You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR
RANCANGAN

LAPORAN KOKURIKULUM MINGGU KE
( _________________ hingga _______________ )

Nama Pelajar
Jenis Unit Beruniform
/ Persatuan /
Permainan
Projek / Aktiviti
Tarikh
Masa
Tempat
Nama Guru Penasihat
Kokurikulum /
Penganjur
Bilangan Pelajar
Objektif

Laporan

Ulasan Guru /
Pembimbing

T.T Pelajar
T.T Penasihat
Kokurikulum /
Penganjur
Nama Penasihat
Kokurikulum /
Penganjur
Tarikh
Pelajar Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

( ) ( ) ( )