You are on page 1of 7

    

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ 
1216
   
Δημητρίου – Αργύρης

Κοβάτσης

 
 
1216

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ


Επώνυμο 
ΤΟΥ Δ.Σ.Ε. ..Δημητρίου– Κοβάτσης

Εγώ παιδί του Λαού της Ελλάδας και μαχη- Όνομα …Αργύρης………….
τής του Δ.Σ.Ε., ορκίζομαι να πολεμήσω με το ό-
πλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω Όνομα πατέρα    …Θανάσης………….
και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω απ΄ τα χώμα- …………………….
Ψευδώνυμο 
τα της πατρίδος μου και τον τελευταίο ξένο καταχτη-
τη. Για να εξαφανίσω κάθε ίχνος φασισμού. Για να  
εξασφαλίσω και να υπερασπίσω την εθνική ανεξαρ-
τησία και την εθνική ακεραιότητα της Πατρίδας μου. Χρόνος που γεννήθηκε …Ι9Ι8……………..
Για να εξασφαλίσω και να υπερασπίσω τη δημοκρα-
τία, την τιμή, την εργασία, την περιουσία και πρόοδο Τόπος   »         »        Αμπελόκηποι Καστοριάς
του Λαού μου.
Ορκίζομαι ναμαι καλός, γενναίος και πειθαρ- Δήμος  ή  Κοινότητα  όπου  …»…… »…………
χικός στρατιώτης, να εχτελώ όλες τις Διαταγές των
ανωτέρων μου, να τηρώ όλες τις διατάξεις του κανονι- είναι γραμμένος  
σμού και να κρατώ τα μυστικά του Δ.Σ.Ε.  
Ορκίζουμαι ναμαι υπόδειγμα καλής συμπερι-
φοράς προς το Λαό, φορέας και εμψυχωτής στη Λαϊ- Τόπος διαμονής Αμπελόκηποι Καστοριάς
κή ενότητα και συμφιλίωση και να αποφεύγω κάθε
πράξη που θα με εκθέτει και θα με ατιμάζει σαν Γραμματικές γνώσεις …Στ΄ Δημοτικού……
άτομο και σα μαχητή. Ιδανικό μου έχω τη λεύτερη
και ισχυρή Δημοκρατική Ελλάδα και την πρόοδο και Επάγγελμα   …Αγρότης………….……
ευημερία του Λαού. Και στην υπηρεσία του ιδανικού Σλαβομακεδόνας
μου θέτω το όπλο μου και την ζωή μου.
Αν ποτέ φανώ επίορκος και από κακή πρόθε- Ημερ. κατάταξής του στο Δ.Σ.Ε.  …7.7.1946………....
ση παραβώ τον όρκο μου, ας πέσει πάνω μου αμεί-
λικτο το τιμωρό χέρι της Πατρίδας και το μίσος και
η καταφρόνια του Λαού μου.
4  5 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ- ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
Βαθμός   Όπλο  ή  Ημερομ. Διατάγματος  Αριθμ. Φύλλου  Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  
υπηρεσία  Υπουρ. Στρ/κών  Εφημ. Κυβερ. 

Ταγματάρχης Πεζικό 4.10. I948 Αριθ. φύλλου 26


 
7-ΙΙ-48 

         
         
         
         
         
         

 
 
6  7 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
Είδος ηθικής  αιτιολογικό απονομής  Μονάδα που   Χρόνος απονομής  Διαταγή ή 
Διάταγμα 
αμοιβής  την απένειμε   Μέρα  Μήνας   Χρόνος  
απονομής  

Έπαινος Ανέτρεψε και κυνήγησε τον Αρχηγ. Βοΐου- Οκτώβρης Ι946


 
εχθρό στη μάχη Γκορούσια Γράμμου
 
Έπαινος Για την μάχη Πυρσόγιαννη Αρχηγ. Βοΐου- Σεπτέμβρης Ι946
Γράμμου  
Έπαινος Για την ενέδρα Βίγλα Φλώρινας Αρχηγ. Βοΐου- Μάιος Ι947
Γράμμου  
Έπαινος Για την μάχη Φλώρινας Αρχηγ. Βοΐου- Μάιος Ι947
 
Γράμμου

Γ.Α. ΔΣΕ Απρίλης – Ι948


 
Έπαινος Για τις Μάχες Σινιάτσικο
Μάιος  
Έπαινος Για την Μάχη Μάλι-Μάδι Γ.Α. ΔΣΕ Σεπτέμβριος Ι948  
         
 
 
 
 
 
12  13 

ΠΟΙ ΝΕΣ 
Είδος ποινής   Αιτιολογικό   Μονάδα που  Ημερήσια   Υπογραφή 
Διάρκεια   την επέβαλε   διαταγή  Διοίκησης  
Καθαίρεση πόστου Για κακή συμπεριφορά σε Αρχηγείο – Βίτσι 2-10-1947
 
Επί 20 ημέρες λαϊκή επιτροπή

Αυστηρή Στη μάχη Αναρράχης χάθηκε 18η ταξ/χία 26-6-Ι948


 
παρατήρηση ανταλλακτικό ταχυβόλου

 
18  19 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ  ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΜΕΡΟΣ 
Ι946 Αύγουστος: Παρατηρητήριο Νεστόρι, Πεντάλοφος, Σινιάτσικο Πτολεμαΐδα Δημ. Βογατσικού Ενέδρα

Εφταχώρι Μαυροβούνι, Βίτσι, Παυλίνι (23.Ι0.Ι948)

Σ/βρης, Κοτύλη, Πυρσόγιαννη, Πεντάλοφος, Άρινα Ι949 Απρίλης – Κολκοθούρια, Βίτσι, Μάης

Γράμμος, Μυροβλήτη Κολκοθούρια, Ιούνης, Ιούλης, Αύγουστος –

Οκ/βρης, Γκορούσια, Πόρτες, Δαμασκηνιά σε όλες τις μάχες στο Βίτσι στην άμυνα

Ι947: Χιλιόδενδρο, Φλεβάρης Χιλιόδενδρο, Δι- του Βίτσι στη Βίγλα-Λούντζερ, Ι4 Αυγούστου

ταμία, Μάρτης Ασπροκκλησιά Αμουδάρα, Απρίλης Ι949 στο κάμπο Πρέσπας στα γιουγκο-

Καστανοχώρια, Κορησσός, Νυμφαίο, Σκλήθρο σλαβικά σύνορα, διείσδυση στο Σι-

Μάης Βίγλα, Φλώρινα, Ιούνης Βλάστη, Καϊμακτσα- νιάτσικο, ενέδρα στο δημόσιο Βο-

λάν. Ιούλης Αμύνταιο, Κλειδί, Μεσοποταμιά γατσικού-Εράτειρα, ελιγμό στο

Τειχιό, Αμμοχώρι, Φαλτσάτα, εκκαθαριστικές Γράμμο, Ι4.ΙΧ.49 πέρασμα στην

Βίτσι, Κοντορόπη Αλβανία με το τμήμα 

Ι948 Σινιάτσικο 3.5.48 Γέρμα Ι0.5.48 Βλάστη

11.5.48 Άγιος Παντελεήμων 25.5.Ι948 Κορησσός

Ενέδρα Βογατσικού, Κλέστινα Ι206 Παρώρι

Σινιάτσικο, Αναρράχη, Βλάστη, Άγιος Παντελεήμων,

Τσαρτσάρι, Β. Γέρμας, Δημόσιο Βογατσικού

Μαυροβούνι, Αύγουστος Ι948 Φαλτσάτα, Φαλτσάτα

Μάλι-Μάδι, Αύγουστος 
22  23 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ  ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 
  4.ΙΙ.Ι947 Διαμπερές αριστερής κνήμης από

σφαίρα

25.5.Ι948 Τυφλά πολλαπλά δεξιού ποδιού, χεριού,

στήθους και κεφαλής από χειροβομβίδα - Κορησσό

ΙΙ.9.Ι948 Τυφλά τραύματα δύο στο κεφάλι από

ρουκέτα αεροπλάνου - Μάλι-Μάδι

23.Ι0.Ι948 Κάταγμα δεξιάς περόνης και αριστε-

ρού βραχίονα, τυφλό δεξιού πήχη και τυφλό

αριστερού γόνατος από βλήμα όλμου - Παβλίνι 

 
 
 
 
 

 
24  25 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ 
Διοικητική θέση  Διάρκεια  Διοικητική θέση  Διάρκεια 
από  μέχρι  από  μέχρι 
Ακροβολιστής Σκοποβολή 7.7.Ι946 25.8.Ι946      
ταχυβόλου
 
