Gyökössy Endre : Akarsz-e meggyógyulni?

Feleségemnek ajánlom ezt a kis munkámat, aki szelíd szeretettel kényszerített megírására és féltő gondoskodással őrködött csöndem és időm felett, hogy elkészülhessen. Ha néhány bajba jutott lélek hasznát veszi, amit elmondani szeretnék: Istené legyen érte a dicsőség.

1959 telén Dr. Gyökössy Endre

Szent Gellért Kiadó és Nyomda Átnézte: Nagy Alexandra A kiadásért a Szent Gellért Kiadó és Nyomda igazgatói felelnek A szedés, a nyomás és a kötés a Kiadóban készült ISBN 963 696 077 1 / QNT 145 / 286

Tartalom

Akarsz-e meggyógyulni? ...akaratgyengeségedből? ...képzelgéseid rabságából? ...félelmeidből? ...haragodból? ...magányosságodból?

...a magányosságra is? ...felemás életedből? ...hamis gyászból? ...a halálfélelemből? Van embered! Hétköznapok higiéniája

I. Akarsz-e meggyógyulni akaratgyengeségedből?

Akarsz-e meggyógyulni? Micsoda kérdés! Hát van beteg a világon, aki nem akar meggyógyulni? Van! Nem is kevés! Sok jel arra mutat, hogy az a beteg is többékevésbé ezek közé tartozott, akiről János evangélista ír evangéliumában: Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett). Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulní?" A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint

felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem." Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat és járj" És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: "Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat." Ő így válaszolt nekik: "Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: "Ki az az ember, aki azt mondta neked: Vedd fel és járj!?" De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: "Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled." Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Ez a férfi már harmincnyolc éve beteg, s ebből jó néhány évet a jeruzsálemi "Dagály-fürdő" oszlopos csarnokában töltött, a Bethesda tavánál, valami hordágy-félén heverve. Lehet, hogy eleinte várta a "vizek mozdulását": gyógyulását, de évek múltán már ő is olyan megszokott reménytelenséggel heverhetett ott, mint hever ma is szerte a világon számtalan beteg az elfekvő kórházak sűrű levegőjű és sűrű ágyas termeiben. Ekkor megáll valaki mellette. Nem valamely betegtársa, hogy siránkozva magáról beszéljen, hanem egy ismeretlen valaki. Ez az ismeretlen ránéz, majd megszólítja: - Akarsz-e meggyógyulni ? Jézus Krisztus szólítja meg ezzel a kérdéssel! Szónoki kérdés ez?

testileg-lelkileg. Lehet velük "békésen együttélni". mondván: . Minden héten megpumpolta. Be sokan élünk a magunk krokodilusával és cápájával békés együttélésben! Évek. és azzal él együtt. Már teljes és komfortos ez az együttélés. Egy vezetőállású embert gyakorta zaklatott hivatalában egy lerongyolódott értelmiségi. Tibolddarócon valamikor. hogy meggyógyuljunk. Ő pedig betört egy üzletbe. azt kérte: engedjék vissza. hogy újra megszokott helyére. társaságába kerülhessen. Éppen azért. ameIyik a krokodilus hátán él. És betegségét úgy megszokta. nagyon is el lehet képzelni.Van egy madárfajta. rejtett bűnnel. mégpedig irodai munkát kerített neki. mint púpos ember a púpját.Nincs munkám! Vagy ezzel: .Ismételten fel kell vetnünk: el lehet azt képzelni. munkátlanságával. kopasz ember a kopaszságát. Amikor kiengedték. hogy valaki harmincnyolc éve beteg. csak azért.az ott sem jelentkezett és ő se látta soha többé. nem is olyan nagyon régen még barlangokban is . teljes szimbiózisban azaz. évtizedek óta együtt egy titkos szenvedéllyel. már nem tud kint élni. és már nem is akarna meggyógyulni? Igen. Mindent meg lehet szokni. és eszünkbe sem jut. bűnök rabságát is meg lehet szokni. hol és mikor foglalhatja el állását .Éhen halok! A főtisztviselőnek megesett a szíve rajta. Kinevették. Az az ember már teljes és békés szimbiózisban élt lustaságával. Valaki két évtizedet töltött börtönben. együttélésben a krokodilussal. mert már harmincnyolc éve beteg. Egy különös halfajta pedig a cápára tapad rá. A betegséget is meg lehet szokni. . és munkát. Már nem is tudna nélküle élni. De miután felajánlotta. hogy ki is gyógyulhatunk belőle. Szenvedélyek.

Én már nem tudok akarni.... amivel vagy akivel szimbiózisban élsz? (Mint például a gadarénus a maga kétezer disznóra való démonával. Rövid idő leforgása alatt igen sokan visszaköltöztek régi barlanglakásukba.mert a pénzzel is lehet szimbiózisban élni. hogy nem akart meggyógyulni . Akarsz-e meggyógyulni belőle? Valóban meggyógyulni! . hogy közben egyre fogy életerőd. Lehet. Végül is a kormány intézkedett és egy ház-sort épített a barlanglakóknak. de nem tudok. aki úgy hozzánőtt a vagyonához. szorongásaidból. Nem is tudom. a halál félelméből? Te tudod: mivel. Rettenetes "édes-kettesben". morzsolódik idegrendszered. de mégis minden gondolatod odamutat. penésszel. hogy szeretnék. De gondolhatunk a gazdag ifjúra is. mit és hogyan kellene akarnom. hogy eleve azzal volt bajod. az új házakat meg kiadták bérbe. Nagy ünnepély keretében költöztették át őket. Amire nem gondolnod . és akarathiányodból származott .laktak emberek." Egyszóval: az akarattal van baj.talán nem is olyan békés! együttélésben. amire nem szívesen gondolsz.) Akarsz-e valóban meggyógyulni beteges vagy túltengő képzeletvilágodból? Félelmeidből.. Gondolj csak arra. kivel élsz békés .Akarsz-e meggyógyulní? Akarsz-e valóban kigyógyulni abból. De akarsz-e meggyógyulni? Nem szónoki kérdés ez. mert szimbiózisban éltek már a barlanggal: a nyirkossággal. úgy.most szinte lehetetlen. sötétséggel. aggodalmaskodásodból? Elfojtott indulataidból? Agyonlapító magányodból? Belső ürességedből.Nos: AKARSz-E? "Az a baj. Tehát egyáltalában nem olyan felesleges kérdése ez Jézusnak: .

Szüksége van-e az Úrnak akaratunkra? 2. a magányba csúszott ember védekezése ez.mást okol A történettel.. siránkozás. Íme. Nem tud dönteni. miként becsüli meg . hogy ne legyen akaratnélküli báb! És Jézus szereti az embert. Az elnyomott. Amit mond.. Mindezért . talán hosszú évek óta. milyen következményekkel jár az akarat hiánya: Lelkileg bénult lesz. szinte lelkileg is bénán fekszik ott. Jellemző ez a mondata: Más lép be előttem. ahol Jézus figyelmezteti: "Többé ne vétkezzél! " Arra lehet következtetnünk. Nem arra tanít-e más helyen az Ige. hogy mondjunk le saját akaratunkról? (Legyen meg a Te akaratod. az mai szóval: mellébeszélés. hogy önmaga sorsáért mást okol. hogy vétke és akaratgyengesége között kapcsolat állott fenn. hogy tehetetlenül.eddig is minden egyéb nyomorúságod. Gondolj csak a bethesdai betegre! Három okunk is van feltételeznünk róla: minden bajának alap-oka az ő akarathiánya volt. mert az embernek van szüksége arra.tulajdonképpen nem is válaszol. Emlékezzünk csak a kananeus asszony történetére. anélkül is meg tud gyógyítani! IGEN. Másodszor: akarathiányára következtethetünk abból is.) Az első kérdésre egy NEMmel és egy IGENnel kell válaszolnunk: . hiszen Jézus kérdésére: "Akarsz-e meggyógyulni?" .NEM. Először is gondoljunk a történet végére. a kisebbrendűségbe. nincs szüksége az Úrnak akaratunkra. még szóval sem. Egyszerűen csak ott van. "szüksége van" rá mégis. Harmadszor: a bethesdai beteg akarathiányára mutat az az egyszerű tény is. de a magunk életével kapcsolatban is két kérdés vetődik fel: 1.

51) Ez az ember a Bethesda tavánál ki se tudja mondani ezt a szót: Akarok. akinek van hangszere! Akinek nincs. Mert az akarata volt beteg. Ilyen természetes például Bartimeus válasza Jézus kérdésére: . II. hanem Annak akaratát.az Atyáét. Aki elküldött engem .." (Jn 5.28) Szükségünk van egészséges akaratra. hogy ezt a bénulást egy . vagy beteg az akarata.Hogy lássak! (Mk 10. hogy cselekedjem véled?.. az orvos tudja. lába. ami végül harmincnyolc éven át ágynak döntötte. Milyen szépségesen szépen kiderül ez a Jézus-i szavakból: "Én nem a magam akaratát keresem. hogy egybe tudjuk azt hangolni Isten akaratával.milyen természetes volna a válasz: .30) Ez nem azt jelenti. .Mit akarsz. hanem azt. hogy teljesen ráhangolódik az Atyára. az nem tudja Isten akaratára hangolni azt. legyen a te akaratod szerint!" (Mt 15. De az akarat megbetegedése vagy tartós betegsége mindig következmény. Csak az tudja az alaphangra hangolni hangszerét. Akarsz-e meggyógyulni képzelgéseid rabságából? Amikor Jézus Krisztus megkérdezi a bethesdai beteg embert: Akarsz-e meggyógyulni? . Ha valakinek bénulni kezd fél-arca. Sőt onnan eredhetett az a bűne is.Hogyne akarnék!?.. hogy Jézusnak nincs akarata. akaratával Isten akaratát keresi. vagy szája.ott is Jézus az asszony kitartó akaratát: "Asszony. vagy beteg az akarata..

így töltenek ki bennünket gondolataink és adják meg lényünk jellegét. Ahogy két egyforma pohár azonnal "más" lesz. képzelgéseink adják meg lelkünk alapszínét. Nem mindegy. AMINEK gondoljuk. Láttunk-e már csúnya arcot szépnek? Szép arcot . . kisimulva? Fiatal arcot . Azokhoz társulnak a tudatalattinak különböző mély rétegeiből feltörő álmok.megfiatalodva.. hogy nem azok vagyunk. még éjjel is hatnak gondolataink.A gondolat.. hogy feljebb. Egész éjszakánkat.kis vérrög okozhatja az agyban. fantáziálással alszunk el. Tisztákkal vagy tisztátalanokkal-e? Gyűlölettel.napok alatt megöregedni?. a másikba sósavat öntünk. a lélek orvosa tudja. mint a poháron a folyadék. képzelgünk! Gondolataink. hogy gyilkosságról szóló detektívregénnyel alszunk-e el. stb. vagy Jézusra gondolva.visszataszítónak? Öreg arcot . Mert igen nagy jelentőségű. emberek előtt kedvesek. milyen gondolatokkal. ha az egyikbe vörösbort. Így van az akarattal is: ha az beteg. vagy az Igével! Haragosunk arcával. de . Nem mindegy tehát. hogy miről gondolkodunk. a végtagok is gyógyulni kezdenek. Valószínű. békés derűvel? Elalvás előtt való gondolataink ugyanis álomnyitó gondolatok. képzeletvilágunk. Ha a vérrög esetleg felszívódik. beljebb. Nem a végtagokkal van a baj. vagy csöndes. Gondolataink. képzelgéseink éppúgy átcsillannak rajtunk. Bekúsznak álmainkba és befolyásolják éjszakánkat.és képzeletvilág "varázsa" ez! De nemcsak nappal.) De az biztos. hanem feljebb és beljebb van a baj oka. AMIT gondolunk. a gondolattal. sőt annak következményeképpen egész másnapunkat befolyásolja. fantáziálunk. a képzeletvilággal van baj. képzeljük magunkat! (Például: nem vagyunk olyan népszerűek vagy jó hírűek. hogy azok vagyunk. pihenésünket. mert álmainkra esetleg nem emlékezünk.

anélkül. És ma már számos tanulmányt ismerünk a csecsemő-lélektan területéről. jó érzelmekkel megtöltött. tisztátalan képzelgéseire! És jól tudjuk. akik már úgyannyira egymás "hullámhosszára" hangolódtak. sőt az örök élet és örök halál kérdésévé is válhat. ingerültség vagy derültség formájában. Lehet tiszta. mint a rádium: öl vagy gyógyít. arról például: miért sír fel éjjel a kisgyermek .hangulata bennünk maradhat egész nap.és képzeletvilágunk: lelkünk hajtóereje. " Mt 5. .és képzeletvilágunk lehet pozitív és negatív töltésű. öreg házaspár is beszélhetne. arról sok kedves. ez a döbbenetes erő mivel van megtöltve. hogy gondolat.28) Hogy gondolataink továbbsugároznak. képzelgéseinket. Így is mondhatnám: gondolat. de lehet tisztátalan és gonosz érzelmekkel teli gondolat. hogy ez a dinamizmus. dinamikája.és képzeletvilágunk. A gondolat sugárzik. hogy olykor az egyik ki nem mondott kérdésére hangosan válaszol a másik. hogy egy szó is elhangzanék. már paráznaságot követett el vele szívében. hogy gondolat.édesanyja gonosz gondolataíra. Azaz nem mindegy. tehát továbbsugározza gondolatainkat. Ma még fel sem tudja mérni a tudomány. Ma már a tudomány is gyakran beszél arról. Következésképpen kimondhatjuk. hogy gondolatokkal mit lehet ártani! (Jézus már beszél erről: "Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra. Szinte élet és halál kérdése.és képzeletvilágunk milyen töltésű. milyen feszült lehet egy családi légkör. hogy agyunk afféle hallatlanul finom ultra-mikrohullám leadó. Nem mindegy tehát.

puha.. ne tartsa puskáját lefelé! Aki el akar érni valamit.hitkérdés is.. nem az akadályokra.A pozitív töltés .s a gondolat megtelik borúlátó. akiket gyűlöl . rossz hatású egyéniséget. nappal pedig folyton leragad a szeme. halálfélelem. Valaki a "kiborulás" szélén került lelki gondozóhoz. Reggel kimerülten ébred. életünkre. Orvosi leletei effélékről beszéltek: magas vérnyomás. A negatív töltés negatív embert alakít. panaszai ellenére sem. hogy évek óta rögeszméje. Negatív gondolat például: "Ez úgysem fog sikerülni!" . tétova.13) Mert mindaz. Gondolataink. alkotó. amiről eddig szó volt .Legyen neked a te hited szerin t!. vastagbélhurut. gyógyító egyéniséget. fulladás. szívzavar. sikertelenségét készíti elő. jövendőnkre hatnak ki. ezzel fekszik. ezzel kel.sőt . A beszélgetések során kiderül. annak a célra kell szegeznie a tekintetét. És ha valaki gondolatban máris csődöt mondott. építő. lágy.pozitív embert formál. Dinamikus. kényszeres gondolata az: hogyan tudná majd egyszer a rajta esett sérelmeket megbosszulni?! Ezzel alszik el. Aki sasra vadászik. borúlátó megjegyzéseinkre megszólalna mögöttünk Jézus: .. lendületes. amikor így szól a kapernaumi századoshoz: "Legyen neked a te hited szerint!" (Mt 8. de ezt orvosi leletei nem teszik indokolttá. az saját bukását. kesergő. vagy éppen romboló. Milyen megdöbbentően megelőzi ezt a mélylélektani tételt Jézus.. éjjel nem tud aludni. képzeletvilágunk nemcsak sorsunkra. Gondoljunk csak bele. ha hitetlenkedő. Már-már a leszázalékoltatás gondolatával foglalkozik. hanem testi egészségünket is befolyásolják. keserű érzelmekkel. gátlásokkal teli. Széteső. Természetesen naponként kell találkoznia azokkal.

amelynek tövében valamikor égető megszégyenítés érte: asztmatikus rohamot kap. aki fölött úrrá válnak. keserűségek és izgalmak övsömört vagy akár furunkulust is okozhatnak. Amelyeket már "muszáj" megélni! Minden életörömét és lendületét elvehetik annak. akiket képzelgéseiben megkínoz. " és azt az egyszerű tényt. mert megrohanják régi szégyene emlékei. hogy gondolatai.... A nagyon gyakran gondolt gondolatok és az ismételten elképzelt képzelgések úgynevezett kényszergondolatokká és kényszerképzetekké alakulhatnak. Vagy: Ki ne ismerné azt a jelenséget. vagy csak bele kell csípnie a másik karjába. s ezt a lelki beszélgetés során le tudta tenni: rohamosan megkezdődött testi gyógyulása is. miképpen mi is megbocsátunk. Mihelyt megértette a Miatyánknak ezt a mondatát: "Bocsásd meg. Amelyek már maguktól bukkannak fel. A rohamok csak akkor és ott jelentkeznek. Ilyenek például a szadisztikus gondolatok. Vagy: Egy ember. hogy valakit vagy valakiket meg kell kínoznia. hogy édesanyját meglátogassa. amikor valaki szüntelenül arra kell. hogy elég egyeseknek egy nemszeretem ételre gondolni. ütnie vagy vágnia. ahányszor csak szülővárosába utazik. kellemetlen gondolatok. Ez szinte kibírhatatlan feszültséget szül és sokféle gátlást. egészen a munkaképtelenségig. képzelgései egyedül csak neki ártanaak. következésképpen testi zavart okoz. huzamosan tartó.ilyenkor udvariasan kell mosolyognia éppen azokra. máris csalánkiütést kapnak? A legújabb mélylélektani és orvosi irodalom szerint. mihelyt messziről meglátja a templom tornyát. hogy gondoljon. és mármár alig képes visszatartani . szúrnia..

Térjetek meg! (Mk 1. csak ennyit arról. Amit úgy tartanak számon.15) A megtérés az ősi szöveg szerint: metanoia. hogy ez be ne következzék hangosan is. hogyan frissülhet és újulhat meg bennünk új-szövetségünk? . hogy testünkre visszahatnak a gondolataink. ha megváltoznak gondolatai. Természetesen ez már súlyos betegség és már nem lelkigondozói. Ha ez nem történik meg. mint a "mi generációnk nagy felfedezését". azaz: hogyan kezdődhetik meg bennünk a megtérés? Vagy ha már megtértünk. ami hamarosan elillan. . Föl kell ugrania és ki kell futnia a templomból. hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált gondolataink. mert mihelyt megkezdődik az istentisztelet. De mindig az a nagy kérdés: hogyan változtathatjuk meg gondolkodásunkat. A mi generációnk egyik legnagyobb lélektani felfedezése. képzelgéseink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet. hangtalanul szidalmaznia kell Istent. az Igét.Ilyenek a parázna képzeletek. csak álmegtérés történhetik. akkor más irányt vesz az akarat. más irányt vesz az élet is . Minden megtérés gyökere ez. Ha más töltést kap a gondolat. amelynek első jelentése a szótárban: a gondolkozás megváltoztatása. ha azok érzelmi töltése negatív. a cselekvés.és így másképpen alakul és alakít. amikor annyiszor hangsúlyozza: . amelyekből alig lehet kiszabadulni. Vagy valaki például azért nem jár templomba. Íme. és igen súlyosan hatnak vissza. hogy az embernek megváltozik az élete. az igehirdetőt. valami érzelmi bizsergés.magát. hanem orvosi eset elsősorban. azt jól ismeri Jézus Krisztus.

van-e ilyen lépés kifelé . ha Ő nem keresne bennünket. Az Ige különösképpen három lépést mutat..Jézusom. ha csak néhány lépés is ez. . "Hagyja el útját a bűnös.7) Elhagyni az utat?! Hogyan? Egy férfi Jézus Krisztus Igéjének hatása alatt abbahagyta az ivást. mert irgalmaz neki. aki velem vagy. hogy Jézus Krisztus senkit sem kényszerít semmire. De azt is tudjuk. mert kész megbocsátani. . s készek vagyunk elhagyni. Ahol mi már nem tudunk semmit "beleadni" gyöngülő akaraterőnkbe. már el tudja engedni a görcsösen fogott csatornacsövet.. ha Ő már meg nem talált volna. Hogy meg se találhatnánk. de ott megáll a sarkon. és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz. amelyeket nekünk kell megtennünk Felé.Azt tudjuk. Meg kell tanulnunk gondolatokat is elhagyni. Időnként azonban újra és újra megrohanják a kísértések. És vannak lépések. ezek elfogadása és átélése gyógyító erejű: 1. A kívánság ereje letörve gyöngülő akaratot ." (Ézs 55. Istenünkhöz. hogy Jézus Krisztus a kezdeményező.Hogy nem kereshetnénk Őt. akarsz inni velem egy fröccsöt? Ha ezt a kérdést felteszi. Ő még mindíg bele tudja adni Önmagát! Elhagyni a gondolatokat?! Annyi mindent elhagytunk. mint a fuldokló egy parti gyökérbe. lehunyja szemét és így szól Jézus Krisztushoz: .képzelgéseink rabságából?. Nos. akarata megújul és hátat tud forditani a kocsmának. belefogódzik egy rozsdás csatornacsőbe.többször elsodorja a kocsma közelébe.

Így is mondhatnám: imádkozik. Végül: ". Ahogy az a vérfolyásos asszony ott a kapernaumi utca porában elmondott Jézusnak "mindent. Döntéseink előtt . és veletek lesz a .Foglyul ejtvén minden gondolatot. ami igazságos. Uram? Van egy keleti közmondás: "Legokosabb a kígyót még tojásában megölni." Legokosabb. Egy ismerősöm. ki kell mondanunk az Úrnak beteg gondolatainkat.. ". azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek.. ami igaz... Megtapasztalhatod: térdeiden "röpülve" meg tudod előzni rossz és gonosz gondolataidat.. Imádsággal meg lehet kötözni. s mennyi gondolatot el lehet hagyni ! Azt mondják: a gondolatok szállnak leggyorsabban. Próbáld meg egyszer! Milyen más gondolatok kísértenek fekve.megkérdezhetjük Tőle: .a lelkigondozónak. hogy elvehesse tőlünk. engedelmeskedjünk Krisztusnak" (2Kor 10. lelép az ágyáról. azt tegyétek. mielőtt cselekedetté válhatnának. ami tisztességes. 2. Szüntelenül ki kell beszélnünk. letérdel és Jézusra gondol.Az elhagyásnak egyik módja a kibeszélés. ha este vagy éjjel gonosz indulatok rohanják meg.Te mit gondolsz. ami szeretetreméltó. ha valami nemes és dicséretes. Ez a lázadó gondolatok legyőzésének módja. Egyszer ki kell beszélnünk fojtogató gondolatainkat . hallottatok és láttatok is tőlem. ami tiszta. amikor térdepelünk! Mennyi minden "lemarad".. 3. ami jóhírű.gondolatban . ha gondolatainkat még akkor ejtjük foglyul. és milyen más gondolataink támadnak. sőt "be lehet kísérni" Jézus Krisztus elé gondolatainkat.33). igazán" (Mk 5.testvéreim.5/b).

gondolkodni ! De mielőtt az első lépést megtennéd. együttélés is. . Ezekről . látod. még nem szóltál. megfordulva szóltál-e már? Nos: akarsz gyógyulni? Akarathiányodból. . . édesapám. és menni fog.szipog a kislány. . sőt van velünk szüntelen? Mert lehetséges olyan szimbiózis. Mi Őbenne Ő pedig mibennünk.Szedd össze csak az eszecskédet és az akaratodat. 2. zilált testi-lelki állapotodból? Metanoia: Térj meg! Változtasd meg gondolataidat! Az elmondott három lépés a te feladatod! l. . hogy az Ő akaratát cselekedhessük! Nehéz gyűlölködve vagy tisztátalanul gondolni valakire .Róla .Már mindent összeszedtem. Mindent összeszedtél.és mégsem megy?! Neki.. Foglyul ejteni. nekem. .Felé fordulva.. Gondolunk-e annyit az Úrra. Elhagyni.Engem még "nem szedtél össze".Nem megy? kérdi szelíden.s ugyanakkor Jézusra is gondolni. arra gondolj: Mit és Kit hagyott el Jézus Krisztus érettünk? Hogyan esett foglyul érettünk? Hogyan gondol ránk.8-9) Röviden így mondhatnám: Gondoljunk többet Istenre. 3.békesség Istene!" (Fil 4. és nem megy.Mindent? Igazán mindent összeszedtél? kérdezi az édesapa és belemosolyog a csodálkozó leányszembe. mint egy haragosunkra? Egy édesapa belép a szobába és sírva találja kislányát egy dolgozat felett: .Nem! . Neki szóltál már? . mindent megkíséreltél . mint a szőlőtő és a szőlővesszőé.

Hadd mondjak "példázatokat" a különböző félelmekről. vigyázz. hogy van olyan félelem. ami megfelezi. hogy örömötök teljes legyen."Aki énbennem marad. ne vágj mélyebbre! . csöngetek a szíveden! Ki ne mond "azt" a szót a feleségednek. félelemmel is óvhat. vigyázz. még egy lépés és: háború! Ha a haláltól fájdalommal óv. még egy lépés és lezuhansz! . fogd meg a kezét: villamos alá ne fusson! . ami Isten óvó. hogy a bethesdai beteg ember félt. Isten féknek szánta ezt a fajta félelmet. vigyázz." "Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok.Vigyázz! Édesanya. Félt az élettől. szétszakítja az embert. hogy ne .5 és 16.Politikus. hasítja. hogy mindenekelőtt tudjuk: miféle is az a félelmes "félelem"? A félelem.Férj vigyázz. Így is mondhatnám: Isten csengettyűje: . aki "előtte lép be" a vízbe. Félt az "ököljogtól". és én őbenne. " (Jn 15. mert szinte biztos. az terem sok gyümölcsöt.24) III. mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. a haláltól.Orvos. Félt a "más"-tól. Akarsz-e meggyógyulni félelmeidből? Most a félelemről szeretnék "példázatokat" mondani. vigyázz gyermekedre.Kiránduló. mert az megsebzi a házasságotokat! . féltő ajándéka. Tudnunk kell. az embertől. Félt is! Így is mondhatnám: negatív gondolatainak töltése a félelem volt. A félelemről. csönget vele testünkben a Teremtő.

de nem jó. Vagy félünk. ami már nem mindig hasznos. hogy nem sikerül a lehető legjobban a koncert. akik minél szebben akarnak elmondani valamit. amit nehezen lehetne ajándéknak tekinteni. Tehát a félelem lehet Isten féltő. Annyira félnek attól. Mint ahogy jó a fék. És mert várják.a félelem vonzza a félelem tárgyát! . Attól is felborulhat az autó. annál inkább dadognak. amelyből csak FELFELÉ van menekvés. ha mindig fékez. a halálfélelemig végtelen széles skálán szinte aláfesti életünket. Van azonban egy másféle félelem. Ilyen életet-fékező. hogy a szó fizikai értelmében is gyulladásba jön az ínhüvelyük. nem "jó" félelem. Ismerős tény lelkigondozók és pszichiáterek előtt. hogy kezdő művészek első koncertjük előtt ínhüvelygyulladást kaphatnak. felborító félelem az.és az lesz. . Ez a boszorkánykör. Felboncolták: nyoma sem volt benne a ráknak. hogy "holnap" rohamuk lesz.a roham jelentkezik is. Egy szorongató érzés. Csak a kisgyermek félelmeinek negyvenkétféle változatát ismeri a gyermeklélektan! Van tehát félelem.legyünk féktelenek. az ősfélelemtől kezdve a halál pillanatáig. hogy "holnap rossz napunk lesz" . Vannak. akik megérzik. ami világrajövetelünk pillanatától. Amikor úgy megragadja életünket a félelem. hogy már azt is mondhatnánk: az ragadott meg minket. Vannak olyan asztmások. óvó ajándéka is. hogy halálfélelmében öngyilkos lett. amikor annyira félünk valamitől vagy valakitől. félnek tőle . hogy szinte foglya leszünk félelmünk tárgyának. Olvastam egyszer egy idegorvos tréfásan-halálos-komoly receptjét. túlfékező. Valaki annyira félt a ráktól. annyira "begyulladnak". ne rohanjunk vesztünkbe. ne fussunk lejtőre.

Fél életet. Rosszabb a félelemnek az a formája. szinte biztos lehet az eredményben: idegösszeomlás..Aki csak egy ideig betartja ezt. stb. az könnyen elnevezhető. Vannak. akik háromszor kerülnek szembe félelmük tárgyával: 1. 3.Ezt fűszerezd meg a napi változatos apróságokkal: feladtál egy levelet.fél. miért. Tele van a város (akácfavirág helyett) bacilussal és vírussal. Fél orvoshoz menni. háromszorival már alig..) Gondolj rá minél gyakrabban. Felületesen lélegzik.fél.. félelmes életet él. mielőtt jön. Följelentenek valamiért. s az biztosan megsértődött. miért? Stb. a múltból és a jövőből is lehet importálni a félelmet. amikor már elment vagy elmúlt. mindenkitől félő ember mindenben a bajt látja. Lehetőleg evés és lefekvés előtt! . Egyszeri találkozással még kibírható a félelem. amikor valaki már nem tudja megmondani. .. ami leginkább megfelel természetednek és tarts ki hűségesen mellette! (Például: elveszíted az állásod. kitől fél. de egyszerre csak szorítást érez. Az ilyen megnevezhetetlenül és mindig.Keresd meg azt a félelmet. . mitől. mennyi lehet egy légköbméterben? Tegnap főnöködnek mondtál valamit. egyre inkább elhatalmasodik rajta és ... imádságban exportálható. De ezek a félők még legalább meg tudják nevezni félelmük tárgyát vagy személyét. Állandó szorongásban van... Nyitva felejtetted a víz. Maga sem tudja. Ami még megnevezhető.vagy a gázcsapot. Fél megtenni valamit. amikor éppen jelen van. fulladozik és . Megcsal a párod. Számítsd ki. De mint látjuk. Egy jó barátod nem úgy köszönt. 2.hogyan lehet idegbajt kapni és szanatóriumba kerülni: . Belülről indul ez az érzés. de nem tettél rá bélyeget.. csak fél. és fél el nem menni. stb.

Egy asszony szép bundát kapott férjétől. a továbbélő termetes fákat nem.és fél meg nem tenni. Mintha valaki az őszi tölgyerdőben csak a lehulló faleveleket látná. és tovább ott maradni sem. Amikor egyszerre csak az élet maga válik nyomasztóan. és nem merem a szemem behunyni. és futni sem. Nem jó így élni. Csak a nagypénteket . Istenem. hogy minden dolgok méhében ott érzi a halált.Ó. s a halk neszek között be kellene nyitnom. . A belül hordozott és kívül reánk váró élet egyaránt.az életet nem.a húsvétot nem. és kiáltani sem. és csöndben maradni sem. akik mindennek csak a fonákját. aminek lennie kell. Első szava volt: . Valaki egy levélben írta: borzasztó. és szinte nem is érdemes! De érdemes és lehetséges ebből meggyógyulni.13-14) Íme az "életfélelem ". a tövisét. s csak a halált. és visszafordulni sem merek. és belső félelmek nélkül élni. amikor mély álom fogja el az embereket. és megreszketteti minden csontomat. Mintha mögöttem lenne. és nyitva tartani sem! Minden olyan valószerűtlen. de nem merek. félelem szállt rám és rettegés. Egy életfélelemmel telített ember így vall erről: "Úgy érzem magamat." (Jób 4. és felnézni a falra sem. szorongatóan félelmessé. Csak a halált . és őserdő mélyén titokzatos ház zárt ajtaja előtt állnék. rossz oldalát látják. Vannak. mintha kisgyermek volnék. Jób könyve így írja le ezt a félelmet: "Éjjeli látásokon való töprengések között. beleesnek a molyok! A molyoktól nem látta a bundát.

És ha valami van? Jaj. (vö.félelmetes. Még megnevezni is félelmes. mint pingponglabda két ütő között! Csapódik. hanem a bennem lakó bűn. . vádol vagy fölment.19-20) Pál meg is nevezi ezt a nála "erősebbet": "Nem én. amit nem akarok. Minél ismeretlenebb . amit nem akarok: a roszszat. akár néven nevezzük: "Isten" . Ha kikerülöm a nevét. 1Móz 3. míg ketté nem reped. Az ismeretlen kívül-való.de nem merek a semmi mögé nézni. hanem azt cselekszem. Lehúz vagy fölemel. mert hátha a semmi mögött sincs semmi. Természet. Ádám bokorba bújt előle. Ha pedig azt teszem. mi van? Az ismeretlen iszonyat??!!" Az életfélelem okozója általában .annál félelmesebb. hogy él benne valami. Az ismeretlen kívül-való éppoly félelmetes lehet. hanem a bennem lakozó bűn"." (Róm 7. amit akarok: a jót. Ilyen szavak mögé: Sors.az Ismeretlen. akkor már nem én teszem. Be sok emberi lélek csapódik úgy a külső és a belső félelem között. Az ismeretlen bennünk-való. amit vagy akit nem lehet "kiszámítani". és nem akarom vagy már nem is tudom megnevezni: még félelmesebb. Valami vagy valaki. felzabolázhatja és véresre sarkantyúzhatja! Nem kis szorongással írhatta Pál ezeket a sorokat: "Hiszen nem azt teszem. Akár elnevezzük. Milyen félelmes élmény. ami erősebb nála! Ami megnyergelheti. amikor rádöbben az ember. Hátha minden és mindenki mögött csak a semmi van! Az üres semmi. Végzet. mert más.8) Mi szavak mögé bújunk. mint az ismeretlen belül-való. Kikerülni nem lehet.

.a menekülők közé! Megkísérli velük együtt "agyonütni" az időt. mint Adyt a Jó Csönd-herceg. aki hangot mert adni ennek a szorongásnak: "Ó.. hogy az rá ne lépjen és el ne tiporja. Ó minden és vigasztalan. Mert az is félelmes. És újra jajgat. ami nála erősebb. kiszámíthatatlan.. Ez az életfélelem fokozódik.ismétlés újra és újra. De minden "agyonütött idő" után még félelmesebb a csend és önmaga társasága és az a sötét felebarát. mert a csend is megcsendül. lassan kibírhatatlanná válik .. elejétől a végéig. Sors! Végzet! Isten!.. . imádkozik és káromkodik: épp olyan komor.. melyek velőimbe befújnak. Jajgat. ami hozzá űzi. A két félelem között menekülővé lesz az ember. mint az a félelmetes belül-való.. elérhetetlen. Menekül a csendbe. De nem bírja azt sem. hogy megszabaduljon a kettős félelemtől. mert szorongatja valami ismeretlen "belül-való. Agyonlapítással fenyegeti. Istenünk. kiabál.. Majd szükül a kör. imádkozik és káromkodik. akit önmagában hordoz.menekülésnek. Menekül önmagától. Megkísérli az Ismeretlen Kívül-valóhoz a menekülést. Menekül . Milyen kísértetiesen tükröződik például ez a kettős félelem Adyban. megfoghatatlan. sok félelmemet vedd el.Ezt az ide-oda csapódást nevezhetnénk . és hangotad. "Fütyörésznie" kell. kiabál.és az ember nem egyszer eldobja az életet. Mert amihez vagy akihez jajgat. borzasztó cethal. És mint a barokk zenében: da capo alne . s aki mégis félelmetesen ismeretlen.

mint tavon tavasszal a jég. aki állandóan maga fölé tartaná a kezét. majd életképtelenné tehet. Szétszórttá. Először munkaképtelenné. esetleg széthasítottá teszi az egyéniséget.. .Van megnevezhető félelem.egyetlen és borzalmas Isten. valóságos és átvitt értelemben egyaránt. . Elzsibbaszt. őszinte sorokban. amit az úgynevezett "átmeneti" korok idéznek elő . Lelkígondozói segítségre szorul." Az életfélelem dadogós. . minél mélyebbek gazdasági. Szűkíti az ember látóhatárát. Minél inkább benne gyökerezik valaki a múlt életformájában. mi történne azzal az emberrel. származási és lélektani gyökerei.A megnevezhetetlen félelem egy sajátos ága" az életfélelem. ijedt rikoltozása ez.amikor százados életformák úgy töredeznek szét. A félelem az emberi élet legkínzóbb ellensége. a teremtő erő ellentéte.. esetleg megbénít teljesen. Félelem az ismeretlen belülés kívülvalótól. Igen gyakran mélylélektani jelenség . annál félelmesebb számára az átmeneti kor.és van megnevezhetetlen félelem. Egyelőre azonban foglaljuk össze a félelemről mondottakat: . (Kivéve az óvó-félelmet. mintegy védekezésül? Elzsibbadna! Megdermedne! De a .) Tulajdonképpen semmitől nem kellene úgy félnünk. A félelem az alkotó. Képzeljük el.cselekvés nélkül. mint a félelemtől.Van óvó félelem. . A szakadozó gyökerű ember reakciója erre a félelemre nem mindig "akciós". Itt kell megemlítenünk azt a sajátos félelmet. a külső és belső félelem között elvacogott.

annak csak egy kis része következett be.59). Jn 8. Ha a beszédtől: beszéljünk. Mivel védekezhetünk a félelmek ellen? 1. vérnyomás-ingadozást. Egy megfigyeléssel. okozhat. kiborulásokat. amelylyel Jézus Krisztus egyszer szembefordult az Őt megkövezni akarókkal (vö. ha állandóan védekezik. Egy mozdulattal. 3. csak egy hónapon át (de pontosan!). Ha a hónap végén átnézzük a feljegyzéseket. krónikus álmatlanságot. stb. akkor elégünk. depressziót. szívés emésztési zavarokat. 2Kor 12.34). az elhordozható volt. amelyekhez "elég nekünk az Ő kegyelme " (vö. sírógörcs-rohamokat. keressük fel és beszéljünk vele. .lélek is el tud zsibbadni és az idegzet is tönkre tud menni. pl. félelme alatt még senki sem roppant össze. Ha egy embertől: ne kerüljük el. Csak a holnap és holnapután félelmei miatt! "Minden napnak elég a maga baja" (Mt 6. Ha a hangos imádságtól: imádkozzunk minél gyakrabban hangosan. És ami bekövetkezett. azzal a mozdulattal. A MAI nap gondja.9). A krónikus félelem (a "gond-itisz"). kitűnik: amitől féltünk. szédülést. 2. amitől félünk . Sőt. Nevét segítségül híva forduljunk szembe félelmeinkkel! Ha a víztől félünk: menjünk bele. És hittel! Egy megfygyeléssel: Jegyezzük fel. dühkitöréseket. Egy mozdulattal. Attól roppanunk össze. mitől félünk. pajzsmirigy-zavarokat. Ha nem elég.és nem következik be. mindez "áttételeződik" a testre is.

