You are on page 1of 20

17 iPad-kiadvány

elkészítése

Please enjoy our city. This is a sincere invita-


tion we hope you will accept while you’re in
town. Allow a few of these homegrown events
to enrich your stay. Learn something new. Rub
shoulders with the locals. But mostly, have fun. Meridien Bicycle into a yearly tradition showcasing
independent films for and about bike
Maybe it will inspire you to tell others about Commuter Festival culture. As it is never in the same
what you’ve discovered — and to come back. From its humble beginnings in the place twice, be sure to check out the
back of a biker bar, Meridien Bicycle website for this year’s location and
Commuter Festival has now grown schedule.

Meridien’s Outdoor Semimonthly DIY


Film Series Swap Meet
Bring a blanket, grab some cheap Even though it occurs on a semi-
eats, and join us on the closest regular basis, the DIY fair could
green for our year-round Outdoor pop up on any given weekend, any-
Film Series. (Weather permitting!) where in Meridien.

Az InDesign CS6 digitáliskiadvány-szerkesztési funkcióival digitális magazinokat, újságokat


és katalógusokat hozhatunk létre, illetve megtekinthetjük ezek előnézetét. A táblagépek széles
választékán megjeleníthető digitális kiadványaink az olvasót magával ragadó olyan elemeket
tartalmazhatnak, mint például a 360 fokban elforgatható objektumok és a panorámaképek.
10 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

A lecke áttekintése
Az előttünk álló leckében az alábbiakat sajátíthatjuk el:
• Új dokumentum létrehozása digitális kiadványhoz
• Interaktív elemek, köztük hiperhivatkozások, videók, panorámaképek, illetve pásztázható
és nagyítható képek hozzáadása
• Az interaktivitás előnézet
• Alternatív elrendezés létrehozása
• Fólió létrehozása és előnézete
A lecke körülbelül 60 percig fog tartani.

Elindulás
A leckében egy digitális kiadvány alapjául szolgáló dokumentumot hozunk létre. Beállítása után
megnyitjuk a kiadvány részben befejezett verzióját, interaktív elemeket adunk hozzá, majd elmen-
tünk egy iPadre küldhető és azon megtekinthető fóliót, illetve megnézzük az előnézetét.
Megjegyzés: A fólió digitális kiadványszerkesztési cikkek gyűjteménye. Nevét az ilyen típusú digitális kiad-
ványszerkesztési fájl kiterjesztéséről (.folio) kapta.

Fontos: A fejezet gyakorlatainak elvégzéséhez először is le kell töltenünk az Adobe weboldaláról az


ingyenes DPS Desktop Tools alkalmazást, majd telepítenünk kell. A macintoshos verzió a www.ado-
be.com/support/downloads/product.jsp?product=182&platform=Macintosh, a windowsos verzió pe-
dig a www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=182&platform=Windows oldalról
tölthető le.
Megjegyzés: Ha még nem töltöttük le a merevlemezre a www.perfactkiado.hu/mellekletek oldalról az
Adobe InDesign CS6 Tanfolyam a könyvben letölthető leckeállományait, tegyük meg most. Lásd A Tanfo-
lyam a könyvben állományainak letöltése részt az Elindulás fejezetben.

1 Annak érdekében, hogy az Adobe InDesign CS6 preferenciái és alapbeállításai megegyezzenek


a leckében használtakkal, az Elindulás fejezet Alapbeállítások fájl mentése és visszaállítása részében
leírt folyamatot követve helyezzük át az InDesign Alapbeállítások (Defaults) állományt egy másik
mappába.
2 Indítsuk el az Adobe InDesign CS6 alkalmazást. Ahhoz, hogy a panelek és a menüpontok ponto-
san megegyezzenek a leckében használtakkal, válasszuk ki a Window > Workspace > [Advanced]
(Ablak > Munkaterület >[Speciális]), majd a Window > Workspace > Reset Advanced (Ablak >
Munkaterület > Speciális visszaállítása) menüpontot.
3 Kattintsunk a File > Open (Fájl > Megnyitás) parancsra, majd nyissuk meg a merevlemezünk
Lesson_17 mappájában található 17_End.indd állományt.
4 Lapozzunk végig a kész dokumentum oldalain. Tekintsük meg a borítót és az azt követő négy
oldalt.
ADOBE INDESIGN CS6 11
Tanfolyam a könyvben

Please enjoy our city. This is a sincere invita-


tion we hope you will accept while you’re in
town. Allow a few of these homegrown events
to enrich your stay. Learn something new. Rub
shoulders with the locals. But mostly, have fun. Meridien Bicycle into a yearly tradition showcasing
independent films for and about bike
Maybe it will inspire you to tell others about Commuter Festival culture. As it is never in the same
what you’ve discovered — and to come back. From its humble beginnings in the place twice, be sure to check out the
back of a biker bar, Meridien Bicycle website for this year’s location and
Commuter Festival has now grown schedule.

Meridien’s Outdoor Semimonthly DIY


Film Series Swap Meet
Bring a blanket, grab some cheap Even though it occurs on a semi-
eats, and join us on the closest regular basis, the DIY fair could
green for our year-round Outdoor pop up on any given weekend, any-
Film Series. (Weather permitting!) where in Meridien.

5 Ha áttanulmányoztuk, zárjuk be a 17_End.indd állományt. Ha úgy gondoljuk, útmutató gya-


nánt munkánk során nyitva hagyhatjuk ezt a dokumentumot is.

Új digitális kiadvány létrehozása


Mivel a digitális kiadványokat táblagépeken tekintik meg (a lecke során használt mintadokumentum
esetében iPaden), és olyan, nyomtatásban nem megjeleníthető interaktív elemeket tartalmazhatnak,
mint például a diavetítések, valamint a pásztázható és nagyítható képek, a digitális kiadvány létreho-
zása valamelyest eltér a nyomdai dokumentumétól. Ettől függetlenül a könyvben megismert tipográ-
fiai és kiadványszerkesztési funkciók digitális kiadványok létrehozásához is használhatók, és pontosan
ugyanúgy működnek, mint a kinyomtatandó dokumentumok esetében. Első lépésként létrehozunk
egy új digitális kiadványt.
1 Kattintsunk a File > New > Document (Fájl > Új > Dokumentum) menüpontra.
2 Válasszuk ki a New Document párbeszédablak Intent (Rendeltetés) menüjéből a Digital Publis-
hing (Digitális kiadás), a Page Size (Oldalméret) menüből pedig az iPad lehetőséget. Adjuk meg
a következő beállításokat is:
• A Number of Pages (Oldalszám) mezőben gépeljünk 5-öt, majd kapcsoljuk ki a Primary Text
Frame (Elsődleges szövegkeret) jelölőnégyzetet. A többi beállítást hagyjuk változatlanul, és kat-
tintsunk az OK gombra.
12 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

Megjegyzés: Ha egy dokumentum rendeltetésének a digitális kiadványt (vagy a Web lehetőséget) választ-
juk, akkor az InDesign elhalványítja a Facing Pages (Oldalpár) jelölőnégyzetet, az alapértelmezett oldaltájo-
lást fekvőre, a mértékegységet pedig képpontokra állítja.

3 Válasszuk ki a Window > Workspace > Digital Publishing (Ablak > Munkaterület > Digitális ki-
adványszerkesztés) menüpontot. Ez a lecke során elvégzendő munkának megfelelően optimalizál-
ja a panelek elrendezését, és egyszerűen elérhetővé teszi a gyakran használandó vezérlőket.
4 Válasszuk ki a File > Save As (Fájl > Mentés másként) menüpontot, adjuk a fájlnak a 17_Setup.
indd nevet, menjünk a Lesson_17 mappába, végül kattintsunk a Save gombra.

Interaktív elemek hozzáadása


Egy digitális kiadvány olyan interaktív elemeket tartalmazhat, mint például a több képből álló diave-
títés, a hiperhivatkozások, a néző által pásztázható és nagyítható képek, illetve a videók és a hangok.
Ahhoz nagyon hasonlóan, ahogy körvonal, vetett árnyék vagy más különleges hatás hozzáadásával,
elforgatással stb. módosíthatjuk a képkereteket, az interaktív elemek megjelenését és viselkedését is
szabályozhatjuk.
Ahelyett, hogy az egész digitális kiadványt üres lapról indulva hoznánk létre, munkánkat a kiadvány
részben befejezett verziójának megnyitásával folytatjuk, amelyen interaktív elemek létrehozásával vé-
gezzük el az utolsó simításokat.

Hiperhivatkozás létrehozása
A hiperhivatkozások lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy a dokumentum más pontjaira, illetve
más dokumentumokra vagy weboldalakra ugorjanak. Minden hiperhivatkozás egyrészt forrásból
(ami lehet szöveg, szöveg- vagy képkeret), másrészt célból áll, amely lehet URL, fájl, e-mail cím, hor-
gony az oldal szövegében vagy megosztott cél, amelyre a hiperhivatkozás mutat. A most következő
gyakorlatban weboldalra mutató hiperhivatkozást hozunk létre egy üres képkeret felhasználásával.
1 Válasszuk ki a File > Open menüpontot, és nyissuk meg a Lesson_17 mappában lévő 17_iPad-
GuidePartial dokumentumot.
2 Kattintsunk a File > Save As menüpontra, adjuk a fájlnak a 17_iPadGuide.indd nevet, és
mentsük el a Lesson_17 mappába.
3 Válasszuk ki a Téglalapkeret (Rectangle Frame) eszközt ( ), és húzzunk téglalapot az 1. oldalon
lévő „D.I.Y. MEET” logóra.
4 A Window > Interactive > Hyperlinks (Ablak > Interaktív > Hiperhivatkozások) menüponttal
vagy a kezelőfelület jobb oldalán lévő panelgyűjtőn a Hyperlinks fülre kattintva nyissuk meg
a panelt.
5 Aktiváljuk a Hyperlinks panelmenüben a New Hyperlink (Új Hiperhivatkozás) menüpontot.
6 A Link To (Hivatkozás helye) menüből válasszuk az URL-t, és gépeljünk az URL mezőbe egy
URL-t (a mintadokumentumban a http://www.bikeworks.org URL-t használjuk). Kapcsoljuk ki
a Shared Hyperlink Destination (Megosztott hivatkozási célhely) jelölőnégyzetet. Az Appearance
(Megjelenés) szakaszban hagyjuk meg az Invisible Rectangle (Láthatatlan téglalap) és a None
(Nincs) beállításokat. Kattintsunk az OK gombra.
ADOBE INDESIGN CS6 13
Tanfolyam a könyvben

7 A Folio Overlays panel megnyitásához válasszuk ki a Window > Folio Overlays menüpontot,
vagy kattintsunk a jobboldalt lévő panelgyűjtőn a Folio Overlays fülre.
Megjegyzés: A Folio Overlays panel segítségével adhatunk interaktivitást a táblagépeken, például iPaden
való megjelenítésre kialakított InDesign-dokumentumainkhoz. Az interaktív elemek közé tartoznak a pász-
tázható és nagyítható képek, a diavetítések, a videók, a hangfájlok stb.

8 Ellenőrizzük a Folio Overlays panelen, hogy az Open In Folio (Megnyitás fólióban) beállítás van
kiválasztva. Amikor a felhasználó a hiperhivatkozás keret által meghatározott területére koppint,
a weboldal az alkalmazáson belüli megjelenítőben, nem pedig a böngészőben nyílik meg.
Megjegyzés: A Folio Overlays panelen módosíthatjuk a hiperhivatkozások működését. Ha az Open In Folio
beállítást választjuk, a megadott weboldal a digitális kiadvány elhagyása nélkül nyílik meg. Az Open In Devi-
ce Browser (Megnyitás eszközböngészőben) lehetőség kiválasztása esetén a weboldal a táblagép webes bön-
gészőjében, iPad esetében például Safariban nyílik meg.

