Het Nieuwe Samenwerken

Hoe techniek mensen in organisaties kan verbinden.

Programma

Programma
18.00 – 18.15 18.15 – 18.30 18.30 - 19.00 Welkom Tam Tam & Trends en technisch perspectief Hutspot & Een denkraam met mens, techniek en organisatie

19.00 – 20.00
20.00 – 20.30 20.30 – 21.30

Workshop
Terugkoppeling Borrelarije

2

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

3

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Tam Tam: In 1 slide

Tam Tam put uit een breed scala van technologieën om samenwerken t.b.v. binnen en buiten de organisatie

Online Communicatie

Portals & Samenwerking

Customer Self Service

5

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Het Nieuwe Samenwerken: Trends en Technisch Perspectief

Maatschappij

De wereld is plat!
Steeds meer mensen zijn transparant over hun kennis, kunde en ervaring. Kennis delen is macht! Een nieuwe medewerker wordt tegenwoordig standaard ‘gegoogled’ en z’n Linked In profiel wordt naast z’n papieren CV gelegd. Het UPC WebCare team speurt dagelijks op Twitter en forums naar klachten en lost ze op.

7

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

8

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

9

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Mensen en samenwerken

Een groot team.
Hyves: 9.5 miljoen gebruikers Linkedin: 50 miljoen leden en elke seconde meldt een nieuw lid zich aan. Facebook: 300 miljoen actieve gebruikers, 50% logt dagelijks in Sociale netwerken zijn inmiddels populairder dan porno. Wikipedia is meer betrouwbaar dan Encyclopedia Britannica Er wordt een auto gebouwd volgens Creative Commons principe.

10

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

11

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

12

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Organiseren

Exit organisatie.
Er is een beweging van organisaties naar organiseren. Is de organisatie straks niet meer dan een verzameling ZZP-ers met een logo en een gedeelde factuurafdeling? Medewerkers zijn steeds minder gehecht aan de organisatie waar ze werken en steeds meer gehecht aan het vakgebied waarin ze werken. Binnen het vakgebied ontpoppen ze zich tot persoonlijke merken.

13

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

14

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

15

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Techniek

Wat kan er niet?
Voip telefonie was eerder mainstream voor consumenten dan voor medewerkers. Grenzen tussen desktop, mobiel en de cloud vervagen. Alles is overal en overal werkt het hetzelfde. Enterprise software ‘goes social’ naar voorbeeld van web2.0 en social applicaties. Meer en meer applicaties worden voorzien van een open API, dat maakt gegevensuitwisseling eenvoudig.

16

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

17

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

18

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

19

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Naast Enterprise software is er een ware ‘long tail’ aan online applicaties.

20

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Al deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor organisaties om zichzelf te vernieuwen
Mens
• Verlaag de drempel om mensen te vinden door sociale technologie in te zetten. • Laat mensen hun eigen merk ontwikkelen en trek zo kennis en innovatie naar je toe.

Organisatie
• Betrek externen in je „creatieproces‟, bijvoorbeeld door cocreatie. • Accepteer dat de meeste kennis buiten je organisatie ligt en probeer daar gebruik van te maken.

Techniek
• Techniek is amper beperkend, het denken erover wel. • Combineer de krachten van Enterprise oplossingen en de „Long Tail‟.

Tam Tam - Samenwerken
Enterprise Solutions

De Enterprise Mashup

Application Long Tail

21

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Het Nieuwe Samenwerken: Een denkraam voor mens, techniek en organisatie

Mensen inspireren, doel bereiken en Verbinding leggen tussen onbeperkte technologische mogelijkheden en gewone menselijkheid, rekening houden met kaders van de organisatie

23
23 Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Een denkraam voor mens, techniek en organisatie
De mens
Dit wil ik.

Het Doel

Techniek
Alles kan!

De organisatie
Dit moet!

24

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Mens is uniek
Techniek is beschikbaar Organisatie is (ver)binding
25 Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

De Mens is uniek
De mens heeft zeer goed ontwikkelde hersenen, waarmee ze in staat is tot abstract nadenken, taal, introspectie, probleemoplossing en emotie. De mens is bijzonder bedreven in het gebruik van communicatiemiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideeën, en organisatie. Mensen creëren complexe sociale structuren, die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurrerende groepen, die uiteenlopen van families tot naties.
Bron: wikipedia.nl

26

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Mens is uniek
Techniek is beschikbaar Organisatie is (ver)binding
27 Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

De Techniek is beschikbaar
Toepassingsprogrammatuur Algemene benaming voor alle software die een voor de eindgebruiker (min of meer) nuttige toepassing heeft.

Bron: wikipedia.nl

28

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Mens is uniek
Techniek is beschikbaar Organisatie is (ver)binding
29 Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

De Organisatie is (ver)binding
Samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht rustend op de basispijlers: kennis, kader en controle Kennis: technische kennis, organisatieleer, gedragswetenschap (hoe reageren mensen) communicatieleer, kennis hebben van de consequenties van de beslissingen en gedragingen (risico-analyse), enzovoort. Kader: hiërarchische lagen van de organisatie

Controle: iedereen in functioneren en handelen dient te worden gecontroleerd. Er is een uitdrukking: vertrouwen is goed, controle is beter en ook "iedereen heeft recht op controle"

30

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Om een optimaal resultaat te bereiken is het noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen:
› ambitie (en kaders) van de organisatie › (on)mogelijkheden van de techniek én › unieke kwaliteiten van ieder betrokken mens

31

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

De mens
Dit wil ik.

benutten van het (menselijke en technologische) vermogen

verbinden van mens en organisatie levert meerwaarde op

Het Doel

Techniek
Alles kan!

De organisatie
Dit moet!

fit van de ambitie en kaders van de organisatie enerzijds en de (on)mogelijkheden van de techniek anderzijds
32 Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Het Nieuwe Samenwerken: De case: Triple A

Case Triple A: De Doelstelling
• Maak voor het MBO onderwijs 6 functionele ontwerpen (FO's) voor ict-toepassingen op basis van de Triple A procesplaat. • Gebruik kennis en kunde uit de onderwijsinstellingen om deze FO's te maken • Voldoe aan de subsidievoorwaarden

34

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Case Triple A: Onderwijsprocesmodel

35

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Case Triple A:De wisselwerking tussen mens en organisatie
De mens
Dit wil ik.
• ontzorgen (zorg dat ik mijn werk kan doen) • zekerheid (regel geld, tijd en ruimte om mijn werk te kunnen doen)

Mens: helpt het mij ? Organisatie: helpt het ons ?

De organisatie
Dit moet!
• rechtmatigheid (p&c cyclus) • maximaal faciliteren (mail,office etc)
“botsen binnen boundaries”

36

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Case Triple A: De wisselwerking tussen organisatie en techniek
De organisatie
Dit moet!
• huisstijl • beheergemak • bereikbaarheid&beschikbaarheid

Er is fit tussen eisen van de organisatie en sharepointfunctionaliteiten.

De techniek
Alles kan!
• u vraagt wij draaien
“het MOET wel passen!!!”

37

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Case Triple A: De wisselwerking tussen mens en techniek
De mens
Dit wil ik.
• lekker blijven doen wat ik deed • werk van anderen kunnen zien • onbezorgd/ongestoord werken (KISS)

Met de mediawiki voelen mensen zich in staat gesteld op vol vermogen te werken.

De techniek
Alles kan!
• u vraagt wij draaien
“zolang ik maar lego heb kan ik maken wat ik wil”

38

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Case Triple A: Het proces

De diagnose

De strategie

De oplossing

39

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Oplossingsrichtingen
Water bij de wijn: best haalbaar als gevolg van onderlinge beïnvloeding Perfect: net zo lang doorzoeken tot er sprake is van optimaal vermogen, maximale meerwaarde en perfecte fit Best of many worlds: elkaar versterkende krachten Laaghangend fruit: snelste korte termijn resultaat In de beperking toont zich de meester: focussen op 1 kracht (dus bijvoorbeeld alleen gaan voor vermogen)

40

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Oplossingsrichtingen
Water bij de wijn: zie case Perfect: direct vanuit samenhang van model gaan denken en doen Best of many worlds: “water bij de wijn” oplossing aangevuld met een integratieoplossing (bijv open-id) tbv een goede fit

Laaghangend fruit: inzet wiki in combinatie met basecamp
In de beperking toont zich de meester: inzet wiki (en excel voor urenregistratie)

41

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Discussie

Aanpak van vandaag

Mens en Organisatie

Mens en Techniek

Organisatie en Techniek

43

Het Nieuwe Samenwerken – Hutspot & Tam Tam - Vernieuwing in Werk

Deze presentatie is mede mogelijk gemaakt door verschillende webloggers, Flickr-gebruikers, Sxc.hupubliceerders, Wikipedia-schrijvers, Slideshare-delers en Twitteraars Zonder de verschillende gedeelde berichten, foto‟s en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk.
Heel veel dank en laten we blijven delen.

Voor meer informatie over Vernieuwing in Werk verwijzen we je naar:

http://www.vernieuwinginwerk.nl
Ook kun je contact opnemen met

Hutspot
Tom Olsthoorn tom.olsthoorn@hutspot.nl

Tam Tam
Robin van Koppen robin.van.koppen@tamtam.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful