F... 7.c11% -". _Ai rd.-•"C" ail! . ()3:.J_. 1.. .f.ft „.1 .o-L 1--(2-ti L... • „_$1.129 :yin" 342. LrybA0) . .:ya "y.. H.3i wet zw.3 'T "‘l L511 . (32 )11:3).J J . Di‘Li a....... kr. . .r." I . J.33 :)-1-.."" . r.6.:qfc_t•yrj4--Mr)11)-6. y1.: ' .... Jelci:Li. Aah-J70 .74:Al.. . ' .dP/:: (C2A1)-1).. .t 2*--yr -i3Y/se is% Li()-1/4_.c.. :4L43 ji lth _A:94 c_.: ._isivi)Lfu4_....')Lglifii 4 ira.r1 "o''-."--C'-'.' " ily--..5c.Ai . ..11...ime Ok.. fi ' ts" 'L.0_.4 :‘. iA71-4 (jj.6-4:1 4" ct-i‘ ci— a t. ./". "lAit" .L. . •:. :6'1 :1:. ylr :6Atidei.9 c•ji . ‘‘.1. J.4 J.:.2-HN . ..Lii.... ------ N • 4)i .Pnipttittd....-. ._ty `L-M 3-4 ‘LiiiLa= c-L Lja4 .a. 5..L... .:41.-.3. ...• J . Ar alitiji 4 aji.1" fi 0 S.7 . sic-424. Ccii4:)-1-7. :444 J. 3 . . ...Lo 33C.jai..e1.Z. <.1t 3 .1‘ L..7 6 1:164 L-1-7-1-4.

--f"i 3)1.i4t2: C.-J$4 sui `t-i3k.L:Lii 4 J.1 1 iD:Alot ill C572 L ■ 1/4---0:-->v—A 143 r .jo rs.i: 3C t.4.761I ..`31.1 ..- as 1.24 :aa3.. .l-.*•7 °I.J LLA ? C9.L:%[ .. j. LL.3iL.?)YLLk/) Jti 4-:4 On: 13 ja Li et2: L L r . t1 :4ko 6rd IL* L'01°A Vt.1.. I' 1..21.:"•■•• " IJ‘ Lccci f *ft: cL5A.. isZ. - • . nr (b:4/4_.. fi cjijtaji>j 6■4.. Attj/ a "13j..1)J.9)1. j9i1 4 L'iiL.t4 L:i3L. .: : 314.7yl..

.Lid% _ft-ctsysylecks.-.. „ . " 3)! :4—t0 j 1 ... j"•• "•fi ) 11 ..42.' ct) • "— e .4411 4 Jia-'41.". • ▪ ▪▪ AO (itio.42:" ••• ‘a•CLL5 tS-)L42i •—_7"9": 4 J€13 5.• :4:43 ▪ c. *.. . - c72 .) j ..1. 6 .."„.72rwni.." ". 214 421 ' " «. e.... j /". ta_1.'" ciktaZ. ) • 6411 .‘-At :ht-P/3) ty-ion. UtaL...L.2 lj 6 • ...11...1) 4 J41 ‘Qt4 :6-ePAF ...01./."-fift 1 .'" y jyy" 7)4 0.4 ' 2 ‘).ti_yzJi7sti. "•••• •••-1. -5 2 4 ri wit.4 • " .)." 1 “Ji.JiDyv:t3) • .21. -1 i •••••. 4/074 {Jr. "•••• 1 ..Aa _pat C.4).••••i..ciLd-v(i .4:4:45 6:611 woo )14." ..„ cj ) 1.2)1 " 7)."•-• )fi . )1 ji•••:" .

..icY .5. ...r ''LLs0 l..1. A:it."114Lckt. At:v.2(.LeVI. AA : 444 ye (eyeaL.t>41) 4 4.72. 3 ) 3 ?:.)54 6.Li% i•stA :aj.)_rtivimi dipAci.C.T A-! 67-44.yr-)Av. ti).szjYt:It LI.L.72.Q1Y as:L.-.d1 f a.LiaL b-.4: 3! 4. 4 j : hr-ciLmi :k D7Lizix2oniefs..(leAuIL.. -111 h7 Lijklip7cj-Itisidfr i\ 1 .:.1m.:•PC:CN _70‘) Lordli ( A A cytA .sm cti c%ibij c„! rLij.-*. )).:1.4. I :51.111 (ey:L/zoilf.1"). t..Li :atm jilili. L._.3).■ .. 941 c L.LitiL: to . • L.ce. '.

.c„::. 4: .131.1t) 4 j1:9.) rr 5 5 5 " cyl.cisyyo ' .:711t AL U:yziA fit '1) 4 J 4Y1 .J. L:r.2)..17". L149 i-A411 :‘"%+-11.-1. t.i(4S)31.. jel if Li! z_ Cety:Ji•--ir).3 ' JJkJi Y..74 L its i jida .)4il.tvi.whi Aajia ..) -) J. )40 6. tA lLri L-31.t91 : n —. (ti.) 313 . o-)14 .i)cs...71 V.

4tis. L.4:4541 6:... _1 . c(tit ci)(iCt: Y‘ C.A4 Lint 2: yr -W.I)}:-.. CIS cUd. jiait :y1M1 . 7 . LI ) .L:44 C5C-liet.SIN (emi5.r .14)3i6•11 4 3.t2:yrj2f.:041:41ti 4 3-fal. ifi.. AA 051%.°C kf! t'nj1?-7--1() h.LOOS) J JI J JI 1. L PJ. OL-Vql.A .s. L5..5 kj79 LisL" :4.

J1 ) ..' .9) 4 . h-r4KrjLcaci (t i(0../alf(?).-" _L FA. Cfr_r— Cy' . . >s cy:.A1 j..4 H'.c .. ) 11. . A9 . 11.• c..LILA 4.)t4 M .csI " l... ) :324 L.) Aka j )11111 cl) y..LIN tr.?"_?" :4iLs -€..S.IN cl .‘. LI/ L7 ."2 ) j (-Y)OZiis 4 jni..1\ji Crc H7.Cf-....r j E :tab AI (114■.

tfi . ) q.J J.74-7j-7T-71 Cl:14-7r 3.:4 t. sY-1 91 J JS >jti--).cle: /lijiD7Littdii: V").. La.44 jijaji ‘l •) -749' C.fe. ki/ii C572 .. ..(1)3) .. . 4 fi • c_AL.t j37€ (IL L A 1)1‘Sh.) ! i1. :. 1....i101?-11.IA J 3 _7.I.). . ..L).L)).• _.7 a 7 d6:sa Lrer jl 3'1' .. - li ot. ‘"1 )5) At)..21 fi ) 11-P:fi-)-P Ct-7T—'ja fir9 • t-7cj L)-4-7tJ f. c JJ .) 1J..)etpij. . . f- i-cj: 7 4.■ ._)1E3.‘Qt4 inj .s cz ). L.Ljst rt LA j% AdQ6')/42 CjJ s.4) 4 J4ii Lt. (.-'1) 4 J5C—Ceit.Lito : 4. : 67. (isse.44.

DA11.441:1..47C-t.- -Cr.-.b/e. cmt.(111.4c__ j-ft.PI" A —r C..c.-74-e31 (1 )-LX :.A..2: .:tArf Lir.T C..3 2n1 L/e71711. a.Lfr.APPC.L1. 91 .yail (CS' IIL 0. L1i jii :LA:1. -/YrertiL))1Z !Ii..S . `..■ .J. ei?s ji—r i11:4. 0.tre' „ SoiSILThx> .-.CA!? Lir% Zdjit)21iLlI/31 aA i 1.k1...(01 uti (1) • iL74.YiJ A)414/3 I Lif TAL/4:1G.4.al.1..411.:7L.-/3) .-715)(1..? SO/o1 c.4 0.Ac. ok.311TAL-44.-311‘):: ./.P J77e..1)3.fyrjipc.p31 .t4c-ficAc.) LAt _Cc _L.4. :4. LL}:.(Cfic.7 cAi.c_Lcivgt leeki: LI::(1. aejil ca_ "th cl..4C))i.c_01/5.L ■ft j".).--/"J .?.}4-7 ())).32 ci.7:31— I 4:-.1:1J.4 .4 L 11.4)414-71.e7Lt: 'IL el.I..C74...i::stai jets).L. kr-jig ."-PV.ACTL LetAV.dx jivti.414.173.16-to.1y..325)4 Fonri Ltri7L.1:103.-://16.A. )41).

..1.1:.._qt.-1 4_7.1/ d..y:egiu. )41 5Lircfr 91' JCP .LfAcLic ....49. ts.AC tijit f j. Q1-0 a al31 4 LS3i.4ft)(70 ) —61‘14547b}clTbinLAI.:1..1•C— .zi. 64v745..:).4.41Tein '. In-177 4)()).j.)2yr...)ar(i5.1f o■siTaii.L1 1.L:14.Vi'Ve(r) o7(r) 0.—: fij:7 0 c 1419.1)m_e:/31.-!Ljl.. -. .Y: CA' D7 6.

1..Lai uye-t11.f) iits41.. ja.1422.1 ^2)4731)14 f1 •1 (t il)11.. i:L1-1).as 4.:A4 (I) (tf.04.:a yl4 (r) (C/4) Cf..Iiii (r) (e (p.? (0) ef(ii lijic))11jt:41.R.-4 Janis (f") e..1 ) 6-4! 11.6. jt.Ibzdj1/470L...) WI..4 (A) .I:!LkL45iL:41:4 JAI yl.:p1F412L.54 5:411 :4 Jtotil YL! (0 0:45) 1. (L) (tYri0. jai jsti.

4 LL:.c..1). 3._17LAL(11V .31 _kry: 314 ft c.:111 1 CAL C.11"14--)41G-/.LeCkaarrj 2: :151 1.21L-V4.1. ‘ktiie) )34 3.‘rsikAti/ Lelitt 1 146.jshc c GL .‘J.)(1:L.P‘.. j-ijaL) 114 LLi.1. -SI Lf "7 IL.x J Afr c .}e 3S7t Lit: e)/ii ILL L-74. jci j_uiL)). c—t}cFL.17.47/3*9.° Lifia 324 Vj L 311 74-7 e3 .4 Yi. jai ))3Z C•j 3C-" ‘L AC FL 4Z:Jrcif3ir 441 .(111. /. jiii.L.IAA/19 V .1. 9 iv -jArr-b). 3.5 I {Lt.s. L.Ji%tcfrfAs c OA 3 fiti. aot)".c:)).52-14..

4 (lrv Lre)' 6)134 4313 .-#)"iljLit. I (tiL2)K%) 13t3 Ti4313 :4: ( t C-6) La:a "et4 .4 ( efL)1.u. 1.4 .:43Li .1 96 lid. j -11.ric.cf.1.

4f_.0)14.?4..-4 :4 (0 :4 (r) (bizJik) C Ila 1.A! e5 (r) -2*.3.-<.1 91 r ipuycy.w ..i: :4 .A.y3igt.13/. t.i f.

.a r ZL..Aclit.?:)( -r .4.rr 4 4:1 .r.4 -. ..J1 (117 IL.:4(onzji a..14.__Ifr 94 -J. . 0)4G.1.4)3.(7. ..— 44: .yz.() L ."Nfc Li TA.yr LA ic4.Y: „A -A G— 316. 4 /Jig e G L— 'Li }a >si L j7S 4.4Z. ‘7/3..7-1.17 4 ifot h. 37. Ste.. I 1111/ j7 6. Lc__ s:c.1(.? LIC6:3 C.22fr LI* CG:I Lt.a :6:7•16".1.1451.

. 4L1 9A t. i• L rtjeL Li(.)7)■Si„ 1 910.4 ft-°4 DIU .5/ / clIG— (I714j) Th.

) ILLLr j!i:j4 Lis.fr (tif)Luici.■ 1.:01:71.(1)1(0J . „pat:4.. 4 coj Vhs:o. :4 (tif)L. :k7L. 99 jtaly-Y7 (31)-46..22fr (L)1.. 4 (Lyz):-.f2:7 (Lin: CM.j2.4 4 (eil.RW Vn if .—akt 011.Scic. (t:/. dna .. (0 (L/v.!. 4 (4'1)0 civil:y:0! >.) :A" 1 ) :4 4 JA.:4.A4 (r) (efran J j :4 (r) _ Li2J1?› .:/y: ..1—•4.dl.4)S .:7 • 4 _ez...).)) L5 244.12-1.G.4-.4 ti :4 (ef :514: 4 (eLL5) -41...r2L-Lt.4 .)`bi:c.

..:. a 3 u c ....22 ' .117 t--̀ *S t--4 ■ -. 1.11 ..■■.-. -L:tfvf' . 4 " .74. 4 (I) Atj/° rJ s ' sl “24. .-tt.?.- --. .:-.... b..T. Cs".?....-1-.:2A.I.-.•es 4.A.-ZP 3.0-!'ij 4) t-. ' .1 (tin)) C4'S ....-1-'.:1- . 2-LYfi. 5).q .. 3y-Li.S . )1:ijc.) Llifire -1 "... 3yCI.. A L.C?.. .A. .A-2. 1... :0. s.)1"e`ij 1. 3■-. 4J. -. .:lekli./ t.)1 k:c. Sy..ri. A 6:.! ‘ ...... 1." -% `-r"-1711r 41.44.Ji ‘.s3 :414 )52j1 te:aii-J1 JAI) L:2Ai L511..13).1 Jihr<t?Ll' 01-... 6S:u . L Alg .-:4 :--1:3 A7 7* ".3 ./c..1 (46.L.ig 1 5 i.i b_rj o :4.? 1.L.‘" --4 ■ --) C.. ‘-! . A ‘::.'. "7-) - emu ..s hi.- 4 '' „ ...4A. "i^ffilLp II 2 fi - .-...vi' r31.■:.'.. 0 Lf... Lilz—zt-td. .*:.4' .....

. .(4...3 cti c.1. . .q c c....0 i . I .:13 r . a:" :-... .. ..u.....:.GAA1...:L5 (.‘:. ..4 1 c. ...1.J . -: A ).0 rico..1 4)..... . .■) i.. .... _ %-.....• 38 15 i'' :ii■ti 6:13 cti Q:6 rJ A L„±).34 i.).....! ..i-siV. cLii. . .ril cp.J 7)L7.1...j.../allitC1 okcf)3•Li" a. C '... ..:.I i g. ..) ii c .„. -.....r.t. .713 rJ. tl .s„.1As..I (ti .d:‘:.:. J rJ ( y caj “ t4:u ..) Xi (kJ ..1.. - . j Ci. ri . „ :.ai .... . I l• I —. 1 4 14' •U .3•Lf' r —..1 :*- ••bu • 2..i ‘.J ‘4.o13 .. A J.... C ‘.:u c.L4 cti . ■r.1 t LJLi ' ft" cwi....1 :Li c ■. c:)•:-.. .7:Lsc th. A LIr I 1 -GL. 1 Lsu j: 7 1 I ..... ..! ‘..i.rJ ' igj:.. ‘. e../±. ‘. -cy .. :. cti 4. ‘..r.LI r l ‘.I c.1...0 t 1 “. iii.L. ct i .c 1.1 ji e. -..1/2„. ri .. :.s.. ..e.. fri C.....:f .). I y.3j c i■'sli v („J .:)ii . ...t.) 4 . i ..J1.. .1. ....J (ii c c.. c‘.). (6.. ry..0 ( 4.0 c.:. .4..c.... .....

v-Pt)4 i.:di .L).-j-- .e'L..:.sc..C..Pjaz-l'ryvil.:...j .u:71 AL. J. .i Q1.-=" Iiii.L 1..1 14..1..5.„J A I.li :31:. ''L. .) .* .1...•z-• il• . 31417 3 .'.75." -k..:6 ‘) AL. .. :J 4-7) • L:J.trty-fh_iy-0 L. .- ..Z 36:jC-i 3t=!:1j Q-u./.:a").. k.L2Lz .:u.1.:31.ffir ii ncALPI.1! .-421.n" •:L1 h:P..1:yi .44 •.Li i s• ' .:.7..-)L--jtmith. ftiMv..? LirYL...7 . 1 j 19.)Li Si rej‘li‘.

ii-r. . -. ai:?" ai.2d1.•.44-24:4 . l• r" h _syszii r e?' /Inh-jia 1)pi:AL7.‘. .4 . h:?. 4=44)4 4 4 444...4)4 3Q._..3i •3 b. )=1174 L.. 1 )4 L 4 ‘.-7‘:))c. t4'...: re.-4 iii -1:-):L4 =4-14 :314 4)4 .-- • .44..)...r4 lir' • i g (P C.).4 . ' Li ‘71 " • ‘.. ‘. ... lic))c.. -is:L:).:-C.::... 4 3t 4 '.t.st 1 /47j „ LW ! • r ..41-i =-):1...I4 • Ab..:-:.:i.TG.4 t. )06L:Acd.14 t!..$ 3Q ' t .--.iiu .):- .r. 4...ir..i 301-7J Ci2j4 .. 1'...? .. .e.13 ii‘.iti ‘.. 4444.-.1 : -13 cr:q 3Ue.".f.•p...L.1./ . 41! ...•1_./c.4d:.4J.. 3li l:1 :?:C4 1 3 Gz j-gb .3') ri--2:26/...:■-.:-):.

