You are on page 1of 2

Saramba eda, mabu ndaina ade

Ra mai bune lalo na, wontu ndai na nia nee kantau
Kombi ake, rahmat mbei ba ruma
Mbeina nggomi, dou di mori labo santoina..

Ma bau,, ndake kaina..
Ma bau,,, ndake kaina…
Wontu na, nia ma taho nee ku di nggomi
Oh arie..

Suara tinggi…
Wati tantu maru, samonto pahumu
Samonto.. pahumu…

Reef
Kombi ake romo ni, jodo mbei ba ruma
Kowontu na ne’e, di nggomi…
Wati loa ku tere, ngge’e mpa mai ntiri
Wati loa ku paki,, oh arie…

demi lenga… Taho pu lingi ro langa… Ndai wati loa di ma campo… Ake wati du loa… Ku timba ra lemba… Ba waura kantau ba lenga… Tahopu raho suru Tahu wii kacia. di nggomi… .Taho pu ra kanggori… Taho pu ra kacumpu… Wati du disa ku karuu… Wati du disa ku karuu… Demi lenga. Ade ma ncewi nae..