You are on page 1of 1

SULIT

3) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian bina ayat tanya dengan
menggunakan kata tanya yang betul. Penggunaan kata tanya hendaklah
bersesuaian dengan perkataan atau rangkai kata yang bergaris.

(i) Kanak-kanak tadika menyertai pertandingan mewarna.


______________________________________________________________
______________________________________________________________

(ii) Najwa menerima pujian kerana bersikap jujur.


______________________________________________________________
______________________________________________________________

(iii) Murid-murid sekolah itu menghadiri program kecemerlangan di Dewan


Cahaya Timur.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(iv) Kempen Pencegahan Demam Denggi dijalankan oleh Kementerian Kesihatan


Malaysia sepanjang tahun.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(v) Jumlah murid kelas 3 Amanah ialah 30 orang.


______________________________________________________________
______________________________________________________________

(10 markah)