You are on page 1of 61

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

AUDIT SI MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

LUCRARE DE DIZERTATIE

AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE
DIN SALARII

1

CUPRINS

MOTIVATIA TEMEI....................................................................................................

CAP I. AUDITUL FINANCIAR ÎN DETERMINAREA sI PLATA IMPOZITULUI
PE VENITURILE DIN SALARII...................................................................................

1.1. Impozitul pe veniturile din salarii in România.............................................
1.1.1. Definirea impozitului pe veniturile din salarii..............................
1.1.2. Cotele de impozitare si perioada impozabila............................. Deduceri
personale si sume fixe........................................................ Modalitatile de
calcul ale impozitului pe veniturile din salarii.............. Fise
fiscale....................................................................................
1.2. Organizarea auditului impozitului pe veniturile din salarii..........................
1.2.1. Modalitatea de organizare a activitatii financiar-contabile................
Verificarea modului de completarea si continutului documentelor primare....
Verificarea metodologiei de calcul si a platii impozitului pe veniturile din
salarii.............................................................................................

CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC
ZITRANS SRL.......................................................................

1.1 Scurta prezentarea a societatii...............................................
2.2.1 Principalele categorii de tranzactii................................................
1.1.1 Înregistrari semnificative în contabilitate, documente justificative..........
1.3 Probe de audit: metodologie de calcul, fise fiscale, declaratii...............
1.4 Opinii emise de auditor........................................................

CONCLUZII........................................................................................................................
..
ANEXE..................................................................................................................................
.

2

BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................
MOTIVATIA TEMEI

Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind
nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel european si diferentele dintre costurile
legate de angajare, mult mai mici in tarile care au aderat la UE in 2004.
Muncitorii irlandezi platesc cel mai mic impozit pe venit ca procent din veniturile
totale comparativ cu impozitele platite de salariatii din tarile membre ale Uniunii
Europene, conform unui studiu realizat de firma Deloitte Touche Tohmatsu, citat de
Budapest Business Journal.
Muncitorii irlandezi platesc 6,34% din venituri sub forma de impozit si costuri
legate de asigurarile sociale, reiese dintr-un studiu realizat de divizia irlandeza din Dublin
a Deloitte in randul a 24 din cele 25 de tari membre ale Uniunii Europene. Urmeaza
Cipru, cu un impozit de 8,77%, in timp ce muncitorii portughezi platesc cel mai mare
impozit, de aproape 50%. Distanta dintre Irlanda si Cipru a crescut in acest an pana la
1,44%, in timp ce Malta si Luxemburg ocupa pozitiile trei si patru din punctul de vedere
al celor mai scazute impozite directe. In Marea Britanie, salariatii platesc aproximativ
23% din venituri sub forma de impozite si costuri legate de asigurari, conform studiului
Deloitte.
Lituania, una din cele zece tari care au aderat la Uniunea Europeana in 2004, are
cea mai redusa medie a costurilor totale legate de angajare pentru companii, se arata in
acelasi studiu. Incluzand contributiile angajatorului la asigurarile sociale, costurile totale
se ridica la 5.124 euro (6.697 dolari) pe an. Slovacia, Estonia si Ungaria sunt celelalte tari
in care costurile totale suportate de angajatori se situeaza la un nivel mai mic de 10.000
de euro.
Cel mai ridicat nivel in acest sens se inregistreaza in Germania, 50.417 euro. Studiul a
fost realizat in randul unor companii cu zece sau peste zece angajati.
In ciuda faptului ca Irlanda se situeaza pe locul 15 in randul a 24 de tari membre
ale UE din punctul de vedere al costurilor legate de salarii, studiul releva faptul ca
salariatii din aceasta tara platesc cele mai reduse taxe directe, iar datorita acestui aspect
Irlanda este in continuare un mediu atractiv pentru business.

3

peste limita de 2.1. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. in interesul serviciului. f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor.1 Definirea veniturilor din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. stabilite potrivit legii. 4 . b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ. CAP I AUDITUL FINANCIAR IN DETERMINAREA SI PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII 1. indiferent de perioada la care se refera.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. d) indemnizatia lunara bruta. Impozitul pe veniturile din salarii in Romania 1. De asemenea.1. precum si la regiile autonome. in tara si in strainatate. precum si suma din profitul net. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda. Studiul Deloitte & Touche scoate in evidenta discrepantele semnificative din punctul de vedere al costurilor legate de salarii si asigurari sociale in interiorul UE. sporurile si alte drepturi ale personalului militar. In vederea impunerii sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. potrivit legii. g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. acesta indica o diferenta majora intre pachetele de plati acordate salariatilor din cele zece tari care au aderat la UE in 2004 si celor din primele 15 state membre. societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. in consiliul de administratie. premiile. e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica. j) indemnizatia administratorilor. acordate potrivit legii. in comitetul de directie si in comisia de cenzori. inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. primele. c) drepturile de solda lunara. indemnizatiile. cuvenite administratorilor la companii/societati nationale. pentru salariatii din institutiile publice. h) indemnizatia lunara a asociatului unic. i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

cu ocazia Pastelui. din patrimoniul afacerii. altele decat cele obligatorii. potrivit repartitiei de serviciu. compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului. ordine publica si siguranta nationala. Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile. suportata de persoana fizica. e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice. a) tichetele de cresa acordate potrivit legii[1]. daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget. g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii. precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus. c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din 14314t1914o incinta unitatii. nu depaseste 150 ei. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport. folosite in scopul personal. cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca. precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. Avantajele. in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare. precum si compensarea diferentei de chirie. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii. cu exceptia celor prevazute in urmatorul paragraf primite in legatura cu o activitate dependenta includ. cadourile oferite salariatelor. cu orice ocazie din cele de mai sus. in scop personal. ajutoarele pentru nastere. personal pentru munci casnice. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. inclusiv a unui vehicul de orice tip. imbracaminte. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului. conform legilor speciale. acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate. realizate de persoane fizice. inclusiv cartelele telefonice. zilei de 1 iunie. hrana. la momentul platii primei respective. 5 . astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. in conformitate cu legislatia in vigoare. Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale. d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice. c) imprumuturi nerambursabile. in conformitate cu legislatia in vigoare. b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor. in scop personal. insa nu sunt limitate la: a) utilizarea oricarui bun. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. b) cazare.

precum si sumele reprezentand platile compensatorii. f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora. 6 . i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data. calculate pe baza salariului mediu net pe economie. ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu. ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare. ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare. in tara si in strainatate. precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta. la functia de baza[2]. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2. acordate potrivit legislatiei in materie. primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective. g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. j) sumele reprezentand platile compensatorii. precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate. a echipamentului individual de protectie si de lucru. k) sumele reprezentand platile compensatorii. incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii. potrivit legilor speciale. h) sumele primite. l) veniturile din salarii. la nivelul unui abonament lunar. ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator. conform legii. in interesul serviciului.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. a altor drepturi de protectie a muncii. a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare. al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice. acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie. precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament. in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor. al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net. primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala. personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate.e) contravaloarea echipamentelor tehnice. acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare. in care isi au locul de munca. solidaritatii sociale si familiei. potrivit dispozitiilor legale. pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. acordate potrivit legii. in limita unui salariu de baza la angajare. pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei. stabilite potrivit legii. calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate. k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. calculate pe baza soldelor lunare nete. a alimentatiei de protectie. precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare. la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu.

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere . in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului[3]. . pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 7 .000 lei se majoreaza la 100. precum si celelalte sume fixe. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere . la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii. exprimate in lei. se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain.450 lei. .250 lei. care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate. Cotele de impozitare si perioada impozabila Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii. Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere . Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1. n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator.. 1.2. in sensul ca fractiunile sub 100. Prin exceptie de la prevederile anterioare. inclusiv cartelele telefonice. Deducere personala Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala.000 lei[4]. perioada impozabila este inferioara anului calendaristic.3 Deduceri personale si a sume fixe Deducerea personala. Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere . astfel: . Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei. pentru credite si depozite. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. 1. .350 lei.000 lei inclusiv. o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania. q) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata.1. p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan.550 lei.1. .

deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. q persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor. ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.4 Modalitati de calcul ale impozitului pe veniturile din salarii Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar. precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1. inclusiv. din cultivarea si din valorificarea arbustilor. conform intelegerii intre parti. in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat. . potrivit prevederilor Legii nr.000 m2 in zonele montane.001 lei si 3. indiferent de suprafata. suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil. cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ. Impozitul lunar se determina astfel: 8 . in varsta de pana la 18 ani impliniti. plantelor decorative si ciupercilor. in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.650 lei. rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv. potrivit legii. 1. Copiii minori. potrivit legii[5]. ale carei venituri. copiii sau alti membri de familie. care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice[6].1. obtinute la functia de baza. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere: q persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10. final. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.000 lei. pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute.000 lei nu se acorda deducerea personala. Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul. In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili. impozabile si neimpozabile. privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3. legumelor si zarzavaturilor in sere. Deducerea sumelor economisite. Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate. Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului. nu depasesc 250 lei lunar.

