You are on page 1of 1

Pag May Basura, May Tao.

Pag May Tao, May Basura.


Sapagkat Ang Tao Ay BASURA.
Magpakatao Naman Tayo!

Pag May Basura, May Tao.


Pag May Tao, May Basura.
Sapagkat Ang Tao Ay BASURA.
Magpakatao Naman Tayo!

Pag May Basura, May Tao.


Pag May Tao, May Basura.
Sapagkat Ang Tao Ay BASURA.
Magpakatao Naman Tayo!