You are on page 1of 7

SJK(C) KEOW MIN

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM

2018-2020
PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT KOKURIKULUM
SJK(C) KEOW MIN
2018-2020

MISI

Usaha Unit Kokurikulum SJK(C) Keow Min melaksanakannya melalui pemantauan


dan pengukuhan pengayaan aktiviti kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian
akademik selaras dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya Fikir, Bersifat
Global, Berdaya Pimpin Bertaraf Dunia, Berpaksikan nilai-nilai murni selaras dengan
matlamat Falsafah Pendidikan Negara

VISI

Unit Kokurikulum SJK(C) Keow Min berusaha untuk melahirkan para pelajar sekolah
yang berilmu, cergas dan berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan.

MATLAMAT STRATEGIK

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

OBJEKTIF BERDASARKAN MATLAMAT STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 1:

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

OBJEKTIF:

1.1 Meningkatkan pencapaian markah keseluruhan kokurikulum.

1.2 Meningkatkan pencapaian Sukan dan Permainan.

1.3 Meningkatkan pencapaian Ko Akademik.

1.4 Meningkatkan pencapaian setiap Badan Beruniform.

1.5 Meningkatkan skor PAJSK.


ANALISIS SWOT KOKURIKULUM SJK(C) KEOW MIN

STRENGTH / KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN

S1. 100% guru berpengalaman dan terlatih W1. Penglibatan dan pencapaian di peringkat zon dan

S2 Peruntukan kewangan yang mencukupi. (BKK & BTP) daerah kurang memberangsangkan.

S3. Sokongan baik pihak pentadbir dan guru-guru. (team work) W2. Kehadiran kurang memuaskan.

S4. Kemudahan Asrama Desa. W3. Murid tidak mempunyai buku log kokurikulum

W4. Bilangan murid terlibat aktif dalam aktiviti kokurikulum


adalah rendah.

OPPORTUNITY / PELUANG THREAT / ANCAMAN

O1. Kerjasama baik daripada Persatuan Ibu Bapa Dan Guru T1. Faktor persekitaran individu yang berbeza.

(PIBG). T2. Pengaruh negatif daripada rakan sebaya atau pihak

O2. Kerjasa baik daripada sekolah sekitar. luar.


TOWS MATRIK

STRENGTH WEAKNESS

DALAMAN S1. 100% guru berpengalaman dan W1. Penglibatan dan pencapaian di
terlatih peringkat zon dan daerah kurang
memberangsangkan.
S2 Peruntukan kewangan yang
mencukupi. (BKK & BTP) W2. Kehadiran kurang memuaskan.

S3. Sokongan baik pihak pentadbir dan W3. Murid tidak mempunyai buku log
guru-guru. (team work) kokurikulum

W4. Bilangan murid terlibat aktif dalam


aktiviti kokurikulum adalah rendah.
LUARAN

OPPORTUNITY
STRATEGI (W1+S1+S2+S3+S4+O2) STRATEGI (W2+S4+O1)
O1. Kerjasama baik daripada
Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Tingkatkan penglibatan dan pencapaian Tingkatkan kehadiran dalam aktiviti
(PIBG). murid-murid dalam aktiviti kokurikulum. kokurikulum.

O2. Kerjasa baik daripada sekolah


sekitar.
THREAT

T1. Faktor persekitaran individu STRATEGI (W3+S3+S4) STRATEGI (W4+S1+S2+O2)


yang berbeza. Memastikan kemujudan buku log Tingkatkan bilangan murid aktif dalam
T2. Pengaruh negatif daripada kokurikulum pada setiap murid aktiviti kokurikulum.
rakan sebaya atau pihak luar.
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM
2018-2020

Sasaran Bidang /
Matlamat Petunjuk Prestasi
Objektif Inisiatif / Strategi Pegawai
Strategik Utama (KPI) TOV 2018 2019 2020 Bertanggungjawab
1.1 % murid mencapai gred A 95 96 97 98 1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan GPK Kokurikulum
Meningkatkan meningkat kokurikulum: SU Sukan
pencapaian 1.1 Kejohanan Sukan Guru Penasihat
markah Tahunan Sekolah Guru Pemimpin
keseluruhan 1.2 Pertandingan dalaman
kokurikulum 1.3 Merentas desa
1.4 Pertandingan sukan
dan permainan
1.5 Pertandingan MSSD
1.6 Perkhemahan Badan Beruniform
1.7 Pertandingan Projek Inovasi
1.8 Anugerah Kokurikulum

1.2 Bilangan penyertaan yang 2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam GPK Kokurikulum
Meningkatkan mencapai sekurang- pelaksanaan 1Murid 1Sukan SU Sukan
pencapaian kurangnya tempat ketiga 2.1 Aktiviti mingguan 1M1S Guru Penasihat
Sukan dan di peringkat zon/daerah: 2.2 Kem Sukan Sekolah
Permainan. 1. Olahraga 2.3 Pengiktirafan kepada
1. Pencapaian a. zon 3 3 2 1 murid
prestasi b. daerah 3 3 2 1
Kokurikulum
yang tinggi.oleh 1.3
semua murid Meningkatkan Bilangan penyertaan yang GPK Kokurikulum
pencapaian Ko mencapai sekurang- Guru Penasihat
Akademik kurangnya tempat ketiga
di peringkat zon/daerah

1. Bahasa Melayu
a. zon 3 3 2 1
b. daerah 3 3 2 1

2. Bahasa Inggeris
a. zon 3 2 1 1
b. daerah 3 2 1 1

3. Bahasa Tamil
a. zon 3 1 1 1
b. daerah 3 1 1 1
c. negeri 3 1 1 1

4. Sains
a. zon
b. daerah 3 3 2 1
c. negeri 3 3 2 1

1.4 Bilangan kehadiran dan 95 97 98 100 GPK Kokurikulum


Meningkatkan penyertaan murid secara Guru Pemimpin
pencapaian aktif
setiap Badan
Beruniform

1.5 Bilangan murid yang 3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK GPK Kokurikulum


Meningkatkan mencapai peningkatan 2 10 15 20 3.1 Taklimat pemantapan SU Sukan
skor PAJSK markah kepada guru yang Guru Penasihat
terlibat. Guru Pemimpin