You are on page 1of 2

1.

Atribuirea contractului de achizitie publica a lucrarilor de constructii este obligatorie numai


pentru:
b) lucrari de constructii finantate din fondurile publice,
2. Nu sunt considerate fonduri publice:
e) sumele alocate din fonduri proprii ale mai multor agenti economici.
3. Nu se includ intre principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica de
lucrari de constructii: - raspunsuri probabile:
1. valoarea contractului
4. durata de executie
8. capitalul social al contractantului
4. Nu fac parte dintre conditiile (cumulative) necesare initierii procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. - raspunsuri probabile:
6. executantul este din aceeasi localitate cu autoritatea contractanta,
7. lucarea se va realiza in maximum un an,
8. s-a demarat activitatea de proiectare pentru acest contract.
5. Nu constituie procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
e) incredintarea directa.
6. Care din urmatoarele atributii nu revine comisiei de evaluare intr-o licitatie deschisa?
e)corectarea ofertelor gresite.
7. Care dintre urmatoarele proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica se
desfasoara in trei etape?
c) negociere competitiva,
8. Care dintre urmatoarele proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica se
desfasoara in doua etape?
b) licitatie restransa,
9. Autoritatea contractanta este obligata sa publice in M.Of. al Romaniei, cu ocazia
organizarii unei proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica, urmatoarele
tipuri de anunturi: - raspunsuri probabile:
1. anunt de intentie,
2. anunt de participare,
6. anunt de atribuire a contractului de achizitie publica,
10. Pentru participarea la procedura de atribuire a contactului de achizitie publica in
Romania un executant strain are:
c) acelasi regim de participare de care beneficiază executantul roman în tara in care
executantul este rezident,
11. Pentru aplicarea procedurii de licitatie deschisa numarul de executanti care au dreptul
sa depuna oferta este:
c) nelimitat (dar nu mai mic de doi),
12. Pentru ca procedura de licitatie deschisa sa poata sa se desfasoare trebuie ca numarul
executantilor care au depus oferta sa fie:
c) minimum doi,
13. Daca, la repetarea procedurii de licitatie publica deschisa depun oferta mai putin de doi
ofertanti atunci comisia de evaluare poate lua doua din urmatoarele decizii: - raspunsuri
probabile:
1. atribuirea contractului de achizitie publica ofertantului care a depus oferta,
2. repetarea procedurii,
14. Dreptul de participare la prima etapa de selectare a aplicarii procedurii de licitatie
restransa sau prin negociere competitiva cu anunt de participare il are:
d) orice executant,
15. Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati:
e) numai dintre candidatii calificati.