WINDOWS UYGULAMASI

Programın çalıştırılması Visual Basic .NET’i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Visual Studio/Microsoft Visual Studio işlem sırası izlenir.

Visual Studio .NET’i başlatma ekranı
Program çalıştırıldığında önce aşağıdaki Start Page diyalog kutusu ekrana gelir

Proje Çeşitleri
1

Standart araç çubuğunda bulunan New Project ya da Recent Project kısmında bulunan Create Project seçeneği tıklandığında hazırlayacağınız programlara uygun projeler seçilebilir

New Project(Yeni Proje) Penceresi  Windows Aplication: İçerisinde form bulunan Standart Windows uygulamalarıdır.  Console Aplication: Konsol uygulamaları geliştirebileceğiniz, içerisinde form bulunmayan proje tipidir.  Web Control Library: Web sayfalarında kullanmak istediğiniz kontrollerinizi tasarlayabileceğiniz proje tipidir.  Empty Project: Bu proje tipi ile çeşitli Windows uygulamaları geliştirebilirsiniz.  Class Library: Çeşitli sınıflar oluşturarak Windows tabanlı uygulamalarda çalıştırabileceğiniz projedir.  Windows Control Library: ActiveX denetimi gibi Windows uygulamalarında çalışabilecek kontroller oluşturabilirsiniz.  Windows Service: Windows arka planında çalışan servisleri ve bunların kodlarını içinde bulunduran proje tipidir.  Crystal Reports Aplication: Kristal raporlar oluşturabilirsiniz Visual Basic .NET projelerinize otomatik olarak isim verecek ve “Belgelerim\VisualStudio 2005\Projects “ klasörü altında yine kendi adında bir klasör oluşturarak kaydedecektir. İsterseniz projenin adını ve konumunu değiştirebilirsiniz.

2

yazdırmak mümkündür. bir dosya veya boş bir çözüm (solution) oluşturmak.  Açık olan dosya veya projeleri kapatmak. Edit menüsündeki komutlar ile: 3 .  Web üzerinde paylaştırılmış dosya veya projeler açmak. Standard araç çubuğu ile bu menüdeki bazı komutlara ulaşılır. “Solution Explorer”. Araç Kutusu ve Özellikler Penceresi Visual Basic . Araç Çubuğu.  File (Dosya). Tüm yazı düzenleme işlemleri için.  Edit (Düzenle). Kod Düzenleyici.  Oluşturulmuş bir projeyi veya varolan bir dosyayı açmak.Form Tasarım.NET ekranının genel görüntüsü aşağıdaki gibidir Menü ve Araç Çubukları Visual Basic . Tüm dosya işlemleri bu menü altındadır. Text Editor araç çubuğu da bu menünün komutlarına kısayoldur.  En son kullanılan dosya veya projeleri (Recent Files)  Dosyaları kaydetmek. File menüsündeki komutlar ile:  Yeni bir proje. bu menüdeki komutlar kullanılır.NET ortamını etkili bir şekilde kullanabilmek için gerekli olan komutlar menü çubuğunda yer alan menü seçenekleri altında bulunmaktadır.

Projede hata ayıklarken gereken komutlar Debug menüsü altındadır.NET Tools/Options penceresi  Environment:  General: • Tabbed documents: Açık olan sayfaları çoklu sayfa biçiminde gösterir. Visual Studio çalışma ortamının tüm ayarları Options menüsünden yapılır. proje özelliklerini göstermek için bu menü kullanılır. BreakPoints (hata ayıklarken durulması gereken satırları ayarlamak) gibi işlemler yapılır. 4 . Delete. Projeye dosya eklemek. Ayrıca Navigate Backward ve Navigate Forward komutlarıyla en son çalışılan satıra geri dönülür. View (Görünüm). yorum satırlarını kaldırma. büyük-küçük harf çevrimi gibi ileri seviye işlemler gerçekleştirilir. Environment ve Text Editor en sık kullanılan seçeneklerdir. Projelerin çalışmak üzere derlenmesi için gereken komutlar. Bookmark gibi navigasyon işlemleri  Outlining ile metinleri gruplama işlemleri  Satırları yorum satırı yapma. Visual Studio çalışma ortamındaki tüm paneller bu menü komutlarıyla gösterilir. Projeyi Debug durumunda başlatmak. Paste. bu menü altındadır. Araç çubuklarını özelleştirmek için kullanılan Customize seçeneği gibi Options seçeneği de en sık kullanılan özelliklerden biridir. Cut. Build (Derleme). çıkarmak. Visual Studio ile beraber yüklenen yardımcı araçların listelendiği menüdür. Go. Tools (Araçlar). Select All gibi temel işlemleri  Find And Replace.      Copy. Debug (Hata Ayıklama). Visual Basic . Project (Proje).