care realizeaza venituri din salarii 9 . o pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri. pentru fiecare contribuabil. si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit[8]. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit metodologiei de calcul obisnuite. (4) revine organului fiscal competent. Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania. precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine. astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro[7]. § contributiile la fondurile de pensii facultative. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii. Termen de plata a impozitului Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri. conform legii[9]. precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii. unitatilor de cult. Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii. pot opta ca pentru angajatii acestora. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii. conform legii. § cotizatia sindicala platita in luna respectiva. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul. Plata impozitului pentru anumite venituri salariale Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. si urmatoarele: § deducerea personala acordata pentru luna respectiva. autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania. In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. le sunt aplicabile acestor prevederi. Procedura de aplicare a prevederilor anterioare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Obligatia calcularii. precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri[10]. direct sau printr-un reprezentant fiscal. Orice contribuabil prevazut anterior are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat. o la locul unde se afla functia de baza. retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii. precum si pentru acordarea de burse private. calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni. ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

impozabile in Romania.venit brut lunar Sumele reprezentand deducerile personale pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1001 si 3000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei. in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent[11].1. La calculul deducerilor personale lunare degresive in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul: Pentru un venit brut lunar din salarii de pana la 1000 lei: Fara persoane in intretinere: 250 Cu o persoana in intretinere: 350 Cu 2 persoane in intretinere: 450 Cu 3 persoane in intretinere: 550 Cu 4 persoane in intretinere: 650 Pentru un venit brut lunar din salarii cuprins intre 1001 si 3000 lei: Fara persoane in intretinere: 250 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu o persoana in intretinere: 350 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 2 persoane in intretinere: 450 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 3 persoane in intretinere: 550 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 4 persoane in intretinere: 650 x [1-(VBL-1000)/2000] Pentru un venit brut lunar din salarii peste 3000 deducerea personala lunara este 0 (zero). pentru fiecare an. Calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna ianuarie 2005 este prezentat in continuare. VBL . in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Aceasta nu se aplica contribuabililor. cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul. juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea.5 Fise fiscale Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie. a incetarii acesteia. Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele fisele fiscale. 10 . in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei. retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. 1. retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Persoana fizica. pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent. este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si. respectiv. pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice[12]. sa indeplineasca obligatiile privind calculul.

1. planurilor.1 Modalitati de organizare a activitatii financiar-contabile Atributiile auditorului in verificarea modului de organizare a activitatii financiar- contabile sunt: o examinarea fiabilitatii si integritatii informatiilor financiare si a celor despre exploatare. o evaluarea economicitatii si eficientei in utilizarea resurselor.2. atunci cand este cazul. respectiv a venitului baza de calcul a impozitului pe venit. o revizia metodelor prin care se asigura protectia bunurilor si. Ø controlul documentar-contabil.2 Verificarea modului de completare si continutului documentelor primare In cazul metodologiei privind auditul impozitului pe salarii se utilizeaza urmatoarele procedee: Ø studiu general prealabil : Ø se verifica daca declaratiile fiscale privind impozitul pe salarii au fost completate cu sumele inregistrate in contabilitate (note contabile. determinarea venitului net. 1. procedurilor. clasificarea si inregistrarea acestor informatii. 11 . Ø in baza verificarilor efectuate se procedeaza la controlul veniturilor salariale realizate. Organizarea auditului impozitului pe veniturile din salarii 1.2. o revizia operatiilor executate sau a programelor indeplinite cu scopul de a verifica daca rezultatele sunt in conformitate cu obiectivele si scopurile organizatiei si daca activitatile sunt executate in conformitate cu cerintele conducerii. precum si determinarea de masuri in care organizatia se conformeaza acestora. o revizia sistemelor si compartimentelor cu atributii in supravegherea politicilor. cuantificarea. o verificarea existentei acestor bunuri. balante de verificare) si daca obligatiile fiscale au fost virate la bugetul statului la termenele legale. precum si mijloacele folosite pentru culegerea. legilor si reglementarilor care afecteaza activitatile si darile de seama ale organizatiei.2.

Verificarea cronologica. fise fiscale. sunt selectionate documentele de banca (ordine de plata. Astfel. fisele de pontaj. declaratii fiscale. extraselor de cont si a declaratiilor fiscale. organul de control fiscal va proceda la controlul invers cronologic : a viramentelor. dupa caz. respectiv a penalitatilor. eventualitatea omisiunilor este mai redusa si se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problema in parte. extrase de cont). ordine de plata. se exercita in ordinea intocmirii. compensari/restituiri sau alte modalitati de stingere a obligatiilor fiscale la bugetul statului). declaratii fiscale. Controlul documentar-contabil se utilizeaza si cu caracter ulterior de organul de control fiscal pentru verificarea efectuarii platii impozitului pe salarii la termenele legale sau a majorarilor de intarziere/dobanzilor. inregistrare in contabilitate si plata lui la bugetul statului). se efectueaza controlul acestor documente in ordine cronologica cu privire la respectarea prevederilor legale (determinarea si constituirea impozitului pe salarii. fise de cont. pentru efectuarea calculului majorarilor de intarziere. In continuare. a balantelor de verificare. Controlul documentar-contabil se utilizeaza cu caracter preventiv si operativ in cazul documentelor care se primesc la serviciul contabilitate pentru inregistrare in notele contabile sau fisele de cont. precum si la completarea fiselor fiscale (state de salarii. inregistrarii si indosarierii documentelor utilizate in evidenta salariilor si a impozitului pe salarii (pontaje. note contabile. In cazul urmaririi platii impozitului pe salarii. Verificare invers cronologic se exercita de la sfarsitul spre inceputul perioadei de control fiscal. state de salarii. cand se constata neachitarea impozitului pe salarii pe o anumita perioada. penalitatilor de intarziere. 12 . precum si balante de verificare lunare. respectiv a penalitatilor calculate si datorate la ultimul control fiscal. notelor contabile. penalitatilor de intarziere. Astfel. listele de avans chenzinal). Aceata modalitate se foloseste cand se constata abatere de la prevederile legale si este nevoie sa se stabileasca momentul cand aceasta s-a produs sau cand se consata erori sau omisiuni de inregistrare. Verificare sistematica sau pe probleme consta in gruparea documentelor pe probleme si apoi controlul lor in ordine cronologica.

Soldul creditor reprezinta impozitul pe salarii datorat bugetului de stat. se procedeaza la examinarea debitelor si creditelor unor conturi pentru determinarea corectitudinii inregistrarilor sumelor reprezentand veniturile brute realizate. Astfel. Investigatia reprezinta modalitatea prin care auditorul obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza.3 Verificarea metodologiei de calcul si a platii impozitului pe veniturile din salarii Baza de calcul aferenta impozitului pe salarii include veniturile brute primite de un angajat (salariat) in cursul unei luni sub forma de salarii si alte drepturi salariale . se verifica statele de salarii cu notele contabile si balanta de verificare. respectiv a venitului net cuvenit si platit angajatilor. dupa caz. Investigatia este necesara in cazul studierii unor probleme care nu rezulta clar din documente si evidente puse la dispozitie. Astfel. auditorul poate cere lamuriri cu privire la anumite inregistrari contabile. cu privire la avansurile nejustificate sau alte drepturi salariale acordate si necuvenite. se confrunta debitul contului “cheltuieli cu remuneratiile personalului” cu creditul contului “personal remuneratii datorate” si referitor la impozitul pe salarii se confrunta contul 444 “impozitul pe salarii”. Astfel. Analiza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine argumentele justificate ale controlului. Verificare reciproca consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi entitate a unor documente si evidente cu continut identic. Astfel. a deducerilor personale de baza si suplimentare. insa legate reciproc. cont de pasiv.2. cu scopul verificarii corectei inregistrari in contabilitate a impozitului pe venit si a platii acestuia la termenele legale. cu privire la statele de salarii. a contributiilor obligatorii calculate si retinute. 13 . care se crediteaza cu impozitul retinut de la salariati sau colaboratori si se debiteaza cu sumele reprezentand plata acestui impozit la bugetul de stat. insa diferite ca forma pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite. Baza de calcul pentru veniturile din salarii la functia de baza (venitul impozabil) = Venitul net – deducerile personale de baza si suplimentare. a impozitului pe venit. 1.

v intocmirea statelor de salarii. dupa caz. v calculul majorarilor de intarziere. v cumularea tuturor drepturilor salariale. v acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare. v completarea corecta a fiselor fiscale si transmiterea lor la organul fiscal competent termenul legal. Venitul net = Venitul brut – contributiile obligatorii Contributiile obligatorii retinute incepand cu 01 ianuarie 2018 sunt: contributia pentru pensia suplimentara . respectiv a platilor intermediare din cursul lunii. v conducerea corecta a evidentei contabile privind impozitul pe venit. Baza de calcul pentru veniturile din salarii. dupa caz. v respectarea procedurii de calcul.contributia pentru protectia sociala a somerilor si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate. altele decat cele de la functia de baza = Venitul brut – contributia la asigurarile sociale de sanatate. v virarea la termen a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat privind veniturile de natura salariala. dobanzilor. Obiectivele auditorului sunt urmatoarele : v aplicarea corecta a cotelor de impunere privind veniturile nete din salarii. controlul financiar preventiv. Formele de control utilizate de angajator : 1. v pastrarea si arhivarea corespunzatoare a statelor de salarii. organizat in cadrul compartimentului financiar- 14 . penalitatilor de intarziere si a penalitatilor. v inmanarea “copiei pentru angajat” a fisei fiscale la sfarsitul anului fiscal sau la incetarea raporturilor de munca.

ordine de plata privind impozitul pe salarii si contributiile obligatorii cuprinzand viramentele efectuate. 4314) . bilantul contabil si anexele la bilant). 444. fisa de cont sintetica si analitica a conturilor: 421. comisia de cenzori. documente justificative pentru acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare. se supun operatiunii de control financiar preventiv efectuarea platii salariilor nete preventiv a constatat erori de calcul sau de inregistrare si in caz afirmativ. Platitorii de salarii au obligatia de a calcula. In cazul veniturilor de natura salariala. fise fiscale etc). penalitati de intarziere si penalitati datorate/calculate de organele de control fiscal. la data efectuarii platii acestor venituri si de a vira la bugetul statului impozitul pe venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare (reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit).  modul de calcul si plata a impozitului pe venit aferent veniturilor de natura salariala. daca a dispus refacerea statelor de plata intocmite. controlul financiar operativ. dobanzi. 2. contract colectiv de munca. de a retine.  arhivarea si pastrarea statelor de plata.documente de sinteza (balante de verificare lunare.declaratii fiscale lunare privind constituirea si plata impozitului pe salarii. 4312. extrase de cont bancar. . Sursele de informare pentru efectuarea auditului privind impozitul pe venit aferent 15 . .contabil/ audit intern. conform prevederilor legii contabilitatii si a legii impozitului pe venit. . respectiv a fiselor fiscale. Pentru efectuarea auditului se utilizeaza informatii/date din: . prin stopaj la sursa lunar.documente contabile (note contabile. respectiv de auditorii financiari cu privire la:  respectarea legislatiei financiar-fiscale. majorari de intarziere. fisa individuala a angajatilor. pontaje. Aceasta forma de control urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube (amenzi. respectiv organele de control financiar ale Curtii de Conturi). care se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar-contabil.documente primare si evidenta tehnico-operativa (contracte de angajare.

contabile si de sinteza :contract de munca 16 . alte castiguri in bani si in natura. respectiv inregistrarea cheltuielilor de exploatare aferente salariilor. . contributii obligatorii : pentru asigurari sociale de sanatate.state de salarii (nume si prenume angajat.veniturilor de natura salariala se pot sintetiza (in functie de obiectivele controlului). zi sau luna. Cu privire la organizarea corecta a evidentei contabile. studii. indemnizatie de asigurari sociale. .dupa caz). ale impozitului pe venit si a contributiilor obligatorii. dupa caz). impozit calculat si retinut. indemnizatie de conducere. organele de control fiscal verifica informatii din urmatoarele documente primare. cheltuieli profesionale. venitbaza de calcul. de noapte.. salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat in regim normal de lucru. dupa caz etc. pentru asigurari sociale individuale. Pentru verificarea determinarii veniturilor de natura salariala realizate de angajati lunar. salariul net.fisa individuala a angajatului (functia. copii si persoane aflate in intretinere. retineri. a platii drepturilor salariale.lista de avans chenzinal (suma platita angajatului in cursul lunii). spor vechime si alte sporuri. deduceri suplimentare. a impozitului calculat. astfel : 1.fise fiscale (date de identificare pentru angajat. retinut si datorat. numar zile de concediu de boala.). indemnizatii pentru primele 10 zile concediu de odihna (boala). contributia pentru protectia somerilor. lichidare. venit brut. salariul de baza pe ora. retineri : indemnizatie concediu de odihna. sporuri pentru ore suplimentare. salariul tarifar. total de plata). . impozit calculat si retinut si date privind regularizarea impozitului anual : diferente de impozit de plata/de restituit. total salariu. din care ore suplimentare. venit net. zile concediu de odihna. a drepturilor cuvenite salariatilor dupa efectuarea retinerilor. timp lucrat. deduceri personale de baza. deducere personala de baza si suplimentare.pontaje (ore/zile lucrate. 2. vechime neintrerupta. si a calculului impozitului pe venit se utilizeaza informatii din/cu privire la : . venit net. vechime in munca. diminuari definitive/recuperabile. conditii deosebite etc. avans si alte retineri pentru terti. .

dupa caz.(conditii de incadrare. a contributiilor obligatorii datorate. . o pontaje (ore/zile lucrate/nelucrate). state de plata a salariilor. contributii datorate/virate. . 4. retineri datorate/virate. organele de 17 . respectiv a ordinelor de plata emise. impozit pe venit datorat/virat. o note contabile. sume de plata cuvenite angajatilor). respectiv penalitatilor. extrase de cont. 3. o contracte colective de munca (drepturile si obligatiile ale angajatului si angajatorilor).copiilor pentru angajat”. nete. balante de verificare lunare.. . retinute/virate la bugetele respective si la fondurile speciale). o extrase de cont (confirmarea operatiunilor efectuate de angajator prin banca. o ordine de plata (privind plata obligatiilor fiscale la bugetul de stat privind impozitul pe venit. o state de salarii. Pentru verificarea salariului si platii majorarilor de intarziere/dobanzilor. vechime. aferente impozitului pe veniturile de natura salariala (efectuate de angajator din proprie initiativa) se consulta informatii/date din urmatoarele documente (referitor la respectarea termenelor scadente de plata a impozitului pe venit)): . o declaratii fiscale (declaratii lunare privind obligatiile fiscale datorate/ordinele de plata cu care au fost virate la bugetul de stat). studii. note contabile. a transmiterii lor la organul fiscal competent. o balante de verificare (sunt verificate rulajul/soldul conturilor sintetice/analitice utilizate pentru inregistrarea informatiilor/datelor referitoare la venituri brute. respectiv inmanarii . reprezentand impozit pe venit si contributiile obligatorii). drepturi si obligatii ale angajatului si ale angajatorilor). Pentru verificarea corectitudinii completarii fiselor fiscale. ordine de plata. . penalitatilor de intarziere.

fise fiscale. CAP II. care se efectueaza conform legislatiei in vigoare. judetul Neamt •Telefon : 0233/222757 IMAGINE •An infiintare: 2003 •Numele firmei: SC ZITRANS SRL SCURT ISTORIC Obiectul principal de activitate il reprezinta alte transporturi terestre de calatori. .copiei pentru angajat”. Obiectul auxiliarde activiatate il reprezinta comertul nespecializat de produse. state de salarii.1 Scurta prezentarea a societatii INREGISTRARE Camera de Comert si Industrie Piatra Neamt Romania: J27/1173/2003 CONTACT / COMUNICARE •Adresa : Almas. . Fisa de cont sintetice/analitice. note contabile. intr-o constructie amenajata in acest sens proprietatea firmei. . confirmarea depunerii/transmiterii fiselor la organul fiscal competent. pe baza de garfic – denumire codificata in clasificarea CAEN din Romania si inregistrata cu numarul 6021. . centralizator fise fiscale. . AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANS SRL 444. respectiv a inmanarii .control fiscal compara/consulta informatiile/datele continute de urmatoarele documente : .. Societatea desfasoara activitate de transport persoane in baza unor licente de transport. Balante de verificare lunare. comuna Garcina. 18 .

850. ‫٭‬ Se verifica daca datoriile au fost calculate si declarate corect si evidentiate eventualele penalitati. Apar sporadic si furnizori ai cheltuielilor diverse necesare pentru buna desfasurare a activitatii: energie. ‫ ٭‬Se verifica daca au fost platite in termen legal. ‫٭‬ Se verifica daca exista concedii medicale si daca au fost corect calculate.declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de lege. SC ZENIT PROD IMPEX SRL). precum si daca obligatiile aferente au fost corect calculate. furnizori de combustibili (BENZINARII) sau de piese de schimb (SC PANAUTO SRL).2. SC JTI INTERNATIONAL SA. telefoane etc. declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de lege. SC DANIA SRL. ‫ ٭‬Se verifica daca exista concedii de maternitate si daca au fost corect calculate.2 Organizarea sistemului de salarizare 444. ‫ ٭‬Se verifica daca societatea a acordat prime si alte avantaje in bani sau natura si daca au fost calculate si impozitate corespunzator. SC TERENTE SRL. daca au fost corect calculate. PARTENERI · Clientii (pentru ambele obiecte de activitate) sunt reprezentati de public · Furnizorii sunt pe de o parte distribuitori de marfuri (SC PROSPROSPER SRL. NUMAR DE SALARIATI: 10. iar pe de alta parte prestatori de servicii de intretinere auto.. 444. ‫ ٭‬Se verifica daca exista ore suplimentare de munca.1Principalele categorii de tranzactii Obiectivele de audit sunt urmatoarele: ‫ ٭‬Se verifica incadrarea in munca a salariatilor conform legii. 19 .632 lei. ‫ ٭‬Se verifica daca s-a facut imputarea corecta in conturi. ‫ ٭‬Se verifica daca „cheltuielile sociale” au fost corect imputate perioadei si declarate. consumabile. CIFRA DE AFCERI 2006: 1.

