Kata Nama Khas 1. Kata nama khas merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus. 2.

Kata nama ini terbahagi kepada dua jenis : (a) Kata nama khas hidup (b) Kata nama khas tak hidup 3. Kata kata nama khas hidup pula dapat dbahagikan kepada kata nama khas hidup manusia dan bukan manusia.

KATA NAMA KHAS

Kata Nama Khas Hidup

Kata Nama Khas Tak Hidup

Manusia
4. Kata Nama Khas Hidup (a) Kata nama khas hidup manusia (nama orang) 5. Kata nama khas hidup bukan manusia (a) (gelaran atau nama benda yang bukan manusia)

Bukan Manusia

Pedoman Esensi

y

Dalam penulisan, kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada pangkal katanya. Contoh: 1. Si Tompok suka makan ikan kembong. 2. Azman Ali melancong ke Afrika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful