You are on page 1of 1

Copyright OC Tanner 2007

Ketua: KETUA BIDANG KEMANUSIAAN Program Pembangunan Prestasi Sekolah Tarikh: Januari 2018
Objektif Program: Meningkatkan Prestasi SPM Sekolah

Status/Pencapaian Projek

September

November

Disember
Februari
Objektif Tugasan Utama

BIL

Oktober
Tanggungjawab

Januari

Mach

Ogos
Julai
April

Mei

Jun
™ 1 PROGRAM INTERVENSI ¢ ¢ ¢ ¢ £ £ £ A B C D

™ 2 BULAN AKADEMIK ¢ A B C D

™ 3 KELAS BIMBINGAN ¢ £ £ £ A B C D

™ 4 TEKNIK MENJAWAB ¢ £ A B C D

6
kualiti A

HISZA

JOCIE

ABD MANAP
pembelajaran dan pengajaran guru

Mach

Jun

Ogos
peratus lulus

September

Oktober

November

Disember
kualiti jawapan pelajar

Januari

Februari

April

Mei

Julai

WONG
Tugas Utama
Tarikh
Sasaran

Objektif
300
500
Kos 300
500

Ringkasan & Ramalan 300 Budgeted


500 Expended

1. meningkatkan kualiti A
2. meningkatkan pembelajaran dan pengajaran guru
3. meingkatkan peratus lulus
4. meningkatkan kualiti jawapan pelajar

Ringgit (RM)
Simbol ˜ ™ ¢ £ Anggaran Belanjaan
SUWA 500.0 ###
KWKK 500.0 ###
PIBG 500.0 ###