You are on page 1of 14

Strategi Menjawab Soalan

Peperiksaaan Stpm Pengajian AM
Penggal 1

Bahagian A

1. Bahagian A ialah soalan aneka pilihan/objektif
2. Bahagian ini mengandungi 15 soalan dengan peruntukan 15 markah.
3. Pelajar wajib menjawab soalan yang disediakan .
4. Tumpuan penyoal adalah Berkisar kepada tajuk yang berikut:

 Konsep negara, ciri negara berdaulat, jenis kerajaan dan pembentukan Malaysia
 Berkaitan dengan perlembagaan Persekutuan
 Badan perundangan, badan pentadbiran dan badan kehakiman
 Pentadbiran Persekutuan, pentadbiran negeri dan pentadbiran tempatan (pihak
berkuasa tempatan)
 Tadbir urus kerajaan terutama sistem penyampaian perkhidmatan serta program
perubahan perubahan pentadbiran kerajaan yang dilakukan

Bahagian B

1. Bahagian B ialah soalan berstruktur.
2. Bahagian ini pelajar diminta memberi jawapan dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran tertentu.
3. Sebanyak 4 soalan akan dikemukakan dan memperuntukkan 15 markah.
4. Tumpuan soalan adalah berkisar kepada tajuk yang sama dalam Bahagian A di
Atas
5. Terdapat dua kaedah menulis jawapan, iaitu:

 Hanya memberikan jawapan ringkas sahaja
 Perlu memberikan jawapan berserta huraian

6. Kaedah memberikan jawpan tertakluk kepada dua aspek yang berikut:

 bilangan tugasan yang diminta oleh soalan

5. Anda tidak boleh menjawab lebih daripada dua soalan. sedangkan peruntukan markah yang diberikan adalah empat. . Jika bilangan tugasan adalah dua. Anda wajib menjawab dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang dikemukakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap karangan ialah 25 markah setiap satu 3. Soalan esei yang dikemukakan dalam penggal1 adalah berkaitan dengan Tema Utama. 2. iaitu "Malaysia Kekal Berdaulat". Bahagian C 1. maka maka pelajar perlu menggunakan pendekatan memberikan idea dan kemudian membuat huraian yang bersesuaian. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian esei adalah selama 30 minit bagi setiap soalan. Perincian marakah adalah seperti berikut:  Idea/isi= 5 markah  Huraian = 15 markah  bahasa= 4 markah  format penulisan= 1 markah 5+15+4+1 = 25 MARKAH 4.  Markah yang diperuntukkan dalam setiap soalan utama atau sub soalan 7.

kerajaan telah mengenakan denda serta hukuman berat kepada kakitangan kerajaan yang mengamalkan rasuah.. Ingat. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan esei ialah 25 markah.panjang karangan anda mestilah antara 300-350 patah perkataan. Tak perlu beri penjelasan yang berjela- jela tentang rasuah. Contoh soalan: Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara ini. 3+2.karangan anda mestilah mendapat 15 markah ke atas(mengikut kata guru saya). -Isi-isi yang diberi mestilah relevan dan matang. Terus beri isi yang direct to the point. Sebab markah dikira berdasarkan isi dan huraian.tapi wajib buat. Jelaskan. Pendahuluan dan kesimpulan tidak dikira markah. Soalan: Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi merealisasikan amalan perkhidmatan awam negara tanpa rasuah. Kakitangan kerajaan yang terlibat dengan rasuah akan dilucutkan jawatannya. Ini adalah contoh karangan saya yang hanya mendapat 18 markah. Ini dia.dan lain-lain sesungguhnya tidak terlepas daripada amalan rasuah. Masih belum jelas lagi? Saya akan bagi tips untuk jawab soalan esei ni. Nampak tak? Berikan 3 faktor dan 2 langkah.ada 3 soalan.kastam. Jawapan: Perkhidmatan awam negara seperti polis. -Jangan lupa ikut formula yang diberikan.anda perlukan 5 isi. Melalui penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha bagi mengatasi amalan rasuah dalam kalangan kakitangan kerajaan ini. Untuk skor A dalam pengajian am. Hal ini memberi pengajaran . Tak perlu nak panjang sangat. TIPS: -Pendahuluan dan kesimpulan tak perlu panjang sangat.Cara Menjawab Soalan Esei Esei pengajian am. Setakat dua tiga ayat bolehlah.. Huraikan. -Elakkan kesalahan tatabahasa. Ini bukan karangan bahasa melayu..langkah-langkah perlu untuk mengatasi gejala ini. Tapi.jawab 2. 3+2 2+3 4+1 1+4 Semuanya berjumlah 5 kan? Jadinya.2+3 -Buat draf sebelum buat karangan sebenar. Tak boleh lebih-lebih. Penandaan yang guru saya berikan amatlahstrict.namun kejayaannya masih lagi gagal dicapai. Undang-undang tetap akan dikenakan kepada kakitangan kerajaan walaupun mereka mempunyai jawatan yang tinggi.untuk buat esei pengajian am. -Tak perlu nak cerita panjang lebar tentang sejarah rasuah dll.adakah anda tahu cara untuk menjawabnya? Saya akan bagi anda formula dulu. Oleh itu.