"Egymásnak pedig mondák: . sőt neveli.7) Mint egy görög sors-tragédia . akik "sors-hívők" meg akarják tudakolni a sorsot.42) Szembe a kereszttel. " (Jón 1.Jertek vessünk sorsot. Legyőzött félelme átviszi a halálon. Ekkor a hajósok. utolér. Mindent együttlátó és rendező intelligencia: Isten. . Az Ige szerint Isten az ellenkező irányba haladó hajónak elébe "áll" egy viharral. Isten szolgája.és mégsem az. és így szerzett nekünk is "kitaposott utat" a halálon át az életre. Csak egyetlenegy példát mutatok a végtelen sok közül: Jónásét. engedetlen. És akkor imádságában szembefordul a félelemmel. és a sors Jónásra esék. szolgálni . befog és ő használ minket: kihasznál és elhasznál. a szenvedéssel és így szól: "Keljetek fel és menjünk! " (Mk 14. amikor az alvó tanítványok mellett félelmesen elhagyatva vért verejtékezett . Ha futunk a félelem elől. mint a sas a rázúduló vihart: szembefordul vele és fölébe emelkedik . hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk a veszedelem! És sorsot vetének.éppen a vihar ereje segítségével. hogy Jónást egy ellenállhatatlan AKARAT vezeti.mert emberi teste félt.Ha a haláltól: kössünk vele barátságot. Minden legyőzött félelem fölfelé emel ! Gondoljunk csak Jézus Gecsemáné-kertbeli éjszakájára. hogy sorsunk nem vaksors! "Szem" van mögötte. De ha szembefordulunk vele. miért van rajtuk a veszedelem. Ninivébe kellene mennie. akkor mi használjuk fel a félelmet.és ő menekül Isten parancsa elől. Jónás. Hittel: Azzal a hittel. Nem vaksors labdázik itt a hajóval és a benne ülőkkel! Minden arról beszél ebben a kis bibliai könyvben.

szerető szemmel néz bennünket: egészen meggyógyulhat. az már kezd meggyógyulni félelmeiből. céltudatos. Mert Jézus Krisztus maga az Üzenet erről. érthetetlennek. legfeljebb mi vagyunk vakok. Mindenekelőtt a legfélelmetesebb félelemből: élet-félelméből.azt "mutatja be".Nem Adonáj. hogy Ő nem a vak sors csapásai alatt lebukó tragikus hős . irányító. Hogy sorsunk nem vak sors. Annak szerető tekintete alatt. "Sorsa" a legszenvedőbb és legtragikusabb minden emberfia közül. nevelő Rend. és magán érzi az Atya szerető szemének tekintetét. Nincs félelem-oldóbb. Ide pedig Jézus Krisztus által. amellyel elfogadjuk sorsunk elhordozásának egyetlen emberi és méltó módját: Sorsunkat az Atya kezéből venni és szerető tekintete alatt hordozni . Ezt az üzenetet Ő bemutatta. ha nem ismerjük fel a Rend Urát! Aki felismeri. És mégis a kereszten elhangzott utolsó diadalszaváig: "Elvégeztetett" . Minden sor arról beszél ebben a kis könyvben ů is. elénk élte. Es ez a rend = ÜDVREND. mint az a Hit. sőt értelmetlennek látszó "sors" mögött Rend van. Az Atya szerető Rendjébe. Fönséges. az életfélelemből kimentőbb élmény. Jézus Krisztus nem a vaksors félelmetes nihiljébe hull. hogy minden félelmetes. Aki egész életét az Atya kezében tudja. Hittel kell hallanunk a kereszten elhangzott első szavát: Atyám! .hanem Valaki. és felismeri. hanem az Atya kezébe simul bele.Tengerbedobástól a végcélig: Ninivéig. nem Jehova! Nem Ady "Cethal-istene"! ATYA! . hogy Aki sorsunkat a kezében tartja. Jézus Krisztus oldhat fel bennünket az "ismeretlen belülvaló és az "ismeretlen kívülvaló félelmétől is.Jézus Krisztus szerint. Igéje és Lelke által juthat el. Ha gyógyulásában hittel továbbjut.

hogy van valami. hogy gondolatainknak különböző érzelmi töltése lehet .. mert nem tudják. annak meg kell hallania ebből azt is. De hallgassuk csak tovább: ". Íme: . Akarsz-e meggyógyulni haragodból? Már szó volt arról. IV. ami nagyobb az "ismeretlen belülvalónál". Mennyi lázadás. Így vált meg bennünket a félelemtől is.Ha hittel halljuk. Minden valószínűség szerint a másik negatív töltés a harag volt. " A gyilkosokért könyörög. a Nagy Ismeretlen egyszerre ismerőssé válik. van feloldás a belülről szorongató félelmekkel szemben is: Jézus Krisztus által.bocsáss meg nekik. s széttárt egyik kezével az Atyáét fogja: "Atyám!" .. Még akkor is.pozítív vagy negatí v. mit cselekszenek. s mert Ő könyörög: van bocsánat a bűnre! Aki ezt hittel meghallja. a bűnnél: a BOCSÁNAT! Van megoldás. hogy a bethesdai beteg gondolatainak egyik negatív töltése a félelem lehetett. " És utolsókat dobbanó szívével megbékélteti az Atyát a fiakkal. És a fiakból kiveszi a félelmet az Atyával szemben. Elmondottuk. Van megbékélés! A golgotai kereszt kettős félelmünk közé is ékelődött... ha halkan mondjuk. keserűség sűrűsödik ebben a szóban! ..Egyik legindulatosabb szó ez a "nincs".. a keresztről hallgatjuk ezt a szót: a "távoli" egyszerre közel kerül.másik kezével a miénket: "bocsáss meg nekik.Nincs emberem! . S nem félelmetes már az "ismeretlen kívülvaló".

. de . aki ha hozzáérnek. sőt lélektanilag. szinte nem is látszik tőlük.A másik haragra mutató szó ez: előttem. De ha egyszer valaki rálép "gyújtó. 3. Ha nem nyúlnak. ő maga pedig megsemmisül. akkor hirtelen felrobban.szögére". Csak tisztes távolból lehet mellette "letelepedni". aki másodiknak érkezett be. amellyel megérintik. fülsértő hangot ad. A haragot lehet megbánni.. kellemetlen. olaj kellene neki. akkor csöndes. Nem is volna könnyű. gondolatban rúg-kapálunk. Robbanása rövid. hatása nagy. azt most meg se kíséreljük meghatározni. ha "megnyitják": csikorog. Végül van "zsanér-ember". nemegyszer súlyosan. . Hosszú-hosszú ideig csöndes.. Olykor erősebben.. nem szólnak hozzá. Akik közelében vannak. s az. olykor gyengébben.Mi már csak lélekben. de hangja. keserű mérgében belerúgott az elsőbe. de szüntelen.embernek nevezhetnénk. aki szüntelen pöfög és füstölög. 2. mert hamujával mindig mindenkit beszór. Ez még "csak" harag. Igen. de lényegében az indulat ugyanaz.De hadd mutassunk rá három formájára: 1. de az első mozdulatra. finom olaj: a szeretet olaja. mégpedig rozsdás zsanér-ember. Robbanásával önmagának ártott a legtöbbet. azokat megsebzi. "Más lép be előttem!. Úgy vagyunk vele. Van Vezúv-ember. lehet levezetni. Ezt átvitt értelemben úgy mondhatnánk: szégyen és megsemmisülés érzése járja át. Virágok nőnek mellette.. akit akna. mint meghatározni. Hogy mi a harag biológiailag. " Milyen fojtott haragot tud kiváltani az emberből a mellőztetés! Kis gyerekek versenyt futottak egyszer. Van olyanféle haragos ember. mint az elektromossággal: könnyebb a létezési formáiról beszélni.

mert szombaton tette ezt. "Se nem látott." (Bizony feljelentés ez!) Íme az eredmény: "A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust. Jellemzői: Elsősorban nem gyűlölete tárgyát öli. elvakított ember.. összegyűjtött harag. És nem LÁT embert: "Nincs emberem!" . amikor gyűlölete tulajdonképpen gyógyítója. A bethesdai beteg ember azért nem HALLJA a kérdést: "Akarsz-e meggyógyulni ? ". " (Ef 4. Elvakított ember. Jézus ellen is fordul: "Elment ez az ember. de ne vétkezzetek. panaszkodni tud másokra. és megmondta a zsidóknak. "meghizlalt". ami már bűn. Jób könyve szerint "az álnokszívüek haragot táplálnak. aki meggyógyította..15-16) Íme a vak és süket gyűlölet.26). " (Jn 5. Ez az. az embert.szokták mondani. aki csak gyűlölködni. aki összegyűjtötte és táplálja a haragját. Vakít és süketté tesz.. se nem hallott" . amelyik maga ellen fordul . hogy Jézus az. bűnnek! Ez pedig már nem harag. mutatja a történet lélegzetelállítóan megdöbbentő befejezése is. így lesz belőle gyűlölet: GYŰL-ÖL-ET.lehet táplálni is. hanem önmagát.Lássuk részleteiben is. azaz: gyűl-öl-et. a le nem tett haragot mondja véteknek.hiszen önmaga . Mert megölik az élő szervezetet. hanem feltáplált.. Hogyan öl? . de éppen ezzel a lázadással pusztítják el önmagukat is. akiben élnek. " (36.mondja a megsüketült. Ezért a lélek rákbetegsége. A ráksejtek tudniillik fellázadnak a többi sejt ellen. Ugyanígy pusztítja a gyűlöl-et azt.13) Táplálják és gyűjtik a haragot. Mert azt mondja az Ige: "Ám haragudjatok. Hogy mennyire ott fészkel benne a mások iránt érzett gyűlölet. Milyen életes megállapítása ez az Igének: A fel nem számolt.

aki felháboritóan viselkedett vele szemben: . hogy tulajdonosát. mert nem engedhetem meg magamnak azt a luxust. Beteggé tesz.") Hány gyomorfekély műtétet elkerülnek ma már lélektani kezeléssel! De még ez sem szükséges.Kérem. hanem éget. sőt eléget a gűlölet.jogos" harag is a legnagyobb fényűzés . Mert minden.szinte fizikailag is. Egy híres ideggyógyász szokta mondani: "A lélek tükre a vastagbél. hordozóját égeti meg elsősorban. hirtelen csalánkiütés mögött ilyen elfojtott "izzó gyűlölet" húzódik meg! (Például: Ég az arcom a szégyentől. Nemegyszer kell emiatt a hívőknek . ha valaki az Úrban le tudja tenni "izzó gyűlöletét" . Még "jogos" haragunkkal is. de minden összefügg az emberi szervezetben: a lélek és az idegzet a testtel. aki Jézus ellen fordul! De nemcsak süketté és vakká tesz. aki ezt már jól tudta. Hány úgynevezett gyomorégés és bőrkiütés. Talán hallottuk már ezt a kifejezést: izzó gyűlölet. Isten országának is.mert elsősorban önmagunknak ártunk vele. most menjen el. Csak éppen azt nem tudják sokan. a gyűlölet a legnehezebben emészthető étel: felfúj. Éppen ezért a gyűlölet. Valaki. megpukkaszt .ellen fordul. azt mondotta egy embernek. " A méreg. a gyűlölet a mérges gázkeverék. Ez is ismerős: "Felrobbanok dühömben!" Ha a szeretet és a felülről való békesség a lélek oxigénje. amely bármely pillanatban berobbanhat. hogy dühös legyek! De nemcsak önmagunknak ártunk. hanem Isten ügyének.testileg is gyógyulni fog. Hallottuk-e már azt: "Megpukkadok a méregtől!" Ez valóban így is van. de még az úgynevezett .

5) Mi a harag. Hogyan is mondja az Ige: "Amit az ember vet. Azt azonban sehol sem olvassuk. Végre sikerült csapdával elfognia.. amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi. hogy elhatalmasodjék benne. minémű lélek lakik tibennetek!" (Lk 9. Dühében dinamitpatront kötött a lábára és kárörvendően elengedte. " Aki engedi.55) Mert Ő jól tudja. sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa!" (Róm 5. Valahol olvastam. Vannak-e KIVEZETŐ lépések? Nem illik szójátékot csinálni. de hadd fogalmazzuk meg így a kérdést: . Vagy másutt: "Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára. "Az itt elkezdődő pokol. De az állat a szokatlan súly miatt csak az erdészlak tetejére tudott felszállni. hogy a samáriaiakra tüzet kívánó tanítványoknak azt mondja: "Nem tudjátok. hogy igazságosan ítél. azt is aratja" (Gal 6. hogy a harag. amelyik le-lecsapott a csirkéire.. A patron ott robbant fel és elvitte a fél tetőt. hogy a tanítványoknak ugyanezt megengedte volna Jézus Krisztus! Inkább arról tudunk. s főként a gyűlölet? Stanley Jones így fogalmazza meg.7).9) .Ki vezet? Ő! Ő! Jézus Krisztus vezet ki Szentlelke és Igéje által. Van egy igen komoly "kivezető" Ige: "Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által. a gyűlölet és az ebből fakadó tettek visszaszállnak fejünkre.Isten és az emberek előtt szégyenkezniük. Szokás olykor és védekezésül az ostort-forgató Jézusra hivatkozni. hogy egy erdész rettenetesen felmérgelődött egy héjára. " (Róm 2. az a poklot táplálja magában.

Mert ha van "fel"-indulás. Aki kilép önmaga középpontjából. " (1Pét 2. minden méreg és gyűlölet alapja éppen az.Tudjuk. És ez a Jézus Krisztus szerint való. amely volt a Jézus Krisztusban is (vö... mi pedig teljesen "belegabalyodunk" ebbe az érzelembe. akkor van "meg"-indulás is. az nemcsak a gyűlöletet győzi le. Jézus kér: Add oda! Figyelmeztet: Bocsáss meg! Tanít: Lépj ki önnön középpontodból! . Nos. a megbocsátás indulata. hogy hagyjuk abba önmagunk állandó szemlélgetését. az önmagunk körül forgást! Ma is és mindig is ez volt az egyetlen gyógyulási lehetőség.5). Fil 2.aki szidalmaztatván. Aki bűnt nem cselekedett. sem a szájában álnokság nem találtatott . Ez az indulat pedig az alászállás. vagy énünknek nem sikerül érvényesíteni célját.Add ide a haragodat. hogy az Ő nyomdokát kövessétek. S attól kezdve az az "indulat" lesz benne a döntő.21-23) Jézus tanít. Hiszen minden harag. nálam jobb helyen van! "Mert arra hívattatok el: hiszen Krisztus is szenvedett érettetek. gyűlöletünk ellen? Kér: . hogy itt a harag elsősorban Isten haragját jelenti . sZenvedvén nem fenyegetőZött . a szolgálat. hogy énünket éri sérelem.de a mi magunk haragja ellen is Ő tart meg! Hogyan tart meg a saját haragunk. néktek példát hagyván.hanem hagyta az igazságosan ítélőre. a szeretet. hanem helyet ad az életébe belépő Jézus Krisztusnak. viszont nem szidalmaZott.

az egyedülvalóság érzése.. Magányosan!.. akkor körülbelül ez az útja. a sivatag-élményt nemcsak felnőtt élheti át. ha valakire rászakad ez a "sivatag-érzés. állein. hogy ne felindult emberek. átélése.egyszerűen azért. alone. .. . solo. mint Chopin gyászindulójának: Seul. Az emberi élet egyik legfélelmetesebb "élménye" a magányosság. népes családban. Egyedül jöttünk a világra és egyedül távozunk. Akarsz-e meggyógyulni magányosságodból? .mintha koporsóra göröngyök görögnének.Cselekszik: Elfoglalja helyét életünk középpontjában! Ha van gyógyulás a haragból.Nincs emberem! Ebben a válaszban nemcsak az elhagyott ember haragja görcsösödik." Lehet. Milyen szomorú szó ez már önmagában! De más nyelveken is olyan tompa zenéje van. hanem benne kong magányossága is. Sőt éppen ilyen helyeken történik meg a leggyakrabban.. vagy zajos társaságban történik meg. gyűlöletből. És a két nagy egyedüllét között hányszor és hányszor kell egyedül maradnunk . hanem megindult tanítványai legyünk az Ő Lelke által. A magányosság érzését. A félelem mellett talán a legfélelmesebb. mert vannak megfelezhetetlen percek és órák! Amikor egyedül kell maradnunk! V. hogy egy nagy város közepén. Magány.

szinte cinikus Paul Valéry. a házasság nem oldja fel "automatikusan" a "sivatag-érzést". aki át ne élte volna ezt gyermek. Kiváló szakember.. Milyen magányos lehet egy tizenhat éves fiú! Íme. alkotok hozzáillő segítőtársat" (1Móz 2. ők nem tudnak megérteni. a nagy francia író megjegyzése: "Azért adta Isten Ádám mellé Évát. Nekik fogalmuk sincs róla. mert Ádám nem volt eléggé magányos. jó szívéért szeretik is: igen népszerű.. mint egy kisgyermekkel.Egy nagy magyar pszichológus." . hogy én ki vagyok. Bár lehet.Sajnos. Sokszor úgy szeretném elmondani. Milyen keserű. ha szülőkké lesznek! Vajon a házasságban megoldódik-e ez a kérdés? Hiszen a Teremtő tudta: "Nem jó az embernek egyedül lenni. de egymás mellett magányosnak érezték magukat. Vidámnak látszom. hogy a szülők éppen azért engedték megszületni. és nem ment meg mindig a magányosságtól. pedig ha egyedül vagyok. ha akarnám. kísérletekkel bizonyította be..majd serdülőkorban. Hiába. Szondi Lipót. idézet egy levélből: "Szüleim úgy bánnak velem. Hadd beszélhessen erről még az élet: Vezető állású férfi. És milyen kevesen okulnak belőle. Egy szomorú szemű kisgyermek.18). hogy köhögök-e. mert be nem vallottan ugyan. hogy a kisgyermekek hatvan-hetven százaléka magányos. Szomorúan vagy tragikusan egyedül érzik magukat. de a lelkemmel nem.. Sokan keresik fel az élet apró-cseprő ." Alig van felnőtt. Az eredmény: a harmadik "magányos". mint amilyennek képzelnek. Kedves modoráért. még sírok is. Egészen más vagyok. Csak azzal törődnek.

Eloltják a lámpát. hogy gazsulálni" kellett volna X.Mert te olyan élhetetlen vagy! Tudod. A szomszédok azzal fogadják. keze érdes az ingyen-cselédmunkától . mert "öreg volt már" és "ugyan ki adott volna neki enni". Húsz év! Haja megfakul. Végül is felcsattan: . A férfi mereven nézi a beszűrődő szürke fénypászmákat. mint az eltévedt gyermek a sivatagban: egyedül. Végül is megtudja. tanácsért. és úgy érzi magát. szeme fénytelenebb. a folyosón zavart mosollyal sietnek el mellette. Már pedig.-nak. Hajnalodik.. Egy asszony húsz évig él a férje mellett. hogy egyedül maradt a munkahelyén. Férje egy este nem jön haza. És a következő nap sem. mindenki szétrebbent körülötte? A feleségének! Persze. de te mindig csak "lefelé" törődtél az emberekkel . Egyszer észreveszi. vedd tudomásul.az állásáért... mint ő volt húsz évvel ezelőtt. kopott akácfa tövét. Aki olyan. stb. de jó is lesz belekapaszkodnia! Este mindent elmond neki.bajaiban jó szóért. Kirámolja gyógyszeres fiókját és válogatás nélkül beszed mindent. Összeköltözött egy fiatal lánnyal. hogy az emberek kerülni kezdik. Alig tudják kimosni belőle. Felesége arca egyre komorabb. Kinek panaszkodjék? Kivel ossza meg bánatát? Kinek mondja el.. akkor én.. hogyha kidobnak. hogy egy befolyásos kolléga "fúrja" . Különben is azt gondolták.."felfelé" nem.. Nézi-nézi az öreg.majd a két-műszaktól. stb. kiégett szívvel tántorog haza azzal a reménységgel... Szédelegve. hogy a kutyát "meg kellett mérgezni". alakja csontos lesz. És a következő héten sem. hogy ő meg fog halni. . ahol elásták utolsó barátját. Y. hogy legalább öreg kutyája vár rá.

És dolgozik.Egyedül maradtam . mosott. nézzed azt a felhőt. Hozzáment volna. Séta közben hangzott el a következő párbeszéd: .Ugyan! Eső lesz. és eszik. hogy minden sivatag. Valami munkát vállalt. Heten voltak testvérek. Kívül és belül minden. Arrébb: .Nézzed. mintha vágtató lovak rohannának! .Ugyan. a táj? . a fa. vasalt rájuk. hogyan illatozik az őszi avar? . hogy ehessen. apjuk korán meghalt. A nő műveltebb valaki volt. Félt az öregség magányától.egyedül maradt. fütyörészve lépkedett mellettem a férjem. Ő volt a testvérkék "kisanyu"-ja. . de azóta is egyedül élek: .mondotta -. a kongó magány ! Egy asszony mondotta el: Idősebb leány-korában ment férjhez. Anyjuk betegeskedett. s anyja is meghalt . A férfi idősödő iparos. hanem valami rohad itt. kedves . hogy zeng a föld. nem tehet róla. nem avar az. Idős leány.Főzött. megkötötte öccsei esküvői nyakkendőjét. Kijavította leckéjüket éjjel. Amikor azok szórakozni mentek. pedig vidáman. Házasságkötésük után való napokban kirándultak a hegyekbe. de akkor "mi lesz a gyerekekkel?" Aztán férjhez adta húgait. ennyi az egész! És akkor könnybeborult az asszony szeme. akit "ajánlottak" neki. kedves.Hallod.és úgy érzi. hozzáment egy férfihoz. hogy dolgozhasson . .Már megint romantikázol! A város lármája szűrődik föl ide! A hegytetőn: .fordult a férjéhez -. Mire mind elment. az üres. ő otthon vacsorával várta őket. A szomszédból egy kedves asztalos megkérte a kezét.Érzed. Hogy egy sivatagban tulajdonképpen nem lehet élni. Tudom.és a kettő mögött a Magány! A halálos.

