You are on page 1of 2

Borang Senarai Semak Tinjauan Awal

Kelas:
Sesi:

5 4 3 2 1
Sangat tidak Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat
setuju (40%) (60%) (80%) Setuju
(20%) (100%)

1. Murid dapat memegang rekoder dengan betul(tangan kiri dan kanan)

1. Murid dapat membuat penjarian not B, C’ dan D’

2. Murid dapat meniup not B, C’ dan D’, secara berasingan dengan lancar.

3. Murid dapat meniup not B, C’ dan D’ dengan lancar.

4. Murid dapat meniup not B, C’ dan D’ dalam bentuk irama, secara berasingan dengan lancar.

5. Murid dapat meniup not B, C’ dan D’ dalam bentuk irama dengan lancar

6. Murid dapat meniup not B, C’ dan D’ dalam bentuk melodi mudah(1-2 bar) dengan lancar

Nota kaki: soalan yang mempunyai bulatan yang digelapkan dinilai berdasarkan jumlah not iaitu:
Sangat setuju= 3 not, Setuju= 2 not, Tidak Setuju= 1 not dan Sangat Tidak Setuju= Tiada not
*Bulatan yang digelapkan tidak boleh ditanda

Contoh kaunter melodi Kaunter Melodi 1 Kaunter Melodi 2 .