Masyarakat merasakan amalan rasuah tidak ada kaitan dengan mereka.komputer riba atau barang berharga sebagai imbuhan. Sikap masyarakat yang tidak mengambil berat juga menyebabkan rasuah tidak dapat dibanteras. Pihak kerajaan melakukan usaha ini agar semua kakitangan awam bekerja dengan lebih efisien dan tidak menjadi alasan deseakan hidup untuk terlibat dengan rasuah.kepada rakyat. . Masyarakat juga perlu bekerjasama dengan kerajaan agar isu rasuah ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Masyarakat memandang enteng kepada perkara rasuah kerana mentaliti masyarakat yang menganggap isu rasuah sebagai isu lapuk. Sikap kakitangan awam itu sendiri yang tidak amanah juga merupakan punca rasuah berleluasa. Gaji kakitangan awam juga dinaikkan bagi mengelakkan kakitangan awam terlibat dengan rasuah. Mereka juga melakukan perkara ini atas desakan hidup. Ini juga sebagai usaha untuk kakitangan awam menghargai kerajaan. Kakitangan awam hanya menurut nafsu semata-mata dan tidak kisah untuk pecah amanah. Mereka tidak perlu melakukan kerja yang berat semata-mata untuk mendapatkan wang. Kakitangan kerajaan lebih mengutamakan rasuah kerana rasuah lebih lumayan.pihak kerajaan perlu membanteras rasuah sehingga ke penghujungnya. Gaji kakitangan awam tidak mencapai imbuhan rasuah yang diberikan. Kesimpulannya. Kejayaan bagi mengatasi amalan rasuah ini masih lagi gagal dicapai. Mereka menerima wang.

. Ramai calon yang gagal untuk mendapatkan gred yang baik kerana tidak mematuhi kehendak soalan. Calon-calon perlu mempertimbangkan setiap maklumat tentang isu yang diperkatakan secara mendalam. Hal ini penting supaya calon tidak buntu dalam mencari isi-isi karangan yang boleh mengganggu kelancaran penulisan karangan kelak. kegagalan memahami isu soalan akan menyebabkan karangan calon lari daripada tajuk soalan. Peringkat 1: Menganalisis Kehendak Soalan. Terbuka . MySpace. Isu . 5. 3. data. a. MySpace. Oleh itu. Tertutup . Namun demikian. Contoh soalan: Pada masa kini. 4. Setelah calon yakin dapat menguasainya ditambah pula tajuk itu sesuai dengan keupayaan diri calon. 3. Bincangkan? (Pernyataan perlu dianalisis untuk mengenalpasti kehendak soalan) b. Pemilihan sesuatu tajuk haruslah berdasarkan sejauh manakah pengetahuan calon tentang isu yang menjadi tajuk dalam sesuatu soalan. Twitter. i. Maklumat-maklumat itu merangkumi fakta. (Pernyataan tidak perlu dianalisis kerana kehendak soalan adalah jelas) ii. 2. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kehendak soalan ialah. Jaringan komuniti maya ini mewujudkan pelbagai implikasi.Tertutup atau Terbuka. 4. 1. calon haruslah mengenal pasti kata kunci yang dapat memandu para calon menggarap isi persoalan dalam sesuatu tajuk karangan. Jaringan komuniti maya ini memberikan kebaikan tertentu. maka pilihlah tajuk berkenaan. 2. masyarakat di seluruh dunia dapat berinteraksi secara maya melalui aplikasi teknologi maklumat sepertiFacebook.Teknik Penulisan Esei TEKNIK MENULIS KARANGAN PENGAJIAN AM TEKNIK MENULIS KARANGAN (Masa Dicadangkan 30-35 minit) PERINGKAT-PERINGKAT MENULIS KARANGAN Panduan Umum 1. Friendster dan sebagainya. Bentuk Soalan .apakah isu yang diutarakan dalam soalan. dan contoh yang benar dan logik. Jelaskan kebaikan dan keburukan jaringan komuniti maya.Soalan berada dibelakang ayat. masyarakat di seluruh dunia dapat berinteraksi secara maya melalui aplikasi teknologi maklumat sepertiFacebook.Soalan berada dihadapan ayat. Twitter. 6. Mengenalpasti kehendak soalan atau tajuk merupakan perkara yang amat penting supaya isi-isi dan pendekatan yang dikemukakan nanti tidak menyeleweng daripada tajuk karangan yang diberi. Friendster dan sebagainya. para calon perlu membuat keputusan tentang tajuk karangan yang hendak dipilih. Contoh soalan: Pada masa kini. ia juga boleh membawa impak negatif jika disalahgunakan. Sebelum menulis karangan.

1. 9.. Skema . 10. Idea sampingan perlulah diletakkan selepas idea utama sebagai hujah-hujah yang menyokong idea utama. (5IU x 3H=12H = 15 markah) 2. 5. pada peringkat ini calon perlu menyenaraikan seberapa banyak idea yang berkaitan dengan kehendak soalan. contoh dan ulasan atau penegasan idea. 2. Calon dapat merangka pendahuluan dan penutup karangan yang bersesuaian dengan isi karangan. d.merujuk kepada perkara yang ditanya dalam soalan sama ada satu fokus atau dua fokus. Fokus Soalan . Idea sampingan ialah tidak langsung dengan kehendak soalan tetapi secara langsung dengan idea utama dan ia merupakan perkara-perkara kecil yang tidak boleh berdiri sendiri tanpa perkara pokok. b. Idea utama perlu diasingkan kerana markah hanya diberikan jika idea utama betul. calon perlu sentiasa ingat "saya menjawab soalan" untuk memastikan karangan tidak terkeluar daripada tajuk. 3. huraian lanjutan. Calon-calon dapat menentukan isi-isi yang perlu dimuat dalam sesebuah karangan. Peringkat 4: Menyediakan Rangka karangan. d. Idea sampingan yang tidak jelas (TJ) tidak diberikan markah huraian. Perkara yang harus ada dalam karangan merangkumi aspek berikut: a. 1+1+2@1+2+1@2+1+1 tetapi ini hanyalah pecahan daripada skema asas tadi. Peringkat 5: Menulis Karangan 1. Dalam karangan pengajian am.c. . Calon-calon akan menentukan urutan isi yang disusun mengikut keutamaan.asas skema hanya ada 2 iaitu 5+0 dan 3A+2B@2A+3B. 1. Idea utama ialah idea secara langsung dengan kehendak soalan dan ia merupakan satu perkara pokok yang besar dan boleh berdiri sendiri. Idea utama yang salah tidak akan diberikan markah huraian walaupun huraian betul. 7. Peringkat 2: Menyenaraikan Idea Utama. c. Rangka karangan haruslah disediakan terlebih dahulu sebagai garis panduan kepada calon-calon semasa proses mengarang. Skema 5+0 bermakna hanya ada satu fokus soalan dan skema 3A+2B@2A+3B bermakna ada dua fokus soalan. Proses penulisan dijalankan setelah rangka karangan disediakan dengan jelas dan teratur. Pada peringkat ini. 6. Bagaimanapun. Calon dapat memastikan tidak ada isi-isi yang tertinggal. Idea utama yang salah dianggap tidak relevan (TR) kerana tidak menjawab kehendak soalan. (lebih daripada 4) Peringkat 3: Mengasingkan Idea Idea Utama dan Idea Sampingan 4. 8. Proses penulisan ini akan terlaksana dengan baik dan lancara apabila kesemua empat peringkat di atas diikuti dengan sempurna dan berkesan. calon perlu memberikan 5 idea utama (5 markah) dan setiap idea diiringi dengan 3 idea sampingan berbentuk huraian. 2. Idea sampingan ini perlulah jelas dan tidak boleh dipertikaikan pernyataannya.