...:4:))c.bri 4>iiv 441-ri „1. LC.7..4iv . .:i4. -ft ..... )12..LTV 0 1 -.• iiy .)1 Qi6v 'I.1 :14.L... . ...1 ‘-4-ul i-rCUV .1-1..fieivi. - Y . ‘.J.---.1 ..Ae. )....‘:))) —1....• .A..fAiy 4:)...2...41( le)i..:0 yi*Gi4:-..:1 ..sty ::.48 I.:' .•.1-ty ‘.h:f-'- : .C).) v Q...1 4Aii41 4dle.uv Oiiv yr‘.e.:uy se ....L:.i ci iti.5iv .....a.1(44..:Aiy .:j1.161 y-Lv i j. iric 1 441.4 -1 ‘:14`° 1 ...i./ i. • Le-trl /17.4: ?...f):641 y.my L:rply 4.1 .--- .1iii 4:-.jet- ..)'.! er!‘rs. _.tv 4:744.431 chc. - LL-44. 441..!iy 4..51 h. -...1 3Q.Liti :142c.41 •• u :fc.triv‘icie _..:ipLi(cl' isyL-206Lel . ‘.&. ‘XJ'AC-37 Liy:.. .uy 4)1...L7V yAti j l7y 4..:-: -E:2/ .7 13 ..uv 441Z6•1 ...."-GY AlLvdi 1.11 Alp...U.:) ' 1A)... .-..). 1 J..C.S2.•I 4)fro it.1 y 1 i4•61 ?L7f).L.Apl.=eciLl ryi....11 .4))c.._ .4). .....):14 4 :UV .1 :.1.:Wv ... .-!.iiiti.1 l.:s))c.f...-.:714 .2.uy 4. 3 41 1y . . ..).Cri :):13i 'I .0 6 :i. 6f: I:.. -.ii Ciju -'v 3 1 iii'l! Q 1.. — il:. G.1.1j1 r ■.1.sy L).-.41 6—"I.j..."tv ..it. ..J:kiv (X...i:O1 1:1:0 c*.. .irl 14:6.714j41 t:frial Sfijil s ../ i -1.1 C.•r_:.. CG‘.. • J.t./ Lt.) a.4J3sy (-..l:)....

:42 .30-.4 wie 41.0 - css 4-4-L4 2... .. I• 0 cdh-frliaa"L-H L. 4 ' 44. 4 ' ‘. ...-.:...1. 6..1: .eirrel .)1.e./. A.. 4). h). ...- 4 " u3I c141° ■Z! . '61:4 04i j. .0.:u .: h4g 13 A .:. :0! :..!CI sidNX!14i19 Cie:14 j1.4.14.4713 ..1i:a yla.'41:t -1)..:4..._4.t -- „:.. .-.) !S Li4j:.w_lb-rri Jr-ti L)yi -. . 57 . 44'4.)11:1 ylle 7re.. 4. 411:!1° 4-141 4-r1 je ‘ •r4I-4 al. .-J1--4C1 .. ....rri .

elk))3...7.a ijica: 4..21.05..4 4:L.1 L../ 4):Li jpth-111^..2AV).).-7.2fr bLf. CoL Air LA .. (1)).Y6.1---. LA .: L-14 (414L 3 1)§ ( L:4-4".:f Gin uL j. r..‘ ALI-4 D-42:)C .22fr L... )/Aci OA 3 litfij). eLi7L173)44- _titz jui u))..1 L).-t L )..24-41 w. 01131.1 L). f LLiciljAch.Ll c 0#6.6-. -4.tiL:2??i._44::11 — l'46■.173J4L1 Lc Liifiac)j. .AA7/ILM7Lial•-. 1.LzA.7k L.4 .13 3.

41 LrUki).11. c'siitic))3..7/3/4 GL..4 'Wr 11.1-1: L.4 -4.‘t. _ /yr 3...Lirt'i)1414_7.(:))3z ■ _ cof 3 ir‘ ( ■/:-CA I‘.01 L.9Liky.:. 1•4 3. L2 Vri .44k.eti.5)Licici—ii4c_``‘_)svL 14.Via rbi /Le 4.m 4. .11:C : e.tikrCij23)4 La.

131.0 L. -2.L" L.4 1.. 4. j1j!j44.444).1)11." rA• r .) h 4 4 i. •_ ‘3_. :4-44 Ii411. :4a jilafil .3-1 J j÷ 1 711 ( ) LL. S ‘61.4 . 1.9 L4"-4-.A:4k. •r-4.2 yr.3 3. : 44:444 crial :414.4 .Lfs 4 „ Ly ci 4. lediA t."11 '6 3-4 6‘)1413 :33-4 Y.4 47.:71 •-• .444 Ls .c 3:75: .: aLL4.. " j —I 74)1 3.a÷:4‘4! (r) A-U/0 ida .1 1 ."-. 4 0.21 'y3 N flaj .)..• j91.-1.131. U'' 344) Th ‘L.0 Di/Z. 0 -.4 .4 JI0 43 1 1251 _1LN raj j" 11 crel jt 31.4.±3ai . i.44 Jill Li) 4:10.4A74_. J).1 I•A (L•AgiW..'.1i .2) JJJ' jra-2 _Ad> :4W4 4-519.74 :i-4333-4J/AN i' 0 . • . .lie.. 4:1.70 4 ‘ty-2 r) 4--.11 (4-.S4 jij :7614 :) 3 s y44.

t..A? (r) ~lrLa c ' L.y ()lit tf.-.g.f)Ljot.Yi .:iitulte. ..•y'LziY'L>jY) .r27...A.t):1461.2J l.<.A4 (0 At)/ 441 £ fx_4„ 14 £ j)14 fa: i 4 44..4 aci -0-4 61.11Y1:3_61.• L.- l.._c 6:14 .4) 4 jwi..:jt Li Li IA • y 63:4i ryks.:tY .C L.1 Li)a_11:AL:.11 iL. EL. \_t4. 4 lus.SThIEL. ■. 1.:lpiELN \_.11.LiA 4..4 .■_.„CY'l. ..LS l.1 ■-.:.. 3L.41 &Tb‘:. c. ‘B.--N 1L>t...S•Y4_:_A • Lsg •Sli ::.

5"$t "4..L::2.L.).:Z.4-U7 sl A A .1 _r.14. 4LA Alt '1.LL y fst:L y :)stja:Sy LsL:ci..iLce L3L:2.y . .1 .. —i7 rc‘.."pc ...)C1 11 /U9131)9.7' ah (tyr.L4 0:inffii-J4-1 '11 4 it-cji L Or) .:2)Circc) 4 LI-Pt-a:R.5.) ) 1-1 "")Zai.' JAL-4 crs 6:.:LA .:.53:..•! tk•—• U g 1t .4 . ..1 .:3.1 J S"):2_.03 :71 ..4y 6:. ) .i2.0I y **HI a 1 ria■•0.y YiL.1:2.j.4.:. jirc . .L:2... 0t.y2.:.L:a2.12:.C2-1u:d ic jicsci jj 17 j • •.12.t. . JJ „cl oji ..L:ai.4! (r) ‘.3 .. LA 12.„1/1 ."..:ia.4 A c.

.. ceyji. ft tti .0e). 1(A.er_JAA4c_4/Lit_tAiL‘_1/41.A. L-)STL..»4‘E. ..A.cR .4c-161931 . -. _(.-X.LGo i'l ni }GIILGLthfe)L) i/eA i j yr—Uptit.I z...s13R ijsi4c_ii.:3.L4:44.4.4.5.f/AI Ld..?:...AA.e))/L3:0. 3L)t".3 a-.Le:t—r .3.P51)6. :Din. LLtAiLl.L2—f-nall3LIIirci.1.:4.•..-Usi315C. slit.j7.4: +wlyVL1..1 iL_).4131 iDA.c LAJ. ./Jc. c_313/LAL-1143q L A (Clitfr . f‘1..54 Lek- 0.c_stsiy3:4...i74fiLJALz-ryfii. .icn.±1 t .4 tv7..:oL)).74‘: ).4.)aK..-r KS14.4 .i/LA-IfaLY:5Apiilyy.m _1.

ii-* 2 c_07iSf A....4 c-31. ..-L5A?1.$4.15R .1.:fii 7) j44:4.it.s.AP ( c LI.—LimSt.-.3. .41.c.L.Lt..1 .z.j1.b1 D.."AftiAi.j") ./if -daK o .:4 :L.4l Kj.5. C.0".LGUI■?/)jri. . 4— e9:•L '4[1: —7.frifr.547.:2112 D.. -44 a/4 9 L5. ..3.-5..411 tv. 44:13.)k 4A-3. or . lest Vet.. —107cAL1414-12.

:gL j7j :4 Ylq (r) (1.--.e) La 9 4 :tsj :4 Yt4 (I) 3-.19 :4 (r) :4 JAL. :4 e.Q14 (I) :4 (r) 045):01-sii.'..1 (1) ( 'L!t :4 (L) J1 J.0 &jai L-14::t-joi :4 &1. -Lig}S1/47-15).GUL3 ac s.1 )131'6467.'.:.1.-.pt e9.9 4."46.L‘iLr'L! (r) ( ) ■)-•:/y. Ilr L5. i5 .4-1.1Z-IvkYki:Ati .‘4‘.41.A fi ei? ‘-r' (C-?Y') idal9e. Yt4 (ir) :4 Yu.3 r.rdlY. Yt4 (CS) (C 0) 11. Qt4 (a) (elyo #14} :4 Jtfal YI-.ic9i Juat . ‘fi1?1:.m/e l (tio.

11 3:4 6.19 C 1G j 49.)L'yA 1.:1-4‘ALfri 1 a..1 :6..J.J) —AKIN 41. • _. :444 11.). -.L3cyrLffut.10 ....:Lk)).!‘":(11 .). 6.iSfin 989 °.lic__.N ‘).4e)).-.21._`LAc FL .?/Lcd_rz.-1. J' „.L>JA?c.13i- Se.2-1 cii— a-61—z—q—A :_..1.:4.V.i.).:f rl6AtiAvi=ni.jiac..-"4-iaL :Le.(7 ._-)4„.1107/.:).. cLL5.:LaA.:.A! 6.1„y„rio IIr 1:Lkj 4 (I) At).14 .10 621. :Se L..j..J 6:34 .Guiin5... 4.. .ki‘j: :Sec))3/0Le.).x -131l5gf(A)).:ei 1 lc-A)4-44 Ij c_Lyic.

--31YZJI?>1 ."(1.: ..). -Snift):‘.:m.C &Li' j fi (bi)5+j:wy:3_.43 3iti.75114JI Lit-4th 1-51" Lx FL.4 (r) M.1 .4..3 Lit-1..1..4 14.)/ cs-09 :0._. • L‘ :sat ()Litt J..fiLA)::`-'15.4. 10/31111c71:thci-/JiLtkijitc.-:-. 110 .JfirvtLs.:i 4 .23cL.

4. Lirl :pit.11 ) j41 ‘:) 5 Z —(13141“). 1:7' Lr.G („:21 )(.c1= .! .y .g tAs. :4-tA 19 C). :444 Ji sati cyc.L.4 jc.-. LC..:x13y j--1 j &LA Si y.V 151-. lly: -24.C :. 17-X/fjc: . LiaL ste-r14114..) jai ti A. j7. -E> 5 O-s°_.=' .1...0 )- 4-r$1-4-7. cC I Y ctLi 4 eAKI‘->L1 cro j Jeali rt. ?C/1J/ f.-.53 Ill ELI) -iieai 4 r) a`.0 ) y".

%7.:ts — 524 64 6:14— 1). Lceri ■. ii3Y 6:4 1. it-ir J-ig' )s-4?1 :cd° (eGi”tik:ftl 4 Jcji.c._.. 63_4 . AL.. fIG (c-:.J.IJJ1i.-. .i) 4 (r) 6:4143. 6.-')! lkYjN 63. II ■ ai.-44 4-:A4 (a) Atiro ri _?.=.=-.)t.. (I) 4.)u.. 6u_s ia/14-2 c vrkL".1f1)..)4.N 621..")C43i el) 4 4-1-. 641 .41. 3-1.4.) cyis_a) — 616.(kuil fri)J.1..eu. Wit./6k :.3 Jlr 9 vJlcdv 6 6ieS 1 cL. -iyhi— (L:yzcii.))4 .--y!j cps 11-1. .

5)th)Li.dc::..O.:4 .)) :4 (ey: (en 4:mt)(.1 Qt.4 L'oc4.(r) jr.'4.. (i) L 0) jstaiuL js..a!:)-4-. .4 zr J V-Mid i5J j4.!' .4:.:---t! ..71341 /1-I (tf() ai.Ai :4 (trtL)L1)Cy. IIA (q72—b-. .iit-c4.1) :4 i'.:4:7.0kr) Ai .4."-17! :4 (bYteit.:4?) UL4! '.44f.54 :4 :4 (tije.!13-14i (bki.L1L.ci54 :4 (e). 47.) :4 *.

L).SciA c_) ass c:t-c0 `wry y L524t4. 4 &N. 6-379 fit. tt1.3 3. GoLinj.:: • (1. jHC.i:LPL\-Ag. LuZi R.-44 4 4d If a .C.4 t-e@-4YY ej L. .9--.43:7.j. y .: 1 11.3' !Jai cL cy fi ) 1' • Lya ‘cf.4 E.54.CA " • LT.%1 .t4S ta.$) c :::4. (rt.isi:pcj:54:7.-• L7 ^ .4.ti j • .-. .%1: ti. . Di DI:J(3s 3-4 )4%1 Crts--2 `Lrs "?: 5-z.-4. -j ' uat. (elf)) a:4 4 Ejtj )-.L)-7 '&4)4 •• "..4-4 Lb L. • C.-S . 1" y 15 `14'':: ma :?41:21.16 4A4 (I) At-° .))). (r) ) 3" Ea.40.54:9 APCit.ktt „ • %! LELQ.J%1 a-mi)1 jit.I -9 lf .4_.:4 j &•4.i1.•#.4 (r) :4-L4JAN Ly-12 " Li4) ) c. E 11-4 ais.1 119 (tlf2-3A7b)Li 7.

4:51 . LZ jr 4H • L5+ 19 ci1"12:74. .jficgLioLii.04.1r* COI 4 JL-Rika (I) /37° 1:7A `abltt-4 ) ‘-51:6 `).:714 : 61--11..)45t . I r• (tyr:hico 4 (r) fru .1. .-'1 ' 6. (r) A1 -it° t5 . w J ‘6..1 LL3t. . .7 ft6:5611 -!N _Elyri5Az"..) njS.:4kai-44)11 L) sz) L.s+JIJ ruiJ Jr..73 ).:.A :91 9.:4.A.dc.: 34..li -LI64 c)L- 2.:j Lts."/.. `.6-t„Lev.4. _ 4 jut.:a L))1i/Liviniliri.Lii :6A.*.0 * .A9'° :4's3J-46)1 i :74 ...

11. ..:7)013 KJ/V.-./11313to LA.Lp JAIR )34.L( cilf21.-iR1313e3 (A) lf 6..tt..)4175.L:Lita 4.•'41 .:(1)*-*):?. (4) -Iktijilye. J51313 (0.— CPA1._ L7.4470.34)-10 (r) puy.yr .Lirt LPIR ) u-Potzwit ( _ enj:tjAr ..}6 (L 31+ .141.4 lie".:.L. -.4 lief.:ALAA-..4.entiiL5Ar D. jil*List: Lit 4. LAI 4.-U e41". L5470.41.)„.1D-1 (r) _ b#y .-S.VIAL-YLI XtL.. 4." 4_ L L (a) D.(. .11.0.-/A t: Is) v.I L.‘.4c.LC-)45.I4JJLJLI• 1 .)-Wv I rt LY) 4 (5)322 1..S*11+.P (1) _ ey.AULA.745. .) (116/1-(Tc) I.131 31 .41L.LZ (liiriThe).L. Lciij L 455kaj 4.

L4017AL? L .15. 4:.!: . 12 .1 4.7C Jfj 4 SZ-.1. L-Yu/1(K (1-11.1t7C JJIA b: f i'LLP k__L f L jig L. 31. rr f r.. ■ e■.Y: X LjCLInti-se '3IxAL?L -Fit../ . CArt /.L .)1)1J"): i7A2i• ■JR A.L„:" Li.) Y: (11/ l (r ) 4. JP: j Lifri om. "2.0 I y: '<yea_ l4 ( I) .. ji % Lif. (r ) .:S5L./4 SL1 ILK C4:7.-AC Ire:. L (r ) „]-15c__ }pi L-L frt.a5)Vt:■1 Lir L FLL .VI Li: Z. .)3c_ 4 ca:.' 5 1 5 6r..1L.4L? t:fre•:j (z) 4-....• . • L/L(6..”.. LI: Zen.—.(4XAL5: .: cilrlft).RJ :L” Lir 1. yr:2ih._ LP if. L'AL1/4.. trik XL)).1)1.