‫٭‬ Se verifica daca sistemul informatic folosit pentru calculul salariilor si obligatiilor aferente este in conformitate cu cerintele legislative in vigoare. DOSARUL EXERCITIULUI ZITRANS Pagina:1 SRL Sectiunea: ”Controlul conturilor” Data: Exercitiul: 02. Verificati prin sondaj 10 AS continutul dosarelor salariat individuale ale i/an salariatilor 20 .:EC S.2006 Martie Capitolul: ”Impozite si taxe” 2006 Subcapitolul: ”Obligatiile salariale ale angajatorului” Completat de: Roibu Ana Maria Revizuit de: Amariei S. Client: Ref. ‫٭‬ Se verifica daca documentele si declaratiile corespunzatoare sunt intocmite si semnate de persoane autorizate.C. Obiectivele controlului Intinde Intocmit Ref. Verificati sumele din jurnalul (stat) lunar de plata 2.:Foaia de re de_la data de lucru 1.‫ ٭‬Se verifica daca s-a facut incadrarea pe categorii de conditii de munca.03.

Controlati daca AS imoutarea salariilor se face corect pentru exercitiul controlat 5.2006 : Martie Capitolul: ”Impozite si taxe” 2006 Subcapitolul: ”Obligatiile salariale ale angajatorului” Completat de: Roibu Ana Maria Revizuit de: Amariei S. Verificati AS inregistrarea statului de salarii 7. Verificati totalul unui AS stat de plata 6.03.C. Verificati daca se face AS analiza conturilor de salarii Client: Ref. Selectionati salariati 0 AS cu ore suplimentare si salariat verificati cu fisa de i pontaj si autorizarea sefilor ierarhici 4.3. OBIECTIVE: DA/ Init Observatii: NU iale .ZITR DOSARUL EXERCITIULUI Pagina:2 ANS SRL Data: Exercitiul Sectiunea: ”Controlul conturilor” 02.verificam daca toata cheltuiala cu salariile este reala (nu exista salariati fictivi) DA 21 .:EC S.

.verificam prin sondaj daca salariile sunt calculate in conformitate cu legile in vigoare si cu regulamentul intern DA . retinute si declarate  daca aceste contributii au fost platite  daca au fost corect inregistrate .verificam prin sondaj daca salariile DA declarate sunt cele platite (nu exista sume platite la negru in contul salariilor) .  modul de calcul  procentul aplicat  daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii  daca au fost calculate. pentru fiecare contributie in parte verificam:  baza de calcul.verificam prin sondaj daca drepturile DA pentru concedii medicale au fost acordate in conformitate cu legile in vigoare .verificam prin sondaj daca toti DA salariatii sunt angajati cu carte de munca (cu forme legale) .verificam prin sondaj daca societatea a DA oprit contributiile datorate de salariati.verificam daca societatea a inregistrat fondul brut de salarii corect atat ca suma. cat si ca formula contabila DA 22 .verificam prin sondaj daca persoanele DA care sunt colaboratori au contracte individuale de munca cu timp partial incheiate .

5%):  baza de calcul.  daca au fost calculate. declarate si retinute.75%):  baza de calcul.03.C. .2006 Exercitiul: conturilor” Martie 2006 Capitolul: ”Impozite si taxe” Subcapitolul: ”Obligatiile salariale ale angajatorului” Completat de: Roibu Ana Maria Revizuit de: Amariei S.  daca au fost calculate.  daca au fost corect inregistrate. ZITRANS Data: SRL Sectiunea: ”Controlul 02. declarate si retinute.  daca din baza de calcul au fost 23 . DA  daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii. DA  daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii. DA  modul de calcul. .  daca au fost platite.  modul de calcul.  daca au fost platite. Ref.  modul de calcul.  daca au fost corect inregistrate.verificam pentru contributia unitatii la fondul de somaj (2.verificam pentru CASS (7%):  baza de calcul.verificam pentru CAS (19.:EC Client: DOSARUL EXERCITIULUI Pagina:3 S..verificam prin sondaj daca societatea a inregistrat contributiile pe care trebuia sa le inregistreze DA .

 daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii.141%):  baza de calcul.03. daca au fost corect inregistrate.  daca au fost calculate. declarate si retinute. .  daca au fost platite.C. Client: Ref.  daca au fost calculate.:EC S. excluse sumele neimpozabile conform legii. ZITRANS SRL DOSARUL Pagina:4 Exercitiul: EXERCITIULUI Data: Martie 2006 02. DA  modul de calcul. accidente si boli profesionale (1.2006 Sectiunea: ”Controlul conturilor” Capitolul: ”Impozite si taxe” Subcapitolul: ”Obligatiile salariale ale angajatorului” Completat de: Roibu Ana Maria Revizuit de: 24 . .  daca au fost corect inregistrate. DA  modul de calcul.verificam pentru Comisionul pentru Camera de Munca (0.verificam pentru fondul de risc.  daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii.  daca au fost corect inregistrate. declarate si retinute.  daca au fost platite.  daca procentul a fost corect stabilit in fct de CAEn activitate de baza.  daca au fost platite. declarate si retinute.25%):  baza de calcul.75% sau 0.  daca au fost calculate.

.verificam prin sondaj daca au fost impozitate toate drepturile de natura salariala (inclusiv salariul primit in DA natura). . tichete de masa.  daca au fost calculate.  daca au fost platite. DA .in cazul in care aceste contributii nu au DA fost platite. diurna. trebuie sa calculam majorari si penalitati de intarziere. declarate si retinute. . DA  modul de calcul.verificam daca au fost depuse la sfarsitul lunii declaratiile privind contributiile legate de salarii. DA 25 .verificam daca exista viza de control preventiv pe documentele legate de salarii. cheltuieli de deplasare. .).verificam daca intreprinderea a DA intocmit fisele fiscale si le-a depus.verificam daca au fost platite DA contributiile retinute salariatilor si cele datorate de intretpindere. daca au fost corect inregistrate . etc. .verificam prin sondaj daca au fost scazute din baza de impozitare toate sumele ce nu se impoziteaza conform DA legii (ajutoare de deces.75% ):  baza de calcul. DA .  daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii.verificam prin sondaj daca grila de impozitare a fost corect aplicata. Amariei S. -verificam pentru fondul concedii medicale (0.

2. Hotarari judecatoresti privind poprirea de salariu. Tatu Andreea. semnaturile la venire si plecare.1. 2. Vasile Grigoras. 4.4 S. Grigore Ioan.2. numele persoanelor.C ’’ZITRANS” S. Statul de plata a salariilor se intocmeste lunar. .3.L. Radu Raluca.2 Înregistrari semnificative în contabilitate. numarul de ore lucrate. are 10 angajati pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata (Ionescu Mihail.2.3 Probe de audit: metodologie de calcul. Ion Teodor) si 2 angajati pe baza de contract cu timp partial (Florea Sorin si Stere Andrei) in luna martie 26 . 444. 4. declaratii 444. Contractul de munca atesta realitatea relatiei de munca cu persoana care-l semneaza (contractul fiind inregistrat la Camera de Munca teritoriala) si nivelul datoriei angajatorului in legatura cu salariul angajatului. confirmat de semnatura sefului de tura. semnaturile la venire si plecare. la care firma poate adauga si inregistra anexe. 2. Contractul de munca– este un formular tipizat. Statul de salarii– este principalul document contabil pentru inregistrarea cheltuielilor cu forta de munca. Fisa zilnica de prezenta cuprinde: data. 3. documente justificative 1.1. Documente justificative privind retinerile din salarii 4. contracte de achizitii bunuri in rate.verificam daca toate contributiile au fost intocmite de catre o persoana autorizata DA 2. Adam Alexandru. 4. Moise Angelica. Decizii administrative emise de firma pentru imputarea de pagube produse de angajati si retineri din salariu penalizatoare. potrivit intereselor proprii si elementelor negociate cu salariatul. Fisa zilnica de pontajcuprinde: data. numele salariatilor. de sector sau a altei persoane responsabile (de acelasi tip).R.2. Nica George. Popescu Gabriela. 4. Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca. pus la dispozitie de Camera de Munca teritoriala. fise fiscale. Fise de rambursare rate la imprumuturi.4.

Vasile Grigoras • Salariul de baza 630 lei. • O are in intretinere pe mama ei cu handicap grav. din care in scop personal 50 lei . • Spor vechime 10%. . • Concediu medical toata luna (23 zile) pentru boala normala (75%). In ceea ce priveste salarizarea. Salariatii pe baza de contract cu perioada nedeterminata . Tatu Andreea • Salariul de baza 700lei.270 lei. Radu Raluca • Salariul de baza 500lei. Moise Angelica • Salariul de baza 1. Popescu Gabriela • Salariul de baza 800 lei • Spor de vechime 10% • Tichete de masa • Telefon din partea firmei: valoarea totala a facturuii: 170 lei. . • Nu are nici un spor.Ionescu Mihail • Salariul de baza 570 lei • Spor de vechime 10%. • Tichete de masa • Are in intretinere 2 copii minori . • Spor vechime 10%. • Tichete de masa.2006. 27 . . societatea dispune de urmatoarele informatii cu privire la salariatii sai: UUUUUUUUUUUUUUUU.