Ομαδάρχης 25.8.Ι946 Ι5.Ι0.Ι946
 
Διμοιρίτης Ι5.Ι0.Ι946 30.ΙΙ.Ι946
 
Συγκροτάρχης 30.ΙΙ.Ι946 Μάης Ι947
 
Π.Ε. Τάγματος Μάης Ι947 Ιούνης Ι947

Δ/της Τάγματος Ιούνης Ι947 Οκτώβρης Ι947  


Ομαδάρχης Οκτώβρης Ι947 Νοέμβρης Ι947  
Δ/της Τάγματος 20.4.Ι948 Ι4.6.Ι949  
Δ/της Τομέα Λούντξερ- Ι5.6.Ι949 Ι4.8.Ι949  
Βίγλα - Βίτσι
 
 
 
 
30  31 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Τα ατομικά βιβλιάρια αξιωματικών τα εκδίδουν και διορθώσεις.
οι μεγάλες μονάδες. Ατομικά βιβλιάρια μπορούν να εκδώ- Σε περίπτωση που αξ/κός ζητήσει να του εκδοθεί νέο
σουν και οι μικρότερες από ταξιαρχία ανεξάρτητες μονάδες ατομικό βιβλιάριο η μονάδα του μπορεί να εκδώσει νέο
καθώς και διάφορες ανεξάρτητες υπηρεσίες του Δ. Στρατού. αν από την εξέταση που θα κάνει διαπιστώσει ότι δικαιο-
Α. Βιβλιάρια εκδίδονται για όλους τους ονομασμέ- λογείται η απώλεια του βιβλιαρίου. Το βιβλιάριο που εκ-
νους αξ/κούς. Επίσης για τους μη ονομασμένους αξ/κούς δίδεται για δεύτερη φορά χαρακτηρίζεται με την ένδειξη
που κατέχουν διοικητική θέση από διμοιρίτη (με δίμηνη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» που γράφεται στο πάνω μέρος της σελίδας
ευδόκιμη υπηρεσία) και πάνω καθώς και για όλα τα στε- όπου μπαίνουν οι υπογραφές της διοίκησης.
λέχη που κατέχουν διοικητικές θέσεις που αντιστοιχούν σε Σε περίπτωση που από την εξέταση αποδειχθεί ότι
βαθμό αξ/κού στα επιτελεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες το βιβλιάριο χάθηκε από αμέλεια του αξιωματικού του ε-
του Δ. Στρατού. Στα ατομικά βιβλιάρια των μη ονομασμέ- πιβάλλεται αυστηρή τιμωρία.
νων στελεχών στη σελίδα «ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ» και Μέσα στα ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών δεν
στην πρώτη σειρά της στήλης «Παρατηρήσεις» σημειώνεται γράφονται ποτέ γνώμες των Διοικήσεων για τους αξ/κούς.
η ένδειξη «ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ».
Οι μονάδες έχουν καθήκον να καταχωρούν στα ατο-
μικά βιβλιάρια όλες τις μεταβολές των αξιωματικών κάθε
φορά που παρουσιάζονται. Οι εγγραφές και η καταχώρηση
των μεταβολών γίνονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς
των μονάδων (ΙΙΙ Γραφεία, αξ/κοί Στρατολογίας ή επιτελείς).
Οι Διοικήσεις των μονάδων ελέγχουν αν κανονικά ενημε-
ρώνονται τα ατομικά βιβλιάρια των αξ/κών τους με τις ε-
περχόμενες μεταβολές.
Οι εγγραφές πρέπει να γίνονται με μελάνι και με
γράμματα ευανάγνωστα. Να αποφεύγονται οι διαγραφές

32  33 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
7.7.46 Αρχηγείο Βοΐου-Γράμμου Δ/της 848 Τάγματος  
28.Ι0.Ι947 Ι82 Ταξ/χία

4.ΙΙ.47 Τραυματίας νοσοκομείο

Ι8.4.48 Α.Δ.Μ

23.4.48 Ι8 Ταξ/χία Ανεξάρτητο Τάγμα Σινιάτσικου


η

24.5.Ι948 Τραυματίας Νοσοκομείο

7.6.Ι948 Ι8 Ταξ/χια Διλοχία Σινιάτσικου

23.Ι0.Ι948 Τραυματίας νοσοκομείο

6.4.Ι949 ΧΙ Μεραρχία στη διάθεση


ο
6/4/49 » 1 Γραφείο

8/6/49 Ι8 Ταξ Δ/της 425 Τάγματος

Ι3/6/49 Διάθεση του Γ.Α.

 
 
 
 
26 27

…Πρέπει τέλος να νιώσουμε ότι από όλα τα πολύτι- Το καλύτερο προσόν για ένα ηγήτορα είναι το πα-
μα κεφάλαια που υπάρχουν στον κόσμο το πιο πολύτιμο ράδειγμα. Με το παράδειγμά σας θα διαπαιδαγωγήσετε τους
και το πιο αποφασιστικό, είναι οι άνθρωποι, τα στελέ- μαχητές. Από τη σχολή δεν πήρατε, βέβαια, όλες τις στρα-
χη. Πρέπει να νοιώσουμε ότι στις παρούσες συνθήκες τιωτικές γνώσεις που θα χρειαστούν. Με την πάλη σας,
«τα στελέχη αποφασίζουν για όλα». με τη δράση σας φροντίστε να τις πλουτίσετε.
…Σύντροφοι, τελειώσατε στο ανώτερο σχολειό Ένα να προσέχετε: Κείνο που έχει τη μεγαλύτερη α-
και πήρατε σ’ αυτό την πρώτη δοκιμασία. Αλλά το σχο- ξία είναι ο άνθρωπος. Να αγαπάτε, να φυλάγετε, να βο-
λειό δεν είναι παρά ένας βαθμός προπαρασκευστικός. θάτε τους μαχητές που θα σας εμπιστευτεί ο Δ.Σ.Ε. Μο-
Την πραγματική τους δοκιμασία τα στελέχη την παίρ- νο έτσι θα μπορέσετε να τον οδηγήστε στη μάχη.
νουν μέσα στη ζωντανή δουλειά, έξω από το σχολειό, Ν’ αγαπάτε, να υποστηρίζετε το λαό μας που κάνει
μέσα στην πάλη ενάντια στις δυσκολίες για να τις ξε- τόσες θυσίες και υποστηρίζει το Δ.Σ.Ε. δίνοντας τα πάν-
περάσουν. Να θυμάστε, σύντροφοι, πως τα καλά στελέ- τα για τη νίκη. Να χτυπάτε τις αυθαιρεσίες σε βάρος
χη είναι εκείνα που δεν φοβούνται τις δυσκολίες, που του λαού και να σέβεστε τη λαϊκή εξουσία.
δεν γονατίζουν απ’ αυτές, αλλά κείνα που, αντίθετα,
προχωρούν πάνω απ’ αυτές, για να τις ξεπεράσουν, για ””
να τις νικήσουν. Μόνο μέσα στην πάλη ενάντια στις
δυσκολίες είναι που σφυρηλατούνται τα πραγματικά Το στέλεχός μας, στρατιωτικό και πολιτικό, έχει
στελέχη. Κι αν ο στρατός μας θάχει σ΄αρκετό αριθ- ξεκαθαρισμένη μέσα του την πολιτική αποστολή του,
ξέρει ότι η πραγματοποίηση της αποστολής αυτής α-
μό πραγματικά στελέχη, στελέχη πολεμικά, αυτός θα-
παιτεί τον πιο στενό δεσμό με το λαό, το συμβάδισμα
ναι ακατανίκητο». με το λαό και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε ο
Ι. ΣΤΑΛΙΝ δεσμός αυτός να διατηρείται αδιάρρηχτος και να συ-
σφίγγεται ολοένα και περισσότερο. Αυτού βρίσκεται η
Από το λόγο του στους μαθητές της Α- βασική προϋπόθεση για να ξεπερνιώνται όλες οι ελλεί-
ψεις και αδυναμίες και για να εξασφαλιστεί η νίκη.
καδημίας του Κόκικνου Στρατού με την ευ-
καιρία της προαγωγής τους (4 Μάη 1935)

 
 
28  29 

  1255 
 
Το βιβλιάριο αυτό εκδόθηκε από
ΟΔΗΓΙΕΣ  την… ΧΙ Μεραρχία………. 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
Σ.Δ. Μεραρχία 9.ΙΙ.1949

Το βιβλιάριό σου να το έχεις καθαρό και να το  


φυλάγεις προσεχτικά. Για να μη καταστραφεί από τον
ιδρώτα, τη βροχή, ή την τριβή, να το ντύσεις καλά και               ο                                ο 
να το βάλεις μέσα σε πέτσινη ή μουσαμαδένια θήκη
που εύκολα μπορείς να φτιάσεις μόνος σου. Έχεις         Διοικητής           Πολιτ. Επίτροπος 
καθήκον να φροντίζεις – και να επιμένεις σ’ αυτό –
να καταχωρούνται στο βιβλιάριό σου όλες οι μεταβολές   Βαϊνάς                  Βασίλκος  
σου και οι άλλες εγγραφές. Το βιβλιάριό σου πρέπει
να το έχεις πάντα μαζί σου στην τσέπη του χιτωνίου σου.
Αν καμμιά φορά χρειαστεί να το αφήσεις προσωρινά  
κάπου, παράδωσέ το για φύλαξη στη μονάδα που α-
νήκεις. (Θέση σφραγίδας) 
Αν χάσεις το βιβλιάριό σου ή για οποιοδήποτε
λόγο υποχρεωθείς να το καταστρέψεις, ανάφερε στη μο-  
νάδα σου και ζήτησε να σου εκδοθεί νέο βιβλιάριο.
(Σφραγίδα ΔΣΕ) 
 
 
 
 
42  43

Σαν αξιωματικοί του ΔΣΕ έχετε υποχρέωση να


καταχτήσετε την τέχνη του πολέμου στο πεδίο της μάχης.
Εμείς όλοι είμαστε παιδιά της επαναστατικής Στη σχολή ολοκληρωτικά πήρατε μόνο ορισμένες βάσεις.
θύελλας . είμαστε παιδιά της Ελληνικής Λαϊκής επα- Θα πρέπει παραπέρα να αφομοιώστε δημιουργικά την επα-
νάσταση. Αλλά η λογική της επανάστασης, που ναστατική λαϊκοδημοκρατική τέχνη, τη μαρξιστικο-λενι-
τα αναποδογυρίζει όλα είναι βουτηγμένη μέσα στις στική επιστήμη. Ο Δ.Σ.Ε. είναι ο λαϊκός επαναστατικός
δυσκολίες. στρατός με τη δικιά του στρατηγική και ταχτική που ξαί-
Στις μεγάλες δυσκολίες που καλούν τα παιδιά ρει να συνδιάζει την παρτιζάνικη ταχτική με τον ταχτικό
της επανάστασης σ’ ένα αδιάκοπο σκληρόν αγώνα πόλεμο, τα ξαφνικά χτυπήματα στα πλευρά και στα νώτα
για να τις ξεπερνάνε. Πάντα ξαίρουν τα παιδιά του εχθρού, τις βαθειές διεισδύσεις, το ναρκοπόλεμο με τις
ταχτικές μάχες. Αυτή την τέχνη πρέπει ν’ αφομοιώστε
της επανάστασης ότι δεν υπάρχει γι’ αυτά καμμιά
πέρα για πέρα, να μάθετε πιο καλά την ταχτική χρησιμο-
δυσκολία που να είναι αξεπέραστη, κανένα φρούριο ποίηση όλων των όπλων, να μάθετε να οργανώνετε και να
που να είναι απόρθητο. Εσείς οι νέοι αξιωματικοί, διοικείτε καλά τις μονάδες σας.
οι νέοι ανθυπολοχαγοί του πεζικού, οι νέοι ανθυπολο-
χαγοί Π.Ε., οι νέοι ανθυπολοχαγοί της Λαϊκής Πολι- ””
τοφυλακής, είσαστε από τα καλύτερα παιδιά της λαϊ-
κοδημοκρατικής επανάστασης. Ξεπηδήσατε όλοι μέ-
σα από τη φωτιά αυτής της επανάστασης μέσα από *Η μέρα της Νίκης του Δ.Σ.Ε δεν είναι μακρυά.
τις μεγάλες δυσκολίες της». Πλησιάζει με κάθε νέο χτύπημά μας, με κάθε νέα
νίκη μας. Η απελευθέρωση της Ελλάδας είναι
ζήτημα που εξαρτάται μόνο από μας, από τη δύναμή
σας. Στην Ακρόπολη της Αθήνας θα στήσουμε τη
σημαία της Λευτεριάς, της Ανεξαρτησίας και της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας.

(Από την Ημερήσια διαταγή του Γ.Α. του ΔΣΕ


Στις 28 Οχτώβρη 1948).