9 Mentsük el munkánkat (File > Save).

Videó hozzáadása
Digitális kiadványszerkesztési dokumentumhoz hasonlóan adhatunk videót, ahogy fényképet vagy il-
lusztrációt szoktunk nyomtatandó dokumentumainkhoz. A most következő gyakorlatban videót im-
portálunk a dokumentumba, majd a Media panel segítségével kiválasztjuk a videó poszterképeként
használandó képet. Ezt követően a Folio Overlay panelen beállítjuk, hogyan játsszon le a videó.
1 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel ( ) az 1. oldal jobb felső sarkában lévő üres, téglalap alakú
képkeretet.
2 Válasszuk ki a File > Place (Fájl > Elhelyezés) menüpontot, és jelöljük ki a Lesson_17 mappa
Links mappájában lévő Cycling.mp4 videoállományt. Ellenőrizzük, hogy a Place párbeszédablak-
ban a Replace Selected Item (Kijelölt elem cseréje) jelölőnégyzet be van-e kapcsolva, majd kat-
tintsunk az Open gombra.
3 Válasszuk ki a Window > Interactive > Media (Ablak > Interaktív > Média) menüpontot, vagy
kattintsunk a kezelőfelület jobb oldalán lévő panelgyűjtőn a Media fülre.
14 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

4 Aktiváljuk a Media panel Poster (Előnézeti kép) legördülő menüjéből a Choose Image (Kép kivá-
lasztása) lehetőséget. Jelöljük ki a Lesson_17 mappa Links mappájában lévő Cyclist.jpg képet,
majd kattintsunk az Open gombra.

5 Továbbra is a videoobjektum legyen kijelölve, és ellenőrizzük, hogy a Folio Overlays panelen az


Auto Play (Automatikus lejátszás) és Play Full Screen (Teljes képernyős lejátszás) jelölőnégyzetek
nincsenek-e kijelölve, gondoskodjunk viszont arról, hogy a Tap To View Controller (Vezérlő
megjelenítése érintésre) jelölőnégyzet aktív legyen.

Megjegyzés: A poszterkép olyan statikus kép, amelyik akkor jelenik meg a behelyezett videót tartalmazó
képkeretben, amikor a videót éppen nem játsszuk le.

6 Válaszuk ki a File > Save menüpontot.


ADOBE INDESIGN CS6 15
Tanfolyam a könyvben

Diavetítés létrehozása
A diavetítés egymás után megjelenített képek sorozata. Ha a felhasználó a Previous és Next, azaz elő-
ző és következő gombokra koppint, táblagépén a diavetítés előző, illetve következő képe jelenik meg.
A lecke mintadokumentuma már jelenleg is tartalmazza az interaktív diavetítés létrehozásához szük-
séges képeket. Egymásra pakoljuk, és többállapotú objektummá alakítjuk őket, majd létrehozzuk
a gombokat, amelyekkel a felhasználó lapozhat a diák között.
1 Menjünk a Pages, azaz Oldalak panel (Window > Pages) segítségével a 2. oldalra. Úgy is eljutha-
tunk ide, ha leütjük a Ctrl+J (Windows), illetve a Command+J (Mac OS) billentyűket, 2-st
írunk a Page mezőbe, majd az OK gombra kattintunk.
2 Váltsunk Kijelölés eszközre ( ), és jelöljük ki a hét egymást fedő képkeret közül a legfelsőt.
3 Nyomjuk le a Shift billentyű, majd jelöljük ki egyenként a másik hat, átfedésben lévő képkeretet.
Ha mind a hetet kijelöltük, engedjük fel a Shift billentyűt.
4 Kattintsunk a Vezérlőpanel Align Left Edges (Bal oldali élek igazítása) gombjára ( ), majd az
Align Top Edges (Felső élek igazítása) gombra ( ).
5 Maradjanak kijelölve a képkeretek, és válasszuk ki a Window > Interactive > Object States (Ablak
> Interaktív > Objektumállapotok) menüpontot, vagy kattintsunk a jobboldalt lévő panelgyűjtőn
az Object States fülre. Mindkét művelettel az Object States panelt nyitjuk meg, amelyen kattint-
sunk a Convert Selection To Multi-State Object (A kijelölés átalakítása többállapotú objektum-
má) gombra. Ha szükséges, növeljük meg a panel méretét, hogy az összes objektum nevét lássuk.

Alsó kép: Többállapotú objektummá alakított képkeretek.


Minden kép külön állapotként jelenik meg az Object States panelen
6 Írjuk be az Object States panel Object Name mezőjébe a Sea Slugs nevet, majd üssük le az Enter,
illetve a Return billentyűt.
16 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

A többállapotú objektum létrehozása után lehetővé kell tenni a felhasználóknak, hogy lépkedhes-
senek a képek között.
7 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel az oldal bal alsó sarkában található piros nyilat.
8 A Buttons And Forms (Gombok és űrlapok) panel megjelenítéséhez válasszuk ki a Window > In-
teractive > Buttons And Forms menüpontot, vagy kattintsunk a kijelző jobb oldalán lévő panel-
gyűjtőn a Buttons And Forms fülre.
9 Kattintsunk a Buttons And Forms panel alján a Convert To Button (Átalakítás gombbá) gombra,
majd írjuk be a Name mezőbe a Previous nevet.
10 Kattintsunk az Actions (Műveletek) melletti Add New Action For Selected Event (Új művelet
hozzáadása a kijelölt eseményhez) gombra ( ), majd válasszuk az ekkor megjelenő menüből
a Go To Previous State (Ugrás az előző állapotra) műveletet.