270 lei. Florea Sorin • Salariul de baza 380 lei. . • Tichete de masa. CASS 7%. • Spor de vechime 10%. 28 .5%. Ion Teodor • Salariul de baza 930lei • Tichete de masa. Grigore Ioan • Salariul de baza 780 lei. . Stere Anderi • Salariul de baza 540 lei. cotele in vigoare la data de 31 martie 2006 sunt: . Salariati pe baza de contract cu timp partial . Adam Alexandru • Salariul de baza 1. • Tichete de masa. In ceea ce priveste obligatiile salariale ale angajatorului. . • Tichete de masa. B.75%(conditii normale de munca).75%. Comision Camera de Munca 0. • Nu mai are nici un contract individual de munca incheiat cu nici o alta societate. Fond somaj 2. . • Are contract individual de munca pe perioada nedeterminata incheiat cu o alta societate comerciala. CAS 19. • Tichete de masa. . Nica George • Salariul de baza 560 lei. . . .

Fond special pentru accidente si boli profesionale 1.CAS 19.1. . .5%(conditii normale de munca).5% 29 .75% 6451 = 4311 1584 cheltuieli privind contributia unitatii contributia unitatii la asigurarile la asigurarile sociale sociale . .871 cheltuieli privind remuneratii personal remuneratii datorate personal % = 423 494 1 150 (494*7 zile/23 zile) cheltuieli privind remuneratii personal ajutoare materiale personal datorate 1 344 contributia unitatii la asigurarile sociale . . Fond de somaj 1%.fond salarii realizate: 641 = 421 7.5%. CAS 9. sa calculeze si sa plateasca toate contributiile datorate de catre angajati: . Impozit pe salarii C. SALARIATII PERMANENTI . De asemenea angajatorul se obliga sa retina. CASS 6.Fond de somaj 2. Inregistrarile contabile C.141%.

taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate . taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate . alte impozite.Fond pentru concedii medicale 0.Fond de risc.141% 635 = 4471 92 cheltuieli cu alte impozite. fonduri speciale taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate . accidente si boli profesionale 1. 6452 = 4371 201 cheltuieli privind contributia unitatii contributia unitatii la fondul de unitatii pentru ajutorul de somaj somaj .75% 635 = 4472 60 cheltuieli cu alte impozite.CASS 7% 6453 = 4313 561 cheltuieli privind contributia angajatorului contributia angajatorului pentru pentru asigurarile sociale de sanatate asigurari sociale de sanatate .Comision Camera de Munca 0. alte impozite.75% 635 = 4461 60 cheltuieli cu alte impozite.Retineri personal 421 = % 7871 personal remuneratii datorate 4312 748 contributia personalului la asigurarile sociale 4314 512 contributia angajatilor pentru 30 .

2.75% 6451 = 4311 182 cheltuieli privind contributia unitatii la contributia unitatii la asigurarile asigurarile sociale sociale 31 . asigurarile sociale de sanatate 1 79 contributia personalului la fondul de somaj 1 880 impozitul pe venituri de natura salariilor 641 5652 casa in lei 423 = % 494 4311 6 persoanl ajutoare materiale contributia personalului la datorate fondul de somaj 1 488 casa in lei C.fond salarii 641 = 421 920 cheltuieli cu salariile personalului personal remuneratii datorate . SALARIATI CU TIMP PARTIAL .CAS 19.

Fond de risc. taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate .CASS 7% 6453 = 4313 64 cheltuieli privind contributia contributia angajatorului pentru angajatorului pentru asigurarile asigurarile sociale de sanatate sociale de sanatate . alte impozite. accidente si boli profesionale 1.75% 635 = 4472 7 cheltuieli cu alte impozite.Comision Camera de Munca 0.75% 635 = 4461 7 cheltuieli cu alte impozite.141% 635 = 4471 10 cheltuieli cu alte impozite. alte impozite.5% 6452 = 4371 23 cheltuieli privind contributia unitatii pt. taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate 32 . contributia unitatii la fondul ajutorul de somaj de somaj .Fond pentru concedii medicale 0. fonduri speciale taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate .Fond somaj 2..

3.Retineri personal 421 = % 920 personal remuneratii datorate 4372 87 contributia personalului la asigurarile sociale 4314 60 contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 444 9 contributia personalului la fondul de somaj 5311 152 impozitul pe venituri de natura salariilor 4371 612 casa in lei C. PLATA DATORII PRIN BANCA % = 5121 5040 conturi la banci in lei 1 1422 contributia unitatii la asigurarile sociale 33 ..

2 835 contributia personalului la asigurarile sociale 3 625 contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate 4 572 contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 1 2 2 4 contributia unitatii la fondul de somaj 2 9 4 contributia personalului la fondul de somaj 1 1032 impozitul pe venituri de natura salariilor 1 67 alte impozite. taxe si varsaminte asimilate 1 102 2 67 fonduri speciale. taxe si varsaminte asimilate 34 .

L. DOSARUL Ref.: ZITRANS EXERCITIULU S.66 lei 1% 25.72 lei 1 % 27.Client: S.R.70 lei 1 % 89. Situatii financiare exercitiul curent Fond total de salarii 8.1 Exercitiul: Controlul martie 2006 conturilor Capitolul:Pragul de semnificatie Intocmit de: Roibu Ana Maria Revizuit de: Amariei S.57 lei Client: FOAIE DE LUCRU Referinta: EC SC NR.5% 12.941lei 0.5 % 44.41 lei Total obligatii salariale angajator 2. I Sectiunea: Pag.5% 13.32 lei Prag de semnificatie: 51.1 ZITRANS Expert Pagina:1 SRL Capitol: Fond total de Data: Perioada: salarii angajati 18.C.02.532 lei 0.44 lei Total obligatii salariale angajat 2.2006 Martie 2006 permanent Aprecierea asupra importantei relative a postului de 35 .744 lei 0.

Fond de salarii = Salariu realizat + Sporuri permanente + alte drepturi (rulaj debitor 641) * Existenta Se constata ca fondul de salarii a fost determinat corespunzator si inregistrate in contabilitate. * Exhaustivitatea si integralitatea S-a verificat inregistrarea operatiilor si s-a observat ca acestea au fost realizate in mod corespunzator Legii contabilitatii nr.871 lei Pragul de control retinut pentru post:1% Prag: 78. pentru salariati s-au verificat contractele individuale de munca si nu s-au constatat nereguli. * Realitatea Se constata ca sumele inregistrate in contabilitate coincid cu cele din contracte si in cartile de munca si cu cele din statele de salarii. De asemenea. * Raportarea corecta In documente. • Fond de salarii recalculat = 7. 2. Obiectivele auditului sunt: Se verifica corecta determinare si inregistrare a fondului de salarii. aferenta perioadei in care a fost ocazionata.82/1991. * Perioada corecta Cheltuiala a fost inregistrata corect. DATORII SOCIALE/SALARIALE ALE ANGAJATORULUI Valoarea postului (rulaj creditor): 7. cheltuiala a fost raportata corect. declaratii. Metode Se verifica integral statul de salarii aferent lunii Martie 2006. * Imputarea corecta Cheltuiala este corect imputata/inregistrata in conturi potrivite. * Evaluarea La intrare cheltuiala este inregistrata la cost istoric si se reflecta corect in rezultatul perioadei de raportare.71 lei 1.871 lei 36 .

L. zile lucrate 09 630 21 10 630 23 11 630 23 12 630 20 01 630 23 02 630 22 TOT 3.270)* 10%= 441 lei • Alte drepturi (telefon) = 50 lei _____________________________________________________________ = Salariu realizat = 7.2006 Perioada:marti medical e 2006 1. neprezentand erori semnificative.• Suma salariilor de baza = 7.2 Expert Pagina:1 ZITRANS Capitol: Indemnizatii Data: S. Obiectivele auditului sunt: Se verifica daca indemnizatia pentru concediul medical a fost corect calculata si inregistrata. Se recalculeaza concediul medical.780 132 AL 37 . Client: FOAIE DE LUCRU Referinta: ec S.02. Concluzii In urma verificarii. 2.270+1. concluzia noastra este ca fondul de salarii aferent lunii supuse auditarii a fost bine determinat si inregistrat.C. pentru concediul 18.380 lei • Sporuri de vechime (10%) = (570 + 800 + 500 + 1. Metode 2.R. NR.871 lei 3.1. inclusiv exactitatea formulei de calcul Luna Venit lunar Nr.

. inregistrarea concediului medical datorat: Concediul medical suportat de societate: Indemnizatie concediu medical * 7 zile = 150 lei 23 (deoarece societatea are sub 20 de salariati.Indemnizatia Venit mediu zilnic Nr.780 x 23 x 75% = 494 lei 132 2. Concluzii Comparand datele din notele contabile si cu certificatul pentru concediul medical. 38 .zile Coeficient pentru concediu = pe ultimele 6 luni * concediu * de boala medical = 3.2. Se verifica daca concediul medical a fost corect declarat si inregistrat si daca s-au retinut contributiile angajatului (la fondul de somaj). din totalul de zile de concediu medical din luna) 641 = 423 150 lei cheltuieli privind remuneratii personal – ajutoare materiale personal datorate Concediu medical suportat din bugetul CAS: Indemnizatie concediu medical * 23 – 7 = 344 lei 23 4311 = 423 344 lei contributia unitatii la personal – ajutoare materiale asigurarile sociale datorate 3. suporta o cheltuiala pentru primele 7 zile.

am constatat ca indemnizatia a fost corect calculata si inregistrata in contabilitate.

Client: FOAIE DE LUCRU Referinta:
S.C. NR.3
Expert Pagina:1
ZITRANS
Capitol: Fond de salarii Data:
S.R.L.
angajati cu contract cu 19.02.2006
Perioada:
timp partial
martie 206

1. Obiectivele auditului sunt:
- Se verifica daca salariatii cu timp partial au fost incadrati in grupa de munca
corespunzatoare;
- Se verifica daca pentru salariatii cu timp partial a fost corect calculat si
inregistrat fondul de salarii;
2. Metode
2.1. S-au verificat integral contractele de munca cu timp partial si statul de salarii
pentru acestia.
Salariu de baza: 920
+Alte drepturi 0
________________________________________
= Salariu realizat: 920
Inregistrarea facuta de societate
641 = 421
920
cheltuieli privind remuneratii personal remuneratii datorate
personal

39

2.2. S-au verificat conditiile de incadrare in contract cu timp partial.
3. Concluzia
Salariatii au fost corect incadrati, in conformitate cu cerintele legale si contractele
lor de munca. Fondul de salarii a fost corect calculat si inregistrat in contabilitate.

Client: FOAIE DE LUCRU Referinta:
S.C NR.4
Expert Pagina:1
ZITRANS
Capitol: CAS Data:
S.R.L.
19.02.2006
Perioada:
martie 2006

1. Obiectivele auditului sunt:
Se verifica daca obligatiile pentru bugetul asigurarilor sociale au fost corect calculate,
inregistrate si declarate.
2. Metode
Calculam obligatiile datorate de societate:
Ø pentru salariatii permanenti
• Fond salarii 7.871
• Cota CAS pentru întreprindere 19.75%
• Obligatia la buget CAS =1.554
Ø CAS datorat pentru indemnizatia de concediu medical pentru primele 7 zile
19.75% * 150 = 30 lei
Ø CAS datorat pentru salariatii cu timp partial

40

• Fond salarii 920 lei
• Cota CAS pentru întreprindere 19.75%
• Obligatia la buget CAS=182
Ø TOTAL OBLIGATIE CAS = 1.766 LEI
Ø Sume deductibile din CAS
• Indemnizatia suportata din buget CAS 344 lei
• Asigurari de sanatate 6,5% aferenta indemnizatiei =
2 * 310 * 6,5% * zile concediu medical= 40
zile lucratoare
OBLIGATIA DE PLATA = 1.382 LEI
Ø Total datorie inregistrata in societate:
- pentru salariati permenenti 1.584 (la fond de salarii + indemnizatie);
- pentru salariati cu timp partial 182
- total obligatie declarata 1.422
Ø Diferenta = Obligatie corecta – Obligatie inregistrata
= 1382-1422 lei=-40 lei

3. Concluzia
In urma refacerii calculului am descoperit o eroare de -40 lei in ceea ce priveste
declararea obligatiei de plata pentru CAS.
Societatea nu a virat din bugetul asigurarilor sociale la bugetul asigurarilor de
sanatate suma stabilita prin lege pentru concediul medical inregistrat.
Eroare :
- CAS declarat salariati 1.584
- CAS timp partial 182
- Deducere CM dinn buget 344
- sanatate neretinuta pentru indemnizatie: 40
___________________________________________
= EROARE DESCOPERITA: -40 LEI

2.4 Opinii emise de auditor

In urma auditului efectuat asupra conturilor de obligatii salariale ale angajatorului am

41

Contributia unitatii la Asigurari Sociale de Stat In urma refacerii calcului am descoperit o eroare de -40 lei in ceea ce priveste declararea obligatiei de plata pentru CAS.: . afectand in mod semnificativ prezentarea fidela a obligatiilor salariale ale angajatorului. obligatie CASS in contul 4313 declarata in minus: 40 lei In urma auditarii eroarea este de 80 lei ceea ce depaseste pragul de semnificatie stabilit de noi la valoarea de 51. In concluzie opinia noastra este cu rezerve. Asigurari de sanatate neretinut 40 lei .constatat urmatoarele: .57lei. 42 . Societatea nu a virat din bugetul asigurarilor sociale la bugetul asigurarilor de sanatate suma stabilita prin lege pentru concediul medical inregistrat. Contributia unitatii la CASS Am audiat obligatiile societatii privind datoria la fondul de asigurari sociale de sanatate si am constatat ca nu s-a declarat si virat contributia la sanatate aferenta concediilor medicale 40 lei. CAS declarat in plus 40 lei = Eroare in contul 4311 supraincarcat: 40 lei . Eroare totala: .

L.C. 43 .C.S.”ZITRANS”S.R.”Ana Audit „ S.L. Catre S.R. RAPORT DE AUDIT privind obligatiile salariale ale angajatorului la data de 31 martie 2006 Noi am procedat la audierea obligatiilor salariale ale angajatorului aferente perioadei de raportare martie 2006 si am constatat urmatoarele: * Fond total de salarii: 8.941 lei.

* Total obligatii salariati: 2. asa cum se prezinta aceasta la 31 martie 2006. realizarea unor obiective de politica financiara.306/2002 privind „Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene”.L. CONCLUZII Indiferent de tipul de audit solicitat de autoritatea competenta. datoria de natura salariala a societatii comerciale ZITRANS S.. apreciez ca legislatia fiscala este de o importanta esentiala. in concordanta cu OMFP nr. economic si social. 44 . sub toate aspectele semnificative.532 lei.L. Am exprimat aceasta opinie datorita nerespectarii prevederilor legale de catre societatea audiata. economica si social politica. Un audit include examinarea pe baza de teste a probelor ce sustin sumele din situatiile financiare si informatiile prezentate. Aceste standarde solicita ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative.R. In opinia noastra consideram ca raporturile privind obligatiile salariale ale angajatorului nu prezinta in mod fidel situatia reala la data de 31 martie 2006. prin politica fiscala statul urmareste.R.” ANA AUDIT ” S. dar tot atat de important este ca aceasta sa fie corect aplicata prin intermediul structurilor administrative.R. Deoarece. In opinia noastra raporturile privind obligatiile salariale ale angajatorului nu prezinta in mod corect.C. Noi am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit.L.744 lei. Auditor: S. * Total obligatii angajator: 2. raportata la unul sau mai multe criterii de calitate. de regula. datorita descoperirii unor erori semnificative la nivelul conturilor de obligatii salariale ale angajatorului. Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie asupra acestor situatii. Calculul si declararea acestor obligatii este responsabilitatea conducerii societatii ZITRANS S. dupa primirea misiunii se impune o buna cunoastere a administratiei fiscale in context legislativ. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

calculul si analiza faptelor si documentelor in functie de conditiile si cerintele misiunii. Este responsabilitatea echipei manageriale de a asigura conducerea operatiunilor entitatii in conformitate cu prevederile legilor si regulamentelor. cererea de informatii si confirmarea. Rezultatele unui audit trebuie sa se concretizeze in elaborarea unor concluzii cu caracter de evaluari. Raspunderea pentru prevenirea si detectarea situatiilor de neconformitate revine de asemenea echipei manageriale. O atitudine necooperanta a conducatorilor ingreuneaza mult auditarea. care sa evidentieze deficientele si locurile unde trebuie sa se intervina pentru a se obtine o redresare sau o imbunatatire a activitatii. Standardele internationale de audit cer auditorului sa foloseasca proceduri specifice pentru obtinerea informatiilor si elementelor de valoare probatorie intre care: inspectia. observarea. dar rolul sau consta in semnalarea acestora. 45 . Auditorul nu este si nu poate fi facut raspunzator pentru prevenirea situatiilor de neconformitate.

Neamt.64 Nr. nr. Almas.L.64. DIRECTOR GENERAL S.5. ANEXA 1 S.01.15/05. Str.”ANA AUDIT” S. Veseliei. Manastirii nr. Pentru a avea un contract direct cu privire la unitatea noastra.”ZITRANS” SRL ALMAS/ JUD NEAMT Str.M.2007 C a t r e.C. Piatra Neamt Prin prezenta va rugam sa aveti amabilitatea sa efectuati audit extern privind obligatiile salariale ale angajatorului aferente perioadei de raportare martie 2006 si in mod special auditul impozitului pe salarii. nr.R. S.C. va rugam sa ne contactati la adresa din strada Manastirii. jud. 46 .

15 din 05. Veseliei. In plus. Un audit include examinarea pe baza de proceduri. prin adresa nr. 47 . Str. Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern. Auditul pe care il vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastra asupra obligatiilor salariale ale angajatorului.01.”ANA AUDIT”S. exista un risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite. Piatra Neamt C a t r e. precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SAU CONDUCEREA SOCIETATII ZITRANS SRL Scrisoare de angajament Dumneavoastra.2007 ati solicitat sa efectuam auditul obligatiilor salariale ale angajatorlui pentru luna martie 2006. fata de raportul nostru asupra obligatiilor salariale ale angajatorului putem oferii o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa sistemului de control intern si de contabilitate care ne atrage atentia. Va reamintim ca responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare incluzand prezentarea adecvata a acestora revine societatii. Aceste standarde solicita ca noi sa efectuam auditul in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative.5. nr. Suntem incantati sa va confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acestei scrisori. Auditul include si examinarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere. ANEXA 2 S.C. Noi ne vom desfasura activitatea in conformitate cu Standardele de Audit si Standardele Nationale de Audit emise de CECCAR si Camera Auditorilor din Romania. teste a dovezilor privind raportarea si prezentarea situatiilor financiare.R.L.

ca este in conformitate cu cerintele dumneavoastra privind angajarea noastra pentru auditarea situatiilor financiare ale firmei dumneavoastra. Onorariul nostru va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea si se calculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament. selectia si aplicarea politicilor contabile si supravegherea activelor societatii. Aceasta responsabilitate include mentinerea inregistrarilor adecvate si a controalelor interne. Asteptam o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra si credem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice inregistrari. S-a luat la cunostinta in numele S.C. documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare in efectuarea auditului. Semnatura _________________________________ (Numele si functia) Data______________ 48 .R.”ANA AUDIT” S.”ZITRANS” S. Ca parte a procesului de audit.C.L. Va rugam sa semnati si sa returnati copia atasata acestei scrisori care ne indica.L. S.R. plus cheltuielile ce vor fi decontate pe masura ce vor fi decontate. vom cere din partea conducerii confirmarea scrisa privind declaratiile facute in legatura cu auditul.

1.O. Ordinul Ministerului Finantelor nr. Standardele de audit financiar 2000.F/__/__ din data de _______ 2005 In conformitate cu prevederile: .M.27/1173/2003 si posedand Certificatul de inregistrare Fiscala nr. cu sediul in Almas.C. S. . . denumita in continuare BENEFICIARA. Auditarea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Nationale de Audit. PARTILE CONTRACTANTE 1. judetul Neamt inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. strada Manastirii.64.L.94/2001.591/2000. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. nr. emise de CECCAR si Cam era Auditorilor din Romania.75/1999.J. – director economic.C. Codului privind conduita etica si profesionala a auditorilor financiari – 2000. .R. S-a incheiat prezentul contract de audit financiar in urmatoarele conditii: Art. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.R.1. 5924766 reprezentata prin S.2. in conformitate cu planul 49 . Auditor FINANCIAR Art.”ANA AUDIT” S. S. 1. .’’ZITRANS” S.1. Hotararii Guvernului nr. – director general si doamna G. ANEXA 3 CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR Numarul A.L.1.

2. Intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar ca urmare a examinarii profesionale sistematice a activitatilor contabile. Obligatiile BENEFICIAREI: 4. decizii si alte documente privind organizarea controlului intern si controlului financiar preventiv. documentele de constituire si modificari ale societatii dupa constituire. precum si exprimarea unei opinii responsabile. 2. Art. Sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor contractate: spatiu de analiza a documentelor si discutii c u reprezentanti ai conducerii societatii.5.1. precum si exprimarea opiniei responsabile. personal 50 .1.2. OBLIGATIILE PARTILOR 1. registrele financiar contabile. hatararile si deciziile consiliului de administratie. 2. pentru situatiile financiare ale perioadelor urmatoare.3. in conformitate cu Standardele Nationale de audit publicate de Camera Auditorilor din Romania.03.4. pe baza Standardelor Internationale de audit.1. organigrama societatii. Auditarea profesionala a situatiilor financiare. din prezentul contract se vor realiza pana la data de 31. din partea auditorului financiar de practica publica. din partea auditorului financiar de practica publica. situatiile financiare si notele la acestea.3.2007. etc. DURATA CONTRACTULUI 3.1. fluxurile de trezorerie. organizarea controlului intern. Serviciile de audit financiar de la punctele 2. Raportul de audit financiar se va baza pe datele furnizate de BENEFICIARA.1.5 alin. intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar. politicele contabile adoptate de Beneficiara. 3. Contractul intra in vigoare de la data indeplinirii conditiei de plata a avansului in conformitate cu prevederile art.2. Art.1. comitetului director si directorului general.1.3.2. Sa puna la dispozitia auditorului financiar toate documentele legale privind operatiunile patrimoniale ale societatii care au stst la baza inregistrarilor in contabilitate.4. 4.de misiune in Anexa 1. asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii.

2. Sa achite Auditorului financiar contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile art. Sa organizeze si sa efectueze lucrarile de audit financiar pe baza mandatului de audit financiar. normele profesionale si tehnice care ii sunt aplicabile. inclusiv de reprezentantii acestuia si reprezentantii conducerii sau compartimentelor functionale ale beneficiarei. Sa efectueze lucrarile de audit financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.2. 4. 4.5.1.1.1. Faptele cuprinse in confidentialitatea profesionala include nu numai pe acelea incredintate de beneficiar. Sa acorde numai serviciile de consultanta profesionala si sa nu se implice in desfasurarea activitatii de administrare.2. comitetul director.din cadrul compartimentelor financiar si contabilitate. 4. Sa raspunda pentru prejudiciile pe care le poate aduce beneficiarei ca 51 . 4.2. Sa permita de cate ori este cazul un dialog profesional intre auditorul financiar. secretarul consiliului de administratie. 4. Obligatiile AUDITORULUI FINANCIAR 4. 4.4. pe o perioada de trei ani de la incetarea prezentului contract.2. precum si amanarea unor discutii necesare cu reprezentanti sau personal de specialitate ai Beneficiareim poate determina nerespectarea de catre auditoriu financiar a planificarii misiunii de audit si a elaborarii raportului. ca urmare a acceptarii misiunii de audit si in confiormitate cu planificarea acceptata de comun acord cu Beneficiara.5 din prezentul contract. inclusiv salariatii acestuia care au avut acces la informatii despre Beneficiara. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Auditorul financiar. cu exceptia cazurilor prevazute de lege.2.4.3. Sa pastreze confidentialitatea profesionala. Intarzierea predarii documentelor solicitate sau accesului la acestea. ci si de cele care s-au luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate.3. 4. care reprezinta atributul si responsabilitatea exclusive ale Beneficiarei. actiionariat.2.

Prezentul contract nu poate fi modificat decat in forma scrisa. 6. Obligatii comune Partile convin sa colaboreze cu buna credinta. Art. utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua precedenta efectuarii platii. Plata se face prin transfer bancar in contul Auditorului financiar:…. care va fi platit de Beneficiara in lei. Onorariul pentru lucrarile efectuate pe durata desfasurarii prezentului contract este in suma totala pentru anul 2006 de …. 5.3. intre reprezentantii lor. in scopul executarii prezentului contract. Deschis la B.R. in termen de 3 zile de la primire. 4. pe baza facturilor fiscale emise de Auditorul financiar. esalonat. Plata se face.2.1. acordandu-si sprijin reciproc si operativ. Inceperea lucrarilor contractate presupune virarea de catre Beneficiara a unui avans de 30%. Sucursala Piatra Neamt. Art. in termen de trei zile de la data semnarii prezentului contract. in conditiile legii si a riscului de asigurare profesionala. € . Prezentul contract poate inceta inainte de termen daca una din parti nu-si 52 . Pentru anii urmatori nu se va solicita avans.C.urmare a exprimarii opiniei responsabile. contabile. fara TVA. din valoarea contractului pe anul 2006. Auditorul financiar raspunde profesional in fata Camerei auditorilor din Romania.1.2. MODIFICAREA. inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul. fiscale. respectiv prin act aditional.5 ONORARII SI CONDITII DE PLATA 5. Modificarile pot contine suplimentari sau diminuari de lucrari profesionale din domeniul financiar sau consultantei financiare. INCETAREA CONTRACTULUI 6.6.

Penalitatile se vor situa la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei de la data constatarii neindeplinirii obligatiilor contractuale. de calculare a penalitatilor care nu vor putea depasi valoarea serviciilor neasigurate sau neachitate la termen. Prezentul contract poate fi suspendat sau poate inceta daca oricare dintre parti invoca forta majora. ivirea cazului de forta majora si. totodata. RASPUNDERI 7. 53 . dar nu mai tarziu de cinci zile. integral sau partial. 8. imprevizibile si inevitabile. de asemenea.7. celeilalte parti. partea in cauza trebuie sa transmita celeilalte documentele si totodata sa estimeze durata efectelor fortei majore.2. 7. iar aceasta se constata cu probe scrise. Executarea cu intarziere sau necorespunzatoare ori neexecutarea obligatiilor asumate potrivit prezentului contract atrage raspunderea prejudiciului materiale si/sau moral pe care l-a cauzat in mod direct. propriile obligatii asumate potrivit contractului de fata. in scris. Partile contractante vor identifica obligatiile neindeplinite si evalua prejudiciile create. daca este declarata in stare de insolvabilitate sau impotriva ei s-a declansat procedura de lichiditate. potrivit legii.2. care apeleaza la aceasta imposibilitate de indeplinire contractuala. Incetarea cazului de forta majora sau asimilat acestuia trebuie. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice imediat. Forta majora se poate invoca. stabilind modalitatile de despagubire. Art.1. Art. daca a incalcat din nou oricare din obligatiile sale dupa ce a fost notificata despre respectiva incalcare a clauzelor contractuale.indeplineste o obligatie esentiala. 8.3. sa indeplineasca toate eforturile sale pentru a limita consecintele acestei imprejurari.1. cauzele de forta majora fiind independente de vointa partilor.4.8. si exonereaza de raspundere partea contractuala. FORTA MAJORA 8. In termen de cel mult 15 zile dupa ivirea cazului de forta majora sau asimilat acestuia. in conditiile legii. 8. Forta majora poate impiedica pe oricare dintre parti sa-si indeplineasca.

9. 8. 10.6. Toate eventualele diferente care ar putea interveni intre parti in legatura cu interpretarea si/sau executarea prezentului contract ori in legatura cu acesta se vor solutiona pe cale amiabila. Art. In cazul in care evenimentul care determina impiedicarea executarii intocmai a prevederilor prezentului contract de catre una din partiler contractante dureaza mai mult de 1 luna. In caz de nerezolvare pe cale amiabila. Fiecare parte se obliga sa indeplineasca toate masurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor fortei majore si a oricarui eveniment asimilat acestuia. fiecare parte contractanta va avea dreptul sa supuna respectivul diferend spre solutionarea instantelor judecatoresti competente. Cu aceasta ocazie se vor comunica posibilitatile concrete de reluare a indeplinirii propriilor obligatii contractuale si estimarile in legatura cu eventualitatea diferitelor intarzieri sau restante. Prezentul contract se intemeiaza pe faptul ca Auditorul financiar este autorizat sa execute servicii profesionale de catre Camera Auditorilor din Romania. ori eventualitatea de reziliere a acestuia. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.1. in termen de cel mult o zi de la data cand s-a produs aceasta incetare. ALTE CLAUZE 10.2. 54 .1. cealalta parte are dreptul sa se considere dezlegata de obligatia sa corelativa de contract. iar ambele parti vor examina impreuna modalitatea de executare in continuare a prezentului contract sau de suspendare temporara a aplicarii lui.comunicat in scris celeilalte parti. 8.10. 9. LITIGII 9. Art.2.5.

fiecare avand aceeasi putere juridica. DIRECTOR GENERAL ________________________ DIRECTOR ECONOMIC ________________________ ANEXA 4 PLAN DE MISIUNE 1.C. 10. Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale.C.”ANA AUDIT” S.L. denumire 55 .R.L. Anexele fac parte integranta din prezentul contract. Prezentarea clientului S. BENEFICIARA. din care un exemplar pentru fiecare parte contractanta.4.3.R. AUDITOR FINANCIAR S.conform autorizatiei anexate.”ZITRANS ”S.”ZITRANS” S. S. Incheiat astazi ____________ la Piatra Neamt. 10. .R. iar un exemplar pentru Camera Auditorilor din Romania.C.L.

etc. identificarea functiilor si conturi semnificative . Echipa si bugetul . scurt istoric – organizare – consideratii privind obiectul de de activitate. conturi anuale . fiscalitate. piata. Definirea misiunii . Informatii contabile . particularitatile sistemului contabil . bugete si conturi previzionale . externe) . natura misiunii: auditare. concurenta – conducerea si perosanele propuse a fi contactate 2. calculul conturilor estimate in functie de experienta membrilor echipei . controale semnificative pe care se sprijina misiunea de audit 5. alte misiuni conexe din activitatea clientului . Orientarea programului de lucru . principii contabile 3. numarul si nivelul mebrilor echipei . identificarea punctelor forte ale sistemului . capital social si actionarii – inregistrare . aprecierea auditului intern . determinarea pragului de semnificatie . asistenta de specialitate necesara: informatica. utilizarea lucrarilor de control ale cenzorilor . determinarea orelor necesare pe feluri de lucrari . Sisteme si domenii semnificative . confirmari de obtinut (intern. documente de obtinut 6. compararea numarului orelor necesare cu limitele stabilite de normele profesionale si justificarea diferentelor 56 . . . sediul social . inventare faptice . principalele conditii pentru realizarea lucrarilor de verificare si control 4. prezentarea zonelor de risc .

scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fi emise (cu date limita) LUCRARI DE AUDIT FINANCIAR 01 – 10. repartizarea lucrarilor pe membrii echipei .2007 .Elaborarea proiectului raportului de audit si prezentarea acestuia Clientului (evaluarea. datele interventiilor pe etape .Auditul situatiilor financiare (proceduri.2007 .03.2007 . Planificarea .03.2007 .02. lista raportarilor. 57 . discutii. elaborarea de scrisori de confirmare sau catre conducere si constituire dosare permanente) 01 – 10.2007 . analiza. discutii.Cunoasterea clientului (primire documente. discutii.Analiza activitatii comerciale (primire si acces la documente.03. elaborarea de scrisori si constituire dosare permanente) 15 – 20.Examinarea documentelor conducerii clientului (eventuale discutii. discutii si constituire dosare permanente) 11 – 15.2007 . analiza.02. scrisori si dosare curente) 11 – 20. analize. norme tehnice.Exprimarea opiniei de audit financiar si definitivarea raportului de audit financiar si forma scurta si forma lunga in vederea prezentarii Consiliului de Administratie si depunerii la organul fiscal teritorial.7. scrisori pe marginea infor- matiilor din dosarele curente si prezentarea proiectului de raport) 21 – 31. analiza.02.

Bucuresti. vol.19 din 17.. Contabilitatea societatilor comerciale.82/24.140 din 01.nr. 2001. 58 .1-2. CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA .Ponto.1. CHIVULESCU M. FELEAGA N.R. ***Legea nr. *** Directiva a VIII-a a C. RADU G. Editura CECAR.2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA. Editura Ex. FELEAGA N. Editura Economica. 1997. 2004.E.Of. PAUNESCU M. 1995.E. ***Legea nr. Constanta. Editura Economica. MORARIU A. Norme minimale de audit. Sisteme contabile comparate.1991. Standarde de audit. Bazele contabilitatii. 1999. Norme nationale de audit.E.Editura Economica.nr. Editat de Fundatia pentru management financiar-contabil si audit <Grigorie Trancu . Bucuresti. BIBLIOGRAFIE CALIN O. RISTEA M. vol. Bucuresti. Legea Contabilitatii. TOMA M. Auditul financiar contabil.2000.2.. ... Bucuresti. Codul privind conduita etica si profesionala. 2001. publicata in M.03. Bucuresti. 1997 STOIAN A.A. 1998. Contabilitatea societatilor comerciale. Bucuresti. Audit financiar si certificare a conturilor anuale. C. 2005. 2001. TURLEA E. Bucuresti.12. Bucuresti. .Of.08.04. Editura CECAR.. Editura Economica. Contabilitatea si fiscalitatea in dezvoltarea firmei.629 din 26.2002.. 1998. vol. Tratat de contabilitate financiara.Iasi>. Editura Economica.. republicata in M.C.. RISTEA M. 1999. RISTEA M.

12.06.07.1315 din 27.nr.G.nr.Of. *** Legea nr.340 din 04.2001.446 din 18.2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii.G.Of. a actualizarii sumelor fixe.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.04.U.Of.G.nr.03.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 59 .183 din 27.19 din 17.2001.02.2000.49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.nr.294 din 31.03.145/1998 privind infiintarea.U.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M. publicat in M. publicata in M. *** Ordinul nr.Of.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.161 din 30.2001 privind impozitul pe venit.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.Of.1 din 03.G.nr.nr.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea.nr. *** O.707 din 20.11 din 10.49 din 29.08.05.2002 privind aprobarea O.49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. *** Legea nr.nr.nr.U. organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.G.338 din 31.12.2002.nr. *** Legea nr.2002.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.nr.03. cu modificarile si completarile ulterioare.05. *** O.2002.nr.G.378 din 11. precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002. precum si a Legii nr.G. *** Legea nr.U.2001.U.nr. *** O.7 din 19.2001.2000.06. publicata in M.2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.G.Of.2002 privind aprobarea O.237 din 10. precum si a Legii nr.338 din 31.U.nr. *** Ordinul nr.07.nr.nr.2001 privind aprobarea O. *** H.05.07.435 din 03.nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M. organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.01.446 din 18.01.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. *** O.05.Of.340 din 06.Of.

340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.F. *** Legea nr.7/2004 pentru modificarea O.P.M.F.M.1103/2003 referitor la procedura de completare a vectorului fiscal.G.S.M. *** O. nr. nr.fortei de munca.9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.888 pentru promulgarea Legii privind Codul Fiscal.nr.F.12.P.G. *** O.M.9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.247/2003 pentru intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor.S. nr.G.nr.Of.U.S. *** O.92 privind Codul de procedura fiscala publicat in M. nr.19/2000. *** O. *** Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea O. cu modificari si completari ulterioare. ***O. nr.S.G.941 din 29.1791/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in 2003 a Fondului init pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. *** Ordonanta nr. *** H. *** OUG148/2005 privind susutinerea familiei in vederea cresterii copilului.541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. nr.U.53/2002 privind Codul Muncii. *** H.M.G.2003. *** Legea nr.571 privind Codul fiscal.9/2003.nr.G.19/2000.577/2003 privind aprobarea O. din M.nr.G. nr. *** O. *** Legea 403/2005 privind comisionul ITM.Of.23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.U. 60 . nr.53/2003 privind Codul Muncii. Decretul nr.U.M. nr.403/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. *** H.2003.1842/2003 pentru aprobarea modelului si continutul declaratiilor privind contributiile sociale.19/2000.nr.927 din 23.12.M. *** Legea 371/2005 cu modificari aduse Codului muncii.183 din Legea nr. *** Ordinul 546/2005 privind fisele fiscale.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

RO 61 . *** Lrgea 399/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate WWW. *** OUG 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal.*** Hotararea Guvernului 1766/2005 privind stabilirea salariului de baza minim brut.CAFR. *** Legea 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal.