You are on page 1of 3

PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2018

BIDANG KELAB/PERSATUAN : KELAB RUKUN NEGARA

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator


Pencapaian

1 Program motivasi 1. Peratusan penglibatan 1. Guru Februari - Penyertaan Penyertaan Ahli kelab yang
(memberi taklimat murid meningkat 10%. Penasihat mengikut
kesedaran tentang program.
keistimewaan 2. Semua Ahli
Kelab Rukun Kelab
Negara kepada
ahli)
2 Pertandingan Kuiz 1. Mendedahkan ahli-ahli 1. Guru Ogos Peruntukan Penyertaan Penyertaan Penglibatan ahli-
Patriotik pengetahuan am tentang Penasihat Kokurikulum ahli secara aktif
patriotic Malaysia. dalam aktiviti.
2. Semua Ahli
Kelab
PELAN OPERASI (1) BIDANG KOKURIKULUM 2018
BIDANG KELAB/PERSATUAN : KELAB RUKUN NEGARA

Nama: Program Motivasi (memberi taklimat kesedaran tentang keistimewaan Kelab


Rukun Negara kepada ahli)

Objektif : Peratusan penglibatan murid meningkat 10%.

Tempoh : Februari 2018

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli Kelab Rukun Negara

Guru terlibat : Guru Penasihat

Proses kerja: 1. Mengadakan mesyuarat.


2. Merancang dan menetapkan soalan patriotik untuk ditanding dan
peraturan-peraturan pertandingan.
3. Menentukan pemenang-pemenang pertandingan

Kekangan 1. Tiada
PELAN OPERASI (2) BIDANG KOKURIKULUM 2018
BIDANG KELAB/PERSATUAN : KELAB RUKUN NEGARA

Nama Projek : Pertandingan Kuiz Patriotik

Objektif : Mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan murid-murid sekolah.

Tempoh : Ogos 2018

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli Kelab Rukun Negara

Guru terlibat : Guru Penasihat

Proses kerja: 1. Mengadakan mesyuarat.


2. Merancang dan menetapkan soalan patriotik untuk ditanding dan
peraturan-peraturan pertandingan.
3. Menentukan pemenang-pemenang pertandingan

Kekangan 1. Tiada