Most beállítjuk, hogy a gomb megjelenése valamelyest megváltozzon, ha a felhasználó rákoppint.


11 Maradjon kijelölve a piros nyíl. Kattintsunk a Buttons And Forms panel Appearance (Megjele-
nés) szakaszának [Click], azaz [Kattintás] elemére, majd kattintsunk a Vezérlőpanelen a Drop
Shadow (Vetett árnyék) gombra ( ).
12 Ismételjük meg a 7–11. lépéseket: jelöljük ki a jobbra mutató piros nyilat, alakítsuk át gombbá,
adjuk neki a Next nevet, rendeljük hozzá a Go To Next State (Ugrás a következő állapotra) mű-
veletet, és adjunk vetett árnyékot a [Click] megjelenésének.
Tipp: A többállapotú objektum képei közötti navigálást segítő Előző és Következő gombok létrehozása mel-
lett azt is beállíthatjuk a Folio Overlays panelen, hogy a felhasználó a képre koppintva automatikusan le-
játssza a diavetítést.

A felhasználók a nyílgombokra kattintva képről képre lépkedhetnek, de a többállapotú objektumok


úgy is beállíthatók, hogy a felhasználó az érintőképernyőn „seperve” is válthasson a képek között.
13 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel a korábban létrehozott többállapotú objektumot. Válasszuk ki
a Folio Overlays panelen a Swipe To Change Image (Átlapozásos képváltás) beállítást.
14 Mentsük el munkánkat (File > Save).
ADOBE INDESIGN CS6 17
Tanfolyam a könyvben

Panorámakép létrehozása
A panoráma a színhelyről 360 fokos nézetet nyújtó kép. Elkészítéséhez hat felvételre van szükség,
amelyek mindegyike egy kocka egy-egy belső oldalát jelképezi. A panorámát megtekintő felhasználó
bármilyen irányba „seperheti” a képet, teljes nézetet kapva ezzel az adott helyszínről.
1 Menjünk a Pages panellel (Window > Pages) a 3. oldalra, vagy üssük le a Ctrl+J (Windows), illet-
ve a Command+J (Mac OS) billentyűket, írjunk be 3-at a Page mezőbe, végül kattintsunk az OK
gombra.
2 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel ( ) a bal oldali üres képkeretet.
3 Válasszuk ki a Folio Overlays panelen a Panorama elemet.
4 Kattintsunk a Select Panorama Assets Folder (Jelölje ki a forrás-panorámaképek mappáját)
gombra ( ), majd jelöljük ki a Lesson_17 mappa Links mappájában lévő CourtyardPano map-
pát. Kattintsunk az Open gombra.

Az oldalra helyezett helykitöltő téglalap mérete megegyezik a panorámaképekével, a kattintási te-


rületet azonban kisebbre kell venni ahhoz, hogy elférjen az oldalon.
5 Ellenőrizzük a Vezérlőpanelen, hogy a bal szélén lévő referenciapont-mutatóban a bal felső négy-
zet van-e kiválasztva. Írjunk 40%-ot az X vagy az Y irányú átméretezés mezőbe, majd üssük le az
Enter, illetve a Return billentyűt. Mivel a Constrain Proportions When Scaling (Átméretezés az
oldalarány megtartásával) gomb be van kapcsolva, az egyik érték megváltoztatásakor a másik is
automatikusan módosul.

6 Válasszuk ki a File > Save menüpontot.


18 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

Pásztázható és nagyítható kép létrehozása


Lehetőségünk van arra is, hogy téglalap alakú képkeretben megjelenítsük egy kép egy részét, majd
úgy állítsuk be a keretet, hogy azon belül a felhasználó pásztázhassa és nagyíthassa a képet.
Tipp: Pásztázható és nagyítható képek létrehozása esetén JPEG-fájlok használatával érhetjük el a legjobb
eredményeket. Ellenőrizzük, hogy a kép pontosan olyan méretekkel rendelkezik-e, mint amilyet használni
szeretnénk. Ha például az az elképzelésünk, hogy a felhasználók 1024 × 1024 pixeles képet pásztázzanak egy
200 × 200 képpontos keretben, 1024 × 1024 pixeles képet hozzunk létre.

1 Menjünk a Pages panellel (Window > Pages) a 4. oldalra, vagy üssük le a Ctrl+J (Windows), illet-
ve a Command+J (Mac OS) billentyűket, írjunk be 4-et a Page mezőbe, és hagyjuk jóvá az OK
gombbal.
2 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel az oldal bal felén lévő üres képkeretet.
3 Válasszuk ki a File > Place menüpontot.
4 Jelöljük ki a Place párbeszédablakban a Links mappa Park.jpg képét, kapcsoljuk be a Replace Se-
lected Item jelölőnégyzetet, majd kattintsunk az Open gombra.
5 Mozgassuk az egérmutatót a kép közepén lévő tartalomhúzóra, azután jelöljük ki kattintással
a képet. Figyeljük meg, hogy annak bal és alsó széle a képkereten kívülre esik, így a felhasználó
vízszintesen és függőlegesen is pásztázhatja majd a képet.
6 A képkereten belül duplán kattintva jelöljük ki a kép helyett a keretet.
7 Kattintsunk a Folio Overlays panelen a Pan & Zoom (Pásztázás és nagyítás) elemre, majd a Pan
& Zoom választógombra.

Tipp: Ha szeretnénk a képkeretről eltávolítani a Pan & Zoom vagy a Pan Only (Csak pásztázás) funkciót, jelöl-
jük ki a keretet, azután kattintsunk a Folio Overlays panel alján lévő Clear Overlay From Selected Page Item
(Rátét törlése a kijelölt oldalelemből) gombra ( ).

8 Mentsük el munkánkat.
ADOBE INDESIGN CS6 19
Tanfolyam a könyvben

Görgethető szövegkeret létrehozása


A pásztázható és nagyítható képek mellett olyan görgethető kereteket is létrehozhatunk, amelyekben
a felhasználó a képernyőt húzva további tartalmat tekinthet meg. Tegyük fel például, hogy a közelgő
rendezvények listája túl hosszú ahhoz, hogy az ilyen tartalomnak szánt helyen elférjen. Ebben az eset-
ben nem szükséges a listát másik oldalon folytatni – rákényszerítve ezzel a felhasználót, hogy navigál-
jon a dokumentumon belül –, hanem létrehozhatunk görgethető keretet.
Mintadokumentumunk már tartalmazza a két objektumot, amelyekre a görgethető szövegkeret létreho-
zásához szükségünk lesz: az üres képkeretet, amely tárolóként szolgál majd, valamint a szövegkeretet.
1 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel az oldal jobb szélénél, az oldalon kívüli munkaterületen lévő szö-
vegkeretet.
2 Válasszuk ki az Edit > Cut (Szerkesztés > Kivágás) menüpontot.
3 Jelöljük ki az oldal jobb felső sarkában lévő üres képkeretet.
4 Válasszuk ki az Edit > Paste Into (Szerkesztés > Beillesztés alakzatba) menüpontot, amivel a kép-
keretbe helyezzük a szövegkeretet. A Paste Into parancs igazítja a két keret középpontját; görget-
hető keret létrehozásához mindazonáltal a keretek bal felső sarkait kell igazítani.
5 Váltsunk Közvetlen kijelölés eszközre ( ), és mozgassuk az egérmutatót a szövegkereten belülre.
Láthatjuk, hogy a szövegkeret felső és alsó széle a tárolókereten kívülre, bal és jobb széle pedig
azon belülre esik.
6 Húzzuk a szövegkeretet felfelé és balra, amíg a két keret bal felső sarkai egybe nem esnek. Figyel-
jük meg a tárolókeretnek a szövegkeret jobb szélén kívül található, vékony, függőleges sávját.
A felhasználó itt tudja majd a szöveget annak kitakarása nélkül görgetni.

Tipp: A legjobb eredmény érdekében vegyük a tárolókeretet a tartalom kereténél valamivel szélesebbre, hogy
a tartalom jobb szélénél maradjon hely a görgetéshez. A tartalom keretében ne legyen túlszedett szöveg.

Tipp: Ha úgy helyezzük a szövegkeretet az üres képkeret fölé, hogy az Edit > Cut parancs kiválasztása előtt
bal felső sarkaik már egymáshoz igazodnak, akkor a Paste Into parancs megjegyzi a szövegkeret pozícióját,
így a parancs kiválasztása után már nem kell áthelyezni.
20 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

7 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel a tárolókeretet, és kattintsunk a Folio Overlays panelen a Scrol-


lable Frame (Görgethető keret) elemre.
8 A Scroll Direction (Görgetés iránya) menüből válasszuk ki a Vertical (Függőleges) irányt.

9 Mentsük el munkánkat.

Webtartalomrátét létrehozása
Webtartalomrátét alkalmazásával weblapot lehet egy adott területen megjeleníteni. A felhasználó
a beállított területen tekintheti meg a weblap tartalmát, nem szükséges ehhez böngészőre váltania –
ugyanúgy, ahogy ezt URL-alapú hiperhivatkozások esetén is láthattuk. (A lecke során korábban létre-
hozott hiperhivatkozást úgy állítottuk be, hogy böngésző helyett az alkalmazáson belül nyíljon meg.)
Webtartalomrátét létrehozásakor URL-t vagy helyi HTML-fájlt adhatunk meg. Utóbbi esetén ellen-
őrizzük, hogy a .html fájl, valamint a hozzá kapcsolódó fájlok és mappák, például a képek és a kódok
ugyanabban a mappában helyezkednek el.
1 Menjünk a Pages panellel (Window > Pages) az 5. oldalra, vagy üssük le a Ctrl+J (Windows), il-
letve a Command+J (Mac OS) billentyűket, írjunk be 5-öt a Page mezőbe, azután kattintsunk az
OK gombra.
2 Jelöljük ki a Kijelölés eszközzel a bicikli képét tartalmazó nagy képkeretet.
3 Válasszuk ki a Folio Overlays panelen a Web Content (Webtartalom) elemet.
4 Gépeljünk be egy URL-t az URL Or File (URL vagy fájl) mezőbe (a mintadokumentumban
a http://www.bicyclinginfo.org URL-t használtuk), majd kapcsoljuk be az Auto Play (Automati-
kus lejátszás) jelölőnégyzetet, és íjunk be 5-öt a Delay (Késleltetés) mezőbe. Ezzel azt érjük el,
hogy a megadott weboldal automatikusan megjelenik 5 másodperccel az után, hogy a felhasználó
megnyitja az oldalt. A többi beállítást hagyjuk változatlanul.
ADOBE INDESIGN CS6 21
Tanfolyam a könyvben