és úgy éreztük. . (A mélylélektan ma már nevet is ad ennek az érzésnek: "szoba-idegesség".. Vannak. alkoholt.. mint az öreg Nagy Frigyes. ha magukra mosolyt erőltetve támaszkodnak egy ajtófélfának és nézik a vidám arcokat . De hiszen mind "csak morfium"! Ideig-óráig kábít. Vagy kutyát. csak éppen a másik újságot olvasott. Máskor: "vasárnapi-idegesség". amikor kint szemerkélt az eső és egyedül ültünk szobánkban. Van. ringat. tett-vett. társaságot. árvák és elvágyók. halálomig!.körülöttünk pedig a sivatag. zenét.nem látva . olyanná válhat a "valahová vágyó" magányosok számára a karácsony. hogy keringeni.. Akkor is. aki morfiumot.. S akárhol. ss akárkikkel töltik a karácsony-estét: magányosok. hogy pár perc múlva újra elhallgattassuk?! Vagy nem is voltunk egyedül. vagy szótlanul horgolt. mozit.. De nézzünk újra befelé! Átéltük-e már egy csöndes vasárnap délután. forogni kezdett körülöttünk a csönd és a magány? És riadtan nyitottuk ki a rádiónkat.egy férfi oldalán. valakire vágyó. magányos lelkek számára a vasárnap. hogy fel kell ugranunk és rohanni kellene valahová?!.csak éppen maguk maradnak ki belőle. amibe bele is lehet halni. akik az egyedülvalóság érzései ellen narkotikumokat használnak: könyvet. hogy vasárnap "agyon kell ütni" valamivel az időt?) Amilyen kibírhatatlan a valamire. Aztán nem lehet meglenni nélküle és van. miért éppen egy tétlenül és otthon eltöltött vasárnap rohanja meg ez az érzés az embereket? Az-e a megoldás. egyedül. "Mindent beleadnak" .. De hová? És minek is? És kihez is? És ülve maradtunk és percről-percre nőtt bennünk a fojtogató magányosság . lebegtet.Érdemes volna elgondolkozni azon.

Valahova kívánkozom.Nincs hiányérzete! Oszlik a magányossága! Oázisra bukkant a sivatagban! Az ébredő szerelemben . Valaki után vágyom.senkit. akit már ismertem. hogy miért nem ideges vasárnaponként! Mi hát a magányosság-érzésnek. semmit. Oda vágyom. Akkor is.. amikor a vágyó.. Vannak órák. valakit keresek.éli át ezt a legtöbb ember. hogy mindenkinek elrontják az ünnepét. mi a megoldás.úgy. De jaj. Talán így írhatnánk körül ezt az alig megfogalmazható.. Valamit. amikor nem érkezik senki.Én nem vagyok magányos! Protestálok! Rajtam nem uralkodik el ez az érzés! Van kivétel a vas-törvény alól! . Sőt van. kereső ember úgy véli: .. Aki már átélte. annak nem kell tovább magyaráznunk. ha egyre fokozódik ingerültségük . Induló vonatnak integetnie.a házasság kezdetén .Most megvan! Megtaláltam!. Az már tudja. aki sokáig azt vallja: . És pályaudvaron őgyelegni. amim már megvolt. (Érdemes elgondolkozni azon is. hogy olyasmit keresek. hogy miért és honnan ez a karácsonyi idegesség?) De hagyjuk a magányosság részleteinek leírását. pillanatok. az már tudja. de jaj. amikor úgysem kopogtat be. mit is. amikor azon nem utazik ismerős. Vendéget. amikor úgyis tudja. miért nem kell levelet várnia. Az már tudja. ki után és hova?! Ehhez gyakran még az a szorongó érzés is hozzájárul. . a sivatag-élménynek a lélektani magja? Valami kínos hiányérzet. ahova tartozom! De hova. Akiben már megoldódott vagy föloldódott. kit is? 2. kihez is?. Valakit keresek. hogy nem érkezik. sejtelmes érzést: 1.

kötete) Azt mondottuk. hogy a magányosság másik alapérzése: .a műtőajtóig. Amikor a legjobb emberi akarat és a legforróbb szeretet sem osztja meg magányosságát. rohan . órákat neki. mert vannak megfelezhetetlen percek és órák! Amikor egyedűl kell maradnunk! Ezt a témát fejti ki bővebben Gyökössy E.de azt a repülést. A fiatalember dermedten. Magára hagyják.. amikor a legboldogabb szerelmesre. mert magára kell.. Házuk előtt a bodzafát. A magányosság por ciója c. Leugrik. egyedül neki kell végigélnie.. akit legjobban szeretünk. Vágyott látni faluja határát. menni. De hová? Haza! De hol van ez a "haza"?! Egy amerikai magyar fél életen át vágyott haza. A vőlegény egy pillanatra elengedi menyasszonyát.ki a halálba. és megyünk vele . A régi kis fehér templomot.egyszerűen azért. azt a halálos pár percet már nem felezheti meg szerelmével. Megáll házunk előtt a vöröskeresztes mentőautó. repül. A nyári forróságban sebesen zötykölődik a villamos..Vannak azonban szakaszai az életnek.repül. pénzéért nyúl. napsugarasan. Felülni a vonatra és menni. Nevetve. házaspárra is érvényes a vas-törvény: a magányosság.Valahová vágyom!.. szörnyű repüléssel . Egy hirtelen kanyar és a fiatal leány . hordágyra teszik azt. A nyitott peron lépcsőjén kapaszkodik vőlegény és menyasszony. az Óhazába. hogy hagyják!. Tovább nem! Mert azt az órát. ahol Julisnak egyszer keszkenőt . Egyedül jöttünk a világra és egyedül távozunk. könyvecske (Kézfogás a magasból 9.. És a két nagy egyedüllét között hányszor és hányszor kell egyedül maradnunk . majd őrjöngve nézi. Egy kicsit a honvágy rokona ez az érzés. a páston csipegető kis libákat.

maga előtt látta kis farmját Amerikában: a fákat. aki sem az ó-. valami után vágyunk.) Otthagyta hát kis farmját. a fehérre festett alacsony kerítést. És minden. s riadtan köröz az életünk. hogy az ornitológusok. de minden olyan kicsi. mint képzeletében élt! Kibotorkált a tóhoz. hajón. ha abbahagyjuk a magányos lelkek lepke-táncának leírását. hogy mi után. Atlantisz szirtjeit keresik. hogy Afrika madarai Dél-Amerikába szálltukkor az óceán egyik szakasza fölött órákig köröznek. (Julis mégis máshoz ment feleségül. már az sem volt olyan. Isten és az Ő világáé is. ahol tízezer évekkel ezelőtt madárőseik félúton megpihentek. A bodzafát kivágták. Csak magunk sem tudjuk már. Talán csak annyít még.Másnap csak egy kalap meg egy táska jelezte a tóparton. . mögötte a hidegvizű tóval. vonaton. madárkutató tudósok megfigyelték. Ha nyugtalan a szívünk. Hónapokig akart maradni. és hazajött. de néhány nap múlva visszautazott.. de magunk sem tudjuk. S míg Őt és az Ő világát ebben az életben meg nem találjuk: nyugtalan és magányos a szívünk. Többen azt állítják közülük: egy elsüllyedt óhazát. tudjuk meg. ahogy fényt keresve összetörik magukat bezárt életük üvegén. sem az újhazában nem talált "haza" De talán jobb. olyan "más" lett. Pedig úgy vagyunk teremtve. hogy a lelkünk legmélyebb rétegeibe süllyedt "óhaza" után: Isten és világa után vágyunk szüntelen.. csivogva: valamit keresnek. . És míg utazott. A páston vágóhíd épült. hogy két világ vándora legyünk: az anyagi és szellemi világé. hogy "hazatért" az.adott. és egyre szebbnek látta mindezt! Ám amikor egy hajnalon megérkezett.

amilyen. Tímótheusnak írja halála előtt: "Első védekezésem alkalmából senki sem volt mellettem. Pál ezért tudta az emberi életnek ezt a vas-törvényét másképpen .Igen. Csak nem tudjuk sokszor. hogy a bajban magára hagyják. mint sok-sok magányos ember életében.Ám hallgassuk csak: ". Először is olyannak ismeri az embert.. és majd beleszakad a szívünk..16-17) Az az Úr.32).. s rajta is törvény a magányosság vas-törvénye! De ez a vastörvény az ő életében mégis másképp érvényesül.. Aki a damaszkuszi úton elébe állott . Nem csodálkozik azon. kínos hiányérzést érezzük. sőt már el is jött." Barátaitól.most mellé áll.de én mégsem vagyok egyedül. a gyülekezettől elszakítva raboskodik az apostol. és engem egyedül hagytok " (Jn 16. mindenki a maga otthonába. mert az Atya velem van!" Valaki azt mondhatná: . Hallgassuk végre: hogyan jelentkezik és oldódik meg Jézus Krisztus életében ez a mély emberi nyugtalanság? Hiszen az Isten Fia Emberfia is volt! "De eljön az az óra. sőt mindnyájan elhagytak. Íme: "Neů számíttassék be nekik!" Másodszor: Annak ismeri Jézus Krisztust.. " Démás például a "jelenvaló világhoz ragaszkodván elhagyta.. .Sivatagérzés vagy "honvágy" gyötör. de mivel Jézus Krisztus Isten Fia is volt . amikor elszéledtek. Ennek a másképp-nek a titka pedig kettős. Egyedül!."könnyű neki!" Akkor hallgassuk csak Pált. ki után és hová vágyunk? Csak magát a gyötrő. Aki: "De az Úr mellettem állott és megerősített engem... " (2Tim 4.

hogy Ő magára vette a magányosságunkat már a Gecsemáné-kert magányosságában. Ha már senki sem állhat mellettünk. vagy el kell. Jn 9.Jézus újra megállt mellette.még szülei is! . amikor senki már! Hogyan. akkor is.46) Egyedül maradt miattunk. helyettünk. Hogy nagy magányosságainkban. Ennek is kettős titkát: Ha mindenki elhagy is .hogy velünk lehessen. Gondoljunk csak a vakon született és meggyógyított emberre! Amikor mindenki elhagyja a zsidóktól való félelem miatt . hanem Neki panaszkodott a kereszten.de Jézus Krisztus nem hagy el! Ő velünk lehet és lesz. felfedte magát neki és az "leborulva imádta Őt" (vö. Ő akkor is mellettünk marad! Mint Pál mellett.. zúgó kövek záporában. a sivatag-élmények tikkasztó nyomorúságában. talán megfelezhetetlen óráin . Mint István mellett. Mint millió és millió követője mellett kétezer év óta. az egyedülvalóság vas-törvényének szorításában mi is .aZ Úr nem hagy el!. majd egészen és teljesen a kereszten. következésképpen másképp ismerte az embert is! Mert jobban ismerte az embert. a gyógyító örömhír a vas-törvény-szorongatta ember számára: az emberek elhagyhatnak vagy magunkra hagyhatnak. És annak ismerte Jézust. akik segítségül hívták az Ő nevét. hogy hagyjanak életünk mélypontjain.elhordozni. Aki. amikor így kiáltott fel: "Én Istenem.. érettünk: hogy mi ne maradjunk egyedül . És éppen ez az örömhír. meg tudott bocsátani nekik. miért hagytál el engemet?!" (Mt 27. miképpen? Úgy. Ahogy abban a pillanatban máris Vele volt az Atya. Röviden: ismert egy erősebb törvényt a vas-törvénynél: Jézus Krisztus szeretetének a törvényét.35-38). amikor nem Róla.

hogy máris nem vagyunk egyedül! Se most. ha Vele beszélni kezdünk. hogy szembe ment a félelemmel és a szenvedéssel.Nincs emberem! Már ott is volt: a gyógyító. mihelyt így szól: . Ahogy a bethesdai beteg megtapasztalja. vagy népe között vagyunk. és életétől elválaszthatatlan tanításának egyik titka az. Uram. És . most is." És megtapasztalhassuk. Jézus Krisztus. Ahogy megtapasztalhatjuk mi is. Előbb meg kell gyógyulnunk belőle. hogy Ő bennünket keres a mi magányosságunk óráiban. vagy halljuk. míg magamról és Felőled olvastam. se karácsonykor. Tudom már. amikor nyugtalan. Jézus Krisztus életének. Köszönöm. Uram! Ugye Te is itt vagy?! Köszönöm ! Milyen más így kettesben! Hadd maradhassak Veled! Szüntelen! Ámen. VI. Ha imádkozunk. aztán meg kell barátkoznunk vele.behívhassuk Őt magányunkba. hogy Téged kereslek. se halálunk óráján. ha szavát olvassuk. magányosságból is kimentő Emberfia. Akarsz-e meggyógyulni a magányosságra is? Igen! A magányosság kérdésének két oldala van. Sőt: fel kell használnunk és át kell alakítanunk. hogy Te is engem kerestél. Tudnunk kell. se vasárnap. Itt vagyok. otthontalan és magányos az életem. "sivatagunkba.

Mysterion (misztérium) is ez az Ige.35) A hegyi beszéd egyik "agyonprédikált" Igéjében különösen mély tanítást ad a magány keresésére. "titkos" jelentése is. Kétségtelen. Lénye kohójának szent alkímiájával a félelmet győzelemmé. Már itt is. második jelentést. hogy Jézus Krisztus. " (Mt 6. Nos. aki látja. tanítgat Jézus. belső. miután elmondotta. mit és hogyan imádkozzunk .felhasználva ezeket. 26. az Ige első jelentésében az egyedüllét felhasználására szoktat.23. Atyád pedig. a pusztában vagy a Gecsemáné fái között egyedül legyen! Milyen "új" erők áradtak belőle. De van ennek az Igének egy második. . hány alkalommal vonul el önként tanítványaitól.36. sőt tanítást is ad ennek felhasználására! Gondoljunk csak arra. ahányszor csak kilépett az önként vállalt "egyedüllétből". hogy egy hegytetőn. hanem a magányosságot is felhasználta. amit titokban teszel. a mystesek (beavatottak) számára. felhasználására és átalakítására: "Te pedig amikor imádkozol. De nemcsak a félelmet és a szenvedést. Mk 1.a farizeusok maga-mutogatásával szemben elsősorban itt arról beszél: hol imádkozzunk. közelítsük meg ezt az első jelentés burkába zárt mysteriont. a szenvedést megváltássá változtatta.6) Kétségtelen. Vonuljunk vissza lelkünk kamrácskájába. hiszen a titkon lévő Isten úgyis látja az imádkozót és megfizet nyilván. megfizet neked. és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban. s egyben az "egyedüllét" felhasználásának s átalakításának ősi titkát! Először is: Jézus korában nem volt mindenkinek tameion-ja. hogy ez az Ige első és alapjelentése. amelyet felhasznált! (Mt 14. menj be a belső szobádba.

a homo magus (a mágikus ember) ösztönösen lénye struktúráját. önmaga belső rétegeződését vetítette ki kőbe. ziggurat. a külvilágot kizáró folyosó vagy egyenesen labirintusrendszer. a . ősi templom (a jeruzsálemi templomot is beleértve) mélyén vagy tetején volt egy úgynevezett tameion. tameionba! Lehetetlen nem érezni a legősibb mysterion-mozdulatot.. Ide rendszerint titkos folyosókon.6-ban pedig ezt olvashatjuk: krypté (ajtódat) bezárva. Krypték. és belül vagy felül a zárt. hogy az ősi ösztönű ember.20) Jézus olyat ajánlana. Amerikában az egymástól távol eső s egymásról nem tudó kultúrák. akik Jézust hallgatták. amellyel a beavatott vagy a főpap a kryptén. és megjelent a beavatottak vagy a főpap számára. lezárható labirintusokon.zárt. ahol az építők hite szerint Isten "lakott".. ami níncs mindig "kéznél". épűletbe. Elgondolkoztató. hogy a történelem-előttí korok ködébe vesző ókorban mindenütt így építették a szent helyeiket: Afrikában. lezárható. ablaktalan kamrácskája. ablaktalan tameion . ma sem? Ez nehezen gondolható el! Itt tehát többről van szó. hogy minden ókori piramis. Kőbe formált mélylélektani ábra minden ősi mysterion helyiség! A Mt 6. zárt.a szentély! Hogyan lehetséges ez? Csak úgy. Külső templomtest. " (Mt 8. Másodszor: vizsgáljuk meg az ősi szöveget Jézus kora s a Jézus előtti kor mysterionjai felől! Tudnivaló. Ázsiában. Hiszen "nincs hová fejét lehajtania. ablaktalan helyiség. menj be a te belső szobádba. Ezeket hová küldi Jézus imádkozni? Magának Jézusnak sem volt. Legkevésbé azoknak. vagy ami nincs mindenkinek akkoríban sem. ezen belül titkos. kryptéken keresztül lehetett és kellett eljutni.

a rohanásból. mindig és bárhol magával hord: önmagában. ha találkozni. Harmadszor: lehetetlen nem érezni. új csodák áradtak belőle. ha forog vagy tapossák . hogy Jézus az első jelentésen túl itt egy olyan tameionra is utal. akkor is. felmorzsoltak. hogy itt Jézus olyan valamit ajánl. új ragyogás. amely szerint csak az emberek között érezzük biztonságban magunkat. Vállalta a magányt. s merjünk olykor ne csak tenni hanem lenni is. Ebből a tameionból lépett mindig úgy ki. befelé. ma is. amihez bárki bármikor hozzájuthat. Önmagában lezárta a külvilágot. a magunk-diktálta tempóból! Merjünk időnként leszakadni az emberekről. Lehetetlen rá nem eszmélni. érintkezni akart az Atyával? Elvonult tanítványaitól. ha egy kis "lelki-ásatásra" vállalkozik: önmagába. ha egyszerűen . hogy ott a mélyek-mélyén találkozzék Istenével. Hogy átélhessük: nem búgócsiga és kerékpár az ember. hogy új erők. nem ezt ajánlja nekünk? S nem erre van-e múlhatatlanul szükségünk? Ha nem akarunk kimerültek. Merjük olykor lecsillapítani örökös tett-dühünket. és énjéből belépett Lényébe. esetleg "zárt-intézetbe" kerülni: olykor-olykor mi magunk zárjuk ki önmagunkat a zajból. amelyet Ő és bárki. lelki betegek lenni. És az Ige. amelyik csak akkor működik jól. Lénye közepébe. Önmagában maradt. a mai ember is.hanem akkor is. aki titokban nézett rá és megfizetett neki nyilván. a szentek szentélyébe. első jelentésén túl. félelem nélkül! Merjünk úrrá lenni nyáj-ösztönünkön.lezárható folyosón át bement a tameionba. idegbajosok. Ott "beszélt" az Atyával. Mert mit cselekedett Jézus. az egyedüllétet és felhasználta. a legbelső "tameionba".

a külvilág rövid kizárását. akivel sokszor beszéltünk a tameionról."van". S ahol Isten a "titokban Van" és "Néz" és "megfizet nyilván". S vajon nem ez az a hely és ez az a Valaki.. már hosszú idő óta az autóbusz sarkában végzi el ezt a befelé-fordulást. Lezárni a külvilágot. átlépni bizonyos gyakorlattal én-jét.. Itt töltődik a Pneümé. egyszerű barátunk. munkára. Mert itt és így történik a Lélek átömlése a lélekbe. Ahol hallatlan energiák áradnak." De mindez nem arra csábít-e. hogy lénye közepébe kerüljön. úgy éppen ezek a befelé-fordulások tesznek bennünket alkalmasakká: szolgálatra. Már csak leheletnyi vékony fal lehet közöttünk. a tameionba. hogy valami új misztikán keresztül újra a világtól való elvonulásra ösztökéljen? Hogy ezek után önmagunk belső lényének cellájába elzárkózva "elkülönüljünk"? Távolról sem! Sőt! Ahogy Jézus Krisztus minden rövid elvonulásából új erő áradt környezete felé. én-je átlépését. figyellek szüntelen.. ahol lénye már nem önmagára reflektál. adj jelt közelvagyok egészen.hanem együtt lüktet a kozmosszal. Sőt éppen létének és van-ságának burkát kell olykor átlépnie .befelé.sőt a társas-életre! Egy lakatos. ami és Aki után olyan olthatatlan honvággyal vágyik az ember?! Nem ez a találkozás és lélek-átömlesztés történt-e szüntelen minden nagy imádkozóval? Nem ez a feltöltődés titka? Nem erre vágyik-e az imádkozó Rainer Maria Rilke: "Tudom. az életre .a pszüchébe. jelen vagy Istenem.. figyel . Hadd lépjek át!. a .