14(9* 6.4:EJL:-Hualc."). j jj4Wisro1/44.? oiatEl. (r) JuuLiiii Judi u..if(1..t. )4L( IJP. Li1131)1417.4-L.j. FL '&43A:to.A?Li..fr.ACITL))3JC): - (fe l ALA A jtetiikial _I j‘aji LiftL I rj:V.. 4 :4.. 41‘154-.4L.)-..5v I rr :LIPL? irs<c_e_. C?L C.121Y(5:4-.eti 4 .b?1"5"7 •-t9.1..".-L2--ML547Z-0..0. (30..‘ 3. LL jtj 5k cft .446L..... IP -DAIL/101(.14 (I) •e-c--• ie.). 444 731z..k6) :Lufricii43L-.e4J.:zi. ffi .3X LE(1. roc i< A-4 515i? () jAc-..1•LA:g L-3.J.„."4-..k:4.:t(i) ...131.f:31:—A 4/14.._JjkLi‘fridrAlLpi"mcil--eCiyi.

c_. L.4.7 L-A1(1.0 yi e F 1(3 iv c..: Lk.. 151? c- '444 l(f1/4:t1A:IS1 r a..:c. Lif.L91- )1: (r) (r) -c-3-Y:LEt.)431 .911_ Cciltjfift. ciaL.JAI y: (I) 1 -4...T: 447/ / /1.A9:("/SV .91._ cr.544.sat r c_./1 4:.Lib 14-1• .trii. vi AL '44( II Lf:%)1.q.4)6.L. 4.41/. 4_ L-r:AL •4.it./. 4. ✓ )4I ( lix" )Jif? I rr y es.03 .:-.

:)..g.3(.)..— I A J. 1 44.-..L_L. :141 )z. L.A.Lx L:44 bps ..---LCAA...341 ): 4.sr . 0)41( 4.:s3pc_ .Hc_ A..c..Lcpc_ .4F &pi-4 c 11 :psi.-'):c-D714.419L(c/±1?).11(_)-n .RI iro j")1(-477 O. __L...-4.Ioadt.yrzirc_..e:4 4)24.b31.

g (r) :4 Jsus . .L (A) Shr „kis yty ...) 1 Dual . :4 (I) i99.4.. .A-! (4) ' .1(Jc.A. :4 (r) eir jj..L)A3A5311.A:7 43ìi.4)14 jt.0A. lie 1 littAii 0`)rti43.-4? (1) (olLze) 444 zd?.( L53 1.-4 :4 JAL.! (a) (V.e.1:2..21 (elf") .LIL .) tii■ :4 JUJI ...4 7) 4 :4 awl (r) :4 (r) e j ■i :4 (r ) 0/J4_71'13.Hc___hrli..4../LiAterviLili.iJ. '■ :4 (ey:if.rst.

RL. "ei j.---.91 4:4 c-ti Lisa: Lii ?A.i4:13').137 -L.44. i ._.:.:1LiLci ry6-. (cyfL r...-- .-- .4 —‘Lis4 61-jd y i .Lit-4Siia4C..-.:ttiL. (1:iz-c.1' —. U! . 3 ' L' ij3 tji — f'"jj A. . ct)L5315. t s oilz all jui.!'i-.>:.14. 3:24 :.)L14... :271 j C9 .it“*.5:1. — Lo ... ../.. JAI f...71::-. Jir.R.L11 a Jl jsit" :a:.3t. . .31-a. -.--1-"- 4 0)1-iii 0y )4.•.Le .Lf' 01. Li.4. 3 ji uxt.y. ... .L. La l9—La.. h'iLVAJo 4 (I) . i°171Z.34:fris L- :ki . L)sl.u-ayit . '1i3 — *Jct! •Iti yi.:...:: :i•Agt..2 A .t. )— 34 jti ytU:LApi. :J.71 3 3‘16:" LI jai t j'93 — bla 124 h_. ‘Vill '1. 341..)*/1-4.AL? 3. Jj fib.L34 lfi 4Nj 3J:2.L:P L) .tai L'iLti —lji iiic.

. ) :).1:friii AL. ...z.ri sit. 3Liiii .? ‘ j .iL J ..i' J 3:4 . -1 :11...a..--“. AL.1W j '19a..i.-1 .11 .) 51ri 5il..Ki 3i cP Ari iiii ri i919:L-3 ri A7L:e. rA 3-.y -e.. J j'yji ..1-6.‘.1 --.!.1...3j ri iji r-1 „./J. ) .- ?.i.se' .. jciLys Lijii ) .1 A kf c .::- s..i.3 ar.i AJz..i AL.11 jCZ.Ly1 J....ii ) .ti.1 r*r?)s.) J'sii 33 Jeri Si 1-1 (6.i 311.. Litrie r)-si:Yrif j*(?)3..... J 33 L.-. j-W &I j.L J SA.3 jii c.. j 'fr.). 1..6• =i cti j..1....

.!.. 5:161 5:ryo :Till 1. _.. irq L1ui1i .iii j6:11 j)ii AL..14 ::Iiici hytUi. . z. fi .:Sti..ips* th'. 5..1. 913 La4. ju.4 . 149iiii 7° bh. 5-h-a3 :_pfraJ: ' hir-.S■P- .:r19:ij :3..Le .r‘ --- A. Litiii ... A6 -:) 1 . .j j.. . 544 j4 :1..e.e.vicQLe.v li 5 -Lili 5621-:}11/ jala 4.c.

) /:. :.1 1 1).L.:piii4 j:frij i91y14. ' :ii i i:). 3J ')A.‘).7" L.■71 * :..' 5iii4 6..(:).ijii ig .?LeG-i.41'7 li 3Vlii:j.43. .)Lisk ri Jly.1:fr9 .-44 :poi! rd'ese . :44 :JiLi.-:..) A j. uft4 L'il-sil.. litil 64 5.14 Lv-A-1. _L) ) .. :Lriji‘i.1 titi:1 L.. .41.).iv13 L'iLi.14 ..-:-:-n 6..(671): es 144 4.1 ilq -ie))L. k i gi.4 ' ./(Laii )360 41) 1 :10LP 45* 13 .°"}471 1 5..). . •.44 y(J2).:. 3.1:))c.111 4 . j liz:4 L iLpi'.6). LiLL. /."(J-ze ‘1.4%. : . 3.1 4 -) 1.‘.1) AL.jaz./c.6.31.i.i:4 .:-.e. -.-0* . Yjig ). -0-ii. [ii-=i."f1i3 . -V. j-g .‘27le' 4 Laid.. 1.71.4 . :7_313. • 3. : )-2• 6. . 6.ii AIp.:is'. '1131 :4 .q.

..1 :pi1.tv 513iN `4:4•1 :111 -:.41.6. .13.ef. *.iv 31.11..7.hr is*1 ith fr `ylaiv .st:)4iA))c.•1.z.-4t.1.. z)vLiti viiiv 5.. jab-:.16... 51tai v ../.i 56.'.441 j:fraiv ...6 -..:- :40 Lkii-v 1911:0 sl ja v :71. -1-.P*1 :.(i}.1.4...:il 5*11.4i...' '11. .e.Jifv e.1 [4v ::.321.:.1 r-6•6.iiv .v .°L).1?)(5.4...119ail 7:QL71. q.s:iiiv L .Puhic.. 5s ..thy.1... :):0=1Y 311. jtiiv tiii'v juia.L..1 c ji.isi .cLzA.Le.:i t-Lpii:v -:.. .Y A....siciiv jiiv 3piii . 3. :*()) -ileilic 5itio ✓ 1taY iiliv ..:-*- ‘5titilv '‘. .1 ‘!p1sis.:.L51? -.4 ..c( -11(:))c( a...16:1 siti'l .11. -42.16.:ft- I'9. "--Apf.. .5 .1 iv J-.° -4.4.ik1/2.c).61 ) 41311 ?lar.1-9iiv v-:...13 3.1 Lit'AL)70 JyPkei' ryb-AL..S' i.41 vliN L.1 1 :4'aiv 94.719ail 'fri AL.1...:. 5i el :irill jicti : fritiv :9arl 311 .." ..:i4v .L.rel 5.d.•i. .!.ir.

).7i criztii•JOii .L') (jii.). 341) .. 1 - 1..1 Irt • .z.i tssia is'i i. 391xa 391i° 39ti° e ... :3..43199.i4 e* 3) 3-j......-.-- :I91.13)..s146 z.“4.-- 3991 3.z.:t119 7.5 _# 5:44):-Ljii. tht.71.5*-i fie.-1.5311jRit.4 3. frii•Jv-iji cr=jiL•J'iii:..jilco• iid..V ... .... .±..(j1 Z)(.. .l4.:l'ili Lieri ()Yr a>. 4:7...-(Le 3c .-.11-.I..0 31)i.i . . 311. 34 L.--c-ke Ji i-is? iii i.- ji e e li . 434 9.-: • .:.:4Picoit!t9 .

k1 ..f7.k))32 3)...i=t5:°L L1L..„. j÷k).14 &‘ 34.)..4).c_"4_..(Lif.f „A.k))m )T y1 kry: kry: _4.V35.4.11.("LLimzi6f. Lcci.4 jiPtf3 3::1..43 :3U :4 je._4_.4.:°.15 yihr.ile-fifIc21_.1. k_r. c_.-Ld j iJ) (. kryt: V.Liz. j:h._...4.)....:-.: .kyCrii.. "ILI I Lin k.1h it‘Z.vm 34..i.(51“ (:) )3/ .. OA 3 1.1 LL C. Sicitc.c4. GX:1•713.i?cfric. 4..kr. • L-tr.5::1.‘44-.. „)..u.C: LILA Lily/6 11C.c__F t c__`LiaL _ kry:54(:))14 5. _Linsci.c.. syL.5. Irr it?-17 zed . k)..lc_t„cL _ LSy : j"le slyr j._Liy: ...c.t2.?15.LJA?uraci.

c1L.3114.L a..3.. L.LJA.11. .GL:).i • fiI /13.).Ac . 3.. tf:—..-° L. 47)J115 -iinriy. L1/4-(.x JI` .c1h.. 6. LLivy: k ry: I"it.ictli.ztA:2/A7 .715_..5"2L _L5/13—.R.Rival.:48 FL (0 L. : L Lrf liy:i7..-.1.0.-.3.coijot r).)ki l. ". LL'0".Lt.7)4 ■4 )3 LrAt. -SilL5V-#3.36.Lry: C.5-4.5)pc--‘—faz L-tck■"1 3 j it( 1. "al tckl "icil( L:4.Az<ttA)... e_c.ILP.::. "L'Aci. IL/Li-Kg C...4.6:JAkfiii.:.:A..G f: J.

. ft./(1..zaf._JaL teli cki7j1L. 3..A1 Ira -(.L..Abii—upc_`1.)imjitig.1i.‘‘c__L)45. y aji:c. p L LL-43u4.1:rii..v t! L L)).I7c__‘_.i.. L- -131:7W(.402A..)m f cin 9jfiCill5ifi lL Lf96:. cr-tcki.i30.) ()el ckf..-LkIvin _ 4_12 A.A.. cerx..4tIL:).(1.4 if. h:.cA4r5kAiac.ciz.!...) )2C.46L e-tcmc)-1.4.—/IL...1‘ .L)/( Lf. 3.—ilL 6:. r)---?(. 1104c 14-tiVe 3•3..`z_e__AcvL — J.:f :31.j1j/cLi f c7. 01 C./31. :Yr 3-11.0fii.m 314 ctiP4).L..17c_ _ L531. :e.4._411.)7y-I„uptic„cd is„:5442). _ Amz5.51LALfct.7 L ■.43.gfvot.SL. Zfre: 61A 3ii■(:). pc)).J" Li.(._*).IL(hojsl...igc— .dy.lirtj.SA.-7..).akf 4 L fLyz-77Li4colan7. cry: :)... _Lili-iRIA.14 31:./i Liy:061.tc147A AV Lit? 7i (G.(?. ej).c:).1?)c5113-321-.)4 (IL 1/ Ck 1(11 .53 f jR V2)h-r (J..5..i.0‘ kilhjiciC-- -L5315j2 f tic c f .1/25511G-L-. els (.DA(ilc-ii<.51.coy 0./ .(1/ t:S3721._..A L7114.:IyHr..

L:L)).711.4LY. 1.ii 346' . Lir ta:Ttlijy: j Lik rtl y • C : 341-}.z..).i:v.54G.L.3.Jj./.L:)).c.7-Licg-LA7.L .73k..fri? L±1 :itkiti'L)29/ Yzri 4/1. .'54 L Lriilw 61...(:)ilx 3.s.i. L'i.ji<e1: 4_ i. 3u0L )). L.. 3.. L }:6 1 (.c_VI.‘GL_ .cojj LY 34■Strl.4)-1.".e))3. c_ 4c__` iaL 1 tip" : jct.31 JtSil frrelL siRl) tit 5"16E-1471:1DinreA.LcrictiP:1(1) . rykr..4.Le:3■1.1" —.c). ‘ j r atC ii : JS_ .Licilt.3U".ALE./ :)(19:(1.413L d 5 -..kiu).1t2/Z.(:JA.(').‘ r:4_ u:a L j..4..113..L11 ‘ jii°..Th1id.3:j Pl.43j.j4.i.c:L.c.abc_`L.e.L5 ' 1 5 jRICA6 . cy.1."1:7 :1 c---‘L)4FL t_L-4.311.1.1:iiALL piiijyzelffij.C.

: cii.•a h.i c.LIAJ -.:-%- c74-4‘7± 4:#2-t ‘:pai: 4-. Lth. ‘:0::i.4 24.N.k.. .:::.• A. jt:4:1 il.43 ..:iN.:It -.4 42..-"39 3L. ... 61_1.s..f.aa-t " 5. ... 4.1.:it Alod.. t-i.5 6 : hi c 1—).4%.:_s_.L.. 6 C91.. .4.t1:fil. ) N cfi%' fl Ls§y- le:2/3 fA16....t7) rii'-tz..:**- i t.. c.L::.4.J: Ii9t.-■ j-.i:c.‘.<I'‘d-‘•: .. IrL (iii) ■44-it.:_t.....43 4:AAA.. c)•:S :/k. 4...1. -.. z)tilij 6 tit_1.47: Lit.i/a LixC.))?9t6a — 5_.- (14.. tia.. 4 c.-Lt A 6.4.. . 'it. 4 iL:4 (r) Atjt° Lflit.s.J:.„4... 6) t. 61:91.k. 6 414. yr.c s-:rt- :isle .:it.N. (.N.64'e.4 ..Avja 31..::-t- ? - 6. .e..:... AL..4 Jt.i:rt c.•. :..Ltik.LA. I.-I iirt.44...„1.Licyk. .sa.:_.tLf:PLY r?''::....d..L:1 2)] --f)k:j2..L:i.. tit.t.::r.• L.L4.ui.C.ir LLtie lLp.±2 es ... a leL.•e* 4 '• . rau.:f it. 6 tit4.toPcc? —..:tt.it...:ttiA.).41 „... 13 5 tAi : r• 6 ' Luii.i L.qclitz 6.-L.J.! hs..4..

*.*:.k.J 1.Apc.L-.z.i4....Li j L9t. .rJ A L7LAcri.iL. ) L9.•. j 619..-__.r. • •• 1 991.1 ..ti ot..6:4 . Jttf j it>1) i • -..J cvi A..:-76-4..i 7°61.:e..-A: ti . i s.9u cj.. .1 tiLpith ti AL.it. lit.. 1 941.) 3 • .. .i .1 ylifie' ..AA715 1:91tj cyl Li tiL4j• lit... j h.:1' tl 4.3167.1 1 .i ti y l'cLAg1.‘..71i .3 b_iri...-..._ri-P- .j..- j e ..pli j1. :.-it.. ji..1T. j•.1. j 6 ...3 j i lit.:ti 1 iii.f..1 a .. IrA ...j JLA:i) jt. 1 981it. iJi...-*oL. .. LiL... 54...‘...tt.3 ct.:. ...u.ami col it"e* .-... i•. r . 1.48.4‘j ) •.i. •..1 I991.:. .:-:-'- i:.E..-..i. ...r1 j ti 206.

c.Yr . .ii .%.ci•Gf.-ij .:r:1 j :1. .S9 l-4..' 5'01..1i '.... 3 . 5.713 l..rli /-1 . 3lil.4 5k1g4: ..7L. .7)(36 A)A))p-61.it-1. .!.cj ‘. - yLh..1 A 171.J?•4L.41-441 .).....1 :jt.41.))pcs-c.Jificpth.7.c..%% .j: . ‘t.'2 :::41-13ii .:a..ji ')L4cli A bii.cl ' •• A b .): Lik.:ji..c. e' :39t.A.iL..44.2P 5k.73. ‘14t.71.4.iptc-L? ri..1‘1 ik.ii .7ii.311‘).1}Le Lik. -..

-3. Lit. . .c3 L9L.il.... ) . -isc:).:%.. cik1e-ftd.- ) . .c4 ...41 ' iill..1.1:4 3 ::piii" A7 j:i C. ji. 3uL4../ ILt . :/i1.:j 6. ) ti.LA:.-J..4 :fiL..:). 3 Li L.-) . 3 Li 1.' 1"-i .._. . )L.... L. •-:-.):}.1C. :A.. Arfive.‘:4 5Lit.sji 6)1. 1j4 ‘LiL.Ci .1.1.if91 .Ls. j9LxJ ..-:' L:))c aiic:))c.71.!. Agf..-1 j )1.- :A.-icia-‘71.e.9 )1. • __ ' „ .:ii...3.•‘=4 .-.. liL'1%.J L9t..:1-- 1-4=L} L*. CY* 34:0Lvil ir. 3La.LI . • )loy )4 ‘A.AP.)c. jra.•.: ..iNsi 6'7.. . . .r4 -7 ..V .ci• hc4 )L4. )c )t.L.:i. Jyrcfciti) t)c 3ii.411. :A. A7.Cs. :riL.•c.-4 . 3h. —Pa?". 2...1 )t-1._ 6:1a-4 1X-.11 .711 3Lit.r:d i‘:. • 1 LiL.111..Lall j J L19194 Li • yecii.Li. SIL4 sik.3..:." La. 1 ik. :31t.6-3.1.=cifZ• .

.Jv ..1 .. Hwy :}1.910.i 31-11.(.jel..A.4.%il .:s.:.91.v.4i 5i44.1 ?b. I frl LfLIA-Ci/a : r2.J1 •• v 1:).1( ii‘:).. -..:.61 hic6.:..z.:AL:)..:2.ti 36144v )-44...:r1 L9L4.:)-1 k v 30t.iv :.iri .iiti t9t...q ..:rit..:iy .Ziv .„. LLit..4.--...1 ‘Li.1 :jmAN :..: ..:a.Ic..40 th.i.-.t-- AL. .. ' -.„1.1 :i9i.:-- .>1 : .i.u7.40 .4.)i ..4.1j..06. ) . 31i.1 ::9 .:-- l...-)i.<rGizA.:71.4‘:..1 Lt9L4‘iri C9L4‘iiv -.a.‘..iy 465. 5t. .1..&1 5ii_1. c• J...A.v42)..‘:iv tit.IL.)..1 ...1..-iv Ijk..L..1.•e* Jyt:.-..p9t..„::..-11 twy :.'- 511AA4.L... L a).‘-jv y r.? )-pc)) L J.1 3imy :fit..tit.±7.)..9i.1 L..h....L:6.:.1 59t.1-iv :4 19tliy :A.1 5'9 -I :. ici.41 61_10 yr.se- :.44.i5....4:1 36L4....L.1 31....‘)..:ri I:_ )tasiy A.1 4 6:A..1y : :rit.il AL....1 Lit.4‘>1 ..-fi Ariz_.13 Ltit.:akri r6e.1.. limy Liii. L.._.44. 591. 3L9t.riLii? rItAy(&c.ti :pi si lik4-1. ..:a i1 .4-g) :1::)) Lt .1 }1.tiL4‘iv . • ..-.4.:r1 .

. • ..i.•.u...36i. .4 aI.( Lific7..Llij. 6:i-!.9. Lii:. .‘.1.1.. Lciy.I:..)- ii i--.:a. .)(4. ict .17LR-VI:31/14.4. Jtti OY' -.J:... LP- 5...11) I It r LLA-1‘..:-.■ .91.)(1. .:4)..i" 1/4 ).:1:4 Lt.- .. CI: tiji.41..>..ML /Le.i).3I . .7)..:1A- .. k:.5.Lii. h..se..2c-4.-(6•0) ..i L).47..t./1‘3).) Lij.:a... 4.—il.‘.4...‘)14.. LA. iii L )2.'.:..:)1:11(17. ..1. j..' h.ii‘c>tij..7 I.54:3.‘. 4:irt y--(.e. j jI..6.4.4‘.C. 166.41-.. ‘.‘).9:i c.—.. • cji4L.‘i61-.:)41.-)-i.1/2c .Hefii..:e.....:l Liii1. -Z. 4... i- Lela.. .. ..44 . fft Q.::)..-• e... .‘.:t:441. 4.A.:5.(-1 ak--: 4_3 i ji.„. ail... jil. J.. 4). ...L. .J irri .4 .A.. 4P...

( I r'r

(Oz., br'177

ji 5 t; (IA it1.
16/61,
* -;t1.5:% (sti h !:w" e;;;;°

tijj"icpci(tia.;ALA.,./A1,,;
Lag..-cti cRlic,p;t1.4411-V...-YreefLlifr(;Jiih-.01‘ 5191--

51 3,1b .L.) DA-I-165.4)-1
;j a V 4- VII ,t1; 1.13 27c ‘._ sa
-Syr At. c.),;:f ..1514ry: 5.14L)), fz.b4 L.51
S13,-521,
L L4 a")—i(131
:kis,: L..) )34 jt...164;C.- jil:113/ 51 (.5 'ICA Li? 1 3 C.: ‘L. - .14 (7

(9/ ( ‘24;191i4s713,
k2 ‘Ar.

L )4GL- e):4 312421
6..469
6..;AfitZ/Pj13 (12 :Sitil(:)),
Z 4:
1;;VI:

DA 1-1:c 3L".19 it),~c.~1,~~~.1~ LSJf Li7jA5313

SLy:J7L.Acjele7, cryz1),kr—utc.._‘.....c5L JL tcklijilCis

ji.4-icAft
DA, yz je, kryt iL41,)Ltir c_ „ahl, IttoL5,121L,CP.,.:17So
S LMJ/L,aL 01107,01 ‘-'71;1)).‘Pfh...; )41C--L-.)4TL

1.fl
.

- 32(i. zt, JAJtj z-Lh'')-(Ift-cif (I)

(b-z1..1) ,/;:,‘312?- 3 u; 4 r fir(;e-;S A (r)

14 =Z Li11,0 3WL.

;:j Liaja :4;4 47631 :71;21
11

31*,6.)4 ,6‘60,414 ,3:410,457=10,c;r49.105(ti910, 349-10
-Loc!,10, ;4, 34e, 4, 44g.ei, 31-11, 31, 31;f0

yAsatit 4 jtARIA4 (I)
Mjity
it-4i! rfi ti", -r Cei
-.yls :; j4:s
:4:

(?1?)‘.5.31)-321,7,15;1 fro

3C- jaL ju Juk : 3:41

_ /yr aI eThz Lti9L...1.117ett...711-1—ir Ljtifcc—un(
.'3L:011121_*-1:„,‘,1;
3L.L..

Si3ii``c_ 4- 14 : Est
e- ;_0(.512.1Lijiity

i,J,fra_4c..:14.....AGGL.
--Li;Yri:ni)(5:),LI.L11,1,7cktiki:Lif
_4yziketi.t,),S31.4.iutca;ALAs.1 44.
_4y4.):?ez,;(14,"-vi,Lief--Lti
__LiyeLit?z,Aiiet4.LATI,L74-,LAt

( 4 jlthl (r)
At;,
131.1i:1.4;4 -4;
3;43 6st:4,s2..crs s4j,;61i,N ;Gical
6;C:is ,3;L:1:3; W' 3Sj1 , A '4—:_xtraY

czCziN :CO tg: St j 6St L5SL;:c.4,6sC4
6stiaN 6sL7,6 “3.-) 6s6 3st2iN
.Ltsd: usS:
ut

( c.i.1?)L5h-igitAlp

(tmtp.3/4--)7tAk...-ivi 4 jtair..4I yl, (r)

L.:,;:c;:itL
:: _

4 1 "J 4 --):J) --

4ILLy-.N ,i 4LiN N

es'
( )4..4441 4 JLALI ‘,A4 (r)

A-la
.5.-)L4j, ;Lai: 3.1 j+i ,t c-411 ;lit;
:ca (.54.;!1_, 6s4 5suil■ iii5.4), :c_.r.y
3ss 3) is 6.-)1.4N 6sti;;N:3t s4N 3sti2N!

4 YLI (r) Ic.LA4 (I) OA) 4Aii 44 A .21..A4L".4 'yL..a.e w I rh (e(:) ■4j-:ryie_ce :4 b:6:0 .4 . 2.14thiA je..w3(4)/iLLALI:321 .. .. .13R1(I) .1:—..4 .4 ...(cilig)j.4 4 ....4 . 4 .

*'41 ..'‘. t CS ?-7 ' 1•. L: . .9.. ‘..J A .•. .) 9 . rL btt! A= • 1'/4 --tr° Li • • ... •• I -l1r7 4JJ-124 .1 A Li:-.Lraw..-- 3licil.. :.0. . -...-. ..44_:./ joLtJQ (I) ) t 4 2 L (t.4.4^-114 ..---:tL?Li... • . ..1.a!-6. •Cf. „ .! --I l:.- .-:.. . CaS•y — C. 1... i — Ii. „. . c.. t... 4 - L CAI *.A A.!. ‘... .4/..(L). "S ."7... 7 6)". 3 t.• ......... ./ *)1 14/ cU . ‘.?"!– .. . tili:J: t.t..s-L J L• •' . 21....dy ■ ..." —.i--: 'k:"•:-... –. 1 -.t.:9'4.• •° :cLJ 4 3.)liCi -3 )t-•-. ." : ..-. .. Jai j c "....L.. • t. •. l' •.s... .-„.. ." .„.4-' . ■ 3..÷*-!... I.--• 4".. ) 0 0 ...! .. ......a4. . ' -.■ .eY h.. 3'1 /44.-.A:#.. •. /41. L 1-44 – "'su.& .. „ .. c„.99-.*.:'. 7 t_te „.LVL.x.... +-7A-...)"! "..

.j>E7--4 4 L.1 h:: k s i? ' .l Algii..iir.. L„ 3.i sy. t.-- j 1-1 tit:4 Li L4:1 ) ticy 1..2 L .' j S ' ri .. -c_cs• • t &....I tom.:-.. .r..4815 &:.-C..3 j & ri &-? t' r6 e" .-.1 b.4.j)... —.c... rizz—:'L„. j 1 94: cti 1:. &ri Sij...4.k.PAitt rytiCf)5-1' .!--1 . L p...o.--..c... : Sae* . Ale.:.rs . • ...:-• :. 4.....i.' IA_. h7 C4" ::./47j* .3J tits.srli):..::.17 r. . ts t. yrilz.=1:. j ..4.6.I..:2 "i•• L4:3*) t.14.: ! .!-' ri t•j .ti .:: ." Lo.

:11:41 A 16:12 e I.14 .".“.?: .-.1 34..4L-11 :16:-.a.)4713 56.7:1 yecf:e.. (flail :41 Ct.1 3.. :Lea..:j AJ1—. s -e .1-- 6 ' 741--#11 i'Cij . ID• 3.c‘.." Li'Cs): •' 5LIC._:......44 54...sejVhipkiA:Whi JI-Jrcicik? ()-s"-!-1:))/ki -.:°. .p13 5Licij otistii -:(.v.i:!g Hwy on.. SiCi 41?"4 4. t...::l )L../-4..p .-1: A le•-t..ei ) 6 42 2717%. 5":11 54fli }W .

a4:4 i--.".4! ALPLe* ' -: :74! .44 . /-e°6-. re* 3/67.1 AtgLig(' Sta.4 : C.c e ic :c)4 AM 0 i.-)C4 3.-aksc.:p44 1.. 5c4 tk.4 a-r:4 .44 .e't! a-.$-„11 3144 144--.0" : i°bid...:1 t‘IS -.jc -el Aii..4 :.4 k i L.4 ::r44 1. tom. Lu...! .CA 1.i.1C/12 r)krirvic. _ Al. . -" •. 1:944 . .4 &J. L'.. ss.. 44 5.fiJie 6:44 Lca.>4.-11 : 7 4. 41414 sit4 . L.‘:.lte.i.. 4'e.c4.$4.-. ::741.J..:t4 544-4 ."! 314C.-:t-- C! . i".4!:41 .!C-1-::-- :.....ro..*. 44 :. .°1ad:. P.. 144 :31.1.'..•y 51. L.t*G42.r 4 2).tirkizai..c.oic -11(:))c..

2 ..JR1.1 • for Ltryijito u/Akel r?'2..:iv .:ly 4.trti Ii.4.ricc ..1 . .v _-:4v 3-4.1 1. -.„.41.. aii.7.._:.iy Li1.1 LL..--..4.tp..) • V .•1 : '_ .....c.s.7...41..-a :riciv i_...2:1 3.t. :v .:-.A7c)...--- .:ti .t)... 5 L.:i iy 5.el.)-- .:.I: 5...:5(:).i.715 Llichl li'L:. -41 :).:iii ..-.+y 1 A7i)....A t.71. . lej c( 4.31 22 :2j' jet-ay :Iret tli .°(?)-L-.:ri ly xr-...° L...c.t.TV -..4.. r Li .iy : 4 ).:r"1 ii4..7:-44.::' '9.-'1 A... .7 -.(dfl?)j.. 41! 6.-:..i41 Le■••ti 7.-.:.„11 3■.-441 .ic .i.. .).3 .ze.(452 .}.43 1p ..J...1 14:tv ..41.51? e). -14). 31. ' el .4ji7 b( -4.6(...Lritjly m.L..:.. 'y '.Jmi ..i 51.e.Cry . .(:)4 -4-a:t)c. v ii.)..1 totiy j.... 4 .:Liz.■(:71 t. -.-2 --.■.1 ' y .:pp 4) 61 . ._..-- :).7.A.-4..4c7)1 IiiCjV .1...ii.V rk.:..

::. .° ...:.. - I 4 1:4).9ri.:-.-.)t. '.: J l_ 4 Lss. .51-:i.• .31. a2. .-.-....„.11).tr°... V Z 4)1)31 (Licj..:.i..et/4_ yr LejlAH t)I fr C7c-c. ‘1..-(Le t41.:.ic... .4L-t 4"s-i.7 li & tt C:41.tt.c.! 41:- ~li 1 . 010.)t-..4 .4..j4dt4. ...ILA ..4 i 4n.e. .. i.)1. ctL.It I if14c-re ( . „ t--.itIS..) .

fiv?LfL.L)ciet.jeMZ i"..0L-1'.VLALI)..ffilic.411./ ju.-kilt c_tiG FL_ 434c).5z:)4.&_131 jk)).ALA..$.c1.wel.).."‘J...A.L L?kft:% _Sykiff.Vyt SLA.-15.—i74.-'1"Ph-4‘iiiLLA‘3314::•.443_1i : ti4 jj".15-fickin jiac).riki"icp.9.° 31).()_41L-L1/4cay..mei9p3): c.° L-ti chirt jlbc)).:4.i.1.-"e..-}iTL/1.-.t.uktjLLA?L?L). 4yi j.c_.PL))..-`LisT Liih--.lyr . 3itje.c.t.(Lf4z)._44GL:).Iraisc..AL._"‘_..-4. Li-3)8J? et:hjy'l -cin3.". for yckic.. e*.A7 L 441 jii.:.1?.t.mx j.)74 j-:4(1:(11 ..LAL±1 _Lcy:Licic.c321 .-..tic)ime). (jyre1.RI"7-7..1.ickiircp.t.4gjcz_ryks-L?LfLy.aL erit..-.

5 .‘FLeli-t.) kr—upcn_..cif inAti-}" Ati..1.. IDD L j-44(:»34 j—ait-'(11 rylatiLltEd.A._``L.zifr+Lie 5i.4.(:A. ji?1.())34 ('L/ jejd 1. .1/4.Col2.111. 11 3-aa) / L Cr. JJJ:. tce LAP 0 L Ec4j124".37/1._17'4.'%:-/OL14L‘L.TycLi)y.ik.e ✓ &Lii())14 L-tAckl"ILP..La.4 t.)C63A1.131 Li4()14 PL5*J3CALf..ai:±emz Ir t lir: )Jac I(.vt?Alo 13 4 3.e lii/jOhrhilfj.c.kry: _131 ..1-y(l-31 0..3.:.45.1.c1"4:14941L-1/4.".143J11-.4: LrL24(:).ii ricm2 cifizAcA401dyeelL-tickl... til/tro f C--.6-3221... c.11 j j-114"c1k)c e37LA j÷i4e))M 41.6:C.46L EL. t1 L 3)4 wci.11. tiAlt?“-..l.36.s /5 I L5): _Lir( (A). L L4..4.3cLuxgc.. fir.c-Lacit.! 1.Ci 3.:/i-E079:..

. /1.131 Lit" tri . j .FIA. ) . c lyt Let ilk y e_L-.t!) -Yr :JetiL:mx aiN LA71 .L. .kt L 3)" 'l( 47. VC6371 1‘Z.c.7Q1e7 kyr -e_j kt. • 4 :5Z.! .1).Axe..PLiAl L 11 _V y FL.4.f . c--.41.3:4 () )3 3.ji/LA . i.)4 TL e):?:± ‘314:7)CIC r t j 7LY L Z.:ric_.+ t L 54j!‘»m 5. /Yr5:•:.LPL.).c. ck..VjUi -7':1(17*J1 : LI ‘9 .4_LTALLC"ise+L.elL. SCFM .-. 1.CA' Ikci CY: al _.31 fJoLLXTL(J`~~/~j-fiCP1.0(:)i5x :).• for 0/13 Ott LaWriViih.17L.(ILL1L.L5). L &._..).1 r (11 Lir.:jetiL.ceecii-C-... /A5)4/11LifjAi4 . ki)...41.” n2.!1-J. itriLIA.y‘A.c1.14.riA AP: ( il 63"-.I L77 1 (fil"G' IgLA:11. cc_t c___?IfLy:.11)144(1.:...Db (f~V Le..(14 : 34d'iLmjyrelii.54 1...1CGild &.1• Lir I l.±}.17piscic .I:a.:fc..■.