5 Mentsük el munkánkat.

Az interaktív elemek előnézete és tesztelése


A Folio Overlays panellel létrehozott interaktív elemek előnézetét nem tudjuk InDesignban megte-
kinteni. Ez azt jelenti, hogy látjuk és módosíthatjuk őket, de nem tudjuk úgy kezelni, mint például
egy iPad-használó. Az Adobe Content Viewer alkalmazással azonban lehetőségünk nyílik az interak-
tív funkciók előnézetére és tesztelésére. A most következő gyakorlatban megtekintjük az oldalt, ame-
lyen eddig dolgoztunk, és tesztelhetjük a létrehozott interaktív elemeket.
1 Kattintsunk a Folio Overlays panel bal alsó sarkában lévő Preview (Előnézet) gombra. Ha telepítve
van számítógépünkre az Adobe Content Viewer, akkor az alkalmazás megnyílik, megjelenítve az In-
Designban aktuálisan megtekintett oldalt. Tekintve, hogy a létrehozott webtartalomrátétnél be volt
kapcsolva az Allow User Interaction (Felhasználói beavatkozás engedélyezése) jelölőnégyzet, a web-
oldalon lévő hiperhivatkozások működnek, így rájuk kattintva más weboldalakra ugorhatunk.
2 Lapozzunk az Adobe Content Viewer alkalmazásban kiadványunk többi oldalára. Ehhez húz-
nunk kell a tartalmat. Ha például az 5. oldalt lefelé húzzuk, akkor a 4-et fogjuk megjeleníteni.
Érdemes tesztelni a lecke korábbi gyakorlataiban létrehozott interaktív elemeket is.
3 Ha végeztünk a kiadvány előnézetével, lépjünk ki az Adobe Content Viewer alkalmazásból, és
térjünk vissza az InDesignba.

Alternatív elrendezés létrehozása és rugalmas


oldalszabályok alkalmazása
A táblagépek fekvő és álló tájolásban is képesek az oldalakat megjeleníteni. Ezen képességük kihasz-
nálása érdekében az InDesign CS6 egyik új funkciója lehetővé teszi, hogy alternatív elrendezéseket
hozzunk létre ugyanabban az InDesign-dokumentumban.
Az Alternate Layout (Alternatív elrendezés) funkció lemásolja az eredeti elrendezés tartalmát, és alter-
natív oldalméretű új oldalakra helyezi azokat. Az, hogy egyetlen InDesign-dokumentumban tarthat-
juk a táblagépekhez illő álló és fekvő elrendezéseket, leegyszerűsíti tervezési feladatunkat, és gondos-
kodik arról, hogy a szöveg, a csatolt képek és az interaktivitás a különböző elrendezésekben is egysé-
ges marad. Az alternatív elrendezések célja a tervezési folyamat meggyorsítása, a legtöbb elrendezés-
nél azonban ennek ellenére is szükség van az emberi beavatkozásra és a manuális módosításokra.
22 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

A most következő gyakorlatban alternatív függőleges elrendezést hozunk létre, és rugalmas oldalsza-
bályok hozzárendelésével meghatározzunk, hogyan alkalmazkodjanak az oldalon lévő objektumok az
alternatív elrendezéshez. Ezt követően módosítjuk az alternatív elrendezésben az egyik oldalt, hogy
a tájolás megváltoztatása esetén is megfelelően jelenjenek meg az oldalelemek.
1 Menjünk a Pages panellel (Window > Pages) a 2. oldalra, vagy üssük le a Ctrl+J (Windows), illet-
ve a Command+J (Mac OS) billentyűket, és írjunk be 2-öt a Page mezőbe. Érvényesítsük az OK
gombbal.
2 Ha nincsen megnyitva a Pages panel, megnyitásához kattintsunk a Window > Pages menüpontra
vagy a Pages fülre.
3 Aktiváljuk a Pages panelmenüben a Create Alternate Layout (Alternatív elrendezés létrehozása)
menüpontot.
4 Válasszuk ki a Create Alternate Layout párbeszédablak Liquid Page Rule (Rugalmas oldalszabály)
menüjéből a Re-center (Újra középre állítás) szabályt. A többi beállítást hagyjuk változatlanul. Fi-
gyeljük meg, hogy az új, álló elrendezés az iPad V nevet kapta, az iPad H – vagyis az az elrende-
zés, amelyen eddig dolgoztunk – pedig a forrása lett az újnak. Az OK gombra kattintva zárjuk be
a párbeszédablakot.

Tipp: Túl azon, hogy alternatív elrendezés létrehozásakor az egész dokumentumra érvényes rugalmas oldal-
szabályokat határozunk meg, a szabályok mindegyikét – Re-center, Scale (Méretezés), Object-based (Objek-
tum alapú) és Guide-based (Segédvonal alapú) – egyenként is hozzárendelhetjük az oldalakhoz, sőt objek-
tumalapú szabályokat is megadhatunk az egyes objektumoknak. Megtehetjük például azt, hogy adott ob-
jektumot „odaszúrunk” az oldal széléhez.

5 Figyeljük meg, hogy az új elrendezés oldalai miként jelennek meg a panelen. Ha szükséges, húz-
zuk odébb a mesteroldali ikonokat a dokumentumoldalakéitól elválasztó vízszintes sávot, hogy
lássuk a B-Master iPad V mesteroldal ikonját. Ezt a mesteroldalt az alternatív elrendezés létreho-
záskor állította elő az InDesign.
Módosítanunk kell a B-Master iPad V mesteroldalt, majd utána az alternatív elrendezés 2. oldalát
fogjuk megváltoztatni a rajta lévő objektumok áthelyezésével.
ADOBE INDESIGN CS6 23
Tanfolyam a könyvben

6 Kattintsunk duplán a Pages panelen a B-Master iPad V mesteroldal ikonjára, megjelenítve ezzel
az oldalt. A View > Fit Page In Window (Nézet > Oldal igazítás ablakhoz) menüponttal igazítsuk
középre az oldalt.
7 Méretezzük át a Kijelölés eszközzel ( ) a zöld keretet úgy, hogy a szélei az oldal széleihez iga-
zodjanak.
8 Kattintsunk duplán a Pages panelen az iPad V elrendezés 2. oldalára, hogy megjelenítsük az
oldalt. Figyeljük meg, hogy az oldal a forráselrendezés összes objektumát tartalmazza, és ezek
változatlanok.
9 A Kijelölés segítségével helyezzük át az oldalon lévő objektumokat úgy, hogy az alábbi képen lát-
ható elrendezéshez hasonlítsanak. A „Sea Slugs ...” címsorú szövegkeret az egyetlen olyan objek-
tum, amelyet át kell méretezni.
24 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

Ahelyett, hogy a többi oldalon is módosítanánk az objektumokat, megnyitunk egy olyan doku-
mentumot, amely már tartalmazza ezeket a változtatásokat, majd a .folio fájl létrehozásával és elő-
nézetének megtekintésével fejezzük be a leckét.
10 Mentsük el munkánkat.

.folio fájl létrehozása és előnézete


Ahhoz, hogy az Adobe Digital Publishing Suite segítségével történő kiadásra előkészítsünk egy doku-
mentumot .folio fájlt kell létrehoznunk. Az ilyen kiterjesztésű fájlokat az Adobe Content Viewer al-
kalmazással tekinthetjük meg számítógépünkön vagy táblagépünkön, s ugyanígy megoszthatjuk őket
olyan kollégáinkkal és ügyfeleinkkel, akik rendelkeznek ezzel az alkalmazással.
1 Válasszuk ki a File > Open menüpontot, és nyissuk meg a Lesson_17 mappában lévő 17_iPad-
GuideComplete.indd dokumentumot.
2 Válasszuk ki a Window > Folio Builder menüpontot, és kattintsunk a panelgyűjtőn a Folio Buil-
der fülre.
3 Válasszuk ki a Folio Builder panelmenüből a New (Új fólió) menüpontot, vagy kattintsunk a pa-
nel alján lévő ugyanilyen nevű gombra.
4 Írjuk be a New Folio párbeszédablak Folio Name (Fóliónév) mezőjébe a City Guide nevet.
Gondoskodjunk arról, hogy az Orientation (Tájolás) beállításnál a Portrait And Landscape Fo-
lio (Álló és fekvő fólió) ikon legyen kiválasztva, majd az OK gombra kattintva zárjuk be a pár-
beszédablakot.
Megjegyzés: A Folio Builder panel felkínálja a lehetőséget, hogy bejelentkezzünk az Adobe Digital Publis-
hing Suite-ba, vagy regisztráljunk és belépjünk a Digital Publishing Suite-ba. Ebben a leckében egyikre sem
lesz szükségünk, mivel helyi fóliót fogunk létrehozni.
ADOBE INDESIGN CS6 25
Tanfolyam a könyvben

Amikor az OK gombra kattintunk, a Folio Builder panel Articles, azaz Cikkelyek szinten nyílik
meg. Az InDesignban létrehozott oldalainkat egy cikkely tartalmazza.

5 Az aktuális dokumentum elkészítéséhez kattintsunk a Folio Builder panel alján lévő Add Article
(Cikkely hozzáadás) gombra, majd az Add/Open InDesign Document (InDesign dokumentum
hozzáadása/megnyitása) gombra.
6 A New Article (Új cikkely) párbeszédablak Article Name (Cikkely neve) mezőjébe írjuk be
a Guide szót. A többi beállítást hagyjuk változatlanul, és az OK gombra kattintva zárjuk be
a párbeszédablakot.

7 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez kattintsunk a Folio Builder panel alján lévő Preview
(Előnézet) gombra, majd válasszuk ki a Preview on Desktop lehetőséget. A dokumentum fekvő tá-
jolásban nyílik meg az Adobe Content Viewer alkalmazásban. A  fel és le nyilakkal navigál-
26 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

hatunk az oldalak között, és – akárcsak korábban – most is tesztelhetjük az interaktív elemeket.


A függőleges elrendezés megjelenítéséhez válasszuk ki a View > Portrait (Nézet > Álló) menüpontot.
Ha befejeztük a dokumentum előnézetének megtekintését, lépjünk ki az Adobe Content Viewer
alkalmazásból, és térjünk vissza az InDesignba.
8 Mentsük el munkánkat (File > Save).
Gratulálunk! Elkészítettünk egy interaktív funkciókkal, vízszintes és függőleges elrendezésekkel ren-
delkező iPad-kiadványt.

Önálló kísérletezgetések
További gyakorlásként újabb alternatív elrendezéseket hozhatunk létre, illetve kísérletezhetünk a lec-
ke korábbi részében ki nem próbált rugalmas oldalszabályokkal.
1 Ha már nincsen megnyitva, nyissuk meg most a 17_iPadGuide.indd dokumentumot, amelyen
a lecke korábbi részében dolgoztunk. Menjünk az iPad H elrendezés 1. oldalára. A View > Fit
Page In Window menüponttal igazítsuk az oldalt a dokumentumablakhoz
2 Válasszuk ki a Pages panelmenüből a Create Alternate Layout menüpontot.
3 Írjuk be a Create Alternate Layout párbeszédablak Name mezőjében az iPad V#2 nevet, és vá-
lasszuk ki a Liquid Page Rule menüből a Scale (Méretezés) szabályt, azután kattintsunk az OK
gombra.
4 Növeljük meg a Pages panelt annyira, hogy a dokumentumban lévő mind a három elrendezés ol-
dalikonjait lássuk. Kattintsunk duplán az iPad V #2 elrendezés 1. oldalára, megjelenítve azt, majd
válasszuk ki a Window > Arrange > Split Window (Ablak > Rendezés > Ablakfelosztás) menü-
pontot.
5 Kattintsunk duplán az iPad V elrendezés 1. oldalára, megjelenítve az oldalt a bal ablakban.
Figyeljük meg a különbséget a baloldalt lévő, a Re-center rugalmas oldalszabállyal létrehozott
iPad V elrendezésben, valamint a jobboldalt, a Scale szabállyal kialakított struktúrában látható ol-
dalak között. A iPad V elrendezés összes objektuma az alternatív elrendezésben is megőrizte ere-
deti méretét, míg az iPad V#2 objektumai át lettek méretezve, hogy az egész oldal beférjen az al-
ternatív struktúrába.
Tipp: Érdemes az alábbiakat figyelembe venni, amikor a rugalmas oldalszabályok közül választunk: a Scale
akkor működik a legjobban, amikor ugyanolyan méretarányú és tájolású elrendezésre alakítjuk át az oldalt.
A Re-center akkor a legmegfelelőbb, amikor hasonló, ugyanolyan tájolású, ám nagyobb méretű eszközre ala-
kítjuk át a tartalmat. A Guide-based egyszerűbb, főleg szöveget és csak néhány képet tartalmazó oldalak
esetében hasznos. Az Object-based szabállyal egyenként testre szabhatjuk, hogy az objektumok hogyan mó-
dosulnak az új oldalhoz igazodva.

6 Szüntessük meg az ablakfelosztást a Window > Arrange > Unsplit Window (Ablak > Rendezés >
Ablak felosztásának megszüntetése) menüponttal.
7 Jelenítsük meg az iPad H elrendezés első oldalát: ehhez kattintsunk rá duplán a Pages panelen.
Hozzunk létre még egy alternatív megoldást, adjuk neki az iPad V #3 nevet, ám ez alkalommal
a Guide-based (Segédvonal alapú) szabályt válasszuk ki a Create Alternate Layout párbeszédablak
Liquid Layout Rule menüjéből. Hasonlítsuk össze a három alternatív struktúra oldalait, hogy lás-
suk, miként befolyásolják a kapott elrendezéseket a különféle oldalszabályok.
ADOBE INDESIGN CS6 27
Tanfolyam a könyvben

8 Hozzunk létre egy újabb alternatív oldaltervet, nevezzük iPad V #4-nek, és most az Object-based
(Objektum alapú) szabályt válasszuk ki a Liquid Layout Rule menüből. Ismét hasonlítsuk össze
az alternatív elrendezéseken, hogy milyen különbségeket eredményeznek az eltérő oldalszabályok.
9 A változtatások elmentése nélkül zárjuk be az állományt.
Az egyetlen interaktív elem (rátét), amelyet a lecke során nem volt alkalmunk kipróbálni, a képsoro-
zat. Ez annyiban hasonlít a többállapotú objektumokhoz, hogy képek sorozatát mutatja meg a fel-
használóknak. Képsorozat létrehozásakor beállíthatjuk a lejátszási sorrendet, illetve azt, hogy ha a fel-
használó a képre koppint, az automatikusan lejátszódjon.
1 Hozzunk létre egy új dokumentumot. A New Document párbeszédablak Intent menüjéből vá-
lasszuk a Digital Publishing rendeltetést, a többi beállítást pedig hagyjuk változatlanul.
2 A Téglalapkeret eszköz ( ) segítségével készítsünk a képsorozatnak helykitöltő keretet az oldal
tetszőleges részén. A helykitöltő bármilyen méretű keret lehet.
3 Kattintsunk a Folio Overlays panelen az Image Sequence (Képsorozat) elemre.

4 Kattintsunk a Load Images (Képbetöltés) szöveg melletti mappagombra, majd keressük meg és
jelöljük ki a Lesson_17 mappa Links mappájában lévő, Mug_3D nevű mappát.
5 A Folio Overlays panel alján lévő Preview gombra kattintva tekintsük meg a fájlt az Adobe Con-
tent Viewer alkalmazásban. (Az Adobe Content Viewerben a képsorozat lejátszásához húzzunk az
egérrel vízszintesen balra vagy jobbra.)
6 Térjünk vissza az InDesignba, és módosítsuk a Folio Overlay panel egyes beállításait. Kapcsoljuk
be például az Auto Play jelölőnégyzetet. Ezt követően tekintsük meg újra az oldal előnézetét.
Folytassuk a kísérletezést a többi vezérlővel.
7 Amikor készen vagyunk a kísérletezéssel, mentés nélkül zárjuk be a dokumentumot.
28 17. LECKE
iPad-kiadvány elkészítése

Összefoglaló kérdések
1 Melyik beállítást kell kiválasztanunk a New Document párbeszédablak Intent, azaz Rendeltetés
menüjében, ha iPadre vagy más táblagépre kívánunk kiadványt előállítani?
2 Melyik panel tartalmazza az iPad-kiadványokhoz hozzáadható olyan interaktív elemek létrehozá-
sára szolgáló vezérlőket, mint a hiperhivatkozások, a diavetítések vagy a panorámaképek?
3 Hogyan tekinthetjük meg egy iPad-kiadványhoz hozzáadott interaktív elemek előnézetét?
4 Amennyiben vízszintes elrendezést (fekvő tájolást) állítottunk be iPad-kiadványunk létrehozása-
kor, mit kell tennünk, hogy a nézők függőleges struktúrában is megtekinthessék az oldalakat?
5 Melyik panel segítségével hozhatunk létre iPaden megtekinthető .folio fájlt?

Összefoglaló válaszok
1 Ha iPadre vagy egyéb táblagépre szánt kiadványt kívánunk létrehozni, a New Document párbe-
szédablak Intent menüjéből a Digital Publishing, azaz Digitális kiadás rendeltetést válasszuk ki.
2 A Folio Overlays panel segítségével készíthetünk interaktív elemeket iPadre szánt kiadványainkhoz.
3 Az interaktivitás előnézetéhez kattintsunk a Folio Overlays panel alján lévő Preview gombra.
Az InDesign előállítja a .folio fájlt, és automatikusan megnyitja az Adobe Content Viewer alkal-
mazásban.
4 Ahhoz, hogy a felhasználók oldalainkat fekvő és álló verzióiban is megtekinthessék, alternatív el-
rendezést kell létrehoznunk a függőleges tájolás mellé.
5 A Folio Builder panellel állíthatunk elő .folio kiterjesztésű fájlokat.