You are on page 1of 4

Proyekto

sa
Filipino
Ipinasa ni:

Arianne May Amosin

Ipinasa kay:

Gg. Ace Barredo

ANG POSPORO NG DIYOS
ni Jose Corazon de Jesus

Sa dilim ng gabi’y may gintong nalaglag,
may apoy, may ilaw, galing sa itaas;
at dito sa lupa noong pumalapag,
nahulog sa bibig ng isang bulaklak.

Ang sabi ng iba’y kalulwa ng patay,
luha ng bituin, anang iba naman.
Lalo na’t sa gabi ay iyong matanaw
tila nga bituing sa langit natanggal.

Bituin sa langit at rosas sa hardin,
parang nagtipanan at naghalikan din;
nang di na mangyaring sa umaga gawin,
ginanap sa gabi’y lalo pang napansin.

Nagsusumamong ganun din naman sana Ang sa amin ay igawad. Puno man ng pagsubok unos na malupit. na nagkanlalaglag sa lupang malungkot. posporo ng Diyos sa nangaglalakad. Salamat sa buong isang taong marikit. noong kausapin ang dakilang Diyos ay sa bulalakaw lamang nagkalugod. Ibigay mo pa rin ang kapatawaran. ito’y bulalakaw ang dating pamagat. Ang aming kapwa na nagkasala Sa amin ng lubos ay pinatawad na. parang awa mo na! Kung naging suwail kaming mga anak . Katiting na ilaw ng lihim na liyag. ang aming sandalan Alam kong hindi kami pababayaan. sinupo sa lupa’t tanglaw sa magdamag. AMA NAMING BANAL ni Avon Adarna Dakilang Ama sa ikapitong langit. Kami ma’y laging balot ng kasalanan. May nakikisindi’t naligaw sa pook: Aba. nakita ang landas ng pusong naligaw! Ito’y bulalakaw. Matibay pa rin ang aming pagkapit! Ikaw Ama namin. ang apoy ng lugod. Kung para sa aking taong nakaluhod at napaligaw na sa malayong pook. Sampalitong munti ng posporong mahal kiniskis ng Diyos upang ipananglaw. tinanglawan ng posporo ng D’yos. nang ito’y mahulog sa gitna ng daan.

Hanggang dito Ama ang aming pagtangis Ika’y ay aming iniibig ng labis! Ilayo sa disgrasya. Nakahandang ilahad itong mga palad Paluin mo kami ng pamalong hawak. TULA PARA SA DIYOS ni John Lester Ilog Sa pag-ibig ng ating Diyos Maraming biyaya ang bumuhos Kasama na rito ang pagdurusa At pighati pagkatapos ng ligaya Sa pagmamahal Mo sa sansinukob Binigyan mu kami ng lakas ng loob Na harapin ang darating na bukas Ng may tapang at lakas Walang maliw ka naming mamahalin . Tiklop-tuhod Ama kaming maliliit Sinasamba ka naming walang pagsusulit Wala nga kaming itulak-ikabig Sa banal mong pangalan kami’y nakasalig! At sa oras na ito Diyos naming banal Inilalapit din namin itong mga hangal Natutulog na puso. diwa na mabagal Sakupin mo sana ng kayong balabal. Upang magtanda nga at kami’y tumatag. Upang ipag-adya sa lupit ng imp'yerno! Amen. kabutihan ang ibihis Gabayan mo kami sa mundong mabilis Idinadalangin namin ang lahat ng ito Sa pangalang ng ‘yong Anak na si Kristo Tagapagligtas namin sa daigdig na ito.

Hinding-hindi ito kayang bilhin Habang buhay ko itong ipagmamalaki Sa mga Kristiyano man o hindi Kami ay laging naandirito Patuloy na magbubunyi sa ngalan Mo Nawa'y lagi kaming bigyan ng pagasa Sa gitna ng hirap at pagdurusa Sa bawat pagsubok kami'y laging humihimok Sa hirap at ligaya Ikaw sana'y laging makasama Lagi kang naandiyan Tuwing Ika'y aming kailangan O Mahal na Ama Ikaw ang aming pagasa .