You are on page 1of 1

yung mga cases na dapat kong basahin, hindi nauubos.

pero yung iuupload ko sa scribd, konting konti nalang!