 Windows Forms Designer: Form üzerindeki noktaların gösterilip gösterilmeyeceğinin ayarlanabildiği yerdir. bileşenlerin bir URL adresinden yüklenmesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlar. teknik destek için gereken e-posta adreslerine veya telefonlara ulaşılır. Bu menü ile ayrıca. Auto Hide All (Tümünü otomatik gizle) komutu ile sabit hale getirilmiş tüm paneller gizlenir.  HTML Designer: Hazırlayacağımız HTML sayfalarının açılış sayfasının görsel sayfa mı kod sayfası mı olacağını ayarlar.  Add-in/Macros Security: Makroların çalışmasına. NET açıldığında başlangıç sayfasının hangi sayfa olacağının ayarlandığı yerdir.  Help (Yardım).  AutoRecover: Visual Basic .• Multiple documents: Sayfaların her biri ayrı bir pencerede açılır Recent Files: File menüsünde Recent Files/Projects komutu altındaki son kullanılan dosya/projelerden kaç tanesinin sıralanacağını belirtir.NET dosyalar üzerinde çalışırken belirtilen süre dolunca otomatik olarak işlemlerinizi kaydetmeye ve otomatik olarak kaydedilen işlemleri belirtilen süre zarfında hafızada tutmayla ilgili işlemle-rin ayarlanmasını sağlar.  Documents: Sayfanın doğru yüklenip yüklenmediğinin kontrolünün yapıl-ması ile ilgili ayarların yapıldığı yerdir.  Help: Hazırladığınız dosyaların nereye kaydedileceğinin. • Show Status Bar: Durum çubuğunun ekranda görünüp görünme-mesini sağlar. istenen sayfa seçilerek ön plana getirilir. Tüm açık çalışma sayfaları bu menü altında görüldüğü gibi. kullanılan Visual Studio çalışma ortamının sürümü hakkında bilgi alınır.  Fonts and Colors: Kod penceresinde yazılan ifadelerin renkleri ve font büy-üklükleri ayarlanır.  Find and Replace: Bilgi ve uyarı mesajlarının gösterilmesi ile ilgili ayarla-rın yapıldığı yerdir. Sayfaların ve panellerin görünümlerini ve özelliklerini değiştirmek için kullanılan komutlar bu menü altında bulunur.  Window (Pencere). • Solution Explorer Paneli 5 . Ayrıca Visual Basic. Visual Basic. Close All Documents (Tüm sayfaları kapat) komutu ile açık olan bütün sayfalar kapatılır. Visual Studio çalışma ortamında çok sık kullanılan yardım panellerinin görünümü bu menü ile sağlanır. NET tarafından kullanılan dili gösterir. Ayrıca. son güncellemeler kontrol edilir.

Paneldeki tüm öğelerin özellikleri. Ayrıca panelin üst kısmında. Visual Basic . 6 . Form Tasarım Penceresi Bu form programa ait kullanıcı arabiriminin oluşturulduğu yerdir. Bir çözüm içine farklı dilde ve tipte projeler dâhil edilebilir. Seçilen projenin bulunduğu klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri gösterir. Visual Studio ile bir çözüm açıldığında. çözüm içindeki başlangıç projesidir. Panelde koyu yazı tipinde gözüken proje. sağ tıklanıp Include In Project komutu ile projeye dâhil edilmelidir.  Properties (Özellikler). arka plan resmi). Bu komut seçildiğinde. Solution Explorer penceresini görünür hale getirmek isterseniz “Ctrl+Alt+L” kısayol tuşunu veya “View (Görünüm)” menüsünden Solution Explorerı tıklayarak seçebilirsiniz.  Show All Files (Bütün dosyaları göster). Hangi projeyi aktif yapacaksanız onun üzerinde sağ tıklayıp Set Up StartUp Project komutunu vermeniz gerekmektedir. Bu panelden. Panelde gözüken beyaz öğeler proje içine dâhil edilmemiş öğelerdir. Burada oluşturulan form görüntüsü. öğenin özellikleri Properties paneli ile görüntülenir Çalışılan iki projeden hangisinin başlangıç projesi olacağına yine biz karar verebiliriz.Visual Studio çalışma ortamında projeler bir çözüm (solution) altında açılır. Properties komutu ile görülebilir. seçilen öğe üzerinde basit işlemler gerçekleştirmek için bir araç çubuğu bulunur. Proje dosyaları üzerindeki değişikliklerin gözükmesini sağlar. kopyalama. öğeler üzerinde silme. Solution Explorer panelinde çözüm içinde bulunan tüm projelerle. taşıma ve ismini değiştirme işlemleri yapılabilir.NET Solution Explorer penceresi  Refresh (Yenile). Proje kapsamında kullanılmak istenen öğeler (örneğin. program çalıştığı zaman ekranda görülür. ilgili dosya ve klasörler görüntülenir. Yani tüm denetimler öncelikle bu form üzerine yerleştirilir ve yerleştirilen denetimler bu forma ait birer nesne olarak çalışır.

Bu pencereye geçmenin iki yolu vardır. Bir kodun çalışması ise nesneye ait tanımlı olayın gerçekleşmesi ile olur.NET’te program kodları yani programın çalışmasını sağlayan ve kullanıcı tarafından yazılmış ifadeler Code (Kod) penceresi içerisine yazılır.  Solution Explorer penceresinde yer alan (View Code) ikonuna basarak geçilebilir.Form Tasarım penceresi Kod Penceresi Programımızda bulunan denetim elemanlarına ait olay alt yordamlarının bulunduğu ve program kodlarının yani asıl programın yazıldığı bölümdür. Üzerinde çalışılan form veya kontrol elamanı çift tıklatıldığında kod penceresi karşımıza gelecektir. Bu bölüme yazılan kodlar nesneler için önceden tanımlanmış alt yordamlar şeklindedir. Bu alt yordamlar her nesne için değişiklik göstermektedir. Kod penceresi Visual Basic .  Form veya kod penceresi açılmak istenen form üzerindeki herhangi bir nesne üzerinde çift tıklayarak da geçilebilir. Alt yordamlar program kod penceresi bölümünde Private Sub ile başlayıp End Sub ile bitmektedir. Kodlar Private deyimi ile End Sub deyimi arasına yazılmaktadır. Toolbox (Araç Kutusu) Penceresi 7 . Visual diller programcının kendi kodunu yazacağı bir editör sunar.