Peringkat 6: Menyemak Karangan 1. (Perengan 1: Pendahuluan. perenggan 2-6: Isi dan perenggan 7: Penutup). Pendahuluan. Kesalahan ini boleh melibatkan aspek tatabahasa yang terdiri daripada ejaan. Nota: Karangan Pengajian Am wajib mengikut format iaitu mengandungi tiga bahagian. Isi dan Penutup. 3. perkataan. . 2. mahupun struktur ayat. Setiap kesalahan yang dikesan hendaklah diperbetul dengan jelas. Setiap karangan yang ditulis hendaklah disemak semula oleh calon dengan teliti supaya dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang tidak disedari. tanda baca.

iv)penanda wacana ( bergantung situasi ) . Penulisan karangan yang baik dan memperolehi markah yang baik akan memberi impak yang besar dalam penentuan gred dalam subjek ini. . Huraikan. 2+3 / 3+2 dan 1+ 4. Analisis Soalan. Karangan merupakan nadi dalam pemarkahan pengajian Am dari semester 1. ii)Isu yang diutarakan iii)Kehendak soalan. . Daripada 4 aspek ini. kita akan menilai dan menganalisis kehendak soalan ini supaya dapat memenuhi kehendak yang sewajarnya. Cara Penulisan Esei Pengajian AM Cara Menulis Karangan Pengajian AM. Ada 3 sahaja cara penulisan esei dalam pengajian am iaitu 5 + 0 . i)Kata Kunci Soalan. Pengenalan. . . how dan what. Berdasarkan contoh diatas ada 2 perkara yang perlu diperhatikan dalam soalan tersebut. .3. .langkah-langkah perlu untuk mengatasi gejala ini. . Anda boleh menggunakan kaedah WH Question. 3 soalan yang kerap kali digunakan ialah why . Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara ini. Oleh itu.

hal ini akan bertukar seandainya kata kunci soalan itu berada di tengah atau dihadapan. Kehendak soalan ini berfokus hanya pada 4 benda utama iaitu. Hal ini bermaksud soalan ini menghendaki pelajar menganalisis keseluruhan penyataan tersebut. . . Huraikan.i) KATA KUNCI SOALAN. . Kehendak soalan merupakan jawapan yang diinginkan oleh pemeriksa daripada pelajar. Isu ini biasanya diperolehi selepas kehendak soalan. . Namun. “Banyak Faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara ini. pelajar Cuma perlu menganalisis penyataan selepas kata kunci. “Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara ini. . . Daripada contoh diatas didapati kata kunci soalan iaitu Huraikan berada dibelakang. . Para pelajar juga perlu mengetahui isu yang diutarakan. Oleh itu. Apabila berlaku demikian. Huraikanlangkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gejala ini” . Isu juga boleh berlaku sekiranya perkataan atau penyataan itu diulang-ulang. Misalnya dalam contoh tadi. . . ii) ISU YANG DIUTARAKAN.” iii) Kehendak Soalan. Kata Kunci soalan merupakan langkah utama yang perlu diperhati oleh seseorang pelajar. . Misalnya. Kesilapan menganalisis kata kunci soalan secara tidak langsung akan menjadikan markah anda tidak akan dapat markah yang memuaskan atau mungkin terpesong daripada soalan sebenar ( 0 Markah ).langkah-langkah perlu untuk mengatasi gejala ini.

. kaedah ini adalah dengan 2 cara iaitu . Fakta Khusus. “Antara keburukkan keldai dadah ialah mencemarkan imej negara sekiranya perkara tersebut berlaku. Umum – selagi jawapan itu relevan untuk dinilai masib boleh digunapakai. “Antara cabaran wawasan 2020 ialah mewujudkan sebuah negara yang berjiwa bebas. Ada juga beberapa jawapan yang memerlukan fakta atau ayat tertentu misalnya. a) melihat penanda wacana pada ayat seterusnya .” b) Jawapan sememangnya berfakta. a)Perkataan risiko – dalam penulisan esei perlu menulis. . iv) Penanda wacana. . tenteram dan maju. Keempat-empat contoh diatas hanya memerlukan jawapan berbentuk umum tanpa memerlukan fakta khusus. . misalnya. . i) Kebaikkan / Manfaat ii) Keburukkan / masalah iii) Langkah / cara iv) Faktor / sebab / punca . Contoh. Kaedah keempat merupakan kaedah yang jarang diperhatikan oleh pelajar.perlu sebijik dalam buku ataupun ada penambahan beberapa perkataan tertentu dalam penulisan isi.

Hal ini menunjukkan bahawa keseluruhan ayat tersebut telah menjelaskan bahawa dalam penulisan isi mahupun esei adalah mustahil jawapan tersebut ialah 5+0 dan 1+4 ( melainkan sebab-sebab tertentu). - Fakta-Fakta Gempak / Cliche . kamu akan lebih mengetahui sama ada karangan itu menunjukkan 1+4 . Hadapi masalah mengetahui beberapa isi yang sesuai digunakan. . Daripada 2 cara analisis ini. Perkataan itu merupakan penanda wacana yang membawa maksud BERTENTANGAN dengan ayat sebelumnya. - Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara ini. Oleh itu. . Daripada contoh diatas. .b) melihat kepanjangan sesuatu ayat.langkah-langkah perlu untuk mengatasi gejala ini. 5+0 mahupun 2+3/3+2. Huraikan. . lihat perkataan yang “diHighlightkan”.

(selebihnya isilah yup. tempatan . Berikut merupakan senarai fakta umum yang boleh digunakan mengikut kehendak soalannya.. 4 Mengadakan rundingan di peringkat (antarabangsa. serantau ) 5 Membawa masuk ( teknologi terkini /kepakaran asing ) Cara kembangkan Isi . Selamat maju jaya ) Bil Kebaikkan / Manfaat Keburukkan 1) Meningkatkan imej negara Penularan wabak penyakit 2) Menambah pendapatan negara Menjejaskan ekonomi negara 3) 4) 5) Bil Usaha / Langkah / Cara Punca / Sebab 1 Memperkasa dan menguatkuasakan undang-undang 2 Mewujudkan kesedaran dalam masyarakat 3 Mengadakan kerjasama antarabangsa.

Pendahuluan Esei Pengajian am tidak perlu terlalu panjang. (Bagaimana undang-undang mengatasi) Melalui undang-undang yang sedia ada. WHQuestion yang selalu digunakan dalam pengembangan ayat dalam penulisan esei ialah siapa (who) . penjenayah boleh dikenakan hukuman yang berat jika disabitkan kesalahan misalnya dihukum penjara. . Pengembangan sesuatu ayat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah WHQuestion. cukup satu atau dua baris sahaja sudah memadai kerana yang paling utama ialah isi dan pendahuluan serta kesimpulan buat syarat sahaja. Begitu juga dengan kesimpulan. (apakah kesan ) Hal ini akan menberi pengajaran kepada pesalah dan masyarakat setempat untuk tidak melakukan jenayah mencuri tersebut kerana tindakan undang-undang yang tegas.. Jika tiada idea terus sahaja tulis balik penyata soalan tersebut sebagai pendahuluan. Hal ini tidak semestinya WHQuestion yang lain tidak diperlukan tetapi dalam penulisan karangan Pengajian Am. . (apa itu undang 2? ) Undang-undang merupakan satu bentuk peraturan yang mesti dipatuhi oleh sesebuah masyarakat dalam sesebuah negara misalnya. apa (what) dan bagaimana (how). . . . Contohnya. (81 Patah Perkataan ) Kesimpulan + Pendahuluan . (siapa yang akan melaksanakannya) Pihak yang diberi kuasa akan menghukum pesalah tersebut. WHQ yang lain jarang digunakan . “Antara langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi gejala mencuri di negara ini ialah menguatkuasakan dan memperkasakan undang-undang. .