You are on page 1of 3

Proyekto

sa
Filipino II
Ikalawang Markahan

Ipinasa nina:
Arianne May Amosin at Christel Jane
Buhat

Ipinasa kay:

Ang sulat ni Laura kay Florante ay nahulog sa mga kamay ni Adolfo. Hindi niya alam na inudyukan ni Konde Adolfo ang mamamayan ng Albanya na maghimagsik upang iluklok ito bilang hari. kaya nang umuwing nag-iisa ang prinsipe. Nahulog siya sa patibong ni Adolfo. Dahil sa mga panalo niya sa halos labimpitong labanan. Si Aldin naman ang nagsalaysay ng kanyang mga nagging karanasan sa pag-uwi niya sa Persiya pagkaraang makubkob ang Albanya. matagumpay si Florante sa mga digmaan na lubhang ikinainggit ni Adolfo. Nagwawagi si Florante nang may dumating na sulat mula sa hari na nagpapauwi sa kanya sa Albanya. . ipinasalakay sa kanyang hukbo ang Etolya na isang kaharian ng mga Moro. Nilusob ng hukbo ni Maramolin ang Albanya. Ibinilanggo naman si Laura na binantaan na kung hindi pakakasal kay Adolfo ay papatayin din siya. Noon natagpuan ni Aladin si Florante. Sinundan ito ng iba pang pagsalaka ng mga Moro na napigil naman ni Florante. Napatay si Haring Linceo at ang ama ni Florante. Sa Aralin 19 naman natin matutunghayan ang salaysay ng gerero. nagapi siya at itinali sa isang malaking puno sa gubat. Nang umuwi siya sa Albanya dahil sa isang huwad na sulat. Ace Barredo Aralin 19 – Lason sa Pag-ibig Florante at Laura Sa Aralin 18. Ipinatapon siya sa gubat at doon na nagwakas ang kanyang salaysay sa gererong tagapagligtas niya. nahulog siya sa patibong ni Adolfo.Gg. at nabilanggo.

. pinatawad siya ng sultan at ipinatapon na lamang sa gubat. Ipinabilanngo si Aldin ng sultan at iniutos nito na pugutan siya ng ulo. Ngunit hindi malamang dahilan.Nilabag niya ang utos ng kanyag amang sultan dahil gusto niyang Makita si Flerida na kanyang kasintahan.