Amikor azután magába szállt.... Amikor feláll. hanem az időleges és termékeny magányosság-ra is meg lehet gyógyulni! Elébe lehet menni: föl lehet használni.a másodszor születő élet alig nélkülözheti ezt. már összeér lénye az Atyáéval... nyugalmat. énjén keresztül. az első szó. amikor lénye közepébe hazamegy.akkor mindig csöndet. " . azt mondotta: ". mint amikor csak az autóbuszból érkezett meg. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetéből erre a döntő sorra: ". elveszett fiúval? Egyszer igazán egyedül maradt.) Íme: a magányból nemcsak kigyógyulni lehet... Új erők hátterévé válhat. Amikor igazán "egyedül maradt". s ott hazatalált. s ott a "titokban lévő" és néző Istennel való beszélgetést. békét... A szöveg szerint.ez már csak ennek az . és elindul . ez: -Az én Atyám! Tehát még el sem indul az atyai ház felé. amit kiejt. és ezért indul hazafelé. s nemcsak az autóbuszból lépett be a műhelybe. sőt erőt és lendületet vitt oda.az én Atyámnak. " (Lk 15.lénye közepében tulajdonképpen "létre-jött". s talán egy forró kövön ülve és éhezve elindult befelé. És elmondta: Ha ezt meg tudta tenni. " Mi történt tehát a tékozló.Sőt: amikor aztán lénye közepében LÉTRE jött. Ez az elveszett fiú első hazatérése... Egész részlege másképp dolgozott és termelt. hanem a tameionból . s eltűnt szeme elől a perzselt táj... a konda . (A befelé-fordulás hogyan-jára az utolsó fejezetben visszatérünk. ott LÉTRE jön és utána megszólal.belépést lénye közepébe.17) Ennek a mondatnak mysterionja tehát ez: "Amikor aztán lénye közepébe hazament. lénye közepébe.. Sőt: az új élet . ezt mondotta:. Rájött léte értelmére és ezentúl lényével hozzáért A Lényhez. akit mi Isten Atyának nevezünk.

énjéig. negatív töltéssel: félelemmel. mint kapcsolatban lenni magammal és Veled. . hiszen különben nem lett . képzeletvilága tele lehettek ún. Az előbbi a Nagy Út. Hitt a lehetséges csodában.hogy életesebb legyen az életem. Megtudtuk. mintha ott sem lett volna.a Lényig. Várta a vizek megmozdulását. Énjétől . hogy a nagy Félelmetes: a magány felhasználható és átalakítható." A gyógyító egyedüllétet .áttételezése. Kedves Atyám. gondolatai. Taníts meg egyedül maradnom magammal és Veled . Ott volt a tó partján. mégsem volt ott.és így embertársaimmal. VII. De a Nagy Út-hoz vállalni kell az "egyedüllétet. kivitelezése. A lényében . hogy lenni annyit jelent. Akarsz-e meggyógyulni felemás életedből? Sok mindent elmondottunk már erről a harmincnyolc év óta beteg emberről. Így jellemezhetjük: felemás életű ember volt. A vályútól . Taníts meg egyedül maradnom magammal és Veled . Úgy volt ott. Sok mindent kielemeztünk szavaiból. magatartásából.Az utóbbi a "kis út": a vályútól a házig. hogy össze volt törve az akaratereje. Köszönöm... Áldalak.lényéig.önmagammal és Vele. és így embertársaimmal. és lényegében már nem várt senkitől semmit. gyűlölettel.

Sokan voltak és vannak. mint amilyen a harmincnyolc éve beteg ember élete volt a Bethesda tavánál. "Fél-elmes" kereszténység ez. gyűlölettel. "hívő" létére mégis tele volt panasszal. aztán mégsem ők lesznek Jézus első pásztortársai. mert feszültséget. A fél-kereszténység pedig rosszabb. másik fél lába a másik csónakban van! Nos. Képzeljünk el csak valakit. hanem a halászok. Valami ilyes feszültséget okoz a fél-megtérés eredményezte fél-kereszténység. akinek fél lába az egyik. de nem tért meg igazán Istenhez. hogy életünk tele van zűrrel. ingerültséget okoz. Ha a kereszténység teljessége erő. Vagy a pásztorok megtértek "Jézuska" jászlához. akik megtérnek pl. fél-kereszténységünk az oka. A mágusok például megtértek a betlehemi csillaghoz. Gyakori. amely el is vezette őket Jézushoz. ez valószínűleg némi feszültséget okozhat az illető közérzetében. de nem az Úrhoz. prédikátorhoz .volna ott. . Ő a félig megtért emberek tipikus példája: megtért valami csodavárásra. De sokan megtértek már egy-egy egyházhoz vagy közösséghez. félelemmel. egy szenthez vagy egy paphoz. mint a félig gyógyult emberek. akkor a fél-kereszténység csupa bonyodalom. ennek legtöbbször fél-megtérésünk. de nem térnek meg soha magához Jézushoz. Ha pedig ez így van. lelki betegséggel. bonyodalommal. zűrzavar és eredménytelenség. bajjal. A fél-megtérés pedigfél-kereszténység. negatív gondolatokkal. fél-tanítványságunk. jelenséghez. mint a semmilyen. de azután kisétálnak a Biblia lapjairól. fél-hívő voltunk. nem ő az egyetlen a fél-megtérésben. Mintha kissé olyanok volnánk. valami Jézust körülvevő dologhoz.de nem tértek meg Jézus Krisztushoz! Vagy megtértek régi vallásos szokásokhoz. Bizony.

Ideje hát ráébrednünk: minden nyavalyánk lelki gyökere: felemás életünk, fél-megtérésünk. Hogy milyen is a fél-megtérés, következésképpen a felemás hívő élet, arra egyszer a nagy indiai misszionárius, Stanley Jones hívta fel a figyelmemet egy könyvében, Jákob életén keresztül. Bizonyára emlékszünk, hogyan csalta meg anyja, Rebeka segítségével apját, hogyan csapta be Jákob Ézsaut, egy tál lencséért kicsalván az elsőszülöttségi jogot. Majd hogyan csapta be apját Ézsau ruhájába öltözve és szőrös bőrbe csavarva kezét, hogy vak apja megtapogatván őt: összetévessze Ézsauval. Semmi sem volt olyan fontos számára, mint önnönmaga, és a haszon: mindenáron, testvére és apja becsapása árán is. Amikor pedig ebből baj kerekedik, anyja gyors éghajlat-változást ajánl neki: menjen Lábánhoz, anyai nagybátyjához. Rebeka azzal a kegyes megokolással menekíti fiát a bajból, hogy "menj és nősülj meg". Nos, Jákob elmegy. Útközben Mezopotámia felé vezető úton álmában látomása támad. Angyalokat lát egy lajtorján fel s le járni, s az Úr hangját hallja. Jákob akkor egy megtérés félén megy át. Így mondom: megtérés-félén, de így is mondhatnám, fél-megtérésen. Bár minden külső jel azt mutatja, hogy ez egy tökéletes és teljes megtérés, hiszen még a tizedet is megajánlja és sok közösség ezt már az egész megtérés jeleként könyveli el. Ám fogadalmát, Istennek tett ígéretét mintegy feltételes módba teszik az Úr felé támasztott elvárásai: "Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. " ( 1Móz 28,20-21)

Emellett Jákob további élete és magatartása is azt mutatja, hogy megtérése csak fél megtérés volt. Hiszen a fa gyümőlcseiről ismerhető meg, Jákob gyümölcsei pedig még elég furcsa gyümölcsök. Mert mi is történik vele tovább? Az apósa Lábán, bár megígérte, hogy nekiadja Rákhel lányát, ha hét évig becsülettel szolgálja, becsapja őt és az esküvő éjszakáján az öregebb és vaksi Leát csempészi be sátrába. A csalót íme megcsalják. Mert valahogy így van ez: ha hamis világot építünk fel magunk körül, valamiképpen az emberek is hamisan kezdenek viselkedni körülöttünk. Valószínüleg azért, mert van egy belső reZonancia is. Ha én hamis hangot adok, hamisan rezonálnak rá. Valamiképpen úgy van ez, hogy külső világunk belülről épül ki, belőlünk. - Nos, Jákob lénye, belseje, Én-je, lelke lényege a félmegtérésben érintetlen maradt. Továbbra is csak önmaga maradt saját középpontja. Csaló maradt, önző - és megcsalattatik. Csak természetes, hogy erre ő újabb ügyeskedéssel és fondorlattal válaszol, amikor szolgálatának béréről egyezkedik Lábánnal (1Móz 30,29-43). Olyan ügyesen és ugyanakkor olyan kegyesen ügyködik a pettyegtetett, foltos és csíkos juhokkal, hogy nemcsak Lábánt, hanem még sok ezer esztendő múlva a gyanútlan bibliaolvasót is becsapja. Mintha valaki "itt a piros, hol a piros"-t játszana és hozzá még kegyes szavakat is mormol! Mert ezt teszi Jákob: még önmaga előtt is fenntartja a becsületesség látszatát. "Az a kevés, amid volt jövetelem előtt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán. De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is?" (1Móz 30,33) Csak természetes, hogy ez az álszent ügyeskedő magatartása előbb-utóbb

lelepleződik. "De Jákób meghallotta Lábán fiainak a beszédét, akik ezt mondták: Elvette Jákób mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte minden gazdagságát. Lábán arcán és látta Jákób, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt. (1Móz 31, 1-2) Nem lehet soká büntetlenül csalni Isten erkölcsi világát! Ha csalni akarok, mindig magamat csalom meg. Amikor Jákob látja, hogy szorul a hurok: újból menekül. Először Ézsau elől menekül Lábánhoz, most Lábántól menekül Ézsauhoz. De hogyan? Hogyan menekül ez a "megtért" ember? Az ige ezekben a versekben csak úgy vibrál a "lopás" szótól. (1Móz 31,20. 27. 30) - Íme, egy kegyes "megtért" ember, aki mindent megengedhetőnek tart, ha a maga érdekéről van szó! Közben lehetetlen észre nem venni a történetben, ahogy bűnei bekerítik ezt az embert, "megtérése" után való bűnei. Talán így is mondhatnám: "hívő bűnei". Fél! - Jó, ha észrevesszük ebből a történetből is, hogy Isten nem annyira a bűnért, mint inkább a bűnnel fizet. Legtöbbször az elkövetett bűn maga a büntetés. Jákobnak most együtt kell lennie önmaga reszkető lelkével. Most éppen Lábán elől fut Ézsau karjaiba. Íme: elől és hátul körülzárták a bűnei. Ez az, amire azt kell mondanunk: a fél-megtérés eredménye. De még mindig nem adja meg magát. (1Móz 32,11) "Szabadíts meg kérlek az én bátyám, Ézsau kezéből, mert félek tőle. " Isten segítségével még mindig csak bűne következményeiből szeretne kikecmeregni, és nem bűneiből. Még mindig csak kifele néz és nem befelé. Azt nézi, mi a rossz és nem azt, ki a rossz. Végül a kör bezárul. Bűnei, fél-megtérése és mindennek következményei minden "fegyvert" kiütnek a kezéből. Pontosabban: Isten ezeken

Isten felől. mert a név mindig az ember lényegét. igazi. jellemét fejezte ki. Mégpedig úgy. Mai módon azt kérdezné az angyal: most valld be. csak magához az élő Jézus Krisztushoz nem.de fölötte az Isten. Rettenetesen egyedül.és egy döntő kérdés: Mi a neved? Minden életek legdöntőbb kérdése . Megtértünk felszólításra. vagy egy emberhez. hanem a Tény! Hogy egy isteni küldött birkózó az. Vagy mellette? Nem a forma. ami annyit tesz magyarul: csaló. Aki teljes körülzártságában. Mögötte Lábán. Ez volt Jákob első. néven nevezvén lénye magját: csaló és birtokló vagyok. s ebben a birkózásban végül is elhangzik egy döntő kérés: áldj meg! . meztelen. aki megjelenik. hogy végül is egyedül marad. Lehet. Én-be vágó kérdés volt. de akkor lényegbevágó.keresztül üt ki mindent a kezéből. bitorló. Megtértünk Jézus csillagához vagy jászolához. bevallja a nevét: Jákob. Egyházunkhoz Ť vagy közösségünkhöz. és saját bűneivel és fél-megtérésével keríti be. Itt nincsenek feltételek és elvárások Istennel szemben. a "hogyan" itt a lényeg. álláspontjából" teljesen kificamított és lemeztelenített lélek didereg Isten színe előtt. hogy már sokszor és sokféleképpen megtértünk. Ma talán ártatlannak látszóbb kérdés ez. És megtértünk talán Jézus keresztjéhez is. és nincs semmi fogadkozás tizedről és egyebekről. ki vagy? Mi a te igazi valód? És Jákob kimondja. és a totális magára maradottságában és magányában megjelenik: benne. vagy a "birkózó Isten teríti le belűlről . de leteríti.szinte mindegy. előtte Ézsau . Itt csak a régi "tartásából". következésképpen bennünk maradt jó néhány elvárás Istennel . becsületes szava Istenhez.

szemben. Megtértünk, csak éppen lényünk, énünk magja maradt annak, aki volt. És még soha, de soha igazán meg nem neveztük magunkat. (Legfeljebb csak úgy általánosságban mondottuk, vallottuk magunkat.) És most a fél-megtért, fél-keresztény énünkhöz hangzik a kérdés: Mi a te neved ? Én? Nagy én? Beteg képzeletvilág? Félelem? Aggodalom? Indulat? Gyűlölet? Mária Magdaléna? Tamás? Tagadás? Büszkeség? Érzékenység? Egy nagy könyök? Képmutatás? Meghasonlás? Pénzsóvárság?... Elcsuklik a hangod? Nem baj. De egyszer mondd már ki! Amíg ki nem mondod, Isten nem tud új névvel megajándékozni! Ezt a gyónást nem lehet megspórolni. Mihelyt Jákob kimondja és bevallja nevét, az angyal azonnal új nevet ad neki: Izráel! Ami azt teszi: Isten uralkodik. És valóban, ettől a perctől kezdve a Jákobból lett Izráel életében Isten uralkodik. Mert most már valóban megtért. Aki csak félig tér meg, jobb volna, ha félig sem tért volna meg. Hogy a teljes megtérése most történik, azt nemcsak új neve, hanem új körülményei, életének új gyümölcsei is mutatják: 1. Megbékél Istennel. 2. Kiderül számára az ég is és felragyog a nap. Addig is sütött a nap, de ő mindent sötétnek látott.

3. Megbékél Ézsauval. Mihelyt Jákob-Izráel belül megváltozik, körülményei is megváltoznak. Ézsau, addigi fő ellensége testőrévé változik. 4. Végül mindezt erkölcsi és szellemi nagytakaritás, a múlt bálványainak a kidobása követi (1Móz 35,2-4). 5. S mindez kihat az egész háza népére.

Megismertük hát az utat, ami a fél-megtérésből vezet a teljességre. Gyűrkőzzünk neki, s birkózzunk mi is az áldásért, az új névért - lényünk legbensejében, saját magunkkal. Nem hitetlenség az még, ha valaki megsiratja édesanyját vagy édesapját, gyermekét. Ha nem szégyen a könny egy pályaudvaron, ahová visszafelé is befutnak vonatok, miért lenne szégyen ott, ahol csak kifelé vezet az út ebből az életből? Hiszen "Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5,4). Inkább az a kérdés: tudunk-e vigasztalni és vigasztalódni - az Úrban?

VIII. Akarsz-e meggyógyulni hamis gyászból?

Kint voltál te is halottak napján a temetőben? Óvatosan magadhoz szorítottad az ősz virágait, hogy össze ne törjék a tolongásban, aztán ott hajlongtál egy sír előtt. Ujjaíd gereblyéjével lesimogattad róla a leveleket, és kigyomláltad a gazt, amely egyaránt nő élők között és holtak fölött. Aztán: megszépítetted kissé a halált, virágaiddal

eltakarva a nyirkos földet. Majd kissé hátraléptél - kezed összekulcsoltad - és nézted, hogy szép-e? Elég szép-e? Bólintottál az ismerősöknek, és megnézted ölükben virágaikat. Aztán ő-rá gondoltál, amikor még élt... Milyen más is volt akkor! S míg ott álltál: mintha kicsit élt volna. Valahogy így volt? Vagy nem mehettél sehova, mert nem tudod, hol a sírja - és fájt, hogy nem mehettél sehova? Vagy tudtad, hogy hol van, de nem volt elég pénzed az útra. És az idén is kopár marad a sír, és nagyobbra nő rajta a gaz. Vagy minden pénzt megadtál volna - de nem mehettél - mert hát... nem mehettél. Csak emlékeztél. Talán egy kép előtt. Talán este, villanyoltás után, amikor már mindenki aludt - és akkor egy kicsit olyan volt, mintha élne. Így volt? Mintha egy kicsit így lett volna. Rettenetes és édes adomány, hogy emlékezni tudunk. Ezért emlékeznünk - szabad. Az emlékezés nem bűn. A virág a síron sem válik "bűn"-né. A halottak-napi "zarándoklás" sem bűn. De az evangéliumi hívő ember számára kevés! Több is telhetne tőlünk. Mi történnék, ha a halottak napja után számunkra egy ÉLŐK NAPJA is következnék? Ha halottak napján úgy emlékezünk halottainkról, "mintha élnének"; mi lenne, ha megemlékeznénk azokról is, akik élnek - de számunkra mintha egy kicsit meghaltak volna?! Mi lenne, ha ugyanolyan komoly szeretettel keresnénk fel őket, amilyennel felkeresünk egy sírt? Halottak napja alkonyatán két asszony beszélgetett a temető kapujában.

de soha nem fogom elfelejteni. hogy TI éljetek! Hiszen mi már tudjuk. Ki veszi ezt meg már tőlem? Halottak napja után? Bizony ki? Mi történnék. Mert az Élet . Jól van ez így? Jól van-e. ha egyszer valóban fel is keresnénk őket: a halottaktól megmaradt néhány szál virággal . de kissé úgy. hanem hitünkre. Életében nem kaphatna két szálat ...Virágot árultak. mintha már meghalt volna számára.. mintha élnének. Nem olcsó érzelgősség ez! Nem is szívünkre apellál a Lélek. és a fele megmaradt. Félannyiért két-annyit is vehetnénk az öreg édesanyának.. Kazal virágot kap majd. De mindenképpen élnek. akinek álmában is mozdul értünk a keze.tisztességnek. emlékezzetek azokra is. mintha meghaltak volna. örömnek? Halottak napja után "áron alul" is lehet már virágot kapni.Az egész kertemet beültettem krizantémmal. hogy a temető halottai nem "mintha élnének". hogy egy evangéliumi keresztény sokszor nehezebben találja meg öreg keresztanyja. . Szeretteim. akik még élnek. ha egy evangéliumi hívő férj venne meg belőlük két szép hófehér szálat . Aki él." "Örökre hálás leszek. vén tanára lakását." Mi történnék. akik úgy emlékeztek a halottakra. Akik kissé már úgy élnek. ha meghal. hanem: élnek! Vagy így vagy úgy. mint egy elhagyott sírt a temetőben? Milyen sokszor és mennyi embernek mondottuk már életünkben: "Soha. S nekünk ébren sem jut hetekig eszünkbe.a feleségének.az élőket! A még élőket.