.41 aitic)).1 (YL L C— " 4.4_ 9.thiLYI....kis "e__„5-L.:1—)4t7L L 3.L.). s i.i0CpcjyrerbtL_ArlAii.A.—)4 L GI ui2e(X.14.cf12 3elik)154 aliffejl .4 e7c. a..iR h..V 3 itqll.42 .k.).fr -j1.. 0.. c:31uyL t.4. Ko ._Li'VLQI*64:_. IaL 4..(15-XL:eakt .LAzi..7(M/I-LejEc 6.:a.147 10). 4.64-4/13yreltuqL. kih.-....:m4 rrly-Cy : jiliftlf6Yrel .)).14 j—c.gAi iii..•. jae1 98e))5/ aPi J0.IPL...:•. ih.Zief. C— 'Lig...AA. LLt• 4-77 .12JILtdia..17 +La 3"...b? /J13 9.-4:0 C))14 LAjal 34-41L..44 Leuj(:))54 _cryz L. _kry: 3..k. LoWe) )34 )UL ! . 61. —:se))1 34 L'3 32 f 3it.Lilthf4 . 3..17:.174 ‘11...-3214.(f : &a L 1211. Lift...L5ILIALXRttiAls ec.i.ukthz {Pail‘r/LP3i0Yekr41Z-1. Lc'.

L.-.:. 61.5" f ra ir :3.14". .. (0)0a3u. • )Lh. 4.4.1):: (cisLti ICA —.3a.414 .. (4C%! . j1.‘). 4...J.sft.). . fif N .15 ‘"1.cuiu. fti.1 "J4 L.li 4 jt.1°1 4..1.J1 (0 A'ahj. es.) aAlli 2. .. fi .32 . ciLDt N fi c a..4 7- Jt. c1 2 JJU2-.4:. 6itia::: .-Arcb7 0:4) is..9 62% .13j: (serji .) ' i.) (r) Aajia "1?L" ‘-CA-sam -thjj c 4wa u -441 ._tv.. LI71 fi JJL1 4 4)4-4 JLI4 JLani 3.

..1sLA : 1_)\.64 :4.9 < (e7L7OLL4) 5.C:..)64:11:74..zALLiN L.S.L 3P-t o 149 :-'11 4 JI-0141 Qt! (r) (tfAY) j Co .. ) 11.N ‘).)-.L! .N ft : L.3.Y.%::.6JC 1 -.24N .115 6...N..41 4 Jutal yt4 (r) . iL..-136..1- d 1L.&11 4 Jutiai yi4 (r) .64 r. (cifljid.L:ihi c 4A:24 ... 3)a31 6it..4 4GPII.66.L-:4.%! 6.. (l'elci)4401.

._ uz. L.&.T.-6 afC 0.L L 0)2/: .cliCse.5.413 (1j:4-r /3.5fli g bi at /C-77LP 70/4.0.I V. /11 (Yr iy-cji.4.4.a.4.t1iR .-%. - adat(5.4:: 1.-‘) t „snip exeiciari cp„i visL L rat) ry...5' Cfrfc. II • .4.. ir.:Qc.iiLc r iptc hf1 F 1-<4C..-r (. el/ I.A1>kir C.-)).1IL _slSvG Sls. ke •..A. IF KL. L •‘:ne.. ‘1351 4-'-": 0. c.C. . 41.4.4_742. CP)if 'LILY:.1:76..411 (5J v:°17.91.344..444 Ct (in? v.4.y7. 4.

(11L(OffejYtihR weL_Ifir 3y.sc-.L_ if.. tf.a.4S2..:w kj.S.4_17._iti.eifiLktisf.-x .tcf I crt Zfrjel KLIWI rilisi/2 jc.24c.51/470.4.)614Ly DilL7/)LA L5..4iCS:a jSi-A ".i . -6! c— Le> At L4 pc— ysi.751)-. saiaKe_Sic pH._.! 0.-24:4.44K : 542. em4..frAL JAI slib JAL.401:4 -LX: 4.4:4. f4./Liffisei.14.:s-1 • oit c_fcitygol<cmL ....:. QteL-4A2:J311.rkie6/1„I LA (7 IL ttio.c_a.5? I:4 fl.ki4er t5S5Arci:L401._tryt aiya-.1.4.i-Lciv.orpt :rose— 9 ~ils %.0)..24.`1_)svL .my! (I) .01/4 C.11.11 ertii i-iicm4c1. 4e:4..6..:14-di:LJ?if -L(.-e÷tiviLl_er.f:au • ft...„1. ei.dc_ 4f.

.c_Lcv°1.4 yr Durc'.t4i.3Lcr viljnije sir L52. )3..A7L:c .1:1. c.y:1)(-49):_iy)jy.7) S 5-11:..Juist„.../5aL:AILP L —JO Lit'ese A.Atijci‘-..(14c.)s o)46 ette..L3ALL}:1.S—If 5lfiS:4.SLitik.—lo P1A4 L).. orae--)L7).Lij :13132 Dia alai.-1 /f: c sp. c.-..-0.L.e..0f1L.1.)./ )0772 _( 1:4./1--1 : _ L_ 0( j` _L_I fy:Lit.'CPS ictar V.I re c.31 13'.j. 11(1..42 _ jtj:4-E-Lid.1 „ L.LRy..fr 01. tiL Litifr. )..‘iv I( Leryi.Ce.1ILL Afs e.-.Az- . „.

lir ofiT .i7j7.rri*L_ rt...Ad 'AL cr 011)Lft._.L56i.27(A.. 313 LA L L .L1. Li•L re OL(16./C. 4 • e44klit e_ tf.1 .523j) . :Zei LifLifk— if .

4 go1461/44! (r) (trii'Ll'%)iriia)4)Ai : 4 JAILTYLe (r) (tijo.o.4 JAL.i .1i. (1) (eriAli').4.(r 0.4 (r)660411.■ (r) (thi) eitit!Li4jiti .A (I) (VA. t) . :m:1 3cLJAItt(frift 311."! s.."-°"741""j! iituA QL! (A) jeAsyqr) . Qt.rit. 4 611416.-:'! js.1.4.51.0 (L) ( t1/47 S") "'".-41.) Ctort:.‘Ahr /i) (k.:i s.4 )(. lir _tyzji6hz-lc.J:t6: .:/:::.! (o) ( Cdcfi ):t:46°1:6":2 441(2-1'! Juas yt. .--.i) .

J.ke.. .E1N..4.t/htttr- p..:4.4 0) Mt). il .J:1.Ltiv .ithrvi 110 (*).).Lsgj : 31.4j ed. L4.41/4it.491.04 AolisIs 6:te.7 jib Akhe AL.Lit .:tes 4:14s Ato. .. )4S . cis 'sets . :.i miCht.i.4si 4s:io J. -.kr.ifyLL:1.zke Lro-si . . 01::14. .k•A44..i)th‘ir:go.:U j$4:6 4f4 .sIC . 6.. 01j4.:itr .1.')015 041..:t-- S4ij hc.:tiLL? Ls-A: $44.geis les 4:cLal.. :14Ea.11.44...1.-u ti.-tviLly? isigz.L?L? ( )at.t.44. 044.:v? (4.-..:ra. e_s■ d-AR ..E41 . .■.:si 4.“.cr o Lhisi.. y1...:s.1 5 sa.14.-.. /34.A:6.Lrf. .Lciv .L1..sJie '44...firats. . CO 1j4i hectht. LalA) filhjim9 03.:#) t4s (461e• . Lsssi : .4 .a.1.Lai.3 .A.3... . . 6$4:6 4!:. ( .e=r04.i 44 tiii .. 4 ..44 6.

.ri 114..LS • cLjj tl 1:..:li 1 ji.) A.:e- twL e:L.Aar 13 671 ec .3.7 ri 7:2 61.54-1) e}j ts e.“-„.G. -* Jr1lAJ>4..4.4 J s.4. . . I i4 J 44...L7 Alai..4. dv 4. . ' ttl. rl 1 •.-:- .> ..5.11 4:6 j I j Li-c:6 ri 1:3....1:7 I rev:4:1 r/ . .1 (31-1Ac...1 . .r.cpi 19e-is . • Cia4.c Cf:-.....:se:6 co.`. e :s .Z..14 t.17 cli i a Itili - ..t) .).P .:1:7 rl 206.1 urlc.i. .3>Lr? ril--chiIia-1 -.4.ii...44 .c i .4 & rgse .)J 1. . J ri..::d: ci':U.“1 j e_sf ts by rAte'.i>.e.L...0 ri t-1-1)ti ✓ • .s'cfs ..) 4.. LI F :Li ) 9..471.1 IstA-It-i •1C.Le Ls" J 944 ) t.... J IF 1.

.41i A.:6i jot. 5k4:ti irir.4:kJ: hy:c“:::. . IIL 544: 31..1 Agd:% Ae.“-e.1 j1..-... A.Stiilli 5• .o/ 341u.71 jab 1.Ar 5.5::- .i2 3.L.:..i=ce 63)-0 :).J..:-:-L 6:fra..1.4:k2 A I. 3%.44 -. 7:A:1it1 -: .ry-v LiFij >.3 .. ou:I. 6. - 54.-.:6.:p213..7.. ..-.:4-3 .- ...13 31..isci ritio 13 .“cr >scr 5-_.Lze.

44 .-C! 4-rct. AL. L'64:14 L4 (ee' . 4-4! 1...144 :). -4.' isc)ic.617. L.444 e.hliArli 344 li4 :.:..44 1.croft)Jhusit. 5.c. Alit::: L144 L. 91Plias'i 544 44 51.„1.se JA.ickLe.:4 6.:C44 1. 44 41-1 .J.riLv? rk_rirvict -1:77 ()A singt).! 6.:iaP LI:444 >4 Lii$44-.1c12P L. 6.0(9.44 1.1 1 .4 L.Le.' .:4). i Li 7. 44 -. 44 Lis.4 .144 E:L.4..-A! e.i4 e . 1.l■ _.! -. 43C AL.:. L44 444 451.43. :Ai.*4 seys4 43C L'tes.4 fu .. . 544 44 31. -1.44 L.t.441 L. 44 :131:4 A4 1.-)5‘))c.-.. 44.44 :. stia'cji --1AM >41 >4 e_4 4:3.44 = Liss.4s.L. :50 . 4:Ags...w 11A Jx96/1? rsimAtvli? ak-'..)1...%72" L4'= >1..1.-t)c -. Lia.i■ 6ys■ .■ 1.- 544 L:44 eA Liii.

1 ?bias 5. 54:14•1 t.4.t.crG. :fi::14.-- 5L.1..v s :..1.Yr9 -.11e .-Atb 6ty-liwis. --ise))c -1-a:tEc.14:61 1.tiv IFLiv A 1p.. ai.. iiv Lf.4))i 412.143 Li4v 6./ Laiv 6i4i1v 6414.:t. 5..e:Liv /06-vs.h‘sbAr ly..Y 6.4:61 L..1:1 3:}evj:711 I.S■ e 0A-"I.. -1.-.:Liv .f-rifiiv Litigiv L .1 0.:- 6:taliv L:friiiv IFLitv is•pliv :).&UV ca:Ci 51:}4.•1 64.:_aliv :..51.-)1 -..:easy .1.:6..1 Ilq .15L)51i.1 (kn. .‘.“-e.tkicl° aka? .-.st.44.iv Efiv r6e.ahrc4f7 cA -J:))1.Liy h. i.41-si oian Liri n.A.1.71) 0 :4:6•1 costiv .. 51-i-141 Ll-tiv .7.:..uv :„... 6..4.g.*1 5 t4:61 6.A:4•1 4:44•1 5LisLtiv 5.siv L:t4siv e_siv (6).i.4. ' ./1.1 1.-/ £re . 4)1.rkiial.iiis-Art. bibsII LI.iv ctxrostiv :_ii:.i'Is/ elf's/ oil.L:U1 45.iv 1 .iv Lail j:. :.ii.o)c -ve)ic.scb.P 4.).1:.:st: St:..I.1iV AP ...b.4:ii.:ro. ‘64:tiv cfr:tiv 5i:taiv 1:Ast.1 Aolie..41 .s.4.cr‘a.4 :tiv ..i....h.(ripit.41..

..5 ✓ "...... )41..ii.)441:4 3.i.... . IG• ..-4.)1... icel. er sii.:6.. ) ‘1)1‘.:-- 7::-.. .„ c.- ..41.5.:: .•_:-:-..4.:0..s. Le.-•e* i. :pli1i.Ly.1-.:6-5yii--.... 1 4. .t..1s-5:).:„.0 .. t ‘.j..1.10 : L. .0 .1-. . . ....QI71AL. .:tita. ..0 .-0. Aiz e.410_•tic....11 . j:.3-. . .0i-34 .111-i•i-i'i ....c._.). 7-41 :...:.....1-. Adz .eli j::.)(--....5ts 10.cli 4 • . Lce-L.)41-...:01.e. 5::-.:}s..s i.1 irrl ...0i__.t 0 ..•)b.1.si—L)))..r_° utarf Ly6(-1 s i cii 3 Li -.2:44. e a. c... ... i5-- ..01 .0 fi. j.L.s 4...-.0.:ce ......fiii....1.:u.alithils.. tr Issi Lss.shi-.e j.

r)L5. ..lecA.IIM 3 L2 0.--‘1—ACYL jtin ir(ilt.456).---5.-AC GL if3leAric.**))14‘ j:JiGSLI.11:A+) t6' • ••..111e. g 1. (:)(Le' l cIr IV 1:iticyjM -L531.(A-17 e.J1 / tiCThrjl.0'1 C-!--)41IL ti /II. t:-.. cripft..Cik .:f ... j .7f frith-01Jc.131 I is I P 3): .4..r iii ILI 3 L.-VI•l(b-rit. . c)i3Igy.tyl LJS:1)1.LA. DA ILI Lircciiii iir Ai'S tiCThkr 441 C.(Yr A))3X ta•S. L-.40/jtifyyloit.1%1).DA(fte'lii!(e)1A/iLiteJ51 . L—JaL.. 1: 113 43A.te .6•• .AZ..247C-"L-.VLM4.Y6-AZ.4SLIJSI .. ii‘l?Lk:))3.Cizi P te14.." .2LLIc=tettf-s t..4.i iL3 j1C.()114.Liy)iz . .ruL))14 iYi•S (1.fr 1 -(55f3 jet•Vcciii3. C.4/j.S.b())14 _jil. 1 f.l218itk: :La'j 1.)111.4.L'tck/ " ji7C-.CGLI:e.--M)JYreill.17slic Lai-aemxtisLi.

-friter! 6. jyr el.)‘.skAl kr ‘14c))14 Citi.ILair...L.3:46.1*Zltediceititrf 1.jyreibL_Itifrhut..te.:c_cks.M.4.531. cei ‘ .4_VVLY(11. _kr ter' : 4551)ItykAojitALM:-. LliArkt.tAir eA LLro.l..I tc_2. iLp.Le.4:3-4LXVI "Lp..4i ciL40)14 5_0" 0.46iehizfl -fmcAl-LietjiL0.Vkisc=l..kreilea-t-iSoL).14.wrIL :9:" itycc. j..434.1/40 :1.141-iALti 4...)...LlyzeiLoILIJA. : 4/1li/AAA1.1:A.k y: is:„." Alciie-Jegiswx .1yr _krx1Am.-31/4 }iii0)5.-.LAykAoljitUitiLlicici2.1.. ..11(?) aJ AA.:i84cAeLlr:/ lyr eit-ty ( olfr.4:6 tcp.4C:‘ 941.9._)41FL --(..‘._‘1..41.p0.0 0A164.s.ki trqjxg.9Lerrica. : cictiA1..): c.-Li_ro.0fro /5.Weiem4 .LIfiticiroxiew: 6.3 "/LTILIne(bolL0.1751.Li.PJ-tC".. .41.4-z.taiohz 61. ._:`4_.70.1.iL.i._ .zi ( d.44.4.fijecLEAd-kirtia CM4 1.1.4_a.etse k4.yry b AhistaLz.LLraf5.:-1/45.._.44 iLiksgeim.

10‘).J1.11C-"4..frj4 EL43124"4/14Zifr ..DA-" 4._. )(.-.....4j1 zoulicthz 0 4471.thc_. leGIZAO 4.1.( 0.IpticsOe_1/40 : YM.jt44.13.:vj.s..L.1.1.14 LAG GIL Zlibr C.9.c. ‘.1?c.j.-*Thict z.`2_. jm viz Liihipcif 6:friLL..)0.442)cij .tc_4c_`1.u-itA ILL9i/Lidit c_pk_"4.wciL j:014.:c_.://.5:0:14 LAni L imeb).L:t3 AlijYtebAAIL374-77.1 1.45L 45.(T.7-1.pj*c_tk_`1_.-..enif L/M 6.3...frA _Vx L:Aci).405.Alohlt.C.1 • (r Oda" IL r c__A SAAPliAlfrk-A .). 4: .Altt.0/3AJniztortt. .t:m4 .4-VALL(1131.L bjeiLmi... 5.L.511.ftvac-c.7._‘1_.:44.L:44.c.LJ. jj"._.LAAA4A0fric.c_pia_t.FLAt4_.. _Lshityc-coiiikblict-R. /Yr :‘?:t4 Ai Lim e.7.11c_11_JavL Lc./74.4 jek.f4`„se :041: 01-„:0:14."Affigir.(ri.Lr obt.14.L..r4i.kyt 6j.j2je (Itc j3IgZ.em 6.7141+iiL:)..A:._)4FL c ftet.1-01 4.44.L jilt/ReV .ttt.414.L.LLisibb_cp.4:c. 3'1 f &Lilo 5.daL jpsitou'ziviaALYL _Lco..A._.1411.IL.._01.11.eve__As 4_172A..):34 HGL Les4".Acmx 42k).).174..4 jet/ R 1411‘1. n 54..

3A/I Z. tc ie). 1:— LI " l(L.1c))ft4 515 fe (31.-1.l sL fyi. 41... *) ..f I jni .:f :el '4.:itic)5.2V . • ti'Llrif-Ce*-- L.1 ..1-. triLt.).13. ...L_ T.- ( yrclL -4_ kat. jAktse. L:A-Lkcd r. ji-4..ftv ..Lajle)).151.. c— iy: Yfr4..e)). IFV)J1J1 e.s: LCi. tv..).):1 IG . cti. f f LMfrJrjL.- i0A3115.71.: if/ ft Lf t beL igt jk 1.4t: 5 11 i bVacc`'i jit`lirgiii: J:1451"—.jAc ?:i—L 7- .-.Lty: j. j1/4)3)5 4.))..: : kry: .roknyckL-.L.x .V::/ Li■-.--olk : . Z_ LL.G..A. 11 911ey)1Yt.1*-1474117 t).k. ).713. ti3A):Z- LL.-._ be.-.13 rc)14.24Alb-c). IC— ) C.J:L.j.71 3.-I 4 Ckl-L. 'LA:it-Li _ .1 Lt. )c—} ti5lirit'r Li.4 .ikrtrd I..

A..)1:freS S LILY ri'LL(D617 C. 1: ii-td ckf.4vL 4-trek 14/1‘.j1.941. i„..-:icJze.(J ut. j`li(1€1/20. ((LA 7)(5.■.ct.c.Aftr ..311 L. ty.i ILD -L531/LAVcgilitit.1).t4_a-LLro}.4 eyi. L'AT-00131-V'L)1 -L5'/'‘.40. &1.1.3/41troLri.IL _l r er tio)m cliAl—iisz_L...(7.J):-Elirert..t..lyeLt...-2. Lkyin jt. kry: 6.pjxel. C.C.34 t.‘L.9t—ie)iix LA:til viryfrf.14(yr Lrel" :64"1..tri"..JrCLAnijyreV...r)--.D cU U LityIr —thf5AAAMAIDt.o5.-7 f"..CeSC IP ( IL j-0'4/I 5jetieFlx :s.111e.11se • :r ..A.iLM) .74/1.0130t.4_riLlrik.9■11-1:_s_64.1. -L5313/1:4721.-1t0).(jmeiThLvi .:t :0:413 .i.3114 35(eii0)3/ C.44.fit 015..i•4...ft jity4.cp.(31. 1).15-GLP..3...:f irjl.206/IMAL7/.ic......

ja.111?-0.i1ic1.c)im jtaticjim i:LUP413. dyre Vi (1.0‘rrLyCli.. _ LcifiltyckAtiveh.AC..-.c_‘.%•4"4.Lkvxdri.jyrthiLi1.-e:/cc.:j cJim -L5513iity-4.4_r. .iyie .vx LC! jtj" • 3..01L.4.J4 CILcillet Ck14. cA."4—.ALLroLy-1:et).:..1).ckl.th '114* 31.4 e 03.4.dri6lIcA71Llr1.-Licc.ink. -L531)LAA.? -L5IllityccojjtknistALeakt : . co/ s.I3P1i.1..‘..i2 3LAiiem. IL Yfr-.t.))3.L)..:al jytic. 5.L :. Lfur rivrLetse :as _ /yr iij .e4i iji.411. c..W:31?...ail. c..- : “C4.?._..II.D34 -1/4-1..)4GL.

z.))) 1:C4(Ari .3eco. sae:it:4.4_eir-L-1/01)4.x seltuijeji jfri el L 6.45°L joj--a".4_17.. t l'ciltAL-ti ...:70/.cdirgb.01 jreci . CriCjilA 41L-1/4/In let..Lyrg.3ALL..(J-1 .5313 jetyccOA 3...frc.i. .lij.A.coiL311-c.(. ckl.Infityac.yey2).Jfik.10. efi. (1cial LABILinelwIL3/4.2:os Lif.4 14" 4 4/1.-" c_. .kryt ct41:0)54 _(531..71z...:0).a_``‘_..11h j).4Lt.(731„cif t:sei :eri V.11-40)14. 3yt luit:•climiiik.4:Aa.41:1‘All .lin..JaL £ jtilLp s jiLoim )4 5L -L5 Ai LA Vccr)13.-L.(1 9j es1/4 :c11.).c.L3rt er tjierni: clji 1 jtval.1._Ati. ILL _L5.“-ahr.i6yrev.eco/31A jiltrici2-4911-kt :)41-4 3. Lillen-CLYL t.tyu rri v-c:t..iircuriLkt Lew.

1 ILA .4.„Asusi.13.i5.111e.a61 .4"Liii._.Z_YrilLoiLhii.? Lisis'4)-1.4_17. f8J1 L5_.3-1 (r) MU.:CyCifj."‘:}5.1.ti-v)m _ L53iniai va.1. ..46u.L44/1 .f: .). 4.LE-asrycxze.Lallete .53f ..).cr-WIL):1.c/i4 L.:546 ‘L. cis4.11.4.1 1) .jytelici.l? LsAf.}1L11.40 .5-4 L52.12i1.4. cr onL5.jet 36. Ajri.atf: :01 .1.41:401 L. jtja-N)im /i1.1i "ILPLikel/Li.3 — L?6....3 LPL: ()IA Lilt-1.1).:. crs L5-4 1 L.o:ri Jai) .

- 1 .0.I.:9-) h:A'P-vs•-:-- ‘'.1. IL q riaAcALF143.14..-'o.:4> tx. : 3 2" b hi.-- t. A..- .j4) C-4 ri ot. .r':.AtiLii -1/49 Ls. St46. Ls40:7iJ joy ri J-4 t-4..•..4 ri 5. 15 ii:°:A Lii crio> 0. C403 hti t‘L.:0..1.. AL4.LA..)--0. 41.9.7-(c.14) 430.. rs Lrk.4) 1-.iiii.i•J .trie.. .-ys-e L54 J .=1.. . ot-:-..:iri 5:rio) 440. 'sae* .0.0fe* trio.: .0> ..:mi ‘:5.4.2 rtl--orilif ryket.:.403 (6. 546 .0 >> ) 4:7..t-::-1- 1 4 ef). 3 -rick/22476 L:r4... ..-. 7.L? 15.3 (4161‘..0ri 11 or:o f 496 206±ze stiG...f. :)4-403 )06.:0.... jo3irl )1 c-C-.1. Ls-A) jio:irs Ls-..) >.‘:)i • .c.

1 ._. r .-'03=i'l 5:":0.. .-.:i.:.iil ::.>:..L:jit -JA:).. t_. ...:7 criv.c.1 >i.0) j. cf. Hy I.)..4 c.„13 A.i .i.).. ' y:9L.0)! .„ -.:03! . r6e L...„-spii.0.1 ...r25.-- 3 F-0')%1 Yyjo.-. ..)! A..0:71 .)^:°14.Ill)..:r„:0 1 .41 :1.1 :.-:P. i--A._!.•:).4:.:0.1 1.:- ... .„..j.?.c1.--.'.L...•.....3c• •-...)..i1L? -.■. . .c....•2..02 . .„.--...• ) ."..•! .).7.6/1A/L1 . ....4 K:rn -.1 co:)....51:-:021 3 1 .! 1 A.)..yr_ze.:-} Ala '4..g1c)::-‘71.-. -/c... -4 4- . •-....-0..aF-'- je..Iic. ...:...:t ... 3C-20.... wry >14•11 .-'0. 3i43....'.3.4 .-:)-. ). 3 .! c.. V.7=-40:.e..rio..c.tti 1 ..%■ 3L..-“t_I- 3.„1. .)4 1. .• 1 I .(1...1 00)1 >:fi.-:.-..)1 ..-....:0). ..:ria...:f IA• LivictiLs/ 1. .. .-0.'‘..... .: ). '.. :...:0 Yi-jo)! Li•-iP5.:0:71 >_. .7.'A t_..)•-r-0. .L. Y Iji'ia li L'.(:)4 JAM >').. .7) (5. t.(put.4 . .7-.:ii .. „iciLe.e..•/:....

.1.: f 1" : 'h.4. 1.‘ . IA1 0:31:17. .1 4.re LI Z-.3.eic c_ Lt..11: cal.-.3 I L ( L rtfer.1.. 4-3 _ L)11 1 . 4.. L._ . .-X MIffi` LL'°-.1 3..-...).4 at. 3.111 .3 ).1_iL.1 a'r-.cis c:„.:-t3 frt. j F CL. FL ._a • rasi c.511.4 (r) •.>) 9..Lit) :.2.4":Z- -(.• - .t.(fl LI7 U2.y • + t /CZ • Le. .IL)):111 Se" jikic))1.-.Z. :if IL (1.frte fi7 4.4 •4‘ " „ .14 :fr..j 1)L: .-icy-m-4:3 4-:*) 4)::5-e) 14..) If/ .. jasii Ls- ‘.1. Li' cc )1 Li.t3(1. c.

c_FL. c91.ILL5II .“-°•gcn_)45L Le_ .73.TvArtf31.v.3..iitolL.ViC4L1-).r • %-•-•M fit. .Hy:A " .tir.4 ri ri Jr:4'Q 'LLT:11x4 ■ dui Jauti dad Jii4 ) : 1. (b:.1•C 1 ja4%! -i9L4%1 -1 ■ JO jtja" Lia.1. c_Jfictc. inr :4_..L.J1 .4.<.5LAyi fi reiL51:Le.4.4 0) j:L4 4-d2k ())„4...1.cij.L5/13 c (I/ 0. A.)“(2.c13c.4c.AJI Lit.4_ e-4 IL._4.-jiac-"4-)4 j l"frcfl ..ceij e)))4 ) ryfri4c7.'.._)45Lbi 67-11.j)t c_.0):()D7A. .1:2is Jr rg. )PL)._.._"‘_.44%T 3.:.fr oL.(i.4•11 4 jtsii 4.t.11LJ-1.4 FL Lspil' 3SX131...

. ).1z) Oi :i 4 Jaki4-144 (r) S„ fi c.L icotN J:1):L4:j)).749 . ft . ■J . L. ..4.:L. f :7 . A l — JCRN :4:„.r12 42a s . Gw ..:J.5—cs• at:4 74.fi) .Y • . fi : j3JW ./t . .c ( ilkive)(. • cc.gfi. .51 .-5. L.44. r.- t.. J.A6ro4ii 4 j...! (r) .7). LJ •• e wL :ts° 3tr: ^ ° :71.LOC„.C""" 'LA „ . Ott. .sJ . 4_..yeit • - '1. 4 . • .L• _ VV J'cs° 5 Ay-4 . Lsit.) L. Si154 t cilsfiA ‘jjk3.Lytk4. J\.Aajyt.Le— $ „.51. st1.:j D. ) fi) Cy ') .... ."..• . (eAsi )nttiabil 4 alptAA 4_4! (r) AAt--.i1.5313A-Asii lAr (L.0.5.--1611..Z 51 7.. j4 tij :a. • • 1. 271N C.jc4::):14 3.y)u.t2I L.jti..

..111:2. (L) ft )/j/a 4 sui i4i L5-. ) ...J±. ..3).Sy t1/4::412—.01 yt. (2-si 240 atN:7141: -" i 36.-. t..c.JJ .. t.)1 Lis i U .( 7 :11:54C-.:f 1Air 4 jAii: 4-A (a) At).t -ilF . G4.)..•':*41 4 itsk..L! Leb---2.:ca.Z ■j22: n 11 lj 1' ) .. ± w:4..L:2.-CalF:0•11 4 Juai YL! (1) frtj719 hjisij 4.-:4 ‘. _L5.1-. c ia 31. :4-446:3)611..2A L.L:.-1.. (retiet:) .-. :a:d.11: psi A:re fray .„ kih! BLS L-■ 3LI.11L5:41.-...A.1_..B1-7:.c:1-!.N (e51Y•ii) .

0 ): : .C-2.. ..7. se l L.. • c..:44 (A) AA'hjza !:.. riLl3 )..4.: 11.3 3CA:26 .-)CS:7.1e.)i.cr4 _c_rt.. ): ) . 4 jutaik.-} • ar c_r:9-r. )21 : ) ) Cr! j ...4 7 - ( . C ..cr.-ji. . cr iFicr)L511.LI :4.piii ) Lei '.>:.-j!: • s) :1..11:1 IAD ): 5.9"4":4 •t _Lc.)::!.c:23 3.

‘4.57k..f..3Lzji (i) jtsk.141i ?:91 4 (r) (eLL5)1):Iiircc.(r Oil ?)(j1.. )/J646.-. :4 Li F0 e-r.jLca4.4 : f:€2441 (I) (e/)) Lsi-.I (4) ..1i) (t) L:6 :4 0.54.11:1 IA1 j/(-4.) at:al) L13 :4 (r ) tA).„.-1 :144..?LitA-Hc_. 4 (r) _.ctiee 74 Jut:04.11%7.i.4 (I) (1)) .L..7)14i)c..4: jaAlY14 (r) (VwC.41..C.iLs:tC.4 J•Pt-alk-rd (0) ..b4 (r) e LeLi 4.Ls:le.. 04.-4-1 . .. .3446...4 4.)13•14).') ..4 LsAIL .Cdett) .

Oi. •1..? -...•.v. 4...14119 ).g.r.t.?."S :..I. ...:e_))1. ‘-•.....6-. .91.:0'" -' 1.. 1:. ‘:-.?.?..-!') ' .) .:6 ..71 ‘:1%-ei :i.:‘.'1-3 2'IoLV:>•■.. C+-. r.. r..1-167 1: 7-....-.:ki-Li (.) ...— rittA.:.. 6.Z....-td: ae. Arti/a 0." - . r1..-' vcd...? J..t„c. Le.).i.) 4./1:-°? LI L.. c.L:i-t* 1 -. Le-fi" Ls-..tt.. 1 Y-1.j- Lei LeMs . .a) ..J.-r. 4 6J1„42-7).....° : H)51 " 3i Ls-"). Lei .-:)1:::431Lia...A ) J./..i i°J. Lei Ls'-../..qJi..11 6-hl :4u-4 Ls-fil9 :`u-'11..14:43 ilig.. 74 Pi1 : 4 `' ...•-- • i-I iLre. Le) h--..) ...g.'.) '--1" . Lite ) R.I " '.A.43 ?L.. 1..04_44 c5:/)-4 c•-1 (J4. 1 9...:ii ‘1.39 ()Ai LeHr1 L524.?Li.-4: 5:i..163 Y./se cLrei 543.11 .... IAL I cif:..

ti -.2 LCIL4813 y51 . 5i cfr .> jr::-4 5i 5..64:5J 5. °:) 51 C.... fr5. .1 Ps! cii e.i .•-) . 5J t-451 L'.ffil Linirdifv.:i 5i .:i .t1 4.!.. .... rs > ...iv) r-1 .) 51 t45i c.3> ri A I g•s-r. 370 3mii:Lff:7—:.? .4: . ... ".°.$-!.) C-....r* L... c:L. 5s c.... riL..:: r i Left r` -.1-1 .1..:e.-..- Ls4 5s 45-!). 1-.1-1 •.5.i. c..nrV>A. IAA eil:Li?)7..-:... : °.-..-i ri y r..• ...- c...iti .:-5-- • 31 rit-tgli ril rl -)s tl eY rl e ri rgs .). 1. • .? ryi---cA'ffij..-)-tc'LfAl —. 4..t:-.-!:.:e.c.-03i 5i 1 :71. i.•-1 ‘i:°.=i ' 5J '.:t r..:6i fri AL.

try) 41.. IA I 3.. .:j (6C..:>c)..h:7 7* :p..) .._..:j 31:4-i Aigf-z* L:34 ..:4j AL. Lt./ri.j 'C' J ~ .4))/h.)i ‘!).. t .-.1 -7"1G.-:1 .=.' ei r Lrei 4..:j Yy.:.I 3L`.y:ill 57:4-1...-.... ...J: 5Q-4.:a13 3 : .-.„.71.3- LL.. )---033 &:?!.12.3 511441 7°6-.:.pik? JACcei)iiii-L? ry6 A-1.4.? -k-: ..41......::.1 :). 5c.-“p ..!:..): y(J..1 314..:. L.3 &:-!.!.') :7:74 A" e.:scjpwV r)--). yrili. - 3 ..

-.14).) .X2.li .0 ."4:4 .A.3.31.. Y.i.-7(:).44 5:3. . :7).. -). .71.-).i4 3 • ojl 5.::. e>4 h...... .:-.1.. Jycicylj ry6-yrvicf -.L-AviLl' -. -. 1-'- i. 4:7. /'19hi-% 2.:.-.tl 4st:-.3! 1..-.°.>3.3! /--71.. :))c..11.. ).1..11 :).L:at)c. ).. ei„) .33! :06v_.7:4 .'.).A 0. 6. r774 6.1 -ri eci.)..-.7 c..j8 li 3.:e- • ::":44 ‘1. (6.))4 .:p. :.. e. 5. lq.. Lixr9L.?"4e))c >:-. 1.:i.Al r. ‘.4 :).. /LtArJ.31 :..:-.-. 5:/.4 c:f3.fi . 5-:-. . ''fr".4').":7-4 c.').ri.'7.4 .' e-.-.7A•i•Le./id..)! :e93! Le31.')-1 &i.. 0---.4.:.iti-.ike... cy.. -.)4 ic))c -i-as •'‘:)) . iY.1.-4 r'e. ..e31 P jl AL.

3.1 Alie... 31-4..')v ■ .v 4:)'). 5....4v -e :. i:06-1 LP- 6.7.....I .:.....4. J.1 L.A62L? -.:-:.-4..401.-: 7:::•....1 ()iv .:riv :).?•)Lhietsii..) e:5.:-.1 5.-!').1 41.41 3C!').v ..441 5.:v e7yitv 5•?.N c_...z.. Ji-c.-1 ::.sv r'e. ...i.:1 5c.-1 ?1.1 e:.. .:. 191 uyfiA6LA? rib.:iv 2.Lel aks..*e..:-v Lt/iii ‘..71 _ A ghs:.:riv :i).iti :.1). Sally-- LI4-4)41 5. .v eyiv -/ciLf.Tv e7.." .. ... ..:iv Akv saArl...4.:iv 51..:e. 5t1.3>v v Apf.:viiv :iyi6jv 1 '1.r-.' (Pi i x.irb hsee....:....t)stwi .irk..41 .-.e 4:.-.1 Lt..i1 :..'"..4v .iv 5:e...).iv :...iv 5.')-61 5.).:lv -i)C-Kriv t1:4-1:1 -rliji4.rkii.161 cr.1 &y'.N :)..Jest.s.rdi r}--.... i 4:.:it..6411 5..:±1 ii4:tv -r.:. .c r o.7''.:4-41 .i1 )-iliiv :"... P1 -(itv 5. r.

yg..a> cp'.--.-:. .:.„. I‘)• la )-1 yr.*47.L L:43 4. ..c • L. Jr..) .-1:.).. i. Iqr cf.-(e -Li:Z..0) `6)frai .:-..Lr--4JA`019. us... . z)t.4' 1)1[r ce'‘. c....') ..:s..3...L:).Y. . i L.:-::- 4:".. ..-..e. -?-.--i L ri Jfrril •J`5(-1 -:-. s4&'. ALe. Le Is Ley ') •'s — •.......St :ecst...L.. ..... 31 Cl. k-1. 2 „ 1 1' - Le't lisa . .. .t.L). JAY V. 6re Y Or ) Le r.. ..'.:k...) ...._it ..').6.1.... ..Api..s..>-- ." I-. e„ L.. ..-.. .) •471Cal- Qte -.J irl 3)(1 -te c 0 Jay' Jay a II 4. . ": %..1.L...)114_L L...-) ." . ..: JAI v ....-ty... .c. .... ea"s..

.:-1-L..ciliz ‘-.1"4111.71-312'.4_LEALLril.M4 Cs-.":4_L.iqLD. tisi.C.}-44.Vcie-a.-eliALyfty?. `L.:L_istFL Isia9.:1:45.411/11:.A...:A.3).ALLro..Arl il(iL st.39.L I let (A1"4/1 _ /lc 5:4.l.. :I ) LeALF.. trIcjy. i.3. rGL:eak._LsoLLro.r4..C'.D.1_.Li. Lif.e))34 j.44cl:dm L-.41./Yi cAv:t I( kr Y.34 LC_ ‘.A.)z cle cAkil i ft ei-ct f krilij._. Linel.ifrii4e).:‘.Vci:yrclie.seaic ))5 :5." . I cl r A. 3..14 iji. :.jyreliA7!L.4 -..-. 4. ey! I'M:)..4..:.Lj:.4.1.

.40LajL'e...1 y: ...)1":1 b_j7‘1.r1 : sai FL e_L.. 4 irLicr s.....!.) ..4" sd.:).■ ig... r ...ry. -174 L:MX f‘ FL el L-4 jt_rt. L. • .x L2.34 c c >.(..A 4 IL/LL:c._ zt . YkiLM'L e.4.7. I.L. oj LL7. is.)--4 Lcip4):.591Lirtt /2-tit z—LL-st.2/LikA 5■•••• • 4. u.Le.-L rill._kdr._.LJ'ci... k L:icf I .a_ cti xcll.: t.c. . z..A :(*). 4. VII ..-2)1(1..Lak)51x I—Uay..AGGL ' 11 Lfrie.% jt■:. 43. .1* *c .) I C).4.I 'APC LA: LirI ZI.._. {.•. j L. 5:74. LL:c L7.c_`L. .:)).J .}s..: s.

cr 0J1 /33 .. .16r.. _(}.Af. _" .rifige bake: -14 L Lz.7.clit..fn L'pl fi siL))/Z 4:7. *pi..U7..53 f fertrgjetdikisz_4_6").14...... ti.1 firrti Lt.i.CLe.1/4.ic_ii... 63....)1.icAr4‘)/31fri( JXQA. .k."..?1.6/ fy:.c-6A—ittlf (:)Lci)L C)5.3.c.(11l rj7)/1' ..ke 4.11-1a-t)a jxgscitetv.-jfil 14frT. LW-Jikrtc) klarti-.rdi LAc /31_ ta) i. _ c A3 Lit.13.s4.:PiQ e).--4 Cceth _ kry: 4„41.r)0-2.1 .14c0".t PPVC:LAIL• • L-t ck 411.ccv3tit.k A 310.4.{y1. ^.11 .L.11L cicrkfitt:). t.■..VeAr : Ltilitt).1. Alte)klicjr?"-.4e))14 L..41.:‘.6(1..5.)-ItrtiLLZ(c-‘5:•..PAL YiittjActiji -( 3.1 IA -jb kr . 1.-Ccdt iktrtv.1 4."„.. .LAh-riliLe.clyz-xer t CAI( in a.t.).._plift4:.)).:f 1 .i± c.13v.vett3Artzw. of: L?-63"ajd' : :Lye 3vvi'L) S4:/CFM 4 Le>iii?.6/2„4.In'f-t.." tv.p i 6.(1.ryi--.1.))14 t.. 53 13 1i L.4..4.:.kr1C—.))..

.. -.1iL(1. iLU:m St."..c(iL p Lie).iL:Thy-L..Ly.--.C! jti"/LIGI.1--ie))/X .-113LAil AI.ILIrt.i.t.7641L.t-Ar.. LA.L.474L..fi LYL.. _c_L. 3 'A:J:.(51 e7c: _ (IL. L. jfleliA".t4-e..1.4-iALZ-rilgikitiejern/ :e.t1. 191 4fIcjYrelfiLekYfr4L.34."13.(tialjeL -174.zzgcr_fUJI:a. .2%-:.. L... e.cift.(i_L.LoyfirtA 41. :se) Ai` r1y-C.y: • teL44). :...-..-.C11..gjtirroili(i) ...914: e.1.Ca. cit:iitAn..„1.:tift:c„ii.: 1.J: L S4LaS'IcrLdy.011.1. FL... jj". ?. : v9'01> tri.r i:Al 4.-174(1)..e13.‘1...u1lrek4. fire-tAci (IL--LTC. 4.He.As.11. ::.1"411..7 .-`44_.5 .•LLr ti i(Ca.

44/kViliticklcim ..41 3.. 3I".1-11:6:-11:1 liL -. SU-Vim ‘Iiitjjel - ..07C--"e--)SGL.a.PJ): C-.1.(11. 6. 33163(1)1L14124.11..cir iLid-IL))34 OA 3 Lec-i irrl tit Ifakf .7..1/4-)friti:Lil 1.! LI.A " .4).1. 31.(11. 11_1/40 : 65:4") L43 . -114 0..Lir Colj:414.A-coijA.-- 4.0. ./Z. (:/-/11Y" :_s--■!).J)ffr14.37Arzt.5/ Ltr.-43Li"fulciz.--th.S..DA? -Of 3..:elLifi4 :d/r° L L-ticki".. LJ:1 ).134frC-. 11-!(:))M -VYZ till! c:Th. ))3Z r J51. ii:1:73111.. 3.Pfl.(11.6(liCtliaeW :(j3 L :?91-frc elA yi _ cliaL).C--(1c:). (r (13/4?):.•±1-.fr c.fir -1..-jYttirniAC:JA.-dClic_t_is CIL : 14-9"./sic))34 411-1:`./31L.44AL/LiAL.1.. ...

52.-.03. „ .. 3) y. uj. j ) . Ptr.t jaiti ))) 6 •• V"- ) :41.. cr O je'd\hlcvi IqA (bit4i. 3 All 1_11.L:14:4e.&.? 4. Ls-2xj-L-.4 4 1 (r) ilt..° 40-5 citr-t—'4 Pt.t.„A .52..°..".4 ‘Stai "4.• „kis) c ( n)c. :a:. :•Lai-14111 .a ."2 LtHi LIC4.141 Lsk-j--.2.*. ) fi C•54...i.:::°C. LAA _ 4.4.rt 4ja :5..tLj L..2. — trj-f+i 1 L52A-1-.Lris.

:41 fi ... • .L.7.. jr.fitt.• ceLitt..j: 3 4. r•ra: . :4.A.ill 4 juat‘.4:\ _L4 cy.21-1 -1 C-_.56..t .4„. "er.(. jr.::-/t4 `. (I) JO )...A:7..)/ .j3i -Cyr:4-Q '-'■ . m " ji all ji.4■ 2 37-.A..AiL). f fi : fi ■ Lrt.59P-1 643-11-" rit-4 H!3tr_or.1 • - .11 • t:)„.-5. T 1 ::.1„.4 ‘3-9-' u-st--. il aZ.:L..) h t 31:+RJ t if (1")10 kS 4 61t. jitz.. lqq (L..4.u -3. -"f fir' 'ii .s.9ttj (.4*.Jkii36?14( r) Artjia y r3 Ls2 u— H Li- _ JO) `3-61-.

.1.:.C2.i1L. Ls.:.* ":.Cihi.? _Lci.• (ef(5)tclii)its-.Cli> ...0):_4ii 4 js.. .A.9 .42.h..<1.1) 4 jaisyt.4.43.y..1 "1 ..jii 1/4.)c.cLA. • j.3.r j" e) —"1J Cie c.ss(i .5..Sy ° °fi L'' ya ' Aajflait L7? ) (ef)..1. \--3 Ls/ H_P'-' — L}41).......1-)ii 4 a-LP ) A4Acjia L.. (i) A/j7P cs)bCi:‘.L:Ji.„_. • ■•• cpi (e-6/4..t1 L 1:y. j). fic.5>u jtAT)...t.jttl) ) 4. croLhj.L:4. a.4 L?3C:it" L?L.. (a) I AUL° _Ls AI .efi .t_14 Lir.1 r..s5 yf :J>.. ")ti"" C° °.

..1:$1 ..t:‘41 JAI (A) frj1 • 49 c.)..d * I LA „ Jo ..1"!■ c r r.C. (bloti/ 4_.tii 4 jutit mil.5c cs. (e.:32)..4 ajmia byri:a . ao:hjs.) rt't L ti 'US 941 Cr”:"'. (L) U° _ ..ik.LA3. • ..„ C.t. Loisicy.. LitA:4-- .

4.-1)))ci".-.el) 411"fri)(y.-.3j.:ol :4 . (0 7 ri!.r /1) fretr.-5141 ) .)Iii :4 ( efir.4.04..Ls'ig :4 (efc). :4 Lai ( eb:LS )145: 131) : 4 U-4-/Ctiiii:Jtni'll y -a j jta4. I 2) :4 4>)¥§ ( .-i..5-1:3.) Ckij )c4 :4 (tx.4j-.2) .-r gi (4.i. - uLfLieL.6:-./1 L.¥Q (r) 4) ::731)14.) :4 .:‘).:i :4 wp (r) (b1.17'.5Q! .)1 i :4 ( efir...i:4-:.<. r.

:e. 51:ii .. r ( tLi) -131) J .-j_5`j...13Lif. t.tAi. .7illbs.:itii 9 i.j..) ..1 :4".Cif/11'0/c ..i' Lit-LA?Li' ryi-A. iiii.:(://. „iiii."1. 'StS .(:%-‘` :IS.c. t.-?. 01995 4.t.2.! sse- )if )f 41-99 424.L.. °.c4e.L ti/LegA9 Lia L Lt16. •Lfi • ry6--. Ai 4 .9 L:a9-i 1a 5 j Aii. 5 frai.. . .. :A .:. . iii (iciji 0 Ld5 1-49 L:..es li :Lt99-7 ✓ c>. .L...tiii . -::SLY )54 Li34 Lo..)ch.._raye.i . A. .: 31-4-56. . (16--„1.1-.:. AL..- a. ..: Eit.) 4 La Ab...: qj t 49 hji..-L zussy 09a5 4i ai ALrize . . 4 6>rizi4J--:ntA4 0) At)/ $.t.. 6-ree9 .'. : call J'aL.09 . Li. 's 4)495) 0k.t-4?9 -÷ C.

4)..z......_. ka L)". .. ) 1 1 )))94-1 1:.1 L5... rrs ... rj JiC Lci.b ..54' L..711 . . C3 9.■I'S 54: 1-1 • ' '!••:.i.Pct .- Iii.? rYL-1:AL. 4 -4 J '")).:. liSi 4) .:ps LA c•J ...4' . 1-) 05 is r` '-s ci* .(J..:.r2:4). yi Lib.= .2") (iia•AAL.L )ti A L'ijeCir..i Lii :jii .P../..).• .:t.) ):fr cti . ..:s4i...:rs t."-- A.. Ci:c J Ci.3...i:...pli Cj')...i2}3.r'. .:-.A. .. /...L7.i•-../ 194)....i aj...1 4ti i •...•.Arcb).PL.‘) 4 &I ci :4 u.j 5.:..id LO:t4 ge3 J 699' i ‘P AL791.:•.v‘..k•-' -.5.. cri '• ' .. e)ki%leefIrci-3- 1..::.. ). cti.A.1.7...' 1-4 j 4 .. • 11) -.. ts.1. J LT)) . ii h.i........'`' J.71..-1..:/.) CpiP .-...4 ./ C..?).

..1 L:41 1...)s .. Yia) ire_i c AoLe.it : 5. '1'4 54 ."1-GAtt.i :raj . Stls.64i birkj 4S:fri.1 4S.13 3 • . ■1: . 5./.4-P.47 II 5.\?.. .1 r.i:32 t :2 04 61 6 et :I.o untAmik?.9:911 &.air '' rj . ia.91. 33?—. 7r.:4»cithlr)--J14:»ci7st? -..J. 3' 6)./J.l.131..r‘Le: :)i 'Ll ).1Y (6..* 3C . Ab.j 34 A17 '4e.2 CI) .• 54: . .. ) ..P.Jii .4.••.716. 3I-4.? hti (“ 1 ..1 1.-'- l..•-jj k.43 :74-1 A loji Stvis Ala .ews.4. 6 ):4 A istikiJ I.j.

.- . " (4.43.LA71. :). -3-ip Lri9:14 ::7-144 Ly5J-.-. .Jist..:a..c .-12.ei. e).=9 .).:4:))i .c:))c. ✓' - 9.4./ ''•-'?.:.4 •-eq•G.. AL.. Y• 1 /fLtifj7 )..- . :7jj . ‘n".a ~ )l it:jc.:. :..4 5L4 Li A L7L —::- ._. iic). .7. (JZ.L:)..17fri 641 ‘:74.:s. ) ' . gu t— C"s:.9 34-4 Ca:-1 -. 3LA C3-). zi 19911 0.): zi.. 30774 1... -liert.i.4 43)4 i-.-- LbccCc/f3") aylxv■:1/4?) r —. ✓ :ir. X9'1. . L4-4 ‘." 5• _ . .1. -4.•0 20(. t.-...

4-1 .11 iiiiiiv ..2...-. 5.J-'1 (6e.iiv ‘.v : )..1 „pi:3<-1 .1 541 434.' .i Ltv:ii.-...441 ...1 rii.61_..tv :.i.7.PI Si" :.-./):1 :„.1 Alg /hi sae.40.-4..1 iiv r -.J:ail Lijiltv cilei L4. ..c. L:gri Iiiiv 51'1 ..-i)v ‘!„.i3iv a...:Y . n --: ccLe 4.AALd? —kat .:ca :.ri 3iil 5.L. .s4.A62.713 3 c. ev i l -IL))c -ti.- J L..:.93:!v iii'iN 4:ki 214:61 ckg .:oi..7v ...1 A.t .. ..-- Lii. -.4-1 ii y hs.LA.7..11:1 u.f.iy.-1 :iii.tcJ. :.i-v AL.iv ‘„.:-44...1 :.31..:443 co .. 4.1 41 AL.v : 4 49.4_.1 :..tvi.61 LA•si .-).N 3:.4.-„4.-1 '. as.: .:..1 34.1 :}J.7:3e)A J:).41 4:. Jrcj Lk??? ry6A.:e: :).4:71 0 -.t- 31.i.?„. ..1 1..1...03/4-44:)....-41 j..

6) .1 ....L4 4...991.. •t Sae' . al La.#19i.491 '4)9. ..LL:919 h. _ .9') `=''' 01).Lc99 t..013 cry.2.Le4. C..-. Ii---`4 .9 t49.4....19) ..:2 .s4 93 Sy jilie I Ac.. rit dy. 609 ly 1. ..01 a.713 .9151 .ii-ri • .:).„ 1 c.. .-- C.4'`. • re ii ‘1+11.Li:.e:3...j6.191 599 .A ..9.9L919 1.L-91 :rib )9 : `1919 ....991 91"`..° J„ 919`... thgi .. • I -1.(:.3/4.e. .:.. r•A 1.r9i1:9 Le ." 1.-. --..9:49`) V. .Li 5" -- . i X.J:"J"J'''jt:.AV...3i99 .fi -da Gliia -) . B0 Lei AL.

:eic))1.*).:f :4344....irifal. 5 A4 5:54.544(j) Ircifj -Kel3e.4 -33).4/C}SL5:21..--L..4 .AL. etkv..:..g‘315.. '"iiiii3-.-col tit.Z.IIL))1 ( -01?—:.LaAL??174.:2. i 5.kry: _Ltyr.47:Le/riled: L(ivy: -SP...21. jc13->Zd te:i Si?LfLc(fl 9 :t6r/kr cciijiitcrY6AC■.Accit.)VOLD7431 CiniA4.t/1).(f(h.A.a.i1.2Z.15.pjyreli eLL(DLDAtn.)-ci:°.T irLila!Jai? .„Lv„. L-ti c7.■_.:ILJLE•eite=r. yr.:2Az..±1 VIL-c_‘_)4TL . nq _ L)..Icie)))/ uhryl.L.. jai 6 3. L?.rikz:-.1. -03AtilAJ .L).f.4.* ciljyrei.„1"jte .1 1cAri‘JAirtrYLtAiliftsC))/(0c. -Atinfi_.

jahl j.41‘) :0 lc .•• Lir Lc...-.-)47..t> ." •. 1. r .1fri.. • * c. J i:J 4— 444[li.• 3.. LT' lir 3_14---ii:4--.1 3)c__/7 I.j a).9 Lir -."' ea' 4 6.12 ... L„S r fr 1.. b.N!• 1 (<.Jig • c...„117 • . UV" -4:: rt • L..4:1. -15 a .:ti IL Lir •c.—. 4#1. • 5/ IA kl'it"--' c.)-"a . (42 t. 4 31. I .?"415 L.21 •• 1 • • t--...901. . Iv y.I 4— (1" r 4 4" lyt 4.1 • LAPZ.*j cr./ V:1'r y r it) It: czi. .. L-L w t •4• —— . L.) t 7. L. — z • di . . ./11. L ' . 1. .14 1:1 J ) • I Li rI (1 CAIlL) ...#3 *Li I )ft. r..te..I i I •r List ‘./3( Lir:.. L./! •• j5 e ) Le-C. /.t".L. .Ae 11.„. .L..1. •.1' L. Aa.17( Ir. •■■ 3■7.. • .s-41 Li rI. tt f CC.- -..

Ot‘.ticm. LA:Thz 1.i 3b-0.. `L iaL el:ct rrirpt.46._istiL : 5...3_.C-4 1.L.—"e..Cdpacl*VnallytiCkl.eW :LA.... c.X1.ALA 2/44.stT 0 . sly ..Snev.. - Lch_.L07 0)2.c)-1...._.Jme._"4.mith). .krYt ( ) ‘.—ACVL Vic 6:)1 AtiL))3x tb.--Cf -. II.:f :1u L 31.0•Aric.4_rizeLLithi..kc JA.:))x ._... pjat . e colibiltY5(1.fr 3..9 e'319 krYi ).ALe.._ yz _lfrayvi3i . CI jt9"411.A10._.‘)Ail _kry.c.?1S2..33? ‘-:t11..111c-`1:_.Iij*c_o_icir. cak.--cvS.)."ji.A7L0..54 coi..Lie)im ()I ctie).tivmxiJkl: cry: iiiiL).A.1c1:.C.Jy:e13).(p.:z4. 31.(m/..50.3z iLLI.4.)4Z..i'LL..:m4 LpciadvikvilL:lictWyr J'Aigili.Las". clyr . r o.tdrieeiji.

-DA. :"..ill..t c_ _Vm3 .01( '. c_fk_" Lia'aec)).e))1Z -0Vat:2)i .4.L .45L- rti PLL4:./.4i tAaL Stcy"iL pjyrel .C)ILLP ZttrtASZ.-313L.). "1-A4 07 314'4‘-irrril.k)1.*.C.qL04.±1 —111c. : it .-1A115)cr=t1X-1.:t .-. 1/.6.1 rir 431..°6!c.c.Cpicilfriki744(yrk.4L> L su4e'lLifjyreil j4"4/1..-1/49 eaLt. 03?-4-Ait-1 /. Yys.(3134Lice...? .thci:Pyr. VI.:43.ILO .‘ JY1‘y--(i): e.L: -33/14..0 c))5z ' 7-Arc 311.72_iijil2_.4'-•.LC) _ :9191 L-Loil"..-.GL -a.)j):.-4. SeciiL))).131 5G.7-:(..1(1413*G.01ii‘i:J1 c)ii‘jsji.l.i.54 c-- ._" cbL b)j."G.

ter.41) j-2:1 Jas..f41.>-'. cts -cs. L.44 (r) Agh-ji° Lir.: 3 (t6 Ls /i:. Yti (r) 1/414r9j142 `:̀4 MaAli L:13 t)-5° LS..-. `Lc. y` c..j 4 ijos:4tt-.L09.9-%` (e516-1))) l-§ jsli 4 4-7A4.*1).49t . ri r _Li.. rS j1.Lc-:.1A frfi .‘-' 1 4ifit 54i 3'9-:. jaiii . L)' _.

tze ):1. )4 FL 41.(:‘.) — . Lit y-t• )1 3 si fljzfiL _.Jilif.:".t.441I1:4L..1°.rjlaiVim if. :ite■OC))3 J ule-gr.41(:))1-4:51 ).(pLikvica:'.r fri . 4.-‘_.I LAL5/9) .4irLf.c__()*Lolz'_ AL .c-h-ahz-t).i.kir —1•1 . a/ kryr Lcsti .. ``c.. L:C—‘‘G.L — 113: J :53.LLAIMeL11■44. C.! jeitijtji.j41 51 3. rtt.kry::„Ltv Jj.1415‘.) "1.--Zi . LizYd! -"Yr taj.-17 .). C.11.4e÷iL))1X 4 4ii. pL)).k)).7 1-7‘.—.

1 r .5-i L4:t j1 . • 4. . J.._=1 .L\ 4 -. .4 .4 J :4""4 7 .\ y. "'• _ ..3-”Lict.i • .„.J aa „. .. . '''t .• r.. IS 4.: 4-: ./to . \I . 7. \' j2. JI .4 (r) eitAG ..""- '). )5 1 .‘). . — L17). 676' I "ter .: t.c:7)1.pp \4A 1/4. . .771. ..' c' 01 • r I42)1 of aU „4-•-■ .-. .--.! ... ri 1. t ).fl ..„I'.c .it' 71..5 • 'elf— rt. = ?. -.H.. r c i'-: -\• . 6 ...■ 4 . ! ... s el 4"..j.. 4.. 1 .... 4-••-• ' • . on ter.. 1 -3 4. 3s'" ' r.7 I.. (r) t " H „.'1. .• \I . 4. -.:.1. 1• 44.. .L• • r.:! 'S 4:.:43 ' ' • ■-■-: (2..4 ..1 ": jr c-1 t: je el°-: c. ! . ..a • 'I . .1 . I. :1L1940. . • Y ..-6 : 3 \ 3 — .....i = 1 .. .) .S .' s '01 = 7. 1 = . 0.c 1 it. ..1 I . 7 i . r 1 .5. 5 A D... 4 5 4.j I s' . 51 \ -6 \ 1 4-3 S 4\ 1 . j S 4_.... ‘. ‘3. .. _.i g :r. .j 6 • 3 44 . „ . •S 4..ji.2 C • rsr) \ c.Q1.ji. SS .C) 1716- . 1..Il y.1 4-' %)..-. Ls" "4 'LA • -9.ji 4 a...16j. JS 4. -..1 . 4 .121 • Li -/ 4..= '. ...! I .. • 4.1A4..: fi j \ .. .. . / aJ 4 1. I . 41 4. )11 \^ \ \ .•2 • 1..s 4. •.. . . . \ \ 4. \ .f.1/4 .... ( alto .. _ ... . \ C.4.... •r .! .'•• r csi 14.). 4 .3 4 — 2 4. . ." cil_..."' \ \ :s• - . 2 ).4„ t. 3A-s3 jZ3 A . 4.. .(. (j-7. • • pt. 1 Q.3 jo■ 111-. \S ._1.. . .. ( Li \ .2) '5Q)I■ 4 j1-11-al (I) 7 • .-)57".

. 3S: 3)111 J. :A.j s 0...la) (1-7! craf)t :)=-2 cX.). _LIZ> .‘).1: :„ (L. `. (L4:44) jj:di 4 jai.. Yy-4 L'315:74.1. ) :4. jAs j. Lsirdi 119 1..„ _Lcti.:._tit_li 4 JAI ytto ei) LciisIL.r..41J1) ..L5.47:21 L.:Q5. .aL! (0) A°A 6-37° jL)" 4r1..i76) :dy.. Y14 ( r) AU..:fyiL ttp . (tix.J1 -UCLA L). 4.di 4 Listaa:R. ...-.. Lii74N...n1 LF-1N :4.6 `Cais cs".. s:5-rii:5R-5:7-fia 4 `Lsi-J4 J ji-.ol c7.

4171' :x444:7.s.-:1.A.-.11 . J . ''''Y• l_5"-!F.-..1 JL. .)'. .e-514 ‘'\ iji '9A-41.:t1::4)...L3:. -4.. &I.Li ..1.)").J ) ) .:.-L-1c1J k-. -.5..... S^'"`=.:! )! )" 1.--.Lik-. ) J... u)'fi i 1 LS'S" (-.- ' 1:-.A4:41 4 juaL.. ri4 3..14) . f ..iLYN tjA. 0.4 C.:.4%-y3 y: 1.J1.--1-5."Iii L?F'''' ' s'a AS 'C'L S ..:4 .4:4).).67:4 .!..‘.Lyir-s Cs:!:. L.:z-...j4:4 c_& -! 4i.. u .-'11.La--A ci.L$26-. AA .). (L) At).y-j -3-4 cis ci.9—* LA9—:'''I.* . :yli-.. L$15:21 ) .L)_.. .-ahrY (tA0r0.siy:).

rtn

(),A._;2,-(06...III

Ilttsli.1
CI1;:s41L1,1; :4 4) J•■ •-./j-41. 4Qt4 (I)

ai3 (r)
_17,1L,ejw-lc_hriljc,L1/31),4c),;°-**-..4:
A

(Cft-JA-.-) ;1j3,, :5174 4 L/Lat M. (i)
(k)z. j):1 4 A.VLsta (r)
Ufli))
(61(.59)c.9a31,L3 :4 Jaz. 4-r)lq (r)
1:;.55Li :4
(tY:414N.jkLi L51)L:L-1 dkui A ( 0)
(b1.414);(fr:A.,:si:is5 -'4! :4: Juo's (1)
(tifri›);C,;÷;,1:_pALL.i,.:4-°;;:a! jusbal 4.4! (4)

:4 jtaaii 444 (A)

ril

(L:S),c); J s9b 4 4 4:?; ..o yLl U)

Mji- 67
csk2 Eiji 41
° '4; -

:pci!6"4 _2.14 44 _9-1)!:,u-aAii :72";;:s :7L4
1
)- C_21 Lser:k,
Lif122 -S :14411 L:y..7_71j2;.1 C;C,Q N
Lc 6132,;,) 4.5 ,;(2--/± • CI-. ZYD
:c.
,
L.6).4s93 4 Qt.! (r)
Aatija

L5,,- y, c,—S` 4:5 1)LA !-)L-tilsi (51,;, (--51)
(3:5) 1‘ : ILL° : 4;d1.1i i
: 4 -°_1.411 A :4-;° jr6-11 L:1;6 .;;.` :1;6
‘di

r

6..-ti) L e),?*tarai
s-.4.7diit
(fh7-,x.-) ;1 4 4 JtAisyi4 (1)
Aagh—j7;
L5 iS-m —L5 ,_ —• c 5} 5 , — 2)-•
—2)1 LS-Jr= L-5 ,)
LC Lt. L-5 41
..
j „; .
1c <
Liftl tr--; irt:
d
ft ft )
_a/
, ,
— c-1C!Jr° (Sir°
(b:).z.--)) 4.
3 I 4 jtak.R.?t4 (r)

jiL. j‘i 2 4 14-2AZ (15 il
21/4 -21/4
`Lb LC J4Q. Y1 aL c/—

4fi .51'C L:."4 -144 J.)4 "411', VT: /4-4.-"2 371,
4t "a, • 4-4.A 41
,:..• fl
t c.fittiliCri9j2j1 "41-71
Cl‘ , ■ ;:fl‘t fi -CA?
_ t4 'AA AA 3 Q. "AA Lc. j-4.• :&a cru..0.4 cfilti y cfigA7 y

(e1.9j)glilitji 4 ;UP jL, ( r )

c*i (_5,6L. L5_,U1 ji) L5 .14 ‘15,I;
u) sUtj • A al g- L,141 jr) S ACCI
LS
u„( uts
.2 `j2 3=1 ',)-2 2
. . LL2,C)±: 1.) Cu.; 1.C.! b •.4.—eraY

AL.Ls.:J19 `Li- iL\t

rri --j/f-t;
(blji) s l 4j041. 6..44 (r)
Afiti,
44its.P.fro
Jo) ;;4„;;9;;I, , ;ais

0:3144:sjt----3•-■ 4js.u364! (c)

L151":" i'LL:44` iti:4-L4/11 32

(ty:44) c5 jut,ilyt4
At;,
Lc iy:L■LA,„:-..L.:. ,;:,51A, (51;.
-Z,A,

&La j+Jii
✓ :
7; ji.14 :4;■*_7.4.11

c, citc- fi
(JO ;.L:t.;c...0
:1...11 4 „al., (z.)

(fris
'
- „,
criLe
: Ltri

rrr
,
jrc--z
)

(L:cif,ALL) ;Jilit4i 4 JL,Lais ul, (A)

1;h: J1= c`i (-51)JLA `;S JJ I JJ LCiij ,t
ijf-S 3--J)44 D-) 1;;-3Q. 3,) 1
3C.15--4
_Lc yji:

S1'.;;P‘e
, rrr

44.-.)‘tiLnOrte•AcliLiyeiilfs.r.?::)/A,&.uktLA-filei
-LAY4L)4GLJA"L-sc`LAcTL- jatiUttcdra-iflp.i jits:4,61

4, try; 1TL

_Ityrji`L.06.L. itsc1_4;(1`1_,wtiL

)131$146:..-11.1

isibtLai up?
L

.rs;

,Y,ra2e 6?).:9

rrr

Litiwye
tfil
iiD,C))1;t9 Sig :4 67.5-:c (I)
(tit,..;)449 4-7.15 jii,jit°1111? (r)

tm--ef ‘,,-4-2 :4 j.1:JkiY`f (r)

99~4G-:., :4 ra; j, 13 A lute (r)
0:-Ie.m1IS‘_;4)14s'L'o
-50 :4 Qr.° LhAdurct (o)

(ti))14:53 LC4 Lsi3 L"1.4 (h.!, Alfbret (1)
(efo.)45)419 k:c3aL5ii :4 "artrez2 Y74° (4)

jerv. r

(ef1013:3 Ci;:t Ls?.i L5313 31,er Diu/ (I)
(JoiL,OL.,;4±Qi :4: L5,133lt.rtPui? (r)
(tilLyr: Isicii-0;:ijoi :4 tp-Cfrc (.531,L).0or o),-ce (r)
Os)) 1 ;_'fri 4'4 s4 :4 'yak rig.' L531.,..321riPuy,"
(61,1E) ;ji :4 t4-1&-4-4 (0)

:4 (1)
(el e) .,44.:.;ti-ifitia te"1-&-°—' (4)

6_72fr ViP,Cp 1.MM:
(e:irLOLI;letiel :4 illt-12/ Ls.81.9 Lai Ufre (I)
(L.,1)4t,p9iti ‘6r5.:(24 Y.ra" 3 it4..afr L:214,L3ii)te (r)
jjc. LPt :4 Jith:APL:2A,Lasuye (r)

.ALC r.eafrialAtje:-•• (tiz.(3L0 (r ) 4:11 .1s uip 411. . ITO b.1. :4 jit-YotsilL) LI> (I) (e'i Ln)U i :4 tea••••.kosai .:4 LibL.. ‘.4...±.I ji.t..tfr 11..:4 rtist.") 11.

I r ajAyil tt.14-41 jib 0ircil .ev rrt 61).1 .)4m.1.Atyy Jaw' . . IA 19 .‘JJ .t..th .J1 .r J.q crt.1 etrOU I it •C I .11 atiLtJI cj.0 .l o aLorii A.r 4J1 Lc-Lt .70 Ja.1 cnioyJI ctra:JI C? .o . .„Lov..I• sa.7:1 .1441 cy0 claselI . .Lrei J'AP 4:111 C.. r 5 j4 41-0 a0fi c.