You are on page 1of 1

MAN Genuine Software® -valinta- ja tilausluettelo linja-autoja

ja alustoja varten – selitykset
"Moduuli" Jokainen ohjelmistopaketti kuuluu tiettyyn moduuliin. Moduuli sisältää kaikki relevantit ohjelmistopaketit, jotka koskevat tiettyä ajoneuvokomponenttia/-varustelua

”Tuotenumero" MAN-tuotenumero, joka yksilöi ohjelmistopaketin.

"Ohjelmistopaketti" Ohjelmistopaketin lyhytnimike

"Kuvaus/selite" Kunkin ohjelmistopaketin yksityiskohtaiset tiedot

Ohjelmistopiste on virtuaalinen määräyksikkö, samankaltainen kuin esim. metri tai litra. Ohjelmistopisteiden tiedot annetaan sitoumuksetta. MAN Truck & Bus AG pidättää oikeuden muuttaa
"Ohjelmistopisteet"
ilmoitettuja ohjelmistopisteitä vapaasti poikkeustapauksissa.

"Lisäksi" Tieto "-" (yhdysviiva) tarkoittaa, että ohjelmistopakettia ei ole tarkoitettu jälkiasennettavaksi
Ohjelmistopaketin jälkiasennus on mahdollista
(ohjelmistopakettien jälkiasennus) Tieto "muuttuja" tarkoittaa, että ohjelmistopisteiden lukumäärä riippuu jälkiasennuksen tyypistä/laajuudesta

Tieto "-" (yhdysviiva) tarkoittaa, että ohjelmistopakettia ei ole tarkoitettu jälkiasennettavaksi
"Vaihto" Olemassa oleva tuotenumero korvataan toisella tuotenumerolla
Tieto "muuttuja" tarkoittaa, että ohjelmistopisteiden lukumäärä riippuu jälkiasennuksen tyypistä/laajuudesta

Ohjelmistopaketin poistaminen on mahdollista. Tällöin ohjelmistopakettiin liittyvät Tieto "-" (yhdysviiva) tarkoittaa, että ohjelmistopakettia ei ole tarkoitettu jälkiasennettavaksi
"Poisto"
ajoneuvon toiminnot poistetaan tai deaktivoidaan. Tieto "muuttuja" tarkoittaa, että ohjelmistopisteiden lukumäärä riippuu jälkiasennuksen tyypistä/laajuudesta

"Tilausreitti" Valtuutetun MAN-korjaamon pyytäessä ohjelmistopakettia käytettävissä on lähtökohtaisesti kaksi tilausreittiä:

MAN-korjaamo voi tilata ohjelmistopaketin MAN-cats-huoltotietokoneen avulla verkosta itsenäisesti ilman keskusosaston osallistumista. Jos MAN-cats-huoltotietokoneen avulla tehtävän suoran
"MAN-cats®-tilaus" tilauksen sijaan käytetään ns. Fallback-prosesseja (tilaus Ajoneuvon parametrointihakemuksella), ohjelmistopakettipisteiden lisäksi veloitetaan valmistelu- ja käsittelymaksu.

Ohjelmistopaketit, joita ei ole tarjolla MAN-cats-huoltotietokoneen kautta, on tilattava huoltoilmoituksen 3237 mukaisesti faksitse tai huoltoilmoituksen 3495 mukaisesti online-tilauksena osoitteesta
"Ajoneuvonparametrointihakemus" www.manted.de (ei sähköpostitse). Näistä ohjelmistopaketeista veloitetaan ohjelmistopisteiden lisäksi valmistelu- ja käsittelymaksu. Muutoksen monimutkaisuudesta riippuen on mahdollista
laskuttaa myös työstä ja muista kustannuksista.

Huomioita MAN Genuine Software® -tilausmenettelystä:

Huoltamo ilmoittaa ajoneuvon parametrointihakemuksessa, onko päivityspaketti jälkiasennettava (+), poistettava (-) vai vaihdettava (0):
(+) = jälkiasennus
(-) = poisto
(0) = jo asennetun komponentin vaihto toiseen.
Symbolit (+), (-) ja (0) on merkittävä sulkuihin ennen kutakin tuotenumeroa, jotta ne ovat selvästi tunnistettavissa.
Esimerkki: (+) 81258907198 tarkoittaa "Sumuvalon jälkiasennus toivottava"
Tämä menettely mahdollistaa tilauksen tekemisen eri kielillä, sillä tunnistettavina tietoina ovat ainoastaan tuotenumerot.

Menettelytapa, kun päivitystä ei ole MAN Genuine Software® -tuote- ja tilausluettelossa:

Jos halutulle jälkiasennustoimenpiteelle ei ole sopivaa tuotenumeroa, ajoneuvon parametrointihakemus on tehtävä tähänastiseen tapaan selvästi muotoillulla kuvauksella, saksaksi tai englanniksi.

MAN Genuine Software® -valinta- ja tilausluetteloa koskevat yhteydenotot:

Kaikki asiakkaiden kyselyt on osoitettava asiaankuuluvalle MAN-korjaamolle. Kaikki korjaamojen kyselyt on osoitettava asiaankuuluvalle maahantuontiyritykselle. Kaikki maahantuontiyritysten kyselyt on osoitettava tiedossa oleville
MAN Truck & Bus AG:n varaosatoimen yhteyshenkilöille Saksaan.
→ Tarkemmat tiedot MAN Genuine Software® -ohjelmiston saatavuudesta, tilausmahdollisuuksista ja hinnoista ovat huoltoilmoituksessa 3049.

© 2014 MAN Truck Bus AG 1 Kohteesta 1 V 8.0 – Julkaisu 1.1.2014 lähtien