Angyalok nyelvén: "a rossz lelkiismeret virága". ha a temető virágai beszélni tudnának. Mi történnék. addig felkereshetők és megtalálhatók egy "élők napján" pár szál virággal: talán elhiszik. soha nem kapott annyi szeretetet. míg élt.Fia.. s "mintha meghalt volna" értünk." Lehet. Volna virág..Emberek nyelvén a nevem: krizantém. .erősebb. mint a halál.orvosi vélemény szerint szívbajban halt meg. hogy éljenek általa ők is. az évnek ezen az egyetlenegy napján. hogy így beszélnének a virágok. " (1Jn 4. amelyik így beszélne: "Aki itt fekszik . mint akik valóban és "egészen" élnek. a Jézus Krisztus! Ezért szabad nekünk úgy emlékeznünk halottainkról.11) . akinek sírját díszítem. Ezt kell most nekünk eltakarni. virágot.Aki elküldötte értünk Egyszülött Fiát. Hanem valóban és egészen értünk élt és értünk halt meg . hanem egyszerűen rámutat: ha így szeretett minket az Isten! Hogyan szeretett hát? Nem "mintha élt volna".egymást. hogy a sokféle szeretetlenség miatt szakadt meg a szíve. hogy van a mi szeretetünknél nagyobb Szeretet is . De amíg élnek. mint most. Mert az. s mi azt megértenénk? Talán így szólnának: . De mi tudjuk. ha így szeretett minket az Isten. De az Ige biztosan ezt mondja: "Szeretteim. nekünk is szeretnünk kell .Hadd tehessük hozzá: amíg nem késő! Íme: az Ige nem érzelmi érveket sorol fel.

Kevesebb a halottak napjáról. gyermekét. és csak a bátor. Inkább az a kérdés: tudunk-e vigasztalni és vigasztalódni .És azért kell az élőkről úgy "emlékeznünk". miért lenne szégyen ott.éljenek. Arról az igaziról. De éppen az ilyen diadalmas hitű tanítvány tudja. Vannak jóakaratú és hívő keresztények. Ez a . Hogy nem illő a hősködés a koporsó mellett és nem jó dolog a fájdalom elnyomása sem. áldja érte a benne diadalmaskodó Élő Jézus Krisztust. Nem hitetlenség az még. amikor "meg kell a szívnek szakadnia". Aki ezt hittel teszi és teheti már. és kidűlt fejfát hagy maga után . ami mögött már bizonyos lelki rendellenességet érzünk. (Arról az "úgynevezett" gyászról. Mert az elnyomott fájdalom valahol másutt buggyanhat ki.) Az igaziról azonban szólanunk kell. Ha nem szégyen a könny egy pályaudvaron. Hogy a könny nem szégyen! Hiszen Jézus is sírt Lázár fölött. A halálnak lényünk mély rétegeire gyakorolt hatásáról.az Úrban? Mert van olyan gyász is. De szinte soha nem beszélünk a "gyász"-ról. Sok szó esett már a halálról. ha valaki megsiratja édesanyját vagy édesapját. amely a fényképésznek szól. akik szégyennek mondják a sírnál a könnyet. ahová visszafelé is befutnak vonatok. Még kevesebb az "élők napjáról". diadalmas éneklést tartják méltónak Jézus követői számára. s ezen túl hitetlenséget. Egy szép és fiatal édesanya gyönyörű kislányát vesztette el. ahol csak kifelé vezet az út ebből az életből? Hiszen "Boldogok a sírók.4). amely első osztályú pompát és harmadosztályú sírt rendel. mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5. hogy nem mindenkinek egyforma a hite.nem is érdemes beszélnünk. például testi betegség formájában. hogy .

önmaga tükörképét szerette benne. hogy a kislány szinte megszólalásig hasonlított édesanyjához. végül az Úrban való feloldódás kellett ahhoz. hogy újra lásson.a gyászt a rejtett bűntudat vagy adósság-érzés. s a leány mégsem "látott". s csak apjának élt. Hosszú pszichológiai kezelés. Kiderült. Önmaga jobb. Az önszeretetnek volt ez igen finom. A lelki azonosítás miatt történt. hogy az édesanya saját fiatalságát.kislány volt a "mindene". Idegkezelésen ment át.szinte betegesen . Lányánál a pszichikai vakságot a tudatalatti identifikáció. hogy amikor édesapja meghalt.ez meg is felelt a valóságnak. hanem majd "vele-halt" lányával. azonosulás okozta. lelkigondozói ráhatás. Lemetszegetni az édesanyát önszeretetének erről a beteg gyászáról. Szemorvosok véleménye szerint a szemének semmi baja nem volt. és bekapcsolódjék az életbe. aki özvegy édesapjával élt. rejtett formája. Az "azonosulásnak" olykor egészen döbbenetes formáival találkozik a lelkígondozó. szebb. Nem egyszer szélesíti ki és mélyíti el . javított kiadását. Órákig ült ott férje képe . Kiderült az is. Egy idősebb leány. Bevallása szerint "halálosan" szerette . Egy asszony házastársa halála után szinte múzeumot vagy inkább mauzóleumot rendezett be férje szobájában. A lelkigondozói beszélgetések folyamán kiderült. halála után hat hónappal "megvakult". hogy édesapja halála előtt valóban megvakult. hogy nem "majdbelehalt". Majd megőrült a kislány halála után. majd a lelkigondozóhoz került. annyira azonosult lelkileg vele. Hosszú beszélgetések alatt szeretettel és tapintattal kellett szétoperálni a két lelket.

szemrehányást tett neki: . Be sok túl-drága és túl-díszes síremléket nem is márványból. IX. Isten valóban és legtöbbször nem a bűnért.: Új élet az élet után c.halála előtt . a váratlan és gyors halál kalapácsként verte bele ezt a vádoló. hogy férje . Akarsz-e meggyógyulni a halálfélelemből? . Már-már az őrület határán mozgott ez a "kegyelet". amelyről még a port sem volt szabad letörölni.Nem törődsz te velem!... akit majd egyszer el kell temetnünk! A gyász helyes feldolgozásához ajánljuk Gyökössy E. . szöges mondatot. hanem a megrendelő lelkiismeret furdalásából faragtak a kőfaragók. amikor lelkigondozóhoz került. Éppen ezért mertük leírni az előbb: sok krizantémnak inkább az a neve: "rossz lelkiismeret virága". A nagyon lassan előrehaladó beszélgetések egyikén aztán kiderült...S mert férje vádjában volt némi igazság. könyvecske "Gyászunkban megvigasztal" fejezetét (Szent Gellért Kiadó). hanem a bűnnel büntet.és használati tárgyai előtt. Csak a teljes bűnbánat és bűnbocsánat szabadította fel az asszonyt az őrületes "kegyelet" és már-már jelentkező következményei alól. és még életében szeretnénk azt. Bárcsak észbekapnánk.

akarj hát . emberke?" Hogyha már van szemed. Hazaküldték. bal kézzel rádtalál.a halál. Egy férfi rosszul lett az éjjeli műszak kezdetén..A bethesdai beteg nem egyedül feküdt harmincnyolc éven át "nyoszolyáján". Ott kuporgott . Lehet. Szótlanul haladtak egymás mellett. hogy barátkozott vele. tíz év . és mégsem tudta.lehet. Ismerős volt az idegen arca. Kedvesen köszöntötte a lázasan botorkáló embert: . Lehet. De egy biztos: foglalkozott vele. Ne hidd.hol a fejénél. hogy hívta .Jó estét! .egészen váratlanul egy férfi csatlakozott hozzá. Csontváz van benned is.az egy arasz. Az egyik utcasarkon . hogy hessegette.lehet. hogy hazatámolyogjon.látni is: jobb kézzel integet. "Mi lesz veled.csak egy pillanat.. az Isten learat!. Szorongó.. És te?. jól tudja tested is: száz év . mentséged bármi is.. hogy félt tőle . Akkor a .. hol a lábánál . utolér a halál. kicsoda.Jó estét! . Hiszen beteg volt.. szédülő érzésekkel szállt le a villamosról és vágott neki a gyéren világított külvárosi utcáknak.fogadta ez bágyadtan. hogy megmaradsz. És mi?.

. ..beteg férfi megbotlott. amikor az idegen újra megszólalt: .. . akkor hova megy? A lázas ember "kiborult". Hát.Nem bolondozok.És aztán hová megy? Az egyre nehezebben támolygó beteg meghökkent: . és most menjen maga is! .. . Akkor megyek a pokolba.Hát az ágyból? .Ne bolondozzon! . hogy gyógyuljon meg! .Hogy-hogy "és aztán?" .Honnan.És ha nem gyógyul meg. amikor az újra megszólalt: .. A beteg ember kulcsot vett elő és kinyitotta a kaput.Haza! .csattant fel a beteg férfi. komolyan kérdezem! felelte amaz. és szinte belekiabált az éjszakába: . .Hová megyek?. azután hova megy? .állt meg egy pillanatra a tántorgó ember.s azzal be akarta csapni az ajtót.Hát hová?!?! A mindenit magának!. munkába megyek! Közben megérkeztek egy külvárosi. . Ezzel továbbment a kihalt utcán. .folytatta az ismerős idegen kedvesen.felelte a beteg.Félek. A másik szó nélkül belekarolt és így mentek tovább.faggatta tovább a másik. telkes házhoz. az ágyba. hová megyek?! .. . Nagyon rosszul vagyok! Mentek egy sarkot. . De a másik szelíden megfogta a karját: . ezért azt kívánom.Hát hova mehetnék? Ha jobban leszek.Hova megy? .törte meg az idegen a késő este csöndjét..mondotta halkan. Kezet akart nyújtani és köszönetet mondani kísérőjének.ismételte meg a kérdést az ismerős idegen. hogy igaza lesz. .És aztán? .Ha hazaér...

Őszintén. mégis Jézus többet tud erről a dologról?!. mégis Jézus jobban ért ehhez? Hátha. de menned kell. becsületesen válaszolj: még sohasem tévedtél? Neked mindig igazad volt? Nem gondoltál még arra. ki kárhozatra. . Ki "jobb keze felé. vagy akácgyökerek fűzik fel a gerinced. életed legvégén mégis valamerre menned kell . Ki üdvösségre.meggyógyult. Nem titok ez. ki örök halálra. ahol feltör a talajvíz.Hová? Hát egy gödörbe!... vagy vakond gyűjt magot az urnádba. TE hová mégy?! Sehová? Valóban . . Ki örök életre.. ki . mégis" ebben a dologban Jézusnak van igaza? Hogy hátha. Gyakran beszélt az "ismeretlen ismerősről".. Ki erre . Ki örömre.. hogy "hátha. Hadd nézhessen ki rád a betűk közül az Ismeretlen Ismerős. Legbelül is.. és felelj te a kérdésére: Quo vadis? Hova mégy? Ingerel a kérdés? Bocsáss meg! De ha ingerültséged közül ez a válasz szivárgott elő: .akkor igazad van.sehova? Nem gondoltál még soha arra: hátha tévedsz? Vagy még sohasem tévedtél?. és arról a belső békességről. Igazad van! Testednek ez a sorsa ..hosszú betegség után .A férfi ..És a végén ...tovább megyünk. aminek az az éjszakai beszélgetés volt az elindítója..ki arra.test nélkül már. Jézus sokszor. ki bal keze felé". De álljunk meg egy pillanatra..?! Akkor hova mégy? "Azt nem lehessen tudni!" De lehet. . Valóban egy gödörbe mész. Igen. hogy a végén . sokféleképpen megmondotta.de amikor már nem lesz tested.

megmondtam volna nektek! " (Jn 14. és higgyetek énbennem!" (Jn 14.. drágán vette meg ezt a hajlékot! Micsoda árat fizetett érte!. hogy tudd: Ő nem akar becsapni. hogy gondolkozz rajta és tudjad: Nem "majd egyszer". A halál kettőspont. hanem MOST! Most amikor még van időd! Nyugtalanítottak ezek a sorok? "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben... borzolnak. Efféléket mondott Jézus a halál-után-ról.. Egyetlen egy hely. hogy "megmondta volna".vAN még számodra hely. hogy helyet készítsek nektek.fogcsikorgatásra".ha mégis Jézusnak van igaza. és valaki éppen ma tenné életed után ezt a kettőspontot: hová mennél? Akkor Te hová mennél? Hol töltenéd az örökkévalóságot? Nem tudom! Azért ingerelnek. talán idegesítenek ezek a betűk és a betűk mögül Valaki. félrevezetni senkit! Hallgasd csak. Ha pedig Jézusnak mégis igaza van . libapásztoroknak és professzoroknak egyaránt: "Az én Atyám házában sok hajlék van."Elmegyek. de ha nem így volna. .1) Legalább annyira. mennyire érthetően beszél. " "A nagyvilágon e kívül" . Földi életünk rövidke mondatának kettőspontja után hosszú folytatás következik. . Mert a halál nem pont. Nem is kérdőjel. Rettenetes vagy csodálatos folytatás. amit Jézus Krisztus készített számodra. Milyen véresen és verejtékesen harcolt ezért az "öröklakásért".2) Hihető számodra legalább annyi.Hogy a nagyvilágon e kívül legyen számodra hely... ha nem így lenne?! Így folytatja: . Igaz.

Ez a libapásztorok és nagy hívők hite: amikor már nem a mennyben keressük Krisztust.. .. ahol Jézus van. Mi lesz ott.Igen.ahol Jézus Krisztus van! Hiszen Ő ígérte így: "Magamhoz veszlek titeket .. ha az apja fogja meg a kezét. Aki pedig megtalálta már itt. és majd magamhoz veszlek titeket.hogyan is lesz ott?. mint a kisgyermek. hova és hogyan.hogy ahol én vagyok . de egekig érő hitével! Ámen. S megtaláljuk már ITT.. az én Megváltóm.Hogyha egyszer indulnod kell . az megtalálja majd oTT is. hanem Krisztusban a mennyet. ki lesz ott ... Nem nyugtalankodik már így a szívem. az Úr Jézus Krisztusban. és a Te Fiadban. hogy halálom óráján haza mehetek..tudd. aki nem kérdezősködik. hiszek Benned. Vele mégy.. Kedves Atyám! Köszönöm! Köszönöm.. a gyermekek és a szentek együgyű. Mennyi szó és elmélet van a "Mennyországról"!.. Hol is lesz az?.ti ís ott legyetek! " Luther mondja: "Számomra a menny: Krisztus!" .!" Vele megyek. Pedig milyen egyszerű: ott lesz .. hogy Vele mehetek és ott lehetek majd. hogy haza mégy! Hosszú köteteket írtak arról: hogyan történik majd az a hazamenetel? Mi lesz a halál pillanatában és utána? Pedig milyen egyszerű és elég: Hova megyek? Haza megyek! Hogyan megyek? Vele megyek! Hiszen maga Jézus Krisztus mondja: "Eljövök.. Atyám.

nem kereshetnéd.16) Nagyon rossz. jaj. hogy így megkeményedett a mi szívünk? És a harmincnyolc éve beteg embernek még csak nem is kellett magát Jézushoz vitetnie. Jézus Krisztuson keresztül lép ki szüntelen Isten a világmindenség "kereteiből". ha pl. Miért? Mert szeret! "Mert úgy szerette Isten a világot. hogy szoruljon a szívünk.kérdezi Jézus a harmincnyolc éve beteg embertől. hanem az kereste fel őt.Jaj. De az igazán szomorú az. mi cselekedte.feleli neki a beteg. ki cselekedte ezt velünk. hogy mi keressük fel Őt. el ne vesszen.Nincs emberem . és Jézus Krisztuson keresztül indul szíved felé. Ne higgyük.X. komisz. de nagyon szeretett gyermekére jött egyszer valaki hozzám panaszkodni és tanácsot kérni. hogy egyszülött Fiát adta. hanem örök élete legyen. föléje hajolva. A beszélgetés végén róla. . ha Ő nem keresne. .Ez ma is így van. Sőt. Van embered! Akarsz-é meggyógyulni . . ha már meg nem talált volna. össze kell. Mert ebben a keresésben mindig Isten a kezdeményező." (Jn 3. . Ha meggondoljuk. elmegyünk a templomba! Nem kereshetted volna. hogy "hallván ne halljuk és látván ne lássunk"?! Ki cselekedte velünk azt. aki ott áll. hogy sokan még ma is így érzik ezt. hogy aki hisz őbenne. hogy az Emberfiának feleli ezt.

Ő ezt mondta: .Vannak szenvedő. Érte ment az apja és kemény szavakkal ostorozva hívta haza. Keserűen ingatta a fejét és szinte gúnyosan kérdezte: . Az apa üzent a fiú konfirmáló lelkészéért. kedves hívemmel arról beszélgettünk. prófétai hangú prédikátor nem tudja térdre roskasztani. Egy fejét egyre inkább ivásra adó fiatalember már második napja itta keresetét a kocsmában. tudnék-e szívet tépő. elibénk és értünk adja: Fiában. bűnös lelkek. mint amikor Isten szinte kitépi a szívét. Elmondottam neki ezt az Igét. kemény szavakat várok. azt bizonyára senki mélyen zengő. Én magam is ilyen vagyok. az evangéliumok evangéliumát. amik térdre roskadni kényszerítenek.a panaszkodó szülőről is szó esett és Isten szeretetéről is. akik nem elégszenek meg a tejnek italával. A fiú csak ennyit mondott: . térdre roskasztóbb szót."Ezt" a világot szereti az Isten? Na ne tessék mondani! Ezt a világot? Csendesen visszakérdeztem: . de láttam a szemén. udvarias beszéddel. igét mondani. mint a Jn 3. Hogy van "annak ellenére" való szeretet! Van tékoZló szeretet: és ez az Isten szeretete Jézus Krisztusban: irántunk. a Jézus Krisztusban?! Aki ettől a szívet tépő szeretettől nem roskad térdre. Egy őszinte szavú. Mert nemcsak tékozló fiú van ... pont ezt a gyermeket szereti. a bűnöket felbolygató. ostorozó. szívet tépő. milyen a jó prédikáció. a magamét iszom. Lehet-e szívet tépőbb valami.16-ot. Kemény. a másiknak utána fut.Ezt.hadd merjem kimondani: van "tékozló apa" is.Hagyjon békén. Hát én nem tudom. akire régebben . Aki úgy tékozolja szeretetét hogy egyik fiának elébe fut. Testvérem. aki miatt hozzám jött? Elhomályosuló szemmel rám nézett és nem szólt semmit. hogy megértett.

hogy vesse le a kabátját. Ne akarjunk hát bűneinkre ostorozást. Szó nélkül átölelte bátyja nyakát. Nos: Jézus Krisztus Isten csókja a mi dühös.Ne fárassza magát tiszteletes úr.Van-e arra szabály. hogy az égből lenyúlik egy kéz. a diákok szabályzatot hoztak.hallgatott a fiú. mert rettegve félt. akkor verjetek meg engem . és az is át van verve Jézus keze mögött. Egy németalföldi festő úgy festette le Jézus szenvedését a kereszten. Aztán megfogta a kezét és hazaindultak. ahol megalakult a diákkormányzat. durva. Ekkor előlépett az. hogy aki meglopja a másikat. körülvették és felszólították. A fiú csak anynyit felelt: .Nos. akit meglopott és megkérdezte: . miért "csak" küldött valakit? . A fiú húga hajába temette arcát.mondotta és levetette kabátját. Isten csókja. hogy csak azt ne tegyék vele. borostás arcához szorította arcát és megcsókolta. csak a kárhozat. mert Ő maga jött egyszülött Fiában. és a kishúga lépett be a pálinkaszagú helyiségbe. Valaki egyszer megkérdezte: miért nem Isten maga jött a mi megváltásunkra. hogy csúnya nyomoréksága akkor teljes egészében láthatóvá válik. azt szíjjal megverik.Arra nincs . nem is való nekem más hely. kemény. mert ilyen "eszköze" nincs Neki.mondották kissé tétován a fiúk. Az szinte vinnyogva könyörgött. A pap elment a kocsmába. Egy iskolában. és zokogni kezdett. Jézus Krisztusban értem és érted szenved az Isten.A kérdés feltevése téves. nem pedig Isten ostora. S . kemény szavakkal intette és a kárhozatra emlékeztette volt konfirmándusát. bűnös arcunkon. hogy más nem veheti magára a büntetést? . mert a törvénynek eleget kell tenni. Egyszer egy púpos fíú ellopta a másik vacsoráját. . Végül nyílt az ajtó. hogy ki volt a tolvaj. Amikor kiderült.

hanem attól. Jézus Krisztusban. felemás élettel. félelemben. az érted szenvedőben? Megváltódban? "Hogy aki hisz Őbenne. hanem örök élete legyen. örökké élni? Isten mentsen engem.és megértett valamit: nem attól törik össze a szív. Ha másban nem. hogy érted szenvedett és halt meg az Istennek Fia: Jézus Krisztus. Olyan szélesre kitárt karja. mégis valaki vagy. hogy örökké ilyen Gyökössy Endre maradjak. valakiben mindenki hisz.Íme. beteg képzeletvilággal élni. a föld. korbácsolnak. . Mert valamiben. hogy engem vernek. mint ahogy én is itt: . akit ma arra indított a Lélek. Nem. aki ezt önként vállalja.míg verték. a világmindenség. te is. a kis púpos átélte élete legnagyobb megrázkódtatását . Egyszer keserű gúnnyal és fojtott lázadással azt mondotta valaki: ...Isten szélesre kitárt karja. el ne vesszen. " Ebben a sorban mindíg azt szoktuk hangsúlyozni: Örök. és beleférsz te is. ez a döntő kérdés! Ő benne." Ez a szó: aki . Márpedig ki szeretne örökké úgy élni. Olyan nagyon is valaki vagy. Valaki vagy. nem elég hinni! Őbenne hiszel-e? Ez a kérdés. Ha másba nem: önmagában.mondja az Ige (Jak 2. Még az ördögök is hisznek . hogy belefér az ég. Igen. semmi! Akivel senki sem törődik! Lelkipásztora elibe nyitotta ezt az igét.19). fojtott haraggal. (ahogy mondani szokták). Ám ebben a pár szóban igazán ez a szó hangsúlyos: Őbenne.Ki vagyok én? Egy nagy senki. ha miattam mást büntetnek. hogy kezedbe vedd ezt a könyvet. abban hogy "nincs igazság ezen a földön". "Aki hisz őbenne. aki hihet Isten egyszülött Fiában. ahogy él? Ki szeretne örökké bűnben.

De ne heverj rajta. mégpedig naponként.20).. indulatos szívedet. már most.. Amin eddig elhevertél. Ma is itt van Igéje és Szentlelke által. lelki alaphangjának megfelelően együtt lüktessen a rendelt rend ritmusával. És ez az Élet van most is miközöttünk. A parancs így hangzik: kelj fel! Te tétova. az élő Lélek ad ma nekünk is: parancsot. túlságosan is elég erre a rövid életre is! De hogy Életem legyen. felemás kereszténységedet vedd fel: Hozd ide. Hozzám. Járj ! Mozdulj ki . Ha van imádságom magamért.Nos jöjj! Nekünk is. hogy Életünk legyen! Nos..és járj.mint amilyen vagyok.. sőt napszakonként. utasítást. a Nagy Családért.. És ez az isteni élet. azt szeretném. elgyöngült ember: kelj fel! Az utasítás ez: vedd fel a te nyoszolyádat és járj! Vedd csak fel . MÉGIS! ... akkor ez az. ez az élet. egyen-egyenként meg kell találnunk rendelt helyünket a Renden belül.áldozata által megtisztított Életem. hogy idő előtt "ki ne essék" belőle. félelmeidet. Hétköznapok higiéniája . akarat nélküli életedet. hiszen megígérte: "Én pedig tiveletek vagyok a világ végeZetéig minden napon" (Mt 28. Életem Jézus Krisztusban. családomért.. s egyszer az örökkévalóságban .. negatív gondolataidat. hogy ki-ki típusának. ez az isteni Élet állt meg egyszer a harmincnyolc éve beteg ember ágya előtt. elég. tétova. azt nagyon szeretném..

aki nem mozog együtt a vágtató lóval: . teljesítményük érdekében. Ennek a teremtett mindenségnek pedig "megadatott" ritmusa van. kevesen vannak. de a hetediken végzett már tőkéjét emészti.jobb eredményük. úgy jár. vagy felületesen felette. hanem javunkat szolgálóan. ennek a parancsolatnak embert védő voltát egy új. tájegység.nem lihegnek.nem lüktet együtt a rend ritmusával. és nem a keresztyének. Ám a fekete betűs hétköznapok sajátos és szakaszos megszenteléséről. Erről számoltak be azok a svéd munkapszichológusok. mert tudják. a nyolcórai tisztesen végzett munka pszichikus energiáinak csak tartalékait fogyasztja. egészséges megéléséről jóval kevesebb szó esik s még kevesebben gyakorolják.Már Mózes megemlékezésre és megszentelésre parancsolja a hetedik napot . Aki egész lényével . hitből fakadóan. hogy Mesterüknek jobb tanítványai legyenek. nemcsak lelkészek hirdetik különböző szószékekről. hanem helyesen helyezkednek. A mai emberek zömmel vagy alatta vagy felette élnek hétköznapjaiknak. akik hosszas és alapos kísérletek után így summázták kutatásuk eredményét: akár fizikai. Vagy roskadozva alatta. Mégpedig a mindenség rendjéhez és ritmusához. Nos. hogy nem roskadoznak. akik úgy élnek benne. Ha történik is efféle. elhasználódását vagy összeroppanását eredményezheti. mint az a lovas. földrész vagy e parányi bolygó lakói csupán. vagy nem libegnek.lelkestől-testestől .a kozmosz részei is.nem bosszantásunkra. kísérletekkel bizonyító tudomány is hangsúlyozza. hanem a Földdel együtt . s ez hosszú távon a szervezet korai elöregedését.korunk új "szerzetesei" . vagy nem röpködnek . azt többnyire versenyző sportolók teszik . hogy ők már nem egyetlen barlang. akár szellemi munkát végez hat napon át valaki.

hogy nem tud a tengerről. ebben kell megtalálnia (élet)-rendjét és (élet)-ritmusát. (Az állatnak nem kell ezt újra megtanulnia. "csak" benne van.) A mindenség rendjén és ritmusán belül lüktet és éltet bennünket bolygónké: az évszakok. hogy gyomlálj és irts. E renden belül kell (kellene) mindenkinek minél előbb megtudnia. hogy meg is érkezzék. E vonaton mindenki azt teheti. Ma így mondják: kiborul. Az elRENDelésünkön belül ez a szabad akaratunk. Gyönge hasonlattal: hol. népek prófétájává tettelek" (rendeltelek). a nap s az éj váltakozása. pusztíts és rombolj. mint az a vitorlázó repülő. mikor és melyik vonatra kell felszállnia. magamnak választottalak. A hal pl.) . Vagy elmerül. amelyben repül. aki nem veszi figyelembe "rendjét és ritmusát" annak az elemnek. az apály és a dagály . s ott vagy virággal. s amely segíti . vagy bilinccsel várja Valaki. Ezt látjuk Jeremiás próféta élettörténetéből is: Így szólt hozzá az Úr: "Mielőtt az anyaméhben megformáltalak. építs és plántálj!" (1.leesik. a vonat akkor is oda érkezik. depressziós lesz s összetöri magát. aki nem igazodik a hullámokhoz.akár a menetiránnyal szemben is -. és mielőtt a világra jöttél. Ez befolyásolja pszichobíológiai életritmusunkat.és sorolhatnók. amit akar: randalírozhat vagy vigasztalódhat.Az indulási időpontot (s a "fülkét") így kapja meg: "Lásd én a mai napon népek és országok fölé rendellek. tehát mindenkinek ezen belül. mi az ő RENDeltetése. . (Ez volt a Jeremiásnak szánt "vonat".10). a szerelvény hosszában mehet . ahová érkeznie kell. már ismertelek.ha hozzá igazodik. úgy él a tengerben. mint az a hullámlovas. mert nem esett ki belőle. Majd a vonaton belül meg kell keresnie a fülkéjét s számozott ülőhelyét.

zökkennek . egyen-egyenként meg kell találnunk rendelt helyünket a Renden belül. amely fölött nincs hatalma. de ő úgy éli ezt át. reggeli depresszióval kezdik a napot. Aki nem az élet alatt. vagy ún. vagy felette él.az életbe. mint a . A rendben élő és alvó emberbe beépül az ébredés ideje. hiszen megszokta: mikor kell felkelnie s ez a megszokás belső ébresztőjévé lett. Később Jézus ezt így fejezi ki: "Igen. mint csontjaiba rekesztett tüzet.26).És Jeremiás engedelmeskedik az eleve-elRENDelésének és az aktuális parancsnak is. Az utóbbi rendbetétele sokat segítene az előbbin. míg valahogy bele. valahogy úgy. lelki alaphangjának megfelelően együtt lüktessen a rendelt rend ritmusával. akik csak ébresztőre tudnak úgy-ahogy magukhoz térni. bár olykor nehezére esik e kettős rendnek engedelmeskednie (20. gyakran fejfájással. Ez nem annyira munkafegyelmi. hogy idő előtt "ki ne essék" belőle. hogy ki-ki típusának. az tehát reggel máris az életbe lép.-9). Atyám. Reggel A rend-ritmussal harmonikusan együtt élő ember észrevétlen átmenettel lép át az alvásból (s az EGÉSZ-ségét biztosító álomból) a félálomba. ingerültséggel. Azok. s akadozó a lélegzetük. hanem egész életük az. Nem kell számára "ébresztő". s órákba telik. mert szinte percnyi pontossággal nyitja ki a szemét. hogy nemcsak szívük dobogása aritmiás. mint inkább lélektani probléma. míg feladatukhoz tudnak látni. szédüléssel. sőt napszakonként. Sokan szenvednek amiatt. "a napiRENDnek". s a félálomból az ébrenlétbe. a homo christianus nem egyedül. Nekünk is. mert így láttad jónak" (Mt 11. mégpedig naponként. Sok munkahelyen több csésze feketekávé és semmitmondó fecsegés kell.

nap nap után könnyebben. ha kinyitja a szemét. hogy felébredése után tüstént torna. az éjjeliszekrényén tartson egy kartonlapocskát.felserkenek s mégis veled vagyok" (139.Ismerek valakit. Ez eltávolít a valóságtól. Egy homo christianusnak. amelyre. hanem ébren álmodozunk Babits Gólyakalifájaként valami párhuzamos életbe képzelve magunkat.b). rá kell néznie s el kell olvasnia: "Lázár. hogy felébredéskor nem kelünk fel. gondolattársítással. Emlékszem valakire. aki erre való hajlamát úgy küzdötte le. " .28).. azt ajánlottam.Egyszerre gyakorolta a helyes lélegzést és LÉLEK-zést.18. gyógyulásáig. képtelenek leszünk bármiféle napirendet kialakítani magunknak. tétovává. RENDetlenné tesz. a nyomottságom. Hacsak nem önhajszoló kapkodással kezdjük a napot. Többek között úgy.. .és légzőgyakorlatokba kezdett.őbenne élünk. sőt szembefordít vele. ha valaki meg tudja tenni. a hétköznapok higiéniás gyakorlatai éppen az ebben való megmaradásunkat célozzák. És sikerült "kijönnie". aki őszintén vallotta: Ha reggel olvastam volna a napi Igémet és nem este. Életidegenné. . jöjj ki!" (Jn 11. Uram. Ez a mi titokzatos többletdimenziónk. ami . belégzéskor: Lelkeddel légy velem. hogy a "napiparancsot" (az Igéből) már reggel átveszi (a katona sem este kapja). ahogy ő mondta: ágykoporsójából -. mert ki lehet lépni. kilégzéskor: Vedd el. sőt esni belőle. teljes RENDbejöveteléig. mert ebben az esetben.zsoltáros: ". természetesen.. Igen jó. mozgunk és vagyunk" (ApCsel 17. Sőt Benne.43). és egyre nehezebben tudott felkelni. nem történhetett volna meg velem. akit depresszió fenyegetett.

s jobban sikerült munkakezdésük. hanem a munkatársaihoz való feszült viszonya meríti ki. már elfáradok.És arrébb lépett. már azt jelenti: az Igében (abban a többletdimenzióban) indulni.Ne itt aludjon. Egy külföldön élő volt gyülekezeti tagunk mondta. hazalátogatásakor: Nekem a napi Ige nemcsak azt jelenti.Igével indulni. mert behunyt szemmel kapaszkodott: . mert vagy az én lábamra lépnek. Pedig. megfigyelések bizonyítják.megtörtént. Egyik. Ez ad erőt életem elviseléséhez. hanem . a zsúfoltság szikrázó atmoszférája rámragad.Ebből lépünk át a napi munkába. öregem! Lépjen arrébb! Mire az önkéntelenül kimondta: . Sokszor már a "start" nem jó. Egyébként komoly munkapszichológiai felmérések. Sokan ezért cserélnek annyiszor munkahelyet. szellemi egyaránt) nem a munkában fárad el. . s még ha időben érem is el a járművet.Mire a munkába érek. ha lázas az . ugyanakkor tele vagyok feszültséggel a közlekedés miatt. amit valaki így fogalmazott meg: . Tudom. Pillanatnyi csönd lett a villamosban. Néhányan biztosan magukkal vitték ezt a csöndet. . amivel én. azóta már a nagyéletben élő. hogy a legtöbb dolgozó (fizikai. . hogy nagyon sokan azon a reggelen is ugyanazzal indulnak. vagy én a máséra. ha csak jelképesen . egy idő után. hogy az Úrral vagyok. amire fel akarok szállni. Délelőtt Szinte közhely.otthon és veletek is. csak imádkozom. lakatos presbitertársamra mordult rá valaki a villamoson.Nem alszom.egy odavetett szóval is.

RENDetlen kapkodás és a kényszeresen aprólékos tervezgetés. akik jelenlétükkel: békességszerzők.Leállhatsz. Nem az meleg. a "vastagján" kezdi. apró-cseprő intéznivalókon. vagy éppen figyelemmel lenni irántuk. (Ám abba is halálosan bele lehet fáradni. csak rámosolyognak azokra. hogy az. és én is munkálkodom" (Jn5. Pali bácsi. mintegy semmittevésként. aki nem. akik mosolytalanok. Különös.. . a mosoly s a meghallgatás készsége. kiment a "góré". Nem beszélnek sokat.Ő azt felelte: Az enyém nem . ". hogy az egészet sem veszítjük szem elöl. Úgy figyelünk a részletekre. S ha szólnak hozzájuk: ők meghallgatják a másikat.soha. olyannyira. az a mellékes babrálásokon. Ő volt brigádja "gyóntatója". Az eredményes. másoknál kettő és három óra között bizonyos . Ez is a "többletdimenzió" titka.25).aki mást felüdít.) Az előbb idézett lakatosnak szóltak oda egyszer brigádja tagjai: . A munkához való viszonyunk is úgy lesz nyilvánvaló.a kivitelezésre. A csönd. Vannak homo christianusok. senki nem haragudott rá. hogy idejéből már nem futja . kölcsönadója.ember. aki szereti a munkáját. Minden jó kapcsolatnak.és mosolygott. maga is felüdül" (Péld 11. hiába forgatja a párnáját. azaz összpontosított figyelem és áttekintés kell. mert vannak. találkozásnak ez az alapja. Bármilyen munka végzésénél két véglet fenyeget: a fejetlen. Ez volt egyik kedves Igéje: "Az én Atyám mind eZ ideig munkálkodik. Ez adja meg bármilyen munka helyes ritmusát. vagy nem is olyan különös . beteglátogatója. RENDes munkához koncentrácíó. Csak ebben a ritmikus rendben tudunk még munkatársainkra is figyelni. őbenne van a láz.. Még az így végzett délelőtti munka közben is jelentkezhet egyeseknél tíz és tizenegy -.17).

aki családja háztartását vezeti . aki ilyenkor locsolja meg a virágait. Van. aritmia. Sorolhatnók. Van. az "fekszi meg" a gyomrát. el-elmondogatom magamnak: Ż. bágyadtságérzés. a többletdimenzióban dolgozó bérelszámolót.s máris ütemben vagyok.és gyomorfekélyben. nyitott ablaknál mélyen ki. . másoknak is ajánlom a nagymama lelkigyakorlatát. hanem magamnak is mondogatva. vagy bőséges menü .mondta el: "Amikor a szatyrom s a kosaram súlya alatt rogyadozva beesem a konyhába.. És megújul. még akkor is. erejük megújul.kapkodva.Így lépek ki a szobámban maradva a "zöldbe" . Csoda-e.ebédel valahol. akin egy csésze feketekávé.fáradtság. csak azokra figyelve. ha vegetáriánus. szinte azonosulva velük. rágva. Meteorológiai frontbetöréseknél különböző pszichoszomatikus jelenségeket is produkálhat: ingerűltséget és puffadtságot.vagy majdnem mindenki . Dél Mindenki . leülök a kisszékemre s mielőtt főzéshez kezdenék. vagy krónikus gyomorhurutban vagy vegetatív neurózisban szenvedő ember? Mert evés közben "emberhúst" is eszik.és belélegzik.mondta egyszer .® (Ézs 40. aki ilyenkor a mosdóban hideg vízzel megmossa az arcát. legyen az egy diétás szendvics. benyelve. de boldog nagymama. esetleg evés közben az asztaltársakkal mást vagy másokat harapdálva. "túlesve" rajta. Ismerek egy igazi rendben és ritmusban. szívdobogást és szorongást.. pohár víz vagy két-három kockacukor (szőlőcukor) már segít. tessék elhinni"! Nemcsak elhittem. fejfájást és szétszórtságot. s ha módja van rá. Ám nem mindegy hogyan. Ha az evés . hogy annyi a vastagbél.3)... akik az Úrban bíznak. Egy "ingyencseléd".

mint az. Az otthoni "fehér asztal" mellett elfogyasztott ebédnek szinte agapé jellege lehet. a jobb volna nem lenni. a természet lüktetésének szerves része. Az a feleség. hanem az utóbbitól. Így kellene tudnunk enni. Így is lehet "ételmérgezést" kapni. mert fokozhatja önmagába süppedését. mint volt egykor az első gyülekezetekben. egy kis szunyókálás. Csak az idős embernek ajánlatos. késő este lesz. aki kunyhója előtt úgy kanalazta lebbencslevesét. Rendetlensége lesz a "rendje".közben lenyelt indulatainkat nem tudjuk megemészteni. de ilyen ebédek. aki roston sült süllőt tálal. nem az ételtől betegszünk meg. derűvel körített paprikáskrumplit tesz az asztalra.meddig? Mivel környezete ezt . Csak este vagy éjjel tud dolgozni. de . s ő maga hozzá a "citrom".46). hogy az már "liturgikus" mozdulatsor volt és környezete.s ulcust (fekélyt). mint lenni: szuicid gondolatok. jobb falatot kínál. ahol "ujjongással és tisZta sZívvel résZesültek aZ ételben" (ApCsel 2. annak többet árt. mire magához tér. Akkor meg nem tud lefeküdni s lassan egész életrendje átbillenhet. Így is lehet gyomorsavtúltengést kapni . Láttam egyszer egy ős-öreg dinnyecsőszt. Életem legszebb emlékei közé tartoznak az itt vagy ott elfogyasztott. nappal nem. sőt szükséges az ebéd utáni leheveredés. mint használ az ebéd utáni lefekvés vagy alvás. Aki depresszióra hajlamos. fél-éber állapotban elboríthatja tudattalanja vagy az a bizonyos "ólmos-szürkeség". a felesleges kilók súlya alatt is össze lehet roppanni. aki mosollyal. Ez az otthoni étkezésre is érvényes. Ha fel is tud tápászkodni. A fiatalok. Az is közhely: mi magyarok jóval többet és kalóriadúsabban étkezünk a kelleténél. ha tehetik. inkább üldögélve lazítsanak.

Nő a sötét.Ez mindig feloldja szorongásom . s ha nem is figyel oda. Munka után: pihenés Akár fizikai. tériszonytól.. éneket dúdolja: Maradj velem. a leírt hangulatokra igen érzékeny. akik magányosak vagy egyedül dolgoznak otthon. az 511. kikapcsolódnia. Délután Idegileg gyengébb. idős asszony mondta. A szürkeség halálgondolatokat támaszthat: a múló nap . munkája valamikor csak véget ér.6). amikor valakit megrohan a kedvetlenség. Ezt már a régiek is átélték: ". magnót. hogy ha ráfonódik a késő délutáni külső-belső homály. ám ehelyett második műszakot kezd (lehet szükségből). ami csak fokozza depreszszióját. Különösképpen őszszel.este bánat száll be hozzánk. de ha nem. tévét.tette hozzá.. Igen sokan szenvednek ún. Egy magányos. Különösen azokat fenyegeti ez a depreszszoid hangulat. akkor tüstént bekapcsol valamit: rádiót. Ám a délutánnak is lehetnek borongós órái. unottság s testi-lelki fáradtság. s ekkor kellene pihennie. akár szellemi dolgozó valaki.nehezen viseli. s így hathat. s így bezárul az ördögi kör.az elmúló élet szimbólumává válhat. Többnyire 5-6 óra körül. ó. lazítania. párhuzamosan "bekapcsolódik" valamibe. elszigetelődhet. reggelre öröm" (Zsolt 30. hangkulisszákkal veszi körül magát. de még többen idő- . el ne hagyj Uram! . levertség. lelkileg érzékenyebb emberek inkább délután munkabírók (még többen este). mert mindjárt este van.

akkor . a porszívó. ami van. Csak lenni néhány órát és diskurálni erről. Nőknél ez a tett-düh nemegyszer takarítási és mosási mániába torkolhat. Így válhat valaki először iszogatóvá. Képtelen csak lazítva lenni. szüntelen külső takarítással pótolja (racionalizálja). lazítani. de régen nem beszélgetnek. Akármilyen banálisan hangzik.) Valamit meg kellene saját szívünktől tanulnunk: az egészséges szív percenként 72-80-at ver (amíg meg nem áll)."elmenekül". Ha csak üldögél.dolgozzunk. A restanciaérzéssel gyakran párosul az űrérzés.(szabadidő-) iszonytól. a férj az ürességet alkohollal töltögeti fel és indulatát kártyacsapkodásban vezeti le. tenni. a rádió s minden. valamit tenni kell. matat vagy rohan valahová. a mosógép. a feleség még dühösebben zúgat mindent. hogy nem tanultak meg pihenni. minden egyszerre zúg nálunk. ha nem tesz-vesz. Így ő . Ez az egyre romló helyzet úgy alakult ki. de a banalitások olykor a legnagyobb igazságok: ha dolgozunk. ha nem is kellene. hogy ki. valamivel "agyon kell ütni ". az ellensége önmagának. egy alapos belső nagytakarítás helyett. A nő a magányát. Ellenséggé lett a szabadidő.és feltöltse kevéske szabadidejét és bezárul az ördögi kör. s mert elmenekül. Már csak "megbeszélnek" (a legszükségesebbet). akkor valóban . egy-egy része viszont "részletekben" napi nyolc órát "pihen". és csak harmaderőt fejt ki. Így biztosítja élettartamát és a gazdájáét is.a férj . (Nemcsak a gyerekről s a munkahelyről. azonnal restancia-érzése támad és idegessé válik. arról. a centrifuga.sőt szívét sem hagyja "békén" rendben dolgozni -. Tenni. Egy elkeseredett férj panaszolta: Ha a feleségem hazajön. s azt fel kell tölteni. Aki nem hangolódik saját szíve rendjére és ritmusára . majd alkoholistává. együttLENNI. Ám ha pihenünk.

a rendbe-illővé válhat.lazsál -. mint már említettük. amikor pihennie kellene . az említett többletdimenzióban föl tudjunk töltekezni. amikor dolgoznia kellene. Hetenként legalább egy napra. 2. Valamikor a parasztember télen pihent. nyüzsög. Ne féljünk olykor a téli pihenőtől. Itt-ott még ma is.az alváson kívül. 3. Ezért is kevesebb köztük a neurotikus. Naponként is szükség van pihenésre . egészségünk érdekében szükség van.kitágul. dolgozik. hanem testünknek-lelkünknek is. Ez a szétosztás a homo christianus önmagával való naponkénti életgazdagítása: naponként hozzáadja valamihez. (Ha erre is módunk van.) Már csak azért sem.szétosztja (nem szívja) magát. mint a szív ritmusa: összehúzódik . megtartottabb és világosabb legyen . Az egészséges napi életritmus olyan. hogy ízesebb. hogy ilyenkor szellemi-lelki módon. mert ez az időszak egybeesik a természet (s az állatok) pihenési ciklusával s így a mi pihenésünk téli ciklusa is természetessé. Évenként legalább összefüggő két hét igazi pihenésre van szervezetünknek szüksége. ez nemcsak "Istennek tetsző". Aki akkor pihen . a közösségnek árt vele s ha akkor tesz-vesz. Kitágul . A modern embernek újra meg kell tanulnia restanciaérzés és lelkiismeret-furdalás nélkül pihenni.azaz öszszeszedi magát. amelyről még szólunk. Három pihenési szakaszt kell jól felhasználnunk: 1.pihenjünk. valakihez (valakikhez) magát. Összehúzódik .önmaga ellensége.

Hátam mögött jön tíz-öles. Vacog a fogam s fütyörészek. Nem csak nehéz manapság csöndes zugot találni.) De lelki egészségünk érdekében rendkívül szükséges. szembesíthet önmagunkkal. Izsák pátriárka is kiment a mezőre. megszokott .63). A csönd Itt és most se tudom eléggé hangsúlyozni.ha lehet.6) találni. (Lehet ez olykor a fürdőszoba. taimeiont. a "halálos" csöndtől és nem is mindig a legjobb "társaságtól" menekülnek.13-14). egy kis éléskamra. Nem könnyű dolog ez. és Jézus gyakran elvonult a hegyre. Erre olykor egy fél óra is elég. hangot adhat. Hogy így oszthassa szét. Jó Csönd-herceg . Hiszen sóvá és fénnyé kell lennie.23). mert nehéz a ma emberének valamiféle csöndes zugot. kertünk egyik sarka. még tanítványaitól is (Mt 14. ha megtanul csöndben maradni és helyesen. "belső szobát" (Mt 6. ahogy Jézus kéri (Mt 5. vagy ha van.körülötte az élet. keresztyén módon meditálni. hogy ott imádkozzék (1Móz 24. hogy a hétköznapok higiéniájához ez nélkülözhetetlenül hozzá tartozik: a nap valamelyik . mint Ady Endre: Holdfény alattjárom az erdőt.szakában bizonyos időre való teljes csöndben maradás. mert a csönd megcsendülhet. ahol magára zárhatja az ajtót. ahhoz naponként újra és újra össze is kell szednie önmagát. a csöndre találás nem is veszélytelen. pusztába. sokan éppen ettől.

illetve utat nyit számára ehhez. Aki azonban abban a bizonyos többletdimenzióban él . hogy az el ne tiporja.11-15). A meditáció J. mint Illésnek a hegyen (1Kir 19. A ma embere gépesítetten "fütyörészik" vagy szüntelen fecseg a Csönd ellen.annak számára a csönd ajándék és sajátos út a transzcendens valósághoz. Duperray). hogy a kongó csöndet gyakran éppen fecsegéssel akarjuk megtörni. hogy a fogházakban súlyos büntetésnek számít a legtöbb ember számára a magánzárka (mert összezárják önmagával. ha visszanézek. a csönddel és a semmivel). Jó Csönd-herceg Nagyot lépne és eltiporna. ha elnémulnék.És jaj nekem. Rainwater amerikai pszichológusnő értelmezése szerint a latin meditatio fordítása: vonzódás a központ felé. Heidegger). . bizonyítéka a semmi jelenlétének (M. Vagy fölbámulnék. Ez az Őt váró csönd a jó meditáció alapfeltétele.7). Óh. a zsoltáros is ezt tanácsolja: "Légy csendben és várj az Úrra" (37. föl a Holdra: Egy jajgatás. egy roppanás. Az a tény. A Csönd az Isten otthona (J. jaj nekem. Nem véletlen. de magunkban a semmivel is. Nemcsak magunkkal szembesíthet a csönd. amikor a semmi már van.

" Mert a csönd valóban megcsendül. lényünk centruma felé közeledő. Ennek a keresztyén meditációnak sajátos ajándéka. hogy imádkozni nem annyi.szavak nélkül is . Valamikor azt hittem: imádkozni.a csöndben. amely a napi zűrzavarból visszaszerzett énünk összeszedettsége.dialógussá válhat. mint Mózesnek a csipkebokor . Számtalanszor szól hozzánk. hogy az ebben fakadó ima . az a szemnek láthatatlan" . mit mond nekünk Isten.Meditáció alatt ma azt a csöndben történő. hanem odahallgatni! Csendben figyelni. hogy beleadnád a szívedet" (Gandhi). de Isten jelenlétébe helyezkedve szívből imádkozni és imádni az Urat. úgy lett egyre kevesebb az.16/a). csönd és meditáció nélkül aligha. S ez így is van. Ilyenkor úgyszólván egész lényünk válik imádsággá (Gal 1. tehát teljes befelé fordulás. Majd egyszer csak elkezdtem odafigyelni Istenre. Most már tudom. még ha nem találsz is hozzá szavakat. amikor "szívünket Hozzád emelve" készek vagyunk a Szentlélek hatásaira (és csak arra) rezonálni. mint megtalálni a szavakat anélkül.írja SaintExupéry A kis herceg-ben. akkor is igaz. Utóbb aztán teljesen elhallgattam. Meditálni tehát képletesen: szívünkkel imádkozni . hangot ad: Igéket hoz föl (vagy le). Ha Gandhi mondja és nem Luther vagy Kálvin (akik egyébként naponta meditáltak). amit mondtam. mint hallgatni. Természetesen meditálni egy virág vagy kő felett ima nélkül is lehet. annyi mint beszélni. Vagy: "Többet ér. Ami igazán lényeges. a külvilágtól távolodó lelki mozgást értjük. Kierkegaard így ír erről: "Amint egyre inkább megtanultam imádkozni. ha szíved adod bele az imádságba. S. de nagyon ritkán figyelünk Rá. s a reggel olvasott napi Ige kigyulladhat. "Jól csak szívével lát az ember.

kényelmes karosszék. aki Vagyokkal . Világosságba érkezünk. mint a szivacs a vízben s ugyanakkor a víz a szivacsban. új erővel lép ki az ember .és megvilágosodik. Csak hasonlatokkal lehet ezt a misztériumot körülírni: úgy vagyunk Őbenne. szinte "belélekezzük" a csöndet. s csak később lobban lángra.) Mi "jó vonaton" utazunk.és Hangot hallhatunk. hogy nem vagyok egyedül. buszon vagy villamoson is meg tudja tenni. de "hogyanja" is van. mint szőlővessző a szőlőtőben. minden izmunkat. Isten jelenlétébe való meditatív belehelyezkedés különös rezonancia is. rossz illatú füstös gőzt enged ki magából. amelyben néhány percig élvezzük. átélése annak. Ketten vagyunk: ember + VAGYOK. Az ilyen csöndből. félhomály. Így egészen lazítottan várjuk. Hasznos egy alacsony.és belélegzés (lélekzés) közben lábunkat.vagyok: ember. amiben már nem vagyunk egyedül. ha csak tizenöt-húsz perces is. Ugyanígy lazítjuk el . (Aki ezt éveken át gyakorolta. de félelem nélkül tekintsük ezt sivatag vagy alagút-élménynek -. ha behunyja a . Homo christianus és nem csupán homo sapiens.egyenletes ki. hamarosan ki. Eleinte bizonyos sötét kavargás kezdődhet körülöttünk. zsúfolt vonaton. És különbözteti meg az önmagáért való egyéb befeléfordulási gyakorlatoktól. védve vagyunk a sötétség ellen. megtisztulva. (Keresztes Szent János vizes-tuskó szakasznak nevezi ezt: a nedves fa előbb serceg. hogy megcsendüljön a csönd. A meditációnak nemcsak "helye". Majd leengedjük a karunkat. a tudattalan s a negatív lélek (Ef 6.12) ránk zúdulása. nyakunkat. kezünk csüngjön lazán a szék mellett. A Vagyok. mintha nem is a miénk lenne.a másik ember felé! Ez teszi meditációnkat keresztyénné. feltöltekezve békességgel.

szemét. Zen-ezéskedésnek vélné. hogy saját fogainkkal és szenvedélyeinkkel ássuk meg a sírunkat). .elérkezik a vacsora és sok helyütt a tévézés ideje. Azért időztem kissé tovább a naponként gyakorlandó csöndnél és meditációnál. milyen gyakran hangzik el pl. mert elfelejtettük az egyházatyák és az atyák által még olyan jól tudott keresztyén gyakorlatot.nélkülözhetetlen.szerintem . akár önmagunk összeszedettségében (vagy "szétosztásában") talál ránk az este . hogy a bőségesen fogyasztott. hanem véleménycserére.) Ha valaki a testhelyzet ajánlást afféle keletieskedésnek. pihenésében: van. mi árt neki. akár szórakozásban. Ma már mindenki tudja (vagy tudnia kellene). Este Akár a munkában. sőt érzelmeink megmutatására: szükségem van rád (rátok)!. a kávé vagy a dohányzás (az is közhely. A lefekvés előtti jó beszélgetés a családban. Idővel mindenki megtapasztalja. felhívom a figyelmét. rövid séta. amely a hétköznapok higiéniájánál . nehéz ételek és az evés közben nézett műsorok elronthatják egész éjszakánkat. ha mód van rá friss levegőzés. szószékeinkről a felhívás: "Csöndesedjünk el!" "Megalázván magunkat. gyors lemosakodás (nem forró vízben való szunyókálás) csak használhat. akit a sok étel. amely nemcsak a legszükségesebbekre vonatkozó megbeszélés. van akit az ital. mi zavarja elalvásában. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk! " Ez is felszólítás bizonyos testi és lelki magatartásra.

Aki későn fekszik le.lankadtan morzsolja le a következő napot és még keservesebben alszik el. kisgyermekekkel a hátán. hogy nem tudunk . nehezebben alszik el. majd az álmodásra. az kevesebbet alszik és fáradtan ébred.lassan megszokva először a gyengébb. Örvényszerűen kavarognak az érzések.sértéssé jegecesedik. a bizonytalanság . a dolgok. Közben kényszeresen elkezdünk gondolkodni.Elalvás A ma emberének teste. aki fáradtan ébred . Végül engedjük. Ez az ún. hogy mindenféle gondolat borítson el bennünket. Egy hidegebb szó a főnöktől . emlékezni. egyre inkább képtelenek vagyunk az elmúlt naptól szabadulni. Ehelyett mi növekvő türelmetlenséggel és ingerültséggel ide-oda forgolódva várjuk az elalvást. a képek kaleidoszkópszerűen forognak. események különös jelentőséget nyernek. boszorkánykör. Az adagok emelése pedig narkománsághoz (gyógyszerfüggőséghez) vezethet. A rossz alvás. már orvosi kezelést igényel.félelemmé. idegzete csak lassan tud a hajszolt tempóból átállni az alvásra.lassú átállás az ébrenlétből az alvásra. Közben egyre nagyobb pánikba esünk. Hasonlatossá válunk ahhoz a lóhoz. Miért nem tudunk gyorsan elaludni a már említett okokon kívül? Mert mindenáron el akarunk aludni. aki nehezen alszik el. A nehezen elalvás . Ám különböztessük meg a rossz elalvókat a rossz alvóktól. Tehát aktívak vagyunk (leszünk). majd az egyre erősebb és több altatót. Ezért nem jó túl későn lefeküdni. amelyik a Ligetben egész nap körben jár. s ez inkább pszichológiai kérdés. Sokan szenvednek ebben a körben . amikor csak a teljes passzivitás segítene. s amikor pihenhetne: tovább folytatja a körben járást. különösképpen a huzamosabb ideig tartó. lelke.

mivel indulunk álomba. "Szerelmesének álmában ád eleget " (Zsolt 127. "Én lefekszem és elalszom. felébredek. A túl sok alvás éppen olyan ártalmas . másnap képtelenek leszünk rendesen dolgozni. ha nem vesszük túlságosan komolyan az elalvást. Frankl ilyenkor paradox intencióval még azt is ajánlja: ne akarjunk elaludni . Ami káros.elaludni. A test és az agy részletekben is pihen.2). Általában nyolc óráról beszélnek a szakemberek. " (Zsolt 132. Nincs jobb feszültségoldó. hasonló ahhoz.. gyűrött lesz az arcunk stb.9). És: "Nem bocsátok álmot szemeimre. mert te Uram. Edison háromnégy óra alatt teljesen kialudta magát. Pedig maga a nyugodt fekvés.4-5). Ez a zsoltáros "intenciója". a növekvő indulat. V.akkor biztosan elalszunk. hanem a feszültség. félelem. tévékrimik gyilkost kutató feszültségével. mivel fekszünk le. De pl. mint a lélek mélyéről fakadó esti imádság. vagy Isten Igéjének üzenetével. az különböző. Leghelyesebb. Az utolsó gondolatok elalvás előtt . Detektívregények. egyedül adsz nekem bátorságos lakozást" (Zsolt 4. nyugtalanság. hogy az nem az ébrenlét ellentéte. s pilláimra szendert. Hogy kinek mennyi alvásra van szüksége. Nem mindegy azonban. az nem a nem-alvás. így rendszerint hamarabb elérkezik. mint amikor pl. hanem a szervezet másféle felfrissítő tevékenysége. E.. mert az Úr támogat engem" (Zsolt 3.6). Napóleon. egy akkumulátort feltöltünk. míg helyet nem találok az Úrnak. az ún. Az alvás Erről csak annyit. mert így: "Békességben fekszem le és legott elalszom. félálom is felfrissít.álomnyitó gondolatok.

lehet. álomidő. VIII. az emberi közösség s saját maga ritmusának rendjébe. Ha röviden is. ha éjfél előtt néhány órával le tudunk feküdni.és a közvetlen felébredés előtti . Ez az ún.az emlékezetes álom ideje. Ébredéssel kezdtük. Ezért itt ezzel nem foglalkozom bővebben. Másoknál ez az időszak . Kérésére szívesen tájékoztatjuk Önt újdonságainkról: . Aki a rendetlenségbe került embert visszahelyezi a rendbe! A mindenség. Ezért jó.nak c. de az eddigi elhallgatott "hogyan"-ra igyekeztünk rámutatni: Igével és a modern lélektannal. a tér. sokszor csodával határos módon csak Isten Lelke tudja. Neuraszténiás emberek kritikus ideje reggel négy és hat között van. Az álom Erről külön fejezetet írtam a Magunkról magunk. s íme az ébredéshez érkeztünk vissza. A lélektan felszínre tudja hozni a bajokat. az idő. Az alvás két-három óra között veszít mélységéből. kiadás). Az alvás mélysége legtöbbször éjfél előtt éri el a mélypontot. a föld. elsősorban a homo christianus átlagos hétköznapját kíséreltük meg keresztmetszetben bemutatni. A Szent Gellért Kiadó és Nyomda folyamatosan jelenteti meg Gyökössy Endre szellemi hagyatékát. könyvemben (103-118 old. mint a túl kevés. Ilyenkor nem tudnak aludni. Az ember. nyugtalanná válnak. Hajnal felé újra mélyül az alvás. de azokat meggyógyítani igazán és egészen maradéktalanul.

Kossuth L. 1. Telefon: 266 61 61 vagy: 33 728 79 . u.Szent Gellért Könyvesbolt 1053 Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful