You are on page 1of 1

Silvestre 4

Kapag nakakita tayo ng taong duguan, tignan natin kung ano ang lagay niya. Itanong
po natin kung nahihilo o hindi. ... Pinaka-priority po natin is i-control ang
pagdurugo.

Silvestre 3
... Kukuha po tayo ng gasa or tela na malinis, ipapatong po natin sa parte na may
sugat tapos lalagyan po ng firm pressure.

Silvestre 2

Kapag nakakita po tayo ng taong nalaglag sa kama, tignan natin ang kalagayan ng
biktima. Kung may hip injury po, i-posisyon natin iyong pasyente sa

Silvestre
... kaniyang comfortable position. Kung nakita nating stable na lahat, pwede na
tayong humingi ng tulong.

Denver bugbog

Kung tayo po ay may kakilala o kasangbahay na napasama sa trouble o napaaway,
nabugbog, i-assess natin kung gaano kalala ang tinamo niya. Kung merong po yang
bukol o pasa, maaari natin siyang gamitan ng cold compress. Kung meron man po
siyang open wound, maaari nating hugasan ang sugat, lagyan ng antiseptic o povidone
para maiwasan na ma-impeksyon ang sugat at lagyan natin ng gasa para maiwasan na
madumihan pa ang sugat.

Denver
Kung mayroon po tayong miyembro ng pamilya na napaso, ang pinakauna pong dapat na
gawin,