You are on page 1of 2

DECLARATIA 230

1. Formularul pe care aţi ales să îl completaţi vă permite să contribuiţi la

recuperarea şi îmbunătăţirea vieţii tuturor beneficiarilor noştri. Veţi dona

astfel, 2% din impozitul pe venit care, în absenţa unei opţiuni de

direcţionare, ajunge la bugetul de stat.

2. Nu este nevoie să ataşaţi fişa fiscală, ci doar să completaţi câmpul 1 al

formularului cu DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI. Şi

să DATAŢI ŞI SEMNAŢI formularul la final. Restul câmpurilor sunt fie

precompletate cu datele noastre, fie vor fi completate ulterior de organul

fiscal.

3. Nu este nevoie să mergeţi personal să depuneţi formularele la sediul

Direcţiei Financiare de care aparţineţi. Puteţi doar să îl completaţi, scanaţi şi

retrimite pe adresa asociaţiei:. autism.europa@gmail.com sau pe adresa de

mail a celui care v-a solicitat sprijinul. Noi vom centraliza formularele şi le

vom depune la organele fiscale, cu borderou, pentru a putea urmări dacă

sumele oferite de dumneavoastră sunt sau nu virate în conturile AE.

4. Dacă sunteţi înregistrat la organul fiscal cu semnătură electronic, puteţi

complete formularul 230 şi online la adresa:

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/, OFICIUL VIRTUAL AL ANAF.


DECLARATIA 200

Pentru persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o forma de
asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

(1) activităţi independente,


(2) cedarea folosinţei bunurilor,
(3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,
(4) piscicultură, silvicultură,
(5) transferul titlurilor de valoare, altele deât părţile sociale şi valorile mobiliare
în cazul societăţilor închise,
(7) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract,
(8 ) orice ce alte operţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare
tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare.

Se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de


formular, în două exemplare, din care unul ramane la contribuabil.

IMPORTANT

Nu este nevoie să mergeţi personal să depuneţi formularele la sediul Direcţiei

Financiare de care aparţineţi. Puteţi doar să îl completaţi, scanaţi şi retrimite pe

adresa asociaţiei:. autism.europa@gmail.com sau pe adresa de mail a celui care v-a

solicitat sprijinul. Noi vom centraliza formularele şi le vom depune la organele

fiscale, cu borderou, pentru a putea urmări dacă sumele oferite de dumneavoastră

sunt sau nu virate în conturile AE.