You are on page 1of 3

INSTRUMEN

PENILAIAN KINERJA GURU

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

UPTD KECAMATAN PULOKULON

SD NEGERI 3 PANUNGGALAN

INSTRUMEN SUPERVISI ADMINISTRASI GURU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN UPTD KECAMATAN PULOKULON SD NEGERI 3 PANUNGGALAN .

INSTRUMEN SUPERVISI KEGIATAN PEMBELAJARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN UPTD KECAMATAN PULOKULON SD NEGERI 3 PANUNGGALAN .