Her sekme. Web Forms bileşenleri ise Web tabanlı projelerde kullanılan nesnelerdir. Varsayılan sıralama dışında. View menüsünden Toolbox panelini kapattıysanız açabilirsiniz 8 . ayrıca başka bir sekmeye de taşınılabilir. Nesnenin silik gözükmesi. yerleri ve sıraları taşınarak değiştirilebilir. ClipBoard Ring sekmesinde ise kopyalanan metinler bulunur. alfabetik olarak da sıralama yapılabilir. o anda çalışılan sayfada kullanılamayacağı anlamına gelir Visual Basic . Windows Forms bileşenleri Windows platformunda çalışan projelerde.NET Toolbox Araç Kutusu Nesneler. Örneğin. projelerde kullanılan çeşitli bileşenlerin listelendiği paneldir.Toolbox (Araç kutusu) paneli. Data sekmesinde veritabanı işlemlerinde kullanılan bileşenler vardır. Buradaki öğeler. sekmeler içinde gruplanmıştır. ortak platformlarda çalışan veya benzer işlevleri olan nesnelere sahiptir.

Bu kontroller sürüklenip form üzerinde istenen pozisyona bırakılır. Visual Basic. Text. Form üzerine yerleştirmiş olduğumuz nesnelerin ve formun özellikleri bu pencerede listelenir. Kontrollerin tasarım anında büyüklükleri ve yerleri Size ve Location özellikleriile değiştirilebileceği gibi. fare ile de istenen şekilde ayarlanabilir 9 . Liste kutusu vb. NET Properties penceresi Properties penceresi eğer ekranda yoksa F4 fonksiyon tuşu ya da View menüsünden Properties Window tıklanarak ekrana yerleştirilir.NET dilinde program yaptığınız zaman programınıza ait form üzerinde bulunan bütün denetim elemanlarının tamamı (Label. Propeties genel bir penceredir Visual Basic. NET derleyicisi tarafından birer nesne olarak algılanır. Form kontrolü hariç diğer bütün kontroller Toolbox panelinden seçilir. Command button.NET’e Kontrollerin Eklenmesi Windows tabanlı uygulamalar geliştirirken sıkça kullanacağımız bir grup kontrol vardır.Properties (Özellikler) Penceresi Bu kısım programlarınız için bir. oldukça önemli bir anlam ifade etmektedir. Bilindiği üzere Visual Basic .) Visual Basic.

istenen kontrol seçilir. Visual Studio ortamı. True değeri için nesneyi normal olarak çalıştırabilirsiniz.  Text (Yazı). Örneğin bir Button kontrolünün tıklanması. kontrollerin olaylarını kolay bir şekilde seçmeyi sağlar. çalışma anında da değiştirilebilir. Button1 isimli kontrol tıklandığı zaman gerçekleştirmek istenen eylemler Button1_Click yordamına yazılır. Kontrolün olaylarının listelendiği diğer listeden de istenen olay seçilir 10 . üzerinde görüntülenen yazıdır. False değeri için nesne üzerinde işlem yapılmaz. Kod sayfalarında kontrollerin bulunduğu listeden. Genellikle tasarım anında belirlenen bu özellik.  Size (Büyüklük).  BorderStyle: Seçili elemanın form üzerinde 3 boyutlu görünümü sağlar. Kontrollerin ayarlanması. Kontrollerin üzerindeki yazıların rengini belirler. Height (yükseklik) ve Width (genişlik) özelliklerin-den oluşur. Bu olayın tetiklenmesinde kontrolün bir rolü yoktur.  Font: Seçili nesne için yazı tipi seçimine olanak sağlar. Kontrollerin Text özelliği. o kontrolün isteği dışında yapılmıştır. Olayların metotlardan farkı. (Name özelliğine göre elemana ait program kodları yazılmalıdır. Bu olaylar gerçekleştiği zaman yapılması gereken işlemler.  ForeColor (Önalan rengi). True değeri verildiği zaman görülür. çalışma anında sıkça okunup değiştirilerek kullanıcıyla iletişim sağlanır.  Enabled: Nesnenin aktif veya pasif olmasını sağlar. Bu özellik.  Location: Nesnelerin koordinatını verir. Kontrollerin büyüklük özelliğidir. ilgili olayın yordamına yazılır. Olaylar Olaylar kontrollerin başına gelen işlemlerdir.)  Text: Seçili kontrol elemanınıza program çalışırken kullanılacak ismi vermek için kullanılır.  BackColor: Seçili elemanın zemin rengi seçimini sağlar. Yani üzerinde işlem yapılıp yapılmayacağını kontrol eder.  Size: Nesnenin boyutu ile alakalı değişiklik yapmamızı sağlar. False değeri verildiği zaman nesne görülmez.  Visible: Nesnenin görülüp görülmeme özelliğini ayarlar. bu işlemlerin kontrollerin elinde olmadan gerçekleşmesidir. Özellikler  Name: Seçili kontrol elemanınızın program içerisindeki ismini belirler.Kontrollerin eklenmesi.

kontrolün üzerindeyken herhangi bir düğmesine basıldığı zaman gerçekleşen olaydır. İkinci bir form eklemek için Project menüsünden Add Windows Form komutunu seçilir. Proje çalıştığı zaman başlangıç formu görüntülenir.  Enter (Girildiğinde). Başka bir kontrol seçilmek üzere çıkıldığında. Fare. 1-Form Windows uygulamaları. Windows tabanlı programlamada en sık kullanılan olaylardan biridir.Click MsgBox("Form üzerine tıklandı") End Sub  Click (Tıklandığında). Kontrol tıklandığı zaman tetiklenen olaydır. Kontrolün görünüp görünmediğini belirten Visible özelliği değiştiği zaman tetiklenir. Fare. Windows kontrollerinin tutulduğu pencereler olan formlardan oluşur.  MouseDown (Fare düğmesi basıldığında). ByVal e As System. Başlangıç formu projenin özelliklerinden değiştirilir 11 . Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object. Kontrol seçildiği veya üzerine odaklanıldığı zaman gerçekleşen olaydır. kontrolün üzerindeyken basılan düğme bırakıldığı zaman çalışır.Kontrollerin olaylarının seçilmesi.  MouseUp (Fare düğmesi bırakıldığında). bu kontrolün Leave olayı tetiklenir.  VisibleChanged (Görünürlüğü değiştiğinde). Bu olay. Click olayından önce çalışır. Bir Windows projesi açıldığı zaman Form kontrolü otomatik olarak eklenir.EventArgs) Handles MyBase.  Leave (Çıkıldığında).

Private Sub Button1_Click_1 TextBox1. Button ekleyip formu seçince AcceptButton özelliğinde None ve seçili olan Button1 diye iki seçenek belirecektir. Debug menüsünden Stop Debugging komutu seçilerek kapatılabilir. Daha sonra Button’nun kod sayfasına geçip aşağıdaki program satırını yazınız.ekranı kaplama ve formu kapatma (Minimize / Maximize /Close) kutularının görünümünü ve erişilebilirliğini kontrol eder NOT: Formun ControlBox özelliği False iken uygulama. Form üzerindeki simge durumuna küçültme.  AccepButton-Enter: Bu özelliğin aktif olabilmesi için öncelikle forma bir Button eklenmesi gerekmektedir. 12 . formunuza bir Button bir de TextBox ekleyiniz ve formun AcceptButton seçeneğini Button olarak ayarlayınız. Button1 seçeneğini aktif yaparsanız programınızı çalıştırdığınızda Button1’i Mouse ile tıklamak yerine Enter tuşu ile de kullanabilirsiniz. Eğer.Text = "Visual Basic dünyasına hoşgeldin" End Sub Şimdi programınızı F5 ile çalıştırınız ve Button’a tıklamak yerine Enter tuşuna basınız. Örnek olması açısından basit bir örnek verecek olursak. ControlBox (Denetim kutusu).

 StartPosition: Formların bir diğer özelliği olan “StartPosition”.  FormBorderStyle: Formunuzun ekran üzerindeki görünüşünü değiştirmek için Properties (Özellikler) penceresindeki FormBorderStyle kullanılır  None : Çerçeve yok  FixedSingle: Tek çizgili çerçeve  Fixed3D: Üç boyutlu çerçeve  FixedDialog: Formun sol üst köşesindeki diyalog kutusunu görünmez yapar  FixedToolWindow: Formun sağ üst köşesindeki simge durumuna küçültme ve önceki boyut düğmelerini kaldırır. CancelButton-ESC: Bu özellikte tıpkı AcceptButton gibidir. Tek farkı Button’a ESC tuşunu atamasıdır. programı çalıştırdığınız anda formun ekranın neresinde konumlanacağını belirlemenizi sağlar 13 .

ByVal e As System.TextChanged ' TextBox içindeki yazı değiştiği zaman ' aşağıdaki kod çalışır. Kullanıcıların değer girerek programla haberleşmesini sağlamak amacıyla kullanılır.  Name: Kontrol için istenilen isim yazılır. Diğer karakterler harf. Not: Formlar açıldığı zaman Load olayı gerçekleşir. False ise tek satır girilebilir. Name mutlaka bir harf ile başlamalıdır.Text) End Sub  MultiLine: True ise text kutusuna birden fazla satır girilebileceğini gösterir.  TextAlign: Nesne içerisindeki yazının sola. TextBox kontrolündeki yazı değiştiği zaman TextChanged olayı gerçekleşir. başlangıç formu olarak seçilmişse. Manual: Formu ekranın sol üst köşesine konumlandırır. rakam veya _ (alt çizgi) olabilir. sağa veya ortaya yazılmasını sağlar. “True” aktif olur ve form başlığı ile formun kontrol düğmeleri yer değiştirir. MsgBox("Yazı değiştirildi: " & TextBox1. proje başladığı zaman çalıştırılmak istenen kodlar bu olayın yordamına yazılır.  WindowsDefaultBounds: Formun boyutlarını büyültür. 14 .  RightToLeftLayout: Eğer form RightToLeft seçeneği “Yes” seçilip form başlığı sola alınmışsa. Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object. Name (İsmi) maksimum 40 karakter uzunluğunda olabilir. Eğer form. 2-TextBox Bir Windows metin kutusunu temsil eder.EventArgs) Handles TextBox1.  CenterScreen: Formu ekranın tam ortasına konumlandırır.  RightToLeft: Form başlığının ve nesneler içindeki yazıların sağda ya da solda görünmesini sağlar.

Vertical ise dikey ve Both ise hem yatay hem de dikey kaydırma çubukları eklenir. bir işlemin başlatılabilmesi için kullanılan kontroldür Örneğin “Tamam” veya “İptal” vb. Eğer Yes değerini alırsa. Formda ve textboxtan olan genel özellikler burada da aynıdır. Buna 0 verilirse üst sınır 32 karakter olur.  BorderStyle: Nesnenin ekran üzerindeki sınırlarının çerçeve şeklini belirler. FixedSingle değeri. sola sağa kaydırmak için kaydırma çubuklarının eklenmesini sağlar.  Image Drawing: Etiket üzerinde görüntülenmek istenen resmi tutar. Horizontal ise yatay. kenarların üç boyutlu olmasını sağlar. Font özelliği birçok alt özellik taşır. Bunlardan bazıları en sık kullanılan özelliklerdir  BorderStyle Kontrolün kenar stilidir. Click Düğme üzerine tıklandığı zaman gerçekleşir.  PasswordChar özelliğine karakter girerek kullanıcının girdiği bütün karakterlerin bu karakterle görülmesini sağlar. yazılar sağ-dan sola gösterilir 15 .  Locked: Text kutusunun bu özelliği True yapılırsa Text üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.  PaswordChar: Text kutusuna şifre girmek için kullanılır.  ImageAlign Etiket üzerindeki resmin nerede duracağını belirler.  MaxLenght: Text kutusuna girilebilecek maksimum karakter sayısını belirler. ScollBars: Multiline özelliğinin True olması durumunda etkili olan bu özellik Text kutusu içerisinde bu özelliğin aşağı yukarı. form üzerinde bilginin gösterilmesi için kullanılır  TextAlign Yazının etiket üzerindeki pozisyonu belirler. None ise yok. 4-Label (Etiket) kontrolü Label kontrolü. kontrolün kenar çizgilerini gösterir.  Font (Yazı Tipi).  None : Çerçeve yok  FixedSingle: Tek çizgili çerçeve  Fixed3D: Üç boyutlu çerçeve 3-Button kontrolü Button kontrolü.  RightToLeft Etiket üzerindeki yazının yönünü belirler. Fixed3D değeri. Yani kullanıcı girdiği karakterlerin ekranda görülmesini istemiyorsa bu özellikten yararlanır.

ICO") Label1.Image = Image.  CheckChanged Seçme kutusunun durumu değiştiği zaman gerçekleşir. Eğer kontrol Intermediate durumundaysa Checked özelliği True olur. ThreeState: Seçili olup olmaması dışında. Anlaşırlığı ve kullanımı kolay olması sebebiyle kolay kullanılabilir arabirimler oluşturmak için oldukça faydalı bir kontroldür Checked Kontrolün seçili olup olmadığını belirler.MiddleRight Label1.ImageAlign = ContentAlignment.BorderStyle = BorderStyle.Yes Label1.  AutoChecked: Kontrolün tıklandığı zaman seçili durumageçileceğini belirtir.     16 . Click olayında. Appearance: Kontrolün seçme kutusu ya da düğme şeklinde olmasını belirler. Intermediate durumu da eklenir.RightToLeft = RightToLeft.FromFile("C:\ FLGTURK.Text = "Türkçe" 5-CheckBox kontrolü Windows’ ta çok kullanılan kontrollerden biri de kullanıcının belirli özellikleri aktif veya pasif hale getirmek için kullanıldığı eleman CheckBox’ lardır. Eğer bu özellik False ise.Fixed3D Label1. CheckAlign: Seçme kutusunun ve üzerinde yazan metnin birbirlerine göre konumlarını belirler. Checked özelliğini güncellemek gerekir.Label1. kontrolün durumunu değiştirmek için.

Örneğin.Object. sayısal bir değer taşıyan kaydırma çubuklarıdır. ByVal e As Handles BaslaBtn. ByVal e As System..") End Sub Private Sub Dur_Click(ByVal sender As System. üzerlerinde kaydırma çubukları olmayan kontroller üzerinde kullanılabilir. Sayaç çalışmaya başladığı zaman. Birkaç seçenekten birini seçme imkânı veren bir kontrol olduğu için en az iki tane birlikte kullanılmalıdır.EventArgs) Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object. Tick olayının kaç milisaniyede bir gerçekleşeceğini belirler. Örneğin ListBox ve Panel gibi kontrollerin kendi ScrollBar kontrolleri vardır. TextBox kontrolünün de ilgili özellikleri ayarlanarak yatay ve düşey ScrollBar kontrolleri gösterilebilir. belirli zaman aralıklarında Tick olayı gerçekleşir.Timer (Zamanlayıcı) kontrolü Bir Windows sayacını temsil eder. 17 ..EventArgs) Handles Dur. Sayacı başlatmak için kontrolün Start metodu. Enabled özelliği. Interval değeri 2000 olan bir sayaç.Stop() End Sub 9. Gruptaki RadioButton düğmelerinden biri seçildiğinde diğeri kendiliğinden seçilmiş özelliğini kaldırır. Yalnızca bir seçenek seçebiliriz ve bilgisayarımız da o seçeneğe göre hareket eder 8.Horizontal & Vectiral ScrollBar (Kaydırma Çubuğu) Horizontal – Vertical ScrollBar kontrolleri.Interval = 5000 Timer1. durdurmak için ise Stop metodu kullanılır.EventArgs) Handles Timer1.Object.Tick MsgBox("Sayaç çalışıyor. Timer kontrolünün Interval değeri.Click ' Sayaç 5 saniyede bir çalışacak Timer1.Click Timer1. sayacın aktif olup olmadığını belirler. ByVal e As System. Bu kontrolün tek başına kullanılması anlamsızdır.Start() End Sub System.7-RadioButton (Seçenek Düğmesi) kontrolü RadioButton kontrolü ChechkBox kontrolünden farklı olarak birkaç seçenekten sadece birini seçme imkânı veren bir kontroldür. Yani aynı anda bir grupta iki tane işaretli düğme bulunmaz. Tick olayında yazılan kodları iki saniyede bir çalıştırır. Bir Timer örneği Private Sub BaslaBtn_Click(ByVal sender As System. Bu kontroller.

kaydırma çubuğundaki boşluğa tıklanarak kaydırıldığında zaman eklenecek ya da çıkartılacak değeri tutar. Aynı şekilde taşınma özelliğinde de çerçeve taşınarak işlem tek adımda gerçekleştirilebilir. diğer kontrolleri gruplayabilmeniz için kullanılır. üstündeki oklar ile kaydırıldığı zaman eklenecek ya da çıkartılacak değeri tutar.  SmallChange Kontrolü.PictureBox (Resim Kutusu) Kontrolü 18 .  Maximum Value özelliğinin alabileceği minimum değeri tutar.  ValueChanged Kod ile ya da çubuklar kaydırılınca Value özelliği değiştiği zaman gerçekleşir. Value Kaydırma çubuğunun pozisyonuna göre alınan değeri tutar. 11. Özellikle birkaç kontrolü birden görünür veya görünmez yapmak için hepsinin Visible özelliğini değiştirmek yerine çerçevenin Visible özelliğini değiştirerek aynı işlemi bir adımda yapmış oluruz.  LargeChange Kontrolü. Kontrolleri bu kontrolle gruplamanızın birçok avantajı vardır.  Scroll Çubuklar kaydırıldıkları zaman gerçekleşir. çerçeveye bağımlıdır ve konumları bu çerçeve dışına çıkamaz.  Minimum Value özelliğinin alabileceği maksimum değeri tutar. Bu çerçeveler içine konan kontroller. 10-GroupBox (Grup Kutusu ) kontrolü Bu kontrol tek başına değil. Yani kullandığımız GroupBox kontrolünü form içerisindeki başka bir form gibi düşünebiliriz.

StretchImage değeri.  ValueMember Veri kaynağından gelen öğelerin. kontrolün sol üst köşesine göre konumlandırır. Bu kontrolün bir diğer özelliği ise aynen GroupBox kontrolünde olduğu gibi diğer kontrolleri gruplandırmasıdır. Listeye eleman eklemek için Properties penceresindeki Items özelliği kullanılabilir. resmi kontrolün ortasına gelecek şekilde ayarlar.Bu kontrol elemanı Bitmap. Items ListBox. SelectedIndex Liste kutusundan seçilen öğenin indisini alır.ListBox (Listeleme Kutusu) kontrolü Visual Basic’ in sağladığı dizilerinizi gösterebileceğiniz kontrollerdendir. AutoSize değeri. dönüş değerini belirleyen özelliğidir.FromFile(txtResimYeri. resmi nasıl görüntüleyeceğini belirler. Metafile.  Image Kontrolün resim kaynağını belirler. Elemanları listelemek.Image = Image. PictureBox1. Seçilen öğeler dinamik bir dizide tutulur. resmi kontrolün büyüklüğüne göre boyutlandırır ve resmin tam görünmesini sağlar. Normal değeri. kullanıcıya gösterilecek özelliğidir. SelectedItems Liste kutusundan seçilen öğeleri alır.  SizeMode Kontrolün. sıralamak amacı ile kullanılan bir kontroldür. Veri kaynağı boş geçilirse Items koleksiyonuna eklenen öğeler görüntülenir.       19 . kontrolün büyüklüğünü resmin büyüklüğüne göre ayarlar. Jpeg ve Gif gibi resimleri görüntülemek için kullanılır.Text) 12. CenterImage değeri. Liste kutusuna eklenen öğelerin tutulduğu koleksiyon nesnesidir. Ayrıca metotlar kullanılarak PictureBox içine çizimlerde yapılabilmektedir. SelectedIndices Liste kutusundan seçilen öğelerin indislerini bir koleksiyon nesnesinde tutar. DataSource Listenin öğelerinin tutulduğu veri kaynağıdır.  DisplayMember Veri kaynağından gelen öğelerin. SelectedItem Liste kutusundan seçilen öğeyi alır. Icon.

 DropDownWidth ComboBox kontrolünün açılan listesinin genişliğini belirler.Show (): Form bu şekilde uygulamada gösterildiğinde. DropDownList kullanıcının değer girmesini engeller.NET’te uygulama çalıştığında seçilen formla uygulama başlar. bulduğu ilk öğenin indisini döndürür 13-ComboBox (Açılan Liste) kontrolü Liste kutusu ile aynı özelliklere sahiptir. MDI VE SDI UYGULAMALAR Windows uygulamaları. Ayrıca birden çok Form nesnesi kullanılarak.  GetSelected Parametre olarak verilen indisteki öğenin seçili olup olmadığını döndürür. listedeki sadece bir öğeyi görüntüler. 20 . Dolayısıyla bir TextBox kontrolü gibi de davranabilir.  MultiColumn Liste kutusundaki öğelerin birden fazla kolonda görüntülenmesini belirler. form açıkken diğer formlara erişmek mümkündür.  SelectionMode Liste kutusundan kaç tane öğe seçilebileceğini belirtir. kullanıcı ile iletişimi Form nesneleri ile sağlar. Show() Visual Basic . isteğe bağlı olarak. uygulamalar zenginleştirilir.  MaxLength Kullanıcının girebileceği maksimum karakter sayısını belirler. listenin tüm elemanlarını görüntüleyerek seçilmelerini ve kullanıcının değer girmesini sağar. None değeri 0. kullanıcının açılan kutu üzerinde değer girebilmesidir. liste kutusunun ValueMember ile belirtilen özelliğidir.  SelectedText Seçilen öğenin görüntülenen yazısını belirler.  MaxDropDownItems Kontrole eklenebilecek maksimum öğe sayısını belirler. Liste kutusuna göre bir başka farklılığı ise. Form1 projemiz çalıştığında ekrana gelecek olan ilk formumuz olsun ve Form1 ekrana geldikten sonra Form2’yi görüntüleyelim.  MultiSimple ve MultiExtended değerleri birden fazla öğenin seçilebileceğini belirtir. Kod penceresinde bir formu uygulamada göstermenin iki yolu vardır  Form_ismi. Peki diğer formları uygulamaya nasıl getireceğiz? Bu sorunun cevabını öğrenmek için öncelikle projemize iki tane form ekleyelim. ancak listelenen öğeler açılan bir kutuda görüntülenir ve listeden en fazla bir tane öğe seçilebilir.  GetItemText Parametre olarak verilen nesnenin liste kutusunda gösterilen yazısını döndürür.  DropDownStyle Kontrolün listeleme stilini belirler. Formlar. görünüm özellikleri. Formlar tıklanarak aktif hale getirilebilir. Form1 üzerine bir buton ekleyiniz ve butonun kod penceresine geçiniz. pencere stili değiştirilerek ve üzerine kontroller eklenerek özelleştirilir. One değeri 1.  FindString Parametredeki String ifadesini liste kutusunda arayarak. DropDown stili.  SelectedIndexChanged Liste kutusunda bir öğe seçildiği zaman gerçekleşir. SelectedValue Seçilen öğenin. Simple stili.

Form2. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.ect.Click. Me. Form_ismi.Object. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Show() 'Form2'yi ekrana getirir End Sub Şimdi Form2’yi Görüntüle isimli butona tıklayınız. ByVal e As System. Bir formukaldırmak için de 3 yol vardır: 1.Object. ByVal e As System.Object.ShowDialog() 'Form2'yi ekrana getirir ama diğer formlara ulaşılmaz End Sub Hide () Uygulamalarınızda formları göstermeniz kadar gizlemenizde gerekecektir.EventArgs) Handles Button1.Object. ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Close() 'Formu kapatır. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Close() 'Form2'yi kapatır End Sub 2.Click.Hide() 'Form2'yi gizler.EventArgs) Handles Button1. form açıkken diğer formlara erişmek mümkün değildir. Ama hafızadan silinmez. Form2. ByVal e AsSystem. Hide () : Form bu şekilde gizlenir.Click.Close() : Bu formu hafızadan da siler.  Form_ismi. End Sub 3. Form2.Click.ShowDialog(): Form bu şekilde uygulamada gösterildiğin de.EventArgs) Handles Button1.Close (): Açılan form kapatılır. Yani bu diyalog kutusuna benzer. Form_ismi. Form2’nin ekrana geleceğini göreceksiniz. Form2. End Sub 21 . Me.

 Form_ismi. uygulamaya ekleyeceğimiz kaynakların neler olacağı. belirleyebiliriz. uygulama dosyalarının nerede yayınlayacağını vb. SendToBack ( ) : Formu en arkaya gönderir. “Project*Uygulamaadi Properties” Penceresi Bu pencerede proje ile ilgili özellikleri ayarlayabiliriz.  Form_ismi. Project Properties penceresini açmak için Project menüsünden “Uygulamamızın adı Properties ” komutunu seçmeliyiz. 22 . Örneğin projede birden fazla form varsa çalışmaya hangi formdan başlanacağı. BringToFront ( ): Formu en öne getirir.BringToFront ve SendToBack Uygulamalarımızda birden fazla form bulunuyorsa bu formları en öne getirmek ya da en arkaya gönderip birbiri arasında geçiş yapmanız gerekebilir.

exe’yi oluşturacaktır. exe olur (Kolaymenu yazınca program kolaymenu. Application: Project Properties penceresindeki Application sekmesinde aşağıdaki seçenekler bulunur.) 23 . Windows tabanlı bir uygulama için buraya istediğimiz herhangi bir ismi yazınca programımızın çalıştırılabilir bir uzantısı.  Assembly Name: Derleme uygulamamızda kullanacağımız ismi belirlememize yarar.

Etkinse düğme şekilleri Windows XP gibi davranır.  Splash Screen: Burada başlangıç formu haricinde diğer formlar bulunur.  • Save My Settings on Shutdown: Aktif durumda ise programımızı kapatınca yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar     . programı çalıştırdığımızda hangi formun başlangıç formu olacağını belirlememizi sağlar. 24 .  Authentication Mode: Aktif olan kullanıcı kimliğini tanımlar.  • Make Single Instance Application: Bu seçenek aktif ise programımızın iki kez üst üste çalışmasını önler. When Last Form Closes seçildiğinde ise en son formumuzu kapattığımızda programımız sonlanır. Application Type: Hazırlayacağımız uygulama tipini belirler. • Icon: Derlediğimiz uygulama için Windows’ta gösterilecek icon resmini belirler. Daha sonra başlangıç formumuz görünür.Root namespace: Projemizdeki tüm dosyalar için taban ismi belirler.  • Enable Visual Styles: Windows XP stillerinin etkin olup olmayacağını belirler. • Startup: Projemizde birden fazla form varsa.  Shutdown Mode: Projemizde birden fazla form varsa ve burada When Startup Form Closes seçildiğinde başlangıç formumuzu kapattığımızda programımız sonlanır. Bu formlardan birini seçip programımızı çalıştırdığımızda ekrana önce belirli bir süre seçilen form gelir.

içindeki formlara ise Child (çocuk) form denir. 25 . Excel ya da Word gibi Ofis programları ise MDI arayüze sahiptir ve aynı anda birden fazla dökümanın görünmesine izin verir. MDI formuna Parent (ebeveyn) form.SDI (Single Document Interface) ve MDI (Multiple Document Interface) İki tür esas arayüz vardır. MDI uygulaması bir MDI formu ve bunun içinde çok sayıda alt formdan oluşmaktadır. kullanıcıya aynı anda birçok formu gösterme imkânı vermektedir. MDI arayüz programlarını bir ana pencere içinde birden fazla çocuk (child) pencere barındırabilen programlar olarak kabul etmek gerekir. Bu formlar child form adını alır. SDI (single document interface) tek formlu arayüzler ve MDI (multiple document interface) çok formlu arayüzler olarak adlandırılırlar MDI Formlar Bir MDI uygulaması. Genellikle WEB uygulamalarında veya Windows ortamındaki bazı paket programlarda sürekli olarak bir butona ya da bir düğmeye tıkladığınızda yeni formlar ekrana gelmektedir.

Click. ana formunun çalışma alanın kullanır. Çocuk formlar simge durumuna getirildiğinde ise ana form içinde görüntülenir. Form2.Private Sub OpenFile(ByVal sender As Object. MsgBox("Sayın Muharrem TANYILDIZI İyi Günler") End Sub MDI ana ve çocuk formların özellikleri şöyle sıralanabilir  Programın çalışması sırasında çocuk formlar. Form2 ise MDI Child (çocuk) formu olsun.Object.  Aktif çocuk formunun menüleri.  Visual Basic. Windows Gezgini Tarzı Uygulamalar (Çok Panelli) Bir uygulama içinde çok panelli proje tasarımı ve kullanımını inceleyelim. Form1 MDI Parent (ebevenyn) formu.  Ana form simge durumuna getirildiğinde görev çubuğunda görülür. ByVal e As EventArgs) Dim Form2 As New Form2() ' Yeni formumuzu tanımlıyoruz.Show() 'Form2 yi görüntülüyoruz. NET tarafından oluşturulan ana form üzerindeki menü ve araç çubukları üzerinde isterseniz değişiklik yapabilirsiniz. Form2. Yeni bir proje açıp Form1 ve Form2 adında iki adet form oluşturalım.  Çalışma anında yeni çocuk formlar oluşturulabilir. başlığı ana formunun başlığı olur.MdiParent = Me ' Form2’yi MDIParent ile çocuk formu yapıyoruz.EventArgs) Handles Button1. End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System. ana formunun menü çubuğunda görüntülenir. Form1’i parent yani ana form yapmak için Properties penceresinde IsMDIContainer özelliğini true vermemiz gerekir 26 .  Bir çocuk form ekranı kapladığında.

belli başlı işlerin yapılmasında kullanıcıya kolay erişim sağlar.Object. alt kısımda ise MenuStrip nesnesini temsil eden bir düğme görürüz. Menü öğeleri tıklandığı zaman bir işlemin gerçekleşmesi için. Bu açılan yere de menü ismi girilip. Düzen. Uygulamalarda. ByVal… Dim Form2 As New Form2() ' Yeni formumuzu tanımlıyoruz Form2. Daha sonra ana formunuzdan Child (çocuk)formu açmak için ana formun üzerine bir buton yerleştirebiliriz.Artık Form1 Parent (ana) form oldu.EventArgs) Handles menuYeni.Show() 'Form2 yi görüntülüyoruz End Sub MENÜ TASARIMI “MainMenu” Nesnesi Windows uygulamalarında en çok kullanılan tasarım araçları menülerdir.Object. ByVal e As System.Click End Sub 27 . kontrol çift tıklanarak bu öğenin Click olayına geçilir. Çalıştırılmak istenen kodlar buraya yazılır. MenuStrip kontrolünü seçip formun üzerine tıkladığımızda üst kısımda menü çubuğu. alt menü öğeleri oluşturulabilir. Bu işlem araç kutuları ile sağlanır. menülerde tanımlanan işlemlere görsel kısayollar sunulur. NET projelerinde menü hazırlamak için MenuStrip kontrolünden yararlanırız. Görünüm gibi menüler neredeyse tüm Windows uygulamalarında. Form2. Dosya. Private Sub menuYeni_Click(ByVal sender As System. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System. menü eklemek için bir yer açılır. Visual Basic. Menüye MenuItem eklendiğinde hemen altında ve yanında.MdiParent = Me ' Form2’yi MDIParent ile çocuk formu yapıyoruz.

Şimdi bu işlemlerin nasıl yapıldığını inceleyelim. Daha önce eklenmiş bir menü adı düzeltilebilir.“Insert New. Menü sayısı arttığında menüleri gruplamak için ara çizgiler de verilebilir. 28 . Insert Separator ve Edit names” Menü Komutları Eklenen menülere yeni menüler eklenebilir.